English Club 
عنوان گروه یا کانال:

English Club


توضیحات: تبلیغات پر بازده @bibisetareh لینک گپ کلوپ: https://telegram.me/joinchat/BFJxb0FGuGegbFwP8Q1rOw رفتن به اول کانال: https://telegram.me/first_english_club/1
شناسه: [email protected]
تعداد اعضا: 48362
English Club

معرفی اعضای خانواده
💠Family tree = شجرنامه
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🔻Grand father = پدربزرگ
🔻Grand mother = مادربزرگ
🔻Daughter = فرزند دختر
🔻Son = فرزند پسر
🔻Uncle = عمو ، دایی ، شوهر خاله ، شوهر عمه
🔻Aunt = عمه ، خاله ، زن دایی ، زن عمو
🔻Nephew = خواهر زاده یا برادرزاده با جنسیت مذکر
🔻Niece = خواهز زاده یا برادرزاده با جنسیت مونث
🔻Paternal = اقوام پدری
🔻Maternal = اقوام مادری
🔻Paternal uncle = عمو
🔻Maternal uncle = دایی
🔻Father in law = پدرزن ، پدرشوهر
🔻Mother in law = مادر زن ، مادرشوهر
🔻Brother in law = برادرزن ، برادرشوهر، باجناق
🔻Sister in law = خواهرشوهر ، خواهرزن ، جاری
🔻Grandson = نوه مذکر
🔻Granddaughter = نوه مونث
🔻Stepfather = ناپدری
🔻Stepmother = نامادری
🔻Godfather = پدرخوانده
🔻Godmother = مادرخوانده

@first_english_club❤️ ❤️❤️
English Club

@first_english_club
@first_english_club
English Club

@first_english_club
@first_english_club
English Club

محل های زندگی
   @first_english_club
محل های زندگی
@first_english_club
English Club

آشپزخانه   
@first_english_club
آشپزخانه
@first_english_club
English Club

حمام   
@first_english_club
حمام
@first_english_club
English Club

اتاق خواب   
@first_english_club
اتاق خواب
@first_english_club
English Club

اتاق نشینمن  
@first_english_club
اتاق نشینمن
@first_english_club
English Club

اتاق غذاخوری  
@first_english_club
اتاق غذاخوری
@first_english_club
English Club

@first_english_club

@first_english_club
English Club

Tomorrow is monday

@first_english_club
Tomorrow is monday

@first_english_club
English Club

@first_english_club

@first_english_club
English Club

📝اين حروف مخفف چه كلمه اي يا جمله اي هستند؟🤔

🖍IQ = Intelligence Quotient
بهره هوشي – ضريب هوشي.

✏️ID = Identification
كارت شناسايي.

🖍CD = Compact Disc
سي دي – ديسك فشرده.

✏️DVD = Digital Video-Disc / Digital Versatile Disc
دي وي دي.

🖍PhD = Doctor of philosophy
درجه دكتري.
✏️ISO = International
Organization for Standardization
ايزو – سازمان جهاني استاندارد.

🖍ICU = Intensive Care Unit
بخش مراقبت هاي ويژه.

✏️AIDS = Acquired Immune Deficiency Syndrome
بيماري ايدز- سندرم ازبين برنده امنيت دفاعي بدن.

🖍ISBN = International Standard Book Number
شماره استاندارد بين المللي كتاب.

✏️OPEC = Organization of Petroleum Exporting Countries
اوپك- سازمان كشورهاي صادركننده نفت.

🖍IRNA = Islamic Republic News Agency
ايرنا – خبرگزاري جمهوري اسلامي.

✏️ISNA = Iranian Student News Agency
ايسنا – خبرگزاري دانشجويان ايران.

🖍TOEFL = Test of English as a Foreign Language
آزمون تافل.

✏️IELTS = International English Language Testing System
آزمون آيلتس.

🖍UNESCO = United Nations Educational Scientific and CulturalOrganization
يونسكو – سازمان آموزش علمي وفرهنگي ملل متحد.

✏️UNICEF = United Nations Children’s Fund / United Nations International Children's Emergency Fund
يونيسف – صندوق اضطراري سازمان ملل متحدبراي كودكان.

🖍PIN = Personal Identification Number
شماره شناسايي شخصي

✏️SIM card =SIM is the abbreviation of Subscriber Identification Module


اختصارات انگلیسی:

🖍ASL
= age,sex,location
سن،جنسیت ومکان شما چیست(مورداستفاده در چت)

✏️PM
= Private Message
پیغامهایی که بین دوکاربر در چت رد و بدل می شود
🖍PC
= Personal Computer کامپیوتر شخصی

✏️etc. = et cetera وغیره

🖍vs.
= versus درمقابل

✏️e.g.
= exempli gratia مثال،بعنوان مثال

🖍i.e.
= id est یعنی ، بعبارت دیگر

✏️a.m.
= ante meridiem قبل از ظهر
🖍p.m.
= post meridiem بعدازظهر

✏️A.D.
= Anno Domini بعدازمیلادمسیح

🖍B.C.
= Before Christ قبل از میلادمسیح

✏️BBC
= British Broadcasting Corporation

🖍CNN
= Cable News Network

✏️CIA
= Central Intelligence Agency

🖍GPS
= Global Positioning System

✏️FBI
= Federal Bureau of Investigation

🖍LCD
= liquid crystal display

✏️MMS
= Multimedia Messaging Service

🖍NASA
= National Aeronautics and Space Administration

✏️NBA
= National Basketball Association

🖍VIP
= Very Important Person

✏️PDF
= Portable Document Format .

@first_english_club
English Club

#idioms

💥from now on
✨از این به بعد.از این پس

✨I don't know what to do from now on.

✨نمیدونم از این به بعد چیکار کنم
♨️♨️♨️♨️
@first_english_club
English Club

#idioms

💥You can be of no help.

✨کمکی از دست من بر نمی آید

💥keep my word for it.

✨حرف منو یادت باشه
💥You are going too fun

✨دیگه داری شورشو در میاری

💥The situation is way out of control.

💥کار از کنترل خارج شده

💥I wasn'tborn yesterday.

