bonitalengua آموزش اسپانیایی 
عنوان گروه یا کانال:

bonitalengua آموزش اسپانیایی


توضیحات: کانال آموزش زبان اسپانیایی مطالب آموزشی و دانلود منابع آموزشی @hteheran 09373707571 حسین کرمی تدریس خصوصی زبان اسپانیایی در تهران ادمین دوم کانال: وحید برجی @Vhbrj
شناسه: [email protected]
تعداد اعضا: 3280
bonitalengua آموزش اسپانیایی

الفباي اسپانيايي - el alfabeto español #الفبا #تلفظ  #عکس
الفباي اسپانيايي - el alfabeto español #الفبا #تلفظ #عکس
bonitalengua آموزش اسپانیایی

#الفبا #تلفظ #عکس
#الفبا #تلفظ #عکس
bonitalengua آموزش اسپانیایی

#الفبا #تلفظ #عکس
#الفبا #تلفظ #عکس
bonitalengua آموزش اسپانیایی

#الفبا #تلفظ #عکس
#الفبا #تلفظ #عکس
bonitalengua آموزش اسپانیایی

#الفبا #تلفظ #عکس
#الفبا #تلفظ #عکس
bonitalengua آموزش اسپانیایی

تلفظ - pronunciación

چگونگي تلفظ حروف و كلمات در زبان اسپانيايي

تلفظ در زبان اسپانيايي بسيار ساده تر از زبان انگليسي است.شما حتي اگر انگليسي خوب بلد باشيد ممكنه موقع خوندن یه متن انگلیسی، بعضي كلمات رو اشتباه تلفظ كنيد،چون انگليسي يك قاعده مشخص براي تلفظ نداره.اما در زبان اسپانيايي اين طور نيست.كلمات همان طور تلفظ ميشن كه نوشته ميشن
فقط كافيه قاعده تلفظ بعضي از اون ها رو بدونيم.


ge: gente, agencia, ángel خِه

gi: gitano,ginebra خي

gue: guerra, guerrero گِه

gui: águila, sanguíneo گي


همان طور كه ديديم در كلماتي كه تلفظ گِه و گي وجود داره،در نوشتن اون ها حرف u بعد از g نوشته ميشه تا با ge و gi متمايز باشه و درست تلفظ بشه.
توي اين كلمات حرف u تلفظ نمي شه و فقط واسطه قرار مي گيره تا تلفظ كلمات درست باشه.

چند كلمه اي هستند كه شبيه كلمات بالا هستند.اما حرف u هم تلفظ مي شه كه بايد اين جوري نوشته بشه: güe , güi

مثلا: pingüino پين گوئينوُِ vergüenza برگوئِنسا
هميشه بعد از q حرف u مياد كه در اين مورد هم u تلفظ نمي شه.que كِه tranquilo

ترَنكيلوُ quién كي اِن


در اسپانیا حروف z و ce,ci با نوک زبان تلفظ می شوند، مثل ث عربی ; اما در آمریکای

لاتین مثل س فارسی تلفظ می شوند. همچنین تلفظ حرف s در اسپانیا با آمریکای لاتین کمی

متمایز است ; در اسپانیا تلفظ حرف اِسِه (s) کمی متمایل به ش است اما در آمریکای لاتین

دقیقا مثل همان س فارسی تلفظ می شود.


در بعضی از کشور های آمریکای لاتین مثل argentina , chile , uruguay حروف اا و y
چیزی شبیه ژ یا شبیه ش تلفظ میشوند. همچنین در این کشور ها در زبان آمیانه خیلی وقت ها حرف s در کلمات تلفظ نمی شود. تلفظ نشدن s در زبان اسپانیایی بسیار رایج است حتی در لحجه اسپانیاییِ اسپانیا. بیشتر زمانی که قبل یا بعد از آن یک حرف صدادار می آید مثل: esta , basta , buscar , adios

در این کلمات و کلمات دیگر، ممکن است حرف s تلفظ نشود.یعنی قاعده ای برای آن وجود ندارد

و فقط با گوش کردن می توان گویش عامیانه و خصوصیات آن را درک کرد.البته تلفظ نشدن s در

اسپانیا .و دیگر کشور ها نیز وجود دارد اما در بخش جنوبی آمریکای لاتین بیشتر به چشم می خورد.


حرف y اگر به تنهایی نوشته شود، به معنای "و" است و ئی تلفظ می شود. مثل i

حروف j و ge,gi در مکزیک مثل ح تلفظ می شود.


مثال هايي براي تلفظ و ترجمه لغات:

azúcar - آسوكار- شكر،قند

aceite - آسِيتِه - روغن

botella - بُتِيا - بطري

casa - كاسا - خانه

ceniza -سِنيسا - خاكسر

brisa - بريسا - نسيم

viento - بي اِنتوُ - باد

cerveza - سِربسا - آبجو

atracción - آتراكسيُن - جاذبه

brillar - برييار- درخشيدن

pájaro - پاخاروُ- پرنده

página - پاخينا - صفحه

pegar - پگار- چسباندن

piedra - پي اِدرا - سنگ

coche - كُچه - ماشين

calle - كايه - خيابان

águila - آگيلا - عقاب

tranquilo - ترانكيلوُ- آرام

auxiliar - آاوكسيليار- كمك كردن

ayudar - آيودار- كمك كردن

atardecer - آتاردِسِر- دير شدن،غروب

arriba - اَرّيبا - بالا

quizás - كيساس - شايد

cazador - كاسادور - شكارچي

cien - سي اِن - صد

cielo - سي اِلوُ - آسمان

cinco - سينكوُ - پنج

cabeza - كابسا - سر

niño - ني نيو - بچه

bebe - ببه - بچه،نوزاد

discusión - ديسكوسيون - بحث

directo - ديركتوُ - مستقيم

tierra - تي اِرّا - زمين

esquí - اِسكي - اسكي

línea - لينه آ - خط

importante - ايمپُرتانته - مهم

país - پا ايس - كشور

una vez -اونا بس - يك بار

#تلفظ
bonitalengua آموزش اسپانیایی

داستان کوتاه اسپانیایی با ترجمه و تلفظ

La Hormiga y El Elefante

مورچه و فیل


En un bosque, una hormiguita juntaba hojitas, y un elefante gordo

paseaba de un lado para otro.

mientras ella se ocupaba de llevar la carga, el otro se burlaba

¡Qué cosa tan chiquita! puedo pisarte en un instante

-¡No lo creo!

Le dijo la hormiguita

Yo si quiero, puedo meterte al agua

-¡Imposible! ¿Cómo lo harías?

preguntó el elefante

-Acércate que te cuento…

El elefante bajó su cabeza y la hormiga le picó tan fuerte la

oreja, que por el dolo, corrió y se metió al agua. y aprendió esta

lección.


En un bosque - در یک جنگل

اِن اون بُسکِهuna hormiguita juntaba hojitas - یه مورچه برگ ها رو جمع می کرد

اونا اُرمیگیتا خونتابا اُخیتاس

(پسوند it را می توان قبل از آخرین حرف اسمی که به o یا a ختم میشود به کار برد.این پسوند به اسم حالت کوچک کننده می دهد همچنین

برای بیشتر عامیانه صحبت کردن و یا با کسی صمیمی صحبت کردن میتوان به اسم ها این پسوند را داد.علت این که در این داستان به hormiga و hoja این پسوند داده شده به خاطر این هست که مخاطب آن کودکان هستند.مثلا مادری که نام فرزندش Roberta هست اونو Robertita صدامیزنه. مثال های دیگر برای پسوند کوچک کننده : chico»chiquito

پسرک,کوچک chica»chiquita دخترک,copa »copita فنجان کوچک)y un elefante gordo paseaba de un lado para otro - و یک فیل چاق ازاین طرف و اون طرف رد می شد

ئی اون اِلِفانتِه گوُردوُ پِاسِآبا دِ اون لَدوُ پارا اُتروُmientras ella se ocupaba de llevar la carga - وقتی اون بار می برد

می ئِنترَس اِیا سهِ اُکوپابا دِ جِبار لا کارگا

(ocuparse de یعنی کاری را انجام دادن مشغول کاری شدن)el otro se burlaba - دیگری مسخره می کرد

اِل اُتروُ سِه بورلابا


¡Qué cosa tan chiquita, puedo pisarte en un instante! - چه چیزکوچیکی! می تونم تو یه لحظه تو رو بردارم

کِه کوُسا تان چیکیتا , پوئِدوُ پیسارتِه اِن اون اینستانتِه¡No lo creo! - !باور نمی کنم

نوُ لوُ کرِاوُle dijo la hormiguita - مورچه بهش گفت

لِه دیخوُ لا اُرمیگیتاyo si quiero, puedo meterte al agua - من اگه بخوام , می تونم تو رو بندازم تو آب

یوُ سی کی اِروُ , پوئِدوُ مِتِرتِه آل آگوآ

l بدون آسنتو به معنای "اگر " هست si


¡Imposible! - نمیشه!

