HarvardFarsi | هاروارد فارسی 
عنوان گروه یا کانال:

HarvardFarsi | هاروارد فارسی


توضیحات: جایی برای نگاه عمیق و علمی به مسائل مربوط به کسب و کار. خشایار قدیری نژاد مطالب کانال با محوریت دانش تولید شده در دانشکده کسب و کار هاروارد می باشند. ارتباط با من / پیشنهادات / نظرات / انتقاد @Ghadirinezhad
شناسه: [email protected]
تعداد اعضا: 5155
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

📚در اینجا قصد داریم هر ماه یک کتاب دانشکده کسب و کار هاروارد را با هم بخوانیم.

✅هر روز فقط ۳ پیام.
✅مهمترین قسمت های کتاب به ترتیب صفحات و فصل ها هر روز در قالب ۳پیام ارسال می شود.


شروع:
پنجشنبه ۲۱ مرداد

⭕️نام کتاب:
هدف گذاری
⭕️نویسنده:
لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)

#مدیریت_به_سبک_هاروارد
#هدف_گذاری
#هاروارد
#mbaHarvard-Farsi
هم خوانی کتاب های دانشکده کسب و کار هاروارد(هر ماه، یک کتاب)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

Harvard Business School - Farsi
#شروع
@HBR_Farsi
Harvard Business School - Farsi
#شروع
@HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#یک
⭕️مقدمه
#پیشرفت : 2درصد

هدف گذاری برای واحد، افراد تحت مدیریت و همکاران و مدیران ارشد یکی از اصلی ترین مسولیت های مدیران است.
اهداف، راهنمای مدیران و کارکنان است و فعالیت های آنها را در کار های روزمره شان جهت می دهد.
افراد بدون داشتن هدف، کارهایشان سمت و سویی ندارد، در دریای بیکران سازمان غوطه‌ور هستند و نمی دانند هزینه و زمان خود را کجا خرج کنند.
تعیین اهداف موضوعی چالشی هست.
چگونه اهداف خود را از میان بیشمار اهداف ممکن، برای خودتان، گروه کاری خود و یا کارکنان تحت مدیریت خود انتخاب می کنید ؟
در این کتاب با مرور فرآیند هدف گذاری، ایده ها و نکته های مهمی را برای غلبه بر چالش های هدف گذاری خواهیم گفت .

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#دو
⭕️هدف گذاری به چه معناست؟
#پیشرفت : 4 درصد

هدف گذاری فرایندی رسمی است که طی آن مقاصد و اهدافی که برای کسب وکار، واحد سازمانی و یا تیم کاری در نظر داریم، تعریف می شود. هدف گذاری چشم انداز بلندمدت برای شما خلق کرده و به این ترتیب در شما و تیم تان انگیزه قوی ایجاد می کند. مزیت مهم هدف گذاری کمک به شما در نحوه ی تمرکز منابع و وقت تان است. شما با تعیین اهداف و اندازه گیری میزان تحقق آنها، دستاورد بزرگی برای سازمان خود خلق می کنید.
بعضی از این دستاوردها عبارتند از:
1. ایجاد جهت گیری واحد در سازمان یا تیم
2. تمرکز بر کارهایی که باید روزانه، هفتگی، ماهانه و یا سالانه انجام شوند
3. تمرکز حاصل از هدف گذاری باعث اولویت بندی شما، تیم تان و یا سازمان شما می شود
4. ایجاد انگیزه در تیم کاری
5. بهبود رضایت شغلی اعضای تیم


نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#سه
⭕️انواع هدف
#پیشرفت : 6 درصد

هر مدیری وظیفه دارد که دو نوع هدف را برای کارمندان خود مشخص کند:
1.اهداف سازمانی:
اهدافی هستند که تیم کاری شما می خواهند در یک دوره زمانی مشخص به آن برسند (مثال: طراحی مجدد سایت شرکت تا پایان سال جاری به منظور خریدی جذاب و آسان برای مشتریان.)
2.اهداف فردی:
این اهداف مشخص می کنند که هر فرد در تحقق اهداف سازمان چه نقشی دارد.( مثال: طراح سایت باید با استفاده از خلاقیت تیم، سایتی جذاب وبا قابلیت خرید آسان طراحی کند)

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#چهار
⭕️نکات مهم از دید مشاور هاروارد
#پیشرفت : 7درصد

کسی که در زندگی موفقیتی به دست می آورد، هدفی را تدریجی انتخاب کرده و همواره آن را در نظر دارد. این تنها راه است(سیسیل دمیل).

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#پنج
⭕️هماهنگی اهداف
#پیشرفت: 9درصد

اهداف فردی و سازمانی باید از استراتژی شرکت متولد شوند. برای نمونه اگه استراتژی شما این باشد که با معرفی محصولات یا خدمات جدید رهبر بازار شوید، باید اهداف فردی و سازمانی شما در این راستا باشد،
هر فرد باید هدف خود در سازمان را بداند و ارتباط آن با اهدف سازمان درک کند.

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#شش
⭕️مثالی در مورد هماهنگی اهداف:
#پیشرفت: 11درصد

استراتژی شرکت:
رهبری بازار در ارائه محصول جدید
واحد سازمان:
تحقیق و توسعه
نمونه ای از اهداف واحد:
افزایش معرفی محصول جدید به میزان 25درصد تا دو سال آینده
نمونه ای از اهداف فردی:
همکاری نزدیک مدیر طراحی محصول با واحد بازاریابی برای اطلاع از تغییرات نیاز مشتری برای ایجاد تغییر در محصولات

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)
https://telegram.me/HBR_Farsi
صابره ۶۹۹۳۷

#هفت
⭕️نکات مهم از دید مشاور هاروارد
#پیشرفت :12درصد

ویلیام جنینگز برایان می گوید: سرنوشت آدمی اتفاقی نیست و در انتخاب های او ریشه دارد.
انتظار سرنوشت کاری بیهوده است و باید در پی سرنوشت خود بود.

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#هشت
⭕️اولویت بندی اهداف
#پیشرفت :14درصد

اهداف از نظر میزان اهمیت و زمانی که باید محقق شوند باهم فرق دارند. ما در این کتاب به اهداف بلندمدت توجه داریم. طبقه بندی اهداف به ما کمک می کند تا میان اهداف توازن ایجاد کنیم. در ادامه انواع اهداف را به ترتیب اهمیت توضیح می دهیم.
اهداف حیاتی
اهداف توانمندساز
اهداف خوب
اهداف حیاتی برای ادامه کار ما ضروری هستند. این اهداف باید برای تداوم درست کارها و یا حفظ مزیت رقابتی مورد توجه قرارگیرند.
اهداف توانمندساز شرایط مطلوب تری برای کسب و کار خلق کرده و یا فرصت جدیدی را برای شرکت ایجاد می کند.این اهداف مهم هستند اما در بلندمدت شرایط بهتری را در سازمان ایجاد میکنند تا اینکه به توفیق کسب و کار در حال حاضر کمک کنند.
اهداف خوب بهبود هایی ایجاد می کنند که باعث تقویت کسب و کار می شوند. این اهداف به انجام سریعتر و یا آسان تر کارها مربوط می شوند.

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#نه
⭕️هدف گذاری از بالا به پایین یا برعکس؟
#پیشرفت: 14.5درصد

سازمان ها در عمل چگونه اهداف را تعیین می کنند؟
این موضوع به فرهنگ سازمان و سبک مدیریتی آن بستگی دارد.
دو شیوه مرسوم برای هدف گذاری، تعیین اهداف از بالا به پایین و تعیین اهداف از پایین به بالا است.

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#ده
⭕️هدف گذاری از بالا به پایین
#پیشرفت : 15درصد

در این روش مدیر هر واحدی اهداف واحد خود را متناسب با استراتژی سازمان، تعیین می کند.
اهداف افراد نیز همسو با اهداف سازمانی انتخاب می شوند. این روش برای افرادی مناسب است که به کنترل و سرپرستی مستقیم نیاز دارند، افرادی که تازه به سازمان پیوسته اند و یا با اهداف واحد یا شرکت آشنایی ندارند.
در این نوع هدف‌گذاری وظیفه هماهنگی بر عهده مدیران میانی است.

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#یازده
⭕️هدف گذاری از پایین به بالا
#پیشرفت: 16 درصد

در این روش، افراد اهداف خودشان را تعیین می کنند و مدیر آنها اهداف را به عنوان اهداف واحد خلاصه و منسجم می کند.
این روش وقتی مناسب است که افراد خود کنترل باشند، استراتژی سازمان را به خوبی بداند، از انتظارات مشتری از سازمان آگاه باشند و در نهایت، داشتن درک روشن کارمندان از نقش خود در شرکت و واحد کاری.
(این هدف گذاری مستلزم هماهنگی با سایر واحدهاست.)

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#دوازده
⭕️اهداف هوشمندانه
#پیشرفت: 18 درصد

مهم نیست که چگونه اهداف فردی و سازمانی تعیین شده اند، از بالا به پایین یا از پایین به بالا، مهم این است که اهداف روشنی ترسیم شده باشند. در واقع ، با توصیف ایده های سازمان با عبارت های روشن و شفاف، ارزش فوق العاده ای برای برای کسب و کار خلق می شود. این نکته فراموش نشود که ممکن است گاهی با روشن شدن نتایج، اهداف تغییر کنند.
در ادامه خواهیم گفت که پنج معیار هوشمندانه بودن هدف که می توانند به انتخاب روشن و شفاف کمک کنند چی معیارهایی هستند...