💥با بچه که طرف نیستی

💥You shine like a new penny.

✨مثل ماه می درخشی

💥How can I put it into your thick skull?

✨چه طوری تو کله پوکت فرو کنم
♨️♨️♨️♨️
@first_english_club
English Club

#idioms

..................................
have a ball
خوش گذروندن

👇👇

I plan to have a ball while I’m there.

طوری برنامه ریزی میکنم که تا وقتی اونجا هستم بهم خوش بگذره.

Come on, everybody! Let’s have a ball

همگی بیاید خوش بگذرونیم.

♨️♨️♨️♨️
@first_english_club
English Club

✅اصطلاحات و جملات کاربردی✅

💎Bring somebody back to knee's
🍓کسی را شکست دادن

💎Welcome back
🍓رسیدن بخیر

💎Cash down
🍓فقط نقد

💎I'm made that way
🍓همین جوری بار اومدم

💎Keep one's ear to the ground
🍓گوش به زنگ بودن

💎Jump the gun
🍓زودتر از وقت شروع کردن / قبل از موعد کاری را انجام دادن / عجله کردن

💎It’s rotten to the core
🍓آب از سرچشمه گل آلود است

💎Keep someone posted
🍓در جریان گذاشتن

💎It’s all down to luck
🍓آن همش به خاطر شانسه

💎He is wet behind the ears
🍓دهنش بوی شیر میده
.
💎The weather is awful/terrible/horrible today.
🍓هوای امروز افتضاح است.
.
💎They cannot handle it
🍓ظرفیتشو ندارن/ نمیتونند تحمل/هندل اش کنند

💎Don’t be funny
🍓مزه نریز/ بامزه نباش
.
💎This idiot didn't get what  I said
🍓این گاگول اصلا نفهمید من چی گفتم
.
💎I can do nothing
🍓دستم به جایی بند نیست/ کاری نمیتونم بکنم
.
💎It’s a Guy thing
🍓این یک موضوع  مردانه است
.
💎when I say no I mean it
🍓وقتی میگم نه منظورم همونه/وقتی میگم نه یعنی نه
.
💎That`s that
🍓همینی که هست
.
💎That's a good idea,Why didn't I think of that
🍓نظرخوبی است چرابه فکرمن نرسید
.
💎Live within your income
🍓مطابق درآمدت زندگی کن
.
💎How you've grown!!
🍓چه بزرگ شده ای
(برای مواقعی که بچه ایی رابرای مدت طولانی ندیده ایم و او بزرگ شده است)
.
💎I was worried society wouldn't accept him
🍓نگران بودم که جامعه او را نپذیرد
.
💎Don't be an idiot
🍓احمق نباش


اولین کلوپ زبان انگلیسی 👇👇👇
@first_english_club
English Club

وقتی که در اشیاء و افراد زیبایی رو جستجو میکنید، نه تنها اونو پیدا میکنید بلکه خودتونم زیبا میشید.        first_english_club@
وقتی که در اشیاء و افراد زیبایی رو جستجو میکنید، نه تنها اونو پیدا میکنید بلکه خودتونم زیبا میشید. [email protected]
English Club

اولین کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
اولین کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

اولین کلوپ انگلیسی..❤️..با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
اولین کلوپ انگلیسی..❤️..با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

اولین کلوپ انگلیسی..❤️.با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
اولین کلوپ انگلیسی..❤️.با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

اولین کلوپ انگلیسی..❤️..با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
اولین کلوپ انگلیسی..❤️..با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

تفاوت بین:
👉complete ,👉 end ,👉 finish

🎓همه این کلمات به یک معنی (پایان، تمام شدن) هستن، اما،✍


📝در حالت کلی از finish برای بیان کارهایی که مرتبا در حال انجام شدن هستن استفاده میکنیم،
مثل غذا خوردن یا سر کار رفتن.
I finish work at five.

📝از complete برای بیان انجام نهایی یه کار استفاده میشه.
The jigsaw puzzle is complete.
📝از complete برای بیان اتمام کاری که غالبا انجام نمیدیم هم استفاده میشه.
He completed his first novel in 1984.

📝و از end برای بیان اتمام چیزی استفاده میکنیم.
The World War One ended in 1918.

LINK👇👇👇👇👇👇👇👇👇
@first_english_club
English Club

🎈🔵ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﯿﻦ job ﻭ work

ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ work
ﻭ job ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ job
ﺷﻐﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ work ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭظیفه ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﻐﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ .مثال:
👉I completed my work in the afternoon.
👉I earn 2000 dollars from my job on a monthly basis.

در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

📚مکالمه در آرایشگاه و اصطلاحات کاربردی:

💇مي خواهم سرم را اصلاح كنم .
I want a hair cut.

💇لطفاً صورتم را اصلاح كنید .
I want a shave

💇خواهش مي كنم موهایم را زیاد كوتاه نكنید.
Please don’t cut it too short.

💇من فرقم را از وسط باز مي كنم .


💇موهایت دارد مي ریزد (كم پشت است) احتیاج به داروي تقویت دارد
Your hair is getting rather thin. It needs a tonic.

💇لطفاً موهایم را كوتاه كنید .
I want my hair trimmed.

💇پشت گردنم را كوتاه كنید .
Trim it round the neck.

💇آیا مایلید موهایتان را شانه كنم؟
Do you want your hair to be combed?

💇آیا ادكلن بزنم؟
Would you like some eau de cologne?

💇هیچ چیز به موهایم نزنید .
Don’t put anything on my hair.