ایمپُسیبلِه

(impiosible = نشدنی , می توان این کلمه را تنها به کار برد و یا به این

صورت بگیم: es imposible نمیشه , eso es imposible این نشدنیه این کار نمیشه)Cómo lo harías?l? - چه جور این کارو می کنی؟

کوُموُ لوُ آریاس؟

(lo = آن را)preguntó el elefante - فیل سوال کرد

پرِگونتوُ اِل الِفانتِهAcércate que te cuento - نزدیک شو بهت میگم

آسِرکاتِه کِه تِه کوئِنتوُEl elefante bajó su cabeza y la hormiga le picó tan fuerte la oreja -

فیل سرشو پایین آورد و مورچه محکم گوششو گاز گرفت

اِل الِفانتِه باخوُ سو کابسا ئی لا اُرمیگا پیکوُ تَن فوئِرتِه لا اُورِخاque por el dolor, corrió y se metió al agua - که از درد دوید و افتاد توی آب

کِه پُر اِل دُلوُر , کُرّیوُ ئی سِه مِتیوُ آل آگوآ

(que به فارسی همان معنی که را می دهد، البته در بعضی جاها این

کلمه را آن طور که ما در فارسی استفاده می کنیم در زبان اسپانیایی

استفاده نمی شود ، مثلا اسپانیایی ها وقتی می خوان روی کلمه نه

تاکید بیشتری داشته باشند ، قبل از نه ، که میارن : que no!)Y aprendió esta lección - و این درسو یاد گرفت

ئی آپرِندیوُ اِستا لِکسیوُنلغات:

bosque - جنگل

hormiga - مورچه

juntar - وصل کردن،جمع کردن

hoja - برگ

elefante - فیل

gordo - چاق

pasear - عبور کردن،گذشتن،گذراندن،رد شدن

lado - سمت،طرف

mientras - وقتی،زمانی که

ocuparse de - مشغول کاری شدن،خود را مشغول کاری کردن
llevar - بردن

carga - بار

cosa - چیز

pisar - بلند کردن،برداشتن

instante - لحضه،آن

lo - آنرا،چیزی

lo que - چیزی که

creer - باور داشتن،فکر کردن،قبول داشتن

le - او را،به او

la - اورا،به او (مؤنث)

le dijo - به او گفت

le vi - او را دیدم

la vi - اورا دیدم (مؤنث)

si - اگر

sí - بله،آره

meter - داخل کردن،وارد کردن،فرو بردن

meterse -داخل شدن،فرو رفتن،دخالت کردن

agua - آب

preguntar - پرسیدن،سؤال کردن

acercar - نزدیک کردن

acercarse - نزدیک شدن

contar - تعریف کردن،گفتن

bajar - پایین آمدن،پایین آوردن

cabeza - سر

picar - گاز گرفتن،نیش زدن،سوراخ کردن

oreja - گوش

dolor - درد

aprender - یاد گرفتن
lección - درس
#تلفظ #داستان
bonitalengua آموزش اسپانیایی

¿Qué Es Esto? - کِه اِس اِستوُ - این چیست؟


¿qué es esto?....es una mesa
اين چيست؟....يك ميز است

¿qué es esto?....es un perro
اين چيست؟....يك سگ است

¿qué es esto?....es un plato
اين چيست؟....يك بشقاب است

¿qué es esto?....es un reloj
اين چيست؟...يك ساعت است

¿qué es esto?....es una pelota
اين چيست؟....يك توپ است

¿qué es esto?....es un paraguas
اين چيست؟....يك چتر است

¿qué es esto?....es una manzana
اين چيست؟....يك سيب است

¿qué es esto?....es una silla
اين چيست؟....يك صندلي است

¿qué es esto?....es una llave
اين چيست؟....يك كليد است

¿qué es esto?....es un libro
اين چيست؟....يك كتاب است

¿qué es esto?....es un sombrero
اين چيست؟....يك كلاه است

¿qué es esto?....es una guitarra
اين چيست؟....يك گيتار است

¿qué es esto?....es un vaso
اين چيست؟....يك ليوان است

¿qué es esto?....es una flor
اين چيست؟....يك گل است

¿qué es esto?....es un zapato
اين چيست؟....يك كفش است

¿qué es esto?....es una camisa
اين چيست؟....يك پيراهن است

¿qué es esto?....es una casa
اين چيست؟....يك خانه است

¿qué es esto?....es un coche
اين چيست؟...يك اتوموبيل است

¿qué es esto?....es una botella
اين چيست؟....يك بطري است

¿qué es esto?....es un espejo
اين چيست؟....يك آينه است

¿qué es esto?....es una bolsa
اين چيست؟...يك كيف است


¿qué es esto?....es una avión
اين چيست؟....يك هواپيما است

¿qué es esto?....es un árbol
اين چيست؟.... يك درخت است

#مکالمه
bonitalengua آموزش اسپانیایی

نرم افزار صرف کننده افعال اسپانیایی (افعال مهم)
برای کامپیوتر
لینک دانلود:
http://uploadboy.me/3nkg3os322md/84765693737654.rar.html
حجم: 5 مگابایت
#کامپیوتر
نرم افزار صرف کننده افعال اسپانیایی (افعال مهم)
برای کامپیوتر
لینک دانلود:
http://uploadboy.me/3nkg3os322md/84765693737654.rar.html
حجم: 5 مگابایت
#کامپیوتر
bonitalengua آموزش اسپانیایی

دانلود داستان کوتاه اسپانیایی - caperucita roja شنل قرمزی
(فایل صوتی به همراه عکس با متن           حجم: 10 مگابایت لینک دانلود: http://uploadboy.com/cm1fwzkhq8uc/1120/rar  #mp3
دانلود داستان کوتاه اسپانیایی - caperucita roja شنل قرمزی
(فایل صوتی به همراه عکس با متن حجم: 10 مگابایت لینک دانلود: http://uploadboy.com/cm1fwzkhq8uc/1120/rar #mp3
bonitalengua آموزش اسپانیایی

آموزش دانلود فایل ها
آموزش دانلود فایل ها
bonitalengua آموزش اسپانیایی

آموزش دانلود فایل ها
آموزش دانلود فایل ها
bonitalengua آموزش اسپانیایی

عقاب سرخ águila roja
عقاب سرخ águila roja
bonitalengua آموزش اسپانیایی

سریال عقاب سرخ águila roja
ساخت کشور اسپانیا
موضوع: ماجرایی
زبان: اسپانیایی
زیرنویس: اسپانیایی
داستان این سریال در سال های 1660 میلادی در مادرید هست. درباره یک معلم مدرسه که یک زندگی و شخصیت پنهانی هم به نام عقاب سرخ داره. عقاب سرخ یه ابر قهرمانه که ماسک میزنه و همیشه به کمک انسان های نیازمند و مورد ستم قرار گرفته میاد.

دانلود قسمت اول: http://uploadboy.com/2uigmrn4g7dn/2990/mkv

#سریال #اسپانیا #زیرنویس #águilaroja
bonitalengua آموزش اسپانیایی

مستند اسپانیایی camino de santiago "مسیر سانتیاگو" با زیرنویس اسپانیایی
مستند اسپانیایی camino de santiago "مسیر سانتیاگو" با زیرنویس اسپانیایی
bonitalengua آموزش اسپانیایی

کامینو دِ سانتیاگو (لاتین: Peregrinatio Compostellana، گالیسیایی: Camiño de Santiago) یا راهِ سَنْت‌جِیمز یا مسیرِ سانتیاگو دِ کُمپُستِلا یا جاده سانتیاگو از زیارت‌گاه‌های مسیحیان در شبه جزیره ایبریا است.

