Bon usage 
عنوان گروه یا کانال:

Bon usage


توضیحات: آموزش گرامر زبان فرانسه @Amirkhani2022
شناسه: [email protected]
تعداد اعضا: 730
Bon usage

با سلام خدمت دوستان عزیز
هدف از راه اندازی این کانال، آشنایی دوستان عزیز با زبان فرانسه و تدریس نکات گرامری آن است. مطالب و نکات گرامری به زبان فارسی و فرانسه همراه با مثال توضیح داده خواهد شد و کلاسهای آنلاین برای تقویت تلفظ و توضیح نکات گرامری در سطح پیشرفته برگزار می گردد.
دوستان عزیزی که مایلند از سطح مبتدی در این کلاسها ( حضوری و مجازی) شرکت نمایند به pv مدیریت مراجعه کرده و ثبت نام نمایند. هر شب با یک نکته گرامری از سطح مبتدی در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم از این کانال نهایت استفاده را ببرید.
موفق و پیروز باشید
امیرخانی، مدیریت کانال
Bon usage

* حروف الفبا در زبان فرانسه 26 حرف است و از نظر نگارش شبیه به زبان انگلیسی میباشد ولی تلفظ آن متفاوت است. املای زبان فرانسه پیچیدگی خاص خود را دارد و با تمرین بسیار و شنیدن کلمات و صداهای فرانسوی به راحتی میتوان آن را تقویت کرد.
گرامر زبان فرانسه متفاوت از گرامر انگلیسی است و برای نگارش صحیح متن، میبایست تمام نکات گرامری زبان فرانسه را فراگرفت.
به شما عزیزان این نوید را میدهم که با مطالعه منظم و دقیق زبان فرانسه و انجام تمام تمرینات، به سطح عالی از زبان فرانسه برسید.
Bon usage

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z
Bon usage

از میان حروف الفبا، 6 حرف صدا دار وجود دارد: a, e, i, o, u, y و بقیه حروف، بی صدا هستند.
Bon usage

لازم است به این نکته اشاره شود که در فرانسه علامتهایی وجود دارد که به آنها accent گفته میشود و بر روی حروف صدادار قرار میگیرد: بطور مثال é, è, ê, ë
Bon usage

Bon usage

👆👆👆👆
این ویدیو را چندین بار با دقت گوش کنید تا با آوای فرانسوی آشنا شوید. سپس چندین بار حروف الفبا را تکرار کنید.
Bon usage

ضمایر شخصی در زبان فرانسه:
Je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles
همانطور که مشاهده میکنید زبان فرانسه شامل 8 ضمیر شخصی است که بسیار مهم هستند.
Je: من
Tu: تو
Il: او ( مفرد مذکر)
Elle: او ( مفرد مونث)
Nous: ما
Vous: شما
Ils: آنها ( جمع مذکر)
Elles: آنها ( جمع مونث)
@bonusage
Bon usage

در ابتدای جمله، حتما از ضمایر شخصی یا اسامی خاص به عنوان فاعل جمله استفاده میشود.
@bonusage
Bon usage

اسم ها در زبان فرانسه همراه با حرف تعریف مشخص میشوند: حرف تعریف معرفه و نکره.
Article défini: حرف تعریف معرفه
Article indéfini: حرف تعریف نکره
حرف تعریف معرفه یا مشخص در کنار اسم هایی قرار میگیرد که برای گوینده و شنونده شناخته شده است. به سه صورت مفرد مذکر، مفرد مونث و جمع مذکر یا مونث وجود دارند.
Le: حرف تعریف مشخص که در کنار اسمی می آید که مفرد مذکر باشد
La: حرف تعریف مشخص که در کنار اسمی قرار میگیرد که مفرد مونث باشد
Les: حرف تعریف مشخص که در کنار اسمی می آید که جمع مذکر یا مونث باشد
بطور مثال میتوان به کلمات زیر اشاره کرد:
Le soleil ( خورشید)
La mer ( دریا)
Les livres ( کتابها)
@bonusage
Bon usage

همانطور که تلفظ حروف الفبای فرانسه را شنیدید، متوجه شدید که با زبان انگلیسی متفاوت است. در این بخش، به نکاتی پیرامون تلفظ بعضی از حروف مانند c, g, j و s میپردازیم.
* از حرف j صدای " ژ" را میشنوید مانند je ولی در کلماتی که از انگلیسی وارد زبان فرانسه شده باشد این حرف صدای " ج" میدهد.
* حرف g میتواند صدای "ژ" و یا صدای "گ" داشته باشد. اگر بعد از g سه حرف صدادار e, i, y بیاید این حرف صدای "ژ" میدهد و در غیر این صورت صدای " گ" میشنوید. بطور مثال میتوان به دو کلمه gymnastique و guitare اشاره کرد. در اولین کلمه به معنای ژیمناستیک، صدای "ژ" و در دومین کلمه به معنای گیتار، صدای "گ" میدهد.
* حرف c با دو صدای "س" و "ک" شنیده میشود. اگر علامت cédille داشته باشد یعنی به شکل ç باشد و یا بعد از c سه حرف صدادار e, i, y آمده باشد، صدای "س" و در غیر این صورت صدای "ک" شنیده میشود. مثلا: در کلمه français و یا ciel، صدای "س"شنیده میشود و در کلمه café صدای "ک".
*از حرف s نیز دو صدای "س" و "ز" شنیده میشود. اگر بین دو حرف صدادار باشد صدای "ز" میشنوید. مثلا: rose ولی در کلمه université, صدای "س"شنیده میشود.
@bonusage
Bon usage

حرف h در فرانسه تلفظ نمیشود. مانند کلمه histoire
حرف y صدای "ای" میدهد مانند کلمه cycle
@bonusage
Bon usage

تلفظ صحیح حروف و کلمات در یادگیری زبان فرانسه و بالاخص یادگیری املای زبان فرانسه بسیار مهم است. از این رو، تلاش میشود که تمام نکات آوایی بیان شود تا شما عزیزان بتوانید آواهای فرانسه را به درستی تشخیص داده و در نهایت در املانویسی به راحتی حروف صحیح را انتخاب کرده و بنویسید.
به شما پیشنهاد میکنیم چندین بار ویدیوی حروف الفبا را که در ابتدای کانال قرار دادیم، به دقت گوش کرده و تکرار کنید.
@bonusage
Bon usage

