گروه ریاضی حداد 
عنوان گروه یا کانال:

گروه ریاضی حداد


توضیحات: حس خوب یادگیری شماره های مخصوص مشاوره 09125258732 09124238695 09127094128 Admin: @a_had
شناسه: [email protected]
تعداد اعضا: 1632
گروه ریاضی حداد

نمایش جذاب غربال اعداد اول یک تا ۱۲۰👆👆👆

🆔 @math_haddad1
گروه ریاضی حداد

👆👆👆
مجموع زاویه های خارجی تمام چند ضلعی های محدب برابر 360 درجه است
🆔@math_haddad
گروه ریاضی حداد

👆👆👆
عدد پی از نگاهی دیگر!!!
🆔@math_haddad
گروه ریاضی حداد

👆👆👆
روش محاسبه مساحت استوانه
🆔@math_haddad
گروه ریاضی حداد

👆👆👆
محاسبه مساحت دایره با روشی بسیار جالب و متفاوت!!
🆔@math_haddad
گروه ریاضی حداد

👆👆👆
ترتیب عملیات ضرب دو پرانتز ( پایه هفتم و هشتم)
🆔@math_haddad
گروه ریاضی حداد

👆👆👆
روش رسم عمود منصف
🆔@math_haddad
گروه ریاضی حداد

👆👆👆
شاید باورتون نشه
ولی توی این انیمشن چینی ها ثابت کردن 64 مساوی 65!!!
🆔@math_haddad
گروه ریاضی حداد

👆👆👆
روش رسم نیم ساز
🆔@math_haddad
گروه ریاضی حداد

👆👆👆
مثلث سرپينسکي

الگوی تعداد مثلث های باقی مانده(سفید) در هر مرحله برابر است با سه به توان n

🆔 @math_haddad
گروه ریاضی حداد

👆👆👆
مثلث سرپينسکي

الگوی تعداد مثلث های باقی مانده(سفید) در هر مرحله برابر است با سه به توان n

🆔 @math_haddad
گروه ریاضی حداد

قضیه فیثاغورس در مثلت قایم الزاویه:
مساحت مربع تشکیل شده روی وتر برابر است با مجموع مساحت دو مربع دیگر

به همین سادگی
ببینید 👇👇👇
🆔 @math_haddad
گروه ریاضی حداد

👆👆👆
درک بهتر قضیه فیثاغورس

حس خوب یادگیری با
🆔 @math_haddad
گروه ریاضی حداد

گروه ریاضی حداد

گروه ریاضی حداد

وارونگی در جدول ضرب عدد 9
🆔 @math_haddad1
وارونگی در جدول ضرب عدد 9
🆔 @math_haddad1
گروه ریاضی حداد

آیا عدد یک با عدد دو برابر است؟؟!!!
با دیدن تساوی بالا به این نتیجه می رسید!!

🆔 @math_haddad
آیا عدد یک با عدد دو برابر است؟؟!!!
با دیدن تساوی بالا به این نتیجه می رسید!!

🆔 @math_haddad
گروه ریاضی حداد

وارونگی در جدول ضرب عدد 9  

🆔 @math_haddad
وارونگی در جدول ضرب عدد 9

🆔 @math_haddad
گروه ریاضی حداد

گروه ریاضی حداد

خطای دید جالب 
دایره ها مارپیچ هستند یا هم مرکز؟؟؟
🆔 @math_haddad
خطای دید جالب
دایره ها مارپیچ هستند یا هم مرکز؟؟؟
🆔 @math_haddad
گروه ریاضی حداد

کی دنبال کاربرد هندسه📐 تو زندگی بود؟؟

اینم کاربرد ⛏🛠⬅️⬅️ درب جادویی!!!
🆔@math_haddad
گروه ریاضی حداد

👆👆👆
در چند ضلعی ها هر چه تعداد اضلاع بیشتر شود شکل چند ضلعی به دایره نزدیک می شود
🆔@math_haddad
گروه ریاضی حداد

👆👆👆
چه الگویی در ضرب اعداد بالا استفاده شده است؟؟
🆔@Math_Haddad
👆👆👆
چه الگویی در ضرب اعداد بالا استفاده شده است؟؟
🆔@Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

👆👆👆
روش رسم چهار ضلعی منتظم بدون استفاده از نقاله
(به کمک خط کش و پرگار)
🆔@math_haddad
گروه ریاضی حداد

👆👆👆
روش رسم شش ضلعی منتظم بدون استفاده از نقاله
(به کمک خط کش و پرگار)
🆔@math_haddad
گروه ریاضی حداد

👆👆👆
روش رسم پنج ضلعی منتظم بدون استفاده از نقاله
(به کمک خط کش و پرگار)
🆔@math_haddad
گروه ریاضی حداد

👆👆👆
روش رسم هفت ضلعی منتظم بدون استفاده از نقاله
(به کمک خط کش و پرگار)
🆔@math_haddad
گروه ریاضی حداد

سلام خدمت دوستان همکاران و دانش آموزان عزیز🌹🌹🌹

با توجه به درخواست شما و علاقه اعضای گروه به معما سعی میکنیم در هفته چند مطلب اختصاص بدیم به معما و جوابشون شب همان روز بین ساعت ۲۳ تا ۲۴ در کانال قرار میدهیم

🆔@Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

#معمای_شماره_1 
جواب معماها هر شب در گروه ریاضی حداد 
🆔@Math_Haddad
#معمای_شماره_1
جواب معماها هر شب در گروه ریاضی حداد
🆔@Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