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#سیزده
⭕️پنج معیار اهداف هوشمندانه
#پیشرفت: 20درصد

1.خاص بودن(جزییات آنچه را که باید برای تحقق هدف انجام شود، روشن نمایید.)
2.قابل اندازه گیری بودن
3.امکان پذیر بودن
4.مربوط بودن(هدف باید به وظایف شما مرتبط باشد و در راستای استراتژی سازمان)
5.زمان دار بودن

🔑مثال

✅هدف هوشمندانه: اضافه کردن 20 مهندس سیستم جدید طی سه سال آینده که با زبان برنامه نویسی پیشرفته آشنا باشند.سال اول 2 نفر، سال دوم 8نفر، سال سوم 10 نفر.

❌هدف غیر هوشمندانه: اضافه کردن مهندس سیستم جدید که با زبان برنامه نویسی پیشرفته آشنا باشند.

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#چهارده
⭕️اهمیت امکان پذیری اهداف
#پیشرفت: 22درصد

راجر پری رئیس هیئت مدیره شرکت بین المللی چنل:
سال ها پیش در یک آژانس تبلیغاتی کار می کردم. در آنجا مسئولیت ارتباطات پروژه ای را بر عهده داشتم که به تازگی گرفته بودیم. مدیریت ارشد شرکت مذکور از ما خواست که فروشش را طی دوسال 2برابر کنیم. مشکل این بود که در کسب و کار آن شرکت، دو برابر شدن فروش به معنای استخدام افراد بیشتری برای انجام کارها بود. مانع اصلی جذب مشتریان نبود بلکه مشکل اصلی استخدام افراد جدید بود. در آن زمان کمبود نیروی انسانی بسیار شدید بود. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که استخدام افراد کافی در زمانی کوتاه ناممکن است و نمیتوانیم به هدف مورد نظر دست یابیم. اما این هدف در تمام کسب و کارهای گروه تعیین شده بود و ما گرفتار هدفی شده بودیم که امکان آن وجود نداشت.

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#پانزده
⭕️اهمیت امکان پذیری اهداف
#پیشرفت: ۲۴درصد

احساس موفقیت بسیار مهم هست ولی این امر به معنای تعیین اهدافی نیست که تحقق آنها برای همه ساده هست. هدف گذاری نباید مثل امتحانی باشد که همه در آن قبول می شوند. مهم این است که اگر هدفی تحقق نمی یابد، دلیل آن برای همه قابل درک باشد و برای مثال بتوان گفت: (فلان اتفاق غیرمنتظره باعث شد که از هدفمان دور شویم).
🔑نکته: نباید گفت که به این دلیل به هدفمان نرسیدیم، زیرا چنین جمله ای به این معنا هست که هدفمان آنقدر غیرواقعی بوده که امکان تحقق آن وجود نداشته.

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#شانزده
⭕️اهداف کمی در مقابل اهداف کیفی
#پیشرفت: 26درصد

تحقق اهداف کیفی از تحقق اهداف کمی، ذهنی تر هستند و از این رو اندازه گیری آنها دشوارتر است. با این حال نباید از چنین اهدافی برای خودتان و یا کارکنانتان پرهیز کنید. ارزیابی میزان دستیابی به اهداف کیفی نیز، از اهداف کمی بسیار دشوارتر است. باید توجه داشت اهداف کیفی به اندازه اهداف کمی اهمیت دارند، زیرا افراد را برای بهبود به چالش می کشند و در نهایت به آنها در تقویت مهارت هایی با ارزش کمک می کنند.
هدف کمی: افرایش فروش در یک ناحیه به میزان 10 درصد در فصل بهار آینده
هدف کیفی: توسعه حرفه ای ، روحیه کاری ، راحت تر بودن در ارائه های عمومی

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

فصل های خوانده شده:
✅فصل 1: هدف گذاری چیست؟
✅فصل 2: اهداف هوشمندانه

فصل پیش رو:
✅فصل3: تعیین اهداف سازمانی

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

در ویژه نامه هفته صنعت سال ۱۳۹۵روزنامه دنیای اقتصاد و هفته نامه تجارت فردا

دکتر داوود سوری(عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد صنعتی شریف)
و خشایار قدیری نژاد (کارشناش و تحلیلگر بازار )
از صنایع آینده دار ایران می گویند.
لینک مطلب:

http://tejarat.donya-e-eqtesad.com/fa/packagestories/details?service=economy&story=df95476d-21ff-425e-9d67-3b61aff8995c

#تجارت_فردا
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

در تجارت فردا ۲۳ مرداد۱۳۹۵ :
عبدالناصر همتی (رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
و
خشایار قدیری نژاد (کارشناس و تحلیلگر بازار)

از چالش های بازاریابی تلفنی بیمه و کلاهبرداری های بیمه ای گفتند
لینک مطلب:

http://tejarat.donya-e-eqtesad.com/fa/packagestories/details?service=economy&story=5d575275-afc1-4bcf-8bac-baf67886bbea

#تجارت_فردا
#دنیای_اقتصاد
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_سه
#هفده
⭕️شناسایی اهداف بالقوه
#پیشرفت: 28درصد

بطور منظم در بیشتر سازمانها یک یا دوبار در سال فعالیت های مختلف واحد و نقش گروه های کاری را مرور کنید. به دنبال فرصت تعیین اهداف در حوزه هایی باشید که بیشترین اثر را داشته باشند.
پاسخ به چه پرسش هایی که به کشف اهداف کمک می کنند؟
1. چه استانداردهایی را باید در انجام کارهایمان رعایت کنیم؟
2. چه بهبودهایی در بهره وری و کارآمدی واحد آثار مثبتی در کل سازمان خواهد داشت؟
3. چه مزایایی را می خواهیم به مشتری هایمان عرضه کنیم؟
4. به مشتری ها چه بدهیم تا رقابتی تر شویم؟
5. آیا ویژگی های لازم برای محصولات و خدمات ارائه شده تغییر کرده؟ اگر تغییر کرده، چگونه باید به این تغییرات پاسخ دهیم؟
6. چه اتفاقاتی در وضعیت صنعت و رقبایمان رخ داده است که آن اهمیت را دارد که باید در اهداف خودمان لحاظ کنیم؟
7. چه اقداماتی باید برای حمایت و حرکت در راستای استراتژی شرکت انجام دهیم؟
8. آیا استراتژی شرکت تغییر کرده؟ اگر تغییر کرده چه اهدافی را باید برای حمایت از آن تعیین کنیم؟

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_سه: تعیین اهداف سازمانی
#هجده
⭕️اولویت بندی و انتخاب اهداف
#پیشرفت: 30درصد

بعد از فهرست کردن اهداف بالقوه نوبت به کوتاه کردن فهرست به اهدافی می رسد که واحد تحت مدیریت شما باید به انجام آن متعهد شود. برای اینکه اهداف را اولویت بندی کنید باید سوالات زیر را از خود بپرسید:
1. سازمان به کدام هدف بیشتر اهمیت می دهد؟
2. کدام هدف به گروه کمک میکند تا اثر بیشتری بر ایجاد نتایج ارزشمند کسب و کار بگذارد؟
3. کدام هدف به ما این امکان را میدهد که اثر بیشتری بر عملکرد و سود آوری واحد خود داشته باشیم؟
وقتی به سوالات بالا پاسخ میدهید متوجه خواهید شد که می توان چند هدف را در قالب یک هدف ادغام کنید.

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_سه : تعیین اهداف سازمانی
#نوزده
⭕️اولویت بندی و انتخاب اهداف
#پیشرفت: 32درصد

حال باید اهداف بدست آمده در مرحله قبل را در سه دسته الف، ب و ج اولویت بندی کنیم:
اولویت الف: این اهداف مهم بوده و برای سازمان اساسی هستند. به وضوح در خدمت استراتژی شرکت هستند و بهبود هایی اساسی در کسب وکار ایجاد می کنند.
اولویت ب: این اهداف تا حدی مهم بوده و در درجه دوم اهمیت قرار دارند. به عبارت دیگر نقش آنها در استراتژی سازمان غیر مستقیم است و ممکن است نتایج آنها، با وجود مفید بودن، برای کسب و کار حیاتی نباشد.
اولویت ج: این اهداف اهمیت اندکی داشته و فوریت ندارند. دستیابی به این اهداف خوب است اما تاثیر آنها بر استراتژی شرکت و عملکرد واحد مبهم و اندک است.

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_سه : تعیین اهداف سازمانی
#بیست
⭕️نکته هایی برای تعیین اهداف سازمانی
#پیشرفت: 34درصد

1. تعیین هدف همیشه به این پرسش محدود نمی شود که چه هدفی را دنبال کنیم، بلکه باید از خود بپرسیم (چه اهدافی را نباید دنبال کنیم)
2. تمرکز بر مشتری، استراتژی کسب و کار و عملکرد واحد سازمانی
3. استفاده ار فهرستی از اهداف بالقوه در جلسه طوفان فکری تعیین اهداف
4. اطمینان از همسویی اهداف واحد با اهداف مدیر مافوق و اهداف سازمان
5. اهداف واحد را بنویسید و در معرض دید تمام اعضای گروه قرار دهید.

