B M Drs. 
عنوان گروه یا کانال:

B M Drs.


توضیحات: B&M : فقط گفتمان های پزشکی در حیطه پوست و مو- جراحی های کوچک
شناسه: @
تعداد اعضا: 9366
پیوند ۸۴۵۲۹

psoriasis plantaris خصوصا اگه دو طرفه یا سطوح اکستنسورها رو گرفتار کرده باشه
tinea paedis اگه یکطرفه باشه و
hyperkeratosis
پیوند ۸۴۵۲۹

psoriasis plantaris خصوصا اگه دو طرفه یا سطوح اکستنسورها رو گرفتار کرده باشه
tinea paedis اگه یکطرفه باشه و
hyperkeratosis
پیوند ۸۴۵۲۹

psoriasis plantaris خصوصا اگه دو طرفه یا سطوح اکستنسورها رو گرفتار کرده باشه
tinea paedis اگه یکطرفه باشه و
hyperkeratosis
پیوند ۸۴۵۲۹

psoriasis plantaris خصوصا اگه دو طرفه یا سطوح اکستنسورها رو گرفتار کرده باشه
tinea paedis اگه یکطرفه باشه و
hyperkeratosis
پیوند ۸۴۵۲۹

psoriasis plantaris خصوصا اگه دو طرفه یا سطوح اکستنسورها رو گرفتار کرده باشه
tinea paedis اگه یکطرفه باشه و
hyperkeratosis
پرشان ۷۸۰۰۲

پیوند ۸۴۵۲۹

pitted keratolysis
Corynebacterium minutissimum
پیوند ۸۴۵۲۹

pitted keratolysis
Corynebacterium minutissimum
Topical erythromycin or clindamycin is curative in pitted
keratolysis. Miconazole or clotrimazole cream 10–20% solution of aluminum chloride
Botulinum toxin helps if there is associated hyperhidrosis.
پیوند ۸۴۵۲۹

🙏🙏🙏
همه مراقبتهایی که برای کنترل اریتراسما داده میشود اینجا کاربرد دارد
خشک نگه داشتن - تهویه مناسب پا و استفاده از جورابهای نخی
پودرهای حاوی کلوتریمازول در کفش
پیوند ۸۴۵۲۹

🙏🙏🙏
همه مراقبتهایی که برای کنترل اریتراسما داده میشود اینجا کاربرد دارد
خشک نگه داشتن - تهویه مناسب پا و استفاده از جورابهای نخی
پودرهای حاوی کلوتریمازول در کفش
پیوند ۸۴۵۲۹

🙏🙏🙏
همه مراقبتهایی که برای کنترل اریتراسما داده میشود اینجا کاربرد دارد
خشک نگه داشتن - تهویه مناسب پا و استفاده از جورابهای نخی
پودرهای حاوی کلوتریمازول در کفش
پیوند ۸۴۵۲۹

🙏🙏🙏
همه مراقبتهایی که برای کنترل اریتراسما داده میشود اینجا کاربرد دارد
خشک نگه داشتن - تهویه مناسب پا و استفاده از جورابهای نخی
پودرهای حاوی کلوتریمازول در کفش
پیوند ۸۴۵۲۹

🙏🙏🙏
همه مراقبتهایی که برای کنترل اریتراسما داده میشود اینجا کاربرد دارد
خشک نگه داشتن - تهویه مناسب پا و استفاده از جورابهای نخی
پودرهای حاوی کلوتریمازول در کفش
پیوند ۸۴۵۲۹

🙏🙏🙏
همه مراقبتهایی که برای کنترل اریتراسما داده میشود اینجا کاربرد دارد
خشک نگه داشتن - تهویه مناسب پا و استفاده از جورابهای نخی
پودرهای حاوی کلوتریمازول در کفش
پیوند ۸۴۵۲۹

🙏🙏🙏
همه مراقبتهایی که برای کنترل اریتراسما داده میشود اینجا کاربرد دارد
خشک نگه داشتن - تهویه مناسب پا و استفاده از جورابهای نخی
پودرهای حاوی کلوتریمازول در کفش
پیوند ۸۴۵۲۹

🙏🙏🙏
همه مراقبتهایی که برای کنترل اریتراسما داده میشود اینجا کاربرد دارد
خشک نگه داشتن - تهویه مناسب پا و استفاده از جورابهای نخی
پودرهای حاوی کلوتریمازول در کفش
پیوند ۸۴۵۲۹