بطور خلاصه در مورد تلفظ حروف نکاتی را اشاره میکنیم:
* 6 حرف صدادار a,e,i,o,u, y به تنهایی تلفظ خاص خود را دارند اما هنگامیکه دو حرف صدادار در کنار هم قرار میگیرند تلفظ جدیدی ایحاد میشود که در بخش های بعدی به آن اشاره خواهیم کرد.
* حروف b, d, f, k, l, m, n, p, t, v, z همانند زبان انگلیسی تلفظ میشوند و دوگانگی در تلفظ آنها وجود ندارد.
* در مورد حروف c, g, h, j, s, y نیز نکاتی بیان شد که میتوانید به آنها مراجعه کنید.
* حرف r در فرانسه "ق" تلفظ میشود و هنگامی که قبل از این حرف، حرف بیصدا قرار گیرد، صدای "ق" به "خ" تبدیل میشود. مانند très bien
* حرف w مانند v تلفظ میشود و کلماتی که با این حرف شروع شده باشند بسیار کم هستند.
@bonusage
Bon usage

در بخش بعدی، تصمیم بر آن است که وجوه و افعال فرانسه بصورت مختصر و صرف افعال بصورت کامل توضیح داده شود. به شما عزیزان پیشنهاد میشود که تمام نکات آوایی و تلفظ حروف را مرور کنید و چندین مرتبه ویدیوی الفبا را گوش کرده و تکرار کنید. آشنایی با تلفظ حروف، شما را در صرف افعال یاری خواهد کرد.
@bonusage
Bon usage

در این بخش نکات مربوط به تلفظ را تکمیل میکنیم:
* اگر حرف c در کنار h قرار گیرد( ch) صدای "ش" شنیده میشود. مانند کلمه chauffeur به معنای راننده
* حرف d در کنار j تلفظ نمیشود ( dj) و صدای "ج" میدهد.
* اگر حرف g قبل از n بیاید، صدای "نی" میشنوید. مانند Espagne ولی باید به این نکته توجه کرد که اگر حرف g بعد از n بیاید هر کدام تلفظ خود را دارد. Linge
* حرف p در کنار h قرار گیرد( ph) , صدای "ف" را میشنوید. مانند philosophe
* حرف q اکثر موارد با ue می آید و صدای "ک" میدهد.
دوستان عزیزم، این نکات تلفظ را به نکاتی که در جلسات قبل ذکر شد اضافه کرده و هر شب آنها را تکرار کنید. با تکرار مداوم آنها، بهتر و سریعتر با تلفظ ها و آواهای فرانسه آشنا خواهید شد.
@bonusage
Bon usage

بعد از توضیحاتی که در مورد نکات تلفظ خدمت شما ذکرشد، لازم است شما را با افعال فرانسه آشنا کنیم.
در زبان فرانسه، 6 وجه وجود دارد:
1) وجه اخباری یا indicatif
2) وجه شرطی یا conditionnel
3) وجه التزامی یا subjonctif
4) وجه امری یا impératif
5) وجه مصدری یا infinitif
6) وجه participe که معادل فارسی برای آن یافت نشده است.
@bonusage
Bon usage

مهمترین فعل، زمان حال یا présent است که در ابتدا به توضیحی در مورد صرف این زمان خواهیم پرداخت.
شما دوستان عزیز، فاعل های فرانسه را طبق توضیحاتی که داده شد به خوبی میشناسید و هنگامی که در مورد صرف فعل فرانسه نیز آگاهی داشته باشید، به درستی میتوانید ساده ترین جمله را به فرانسه ساخته و با توجه به نکات تلفظ که ذکر شد، آنها را تلفظ کنید.
@bonusage
Bon usage

در زبان فرانسه، افعال به سه دسته تقسیم میشوند و با شناختن فرم مصدری آنها، میتوانیم افعال را صرف کنیم.
مصدر افعال دسته اول، به er ختم میشود. مثلا فعل regarder ( نگاه کردن)، écouter ( گوش کردن) از جمله افعال دسته اول هستند چون فرم مصدری آنها به er ختم میشود.
مصدر افعال دسته دوم، به ir ختم میشود. بطور مثال finir( تمام کردن) و partir( خارج شدن، رفتن) از جمله افعال دسته دوم هستند زیرا مصدر آنها به ir ختم میشود.
مصدر افعال دسته سوم، به oir و reختم میشوند مانند pouvoir ( توانستن) و apprendre ( فراگرفتن).
@bonusage
Bon usage

در این بخش، به توضیح صرف فعل زمان حال میپردازیم.
در زبان فرانسه، فعل از جایگاه مهمی برخوردار است و تشخیص صحیح فعل در جمله، به شما کمک میکند تا ساختار فرانسه را متوجه شده و به راحتی جمله سازی کنید.
از این رو، آموزش فعل و صرف آن از اهمیت زیادی برخوردار است. در بخش قبل، وجوه فرانسه را خدمت شما دوستان معرفی کردیم و اینک افعال دسته اول که مصدر آنها به er ختم میشود را صرف میکنیم.
Bon usage

لازم است ساده ترین افعال دسته اول را به عنوان مثال ذکر کنیم:
Regarder ( نگاه کردن)، parler ( صحبت کردن)، écouter ( گوش کردن)، aimer ( دوست داشتن)
این افعال به صورت مصدر هستند. هنگامی که در جمله استفاده میکنید، میبایست افعال متناسب با فاعل جمله صرف شوند. همانطور که قبلا خدمت شما توضیح داده شد، فاعل ها je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles هستند. افعال متناسب با این فاعل ها میبایست صرف شوند.
@bonusage
Bon usage

در ابتدا فعل parler به معنای "صحبت کردن" در زمان حال ( présent) را صرف میکنیم.
Je parle
Tu parles
Il parle
Elle parle
Nous parlons
Vous parlez
Ils parlent
Elles parlent
در نگاه اول، صرف افعال برای دوستانی که آشنایی مقدماتی با فرانسه نداشته اند، بسیار عجیب و مشکل به نظر میرسد. ولی کافی است با قواعد مربوط به صرف یک نوع فعل دسته اول آشنایی داشته باشید. سایر افعال دسته اول به همان ترتیب صرف میشوند.
@bonusage
Bon usage