در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

📝پسوند Less در انگلیسی
معنا و مفعوم فقدان یک ویژگی رو به فعل اضافه میکنه🖍


✍Tubeless
🖍لاستیک بدون تیوب

✍childless
🖍بی بچه

✍endless
🖍بی پایان

✍flavorless
🖍بی طعم


🍀🌺🍀 🍀🌺🍀

✍harmless
🖍بی خطر

✍heartless
🖍بی قلب/ سنگدل

✍motionless
🖍بی حرکت

✍priceless
🖍 بسیار گرانبها

✍sleepless
🖍بی خواب

------------------------------------------------------
در بهترین❤️ کلوپ یادگیری زبان انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

در بهترین❤️کلوپ زبان انگلیسی❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
در بهترین❤️کلوپ زبان انگلیسی❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

در بهترین❤️کلوپ زبان انگلیسی❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
در بهترین❤️کلوپ زبان انگلیسی❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

در بهترین❤️ کلوپ زبان انگلیسی❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
در بهترین❤️ کلوپ زبان انگلیسی❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

در بهترین❤️ کلوپ زبان انگلیسی❤️با ما همراه شوید👇👇👇

@first_english_club
در بهترین❤️ کلوپ زبان انگلیسی❤️با ما همراه شوید👇👇👇

@first_english_club
English Club

📯📯📯📯
با سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز و گرامی که به تازگی عضو شدند به اطلاع میرساند این کانال تنها در راستای ارتقای سطح زبان انگلیسی زبان اموزان عزیز ایجاد شده است.
همانطور که میدانید اگر از زبان دوم بصورت روزانه استفاده نشود خیلی زود به دست فراموشی سپرده میشود.
در این کانال سعی شده است تا با مطالب، عکس، کلیپ و موزیک های جذابی که که گذاشته میشود روزانه وقت کمی از خودتون رو به زبان انگلیسی اختصاص داده تا علاوه بر اینکه مانع فراموشی دانسته های قبلی تان میشوید از یادگیری مطالب بیشتر بطور روزانه لذت ببرید.

🌷🌷زبان انگلیسی رو با لذت و به راحتی با ما یاد بگیرید.😊😊😊
🌺🌺کانال ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.👇👇👇

@first_english_club
English Club

#idioms
@first_english_club

💢Call it even

Use this to say that someone who owes you something does not have to give you anything more than they have already given you

❤️بی حساب شدیم

💢since you paid for dinner last time, I'll pay this time, and we'll call it even.

💢دیشب تو پول شامو پرداخت کردی، امشبم من پرداخت میکنم، باهم بی حساب میشیم.

------------ ------------- -----------
در بهترین❤️ کلوپ زبان انگلیسی❤️با ما همراه شوید👇👇👇

@first_english_club
English Club

1⃣to hear from
📙اطلاعات یا خبری رو دریافت کردن,( درمورد دریافت نامه,تماس تلفنی و... استفاده میشه.)

☂I don't hear from my brother very often since he moved to Chicago.
☂از وقتی برادرم رفته شیکاگو چندان خبری ازش دریافت نمیکنم.2⃣to hear of
📙در مورد چ
یزی مطلع بودن یا آشنا بودن

☂When I asked for directions to Mill Street, the police officer said that she had never heard of it.
☂وقتی از پلیس مسیر خیابون میل رو پرسیدم گفت که هرگز اسمشو نشنیده.(درموردش بی اطلاعه).

--------- ------------ ---------- -----------
❤️دوستهای علاقمندتون رو هم به @first_english_club دعوت کنید❤️
English Club

دوستان علاقمندتون رو هم به @first_english_club دعوت کنید☺️😊☺️
دوستان علاقمندتون رو هم به @first_english_club دعوت کنید☺️😊☺️
English Club

👉 Heads or Tails
👈 شير يا خط
💬 تا حالا فکر کرده اید که شیر یا خط کردن به انگلیسی چه می شود؟ فعلهایی که برای شیر یا خط کردن بکار می رود اینها هستند:
👉 To flip a coin (Am)
👉 To toss up a coin (Br.)
👉 to spin a coin
💬 به آن روی سکه که نقشی برجسته از سر یک شخصیت دارد heads (شیر ) گفته می شود و به روی دیگر سکه که ممکن است نقش هر چیز دیگری داشته باشد tails ( خط ) می گویند.
🌺🌺🌺🌺🌺
👈 با خواندن جملات ذیل بیشتر با طرز بیان این مفهوم آشنا می شویم:
* Let's toss for it: heads or tails?
* بذار شیر یا خط کنیم: شیر می خوای یا خط؟
* Which do you want, heads or tails?
* کدوم را می خوای، شیر یا خط؟
* It'll be decided by a flip of a coin.
* با یک شیر یا خط تکلیفش مشخص می شود
* We couldn't decide which movie to go to, so in the end we just flipped a coin.
* نتوانستیم تصمیم بگیریم که کدام فیلم را ببینیم، بنابراین سر آخر به شیر یا خط متوسل شدیم.
* It's heads, so I win!
* شیر اومده،پس من برنده ام!
* Let's toss up and see who goes first.
* بذار شیر یا خط کنیم ببینیم کی باید اول بره

--------- ------------ ---------- -----------
❤️دوستهای علاقمنوتون رو هم به @first_english_club دعوت کنید❤️
English Club

❤️😊دوستان علاقمندتون رو هم به @first_english_club دعوت کنید☺️❤️
❤️😊دوستان علاقمندتون رو هم به @first_english_club دعوت کنید☺️❤️
English Club

❤️😊دوستان علاقمندتون رو هم به @first_english_club دعوت کنید☺️❤️
❤️😊دوستان علاقمندتون رو هم به @first_english_club دعوت کنید☺️❤️
English Club

❤️😊دوستان علاقمندتون رو هم به @first_english_club دعوت کنید☺️❤️
❤️😊دوستان علاقمندتون رو هم به @first_english_club دعوت کنید☺️❤️
English Club

❤️😊دوستان علاقمندتون رو هم به @first_english_club دعوت کنید☺️❤️
❤️😊دوستان علاقمندتون رو هم به @first_english_club دعوت کنید☺️❤️
English Club

1⃣on time
📙سر ِ وقت , دقیقا در زمان مشخص شده

☂Did you get to work on time this morning?
☂امروز صبح سر وقت رسیدی به محل کارت؟

♨♨♨♨♨

2⃣in time
📙قبل از وقت تعیین شده

☂We entered the theater just in time to see the beginning of the movie.
☂ما قبل از شروع اجرا وارد سالن تئاتر شدیم فقط برای اینکه شروعش رو ببینیم.