بسیاری از باورمندان، از این مسیر به‌عنوان گونه‌ای مسیر معنوی و یا برای بازسازی خود به‌منظور رشد معنوی بهره می‌جویند و آنرا می‌پیمایند. جادهٔ سانتیاگو به هر مسیر زیارتی که به مدفن یعقوب پسر زبدی حواری مسیح در گالیسیای اسپانیا ختم شود گفته می‌شود. جایی که باور بر این است که بقایای او به ‌خاک سپرده شده است. پائولوُ کِئلیوُ نویسنده معروف برزیلی یکی از کسانی هست که اعتقاد دارد بعد از پیاده روی روحانی در مسیر سانتیاگوُ، تغییرات معنوی در او ایجاد شده.
لینک دانلود: http://uploadboy.com/w19nfhn788gb/2977/mkv

#مستند #زیرنویس
bonitalengua آموزش اسپانیایی

hablemos persa - parte 1
hablemos persa - parte 1
bonitalengua آموزش اسپانیایی

ویدئو های آموزش فارسی برای اسپانیایی زبان ها. تهیه شده در شبکه hispantv این ویدئو ها جهت یادگیری زبان اسپانیایی برای ما فارسی زبان ها هم بسیار خوب و مفید هستند.دانلود قسمت اول: http://uploadboy.com/vgy38ldcvs7e/2991/mp4
#کلیپ #مکالمه #hablemospersa
bonitalengua آموزش اسپانیایی

600جمله اسپانیایی.مکالمه های اسپانیایی پر کاربرد با معنی انگلیسی و تلفظ آرام هر جمله. مدت زمان: 70 دقیقه. دانلود: http://uploadboy.com/3o95q2pnb3b1/2995/rar
#مکالمه  #تلفظ
600جمله اسپانیایی.مکالمه های اسپانیایی پر کاربرد با معنی انگلیسی و تلفظ آرام هر جمله. مدت زمان: 70 دقیقه. دانلود: http://uploadboy.com/3o95q2pnb3b1/2995/rar
#مکالمه #تلفظ
bonitalengua آموزش اسپانیایی

دانلود ویدئو های آموزش فارسی برای اسپانیایی زبان ها. تهیه شده در شبکه hispantv
hablemos persa - parte 2
لینک دانلود: http://uploadboy.com/11oug84acc41/2957/m4v    #کلیپ  #مکالمه  #hablemospers
دانلود ویدئو های آموزش فارسی برای اسپانیایی زبان ها. تهیه شده در شبکه hispantv
hablemos persa - parte 2
لینک دانلود: http://uploadboy.com/11oug84acc41/2957/m4v #کلیپ #مکالمه #hablemospers
bonitalengua آموزش اسپانیایی

دانلود ویدئو های آموزش فارسی برای اسپانیایی زبان ها. تهیه شده در شبکه hispantv
hablemos persa - parte 3
لینک دانلود: http://uploadboy.com/7bda886g0v6p/2969/mp4    #کلیپ  #مکالمه  #hablemospersa
دانلود ویدئو های آموزش فارسی برای اسپانیایی زبان ها. تهیه شده در شبکه hispantv
hablemos persa - parte 3
لینک دانلود: http://uploadboy.com/7bda886g0v6p/2969/mp4 #کلیپ #مکالمه #hablemospersa
bonitalengua آموزش اسپانیایی

آموزش زبان اسپانیایی- هفت ساعت فایل صوتی اسپانیایی-فارسی  
لینک دانلود: http://uploadboy.com/x6t4p880mcua/2997/rar
#مکالمه  #mp3
آموزش زبان اسپانیایی- هفت ساعت فایل صوتی اسپانیایی-فارسی
لینک دانلود: http://uploadboy.com/x6t4p880mcua/2997/rar
#مکالمه #mp3
bonitalengua آموزش اسپانیایی

مثال هایی برای conocer

conocer شناختن، بلد بودن، آشنا بودن، آشنا شدن
کوُنوُسِر

¿conoces a él? (او را - مذکر- ) میشناسیش؟
کوُنوُسِس آ اِل


¿conoces a ella? (او را – مونث - ) میشناسیش؟
کوُنوُسِس آ اِیا


¿conoces a juan? خوآن رو میشناسی؟
کوُنوُسِس آ خوآن

sí, conozco a juan آره، خوآن رو میشناسم
سی کوُنوُسکوُ آ خوآن

¿conoces a alguien aquí? اینجا کسی رو میشناسی؟
کوُنوُسِس آ آلگی اِن آکی

aquí no conozco a nadie اینجا کسی رو (هیچ کسی رو) نمیشناسم
آکی نوُ کوُنوُسکوُ آ نادیِه

no conocía a nadie – کسی رو نمیشناختم
نوُ کوُنوُسیا آ نادیِه

¿conoces bien la ciudad? شهرو خوب بلدی؟
کوُنوُسِس بی اِن لا سیوداد

desde que se conocieron, son felices از وقتی که با هم آشنا شدن، خوشبخت هستن
دِسدِ کِه سِ کوُنوُسِرُن سوُن فِلیسِس

el día que conocí a mi mujer روزی که با همسرم (زنم) آشنا شدم
اِل دیا کِه کوُنوسی آ می موخِر

quieres conocer gente de méxico میخوای با مردم مکزیک آشنا بشی؟
کی اِرِس کوُنوُسِر خِنتهِ دِ مِخیکوُ

¿conoces a alguien hable francés? کسی رو میشناسی که فرانسوی بلد باشه؟
کوُنوُسِس آ آلگی اِن آبلِ فرانسِس
¿conoces a alguien que sepa tocar bien la guitarra? کسی رو میشناسی که خوب بلد باشه گیتار بزنه؟
کوُنوُسِس آ آلگی اِن کِه سِپا توُکار بی اِن لا گیتارّا
te conozco bien خوب میشناسمت
تِه کوُنوُسکوُ بیاِن
es la mejor manera que conozco بهترین روشیه که بلدم
اِس لا مِخوُر مانِرا کِه کوُنوُسکوُ

#مکالمه #تلفظ
bonitalengua آموزش اسپانیایی

این قسمت: دوگی به اسکی باز تبدیل میشه  Dougie se disfraza de Snowboarder
این قسمت: دوگی به اسکی باز تبدیل میشه Dougie se disfraza de Snowboarder
bonitalengua آموزش اسپانیایی

این قسمت: دوگی به اسکی باز تبدیل میشه Dougie se disfraza de Snowboarder لینک دانلود: http://uploadboy.com/oei5e62y04gv/2998/mp4

#کارتون #dougie
bonitalengua آموزش اسپانیایی

دانلود فایل های صوتی اسپانیایی-فارسی
این فایل ها مربوط به سی دی کتاب آموزش اسپانیایی در 60 روز می باشد.
برای داشتن متن ها کتاب را تهیه فرمایید.
دانلود فایل های صوتی اسپانیایی-فارسی
این فایل ها مربوط به سی دی کتاب آموزش اسپانیایی در 60 روز می باشد.
برای داشتن متن ها کتاب را تهیه فرمایید.
bonitalengua آموزش اسپانیایی

español en 60 días - اسپانیایی در شصت روز
لینک دانلود: http://uploadboy.com/is4ni09uy3pc/2999/rar
#مکالمه #mp3
bonitalengua آموزش اسپانیایی

آموزش زبان پرتغالی. مکالمات صوتی پرتغالی - فارسی
لینک دانلود:
http://uploadboy.com/cag4q7nj8d1d/3001/rar
فرمت: mp3 - حجم: 70 مگابایت - مدت زمان: 5 ساعت
 #پرتغالی
آموزش زبان پرتغالی. مکالمات صوتی پرتغالی - فارسی
لینک دانلود:
http://uploadboy.com/cag4q7nj8d1d/3001/rar
فرمت: mp3 - حجم: 70 مگابایت - مدت زمان: 5 ساعت
#پرتغالی
bonitalengua آموزش اسپانیایی