و اکنون قواعد صرف فعل parler را توضیح میدهیم:
* در ابتدا کافیست مصدر را تشخیص دهید که از نوع دسته اول است و به er ختم شده است.
* برای صرف افعال حتما 8 ضمیر را به ترتیب قرار میدهید.
* هر ضمیر، برای صرف فعل، شناسه مخصوص دارد.
برای افعال دسته اول، شناسه ها به ترتیب زیر است:
برای je شناسه e, برای tu شناسه es, برای il و elle شناسه e, برای nous شناسه ons, برای vous شناسه ez و در نهایت برای ils و elles شناسه ent
اکنون باردیگر به صرف فعل parler و شناسه های مرتبط با هر ضمیر توجه میکنیم؛
Je parle
Tu parles
Il/ elle parle
Nous parlons
Vous parlez
Ils/ elles parlent
شناسه های فعل parlerرا با ضمایر مطابقت دهید و چندین بار این صرف فعل را یادداشت کنید. کافیست شناسه های مخصوص به هر ضمیر را در خاطر داشته باشید، در پایان متوجه میشوید که تمام افعال دسته اول مانند فعل parler صرف میشوند.
نکته دیگر در مورد صرف افعال این است که:
شناسه های مربوط به je,tu,il, elle, ils,elles تلفظ نمیشوند و فقط شناسه های مربوط به nous و vous تلفظ میشوند.
@bonusage
Bon usage

Bon usage

فعل parler که برای شما صرف کردیم، از جمله افعال دسته اول است که با حرف بیصدا یا consonne شروع میشود. در ادامه یک نمونه از افعال دسته اول که با حرف صدادار یا voyelle شروع شده است را صرف میکنیم. بطور مثال فعل aimer به معنای "دوست داشتن"
J'aime
Tu aimes
Il/ elle aime
Nous aimons
Vous aimez
Ils/elles aiment
همانطور که مشاهده میکنید، شناسه ها برای فعل aimer همانند فعل parler است و تنها تفاوتی که وجود دارد این است که چون aimer با حرف صدادار شروع شده است، در کنار je ادغام صورت میگیرد یعنی je که به حرف صدادار ختم میشود در کنار aime می آید که با حرف صدا دار شروع شده است و چون دو حرف صدار دار e و a کنار هم هستند میبایست ادغام شوند و e را حذف کرده و به جای آن ' قرار میدهیم.
@bonusage
Bon usage

به شما عزیزان پیشنهاد میکنیم که با تمرین، شناسه های افعال دسته اول را به خاطر سپرده و صرف افعال parler و aimer را چندین مرتبه بنویسید. صرف این نوع از افعال در زمان حال بسیار ساده است.
در ادامه، شما با ساختارها و جملات فرانسه آشنا خواهید شد. هدف از آموزش گرامر فرانسه، صرفا بیان نکات گرامری نیست بلکه تلاش میشود که شما عزیزان بتوانید به درستی ساختار فرانسه را تشخیص دهید و با استفاده از اصطلاحات و ساختارهای آن، جملات و متون صحیحی را تولید کنید. به عنوان تمرین، میتوانید افعال regarder به معنای "نگاه کردن" و écouter به معنای "گوش کردن" را صرف کنید.🌺🌺
@bonusage
Bon usage

☝☝☝☝
به تلفظ ضمایر توجه فرمایید
Bon usage

در ادامه، میتوانید صرف افعال parler و aimer را گوش دهید و تکرار کنید👇👇👇
@bonusage
Bon usage

لازم است در این قسمت، مروری بر حرف تعریف ها داشته باشیم:
در زبان فرانسه، تمام اسم ها، با حرف تعریف معرفه یا نکره مشخص میشوند. در ابتدا، حرف تعریف معرفه را توضیح دادیم که شامل le, la و les بود.
حرف تعریف la کنار اسم مفرد مونث می آید. مانند la fille( دختر)
حرف تعریف le کنار اسم مفرد مذکر قرار میگیرد. مانند le fils( پسر)
حرف تعریف les کنار اسم جمع مذکر یا جمع مونث می آید. مانند les filles( دختران) و les fils( پسران)
با توجه به این توضیحات و همچنین صرف افعال که فرا گرفتید، چند جمله به فرانسه نوشته و آنها را آنالیز خواهیم کرد.
J'aime le soleil.( خورشید را دوست دارم)
در این جمله، je فاعل و aime فعل صرف شده است. Le soleil به عنوان مفعول بعد از فعل قرار گرفته است. با رعایت همین ساختار، به راحتی میتوانید جمله فرانسوی بسازید.
Nous parlons français.( ما فرانسه صحبت میکنیم)
مانند جمله قبل، nous فاعل و parlonsفعل صرف شده است.
@bonusage
Bon usage

کاربرد معمولی زمان حال یا présent:
از وقوع کار یا حالتی در زمان حال خبر میدهد.
Jean regarde la télé. ژان به تلویزیون نگاه میکند
نگاه کردن به تلویزیون در زمان حال و هم اکنون اتفاق افتاده است.
زمان حال 10 کاربرد ویژه نیز دارد که تنها به مواردی که آسان باشند میپردازیم:
* برای بیان عادت و یا تکرار از زمان حال استفاده میشود.
Tu étudie le français tous les jours.
تو زبان فرانسه را هر روز مطالعه میکنی.
مطالعه زبان فرانسه بصورت عادت هر روز تکرار میشود. بهمین دلیل از زمان حال استفاده میشود.
* برای بیان قوانین طبیعی و حقایق علمی، زمان حال را بکار میبریم.
Le soleil brille. خورشید میدرخشد
این پدیده از جمله وقایع طبیعی است و حتما لازم است فعل به زمان حال بکار رود.
* برای بیان ضرب المثلها و اندرزهای حکیمانه
* برای تفسیر و تجزیه و تحلیل متون
این کاربردهایی که خدمت شما بیان شد، نمونه ای از مواردی است که حتما زمان حال استفاده میشود.
@bonusage
Bon usage

سلام به همه دوستان و همراهان عزیز🌷🌷
با آموزش گرامر زبان فرانسه از مبتدی تا پیشرفته در خدمت شما عزیزان هستیم. در بخش های قبلی در مورد ضمایر شخصی، صرف افعالی همچون aimer و parler در زمان حال و حرف تعریف معرفه صحبت کردیم.
اکنون لیستی از مواردی را که در این دوره توضیح خواهیم داد مشاهید میفرمایید:
- کلمه پرسشی Est-ce que به معنای "آیا"
- کاربرد c'est
- بیان نکات گرامری پیرامون ملیتها و شغلها در سطح مبتدی
- فرم منفی افعال
- کلمه پرسشی Qu'est-ce que به معنای "چه چیزی"
- نکات گرامری پیرامون اعداد و روزهای هفته در سطح مبتدی
- کلمه پرسشی où ( کجا) و comment( چگونه)
- صرف فعل به زمان امری مثبت و منفی
- بخش اول صفات ملکی
- ادغام de + article
- کلمه پرسشی Quand ( چه زمانی)
- بخش دوم صفات ملکی
- ادغام à + article
در این دوره از آموزش گرامر فرانسه، این موارد و مطالب به همراه مثالهایی به فرانسه و فارسی توضیح داده خواهند شد.
با ما همراه باشید🌸🌸
@bonusage
Bon usage