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_سه : تعیین اهداف سازمانی
#بیست + 1
⭕️گام های شناسایی و اولویت بندی اهداف سازمانی
#پیشرفت: 36درصد

1. یک یا دوبار در سال، فعالیت های واحد و نقش گروه های کاری را برای شناسایی اهداف بالقوه مرور کنید. در فرایند هدف گذاری به مشتری ها، اعضای تیم و مدیر مافوق توجه داشته باشید.
2. معیاری برای اولویت بندی اهداف مشخص کنید. برای مثال، کدام هدف نقش بیشتری در رشد درآمد دارد؟
3. فهرست اهداف را مرور کنید و براساس معیاری که انتخاب کرده اید، آنها را در سه دسته (الف)، (ب) و(ج) که قبلا گفته شد قرار بدهید.
4. اهدافی که در دسته(ب) قرار گرفتند را دوباره مرور کنید و در دسته (الف) یا (ج) قرار دهید. اهدافی که اکنون در دسته (الف)
قرار دارند اهداف نهایی شما هستند.
5. اهداف گروه الف را بررسی کنید و آنها را بر اساس میزان اهمیت فهرست کنید.
6. اهداف گروه (ج) را می توان کنار گذاشت و بعدا بررسی کرد.

😊فصل سوم تمام

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

فصل های خوانده شده:
✅فصل 1: هدف گذاری چیست؟
✅فصل 2: اهداف هوشمندانه
✅فصل 3: تعیین اهداف سازمانی

فصل پیش رو:
⭕️فصل 4: تعیین اهداف فردی

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_چهار : تعیین اهداف فردی
#بیست + 2
⭕️اهداف فردی
#پیشرفت: 38درصد

علاوه بر تعریف اهداف سازمانی، باید برای افراد هر واحد سازمان نیز هدف تعیین کرد. به این معنا که باید برای هر یک از اعضای واحد سازمان و مدیر آن، اهداف مشخصی داشت. تعیین اهداف فردی بخشی از همسویی اهداف و فرایند جاری سازی اهداف هست.

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_چهار : تعیین اهداف فردی
#بیست + 3
⭕️روشن کردن اهداف فردی
#پیشرفت: 41درصد

هر یک از افراد زیر دست شما به تعیین اهدافی نیاز دارند که بازتابی از اهدافی باشد که برای واحد سازمان تعریف کرده اید.
نقش شما به عنوان مدیر، پشتیبانی و همراهی اعضای تیم طی این فرایند است.با پایان یافتن فرایند تعیین اهداف افراد باید بتوانند بگویند:
(هدف شرکت ما این است که فلان کار را بکند. نقش واحدی که من در آن کار می کنم در رسیدن به هدف این است که چنین کندو من نیز در این تلاش با انجام این کار سهیم هستم.)

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_چهار : تعیین اهداف فردی
#بیست + 4
⭕️اطمینان از تحقق اهداف
#پیشرفت: 44درصد

اگر شرایط زیر وجود داشته باشد افراد تیم شما بهتر می توانند اهداف را محقق کنند:
✅همه با شما در مورد اهداف خودشان و نتایج مورد انتظار توافق داشته باشند.
✅زمانی مشخص و شیوه ای روشنی برای سنجش میزان تحقق اهداف داشته باشید و برای ارائه بازخورد به افراد وقت بگذارید.به آنها بگویید کارشان را چگونه انجام دهند.
✅بعد از ارزیابی، در صورت وجود مشکل، اقدام اصلاحی را به کارمندانتان بگویید.
✅اعضای تیم، منابع، دانش، مهارت های کافی و اختیارات لازم را برای تحقق اهداف داشته باشید.
✅افراد باید بدانند چگونه تحقق اهداف فردی آنها در تحقق اهداف سازمان تاثیر می گذارد.
✅زمان تحقق اهداف فردی کارمندانتان را باید متوجه شوید.

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_چهار : تعیین اهداف فردی
#بیست + 5
⭕️نکته هایی برای تعیین اهداف اعضای تیم
#پیشرفت: 48درصد

✅تا آنجا که ممکن است منابع، اختیارات و اطلاعات لازم را در دسترس کارکنان خود قرار بدهید تا اهدافشان را توسعه بدهند.
✅به بازه های زمانی حساس باشید.
✅تحقق اهداف را به ارزیابی عملکرد پیوند بزنید
✅مطمئن شوید مدیران و همکاران دیگر از فردی که شما برایش هدف تعیین کردید حمایت می کنند .
✅کارکنان را تشویق کنید اهدافی را انتخاب کنند که یادگیری و آموزش نیاز دارند.
✅به کارمندان اجازه بدهید خودشان شیوه تحقق افراد فردی را انتخاب کنند.
🔑دلایل کارکنان برای انتخاب یک شیوه، بسیار قوی تر از دلایلی است که از بالا دیکته می شود.

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_چهار : تعیین اهداف فردی
#بیست + 6
⭕️تعیین اهداف برای خودتان
#پیشرفت: 55درصد

به عنوان مدیر، علاوه بر تعیین اهداف برای افراد تحت مدیریت خود، به اهدافی برای خودتان نیز، نیاز دارید .این اهداف می تواند شامل موارد زیر باشد:
✅اهداف واحد سازمان که به مهارت خاص، رویکرد و یا تجربه شما نیاز دارد.(همین امر مانع تفویض غیراصولی این اهداف به دیگران می شود)
✅اهدافی که نقش شما در تحقق اهداف اعضای تیم را نشان می دهد.(فرستادن تیم بازاریابی به دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتریان)
✅اهدافی که به ارتباط میان واحد تحت کنترل شما و کل سازمان مربوط می شود.(به مدیر ،گزارشی از کار خودتان و تیمتان بدهید)
✅اهدافی که به انسجام کمک می کنند(برگزاری جلسات هفتگی پیگیری اهداف و حل چالش ها و تحقق آنها).


😊فصل چهارم و بیش از نیمی از کتاب تمام شد.
از فردا فصل پنج(بیشینه کردن توفیق اهداف) را شروع می کنیم.


نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_پنج : بیشینه کردن توفیق اهداف
#بیست + 7
⭕️ایجاد حس مالکیت
#پیشرفت: 58درصد

اهداف برای شما و کارکنانتان باید به یک اندازه اهمیت داشته باشد. یکی از راه های ایجاد چنین تعهدی، مشارکت دادن کارکنان در تعیین اهداف و شیوه تحقق آنهاست. برای این کار باید اهداف را برای کارکنانتان توضیح دهید و به آنها بگویید نقش تیم و واحد آنها در تحقق اهداف آنها چیست. باید بگویید نقش هر فرد در تیم، در تحقق هدف چیست. مطمئن شوید که افراد دستاورد فردی نیز دارند. برای مثال بدانند که به آنها در سازمان بیشتر توجه می شود، مهارت هایشان توسعه میابد و یا هدایای نقدی و غیر نقدی می گیرند.

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_پنج : بیشینه کردن توفیق اهداف
#بیست + 8
⭕️تعریف اهداف چالشی قابل تحقق
#پیشرفت: 60درصد

نباید هدف شما خیلی دست پایین باشد، اگر خیلی محتاط باشید و اهداف را طوری تعیین کنید که به آسانی قابل دستیابی باشند، فرصت ها را از دست می دهید و عملکردی متوسط خواهید داشت. با اهدافی متمرکز آغاز کنید که بعد بتوانید آنهارا گسترش دهید. بلندپروازانه بودن اهداف می تواند به ایجاد توازن کمک کند.

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

✅در ادامه نکاتی درباره اهداف بلند پروازانه خواهیم گفت که به دیدگاه استفان داندو ،مدیر منابع انسانی رویتر، در مورد ارزش تعیین اهداف بلند پروازانه برای واحد یا کارکنان می پردازد.
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_پنج : بیشینه کردن توفیق اهداف
#بیست + 9
⭕️نکاتی برای تعیین اهداف بلند پروازانه
#پیشرفت: 63درصد

استفان داندو ،مدیر منابع انسانی رویتر:
اهداف را خیلی بلندپروازانه انتخاب نکنید زیرا این خطر وجود دارد که به اهداف نرسید، چنین امری شما و تیمتان را مایوس می سازد.
از ایجاد تغییر اساسی که جهت کسب و کار را متحول می کند، هراس نداشته باشید.
اهداف بلندپروازانه تفکر کارآفرینی را گسترش می دهد.
زمانی هایی هست که بهبود تدریجی خوب هست، اما زمان هایی است که لازم است تغییر اساسی رخ دهد. کاری که می توان انجام داد این است که سطح بلندپروازی را آنقدر تغییر بدهیم که افراد مجبور شوند شیوه مرسوم پرداختن به عملکرد و تدریجی دانستن بهبود آن را کنار بگذارند.

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_پنج : بیشینه کردن توفیق اهداف
#سی
⭕️تمرکز بر هدف
#پیشرفت: 65درصد

اتخاذ اهداف کوچک و خاص، راه دیگری هست که به اعضای تیم برای حرکت به سمت اهداف انگیزه می دهد.
مدیران بسیاری، افرادشان را وا میدارند که سخت کار کنند و بر یک یا دو هدف مشخص تمرکز نمی کنند. وقتی اهدافتان مبهم و گسترده باشد، امکان توفیق بسیار اندک است.

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_پنج : بیشینه کردن توفیق اهداف
#سی + 1
⭕️تعیین معیار عملکرد
#پیشرفت: 70 درصد

راه دیگر حداکثر کردن احتمال این که افراد شما به هدفشان برسند، تعیین معیار عملکردی برای آنهاست. به این معنا که اگر هدف محقق شود چه اتفاقی میفتد؟ چگونه می فهمید که به هدف رسیده اید؟
فقط مراقب باشید که در دام معیارهای ارزیابی عملکرد نیفتید،
به عنوان مثال اگر اپراتورهای تلفن را تنها با این معیار بسنجید که طی کمتر از 3دقیقه پاسخ مشتری ها را بدهند، آنها را ناخواسته به این ترغیب کرده اید که به مشتریان جواب کوتاه دهند که این برای مشتری ها ناخوشایند است.