🙏🙏🙏
همه مراقبتهایی که برای کنترل اریتراسما داده میشود اینجا کاربرد دارد
خشک نگه داشتن - تهویه مناسب پا و استفاده از جورابهای نخی
پودرهای حاوی کلوتریمازول در کفش
پیوند ۸۴۵۲۹

🙏🙏🙏
همه مراقبتهایی که برای کنترل اریتراسما داده میشود اینجا کاربرد دارد
خشک نگه داشتن - تهویه مناسب پا و استفاده از جورابهای نخی
پودرهای حاوی کلوتریمازول در کفش
پیوند ۸۴۵۲۹

🙏🙏🙏
همه مراقبتهایی که برای کنترل اریتراسما داده میشود اینجا کاربرد دارد
خشک نگه داشتن - تهویه مناسب پا و استفاده از جورابهای نخی
پودرهای حاوی کلوتریمازول در کفش
هومان ۱۰۰۰۲۸

سلام خدمت همكاران وسركارخانم دكتر رضايى عزيز caseمعرف حضررتون خال تيره هم سطح پوست درروى انگشت كودك ١٠ساله كه از سه سالگى والدينش متوجه ان شدند ودرطى اين مدت ضايعه رشد زيادى نداشته ،ايا لازم است كه حتمآ بيوپسى شود يا بادستگاه vulkanمستقيمآ برداشته شود ممنون
هومان ۱۰۰۰۲۸

هستی ۱۰۳۴۶۶

باسلام قسمت خوردگی پره بینی راچگونه میتوان ترمیم کرد
شهدین ۵۴۳۵۱

با سلام. در مورد این خال به نظرم
Excisional biopsy
لازم باشد
ملیكا ۸۹۶۰۹

باسلام قسمت خوردگی پره بینی راچگونه میتوان ترمیم کرد
یه روش جراحی پلاستیک هست
ولی اگه بیمار تمایل ندار میتوان در جلسات مکرر یه لایه از روی قسمت خوردگی را توسط فولکان بردارین و با کمک مزو و کرم ترمیم کننده کمک کنید خود بدن کم کم قسمت فرورفتگی را پرکند
البته قطعا در این روش بهبودی صد در صد نیست و حدود ۶۰تا ۷۰ درصد بهتر میشه
ملیكا ۸۹۶۰۹

باسلام قسمت خوردگی پره بینی راچگونه میتوان ترمیم کرد
یه روش جراحی پلاستیک هست
ولی اگه بیمار تمایل ندار میتوان در جلسات مکرر یه لایه از روی قسمت خوردگی را توسط فولکان بردارین و با کمک مزو و کرم ترمیم کننده کمک کنید خود بدن کم کم قسمت فرورفتگی را پرکند
البته قطعا در این روش بهبودی صد در صد نیست و حدود ۶۰تا ۷۰ درصد بهتر میشه
ملیكا ۸۹۶۰۹

باسلام قسمت خوردگی پره بینی راچگونه میتوان ترمیم کرد
یه روش جراحی پلاستیک هست
ولی اگه بیمار تمایل ندار میتوان در جلسات مکرر یه لایه از روی قسمت خوردگی را توسط فولکان بردارین و با کمک مزو و کرم ترمیم کننده کمک کنید خود بدن کم کم قسمت فرورفتگی را پرکند
البته قطعا در این روش بهبودی صد در صد نیست و حدود ۶۰تا ۷۰ درصد بهتر میشه
ملیكا ۸۹۶۰۹

باسلام قسمت خوردگی پره بینی راچگونه میتوان ترمیم کرد
یه روش جراحی پلاستیک هست
ولی اگه بیمار تمایل ندار میتوان در جلسات مکرر یه لایه از روی قسمت خوردگی را توسط فولکان بردارین و با کمک مزو و کرم ترمیم کننده کمک کنید خود بدن کم کم قسمت فرورفتگی را پرکند
البته قطعا در این روش بهبودی صد در صد نیست و حدود ۶۰تا ۷۰ درصد بهتر میشه
ملیكا ۸۹۶۰۹

باسلام قسمت خوردگی پره بینی راچگونه میتوان ترمیم کرد
یه روش جراحی پلاستیک هست
ولی اگه بیمار تمایل ندار میتوان در جلسات مکرر یه لایه از روی قسمت خوردگی را توسط فولکان بردارین و با کمک مزو و کرم ترمیم کننده کمک کنید خود بدن کم کم قسمت فرورفتگی را پرکند
البته قطعا در این روش بهبودی صد در صد نیست و حدود ۶۰تا ۷۰ درصد بهتر میشه
ملیكا ۸۹۶۰۹