--------- ------------ ---------- -----------
❤️در بهترین کلوپ زبان انگلیسی با ما همراه شوید.❤👇👇👇
@first_english_club
English Club

✍جملات و عبارتها، در داروخانه در انگلیسی 📝📝📝


📝Can you make up this prescription please?
💉آیا ممكن است این نسخه را برایم بپیچید؟

📝Please give me something for constipation.
💊لطفاً به من یك داروي ضد یبوست بدهید .

📝I want something to make me sleep.
💉لطفاً یك داروي خواب آور بدهید .

📝How much must I take?
💊چه مقدار از این دارو را باید مصرف كنم؟

📝How often must I take?
💉هر چند وقت یكبار این دارو را بخورم؟

📝Give me something to calm my nerves.
💊دارویي براي آرامش اعصاب بدهید .

📝What do you have for bad sunburn.
💉براي آفتاب سوختگي چه دارویي دارید؟

📝Take four times a day after meals.
💊این دارو را روزي چهار مرتبه بعد از هر غذا میل كنید .

📝Abstain from all alcoholic drinks.
💉از مصرف مشروبات الكلي كاملاً خودداري كنید .

📝Take off the bandage.
💊روي زخم را باز كنید .

📝I want something for a cough:
💉یه چیزی برای سرفه میخام

📝Could I have some plasters:
💊تعدای چسب زخم میخام

📝how often do I take them?:
💉چند وقت یک بار استفاد کنم

📝Don't let it prays on your mind  
💊نگذار نگرانت كنه/فكرت را براش مشغول نكن/ نزار رو اعصابت راه بره

📝For external use only
💉برای مصرف موضعی

📝Shake it before use
💊قبل از مصرف تکان دهید

📝In need take it sublingual
💉در صورت نیاز زیر زبان قراردهید

📝Have you taken this medicine before?
💊قبلا این دارو رو مصرف کردید؟

📝Are there any side effects?
💉عوارض جانبی هم داره؟

📝You may feel drowsy.
💊ممکن احساس خواب آلودگی کنید

📝What about precautions?
💉موارد احتیاط دارو چطور؟

📝Don't drive when you take this medicine.
💊موقع مصرف دارو رانندگی نکنید

📝You need to apply the ointment daily
💉باید پماد رو هر روز بزنید

📝When will the prescription be ready?
When will it be filled?
💊نسخه کِی آماده میشه؟

📝You can get it later today
💉چند ساعت دیگه میتونید ببرید

📝Do you have something for diarrhea?
💊چيزي براي اسهال داريد؟

📝We hope you don't get diarrhea
💉اميدواريم  اسهال نگيري

📝Don't exceed the recommended dosage.
💊بیش از دوز تجویز شده از دارو مصرف نکنید

--------- ------------ ---------- -----------
❤️در بهترین کلوپ زبان انگلیسی با ما همراه شوید.❤👇👇👇
@first_english_club
English Club

در بهترین❤️ کلوپ زبان انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
در بهترین❤️ کلوپ زبان انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

📚تفاوت get married to با get married with 👨‍❤️‍👨🇺🇸🇬🇧✍اگر بعد از get married از with استفاده کنید، معنی آن این است که دو ازدواج به طور همزمان انجام شده است.
به عنوان مثال جمله های:

👉Sara got married with her sister.
سارا و آبجی اش همزمان ازدواج کردند

👉Tommy got married with Emma.
تامی و اما همزمان ازدواج کردند

✅به این معنی است که مراسم ازدواج سارا و خواهرش در یک زمان، صورت گرفته است؛
اما اگر بخواهیم بگوییم که سارا با یک مرد چینی ازدواج کرده است، باید از حرف اضافه to استفاده کنیم:

👉Sara got married to a Chinese man.
سارا با یک مرد چینی ازدواج کرد.

👉Tommy got married to Emma.
تامی با اما ازدواج کرد

نکته خیلی مهمی بود🌹

در بهترین ❤️کلوپ زبان انگلیسی❤️ با ما همراه شوید.👇👇👇

@first_english_club
English Club

خسته نباشید/افرین /دمت گرم - به انگلیسی

🌺🌷 🌺🌷

معادل عبارت خسته نباشید (افرین-کارت خوب بود) به انگلیسی شامل تمام عبارتهای زیر میشود ولی بسته به جایگاه رسمی و غیر رسمی این عبارات از هم تفکیک میشوند.

✏️good work
🖍good job
✏️nice work
🖍nice job
✏️well done
🖍way to go
✏️nice move
🖍thumbs up
✏️big up to you
🖍give it up
✏️you rock
🖍right on
✏️hats off to sb

--------- ------------ ---------- -----------
❤️در بهترین کلوپ زبان انگلیسی با ما همراه شوید.❤👇👇👇
@first_english_club
English Club

من به یک تعطیلات 6 ماهه دوبار در سال نیاز دارم.کی پایه است؟
در بهترین❤️ کلوپ زبان انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
من به یک تعطیلات 6 ماهه دوبار در سال نیاز دارم.کی پایه است؟
در بهترین❤️ کلوپ زبان انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

در بهترین❤️ کلوپ زبان انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
در بهترین❤️ کلوپ زبان انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

📝جملات کاربردی زبان انگلیسی در بانک🏦

🍀🌹🍀🌹🍀🌹🍀

🇺🇸در این پست اصلاحات و جملات کاربردی انگلیسی که در بانک مورد استفاده قرار می گیرد، ارائه شده است.🇬🇧