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_پنج : بیشینه کردن توفیق اهداف
#سی+2
⭕️تعیین مسولیت ها
#پیشرفت: 72درصد

اگر مسولیت هر یک از افراد را برای تحقق اهداف مشخص نکنید، افراد تحقق آن را مسولیت شما می دانند. این اتفاق، بخصوص وقتی شما در کارهای اجرایی نیز مشارکت داشته باشید، تشدید می شود.

فصل پنج تمام شد 😊

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_شش : تحقق اهداف
#سی+ 3
⭕️مدیریت مانع ها
#پیشرفت: 76 درصد

با شناخت موانعی که بر سر راه شما و تیم تان وجود دارد، راحت تر می توانید بر آنها غلبه کرده و در راستای اهداف خودتان حرکت کنید.
✅اگر اعضای تیم شما برای انجام وظایف شان مشکل دارند، شاید انگیزه شان را برای تحقق اهداف از دست داده اند. پس شما باید دوباره با آنها جلسه بگذارید و به آنها بگویید چرا رسیدن به این هدف مهم هست.
✅پیش از این که متعهد هدفی شوید از منابع خود(مالی، انسانی، تجهیزات، زمان) مطمئن شوید.
✅اگر متوجه شدید هدف شما با ریسک هایی مواجهه هست، احتمال وقوع این ریسک ها را ارزیابی کنید. مزایای غلبه بر ریسک را برای تیم توضیح دهید. این کار روحیه و توان افراد را افزایش می دهد.
✅از ریسک با احتمال وقوع اندک صرف نظر کنید.
✅اگر ریسکی خیلی بزرگ است، حل آن را به چندین وظیفه تقسیم کنید.
به یاد داشته باشید که فرایند حرکت به سمت یک هدف، با وقفه و آغاز دوباره همراه است.
زمانی لازم است شما منتظر بمانید تا شخص دیگری کارش تمام شود تا شما شروع کنید. زمانی کار دشوار یا آسان پیش می رود.
در زمان دشواری و یأس به دلایل اهداف تمرکز کنید.


نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_شش : تحقق اهداف
#سی+ 4
⭕️گام هایی برای پایش پیشرفت اهداف
#پیشرفت: 80درصد

✅از برنامه روزانه و هفتگی خودتان شروع کنید. سپس برنامه کاری تیم را در نظر بگیرید. تمام کارها را مرور کنید.
✅در مراحل زمانی مختلف، وظایف آتی و منابع مورد نیاز را مرور کنید.
✅با هر پیشرفتی، وظایف افراد درگیر در تحقق اهداف را به روز کنید.
✅بطور منظم اهداف خود را ارزیابی کنید تا مطمئن شوید همچنان واقع بینانه و مربوط هستند.
✅وقتی یک هدف ارزشی برای شما خلق نمی کند آن را تغییر دهید. اما پیش از این کار حتما نظر مدیر خود، افراد تیم تان و ذی نفعان را بخواهید.
✅وقتی معتقدید به هدفی رسیدید از دیگران هم بپرسید آیا آنها هم فکر می کنند که هدف محقق شده؟
✅وقتی هدف محقق شد در دفتری مکتوب کنید که چه کاری خوب بوده است؟ چه چیزی باید در آینده تغییر کند؟ چه مشکلاتی برای تحقق هدف وجود داشت و اقدام اصلاحی برای کم کردن این مشکلات چیست؟

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_شش : تحقق اهداف
#سی+ 5
⭕️گام هایی برای تحقق اهداف
#پیشرفت: 90درصد

✅هر هدف را به وظایف خاص(و در صورت نیاز به وظایف ریزتر) بشکنید.
✅وظایف را به ترتیبی که باید انجام شوند، مرتب کنید. وظایفی را که باید موازی دنبال شوند نیز، مشخص کنید.
✅برای هر وظیفه کلیدی، نتایج و خروجی های مورد انتظار را توصیف کنید.
✅از وجود منابع برای هر وظیفه مطمئن شوید(آیا اعضای تیم آموزش لازم را دیده اند؟ آیا پول کافی دارید؟ و...).
✅برنامه زمانی پایان وظایف را با گانت چارت تهیه کنید و به اعضای تیم بدهید.
✅مراحلی را برای مرور کارها تعیین کنید. مطمئن شوید تمام انتظارات خود را در این مراحل مرور می کنید.
✅موانع پیش روی هر کدام از اهداف و کارهای مرتبط با آن را شناسایی کنید و راه کار های احتمالی برای غلبه بر این موانع را طرح ریزی کنید.

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)

https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_آخر: ارزیابی اهداف تعیین شده
#سی+ 6
⭕️بازنگری در اهداف
#پیشرفت: 92درصد

✅در حین حرکت به سمت اهداف زمانی را به بررسی این اهداف اختصاص دهید و سوالات زیر را از خود بپرسید:
✅آیا اهداف هنوز واقع بینانه هستند؟
✅آیا منابع مورد نیاز تغییر کرده اند؟
✅آیا موانع تغییر کرده اند؟
✅آیا هدف هنوز در راستای استراتژی شرکت هست؟
🔴این نکته را هم فراموش نکنید که تغییر زیاد اهداف منجر به سردرگمی، کم شدن انگیزه و عادت به شکست در تیم شما خواهد شد.

نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)

https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_آخر: ارزیابی اهداف تعیین شده
#سی+ 7
⭕️یادگیری و کاربرد درس ها
#پیشرفت 100 درصد 🏁

شناسایی درس آموخته ها در مسیر حرکت به سمت هدف، یکی از مهمترین مزایای فرآیند ارزیابی اهداف است.
با درونی شدن درس آموخته ها، می توانید از آنها در توسعه اهداف جدید یا اصلاح اهداف واحد خود یا تیمتان استفاده کنید. درس آموخته ها را در پوشه مدیریت دانش شرکت قراردهید تا تمام اعضای تیمتان از آن استفاده کنند.


نام کتاب: #هدف_گذاری
نویسنده: لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد)
پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید)

https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

🌸سلام دوستان خوب من 😊🌸

✳️بعد از اندکی غیبت بخاطر مشغله کاری قصد دارم کتاب دوم از سری کتاب های دانشکده کسب و کار هاروارد رو همراه شما بخونم .
کتاب اول #هدف_گذاری برای مدیران بود و کتاب جدید نامش #مسیر_شغلی هست.

نام کتاب: #مسیرشغلی
ناشر: دانشکده کسب و کار هاروارد
نویسندگان:
🌟جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
🌟تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)

⭕️مهمترین دستاورد این دو متخصص ابزار (Career Leader) هست که در بیش از 400 دانشگاه و شرکت جهان برای ارزیابی شغلی استفاده می شود.

⛔️اهمیت مطالعه کتاب:
مسیر حرفه ای و شغلی تصمیمی نیست که فقط یک بار در آغاز حیات کاری خود می گیرید بلکه فرآیندی تکرارشوند همراه با رشد حرفه ای شماست.
✅در این کتاب پیشنهاد و استراتژی های گوناگونی برای مدیریت این فرآیند خواهید یافت.


من خشایار قدیری نژاد هستم و قصد دارم کتاب های دانشکده کسب و کار هاروارد را با دوستانم بخوانم

سایت من
www.January16.ir

آدرس کانال:
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

😊خوندن این کتاب رو بعد از چند روز هوای آلوده تهران، از کنار خزر شروع کردم.
امیدوارم روز پایانش هوای تهران تمیز باشه
😊خوندن این کتاب رو بعد از چند روز هوای آلوده تهران، از کنار خزر شروع کردم.
امیدوارم روز پایانش هوای تهران تمیز باشه
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

هوای تازه برای شروع یک کتاب خوب 😊
هوای تازه برای شروع یک کتاب خوب 😊
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_یک: تعیین مسیر شغلی به چه معناست؟
⭕️درک نیاز به تغییر
#پیشرفت 2 درصد

💥فرایند ارزیابی جایگاه فعلی کارتان، تصمیم گیری در مورد جایگاهی که خواهانش هستید و ایجاد تغییرات لازم برای رسیدن به آن (تعیین مسیر شغلی) نامیده می شود.

سرعت تغییر دنیای کسب و کار بسیار بالاست.
چه مدیر شرکت بزرگی باشید، چه کارآفرین و یا پیمانکار حتما سرعت فزاینده تغییر در 10 سال گذشته را درک کردید و گاهی برایتان نفس گیر بوده.

✅در این تغییرات سریع تنها راه رضایت خاطر و موفقیت شما تقویت توانایی های حرفه ای و بدست آوردن مهارت های جدید می باشد.

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_یک: تعیین مسیر شغلی به چه معناست؟
⭕️رشد در شرکت خود
#پیشرفت 4 درصد

💥زمانی که قصد دارید مسیر شغلی تان را تغییر دهید یا مسیر جدیدی را بیابید مراقب باشید گرفتار وسوسه تغییر محل کار نشوید (باوری که می گوید اگر از شغلتان راضی نیستید، باید به شرکت جدیدی بروید.
✅حقیقت این است که احتمال دارد مشکل از محل کارتان نباشد.
به احتمال زیاد مشکل به جایگاه فعلی شما در شرکت مربوط می شود.

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_یک: تعیین مسیر شغلی به چه معناست؟
⭕️رشد در شرکت خود
#پیشرفت 5 درصد

اگر از فرصت های موجود در شرکت تان که با علایق شما سازگاری بیشتری دارند بهره جویید، می توانید با ارتقای نقش فعلی تان و یا به عهده گرفتن یک یا چند نقش کاملا جدید در شرکت، رضایت شغلی را دوباره در خود ایجاد نمایید.