قسمت دوم سریال عقاب سرخ - águila roja-2 
سریال اسپانیایی عقاب سرخ قسمت دوم با زیرنویس اسپانیایی
لینک دانلود: http://uploadboy.com/0geq2tvgzu86/3003/mkv
#سریال  #زیرنویس
قسمت دوم سریال عقاب سرخ - águila roja-2
سریال اسپانیایی عقاب سرخ قسمت دوم با زیرنویس اسپانیایی
لینک دانلود: http://uploadboy.com/0geq2tvgzu86/3003/mkv
#سریال #زیرنویس
bonitalengua آموزش اسپانیایی

قسمت دوم سریال عقاب سرخ - águila roja-2 
سریال اسپانیایی عقاب سرخ قسمت دوم با زیرنویس اسپانیایی
لینک دانلود: http://uploadboy.com/0geq2tvgzu86/3003/mkv
#سریال  #زیرنویس
قسمت دوم سریال عقاب سرخ - águila roja-2
سریال اسپانیایی عقاب سرخ قسمت دوم با زیرنویس اسپانیایی
لینک دانلود: http://uploadboy.com/0geq2tvgzu86/3003/mkv
#سریال #زیرنویس
bonitalengua آموزش اسپانیایی

این قسمت: سنگ ها احساسات رو انتقال میدن
Shin Chan - ¡Eh! Que las piedras transmiten sentimientos
لینک دانلود: http://uploadboy.com/hyyjjgw6sdjm/2957/mp4             #کارتون  #shinchan
این قسمت: سنگ ها احساسات رو انتقال میدن
Shin Chan - ¡Eh! Que las piedras transmiten sentimientos
لینک دانلود: http://uploadboy.com/hyyjjgw6sdjm/2957/mp4 #کارتون #shinchan
bonitalengua آموزش اسپانیایی

شین چان - این قسمت: همیشه دیر میرسیم
Shin Chan - ¡Eh! Que siempre llegamos Tarde
لینک دانلود: http://uploadboy.com/j0ns5b1ygvlf/2957/mp4       #کارتون  #shinchan
شین چان - این قسمت: همیشه دیر میرسیم
Shin Chan - ¡Eh! Que siempre llegamos Tarde
لینک دانلود: http://uploadboy.com/j0ns5b1ygvlf/2957/mp4 #کارتون #shinchan
bonitalengua آموزش اسپانیایی

شین چان - این قسمت: آموزش دادن به نِوادوُ
Shin Chan - ¡Eh! Que entreno a nevado
لینک دانلود: http://uploadboy.com/il1ulzyvs70o/3008/mp4       #کارتون  #shinchan
شین چان - این قسمت: آموزش دادن به نِوادوُ
Shin Chan - ¡Eh! Que entreno a nevado
لینک دانلود: http://uploadboy.com/il1ulzyvs70o/3008/mp4 #کارتون #shinchan
bonitalengua آموزش اسپانیایی

شین چان - این قسمت: کازاما مقصره
Shin Chan - ¡Eh! Que el culpable es kazama
لینک دانلود: http://uploadboy.com/8ohy8yp7dt2t/3008/mp4       #کارتون  #shinchan
شین چان - این قسمت: کازاما مقصره
Shin Chan - ¡Eh! Que el culpable es kazama
لینک دانلود: http://uploadboy.com/8ohy8yp7dt2t/3008/mp4 #کارتون #shinchan
bonitalengua آموزش اسپانیایی

شین چان - این قسمت: مگس مزاحم
Shin Chan - ¡Eh! Que ese mosquito es muy fastidioso
لینک دانلود: http://uploadboy.com/n2e2is3appwh/3008/mp4       #کارتون  #shinchan
شین چان - این قسمت: مگس مزاحم
Shin Chan - ¡Eh! Que ese mosquito es muy fastidioso
لینک دانلود: http://uploadboy.com/n2e2is3appwh/3008/mp4 #کارتون #shinchan
bonitalengua آموزش اسپانیایی

شین چان - این قسمت: از مامان مراقبت میکنم
Shin Chan - ¡Eh! Que cuido de mamá
لینک دانلود: http://uploadboy.com/rzn8ttzxg3c0/3008/mp4       #کارتون  #shinchan
شین چان - این قسمت: از مامان مراقبت میکنم
Shin Chan - ¡Eh! Que cuido de mamá
لینک دانلود: http://uploadboy.com/rzn8ttzxg3c0/3008/mp4 #کارتون #shinchan
bonitalengua آموزش اسپانیایی

شین چان - این قسمت: مامان میخواد لاغر بشه
Shin Chan - ¡Eh! Que Mamá quiere adelgazar esta vez
لینک دانلود: http://uploadboy.com/ti1xfpmrbtt0/3008/mp4       #کارتون  #shinchan
شین چان - این قسمت: مامان میخواد لاغر بشه
Shin Chan - ¡Eh! Que Mamá quiere adelgazar esta vez
لینک دانلود: http://uploadboy.com/ti1xfpmrbtt0/3008/mp4 #کارتون #shinchan
bonitalengua آموزش اسپانیایی

شین چان - این قسمت: یک برج گربه ای برای نِوادوُ
Shin Chan - ¡Eh! Que Nevado tiene una torre para gatos
لینک دانلود: http://uploadboy.com/ti1xfpmrbtt0/3008/mp4       #کارتون  #shinchan
شین چان - این قسمت: یک برج گربه ای برای نِوادوُ
Shin Chan - ¡Eh! Que Nevado tiene una torre para gatos
لینک دانلود: http://uploadboy.com/ti1xfpmrbtt0/3008/mp4 #کارتون #shinchan
bonitalengua آموزش اسپانیایی

شین چان - این قسمت: بابا کیفشو گم میکنه
Shin Chan - ¡Eh! Que papá pierde la cartera
لینک دانلود: http://uploadboy.com/gdgzgol5xln0/3008/mp4       #کارتون  #shinchan
شین چان - این قسمت: بابا کیفشو گم میکنه
Shin Chan - ¡Eh! Que papá pierde la cartera
لینک دانلود: http://uploadboy.com/gdgzgol5xln0/3008/mp4 #کارتون #shinchan
bonitalengua آموزش اسپانیایی

شین چان - این قسمت: نان فروشی گران
Shin Chan - ¡Eh! Que es una pastelería muy cara
لینک دانلود: http://uploadboy.com/zpr6l5whtz17/3008/mp4       #کارتون  #shinchan
شین چان - این قسمت: نان فروشی گران
Shin Chan - ¡Eh! Que es una pastelería muy cara
لینک دانلود: http://uploadboy.com/zpr6l5whtz17/3008/mp4 #کارتون #shinchan
bonitalengua آموزش اسپانیایی

شین چان - این قسمت: نوادویِ خوش شانس
Shin Chan - ¡Eh! Que nevado tiene mucha suerte
لینک دانلود: http://uploadboy.com/aiikmiqeh97d/3008/mp4       #کارتون  #shinchan
شین چان - این قسمت: نوادویِ خوش شانس
Shin Chan - ¡Eh! Que nevado tiene mucha suerte
لینک دانلود: http://uploadboy.com/aiikmiqeh97d/3008/mp4 #کارتون #shinchan
bonitalengua آموزش اسپانیایی

Hablemos Persa - Parte 4 - ویدیوی آموزش فارسی برای اسپانیایی زبان ها
Hablemos Persa - Parte 4 - ویدیوی آموزش فارسی برای اسپانیایی زبان ها
bonitalengua آموزش اسپانیایی

ویدئو های آموزش فارسی برای اسپانیایی زبان ها. تهیه شده در شبکه hispantv
hablemos persa - parte 3 فارسی صحبت کنیم - قسمت 4
این ویدئو ها جهت یادگیری زبان اسپانیایی برای ما فارسی زبان ها هم بسیار خوب و مفید هستند

لینک دانلود: http://uploadboy.com/j8puo5b266gx/3010/mp4 #کلیپ #مکالمه #hablemospers
bonitalengua آموزش اسپانیایی