🎓دستگاه خود پرداز:ATM
✏️Automated teller machine

✍چک کشیدن:draw a check

🎓موجودی:balance

✍بانکداری:banking

🎓معاملات بانکی: bank transaction

✍برات:bill of exchange

🎓چک سفید امضاء:blank check

✍حساب را مسدود کردن:block an account

🎓چک برگشتی:bounced check

✍چک تضمینی:certified check

🎓دسته چک:check book

✍وصول چک:check clearing

🎓ته چک: check stub

✍چک در وجه: check to the order of

🎓چک بی محل:dud/ bad check

✍حواله بانکی:draft

🎓پشت نویسی کردن:endorse a check

✍وام خرید مسکن:housing procurement loan

🎓وام قرض الحسنه: interest-free loan

✍حساب مشترک:joint account

🎓وام بلند مدت: long-term loan

✍چک مدت دار:post-dated check

🎓سفته: promissory note

✍وام را تمدید کردن:renew a loan

🎓چک تاریخ گذشته: stale check

🌹🌹🌹🌹🌹

در بهترین کلوپ زبان انگلیسی با ما همراه شوید.👇👇👇

@first_english_club
English Club

#Bang Bang
🎤 By: Nancy Sinatra
@first_english_club❤️❤️

❣ I was five and he was six
من پنج سالم بودم و اون شش سال

❣ We were riding on horses made of sticks
ما روی اسب های چوبی سواری می گرفتیم

❣ He wore black and I wore white
اون لباس سیاه می پوشید و من سفید

❣ He would always win the fight, bang bang
و همیشه اون بود که بازی رو می برد

❣ He shot me down, bang bang
به من شلیک می کرد، بنگ بنگ

❣ I hit the ground, bang bang
من زمین می خوردم، بنگ بنگ

❣ That awful sound, bang bang
اون صدای مهیب، بنگ بنگ

❣ My baby shot me down
عشق من به من شلیک کرد

❣ Seasons came and changed the time
فصل ها از پس هم می آمدند و زمان تغییر می کرد

❣ when I grew up I called him mine
وقتی بزرگ شدم مال خودم دونستمش

❣ He would always laugh and say
همیشه می خندید و می گفت

❣ Remember when we used to play bang, bang
یادته وقتی با هم بازی می کردیم بنگ بنگ

❣ I shot you down bang bang
من بهت شلیک می کردم بنگ بنگ

❣ You hit the ground, bang bang
تو زمین می خوردی بنگ بنگ

❣ I used to shoot you down
همیشه عادت داشتم بهت شلیک کنم

❣ Music played and people sang
موسیقی پخش می شد و مردم آواز می خوندند

❣ Just for me the churches bell rang
صدای ناقوس کلیساها فقط برای من به صدا در میومد

❣ Now he's gone, I don't know why
الان رفته و من نمی دونم چرا

❣ Until this day I sometimes cry
تا امروز بعضی وقتها گریه می کنم

❣ He didn't even say goodbye
حتی نگفت خداحافظ

❣ He didn't take the time to lie, bang bang
حتی وقت نداشت دروغ بگه، بنگ بنگ

❣ He shot me down, bang bang
اون به من شلیک کرد، بنگ بنگ

❣ I hit the ground, bang bang
من به زمین غلظیدم، بنگ بنگ

❣That awful sound, bang bang
اون صدای مهیب بنگ بنگ

❣ My baby shot me down
عشق من به من شلیک کرد.

🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀

در بهترین کلوپ زبان انگلیسی با ما همراه شوید👇👇👇
@first_English_club❤️❤️
English Club

@first_english_club
@first_english_club
English Club

✍اصطلاحی بسیار بسیار کاربردی 🇺🇸🇬🇧


📝 drop by 📝

👈سر زدن برای مدت زمان کوتاه

👉I’d like to show you some samples. Can I drop by your office tomorrow?
👈می خواهم چند نمونه را به شما نشان دهم. می توانم فردا یک سر به دفتر شما بزنم؟

👉You left your book in my car. I’ll drop by your house and give it to you.
👈کتابت را در ماشین من جا گذاشته ای. یک سر به خانه ات می زنم و آن را به تو می دهم.


🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺

در بهترین کلوپ زبان انگلیسی با ما همراه شوید.👇👇👇

@first_english_club
English Club

📙 to look after = to take care of = to keep an eye on
📙مراقبت کردن , مواظب بودن

☂I'd appreciate it if you'd keep an eye on my car while I'm in the store.
☂ممنون میشم اگه تا من میرم فروشگاه مراقب ماشین من باشی. ( چشمت به ماشینم باشه تا از فروشگاه بیام! )

🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺

در بهترین کلوپ زبان انگلیسی با ما همراه شوید.👇👇👇

@first_english_club
English Club

در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

It is up to me.       به خودم مربوطه 
      🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 
در بهترین کلوپ انگلیسی با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
It is up to me. به خودم مربوطه
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
در بهترین کلوپ انگلیسی با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹        
در بهترین کلوپ انگلیسی با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
در بهترین کلوپ انگلیسی با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

#idiom
—------------------------------—
Dnokey's years
سالیان سال...
خیلی ساله...
To define something that happens over a very long period of time.


– I haven’t seen you for donkey’s years! Where have you been living all this time?
خیلی ساله ندیدمت..تو این مدت کجا زندگی می کردی؟

– He has been working there for donkey’s years.
اون سالیانه ساله اونجا کار کرده.

🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺
در بهترین کلوپ زبان انگلیسی با ما همراه شوید.👇👇👇

@first_english_club
English Club

1⃣ inside out
📙 پشت و رو

☂Someone should tell little Bobby that his shirt is inside out.
☂یکی باید به بابی کوچولو بگه که لباسش پشت و روئه!! (برعکس پوشیده)

2⃣ upside down
📙 کله پا , سر و ته

☂The accident caused one car to turn upside down , its wheels spinning in the air.
☂تصادف ماشینه رو سر و ته کرده بود , چرخاش تو هوا بودن.

