گروه کوهنوردی تهران و کرج
عنوان گروه یا کانال:

گروه کوهنوردی تهران و کرج


توضیحات:
شناسه: @
تعداد اعضا: 1000
عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

#ساکت کردن همه
عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

سلام صبح بخیر به همگی
زمان ۷۶۸۴۸

سلام صبح بخیر به همگی
سلام صبح شما هم بخیر
مهربان ۱۲۷۹۵۲

همت ۲۹۷۶۸۶

تاریخ ست نشده است
مهربان ۱۲۷۹۵۲

همت ۲۹۷۶۸۶

تاریخ انقضای گروه:
به 32 روز دیگر تنظیم شد.
بتول ۱۰۵۰۶۱

بتول ۱۰۵۰۶۱

داداش همه خوابن
عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

در حال انتظار برای رسیدن دوستان 😅😅😅😅دوتا از بچه ها در راه هستند انشالله اگه بشه امروز قله توچال هستیم😉😉😉😉😉😉
عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

سلام صبح بخیر به همگی
زمان ۷۶۸۴۸

سلام صبح بخیر به همگی
سلام صبح شما هم بخیر
عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

در حال انتظار برای رسیدن دوستان 😅😅😅😅دوتا از بچه ها در راه هستند انشالله اگه بشه امروز قله توچال هستیم😉😉😉😉😉😉
عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

بله برنامه امروز
عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

برنامه امروز
دربند بند یخچال شیر پلا دو راهی اسون ایستگاه پنج توچال و پایان برنامه
دربند به توچال
عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

بله برنامه امروز
عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

برنامه امروز
دربند بند یخچال شیر پلا دو راهی اسون ایستگاه پنج توچال و پایان برنامه
دربند به توچال
عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

بله برنامه امروز
عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

برنامه امروز
دربند بند یخچال شیر پلا دو راهی اسون ایستگاه پنج توچال و پایان برنامه
دربند به توچال
عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

بله برنامه امروز
عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

برنامه امروز
دربند بند یخچال شیر پلا دو راهی اسون ایستگاه پنج توچال و پایان برنامه
دربند به توچال