قبل از اینکه در مورد کلمه پرسشی Est- ce que توضیحی دهیم، لازم است چندین مثال برای مرور مطالب قبلی بیان کنیم:
Il aime le cinéma.
او سینما را دوست دارد.
در ابتدا فاعل، سپس فعل قرار میگیرد و اگر فعل به مفعول نیاز داشته باشد بعد از فعل، مفعول قرار میگیرد.
Elles regardent le film français.
آنها فیلم فرانسوی را نگاه میکنند.
جملات خبری را به زمان حال مشاهده فرمودید. در صورتیکه بخواهیم جمله ای را سوالی کنیم و در جواب oui ( بله) یا non( خیر) دریافت کنیم، میبایست از کلمه پرسشی Est-ce que به معنای "آیا" استفاده کرد.
@bonusage
Bon usage

نکته مهم**
برای سوالی کردن جملات سه حالت وجود دارد:
- میتوان با لحن جمله ای را سوالی کرد بدین صورت که هیچ کلمه پرسشی وجود ندارد و تنها لحن صدا بالا میرود و در پایان علامت سوال میگذاریم:
Tu aimes le sport?
- با استفاده از کلمه پرسشی بدین صورت که کلمه پرسشی در ابتدای جمله قرار میگیرد و جای فاعل و فعل هیچ تغییری نمیکند:
Est-ce que tu aimes le sport?
- سومین حالت سوالی, ادبی ترین نوع سوالی است که بدون کلمه پرسشی، جای فعل و فاعل عوض میشود:
Aimes- tu le sport?
@bonusage
Bon usage

و اینک کلمه پرسشی Est-ce que🌸🌸
این کلمه پرسشی به معنای "آیا" است و در جواب، دو کلمه oui یا non را میشنوید.
Est-ce que vous parlez anglais?
آیا شما انگلیسی صحبت میکنید؟
- Oui, je parle anglais.
بله، من انگلیسی صحبت میکنم.
- Non, je parle arabe.
خیر، من عربی صحبت میکنم.
@bonusage
Bon usage

☝️☝️☝️☝️
به تلفظ جملات توجه نمایید.🌷🌷
Bon usage

و اما...
دو تمرین صرف فعل داشتیم: regarder و écouter
این دو فعل به زمان حال را خدمت شما عزیزان صرف میکنیم و متوجه خواهید شد که شناسه ها همانند فعل aimer و parler است. تنها کافیست ریشه فعل را نگه داشته و شناسه های مربوط به هر فاعل را به آن اضافه کنیم.
Regarder نگاه کردن
Je regarde
Tu regardes
Il/ elle regarde
Nous regardons
Vous regardez
Ils/ elles regardent
@bonusage
Bon usage

Écouter
J'écoute
Tu écoutes
Il/elle écoute
Nous écoutons
Vous écoutez
Ils/ elles écoutent
@bonusage
Bon usage

مروری از فعالیت کانال برای عزیزانی که به تازگی به جمع ما پیوستند:
هدف از راه اندازی کانال bon usage آموزش گرامر زبان فرانسه از مبتدی تا پیشرفته است. نکات گرامری به همراه مثالهای فرانسه و فارسی و فایلهای صوتی توضیح داده میشوند. لیستی از مطالب که قرار است در این دوره آموزش داده شوند، خدمت شما عزیزان بیان شد. امید است با انجام تمرینات مربوطه، با نکات گرامر فرانسه بصورت کامل آشنا شوید. با ما همراه باشید و سوالات، پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
موفق و پیروز باشید🌷🌷🌷
امیرخانی
@bonusage
Bon usage

در بخش های قبلی در مورد ضمایر شخصی، صرف افعالی همچون aimer و parler در زمان حال و حرف تعریف معرفه صحبت کردیم.
اکنون لیستی از مواردی را که در این دوره توضیح خواهیم داد مشاهده میفرمایید:
- کلمه پرسشی Est-ce que به معنای "آیا"
- کاربرد c'est
- بیان نکات گرامری پیرامون ملیتها و شغلها در سطح مبتدی
- فرم منفی افعال
- کلمه پرسشی Qu'est-ce que به معنای "چه چیزی"
- نکات گرامری پیرامون اعداد و روزهای هفته در سطح مبتدی
- کلمه پرسشی où ( کجا) و comment( چگونه)
- صرف فعل به زمان امری مثبت و منفی
- بخش اول صفات ملکی
- ادغام de + article
- کلمه پرسشی Quand ( چه زمانی)
- بخش دوم صفات ملکی
- ادغام à + article
@bonusage
Bon usage

Est-ce que vous écoutez la radio?
آیا شما رادیو گوش میکنید؟
- Oui, nous écoutons la radio.
بله، ما رادیو گوش میکنیم.

** نکته مهم**
هنگامیکه بعد از Est-ce que ضمایر یا اسامی قرار گیرند که با حرف صدادار شروع شده باشند، میبایست بصورت زیر بیان کرد:
Est-ce qu'il, est-ce qu'elle, est-ce qu'ils, est-ce qu'elles
به عبارتی، e را حذف کرده و بجای آن ' قرار میگیرد.
Est-ce qu'elle aime la peinture?
آیا او( یک خانم) نقاشی را دوست دارد.
- Oui, elle aime la peinture.
بله، او نقاشی را دوست دارد.
- Non, elle aime la musique.
خیر، او موسیقی را دوست دارد.
@bonusage
Bon usage

سلام بر دوستان و همراهان عزیز
در ابتدا مروری بر مطالب قبلی خواهیم داشت:
کلمه پرسشی Est-ce que ساده ترین کلمه پرسشی است که در جواب فقط oui یا non دریافت میکنیم. بعد از این کلمه پرسشی، جای فاعل و فعل تغییر نمیکند.
Est-ce que vous aimez la peinture de Picasso?
آیا شما نقاشی پیکاسو را دوست دارید؟
- Oui, j'aime la peinture de Picasso.
بله، من نقاشی پیکاسو را دوست دارم.
Est-ce qu'elles regardent la télé?
آیا آنها( خانمها) تلویزیون تماشا میکنند؟
- Oui, elles regardent la télé.
بله، آنها تلویزیون تماشا میکنند.
همانطور که مشاهده میکنید، این ساختار بسیار ساده است و هنگامیکه با افعال و واژگان بیشتری آشنایی داشته باشید، به سادگی میتوانید جملات بیشتری بسازید.
@bonusage
Bon usage

Est-ce que vous écoutez la radio?
آیا شما رادیو گوش میکنید؟
- Oui, nous écoutons la radio.
بله، ما رادیو گوش میکنیم.