شرکت نیز از این موقعیت نفع می برد، زیرا علاوه بر این که برای ارزیابی، استخدام و آموزش کارمند جدید هزینه ای صرف نکرده، بلکه کارمند وفادار چون شما را ازدست نداده.

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_یک: تعیین مسیر شغلی به چه معناست؟

⭕️شرکت ها برای موفقیت در شرایط رقابتی شدید و تغییر سریع محیط کسب و کار به کارمندانی با چه ویژگی هایی نیاز دارند؟

#پیشرفت : 8درصد

✅نخستین و مهمترین ویژگی، اعتقاد بسیار شدید به ایده یادگیری همیشگی می باشد.

2. بطور منظم، علایق ،ارزش ها و مهارت های خود را جهت به عهده گرفتن مشاغلی که برای آنها مناسب تر هستند ارزیابی کنند.

3. تعهد به موفقیت شرکت خود

4. درک مهارت ها و رفتارهایی که شرکت در آینده به آنها نیاز خواهد داشت و توانا شدن در جهت رشد آن مهارت ها و رفتارها.

5. عبور راحت از مرزهای موجود بین واحد های سازمانی و دیوارهای حایل بین بخش های صف ستاد

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_یک: تعیین مسیر شغلی به چه معناست؟

⭕️مسیریابی در فرایند تغییر شغل

#پیشرفت : 9درصد

✅تغییر امر طبیعی است، ولی ساده نیست.
✅مدیریت توسعه حرفه ای، مستلزم تلاشی مستمر و متمرکز از سوی شماست.

💥اولین و مهمترین مسئله در این مسیر شناخت خودتان است.
در این راستا باید همیشه سوالات زیر را از خود بپرسید:

1. هیجان انگیزترین علایق کاری شما چیست؟

2. عمیق ترین ارزش های کاری شما چیست؟ (استقلال تصمیم گیری؟ پول؟ تیمی صمیمی؟ و...)

3. بالاترین مهارت های حرفه ای شما چیست؟
(تحلیل داده ها؟ برقرای ارتباط با دیگران؟ لابی گری؟ و...)

💥💥دومین مرحله شناخت فرصت ها و منابع مختلف پیشرفت در شرکتتان است.

💥💥💥مرحله سوم دنبال کردن فرصت های مناسب برای شماست.

⭕️ممکن است گاهی اوقات سردرگم شوید و یا احساس کنید سرعت تغییرات بالاست
😊نگران نباشید و ناامید نشوید
فقط در این شرایط هدفتان را مرور کنید.


نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

🌺نوشتن در شلوغی و داشتن دغدغه
کمپین یلدا،
حضور محصول در نمایشگاه الکامپ و برنامه ریزی اسپانسری همایش توسعه و عدالت آموزشی
کمی تا قسمتی ابری سخته :))))

بعد یلدا #سرعت بیشتر میشه

بخاطر کندی عذرخواهم🌺😊
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_دو: به عهده گرفتن مسولیت آینده شغلی

#پیشرفت : 11درصد

⭕️تعریف آینده شغلی

این نظریه که کارکنان باید مسولیت رشد شغلی خود را در دست بگیرند تقریبا جدید است.
در گذشته افراد انتظار داشتند به سرعت شغلی را برگزینند، کارفرمایی بیابند و سپس باقی عمر کاری خود را در یک سازمان سپری کنند.
شرکت مانند هواپیما بود، مدیران خلبان و کارمندان مسافران آن محسوب می شدند.
اما امروزه همه خلبان هستند.

در گذشته کارمندان در قبال وفاداری و طول مدت همکاری خود با شرکت از انواع و اقسام حمایت ها برخوردار می شدند، از جمله امنیت شغلی، ارتقای شغلی و افزایش حقوق

اما امروزه این قرارداد میان کارمند و کارفرما در بسیاری از شرکت ها وجود ندارد.

علت هم چیزی نیست جز پیشرفت تکنولوژی و سرعت تغییرات در صنایع.

این تغییرات به این معنی هستند که مهارت های لازم برای هر شرکتی که میخواهد رقابت پذیر باشد، چه کوچک و چه بزرگ، جدید یا با سابقه با سرعت فزاینده ای در حال تغییر است.

مسولیت ارتقای شغلی از طریق هماهنگی با تغییرات صنعت، پیش بینی آنها
و کسب مهارت های جدید و لازم با شماست.

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_دو: به عهده گرفتن مسولیت آینده شغلی

#پیشرفت : 14درصد

⭕️ارتقای مهارت ها برای حفظ رقابت پذیری

با سرعت زیاد تغییرات محیط کسب و کار، رشد تکنولوژی و البته ورود افراد جوان و آپدیت به سازمان ها فضایی شدیدا رقابتی در سازمان ها شکل رفته.
تنها راه موفقیت در این رقابت ارتقای مهارت های فردی و شغلی است.

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_دو: به عهده گرفتن مسولیت آینده شغلی

#پیشرفت : 15درصد

⭕️شبکه شغلی، نه نردبان شغلی

در دنیای امروزی، رشد حرفه ای مختص به همه هست، جدا از این که هر فرد در چه حوزه ای کار می کند، چه سمتی را عهده دار است و چه سنی دارد.
برای درک تفاوت قواعد استخدام در گذشته و امروز، رویکر #نردبان_شغلی را با رویکرد #شبکه_شغلی مقایسه می کنیم:

⭕️ن : نردبان
⭕️ش : شبکه

⛔️ن1: من از نربان پیشرفت شرکت بالا و پایین میروم.
✅ش1: من میتوانم به بالا یا پایین و از سمتی به سمت دیگر حرکت کنم.

⛔️ن2: رئیس من راه حل تمام مسائل را میداند
✅ش2: من و همکارانم باید راه حل مشکلات را بیابیم.

⛔️ن3: هرچه در شرکت بیشتر بمانم پاداش بیشتری نصیبم می شود.
✅ش3: هر چه بر یادگیری، مشارکت و کارایی خود بیفزایم، پاداش بیشتری نصیبم می شود.

⛔️ن4: شرکت در قبال موفقیت خود مسئول است.
✅ش4: من و تک تک همکارانم در قبال موفقیت شرکت مسئول هستیم.

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_دو: به عهده گرفتن مسولیت آینده شغلی

#پیشرفت : 17درصد

⭕️تفکر استراتژیک در مورد حرفه

با توجه مداوم به توانایی های خود و تلاش برای توسعه مهارت های تان، ارزش شما برای شرکت روز به روز بیشتر می شود.
به همین ترتیب شما نیز رضایت و اشتیاق بیشتری از کارتان به دست خواهید آورد.

اگر در شرکتی کوچک کار می کنید و یا کسب و کار خود را اداره می کنید شما حتی باید مسولیت بیشتری در قبال رشد حرفه ای خود احساس کنید.

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

😊فصل 2 تمام
ولی، راه ادامه داره و در فصل 3 به #شناخت_خود می پردازیم

بزودی...

☃⛅️جمعه خوب و شادی داشته باشید

فعلا🌺😉

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HBR_Farsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_سه: شناخت خود
#پیشرفت: 20 درصد
⭕️شفاف کردن آنچه که هستید

چه بی تجربه باشید، چه با تجربه
مهم ترین قدم در راه مدیریت حرفه تان این است که خودتان را بشناسید.

برای شناختن خود باید از 3 طریق جواب سوال هایی را بیابیم:
1. نگاه به درون
2. پرسش از دیگران
3. استفاده از ابزارهای رسمی ارزیابی

این سوالات عبارتند از:
✅تمایل دارم چه کارهایی را انجام دهم؟
✅محیط کاری مورد علاقه من چیست؟
✅دوست دارم با چه کسانی کار کنم؟
✅چه توانایی هایی دارم؟
✅چه توانایی هایی را باید بهبود بخشم؟
💥هیجان انگیزترین علایق تجاری من چه هستند؟
💥عمیق ترین ارزش های کاری برای من چه هستند؟
💥بالاترین مهارت های فردی من چه هستند؟

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HarvardFarsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_سه: شناخت خود
#پیشرفت: 21 درصد
⭕️نگاه به درون

با استفاده از چک لیست و چند بازی ذهنی خود را بهتر بشناسید.

✅بگویید از چه نظر منحصر به فرد هستید،
از خود بپرسید کدام ویژگی خودتان را بیشتر دوست دارید؟
ویژگی خاص شما چیست؟
چه استعدادهای منحصر به فردی دارید؟

✅تصویرسازی ذهنی انجام دهید.
چند مجله را ورق بزنید و تصویری را انتخاب کنید که به بهترین شکل شما را توصیف می کند، از خود بپرسید چرا آن تصویر را انتخاب کرده اید؟

✅کل زندگی تان را یکجا تصور کنید،
تصور کنید عمرتان به انتها رسیده است و شما کل زندگی کاری خودتان را مرور می کنید.
این جملات را تمام کنید:
💥بیش از همه به .... افتخار می کنم.
💥ای کاش .... را انجام داده بودم.

⁉️دقت کنید نتایج این فعالیت ها در مورد علایق، ارزش ها و مهارت های شما حاکی از چه هستند.