------------ ------------- -----------
در بهترین❤️ کلوپ زبان انگلیسی❤️با ما همراه شوید👇👇👇

@first_english_club
English Club

🌹چند اصطلاح ساده ولی پر کاربرد 🌹


🌵What a pity!
🌵چه حیف!
🌻What a shame!
🌻چه شرمساری ! چه ننگی !
🍄Say hello to somebodey
🍄به کسی سلام رساندن.
🌵Give me a five
🌵بزن قدش
🌻Hi Bye
🌻شیر تو شیر
🍄Make up your mind
🍄حواست را جمع کن.
🌵Stay in touch
🌵در تماس باش

------------ ------------- -----------
در بهترین❤️ کلوپ زبان انگلیسی❤️با ما همراه شوید👇👇👇

@first_english_club
English Club

حیوانات اهلی     🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 
در بهترین کلوپ انگلیسی با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
حیوانات اهلی 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
در بهترین کلوپ انگلیسی با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

حیوانات خانگی
      🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 
در بهترین کلوپ انگلیسی با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
حیوانات خانگی
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
در بهترین کلوپ انگلیسی با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

جملات شرطی      🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 
در بهترین کلوپ انگلیسی با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
جملات شرطی 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
در بهترین کلوپ انگلیسی با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 
در بهترین کلوپ انگلیسی با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
در بهترین کلوپ انگلیسی با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

فکر کنم شما از کمبود ویتامین "من" رنج میبرید.     🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
در بهترین کلوپ انگلیسی با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
فکر کنم شما از کمبود ویتامین "من" رنج میبرید. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
در بهترین کلوپ انگلیسی با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

در بهترین❤️ کلوپ زبان انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
در بهترین❤️ کلوپ زبان انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

دخترک انتظار حلقه داشت.ولی پسر بجای حلقه بهش یه خرس عروسکی هدیه داد.
دخترک با عصبانیت خرس رو وسط خیابان انداخت. پسر خواست که خرس رو برگردونه ولی یه ماشین بهش زد و مرد.😭😭
در مراسم سوگواریش دخترک خرس رو بغل کرد و فشرد ناگهان ماشین داخلش سخن گفت: ❤️با من ازدواج میکنی؟❤️
حدس بزنید دخترک چی پیدا کرد؟؟؟؟!!!!
یه حلقه داخل خرس عروسکی😔😔😔
------'''--------'''----------"'-------"'--------"'----
در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

چند جمله و عبارت مفید با Something در انگلیسی 🤓🇺🇸🇬🇧🤓
🌺🍀🌺🍀🌺🍀
👉Is something wrong?
📝مشکلی وجود داره؟/ چیزی اشتباه شده؟

👉Did you say something?
📝چیزی گفتی؟

👉Do you hear something?
📝چیزی میشنوی؟

👉We want something new.
📝ما یه چیز جدید میخواهیم

👉Has something happened?
📝اتفاقی افتاده؟

👉I want something sweet.
📝یه چیز شیرین میخوام

👉Ask me something easier.
📝یه چیز ساده تر بپرس

👉He's mumbling something.
📝او داره چیزی زمزمه میکنه

👉I want something to eat.
📝چیزی میخوام که بخورم

👉I want something to read.
📝میخواهم چیزی بخوانم

👉I smell something burning.
📝بوی سوختنی به مشامم میرسه

👉I want something to drink.
📝میخوام چیزی بنوشم

👉Can I have something to eat?
📝میتونم چیزی برای خوردن داشته باشم؟

👉Tom saw something red there.
📝تام آنجا یه چیز قرمز دید.

👉I want something to write on.
📝چیزی میخوام که روش بنویسم

👉Please do something about it.
📝لطفا" یه کاری بکنید در مورد این.

--------- ------------ ---------- -----------
❤️در بهترین کلوپ زبان انگلیسی با ما همراه شوید.❤👇👇👇
@first_english_club
English Club

📚جملات ضروری و رایج انگلیسی در مورد پرداخت پول برای خرید، چانه زدن، قیمت اجناس، روش های پرداخت و ...📝

🎓قیمت این چنده؟
✍How much is this?

🎓پنجاه دلار برای یک رادیو؟ سر گردنه است!
✍Fifty dollars for a radio? That’s a rip off.

🎓قیمت ها دارند بالا / پایین می روند.
✍Prices are going up/ going down.

🎓هرگز پولم را صرف اجناس خیلی گران قیمت نمی کنم. فقط اجناسی را می خرم که قیمت متعارفی داشته باشند.
✍I never spend money on very expensive things. I just buy the things that are reasonably priced.

🎓می خواهد آن رادیو  را به ما قالب کند.
✍He wants to palm off that radio on us.

🎓باید سر قیمت باهاش چانه بزنی.
✍You should bargain/ haggle with him over the price.

🎓من قیمت را تا 20 دلار پایین می آورم.
✍I will beat the price down to 20 dollars.

🎓آن را به آن قیمت نمی خرم. باید تخفیف خوبی بهم بدهید.
✍I won’t buy it at that price. You should give me a good discount.

🎓امیدوارم بر سر قیمت به توافق برسیم.
✍I hope we reach an agreement over the price.

🎓همه اجناس حراج شده اند.
✍All goods are on sale.

🎓می توانم این را نسیه ببرم؟
✍Can I buy this on credit?

🎓قسطی چطور؟
✍How about buying on hire purchase?

🎓می توانم پول این ماشین لباس شویی را قسطی پرداخت کنم.
✍I can pay for this washing machine by/ in installments.

🎓اگر قسط ها را نپرداختید چطور؟
✍What if you don’t keep up the installments?

🎓 من چک/ پول نقد می دهم.
✍I will pay by check/ in cash.


--------- ------------ ---------- -----------
❤️در بهترین کلوپ زبان انگلیسی با ما همراه شوید.❤👇👇👇
@first_english_club
English Club

#only time
#Enya

Who can say where the road goes?
Where the day flows?
Only time
چه کسی می تواند بگوید که جاده به کجا ختم می شود؟
سرانجام روز چه می شود؟
تنها زمان

And who can say if your love grows
As your heart chose?
Only time
و چه کسی می تواند بگوید آیا عشق تو بار می دهد؟
هنگامی که قلبت کسی را انتخاب می کند
تنها زمان

Who can say why your heart sighs
As your love flies?
Only time
چه کسی می تواند بگوید که چرا حسرت به دلت میماند؟
هنگامی که عشق تو پر می گشاید
تنها زمان

And who can say why your heart cries
When your love lies?
Only time
وچه کسی می تواند بگوید چرا قلب تو می گرید؟
وقتی مجبوبت به تو دروغ می گوید
تنها زمان