Est-ce qu'elle aime la peinture?
آیا او( یک خانم) نقاشی را دوست دارد.
- Oui, elle aime la peinture.
بله، او نقاشی را دوست دارد.
به فایل صوتی👇👇👇 توجه کنید.
@bonusage
Bon usage

در ادامه، مبحث جدید را توضیح میدهیم.
همانطور که در فهرست مطالب مشاهده کردید، میبایست در مورد c'est و ساختارهای گرامری که تولید میشود صحبت کنیم.
** برای معرفی اشخاص یا اشیا از c'est( این است) استفاده میشود.
C'est Céline.
او سلین( نام خانم) است.
C'est le cours de français.
این کلاس فرانسه است.

کاربرد c'est:
- همراه با اسم می آید. همانند مثالی که در بالا ذکر شد.
C'est le cours de français.
- همراه صفت می آید.
C'est horrible.
این وحشتناک است.
شما زمانی از c'est استفاده میکنید که بخواهید شی یا شخصی را با حالت اشاره معرفی کنید.
** در حالت جمع c'est به ce sont تبدیل میشود.
Ce sont les enfants de Céline.
آنها فرزاندان سلین هستند.
@bonusages
Bon usage

- C'est le cours de français.
- C'est horrible.
- Ce sont les enfants de Céline.
به فایل صوتی👇👇👇 توجه کنید.
@bonusage
Bon usage

این ساختار بسیار ساده است و همانطور که توضیح دادیم، میتوانید c'est را در کنار اسم یا صفت قرار دهید و اشخاص یا اشیا را معرفی و توصیف کنید.
به عنوان تمرین میتوانید به جملات و فایل صوتی آنها توجه کرده و چندین جمله با c'est و ce sont بنویسید و کاربردهای ذکر شده را در نظر بگیرید.
@bonusage
Bon usage

دو فعل être و avoir از جمله افعال بسیار مهم در زبان فرانسه و بی قاعده هستند. صرف این افعال نسبت به افعال دسته اول تفاوت دارد.
Être: بودن
Je suis
Tu es
Il/ elle est
Nous sommes
Vous êtes
Ils/ elles sont

Avoir: داشتن
J'ai
Tu as
Il/elle a
Nous avons
Vous avez
Ils/ elles ont
به این ویدیو👇👇👇 توجه کنید.
@bonusage
Bon usage

کاربرد فعل être:
این فعل میتواند با اسم و یا با صفت بیاید. به عبارتی میتوان گفت، بعد از فعل être اسم یا صفت بکار میرود.
- Il est professeur d'anglais.
او (آقا) استاد انگلیسی است.
- Elle est grecque.
او (خانم) یونانی است.

کاربرد فعل avoir:
برای بیان مالکیت از این فعل استفاده میشود.
- Tu as un frère.
تو یک برادر داری.
برای بیان سن حتما از فعل avoir استفاده میشود.
- Vous avez vingt ans.
شما بیست سال دارید.
برای بیان حالتهای فیزیکی.
- J'ai soif.
تشنه هستم.
این دو فعل از جمله پرکاربردترین افعال هستند و تلاش میکنیم که صرف آنها و نحوه استفاده از آنها در ساختارهای فرانسه را فراگیریم. در ادامه با مثالهای بیشتر، این دو فعل را توضیح خواهیم داد.
@bonusage
Bon usage

برای بیان ملیتها و شغلها، میبایست از فعل être استفاده کرد و حتما به فرم مذکر ومونث و مفرد و جمع اسمها نیز توجه کرد.
- Il est américain.
او( آقا) آمریکایی است.
- Elle est américaine.
او( خانم) آمریکایی است.
- Nous sommes portugais.
ما( خانمها) پرتغالی هستیم.
- Ils sont espagnols.
آنها( آقایان) اسپانیایی هستند.
همانطور که مشاهده میکنید، برای بیان ملیتها، حتما به مذکر و مونث و مفرد و جمع بودن فاعل توجه میکنیم. اگر فاعل، مفرد مذکر باشد، ملیت نیز مفرد مذکر استفاده میشود و...
@bonusage
Bon usage

نتیجه میگیریم که ملیتها به عنوان صفت هستند و حتما با اسم مربوطه از نظر مفرد و جمع بودن و مذکر و مونث بودن مطابقت میکنند.
** لازم است به این نکته اشاره کنیم که در اکثر موارد با اضافه کردن e در پایان کلمه مذکر، فرم مونث کلمه ساخته میشود و با اضافه کردن s به پایان کلمه مفرد، فرم جمع آن ساخته میشود.
@bonusage
Bon usage

اکنون شما را با فرم مذکر و مونث ملیتها آشنا خواهیم کرد:
Japonais/ japonaise ژاپنی
Espagnol/ espagnole اسپانیایی
Italien/ italienne ایتالیایی
Canadien/ canadienne کانادایی
Portugais/ portugaise پرتغالی
Anglais/ anglaise انگلیسی
Marocain/ marocaine مراکشی
به فایل صوتی 👇👇👇توجه کنید.
@bonusage
Bon usage

همانطور که قبلا توضیح دادیم، افعال être و avoir از جمله پرکاربردترین افعال در زبان فرانسه هستند و از اهمیت زیادی برخوردارند. با صرف و کاربردهای آنها آشنا شدید و مثالهایی نیز پیرامون ملیتها مشاهده فرمودید. اکنون تلاش بر آن است که با ساختارهای جدید فعل être آشنا شویم.