باسلام قسمت خوردگی پره بینی راچگونه میتوان ترمیم کرد
یه روش جراحی پلاستیک هست
ولی اگه بیمار تمایل ندار میتوان در جلسات مکرر یه لایه از روی قسمت خوردگی را توسط فولکان بردارین و با کمک مزو و کرم ترمیم کننده کمک کنید خود بدن کم کم قسمت فرورفتگی را پرکند
البته قطعا در این روش بهبودی صد در صد نیست و حدود ۶۰تا ۷۰ درصد بهتر میشه
ملیكا ۸۹۶۰۹

باسلام قسمت خوردگی پره بینی راچگونه میتوان ترمیم کرد
یه روش جراحی پلاستیک هست
ولی اگه بیمار تمایل ندار میتوان در جلسات مکرر یه لایه از روی قسمت خوردگی را توسط فولکان بردارین و با کمک مزو و کرم ترمیم کننده کمک کنید خود بدن کم کم قسمت فرورفتگی را پرکند
البته قطعا در این روش بهبودی صد در صد نیست و حدود ۶۰تا ۷۰ درصد بهتر میشه
ملیكا ۸۹۶۰۹

باسلام قسمت خوردگی پره بینی راچگونه میتوان ترمیم کرد
یه روش جراحی پلاستیک هست
ولی اگه بیمار تمایل ندار میتوان در جلسات مکرر یه لایه از روی قسمت خوردگی را توسط فولکان بردارین و با کمک مزو و کرم ترمیم کننده کمک کنید خود بدن کم کم قسمت فرورفتگی را پرکند
البته قطعا در این روش بهبودی صد در صد نیست و حدود ۶۰تا ۷۰ درصد بهتر میشه
ملیكا ۸۹۶۰۹

باسلام قسمت خوردگی پره بینی راچگونه میتوان ترمیم کرد
یه روش جراحی پلاستیک هست
ولی اگه بیمار تمایل ندار میتوان در جلسات مکرر یه لایه از روی قسمت خوردگی را توسط فولکان بردارین و با کمک مزو و کرم ترمیم کننده کمک کنید خود بدن کم کم قسمت فرورفتگی را پرکند
البته قطعا در این روش بهبودی صد در صد نیست و حدود ۶۰تا ۷۰ درصد بهتر میشه
وصال ۴۹۲۷۹

ولي با دستگاه B&M وهمچنين استفاده از روش خانم دكتر عزيز ماسك لاسا ومحصولات دزن وتركيبش بادرمان هاي دارويي كلا متفاوت ميشود
وصال ۴۹۲۷۹

من در حال حاضر پايه اصلي درمان هاي ضد جوشم هست
وصال ۴۹۲۷۹

حتي بيماراني كه چندين درمان قبلا گرفته وجوان نگرفته اند كاملا جواب ميگيرند
وصال ۴۹۲۷۹

در ضمن با راهنمايي خانم دكتر عزيز تركيب سلن تراپي با ميكرودرم براي بيماران كه پوست چرب وچرمي دارن يا لك هاي سطحي دارن عالي جواب ميدهد
وصال ۴۹۲۷۹

در كل روشي هست كه هم به تنهايي وهم در تركيب با درمان هاي ديگر در مطب بسيار كمك كننده هست
وصال ۴۹۲۷۹

البته جديدا من در در قسمت هيدرودرمي بسته به مشكل از مواد مزو استفاده ميكنم وخيلي خوب جواب ميده
وصال ۴۹۲۷۹

البته جديدا من در در قسمت هيدرودرمي بسته به مشكل از مواد مزو استفاده ميكنم وخيلي خوب جواب ميده
حلیه ۴۵۸۶۹

سلام دوستان و همكاران عزيز، من متاسفانه به خاطر مشغله كمتر به گروه سر ميزنم و voice هاي يك هفته رو يه جا گوش ميدم
در مورد سلن با دكتر جاويدان كاملا موافقم، و با اون هيدرودرمي مشهوري كه همه ياد گرفتيم و چه بسا يك كار آرايشگاهي مي دونيم در حاليكه سلن تراپي يك كار كاملا تخصصي و درماني براي افراد مخصوصا افراد داراي آكنه و پوستهاي چربه.
وصال ۴۹۲۷۹