Who can say when the roads meet
that love might be in your heart?
And who can say when the day sleeps
If the night keeps all your heart,
Night keeps all your heart?
چه کسی میتواند بگوید وقتی برسر راه هم قرار میگیریم
آیا آن عشق در قلب تو باقیست؟
و چه کسی میتواند بگوید هنگامی که روز بخواب میرود
آیا شب تمام قلب تو را می گیرد؟
شب تمام قلبت را می گیرد؟
Who can say if your love grows
As your heart chose?
Only time
چه کسی می تواند بگوید آیا عشق تو به سرانجام میرسد؟
هنگامی که قلب تو کسی را انتخاب می کند
تنها زمان

And who can say where the road goes?
Where the day flows?
Only time
و چه کسی می تواند بگوید جاده ها به کجا منتهی میشود
روز چگونه سرانجام می گیرد؟

تنها زمان

Who knows?
چه کسی می داند؟

Only time
تنها زمان

Who knows?
چه کسی می داند؟

Only time
تنها زمان


🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀

در بهترین کلوپ زبان انگلیسی با ما همراه شوید👇👇👇
@first_English_club❤️❤️
English Club

از این نگرانم که فیس بوک داره ارتباط معنا دار رو از بین میبره.....لایک😁                @first_english_club
از این نگرانم که فیس بوک داره ارتباط معنا دار رو از بین میبره.....لایک😁 @first_english_club
English Club

✍چند عبارت پر کاربرد برای کسایی که تازه انگلیسی رو شروع کردند !☺️❤️


🇺🇸آیا این روزها خیلی گرفتاری؟

📝Are you tied up nowadays?
---------------------------
🇬🇧آیا شخص دیگری هست؟

📝Anybody else?
---------------------------
🇺🇸آیا چیز دیگری هست؟

📝Anything else?
--------------------------
🇬🇧تقریبا همیشه

📝Almost always
---------------------------
🇺🇸یه شغل پر درآمد

📝A well-paid job
---------------------------
🇬🇧بعد از صرف ناهار

📝After having lunch
--------------------------
🇺🇸یه شغل پول ساز

📝A money making job
--------------------------
🇬🇧ناگهان

📝All of a sudden
--------------------------
🇺🇸آیا شما معمولا به موقع می رسید؟

📝Are you usually on time?

--------- ------------ ---------- -----------
❤️در بهترین کلوپ زبان انگلیسی با ما همراه شوید.❤👇👇👇
@first_english_club
English Club

در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

قطع و وصل شدن صدا در هنگام صحبت کردن با موبایل

Break up

You're breaking up, speak louder please.
صدات قطع و وصل میشه..بلند تر صحبت کن.

He was on the subway when he called me and started to break up before I could answer.
وقتی که تماس گرفت تو مترو بود و تا خواستم جواب بدم صداش قطع و وصل شد.

--------- ------------ ---------- -----------
❤️در بهترین کلوپ زبان انگلیسی با ما همراه شوید.❤👇👇👇
@first_english_club
English Club

سلام. صبح همگی بخیر و شادی🌹❤️
دوستان عزیزی که پرسیده بودین چطور میشه کسی رو به کلوپ دعوت کنیم؟ به دو روش:
1.روی فلش کنار هر مطلب و یا عکسی که در کانال هست بزنید و مطلب رو برای دوستانتون فوروارد کنید زیرش لینک ما هست.میتونن لمسش کنند و وارد کلوپ بشند.
2. لینک کلوپ رو مستقیم براشون بفرستید.
English Club

لینک ما هست: 👇👇👇
telegram.me/first_english_club
English Club

در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

مثل کبک سرشو زیر برف کرده.                     در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
مثل کبک سرشو زیر برف کرده. در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
در بهترین❤️ کلوپ انگلیسی ❤️با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

🤓استفاده صحیح از حروف اضافه🤓


✅On, At, In
برای زمان:

برای روزهای هفته باید از

⭐️ON
استفاده کرد

👉On Sunday. On Monday,…

برای ماهها باید از

⭐️IN

استفاده کرد

👉In May, In June,.........


✍اگر بعد از اسم ماه ،تاریخ ذکر شده باشد در این صورت باید از

⭐️On
استفاده کرد.

👉On July 15,

برای ساعت باید از

⭐️AT

استفاده کرد

👉At 6 o’clock.
At night – At noon

برای زمانهای مختلف روز باید از

⭐️IN

استفاده کرد

👉In the morning – In the afternoon – In the evening

--------- ------------ ---------- -----------
❤️در بهترین کلوپ زبان انگلیسی با ما همراه شوید.❤👇👇👇
@first_english_club
English Club

#idioms
دو هزاری افتادن...فهمیدن..

The penny drops

She ​looked ​confused for a ​moment, then ​suddenly the penny ​dropped.
اولش گیج میزد ولی یهو دوهزاریش افتاد.

Has the penny dropped?
دوهزاریت افتاد؟
I hadn't realized that Tom was in love with Mary, but When I saw how he looked at her, the penny finally dropped.

اولش نمیدونستم تام عاشق ماری هستش.ولی وقتی دیدم چطوری به ماری نگاه میکنه دوزاریم افتاد.
--------- ------------ ---------- -----------
❤️در بهترین کلوپ زبان انگلیسی با ما همراه شوید.❤👇👇👇
@first_english_club
English Club

#idioms


💢watch your mouth

💥حرف دهنت رو بفهم

💢gate crasher

💥مهمان بی دعوت،آدم چتر باز

💢he is cracking his knucles


💥داره قلنج انگشت های دستش رو میشکنه


💢present company excepted

💥بلا نسبت شما

💢she has a screw loose

💥یک تخته ش کمه
--------- ------------ ---------- -----------
❤️در بهترین کلوپ زبان انگلیسی با ما همراه شوید.❤👇👇👇
@first_english_club
English Club

#idioms

❤️Monkey business

دوزو کلک،حقه بازی،مسخره بازی


Stop the monkey business! It is serious.

مسخره بازی رو بذار کنار!جدیه.
❤️Play it cool

خونسرد رفتار کردن، عادی رفتار کردن، آرام بودن


The cops won't suspect anything if you play it cool.