** برای بیان شغل از فعل être استفاده می شود. همانطور که برای ملیتها توضیح دادیم، شغلها در فرانسه بصورت مذکر و مونث وجود دارند و با فاعل جمله مطابقت میکنند.
Jacques est étudiant.
ژاک دانشجو است.
Céline est étudiante.
سلین دانشجو است.
ژاک، در جملات قبلی، مفرد مذکر است و سلین، مفرد مونث. به همین ترتیب، شغلها را با فاعل مربوطه مطابقت میدهیم.
@bonusage
Bon usage

با تعدادی از اسامی شغلها بصورت مذکر و مونث آشنا میشویم:
Étudiant/ étudiante دانشجو
Infirmier/ infirmière پرستار
Ouvrier/ ouvrière کارگر
Vendeur/ vendeuse فروشنده
Acteur/ actrice هنرپیشه
به فایل صوتی 👇👇👇توجه کنید.
@bonusage
Bon usage

*** فهرست مطالب***

- کلمه پرسشی Est-ce que به معنای "آیا"
- کاربرد c'est
- بیان نکات گرامری پیرامون ملیتها و شغلها در سطح مبتدی
- فرم منفی افعال
- کلمه پرسشی Qu'est-ce que به معنای "چه چیزی"
- نکات گرامری پیرامون اعداد و روزهای هفته در سطح مبتدی
- کلمه پرسشی où ( کجا) و comment( چگونه)
- صرف فعل به زمان امری مثبت و منفی
- بخش اول صفات ملکی
- ادغام de + article
- کلمه پرسشی Quand ( چه زمانی)
- بخش دوم صفات ملکی
- ادغام à + article
@bonusage
Bon usage

Nous vous souhaitons une bonne fête de "Yalda" par avance.🌹🌹
پیشاپیش جشن "یلدا" بر شما عزیزان مبارک🌹🌹
@bonusage
Bon usage

Nous vous souhaitons une bonne fête de "Yalda" par avance.🌹🌹
پیشاپیش جشن "یلدا" بر شما عزیزان مبارک🌹🌹
@bonusage
Bon usage

و اما...
فرم منفی افعال:
تا کنون با جملات بصورت مثبت آشنا شدیم و اگر بخواهیم جمله ای را منفی کنیم ساختار ساده زیر را در نظر میگیریم: کافیست فعل را بین ne... Pas قرار دهیم.
- Ils n'aiment pas l'avion.
آنها هواپیما را دوست ندارند.
- Elle ne regarde pas la télé.
او تلویزیون نگاه نمیکند.
- Nous ne sommes pas américains. Nous sommes iraniens.
ما امریکایی نیستیم. ما ایرانی هستیم.
همانطور که مشاهده میفرمایید فرم منفی افعال با استفاده از قیود ne و pas ایجاد میشود. تمام جملات در زبان فرانسه بدین صورت منفی میشوند.
به فایل صوتی👇👇👇 توجه کنید.
@bonusage
Bon usage

با توجه به توضیحات ذکر شده، به درستی میتوانید جملات را منفی کنید. اکنون شما را با صرف فعل habiter به معنای "زندگی کردن" آشنا میکنیم. این فعل از جمله افعال دسته اول است و پیش از این، در مورد شناسه های افعال دسته اول صحبت کرده ایم.
J'habite
Tu habites
Il/elle habite
Nous habitons
Vous habitez
Ils/ elles habitent
@bonusage
Bon usage

و اکنون مثالهایی برای فعل habiter:
Jean habite à Paris.
ژان در پاریس زندگی میکند.
Nous habitons à Ispahan.
ما در اصفهان زندگی میکنیم.
Tu n'habites pas à Nice.
تو در نیس زندگی نمیکنی.
Céline n'habite pas à Toulouse.
سلین در شهر تولوز زندگی نمیکند.
@bonusage
Bon usage

صرف فعل habiter همانند صرف aimer, parler, regarder و écouter است. به ساختارها توجه کرده و فایل صوتی مربوط به آنها را گوش کنید. تاکنون با ساختارهای اصولی و ساده زبان فرانسه و همچنین با تلفظ کلمات و جملات آشنا شده اید. مطابق با لیستی که خدمت شما بیان شد، مبحث بعدی کلمه پرسشی Qu'est-ce que است که همراه با مثالهای فرانسه و فارسی توضیح خواهیم داد. به شما عزیزان پیشنهاد میکنیم مروری بر مطالب ذکر شده داشته باشید و به فایلهای صوتی گوش کرده و تکرار کنید. تلاش ما بر آن است که مطالب بصورت ساده توضیح داده شوند.
موفق و پیروز باشید🌷🌷🌷
امیرخانی
@bonusage
Bon usage

با سلام و روز بخیر به دوستان و همراهان عزیز🌷🌷
** مبحث جدید**
کلمه پرسشی qu'est-ce que به معنای "چه چیزی":
از کلمات پرسشی زبان فرانسه، در ابتدا ساده ترین آنها را ( est-ce que) توضیح دادیم که در پاسخ، oui یا non را دریافت میکردیم. اما کلمه پرسشی qu'est-ce que در ابتدای جمله می آید و جای فاعل و فعل تغییری نمیکند و در پاسخ، oui یا non نمیشنویم بلکه توضیح داده میشود. بطور مثال:
Qu'est-ce que vous aimez?
چه چیزی شما دوست دارید؟
- J'aime le cinéma.
سینما را دوست دارم.
Qu'est-ce qu'ils écoutent?
آنها به چه چیزی گوش میکنند؟
- Ils écoutent la radio.
آنها رادیو گوش میکنند.
همانطور که مشاهده فرمودید، بین دو کلمه پرسشی est-ce que( آیا) و qu'est-ce que( چه چیزی) تفاوت وجود دارد. در جواب به کلمه پرسشی اول، oui یا non و در پاسخ به کلمه پرسشی دوم، توضیحی متناسب با جمله پرسشی دریافت میشود.
@bonusage
Bon usage

برای اینکه تفاوت est-ce que و Qu'est-ce que را بهتر بیاموزیم، به چند مثال اشاره میکنیم:
Est-ce que vous regardez le film?
آیا شما فیلم مشاهده میکنید؟
- Oui, je regarde le film.
بله، فیلم نگاه میکنم.
- Non, je ne regarde pas le film.
خیر، فیلم نگاه نمیکنم.
Qu'est-ce que vous regardez?
به چه چیزی نگاه میکنید؟
- Je regarde la télé.
تلویزیون نگاه میکنم.
@bonusage
Bon usage

**نکته بسیار مهم**
اگر بعد از qu'est-ce que ضمیر یا اسمی بیاید که با حرف صدادار شروع شده باشد، e را حذف میکنیم:
Qu'est-ce qu'elle aime?
چه چیزی او دوست دارد؟
- Elle aime le sport.
ورزش را دوست دارد.
@bonusage
Bon usage

همانطور که تلفظ در زبان فرانسه بسیار مهم است، پیشنهاد میکنیم که ویدیوی حروف الفبا در ابتدای کانال و فایلهای صوتی را با دقت گوش کرده و تکرار کنید.
در ادامه شما را با اعداد از 1 تا 10 آشنا میکنیم:
1: un
2: deux
3: trois
4: quatre
5: cinq
6: six
7: sept
8: huit
9: neuf
10: dix
به ویدیوی اعداد👇👇👇 توجه کنید.
@bonusage
Bon usage

