ECMstartups 
عنوان گروه یا کانال:

ECMstartups


توضیحات: ?مرجع رسمی معرفی استارتاپ‌ها و کسب و کارهای آنلاین ایرانی ⬅️بنیانگذاران استارتاپ ها برای معرفی استارتاپ خود در این کانال می توانند فرم مربوطه را از آی دی زیر دریافت کنند. ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ @startupsadmin
شناسه: [email protected]
تعداد اعضا: 1870
ECMstartups

استارتاپ هایپر اکسپو

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ هایپر اکسپو

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ اکسپودیتا

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ اکسپودیتا

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ چی بهتره 

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ چی بهتره

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ هایو

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ هایو

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

به اطلاع اعضای کانال می رسانیم می توانید وارد وب سایت ما شوید و در خبرنامه عضو شوید تا ماهانه گزارش های ما را دریافت کنید
ecmonitor.ir
ECMstartups

استارتاپ آروند استودیو 

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ آروند استودیو

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ پین ورک

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ پین ورک

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ اینپین 

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ اینپین

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ رایکا اد 

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ رایکا اد

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

اگر میخواهید استارتاپ و کسب و کار آنلاین خود را به صورت رایگان در این کانال معرفی کنید می توانید به آی دی زیر پیام بدهید و فرم معرفی را دریافت کنید

@startupsadmin
ECMstartups

استارتاپ نیکو پی 

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ نیکو پی

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ ساختمانیار 

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ ساختمانیار

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ دهگردی 

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ دهگردی

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ ونو 

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ ونو

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ اپیم

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ اپیم

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

اگر میخواهید استارتاپ و کسب و کار آنلاین خود را به صورت رایگان در این کانال معرفی کنید می توانید به آی دی زیر پیام بدهید و فرم معرفی را دریافت کنید

@startupsadmin
ECMstartups

استارتاپ اینفکت
@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ اینفکت
@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ شاپگرام
@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ شاپگرام
@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ چاپ اکسپو
@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ چاپ اکسپو
@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ سنجاق
@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ سنجاق
@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ طلاتور
@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ طلاتور
@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ هاسپیتل 
@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ هاسپیتل
@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ شارژ ریسلر 

@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ شارژ ریسلر

@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

اگر میخواهید استارتاپ و کسب و کار آنلاین خود را به صورت رایگان در این کانال معرفی کنید می توانید به آی دی زیر پیام بدهید و فرم معرفی را دریافت کنید

@startupsadmin
ECMstartups

استارتاپ کتاب پلاس
@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ کتاب پلاس
@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ تاکرها
@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ تاکرها
@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

آی زیج
@ECMstartups
@ECMonitor
آی زیج
@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

آدرس وب‌سایت ما :

ECMonitor.ir
ECMstartups

اگر میخواهید استارتاپ و کسب و کار آنلاین خود را به صورت رایگان در این کانال معرفی کنید می توانید به آی دی زیر پیام بدهید و فرم معرفی را دریافت کنید

@startupsadmin
ECMstartups

استارتاپ هایی که برای معرفی خود ویدئو تهیه کرده اند . می توانند در IGTV اینستاگرام ما به صورت رایگان ویدئو خود را قرار دهند .
برای نحوه ارسال ویدئو به آی دی زیر پیام دهید .
@startupsadmin
ECMstartups

اگر میخواهید استارتاپ و کسب و کار آنلاین خود را به صورت رایگان در این کانال معرفی کنید می توانید به آی دی زیر پیام بدهید و فرم معرفی را دریافت کنید

@startupsadmin
ECMstartups

دلایل شکست بقچه از زبان بنیانگذار آن
http://boghcheapp.blog.ir/
ECMstartups

اگر اطلاعات شرکت سرمایه گذاری ،شتابدهنده و استارتاپ شما در این نقشه وجود ندارد یا ناقص است به آی دی زیر پیام دهید .

@ECMadmin
ECMstartups

اگر میخواهید استارتاپ و کسب و کار آنلاین خود را به صورت رایگان در این کانال معرفی کنید می توانید به آی دی زیر پیام بدهید و فرم معرفی را دریافت کنید

@startupsadmin
ECMstartups

نقشه بازار سلامت دیجیتال ، هفته آینده منتشر خواهد شد .
استارتاپ‌ها و کسب و کارهای آنلاین حوزه سلامت دیجیتال که تمایل دارند در این نقشه حضور داشته باشند میتوانند به آی‌دی زیر پیام دهند .

@startupsadmin