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HarvardFarsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_سه: شناخت خود
#پیشرفت: 23 درصد
⭕️پرسش از دیگران

افرادی که شناخت خوبی از شما دارند می توانند منبع اطلاعاتی ارزشمندی برای آگاهی از علایق کاری، ارزش ها و توانایی های تان باشند.
اگر خود را رئیس توسعه حرفه ای خود فرض کنید، این افراد هم اعضای هیئت مدیره هستند.
✅مشورت با همکاران
از همکاران بپرسید:
من را در شرکت چطور میشناسید؟
به چه چیز معروف هستم؟
با کدام چهار کلمه مرا وصف میکنید؟
اگر کسی در مورد من از شما بپرسد چه پاسخی میدهید؟
انگیزه من را در چه میبینید؟
چه چیزی من را آزرده میکند؟
✅از چندین فرد بخواهید بدون ذکر نام برای شما نامه بنویسند.

💥فهرستی از سوالات تهیه کنید و در زمانی که همکارتان مشغله زیادی ندارد از آنها بخواهید جای خالی را پر کنند.
به عنوان مثال:
"خشایار از ........ لذت می برد."

در سوالات از ضمیر سوم شخص استفاده کنید.

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HarvardFarsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

🌺دوستان جدید خوش اومدید.
من خشایار قدیری نژاد هستم و قصد دارم کتاب های دانشکده کسب و کار هاروارد را با دوستانم بخوانم.

✅نحوه عملکرد کانال:
من هر چند روز یه بار بخش هایی از کتاب رو میخونم و نکات مهم کتاب رو اینجا میذارم.
✅ایده اصلی کانال از اونجا اومد که چطور میشه در مدت زمان کوتاهی و با خوندن شبی یک پیام، یک کتاب خوب رو بعد از چند روز تموم کرد.
😊من از خوندن کتاب های مربوط به رشته خودم(MBA) لذت میبرم و دوست دارم بقیه رو هم در این لذت شریک کنم.

#گزارش_عملکرد
💥تا الان یک کتاب رو تموم کردیم👇
کتاب: #هدف_گذاری به قلم لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد) و پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید) که فایل پی دی اف خلاصه کتاب در پیام بعد تقدیم میشه.

💥الانم رسیدیم به آخرای فصل سوم کتاب #مسیرشغلی به قلم جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی) و تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
که فایل پی دی اف خلاصه سه فصل این کتاب هم در پیام بعد تقدیم میشه.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_سه: شناخت خود
#پیشرفت: 25 درصد

⭕️استفاده از ابزار های رسمی ارزیابی
دسته گسترده ای از ابزار های ارزیابی رسمی وجود دارند که می توانند در شناخت خود به شما کمک کنند، البته برخی از آنها نیاز به مشاور دارند تا بتوانند آزمون ها را به خوبی تفسیر کنند.

⛔️از مشاورانی که از روشی یکسان برای همه استفاده می کنند دوری کنید.

✅در ادامه یک تست را با هم تکمیل میکنیم تا بفهمیم نیاز به تغییر داریم یا نه


نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HarvardFarsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_سه: شناخت خود
#پیشرفت: 28 درصد

⭕️تست نیاز به تغییر

❇️این تست به شما کمک می کند که بفهمید نیاز به تغییر دارید یا خیر ؟

جواب سوالات را فقط با #بلی و #خیر بدهید:

آیا احساسات زیر را دارید؟

1. ترس از این که صبح شنبه شده است
2. بی قراری
3. حسادت نسبت به کار دیگران
4. خستگی
5. حس تکراری بودن کارم
6. علاقه فزاینده به بخش های غیرکاری از زندگی ام، مانند دوره آموزشی که میگذرانم
7. فقدان چشم انداز روشن از چگونگی دستیابی به آینده شغلی دلخواه
8. عکس العمل شدید نسبت به مسائل جزئی
9. نیاز بیشتر به چالش فکری، درآمد مالی، استقلال یا سایر ارزش های کاری


تفسیر امتیاز شما:
چنانچه به بیشتر سوالات پاسخ #بلی داده اید احتمالا آماده ایجاد تغییر درحیات حرفه ای خود هستید.

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HarvardFarsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#فصل_سه: شناخت خود
#پیشرفت: 28 درصد

⭕️تست نیاز به تغییر

❇️این تست به شما کمک می کند که بفهمید نیاز به تغییر دارید یا خیر ؟

جواب سوالات را فقط با #بلی و #خیر بدهید:

آیا احساسات زیر را دارید؟

1. ترس از این که صبح شنبه شده است
2. بی قراری
3. حسادت نسبت به کار دیگران
4. خستگی
5. حس تکراری بودن کارم
6. علاقه فزاینده به بخش های غیرکاری از زندگی ام، مانند دوره آموزشی که میگذرانم
7. فقدان چشم انداز روشن از چگونگی دستیابی به آینده شغلی دلخواه
8. عکس العمل شدید نسبت به مسائل جزئی
9. نیاز بیشتر به چالش فکری، درآمد مالی، استقلال یا سایر ارزش های کاری


تفسیر امتیاز شما:
چنانچه به بیشتر سوالات پاسخ #بلی داده اید احتمالا آماده ایجاد تغییر درحیات حرفه ای خود هستید.

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HarvardFarsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#کتاب_دو
#فصل_چهار: شناخت علایق کاری
#پیشرفت: 30 درصد

⭕️هشت علاقه اصلی

در زمان اصلاح مسیر شغلی باید علاقه اصلی خود را بشناسید.

❇️بررسی های وسیع ما در دانشکده کسب و کار هاروارد نشان داده است که 8 علاقه اصلی وجود دارند که تقریبا در تمام طول عمر ثابت هستند و از این رو می توان آنها را مبنای برنامه ریزی شغلی قرار داد.

✅گروه اول، با عنوان کار تخصصی، شامل موارد زیر می باشند:
کار با فناوری
تجزیه تحلیل کمی
نظریه پردازی و تفکر مفهومی
تولید خلاقانه

✅گروه دوم، با عنوان کار با مردم، شامل علایق زیر می باشد:
مشاوره و راهنمایی
مدیریت بر افراد و روابط

✅گروه سوم، با عنوان کنترل و اثر گذاری، از علایق زیر تشکیل می شود:
کنترل سازمانی
نفوذ از طریق گفتار و ایده ها

💥در ادامه این 8 مورد را توضیح میدم.

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HarvardFarsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#کتاب_دو
#فصل_چهار: شناخت علایق کاری
#پیشرفت: 31درصد

⭕️مشروح هشت علاقه اصلی

1. کار با فناوری
یعنی علاقه به مصرف وقت برای یادگیری نحوه کار هر چیزی، کنجکاوی برای راه های استفاده از فناوری برای حل مسائل کسب و کار، رابطه خوب با ریاضیات، برنامه نویسی رایانه ای، الگو های فیزیکی از واقعیت

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HarvardFarsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#کتاب_دو
#فصل_چهار: شناخت علایق کاری
#پیشرفت: 32درصد

⭕️مشروح هشت علاقه اصلی

2ِ. تجزیه و تحلیل کمی

یعنی علاقه به حل مسائل بر پایه تحلیل های ریاضی که بیش از همه شامل تحلیل های مالی می شود.

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HarvardFarsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#کتاب_دو
#فصل_چهار: شناخت علایق کاری
#پیشرفت: 33درصد

⭕️مشروح هشت علاقه اصلی

3. نظریه پردازی و تفکر مفهومی
یعنی علاقه به اتخاذ رویکردهای مفهومی در حل مسئله، داشتن علاقه و توانایی در ارائه ایده های نظری، تجسم، نظریه پردازی، طراحی، سناریو نویسی و پیش بینی.

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HarvardFarsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#کتاب_دو
#فصل_چهار: شناخت علایق کاری
#پیشرفت: 34درصد

⭕️مشروح هشت علاقه اصلی

4. تولید خلاقانه
یعنی ورود به فعالیت های بسیار خلاقانه، به شکلی که چیزی بدیعی ارائه شود، که آن میتواند محصولی خلاقانه و یا روشی جدید در انجام کاری باشد.

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HarvardFarsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#کتاب_دو
#فصل_چهار: شناخت علایق کاری
#پیشرفت: 35درصد

⭕️مشروح هشت علاقه اصلی

5. مشاوره و راهنمایی
علاقه به کمک به رشد دیگران و نیز توسعه روابط به عنوان بخش جدایی ناپذیر از فعالیت کسب و کار

6. مدیریت بر افراد و روابط
علاقه به سر و کار داشتن با افراد و موضوعات بین فردی به طور روزمره

7. کنترل سازمانی
علاقه به داشتن اختیار تصمیم گیری نهایی در شرکت، بخش یا پروژه؛ یعنی اختیار تعیین استراتژی و اطمینان از انجام آن

8. نفوذ از طریق گفتار و ایده
یعنی متقاعد ساختن دیگران از طریق استفاده ماهرانه از زبان نوشتاری و گفتاری(چه مخاطب یک نفر باشد و یا گروهی بزرگ)

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HarvardFarsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

⭕️در ادامه میگوییم که طبق تحقیقات ما در دانشکده کسب و کار هاروارد برای هرکدام از این 8 علاقه اصلی چه شغل هایی مناسب است.
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#کتاب_دو
#فصل_چهار: شناخت علایق کاری
#پیشرفت: 36درصد

⭕️کدام شغل ها برای کدام علاقه ها بهتر هستند؟

طبق تحقیقات ما در دانشکده کسب و کار هاروارد برای هرکدام از این 8 علاقه اصلی شغل هایی مناسب هستند.