باز خوانی یک ترانه قدیمی
"تشکر از زندگی" نام ترانه ای است سروده شده و خوانده شده توسط ویولتا پارّا خواننده شیلیایی
این شعر درباره شکر گذاری از زندگی هست. سال 2010 بعد از زلزله شیلی چند خواننده معروف این شعر رو برای زلزله زدگان شیلی بازخونی کردن. شعری که شاعرش مدتی پس از سرودن این شعر، خودکشی کرد.
gracias a la vida que me ha dado tanto
ممنونم از زندگی به خاطر چیزهای زیادی که به من داده
me dio dos luceros que cuando los abro
به من دو تا چلچراغ که وقتی بازشون میکنم
perfecto distingo lo negro del blanco
خیلی خوب سیاهی رو از سفیدی تشخیص میدم
y en el alto cielo su fondo estrellado
و در بلندای آسمان سقفی پُر ستاره میبینم
....
#موزیک
bonitalengua آموزش اسپانیایی

شین چان - این قسمت: ; کازاما مریض میشه
Shin chan ¡Eh! Que kazama se ha puesto enfermo
لینک دانلود: http://uploadboy.com/kkk8g4vmrqxa/3021/mp4       #کارتون  #shinchan
شین چان - این قسمت: ; کازاما مریض میشه
Shin chan ¡Eh! Que kazama se ha puesto enfermo
لینک دانلود: http://uploadboy.com/kkk8g4vmrqxa/3021/mp4 #کارتون #shinchan
bonitalengua آموزش اسپانیایی

! ... ¡ ? ...¿ چرا علامت تعجب و علامت سوال برعکس، اول جمله یا کلمه نوشته میشه؟ در قواعد نوشتاری زبان اسپانیایی ابتدای کلمه یا جمله پرسشی یک علامت سوال برعکس و ابتدای کلمات یا جملات تعجبی، احساسی، یک علامت تعجب برعکس نوشته میشه. و علتش اینه که خواننده متن، از همون اول بدونه که پرسشی هست. یا به صورت تعجبی, احساسی هست. مثال ها: چرا اینو قبلا بهم نگفتی؟ l ¿por qué no me lo dijiste antes? Dios mio! l¡ خدای من! چه زیبا! !que lindo¡ #نکته
bonitalengua آموزش اسپانیایی

شین چان - این قسمت: ; گردشی با نِوادوُ
Shin Chan - ¡Eh! Que voy a pasear con Nevado
لینک دانلود: http://uploadboy.com/rbevzmqldun8/3028/mp4       #کارتون  #shinchan
شین چان - این قسمت: ; گردشی با نِوادوُ
Shin Chan - ¡Eh! Que voy a pasear con Nevado
لینک دانلود: http://uploadboy.com/rbevzmqldun8/3028/mp4 #کارتون #shinchan
bonitalengua آموزش اسپانیایی

bonitalengua آموزش اسپانیایی

bonitalengua آموزش اسپانیایی

telegram.me/bonitalengua کانال رسمی بونیتا لنگو آ el canal oficial de bonitalengua
bonitalengua آموزش اسپانیایی

قید مکان - adverbio de lugar

قید های مکان کلماتی هستند که مکان را مشخص می کنند.

مثلا در جمله "delante de espejo" قید مکان delante (درمقابل) است که مکان چیزی را نسبت به espejo (آینه) مشخص می کند

مثال دیگر: yo estoy aquí __ قید مکان aquí (اینجا) است که مکان yo (من) را مشخص می کند.

مثال دیگر: ellos viven aquí __ قید مکان aquí (اینجا) است که مکان زندگی ellos (آنها) را مشخص می کند.

قید های مکان:
اینجا - aquí
اینجا - acá
آنجا - allí
آنجا - allá
بیرون - fuera
بالا - arriba
پایین - abajo
پایینِ، در زیرِ - debajo
روی، بر روی، در بالای - encima
مقابل، جلو - delante
به سمت جلو، در جلوی - adelante
در مقابل، روبروی - enfrente
عقب - atrás
پشت سرِ ، عقبِ - detrás
کنار، درکنار -junto (a, al, a la)l
اطراف، دراطرافِ - alrededor
نزدیک - cerca
دور - lejos
جایی که، همانجا که - donde


- تفاوت aquí با acá و allí با allá
تفاوت مهمی بین این کلمات نیست.بسیاری جملات هستند که در آن aquí به کار رفته اما همان جمله ها را می توان با acá هم گفت و هر دو جمله صحیح هستند و تغییری در معنی به وجود نمی آید.

مثلا:
cuando llegaron aquí

cuando llegaron acá

ویژگی که برای acá و allá می توان گفت، دینامیک بودن آنهاست.وقتی مکانی با این دوکلمه مشخص می شوند، همراه با آن حرکتی هم مشخص می شود.

مثلا:
ven acá, vete allá, más acá, más allá (همراه با حرکت)

está aquí, está allí, aquí mismo, allí mismo (بدون حرکت)


مثال هایی برای قید های مکان:

این هتل کنار ساحل است - este hotel está junto a la playa

ترجیح می دم کنار خانوادم بمانم - prefiero quedarme junto a mi familia

نزدیک آنجا، کلیسای سان خوسِه است - cerca de allí, está la iglesia de san josé

حیوانات زیادی در اطراف ما زندگی می کنند - muchos animales viven alrededor de nosotros

الان خارج از کشور هستم - ahora estoy fuera del país

هواپیما در حال پرواز بر روی ابرها بود - el avión estaba volando por encima de las nubes

اینجا جاییه که قبلا زندگی میکردم - aquí es donde yo vivía antes

خورشید از پشت کوه ها بیرون میاد - sale el sol por detrás de las montañas

جلوی کامپیوترش نشسته - está sentado/a delante de su ordenador

خیلی از اینجا دوره - está muy lejos de aquí
#قواعد
bonitalengua آموزش اسپانیایی

کتاب لغت نامه اسپانیایی مترادف ها و متضاد ها  Diccionario de sinónimos y antónimos      لینک دانلود: http://uploadboy.com/snah33qk1wbq/3033/PDF                 #قواعد  #کتاب
کتاب لغت نامه اسپانیایی مترادف ها و متضاد ها Diccionario de sinónimos y antónimos لینک دانلود: http://uploadboy.com/snah33qk1wbq/3033/PDF #قواعد #کتاب
bonitalengua آموزش اسپانیایی

شین چان - این قسمت: یک کپسول زمان خاک میکنیم
Shin Chan - ¡Eh! Que enterramos una cápsula del tiempo
لینک دانلود:http://uploadboy.com/rmhajwwhk159/3037/mp4       #کارتون  #shinchan
شین چان - این قسمت: یک کپسول زمان خاک میکنیم
Shin Chan - ¡Eh! Que enterramos una cápsula del tiempo
لینک دانلود:http://uploadboy.com/rmhajwwhk159/3037/mp4 #کارتون #shinchan
bonitalengua آموزش اسپانیایی

شین چان - این قسمت: میدونم کجا میری
Shin Chan - ¡Eh! Que sé por donde andas
لینک دانلود:http://uploadboy.com/v6d7uykeut80/3043/mp4       #کارتون  #shinchan
شین چان - این قسمت: میدونم کجا میری
Shin Chan - ¡Eh! Que sé por donde andas
لینک دانلود:http://uploadboy.com/v6d7uykeut80/3043/mp4 #کارتون #shinchan
bonitalengua آموزش اسپانیایی

¿qué hora es? کهِ اُرا اِس
ساعت چنده؟

- پرسیدن ساعت
برای پرسیدن ساعت معمولا از ?qué hora es¿ استفاده می شود.

جملات دیگری هم می توان به کار برد.این جملات که برای پرسیدن ساعت است،حالت محترمانه هم دارند.

مثلا:
¿tienes hora, (por favor)?
¿tiene hora, (por favor)? محترمانه
¿me das la hora, (por favor)?

¿me da la hora, (por favor)? محترمانه
¿(por favor) podría, decirme qué hora es? محترمانه
- گفتن ساعت
برای گفتن ساعت از فعل son و es استفاده می کنیم es فقط برای ساعت یک استفاده می شود.