بله مخصوصا براي پوست هاي چرب يا داراي لك در روز دوم كه در واقع مي خواهيم هيدرودرمي راانجام بديم ،ابتدا يك ميكرودرم خيلي خوب روي پوست بيمار انجام بديم وبعد از ژل ام سي به همراه ويتامين ها ده دقيقه روي پوست بيمار ماساژ بديم وبعد از آن بنا به نوع پوست از داروهاي مزو موضعي استفاده كنيم ،نتيجه براي بيمار بسيار رضايت بخشه
وصال ۴۹۲۷۹

به نظر من در مورد بيماران آكنه اي ويا بيماراني كه كارهاي تهاجمي مثل مزو وميكرونيدل وپلينگ رو دوست ندارن يا كيس مناسبي نيستن ،بهترين گزينه هست
حلیه ۴۵۸۶۹

به نظر من در مورد بيماران آكنه اي ويا بيماراني كه كارهاي تهاجمي مثل مزو وميكرونيدل وپلينگ رو دوست ندارن يا كيس مناسبي نيستن ،بهترين گزينه هست
دقيقا! موافقم، بيماراني كه مي خوان هيچ كس نفهمه كاري كردن يا از زخم شدن پوست هراس دارن يا مي دونيم كه زياد اهل هوم كر و كرم زدن و انجام توصيه هاي در منزل نيستن بسيار مفيد و موثر هست
حلیه ۴۵۸۶۹

ضمن اينكه درمان پوست چرب و آكنه يكي از كارهاي سلن تراپي است
تلفيق سلن با مزو يا به تنهايي و با استفاده از ماسك لاسا و ژل ام سي غني از پروتين و ويتامين در جوان سازي و از بين بردن لك بسيار موثره
تاثير سلن تراپي با يا بدون مزو در تحريك رشد موي سر بسيار قابل توجه است
و يكي از بهترين و وسوسه انگيز ترين كارها هم كه firming پوست و پيشگيري از افتادگي پوست و حتي augmentation گونه در صورت و breast در بدنه
یاسمن ۱۴۳۳۹۷

یاسمن ۱۴۳۳۹۷

یاسمن ۱۴۳۳۹۷

یاسمن ۱۴۳۳۹۷

یاسمن ۱۴۳۳۹۷

یاسمن ۱۴۳۳۹۷

سلام خانم دکتر،باتحسین وتقدیرازتواضع ولطفی که به بنده حقیر ودیگرهمکاران عزیزدارید(انتظار نداشتم ساعت 2شب پاسخ مزاحمین چون منی راپاسخ دهیدشرمنده کرید،باستحضارتان برسانم سه تصویروسط متعلق به آقای 50ساله ای است که پوست کل اندامهای فوقانی بویژه ساعدرادرگیرکرده وبه درمان هم که باحدس درماتیت مزمن وآتیپیک صورت گرفته نتیجه قابل توجهی نداشته (حتی به همکار متخصص هم ارجاع داده شدونتیجه ای نگرفت)،
تصورمن اینست که ناحیه صورت،سینه ودست منشا واحدی داشته باشدگرچه صورت
یاسمن ۱۴۳۳۹۷

گرچه درصورت پاپولهای ریز همراه سوزش داردوکمی هم ملتهب ایست همچنین ناحیه سینه هم همراه باسوزش وملتهب است
یاسمن ۱۴۳۳۹۷

گرچه درصورت پاپولهای ریز همراه سوزش داردوکمی هم ملتهب ایست همچنین ناحیه سینه هم همراه باسوزش وملتهب است
نعمت ۸۲۴۸۱

نعمت ۸۲۴۸۱

این کیس بعد از 3 بار میکرونیدلینگ که فقط بار اول با مواد مزوتراپی انجام شده اصلا از این روش راضی نیست و به گفته خودش بهبودی فقط 10 درصد بوده
نعمت ۸۲۴۸۱

لطفا راهنمایی بفرماییدتوصیه من به ایشونمیکرونیدلینگ با مواد آنتی آکنه
نعمت ۸۲۴۸۱

و پیلینگ با AHA بوده
ملیكا ۸۹۶۰۹

همونجوری که استاد فرمودن فقط و فقط tbf میتونه به این بیمار کمک بکنه
و بسیار خوب نتیجه میگیرین
من خیلی زیاد نتیجه اشو دیدم
نعمت ۸۲۴۸۱