1. شغل های مناسب علاقه به کار با فناوری:
مهندسی
برنامه نویسی رایانه ای
طرح ریزی عملیات و سیستم های تولید
طراحی محصول و فرایند
تجزیه و تحلیل فرایندها
تجزیه و تحلیل سیستم ها
ساخت و تولید
تحقیق و پژوهش


نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HarvardFarsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#کتاب_دو
#فصل_چهار: شناخت علایق کاری
#پیشرفت: 37درصد

⭕️کدام شغل ها برای کدام علاقه ها بهتر هستند؟

طبق تحقیقات ما در دانشکده کسب و کار هاروارد برای هرکدام از این 8 علاقه اصلی شغل هایی مناسب هستند.

2. شغل های مناسب برای علاقه به تجزیه و تحلیل کمی:

تحلیل جریان های نقدی و سرمایه گذاری
تحقیقات بازار
پیشبینی کمی
ساخت مدل های رایانه ای
زمانبندی تولید
حسابداری

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HarvardFarsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#کتاب_دو
#فصل_چهار: شناخت علایق کاری
#پیشرفت: 38 درصد

⭕️کدام شغل ها برای کدام علاقه ها بهتر هستند؟

طبق تحقیقات ما در دانشکده کسب و کار هاروارد برای هرکدام از این 8 علاقه اصلی شغل هایی مناسب هستند.

3. شغل های مناسب برای علاقه به نظریه پردازی و تفکر مفهومی:
طرح نظریه اقتصادی
طرح مدل های کسب و کار
تحلیل رقابت
طرح استراتژی های کلان
طراحی فرایند ها
آموزش نظریه کسب و کار

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HarvardFarsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#کتاب_دو
#فصل_چهار: شناخت علایق کاری
#پیشرفت: 39 درصد

⭕️کدام شغل ها برای کدام علاقه ها بهتر هستند؟

طبق تحقیقات ما در دانشکده کسب و کار هاروارد برای هرکدام از این 8 علاقه اصلی شغل هایی مناسب هستند.

4. شغل های مناسب برای علاقه به تولید خلاقانه:
طراحی محصول جدید
بازاریابی و تبلیغات
به تولید رساندن ایده های جدید
طرح رویکردها و راه حل های نوآورانه
کارآفرینی
مدیریت پروژه ها
روابط عمومی

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HarvardFarsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#کتاب_دو
#فصل_چهار: شناخت علایق کاری
#پیشرفت: 40درصد

⭕️کدام شغل ها برای کدام علاقه ها بهتر هستند؟

طبق تحقیقات ما در دانشکده کسب و کار هاروارد برای هرکدام از این 8 علاقه اصلی شغل هایی مناسب هستند.

5. شغل های مناسب برای علاقه به مشاوره و راهنمایی:
مربی گری، تعلیم و آموزش
توسعه انسانی
مدیریت منابع انسانی
اشاعه مدیریت مربی محور
حمایت و ارتقای کارکنان
ارائه بازخورد و راهنمایی


نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HarvardFarsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#کتاب_دو
#فصل_چهار: شناخت علایق کاری
#پیشرفت: 41درصد

⭕️کدام شغل ها برای کدام علاقه ها بهتر هستند؟

طبق تحقیقات ما در دانشکده کسب و کار هاروارد برای هرکدام از این 8 علاقه اصلی شغل هایی مناسب هستند.

6. شغل های مناسب برای علاقه به مدیریت بر افراد و روابط :

مدیریت دیگران برای دست یابی به اهداف کسب و کار
هدایت کردن
سرپرستی کردن
رهبری کردن
انگیزش دیگران
کنترل امور روزمره

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HarvardFarsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#کتاب_دو
#فصل_چهار: شناخت علایق کاری
#پیشرفت: 42درصد

⭕️کدام شغل ها برای کدام علاقه ها بهتر هستند؟

طبق تحقیقات ما در دانشکده کسب و کار هاروارد برای هرکدام از این 8 علاقه اصلی شغل هایی مناسب هستند.

7. شغل های مناسب برای علاقه به کنترل سازمانی:

کنترل منابع برای تحقق چشم اندازکسب و کار

جهت گیری استراتژیک برای شرکت، واحدی کسب و کار، بخش یا تیم

برخورداری از اختیار تصمیم گیری نهایی

انجام معاملات

به عهده داشتن مسئولیت نهایی تعاملات تجاری، نظیر معاملات، خرید و فروش


نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HarvardFarsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#کتاب_دو
#فصل_چهار: شناخت علایق کاری
#پیشرفت: 43درصد

⭕️کدام شغل ها برای کدام علاقه ها بهتر هستند؟

طبق تحقیقات ما در دانشکده کسب و کار هاروارد برای هرکدام از این 8 علاقه اصلی شغل هایی مناسب هستند.

7. شغل های مناسب برای علاقه به نفوذ از طریق گفتار و ایده ها:

مذاکره

انجام معاملات

روابط عمومی

فروش

متقاعد ساختن

طراحی کمپین تبلیغاتی

انتقال شفاهی و کتبی ایده ها

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HarvardFarsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#کتاب_دو
#فصل_چهار: شناخت علایق کاری
#پیشرفت: 44درصد
⭕️برای تعیین علاقه های خود از تمرینات زیر کمک بگیرید:

1. زمانی را به یاد آورید که چنان غرق انجام کاری بودید که متوجه گذر زمان نشدید. کدام فعالیت کاری یا غیرکاری شما بوده؟

2. ببینید آیا نسبت به هیچ یک از همکارانتان غبطه میخورید؟ دوست دارید شغل آنها را داشته باشید؟ از خود بپرسید کدام یک از شغل های قبلیتان را بیشتر دوست داشتید؟

3. زمانی را به یاد آورید که در حال کار بر روی پروژه ای بوده اید،
کدام قسمت را بیشتر دوست داشتید؟
برنامه ریزی؟ اجرا؟ نظارت؟

3 مورد گفته شده را لیست کنید.


#فصل_چهار تمام 😊

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HarvardFarsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#کتاب_دو
#فصل_پنج : شفاف سازی علایق کاری
#پیشرفت: 45درصد

⭕️ارزش های کاری کدامند؟

ارزش های کاری یعنی ارزش هایی که شما در قبال کاری که انجام می دهید به دست می آورید و در واقع به مزایایی اشاره دارند که به شما انگیزه می دهند تا بخش های غیر جذاب کارتان را انجام دهید.
در واقع دسری خوشمزه است که برای خوردن غذایی دریافت می کنید که ممکن است کمتر دوست داشته باشید.
در ادامه به چند نمونه ارزش های ناشی از کار اشاره می کنیم:
✅مزایای مالی، شامل امنیت و ثبات مالی
✅مزایای ناشی از ویژگی های شغل، تنوع و چالش فکری
✅مزایای ارتباطی، فرصت کار کردن کنار افرادی که مورد علاقه و احترام شما هستند یا مورد احترام قرار گرفتن از سوی مافوق
✅دورنمای شغلی، افراد و فرصت هایی را در دسترس شما قرار می دهد که شما را برای ارتقای حرفه ای آینده در موقعیت بهتری قرار می دهد.
✅مزایای سبک زندگی
مانند تعادل میان زندگی شخصی و کاری که باعث می شود شما وقت مناسبی را به خانواده و تفریح تخصیص دهید.

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HarvardFarsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#کتاب_دو
#فصل_پنج : شفاف سازی علایق کاری
#پیشرفت: 50درصد

⭕️مراحل شناخت ارزش های کاری
1. مزایای کاری را که به فکرتان میرسد بر روی دسته کارتی بنویسید.(هر مزیت روی یک کارت)

2. بر روی هر کارت بنویسید آن مزیت برای شما چه معنایی دارد.
برای مثال، ایده تعادل میان زندگی شخصی و کار می تواند این باشد که تمایل ندارید بیش از پنج روز در هفته کار کنید.

3. کارت ها را بروی میز پخش کنید.

4. کارت ها را بر حسب اهمیت دسته بندی کنید. چنانچه دو یا چند مزیت به لحاظ اهمیت یکسان به نظر می رسند آنها را در کنار یکدیگر قرار دهید.

ادامه دارد...

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HarvardFarsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#HBR
March 2017

@HarvardFarsi
#HBR
March 2017

@HarvardFarsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

😄اینم هفت سین من

سال 96 در کنار عزیزانتون شاد و سلامت باشید🍀🌸

@harvardfarsi
😄اینم هفت سین من

سال 96 در کنار عزیزانتون شاد و سلامت باشید🍀🌸

@harvardfarsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

✅لطفا اگر دانش آموخته MBA از دانشگاه های سراسری هستید در این نظرسنجی شرکت کنید. 💥درآمد ماهیانه شما چند تومان هست؟

کمتر از 2میلیون – 192
👍👍👍👍👍👍👍 41%

بیش از 5 میلیون – 96
👍👍👍👍 21%

بین 2 تا 3 میلیون – 86
👍👍👍 18%

بین 3 تا 4 میلیون – 59
👍👍 13%

بین 4 تا 5 میلیون – 34
👍 7%

👥 467 people voted so far.
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#کتاب_دو
#فصل_پنج : شفاف سازی علایق کاری
#پیشرفت: 50درصد

⭕️مراحل شناخت ارزش های کاری
1. مزایای کاری را که به فکرتان میرسد بر روی دسته کارتی بنویسید.(هر مزیت روی یک کارت)

2. بر روی هر کارت بنویسید آن مزیت برای شما چه معنایی دارد.
برای مثال، ایده تعادل میان زندگی شخصی و کار می تواند این باشد که تمایل ندارید بیش از پنج روز در هفته کار کنید.

3. کارت ها را بروی میز پخش کنید.

4. کارت ها را بر حسب اهمیت دسته بندی کنید. چنانچه دو یا چند مزیت به لحاظ اهمیت یکسان به نظر می رسند آنها را در کنار یکدیگر قرار دهید.