بعد از son حرف تعریف las و بعد از es حرف تعریف la می آید.علت این که از حروف تعریف مونث

استفاده می شود این است که کلمه hora (ساعت) مونث است.

مثلا:
ساعت یک است - es la una

ساعت دو است - son las dos
کلمه "ساعت" (hora) و "دقیقه" (minuto) هیچ وقت در گفتن ساعت استفاده نمیشوند.
مثال:
ساعت یک و پنج دقیقه است - es la una y cinco

ساعت دو و پنج دقیقه است - son las dos y cinco

ساعت دو و ده دقیقه است - son las dos y diez

ساعت پنج و بیست دفیقه است - son las cinco y veinte

ساعت سه و بیست و پنج دقیقه است - son las tres y veinticinco

کلمه cuarto به معنای ربع و media به معنای نیم است.(به جای cuarto از quince هم که به معنای

پانزده است می توان استفاده کرد)
مثال:
ساعت یک و ربع است - es la una y cuarto

ساعت سه و ربع است - son las tres y cuarto

ساعت چهار و ربع است - son las cuatro y cuarto

ساعت شش و ربع است - son las seis y cuarto

ساعت یک و نیم است - es la una y media

ساعت ده و نیم است - son las diez y media

ساعت دوازده و نیم است - son las doce y media
اگر دقیقه بیشتر از نیم باشد...

دیگر نباید دقیقه را بعد از ساعت بگوییم.

مثلا es la una y treinta y cinco اشتباه است.

فرم صحیح به این صورت است:

ساعت بیست و پنج دقیقه به دو است - son las dos menos veinticinco

که در حقیقت معنی لغوی آن می شود: ساعت دو منهای بیست و پنج دقیقه است

چند مثال:
ساعت پنچ دقیقه به یک است - es la una menos cinco

ساعت یک ربع به یک است - es la una menos cuarto

ساعت بیست دقیقه به یک است - es la una menos veinte

ساعت بیست و پنج دقیقه به یک است - es la una menos veinticinco

ساعت ده دقیقه به سه است - son las tres menos diez

ساعت ده دقیقه به ده است - son las diez menos diez

ساعت پنج دقیقه به پنج است - son las cinco menos cinco

ساعت یک ربع به هفت است - son las siete menos cuarto

ساعت یک ربع به یازده است - son las once menos cuarto

ساعت بیست دقیقه به هشت است - son las ocho menos veinte

ساعت بیست و پنج دقیقه به نه است - son las nueve menos veinticinco


دو فرم دیگر هم هست که کمتر از آنها استفاده میشود
مثال:
ساعت بیست و پنج دقیقه به دو است - son veinticinco para las dos

ساعت ده دقیقه به هشت است - son diez para las ocho

ساعت پنج دقیقه به یازده است - faltan cinco para las once

ساعت ده دقیقه به دوازده است - faltan diez para las doce
#قواعد
bonitalengua آموزش اسپانیایی

la hora ساعت                                                  #قواعد
la hora ساعت #قواعد
bonitalengua آموزش اسپانیایی

شین چان - این قسمت: هیماواری پیشگویی میکنه
Shin Chan_ ¡Eh! ¡Que Himawari Hace Predicciones
لینک دانلود:http://uploadboy.com/jztxogx9s8cw/3058/mp4       #کارتون  #shinchan
شین چان - این قسمت: هیماواری پیشگویی میکنه
Shin Chan_ ¡Eh! ¡Que Himawari Hace Predicciones
لینک دانلود:http://uploadboy.com/jztxogx9s8cw/3058/mp4 #کارتون #shinchan
bonitalengua آموزش اسپانیایی

شین چان - این قسمت: برنامه مورد علاقه هیما
Shin Chan - ¡Eh! ¡Que Hima Tiene Sus Gustos
لینک دانلود:http://uploadboy.com/ydbhj68fqloi/3058/mp4       #کارتون  #shinchan
شین چان - این قسمت: برنامه مورد علاقه هیما
Shin Chan - ¡Eh! ¡Que Hima Tiene Sus Gustos
لینک دانلود:http://uploadboy.com/ydbhj68fqloi/3058/mp4 #کارتون #shinchan
bonitalengua آموزش اسپانیایی

خداحافظی زیبا. ترانه انقلابی ایتالیایی با زیرنویس ایتالیایی و فارسی
خداحافظی زیبا. ترانه انقلابی ایتالیایی با زیرنویس ایتالیایی و فارسی
bonitalengua آموزش اسپانیایی

bello/a - hermoso/a - lindo/a - bonito/a
در زبان اسپانیایی هر چهارتا به معنای زیبا و قشنگ هستند

guapo/a به معنای خوشگل

مثال:
linda flor گل زیبا
guapa niña دختر بچه خوشگل
#نکته
bonitalengua آموزش اسپانیایی

مصدر ها los infinitivos                          #قواعد
مصدر ها los infinitivos #قواعد
bonitalengua آموزش اسپانیایی

مصدر ها los infinitivos                          #قواعد
مصدر ها los infinitivos #قواعد
bonitalengua آموزش اسپانیایی

ویدئوهای آموزشی برای مبتدی ها
تمرین الفبا، تلفظ و حروف صدادار
لینک دانلود: http://uploadboy.com/nmnm5ad00loy/3060/mp4
#الفبا  #تلفظ  #کلیپ
ویدئوهای آموزشی برای مبتدی ها
تمرین الفبا، تلفظ و حروف صدادار
لینک دانلود: http://uploadboy.com/nmnm5ad00loy/3060/mp4
#الفبا #تلفظ #کلیپ
bonitalengua آموزش اسپانیایی

bonitalengua آموزش اسپانیایی

دانلود ویدئو های آموزش فارسی برای اسپانیایی زبان ها. تهیه شده در شبکه hispantv
hablemos persa - parte 5
لینک دانلود: http://uploadboy.com/exb9dlm27fsz/3072/mp4    #کلیپ  #مکالمه  #hablemospersa
دانلود ویدئو های آموزش فارسی برای اسپانیایی زبان ها. تهیه شده در شبکه hispantv
hablemos persa - parte 5
لینک دانلود: http://uploadboy.com/exb9dlm27fsz/3072/mp4 #کلیپ #مکالمه #hablemospersa
bonitalengua آموزش اسپانیایی

یادگیری اسپانیایی با ترانه های کودکانه 👭 😊سلام دوستان. مجموعه کامل این ویدیو رو دارم آپلود میکنم. برای مبتدی ها و کسایی که میخوان بچه هاشون اسپانیایی یاد بگیرن خیلی خوبه
bonitalengua آموزش اسپانیایی

مرغ رنگی gallina pintada
مرغ رنگی gallina pintada
bonitalengua آموزش اسپانیایی

نام مجموعه: مرغ رنگی gallina pintada
یادگیری اسپانیایی با ترانه های کودکانه. مناسب برای مبتدی ها و کسایی که دوست دارن بچه هاشون اسپانیایی یاد بگیره.
مدت زمان: 50 دقیقه
لینک دانلود: http://uploadboy.com/yvvf1sxk10hz/3074/MP4
#کلیپ #زیرنویس
bonitalengua آموزش اسپانیایی

قسمت چهارم سریال عقاب سرخ - águila roja-4 
سریال اسپانیایی عقاب سرخ قسمت چهارم با زیرنویس اسپانیایی
لینک دانلود: http://uploadboy.com/xzsvf7w6a5e2/3081/mkv
#سریال  #زیرنویس  #aguilaroja
قسمت چهارم سریال عقاب سرخ - águila roja-4
سریال اسپانیایی عقاب سرخ قسمت چهارم با زیرنویس اسپانیایی
لینک دانلود: http://uploadboy.com/xzsvf7w6a5e2/3081/mkv
#سریال #زیرنویس #aguilaroja
bonitalengua آموزش اسپانیایی