ملیكا ۸۹۶۰۹

من برای اینجور کیس ها ابتدا چند جلسه با سالیسیلیک پلینگ میکنم
همزمان داروههای فرمول ترکیبی کلیندا را با شوینده مناسب و کرم ترکیبی ترتینویین شب میدم
البته لازم به ذکر هست که تمام داروهای ترکیبی از خانم دکتر رضایی هست و بسیار معجزه میکنه
البته خوب بیمار را توجیح میکنم که کرم شب و ضد آفتاب روز و محلول ترکیبی را درست مصرف کند
بعد از اینکه جوشهای کیستیک بهتر شد میرم سراغ tbf برای اسکارههای جوش
ملیكا ۸۹۶۰۹

من برای اینجور کیس ها ابتدا چند جلسه با سالیسیلیک پلینگ میکنم
همزمان داروههای فرمول ترکیبی کلیندا را با شوینده مناسب و کرم ترکیبی ترتینویین شب میدم
البته لازم به ذکر هست که تمام داروهای ترکیبی از خانم دکتر رضایی هست و بسیار معجزه میکنه
البته خوب بیمار را توجیح میکنم که کرم شب و ضد آفتاب روز و محلول ترکیبی را درست مصرف کند
بعد از اینکه جوشهای کیستیک بهتر شد میرم سراغ tbf برای اسکارههای جوش
ملیكا ۸۹۶۰۹

من برای اینجور کیس ها ابتدا چند جلسه با سالیسیلیک پلینگ میکنم
همزمان داروههای فرمول ترکیبی کلیندا را با شوینده مناسب و کرم ترکیبی ترتینویین شب میدم
البته لازم به ذکر هست که تمام داروهای ترکیبی از خانم دکتر رضایی هست و بسیار معجزه میکنه
البته خوب بیمار را توجیح میکنم که کرم شب و ضد آفتاب روز و محلول ترکیبی را درست مصرف کند
بعد از اینکه جوشهای کیستیک بهتر شد میرم سراغ tbf برای اسکارههای جوش
آرشا ۱۲۰۶۴۶

آرشا ۱۲۰۶۴۶

سلام خانم دکتر آکنه شدید بعد از زایمان
آرشا ۱۲۰۶۴۶

و زایمان سه قلو
آرشا ۱۲۰۶۴۶

و زایمان سه قلو
آرشا ۱۲۰۶۴۶

و زایمان سه قلو
نائیری ۴۱۴۵۴

بيمار با ضائعات متعدد با خارش مختصراز ٧ماه پيش
نائیری ۴۱۴۵۴

اقاي ٢٧ساله
وصال ۴۹۲۷۹

وصال ۴۹۲۷۹

سلام خدمت خانم دكتر رضايي عزيز و همكاران گرامي ،بيمار خانم ١٩ساله بدون سابقه بيماري ازما ه پيش به من مراجعه كرده وتحت درمان به علت جوش هاي كيستيك درتمام صورت ،با كرم تركيبي ضدجوش وسلن تراپي قرار گرفته
وصال ۴۹۲۷۹

جوش ها ٥٠درصد بهبودي داشته
وصال ۴۹۲۷۹

ولي مشكل جاي جوش ها ست كه اسكار هيپوتروفيك به سرعت از خود جا ميزارن وهمچنين لك هاي قرمز رنگ جاي جوش
وصال ۴۹۲۷۹

لطفا درمان پيشنهادي رو ميفرماييد
وصال ۴۹۲۷۹

بيمار ماه آينده مراسم ازدواجش ميباشد
وصال ۴۹۲۷۹

خانم دكتر جان ديروز وامروز سلن تراپي شد
وصال ۴۹۲۷۹

با چه فاصله اي پلينگ رو شروع كنم؟
وصال ۴۹۲۷۹

مكمل تراپي رو براشون از ماه قبل شروع كردم وتركيب ضد جوشش رو آزلايك اسيد واريترو مايسين وزينك اكسايد وويتامين ها وام سي دو پايه كرم دادم
وصال ۴۹۲۷۹

مكمل تراپي رو براشون از ماه قبل شروع كردم وتركيب ضد جوشش رو آزلايك اسيد واريترو مايسين وزينك اكسايد وويتامين ها وام سي دو پايه كرم دادم
آرشا ۱۲۰۶۴۶

