ECMstartups 
عنوان گروه یا کانال:

ECMstartups


توضیحات: ?مرجع رسمی معرفی استارتاپ‌ها و کسب و کارهای آنلاین ایرانی ⬅️بنیانگذاران استارتاپ ها برای معرفی استارتاپ خود در این کانال می توانند فرم مربوطه را از آی دی زیر دریافت کنند. ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ @startupsadmin
شناسه: [email protected]
تعداد اعضا: 1870
ECMstartups

نسخه دوم نقشه سلامت در آبان ماه منتشر خواهد شد . استارتاپ هایی که در این نقشه حضور ندارند میتوانند به آی دی زیر پیام دهند.
@startupsadmin
ECMstartups

هفته آینده نقشه استارتاپ‌ها و کسب و کارهای آنلاین بخش " درخواست خدمات خانه (مانند درخواست تعمیرکار ،نظافت کار و ... ) و خدمات خودرو (مانند درخواست کارواش سیار ،بنزین ،تعمیرکار و ...) " منتشر خواهد شد .
استارتاپ هایی که تمایل دارند در این نقشه حضور داشته باشند می توانند به آی دی زیر پیام دهند .

@startupsadmin