شین چان - این قسمت: ماهی های رنگی (با زیرنویس فارسی)
Shin Chan - ¡Eh! Que tenemos Pececitos de Colores
لینک دانلود: http://uploadboy.com/d8zis4utdrkx/3083/mkv    #کارتون  #shinchan  #زیرنویس
شین چان - این قسمت: ماهی های رنگی (با زیرنویس فارسی)
Shin Chan - ¡Eh! Que tenemos Pececitos de Colores
لینک دانلود: http://uploadboy.com/d8zis4utdrkx/3083/mkv #کارتون #shinchan #زیرنویس
bonitalengua آموزش اسپانیایی

در زبان اسپانیایی پیشوند ها و پسوند های زیادی به کار برده میشوند. برای کسانی که سطح مقدماتی رو پشت سر گذاشتن و میخوان قواعد کاربردیِ بیشتری یاد بگیرند، آموختن پیشوند ها و پسوند ها خیلی مهم و ضروری هست. یکی از این پیشوند ها که کاربرد زیادی هم داره، پیشوند re هست. قرار گرفتن این پیشوند در اول مصدر ها، فعل ها و کلمات ، معنی اون کلمه رو به این شکل تغییر میده: - دوباره انجام شدن یا -با شدت بیشتری انجام شدن. یعنی این پیشوند، شدت و یا دوباره کاری بودن رو توی کلمه نشون میده. مثلا: enviar یعنی فرستادن. وقتی پیشوند re بهش اضافه میشه به معنای دوباره فرستادن میشه: reenviar . البته مثل هر پیشوند و هر پسوند دیگه، نمیتوان یک قاعده مشخص برای ترجمه کلمات با این پیشوند در نظر گرفت. مثلا unir به معنای جمع کردن و متحد کردن هست و reunir به معنای گرد هم آمدن و جلسه گذاشتن. پس نمیشه اینجور در نظر گرفت که هر کلمه ای که با این پیشوند دیدیم، به فرم بدون پیشوند اون کلمه فکر کنیم و یه مفهوم "دوباره انجام شدن" به اون اضافه کنیم و برای خودمون ترجمش کنیم. مثلا ترجمه کردن reunir به "دوباره جمع کردن" ، همیشه درست از آب در نمیاد.
و همچنین مثل همه پیشوند ها و پسوند ها، این پیشوند رو هم نمیشه به همه کلمات اضافه کرد و معنی جدیدی از آن ساخت. فقط با تکرار و حفظ کردن هست که میشه یاد گرفت که چه پیشوند ها و چه پسوند هایی را میتوان به چه کلماتی اضافه کرد و معنی متفاوتی به دست آورد.
مثال هایی برای پیشوند re :

nacer متولد شدن

renacer دوباره متولد شدن

renacido/a دوباره متولد شدهtocar لمس کردن، نواختن

retocar ویرایش کردن

retocado/a ویرایش شده

retoque ویرایشunir جمع کردن، متحد کردن

reunir جمع کردن، متحد کردن

reunirse جمع شدن، گرد هم آمدن، جلسه گذاشتن

reunión گردهمایی، جلسه

reunido/a متحد شده، جمع آوری شدهconocer شناختن، بلد بودن

reconocer تشخیص دادن @bonitalengua

#نکته #قواعد
bonitalengua آموزش اسپانیایی

این قسمت: دوگی به کدو تنبل باز تبدیل میشه                    Dougie se disfraza de Calabaza
این قسمت: دوگی به کدو تنبل باز تبدیل میشه Dougie se disfraza de Calabaza
bonitalengua آموزش اسپانیایی

این قسمت: دوگی به کدو تنبل تبدیل میشه Dougie se disfraza de Calabaza لینک دانلود: http://uploadboy.com/m36ziurm7hvm/3093/mp4
#کارتون #dougie
bonitalengua آموزش اسپانیایی

bonitalengua آموزش اسپانیایی

2 عدد کتاب آموزش زبان اسپانیایی. قیمت: 5000 تومان
2 عدد کتاب آموزش زبان اسپانیایی. قیمت: 5000 تومان
bonitalengua آموزش اسپانیایی

سلام.این دو تا کتاب که به زبان فارسی، جهت آموزش زبان اسپانیایی هستند رو خودم برای شما دوستان عزیز آماده کردم. و از شما خواهش دارم این دو کتاب ارزشمند رو به مبلغ 5 هزار تومان از من بخرید. و با خریدتون از ادامه هر چه بهتر و با کیفیت تر آموزش در سایت و گروه تلگرام حمایت کنید.
bonitalengua آموزش اسپانیایی

هر کس تمایل به خرید و حمایت داره مبلغ 5 هزار تومان به این شماره حساب واریز کنه و شماره فیش واریزی رو برای من بده تا بنده کتاب هارو توی پی وی براش بفرستم. هر کس خرید کنه و شماره فیش واریزی رو بفرسته، من حد اکثر تا ساعت هشت امشب کتاب هارو براش میفرستم. با تشکر. شماره حساب: 5022291036514055 به نام حسین کرمی
bonitalengua آموزش اسپانیایی

داستان کوتاه اسپانیایی با ترجمه و تلفظ

La Hormiga y El Elefante

مورچه و فیل


En un bosque, una hormiguita juntaba hojitas, y un elefante gordo

paseaba de un lado para otro.l

mientras ella se ocupaba de llevar la carga, el otro se burlaba

l¡Qué cosa tan chiquita, puedo pisarte en un instante!l

l-¡No lo creo!

Le dijo la hormiguita.l

Yo si quiero, puedo meterte al agua

l-¡Imposible! ¿Cómo lo harías?l

preguntó el elefante

l-Acércate que te cuento…l

El elefante bajó su cabeza y la hormiga le picó tan fuerte la

oreja, que por el dolo, corrió y se metió al agua. y aprendió esta

lección.l


En un bosque - در یک جنگل

اِن اون بُسکِهuna hormiguita juntaba hojitas - یه مورچه برگ ها رو جمع می کرد

اونا اُرمیگیتا خونتابا اُخیتاس

(پسوند it را می توان قبل از آخرین حرف اسمی که به o یا a ختم می

شود به کار برد.این پسوند به اسم حالت کوچک کننده می دهد همچنین

برای بیشتر عامیانه صحبت کردن و یا با کسی صمیمی صحبت کردن می

توان به اسم ها این پسوند را داد.علت این که در این داستان به hormiga

و hoja این پسوند داده شده به خاطر این هست که مخاطب آن کودکان

هستند.مثلا مادری که نام فرزندش Roberta هست اونو Robertita صدا

میزنه.مثال های دیگر برای پسوند کوچک کننده : chico»chiquito

پسرک,کوچک chica»chiquita دخترک,copa »copita فنجان کوچک)y un elefante gordo paseaba de un lado para otro - و یک فیل چاق از

این طرف و اون طرف رد می شد

ئی اون اِلِفانتِه گوُردوُ پِاسِآبا دِ اون لَدوُ پارا اُتروُmientras ella se ocupaba de llevar la carga - وقتی اون بار میبرد

می ئِنترَس اِیا سهِ اُکوپابا دِ جِبار لا کارگا

(ocuparse de یعنی کاری را انجام دادن مشغول کاری شدن)el otro se burlaba - دیگری مسخره می کرد

اِل اُتروُ سِه بورلابا


¡Qué cosa tan chiquita, puedo pisarte en un instante! - چه چیز

کوچیکی ، می تونم تو یه لحظه تو رو بردارم!

کِه کوُسا تان چیکیتا , پوئِدوُ پیسارتِه اِن اون اینستانتِه¡No lo creo! - باور نمی کنم!

نوُ لوُ کرِاوُle dijo la hormiguita - مورچه بهش گفت

لِه دیخوُ لا اُرمیگیتاyo si quiero, puedo meterte al agua - من اگه بخوام , می تونم تو رو

بندازم تو آب

یوُ سی کی اِروُ , پوئِدوُ مِتِرتِه آل آگوآ
¡Imposible! - نمیشه!