سلام و روز بخیر به دوستان و همراهان عزیز🌹🌹
امیدوارم آخر هفته بسیار خوب سرشار از شادی، سلامتی و موفقیت داشته باشید.
در بخش قبل، در مورد کلمه پرسشی qu'est-ce que صحبت کردیم و با اعداد از 1تا10 آشنا شدیم.
** نکته مهم**
اعداد در فرانسه فرم مذکر و مونث ندارند و کنار اسم قرار میگیرند. اما اسمی که در کنار اعداد می آید از نظر جمع و مفرد بودن با اعداد مربوطه مطابقت میکنند:
Un livre, deux livres, trois livres, ...
یک کتاب، دو کتاب، سه کتاب، ...
Une table, deux tables, trois tables, ...
یک میز، دو میز، سه میز، ...
در مثال فوق، یک اسم مذکر مانند livre و یک اسم مونث مانند table را مشاهده میکنید. بجز عدد 1 که فرم مذکر و مونث آن متفاوت است، سایر اعداد به یک صورت نوشته میشوند. در حالت جمع، اسمی که کنار اعداد می آید میبایست بصورت جمع باشد و در نتیجه s که نشانه جمع است را در آخر کلمه اضافه میکنیم.
اینک مثالهایی را در قالب جمله توضیح میدهیم:
Les étudiants ont quatre livres.
دانشجویان چهار کتاب دارند.
Nous avons deux soeurs.
دو خواهر داریم.
@bonusage
Bon usage

اینک با روزهای هفته آشنا میشویم:
Les jours de la semaine: روزهای هفته
Lundi: دوشنبه
Mardi: سه شنبه
Mercredi: چهارشنبه
Jeudi: پنج شنبه
Vendredi: جمعه
Samedi: شنبه
Dimanche: یکشنبه
به ویدیوهای 👇👇👇توجه کنید.
@bonusage
Bon usage

حرف تعریف مشخص یا معرفه را توضیح دادیم که شامل le, la, les میباشند. این حروف تعریف حتما کنار اسم می آیند و با این شیوه میتوان اسم و صفت را متمایز کرد. نکته دیگری که در این مورد میبایست اشاره کرد این است که اگر اسمی با حرف صدادار شروع شده باشد، le و la به 'l تبدیل میشود. به طور مثال کلمه avion به معنای "هواپیما" اسم مفرد مذکر است و حتما حرف تعریف le را میپذیرد ولی از آنجاییکه دو حرف صدادار در کنار هم قرار میگیرند e حذف میشود.
مثلا le avion به l'avion تبدیل میشود و کلمه صحیح l'avion است.
این نکته بسیار ساده است و با تمرین متوجه میشویم که اسمهایی که با حرف صدادار شروع شده اند با 'l مشخص میشوند.
علاوه بر این حروف تعریف، در زبان فرانسه حرف تعریف نکره article indéfini وجود دارد: un در کنار اسمی می آید که مفرد مذکر باشد. Une در کنار اسمی می آید که مفرد مونث باشد و des در کنار اسم جمع مذکر یا مونث قرار میگیرد. این حروف تعریف با اسمهایی که برای شنونده یا گوینده ناشناخته باشند می آیند.
Un livre: کتابی
Une table: میزی
Des livres: کتابهایی/ des tables: میزهایی
Il regarde un garçon.
او به پسربچه ای نگاه میکند.
در مقایسه با حرف تعریف معرفه، این حروف تعریف برای شنونده یا گوینده ناشناس هستند.
@bonusage
Bon usage

برای معرفی نام خود لازم است صرف فعل s'appeler به معنای "نامیده شدن" را بدانیم:
Je m'appelle
Tu t'appelles
Il/elle s'appelle
Nous nous appelons
Vous vous appelez
Ils/elles s'appellent
این فعل دو ضمیره و از افعال دسته اول است. شناسه های این فعل همانند شناسه های افعال دسته اول میباشد. به فایل صوتی👇👇👇توجه کنید.
@bonusage
Bon usage

مثالهایی از فعل s'appeler:
Il s'appelle Jean.
نام او (آقا) ژان است.
Elle s'appelle Céline.
نام او (خانم) سلین است.
**نکته بسیار مهم**
فعل s'appeler به معنای "نامیده شدن" است. همانطور که توضیح دادیم این فعل دو ضمیره است. این فعل با appeler به معنای "صدازدن" اشتباه نشود.
Jean appelle Céline.
ژان، سلین را صدا میزند.
فعل دو ضمیره s'appeler برای معرفی کردن نام شخص بکار میرود و فعل appeler برای صدازدن شخص یا موجود جاندار استفاده میشود.
@bonusage
Bon usage

صرف فعل voyager به معنای " مسافرت کردن" از جمله افعال دسته اول است و همانند parler, regarder و دیگر افعال دسته اول صرف میشود.
Je voyage
Tu voyages
Il/elle voyage
Nous voyageons
Vous voyagez
Ils/elles voyagent
نکته مهم در صرف فعل voyager و افعالی که فرم مصدر آنها به ger ختم میشود:
در صرف nous برای اینکه صدای "ژ" در nous voyageons شنیده شود و صدا به "گ" تبدیل نشود، میبایست قبل از شناسه ons, حتما e قرار گیرد. این نکته برای افعالی که مصدر آنها به ger ختم میشود مانند manger به معنای "خوردن" به همین ترتیب است.
به فایل صوتی👇👇👇 توجه کنید.
@bonusage
Bon usage