اگه عادی رفتار کنید پلیسها به هیچی مظنون نمیشن

--------- ------------ ---------- -----------
❤️در بهترین کلوپ زبان انگلیسی با ما همراه شوید.❤👇👇👇
@first_english_club
English Club

#Micheal_Jackson 🎶🎶🎶
@first_english_club🎶🎶🎶🎶

I’m Gonna Make A Change, For Once In My Life
میخوام برای یه بار هم که شده تغییری تو زندگیم بوجود بیارم
It’s Gonna Feel Real Good,
(مطمئنم) بعدش احساس خیلی خوبی خواهم داشت
Gonna Make A Difference
میخوام تفاوتی بوجود بیارم
Gonna Make It Right . . .
میخوام این بار این کار رو درست انجام بدم
As I, Turn Up The Collar On My Favorite Winter Coat This Wind Is Blowin’ My Mind
این فکر وقتی به سرم زد که یقه کت زمستونی محبوبم
رو (تو زمستون) بالا آوردم
I See The Kids In The Street,
Without Enough To Eat
وقتی بچه هایی رو تو خیابون می بینم که چیزی برای خوردن ندارن
Who Am I, To Be Blind?
من کی هستم که خودم رو به کوری بزنم؟
Pretending Not To See
Their Needs
و وانمود کنم که نیازهاشون رو نمی بینم
A Summer’s Disregard, A Broken Bottle Top And A One Man’s Soul
تابستون (بی رحم) توجهی نمی کنه به بطری های شکستشون،
به روح (بلند) یک مرد
They Follow Each Other On The Wind Ya’ Know
اونا تو باد، پشت سر هم حرکت می کنن،. . .خودت میدونی(چی میگم)
‘Cause They Got Nowhere To Go
چون جایی برای رفتن ندارن
That’s Why Now I Want You To Know
به خاطر همینه که حالا می خوام بدونی
I’m Starting With The Man In The Mirror
حالا من روبه روی مردی که توی آینه هست ایستادم
I’m Asking Him To Change His Ways
دارم ازش میخوام که راهش رو تغییر بده
And No Message Could Have
Been Any Clearer
و هیچ پیغامی نمی تونه اینقدر واضح باشه
If You Wanna Make The World A Better Place
اگه میخوای دنیا رو جای خوبی کنی
Take A Look At Yourself, And
نگاهی به خودت بنداز

Then Make A Change
و بعد اون تغییر رو انجام بده
(Na Na Na, Na Na Na, Na Na, Na Nah)
I’ve Been A Victim Of A Selfish
Kind Of Love
من قربانی یه عشق خودخواهانه شدم
It’s Time That I Realize
وقتشه که بفهمم
That There Are Some With No
Home, Not A Nickel To Loan
که کسایی هستم، بدون سر پناه،
و حتی یه “پنی” هم پس انداز ندارن
Could It Be Really Me,
ممکن بود من جای اونا می بودم!
Pretending That They’re Not Alone?
(نمیتونم) تظاهر کنم که تنهاییشون رو نمی بینم
A Willow Deeply Scarred,
یکیشون زخمی شده و داره مثل بید می لرزه
Somebody’s Broken Heart
(یکی دیگشون) قلبش شکسته
And A Washed-Out Dream
(و یکی دیگشون) مغذش رو شست و شو دادن
(Washed-Out Dream)
They Follow The Pattern Of
The Wind, Ya’ See
در مسیر باد پشت سر هم راه می افتن، خودت می بینی دیگه!
Cause They Got No Place To Be
چون جایی برای موندن ندارن
That’s Why I’m Starting With Me
به همین خاطر دارم از خودم شروع می کنم
(Starting With Me!)
I’m Starting With The Man In The Mirror
حالا من روبه روی مردی که توی آینه هست ایستادم
I’m Asking Him To Change His Ways
دارم ازش میخوام که راهش رو تغییر بده
And No Message Could Have
Been Any Clearer
و هیچ پیغامی نمی تونه اینقدر واضح باشه
If You Wanna Make The World
A Better Place
اگه میخوای دنیا رو جای خوبی کنی
Take A Look At Yourself, And
نگاهی به خودت بنداز
Then Make A Change
و بعد اون تغییر رو انجام بده
I’m Starting With The Man In The Mirror
حالا من روبه روی مردی که توی آینه هست ایستادم
I’m Asking Him To Change His Ways
دارم ازش میخوام که راهش رو تغییر بده
And No Message Could Have
Been Any Clearer
و هیچ پیغامی نمی تونه اینقدر واضح باشه
If You Wanna Make The World
A Better Place
اگه میخوای دنیا رو جای خوبی کنی
Take A Look At Yourself, And
نگاهی به خودت بنداز
Then Make That . . .
و بعد اون. . .
(Take A Look At Yourself And
Then Make That . . .)
Change!
تغییر رو انجام بده
You Know It!
تو اینو می دونی !
You Know It!
تو اینو می دونی !
You Know It!
تو اینو می دونی !
You Know . . .
تو می دونی !
(Change . . .)
Make That Change.
ون تغییر رو انجام بده


🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀

در بهترین کلوپ زبان انگلیسی با ما همراه شوید👇👇👇
@first_English_club❤️❤️
English Club

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 
در بهترین کلوپ انگلیسی با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
در بهترین کلوپ انگلیسی با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 
در بهترین کلوپ انگلیسی با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
در بهترین کلوپ انگلیسی با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
English Club

کلمات رابطه شغلی (کلمه اول حرفه و کلمه زیر اون کسی هست که سرویس رو دریافت میکند):
teacher/instructor/tutor (provide education)

student

doctor/nurse (provide medical help)

patient

salesperson (provides things to buy)

customer

librarian/museum worker (need support from people)

patron

lawyer/ tax advisor (provide professional services or advice)

client

government official (work as a representative for others)

constituent

publisher (provide books, newspapers, websites)

reader
—---------------------------------—
در بهترین ❤️کلوپ زبان انگلیسی❤️با ما همراه شوید👇👇👇

@first_english_club
English Club

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 
در بهترین کلوپ انگلیسی با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
در بهترین کلوپ انگلیسی با ما همراه شوید👇👇👇
@first_english_club