ایمپُسیبلِه

(impiosible = نشدنی , می توان این کلمه را تنها به کار برد و یا به این

صورت بگیم: es imposible نمیشه , eso es imposible این نشدنیه این کار نمیشه)Cómo lo harías?l? - چه جور این کارو می کنی؟

کوُموُ لوُ آریاس؟

(lo = آن را)preguntó el elefante - فیل سوال کرد

پرِگونتوُ اِل الِفانتِهAcércate que te cuento - نزدیک شو بهت میگم

آسِرکاتِه کِه تِه کوئِنتوُEl elefante bajó su cabeza y la hormiga le picó tan fuerte la oreja -

فیل سرشو پایین آورد و مورچه محکم گوششو گاز گرفت

اِل الِفانتِه باخوُ سو کابسا ئی لا اُرمیگا پیکوُ تَن فوئِرتِه لا اُورِخاque por el dolor, corrió y se metió al agua - که از درد دوید و افتاد توی آب

کِه پُر اِل دُلوُر , کُرّیوُ ئی سِه مِتیوُ آل آگوآ

(que به فارسی همان معنی که را می دهد، البته در بعضی جاها این

کلمه را آن طور که ما در فارسی استفاده می کنیم در زبان اسپانیایی

استفاده نمی شود ، مثلا اسپانیایی ها وقتی می خوان روی کلمه نه

تاکید بیشتری داشته باشند ، قبل از نه ، که میارن : que no!)Y aprendió esta lección - و این درسو یاد گرفت

ئی آپرِندیوُ اِستا لِکسیوُنلغات:
bosque - جنگل

hormiga - مورچه

juntar - وصل کردن،جمع کردن

hoja - برگ

elefante - فیل

gordo - چاق

pasear - عبور کردن،گذشتن،گذراندن،رد شدن

lado - سمت،طرف

mientras - وقتی،زمانی که

ocuparse de - مشغول کاری شدن،خود را مشغول کاری کردن
llevar - بردن

carga - بار

cosa - چیز

pisar - بلند کردن،برداشتن

instante - لحضه،آن

lo - آنرا،چیزی

lo que - چیزی که

creer - باور داشتن،فکر کردن،قبول داشتن

le - او را،به او

la - اورا،به او (مؤنث)

le dijo - به او گفت

le vi - او را دیدم

la vi - اورا دیدم (مؤنث)

si - اگر

sí - بله،آره

meter - داخل کردن،وارد کردن،فرو بردن

meterse -داخل شدن،فرو رفتن،دخالت کردن

agua - آب

preguntar - پرسیدن،سؤال کردن

acercar - نزدیک کردن

acercarse - نزدیک شدن

contar - تعریف کردن،گفتن

bajar - پایین آمدن،پایین آوردن

cabeza - سر

picar - گاز گرفتن،نیش زدن،سوراخ کردن

oreja - گوش

dolor - درد

aprender - یاد گرفتن

lección - درس

#مکالمه #تلفظ #قواعد
bonitalengua آموزش اسپانیایی

آیا می دانستید...؟____?.....sabías que


más del 90% de la población mundial vive en el hemisferio norte

بیش از نود درصد مردم جهان در نیمکره شمالی زندگی می کنند


la cucaracha puede vivir nueve días sin su cabeza

سوسک میتونه تا نه روز بدون سر زنده بمونه


el elefante es el único animal que no puede saltar

فیل تنها حیوانی هست که قادر به پریدن نیستel cuerpo humano tiene 216 huesos

بدن انسان دارای 216 استخوان است


es imposible estornudar con los ojos abiertos

با چشم های باز نمیشه عطسه کرد


estrellas de mar no tienen cerebro

ستاره های دریایی مغز ندارند


la palabra “cementerio” proviene del griego "koimetirion" que

significa: dormitorio

کلمه قبرستان ، از "koimetirion" یونانی میاد که معنیش اتاق خواب هست


nueva zelanda fue el primer país en permitir el voto de las mujeres

en 1893

نیوزلاند اولین کشوری بود که در سال 1893 به زنان اجازه رای دادن داد


estambul es la única ciudad del mundo que está en dos continentes

استامبول تنها شهری هست که در دو قاره قرار گرفتهel faro más alto del mundo tiene 106 metros y está en Japón y es

visible a 32 kilometros de distancia

بلند ترین فانوس دریایی جهان با 106 متر ارتفاع در ژاپن هست و از فاصله 32 کیلومتری

قابل رویت استavenida nueve de Julio en buenos aires es la avenida más ancha

del mundo

خیابان nueve de Julio در بوئنوس آیرس ، پهن ترین خیابان جهان استel punto más seco de la tierra es en el desierto de atacama en chile

خشک ترین نقطه زمین صحرای آتاکاما در شیلی است


más de 4000 palabras en castellano tienen origen árabe

بیش از چهار هزار کلمه اسپانیایی، اصالت عربی دارند

#نکته
bonitalengua آموزش اسپانیایی

شین چان - این قسمت: کفش شاهزاده
Shin Chan - ¡Eh! Que es el zapato del principe
#کارتون  #shinchan
شین چان - این قسمت: کفش شاهزاده
Shin Chan - ¡Eh! Que es el zapato del principe
#کارتون #shinchan
bonitalengua آموزش اسپانیایی

دانلود ویدئو های آموزش فارسی برای اسپانیایی زبان ها. تهیه شده در شبکه hispantv
hablemos persa - parte 6 آبلِمُس پرسا قسمت ششم
 #کلیپ  #مکالمه  #hablemospersa
دانلود ویدئو های آموزش فارسی برای اسپانیایی زبان ها. تهیه شده در شبکه hispantv
hablemos persa - parte 6 آبلِمُس پرسا قسمت ششم
#کلیپ #مکالمه #hablemospersa
bonitalengua آموزش اسپانیایی

قسمت پنجم سریال عقاب سرخ - águila roja-5 
سریال اسپانیایی عقاب سرخ قسمت پنجم با کیفیت عالی وزیرنویس اسپانیایی 
#سریال  #زیرنویس  #aguilaroja
قسمت پنجم سریال عقاب سرخ - águila roja-5
سریال اسپانیایی عقاب سرخ قسمت پنجم با کیفیت عالی وزیرنویس اسپانیایی
#سریال #زیرنویس #aguilaroja
bonitalengua آموزش اسپانیایی

جوجه اردک زشت - el patitofeo                      #کارتون
جوجه اردک زشت - el patitofeo #کارتون
bonitalengua آموزش اسپانیایی

دانلود کارتون مناسب برای یاد گیری زبان اسپانیایی
el patito feo - جوجه اردک زشت

mil peligros - این قسمت: هزار خطر
http://uploadboy.com/h1mun33kuk8f/3177/mp4

La máquina de la discordia - این قسمت: ماشین اختلاف
http://uploadboy.com/dskt67r4bsnr/3177/mp4

el cavernicola - این قسمت: غارنشین
http://uploadboy.com/cbtg5glqezsx/3177/mp4

La montaña de los muñecos de nieve - این قسمت: کوه آدم برفی ها
http://uploadboy.com/ropui6jy3l5k/3177/mp4

La escuela - این قسمت: مدرسه
http://uploadboy.com/asr207tlbztt/3177/mp4

La gran prueba - این قسمت: امتحان بزرگ
http://uploadboy.com/l8hslln63qed/3177/mp4

Las plantas comeinsectos - این قسمت: گیاهان حشره خوار
http://uploadboy.com/8ehjc3qtu7qe/3177/mp4

Regalos de navidad - این قسمت: هدایای کریسمس
http://uploadboy.com/x96f8h9yw6w7/3177/mp4

Aventuras en el bosque - این قسمت: ماجراهای جنگل
http://uploadboy.com/igxscba3qne2/3177/mp4

El nacimiento - این قسمت: تولد
http://uploadboy.com/m2sn1g31mecy/3177/mp4

#کارتون @bonitalengua
bonitalengua آموزش اسپانیایی

bonitalengua آموزش اسپانیایی

شین چان - این قسمت: نصیحت کردن موسائی
Shin Chan - ¡Eh! Que le damos un sermón a Musae
لینک دانلود:http://uploadboy.com/daldzq514mrd/3196/mp4             #کارتون  #shinchan
شین چان - این قسمت: نصیحت کردن موسائی
Shin Chan - ¡Eh! Que le damos un sermón a Musae
لینک دانلود:http://uploadboy.com/daldzq514mrd/3196/mp4 #کارتون #shinchan
bonitalengua آموزش اسپانیایی

nosrat spanish level-1 #مکالمه #mp3