ادامه دارد...

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HarvardFarsi
👆دوستان جدید خوش آمدید
تا الان کتاب #هدف_گذاری دانشگاه هاروارد رو تموم کردیم
و در حال حاضر در میانه راه کتاب دوم یعنی #مسیرشغلی هستیم و از امشب مجدد خوندن این کتاب رو ادامه میدیم.
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#کتاب_دو
#فصل_پنج : شفاف سازی علایق کاری
#پیشرفت: 54درصد

⭕️مراحل شناخت ارزش های کاری
1. مزایای کاری را که به فکرتان میرسد بر روی دسته کارتی بنویسید.(هر مزیت روی یک کارت)

2. بر روی هر کارت بنویسید آن مزیت برای شما چه معنایی دارد.
برای مثال، ایده تعادل میان زندگی شخصی و کار می تواند این باشد که تمایل ندارید بیش از پنج روز در هفته کار کنید.

3. کارت ها را بروی میز پخش کنید.

4. کارت ها را بر حسب اهمیت دسته بندی کنید. چنانچه دو یا چند مزیت به لحاظ اهمیت یکسان به نظر می رسند آنها را در کنار یکدیگر قرار دهید.

5. به ترتیب قراردادن کارت ها توجه کنید. نگران این نباشید که نمی توانید برای یکی از دو مزیت که اهمیت یکسانی برایتان دارند اولویت قائل شوید. تنها سعی کنید از آنچه در این مرحله انجام می دهید درکی کلی به دست آورید.

6. دسته کارت ها برای یک یا دو هفته کنار بگذارید.

7. سپس دوباره این تمرین را انجام دهید تا ببینید آیا چیزی تغییر کرده است یا خیر.

8. هنگام بررسی فرصت های ارتقای جدید، سه یا چهار ارزش برتر خود را دوباره اولویت بندی کنید. آیا واقعا این چند مورد، مهمترین ارزش های مورد انتظار شما هستند؟

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HarvardFarsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#کتاب_دو
#فصل_شش : ارزیابی مهارت ها
#پیشرفت: 58درصد

⭕️ارزیابی مهارت ها

علاوه بر شناخت علایق اصلی کاری و ارزش های ناشی از کار، بهتر است مهارت های خود، یعنی توانایی که دارید یا میخواهید برای پیشرفت شغلی تان رشد دهید را نیز مورد ارزیابی قراردهید. برای ارزیابی مهارت های خود ابتدا سعی کنید با انواع مهارت هایی که عموما در محیط کار یافت می شود آشنا شوید.

به منظور آشنایی در ادامه به چندین مثال برای دسته های مهارتی که قبلا ذکر شد اشاره میکنیم:
1. دسته ارتباطی:
سخنرانی، نگارش متن های تبلیغاتی، مصاحبه با متقاضیان شغل

2. دسته فناوری:
کار با برنامه های حسابداری، استفاده از نرم افزارهای گرافیکی، طراحی مدارهای الکترونیکی

3. دسته مالی:
آماده سازی بودجه، ارزیابی هزینه، برآورد مالی پروژه ها

4. دسته سرپرستی
استخدام کارمندان، تفویض مسئولیت ها، ارزیابی عملکرد افراد

5. دسته مدیریتی
مدیریت پروژه ها، رهبری تحول سازمان، حل مشکلات کسب و کار

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HarvardFarsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#کتاب_دو
#فصل_شش : ارزیابی مهارت ها
#پیشرفت: 62درصد

⭕️شناخت بالاترین مهارت های خود

زمانی که شروع به بررسی فرصت های رشد شغلیتان میکنید، باید بدانین سازمانتان به چه مهارت هایی نیاز دارد.
در این صورت می توانید بفهمید تا چه حدی این فرصت ها به شما اجازه میدهند که یک یا چند کار زیر را انجام دهید:

1. استفاده از مهارت هایی که هم اکنون کاملا به آن تسلط دارید.
2. توسعه مهارت هایی که در آن متوسط هستید، ولی دوست دارید که آنها را رشد دهید.
3. کسب مهارت های کاملا جدید

موارد بالا به ترتیب اولویت بیان شدند
قطعا کسب مهارت های کاملا جدید هزینه زمانی و مالی دارد که باید آن را در نظر بگیرید.

برای شناخت مهارت هایتان از ابزار های رسمی ارزیابی، چک لیست ها و تمریناتی که در بخش ابزار ها گفته شد استفاده کنید.
از خانواده، دوستان و همکاران بخواهید که شما را توصیف کنند.
⭕️در صورت شک و تردید در نتایج حاصل شده در موارد بالا، از روانشناسان شغلی کمک بگیرید
😊(بنده تا به حال روانشناس شغلی متخصص در ایران ندیدم و فکر کنم در آینده روانشناسی شغل جز تخصص های پول ساز باشه)

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HarvardFarsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

🌺دوستان جدید خوش اومدید.
من خشایار قدیری نژاد هستم و قصد دارم کتاب های دانشکده کسب و کار هاروارد را با دوستانم بخوانم.

✅نحوه عملکرد کانال:
من هر چند روز یه بار بخش هایی از کتاب رو میخونم و نکات مهم کتاب رو اینجا میذارم.
✅ایده اصلی کانال از اونجا اومد که چطور میشه در مدت زمان کوتاهی و با خوندن شبی یک پیام، یک کتاب خوب رو بعد از چند روز تموم کرد.
😊من از خوندن کتاب های مربوط به رشته خودم(MBA) لذت میبرم و دوست دارم بقیه رو هم در این لذت شریک کنم.

#گزارش_عملکرد
💥تا الان یک کتاب رو تموم کردیم👇
کتاب: #هدف_گذاری به قلم لیندا هیل(رئیس دانشکده رهبری هاروارد) و پتی لوسی(مدیر رهبری و توسعه سازمانی شرکت پولاروید) که فایل پی دی اف خلاصه کتاب در پیام بعد تقدیم میشه.

💥الانم رسیدیم به فصل ششم کتاب #مسیرشغلی به قلم جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی) و تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
که فایل پی دی اف خلاصه شش فصل این کتاب هم در پیام بعد تقدیم میشه.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#کتاب_دو
#فصل_شش : ارزیابی مهارت ها
#پیشرفت: 66درصد

⭕️بیان مهارت های قابل انتقال
در ارزیابی مهارت های خود، بسیار مهم است که مهارت های قابل انتقال خود، یعنی مهارت هایی که در تمام حوزه های کاری قابل به کارگیری و ارزشمند هستند، را شناسایی نمایید. این مهارت ها شامل قدرت نگارش؛ انگیزش دیگران، طبقه بندی داده ها و تفسیر اطلاعات می شوند.

مهارت های قابل انتقال توانایی هایی هستند که مستقل از موضوع کسب و کاری که در آن مورد استفاده قرار می گیرند دارای ارزش هستند.

به این نکته همواره توجه کنید که شما به حد مشخصی از مهارت نیاز دارید
مثلا بلند کردن کیسه 25 کلیویی آرد برای کارگر توزیع آرد مهارت کافی میباشد.
ولی بلند کردن کیسه 100 کیلویی آرد توفیق کاری بیشتر برای او نخواهد داشت.

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HarvardFarsi
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

✅ پروژه ی PON یا Program on Negotiation توسط دانشکده ی حقوق هاروارد اجرا میشه.
وبلاگشون رو هم به صورت منظم آپدیت میکنن.
اگه علاقمند باشید به نظرم یکی از منابع خیلی خوبه.
💥 یکی از بنیان گذاراش هم روبرت منوکین Mnookin هست که کتاب مذاکره (چانه زنی) با شیطان(Bargaining with the Devil) رو نوشته.

http://www.pon.harvard.edu/blog/

محمدرضا شعبانعلی
HarvardFarsi | هاروارد فارسی

#کتاب_دو
#فصل_شش : ارزیابی مهارت ها
#پیشرفت: 67درصد

⭕️مراحل تعریف کسب مهارت های جدید

1. تعیین کنید چه مهارت هایی را و چرا باید بیاموزید.

2. راه های یادگیری را تعیین کنید. تور خود را بزرگ پهن کنید. علاوه بر روش رایج ادامه تحصیل، راه های زیادی برای یادگیری پیش روی تان است. روش هایی مثل مطالعه در منزل، مشاهده مستقیم عملکرد فردی دیگر، کارآموزی، کار داوطلبانه، دیدن فیلم، شرکت در کارگاه های آموزشی و استفاده از برنامه های یادگیری آنلاین.

3. در مورد منابع یادگیری تحقیق کنید. منابعی مانند انجمن های تخصصی، مراکز کاریابی، مراکز آموزشی، مراکز وابسته به دانشگاه ها، وبلاگ و سایت افراد معروف

4. گزینه های موجود برای یادگیری را بررسی کنید و مواردی نظیر کیفیت آموزش، هزینه، زمان مورد نیاز و محل آموزش را ارزیابی کنید.

5. استراتژی و برنامه آموزشی برای خودتان طراحی کنید. تعیین کنید چگونه و تا چه زمانی مهارت ها را فراخواهید گرفت.

نام کتاب: #مسیرشغلی
نویسنده:
جیمز والدروپ(استاد ارشد دانشکده کسب و کار هاروارد با تخصص روانشناس شغلی)
تیموتی بالتر(مدیر بخش توسعه حرفه ای دانشکده کسب و کار هاروارد، استاد ارشد، روانشناس شغلی)
https://telegram.me/HarvardFarsi