گروه کوهنوردی تهران و کرج
عنوان گروه یا کانال:

گروه کوهنوردی تهران و کرج


توضیحات:
شناسه: @
تعداد اعضا: 1000
عانگع ۲۶۶۲۳۳

سلام،این عکس پا چه نوع زخمی هست،دراثر چه چیزی آسیب دیده
عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

انجمن پزشکی کوهستان ایران: دیروز قله توچال ۳ بعد از ظهر
ارسالی از شهاب کاسکه
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆
@irmma
عبدالرسول ۲۱۱۳۸۳

👆👆👆👆👆👆👆
حامدالدین ۲۹۶۵۷۰

حامدالدین ۲۹۶۵۷۰

دوستان
همیشه شرایط جوی رو لحاظ بدونید
لیدا ۲۹۱۹۷۸

گردنه حیران اردبیل
مه رو ۳۲۸۴۱۷

اینجا یکی از دره های آذربایجان هست
آنیا ۸۶۴۷۰

به به عظیم قیچی ساز بزرگ
مه رو ۳۲۸۴۱۷

اینم یکی از صعودها
حامدالدین ۲۹۶۵۷۰

سلام به همگی
شایا ۱۲۷۳۴۱