آرشا ۱۲۰۶۴۶

سلام خانم دکتر .
خانمی 32 ساله با ضایعات اطراف چشم . ضمن سپاس
لطفا راهنمایی بفرمایید .
از راهنمایی های گذشته کمال سپاس را دارم ..
ملیكا ۸۹۶۰۹

سلام
با فولکان خیلی ظریف بردارین
ترمیم کننده بدین
بیمار توجیه کنید که تا یکماه روی آن میک آپ نکند
صالحعلی ۹۴۹۴۵

سلام ،لیپیدهای سرم راهم بررسی فرمایید.
ارزو ۶۸۸۹۳

ارزو ۶۸۸۹۳

ورویر ۱۱۸۶۱۱

با عرض سلام خدمت سرکار خانم دکتر
دختر خانم حدود دو سال قبل بعلت جراحت متعاقب تصادف ،به ای ضایعه دچار شده،امکان ترمیم با دستگاه فولکان وجود دارد.
با سپاس از مهرتان
با عرض سلام خدمت سرکار خانم دکتر
دختر خانم حدود دو سال قبل بعلت جراحت متعاقب تصادف ،به ای ضایعه دچار شده،امکان ترمیم با دستگاه فولکان وجود دارد.
با سپاس از مهرتان
ورویر ۱۱۸۶۱۱

با عرض سلام خدمت سرکار خانم دکتر
دختر خانم حدود دو سال قبل بعلت جراحت متعاقب تصادف ،به ای ضایعه دچار شده،امکان ترمیم با دستگاه فولکان وجود دارد.
با سپاس از مهرتان
با عرض سلام خدمت سرکار خانم دکتر
دختر خانم حدود دو سال قبل بعلت جراحت متعاقب تصادف ،به ای ضایعه دچار شده،امکان ترمیم با دستگاه فولکان وجود دارد.
با سپاس از مهرتان
غلام علی ۱۲۲۳۲۶

غلام علی ۱۲۲۳۲۶

باعرض سلام خدمت خانم دکتر سرور گرامی
آقای ۵۷ ساله باضایعات روی لب که از حدود ۱۰ سال پیش بتدریج به این شکل درامده ...
داروی خاص مصرف نمیکنه و بیماری خاص هم نداره ...
لطفا راهنمایی بفرمایید🙏🙏🙏🙏🙏
پیوند ۸۴۵۲۹

باعرض سلام خدمت خانم دکتر سرور گرامی
آقای ۵۷ ساله باضایعات روی لب که از حدود ۱۰ سال پیش بتدریج به این شکل درامده ...
داروی خاص مصرف نمیکنه و بیماری خاص هم نداره ...
لطفا راهنمایی بفرمایید🙏🙏🙏🙏🙏
Venus lake
درمان کرایو تراپی با پروب هر یکماه یکبار در دو تا سه نوبت
موژان ۵۲۲۰۱

خانم دکتر رضایی عزیز 
بیمار آقای حدود ۶۰ ساله که ۸ سال پیش CABG انجام داده. از خارش شدید ناحیه شاکی هست. ممنون میشم برای انتخاب روش مناسب درمانی راهنمایی بفرمائید.
خانم دکتر رضایی عزیز
بیمار آقای حدود ۶۰ ساله که ۸ سال پیش CABG انجام داده. از خارش شدید ناحیه شاکی هست. ممنون میشم برای انتخاب روش مناسب درمانی راهنمایی بفرمائید.
ثمینه ۱۰۴۷۵۳

با تشکر از خانم دکتر عزیز شرح حال کامل از بیمار گرفتم و مطمئن بود هیچ آسیب پوستی روی سینه نداشته و مدعی بود بعد از عمل جراحی شکم به مرور این ضایعات ایجاد شده و در حال افزایش هست البته پراکندگی کلوییدها هم موید ادعای بیمار هست بنظرم!
شهدین ۵۴۳۵۱

شهدین ۵۴۳۵۱

جسارتا سالک نیست . زگیل دفرمه شده است. سوال من با توجه به سن بیمار که اصلا همکاری نمیکند در مورد بهترین روش درمان است.
سپهرار ۱۰۶۳۰۶

جسارتا سالک نیست . زگیل دفرمه شده است. سوال من با توجه به سن بیمار که اصلا همکاری نمیکند در مورد بهترین روش درمان است.
به نظرتون نميشه کرايو کرد؟! راحتتر هست