سلام بر دوستان و همراهان عزیز🌹🌹
ضمن عرض خیر مقدم به دوستان عزیزی که به تازگی به کانال ما پیوستند، امیدوارم که مطالب و نکات گرامری زبان فرانسه برای شما عزیزان مفید باشد.
در ابتدا لازم است مروری بر مطالب ذکر شده داشته باشیم:
- اولین جلسات را با تلفظ حروف الفبا و نکات پیرامون تلفظ حروف شروع کردیم زیرا در یادگیری زبان خارجی، تلفظ نقش بسزایی ایفا میکند.
- صرف افعال دسته اول که مصدر آنها به er ختم میشود را فراگرفتیم و اینکه شناسه های تمام افعال دسته اول به یک شکل هستند.
- با دو کلمه پرسشی est-ce que و qu'est-ce que آشنا شدیم و این مطلب که در پاسخ به کلمه پرسشی اول از oui یا non استفاده میشود و در پاسخ به کلمه پرسشی دوم، توضیحی دریافت میشود که متناسب با سوال موردبحث است.
- کاربرد c'est در معرفی اشخاص و یا اشیا است و همراه با اسم و یا صفت می آید.
- دو فعل être و avoir از پرکاربردترین افعال هستند که بی قاعده محسوب میشوند.
- فرم منفی افعال بدین صورت است که فعل را میان دو قید ne.... Pas قرار میدهیم و فعل منفی میشود.
بسیاری از نکات را توضیح دادیم و با مشاهده مطالب در ابتدای کانال میتوانید آنها را بصورت کامل مطالعه کنید.
مطابق با فهرست مطالب این دوره از آموزش گرامر زبان فرانسه، در ادامه به توضیح کلمه پرسشی où و comment خواهیم پرداخت.
@bonusage
Bon usage

کلمه پرسشی comment به معنای "چگونه":
این کلمه پرسشی کاربردهای بسیاری دارد که به دو مورد ساده آن اشاره میکنیم:
- برای پرسیدن نام اشخاص از این کلمه پرسشی استفاده میشود:
Il s'appelle comment?
نام او (آقا) چیست؟
- Il s'appelle Jean.
نام او ژان است.
** کلمه پرسشی comment میتواند در ابتدا یا انتهای جمله قرار گیرد. اگر این کلمه پرسشی در انتهای جمله قرار گیرد، همانطور که در مثال مشاهده میفرمایید، هیچ تغییری در ساختار جمله ایجاد نمیشود یعنی جای فاعل و فعل تغییری نمیکند.
اگر comment در ابتدای جمله قرار گیرد، جای فاعل و فعل عوض میشود و - اضافه میگردد. بطور مثال:
Comment t'appelles- tu?
نام تو چیست؟
- Je m'appelle Céline.
نام من سلین است.
در مثال فوق، کلمه پرسشی comment در ابتدای جمله قرار گرفته است و جای فاعل و فعل عوض شده و میان آنها خط تیره یا tiret قرار گرفته است. این فرم سوالی، ادبی است و میتوانیم با تمرین این ساختارها را ایجاد کنیم.
** کاربرد دیگری از کلمه پرسشی comment:
برای احوالپرسی در زبان فرانسه از این کلمه پرسشی استفاده میشود:
Comment allez- vous?
حالتان چطور است؟ ( محترمانه و رسمی)
- merci, je vais bien.
ممنون. خوب هستم.
Comment vas- tu?
حالت چطوره؟ ( دوستانه)
- merci, ça va bien.
البته فرمهای بسیاری برای احوالپرسی وجود دارد ولی مطابق با مبحث گرامری که در مورد کلمه پرسشی comment است این ساختارها توضیح داده شد.
@bonusage
Bon usage

مثالهایی از کلمه پرسشی comment :
Il s'appelle comment?
-Il s'appelle Jean.
Comment s'appelle-t-il?
-Il s'appelle Pierre.
در اینجا لازم است **نکته مهمی** بیان شود: هنگامی که کلمه پرسشی comment در ابتدای جمله قرار میگیرد و میبایست جای فاعل و فعل تغییر کند، اگر فعل به حرف صدادار ختم شود و فاعل نیز با حرف صدادار شروع شود برای سهولت در تلفظ میان فاعل و فعل، حرف t اضافه میشود. در مثال فوق، فاعل il است که با حرف صدادار شروع شده و فعل s'appelle میباشد که به حرف صدادار ختم شده است. در این صورت برای خوش آوایی t اضافه شده و تلفظ میشود.
Tu t'appelles comment?
-Je m'appelle Céline.
Comment t'appelles-tu?
-Je m'appelle Corinne.
به فایل صوتی👇👇👇توجه کنید.
@bonusage
Bon usage

Comment allez- vous?
-Merci, je vais bien.
Comment vas-tu?
-Merci, ça va bien.
برای احوالپرسی نیز از کلمه پرسشی comment استفاده میشود.
@bonusage
Bon usage

صرف فعل aller به معنای "رفتن":
این فعل، دسته اول است ولی بی قاعده محسوب میشود. در نتیجه صرف آن با افعال دسته اول متفاوت است.
Je vais
Tu vas
Il/elle va
Nous allons
Vous allez
Ils/ elles vont
به فایل صوتی👇👇👇توجه کنید.
@bonusage
Bon usage

**نکته مهم**
به صرف être, avoir و aller در سوم شخص جمع توجه کنیم:
Ils sont étudiants.
آنها دانشجو هستند.
Ils ont une soeur.
آنها یک خواهر دارند.
Ils vont à Paris.
آنها به پاریس میروند.
@bonusage
Bon usage

مروری بر کلمات پرسشی که تاکنون فراگرفته ایم:
** کلمه پرسشی est-ce que به معنای "آیا" و در پاسخ oui (بله) یا non (خیر) دریافت میکنیم.
** کلمه پرسشی qu'est-ce que به معنای "چه چیزی" و در پاسخ توضیحی متناسب با پرسش دریافت میکنیم.
** کلمه پرسشی comment به معنای "چگونه" برای احوالپرسی و پرسیدن نام استفاده میشود.
کلمه پرسشی بعدی، où به معنای "کجا" میباشد.
این کلمه پرسشی برای پرسیدن مکان استفاده میشود و به سه صورت میتوان جمله را با کلمه پرسشی où سوالی کرد:
1) ساده ترین فرم سوالی این است که کلمه پرسشی où را در انتهای جمله قرار میدهیم و جای فاعل و فعل تغییری نمیکند.
Vous allez où?
شما کجا میروید؟
- Je vais à Paris.
به پاریس میروم.

2) دومین حالت سوالی این است که کلمه où را به همراه est-ce que در ابتدای جمله می آوریم و تغییری در جای فاعل و فعل صورت نمیگیرد.
Où est-ce que tu vas?
تو کجا میروی؟
Je vais à Paris.
به پاریس میروم.

3) حالت دیگر این است که کلمه پرسشی où در ابتدای جمله قرار میگیرد و جای فاعل و فعل تغییر میکند.
Où vas- tu?
تو کجا میروی؟
Je vais à Paris.
به پاریس میروم.
همانطور که مشاهده فرمودید سه حالت سوالی از نظر نکته گرامری متفاوت هستند ولی پاسخ یکسان است و این حالتهای سوالی تغییری در پاسخ ایجاد نمیکنند.
@bonusage