#معمای_شماره_2 
جواب معماها هر شب در گروه ریاضی حداد 
🆔@Math_Haddad
#معمای_شماره_2
جواب معماها هر شب در گروه ریاضی حداد
🆔@Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

#معمای_شماره_3 
جواب معماها هر شب در گروه ریاضی حداد 
🆔@Math_Haddad
#معمای_شماره_3
جواب معماها هر شب در گروه ریاضی حداد
🆔@Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

👆👆👆
کاربرد جالب ریاضی در زندگی البته از نوع مردم آزاری!!!!😂😂😂
🆔@math_haddad
گروه ریاضی حداد

پاسخ #معمای_شماره_1 
🆔@Math_Haddad
پاسخ #معمای_شماره_1
🆔@Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

پاسخ #معمای_شماره_2
پاسخ برابر 97
رقم های عدد اول را جمع کرده و حاصل را در 10 ضرب میکنیم و با عدد دوم (سمت راستی) جمع میکنیم
🆔@Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

پاسخ #معمای_شماره_3
پاسخ برابر 25
دو عدد کناری را از هم کم می کنیم و حاصل را در خودش ضرب مبکنیم
21-16=5 👉 5*5=25
🆔@Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

قواعد بخش پذیری بر اعداد 1 تا 20
🆔 @Math_Haddad

1. همه ی اعداد بر يک بخش پذير هستند.
2. عددی بر 2 بخش پذير است که رقم يکانش بر 2 بخش پذير باشد.
3. عددی بر 3 بخش پذير است که مجموع ارقامش بر 3 بخش پذير باشد.

4. عددی بر 4 بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ی 2 برابر رقم دهگان آن بر 4 بخش پذیر باشد.
(عددی بر 4 بخش پذیر است که دو رقم سمت راست آن بر 4 بخش پذیر باشد .)
5. عددی بر ۵ بخش پذير است که رقم يکانش بر ۵ بخش پذير باشد.
6. عددی بر 6 بخش پذیر است که بر2 و3 بخش پذیر باشد.
7. عددی بر 7 بخش پذیر است که اگر 2 برابر رقم یکان آن را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، حاصل بر7 بخش پذیر باشد.
8. عددی بر 8 بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه 2 برابررقم دهگان به اضافه ی 4 برابر رقم صدگان آن بر 8 بخش پذیر باشد.
(عددی بر 8 بخش پذیر است که سه رقم سمت راست آن بر 8 بخش پذیر باشد.)
9. عددی بر 9 بخش پذيراست که مجموع ارقامش بر9 بخش پذير باشد.
10. عددی بر 10 بخش پذیر است که رقم یکان آن صفر باشد.
11. عددی بر 11 بخش پذیر است که اگر ارقام آن را یک در میان به دو دسته تقسیم کنیم و مجموع ارقام هر دسته را به دست آوریم و سپس دو عدد به دست آمده را از هم کم کنیم عدد حاصل بر 11 بخش پذیر باشد.
🆔 @Math_Haddad
12. عددی بر 12 بخش پذیر است که بر 3 و 4 بخش پذیر باشد.
13. عددی بر 13 بخش پذیر است که اگر 4 برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر 13 بخش پذیر باشد.
14. عددی بر 14 بخش پذیر است که بر 2 و 7 بخش پذیر باشد.
15. عددی بر 1۵ بخش پذیر است که بر 3 و 5 بخش پذیر باشد.
16. عددی بر 16 بخش پذیر است که چهار رقم سمت راست آن بر 16 بخش پذیر باشد .
17. عددی بر 17 بخش پذیر است که اگر 5 برابر رقم یکان را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، عدد بر 17 بخش پذیر باشد.
مثال: عدد 221 بر 17 بخش پذیر است زیرا: 22-(5x1)=17
18. عددی بر 18 بخش پذیر است که بر 2 و 9 بخش پذیر باشد.
19. عددی بر 19 بخش پذیر است که اگر 2 برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر 19 بخش پذیرباشد.
مثال: عدد 437 بر 19 بخش پذیر است زیرا 57 بر 19 بخش پذیر است: 43+(2x7)=57
20. عددی بر 20 بخش پذیر است که دو رقم آخر بر 10 بخش پذیر باشد و رقم دهگان زوج باشد.
(عددی که دو رقم آخر آن بر 20 بخشپذیر باشد
🆔 @Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

👆👆👆
خطای دید تصویری !!!
🆔@Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

حتما ً شگفت زده شده اید !
🆔@Math_Haddad
در این قسمت می خواهیم اعدادی را معرفی کنیم که این اعداد با توانی از مجموع ِ ارقامشان برابرند. البته در این میان، اعداد یک رقمی با مجموع ارقامشان به توان ۱ برابند و از آن ها چشم پوشی می کنیم. یافتن اعداد کوچک با این ویژگی کار ساده ای است اما یافتن اعداد بزرگتر بسیار مشکل و زمان بر خواهد بود. در جدول زیر تعدادی از این اعداد را به نمایش در آورده ایم . ببینید و لذت ببرید :👇👇👇
🆔@Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

گروه ریاضی حداد

گروه ریاضی حداد

خیلی جالبه 👆👆👆
اعدادی که اگر مجموع ارقامشان را به توان دو برسانیم حاصل برابر خود عدد می شود 
🆔 @Math_Haddad
خیلی جالبه 👆👆👆
اعدادی که اگر مجموع ارقامشان را به توان دو برسانیم حاصل برابر خود عدد می شود
🆔 @Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

گروه ریاضی حداد

#معمای_شماره_4
جواب معما ها هر شب در گروه ریاضی حداد
🆔 @Math_Plus
#معمای_شماره_4
جواب معما ها هر شب در گروه ریاضی حداد
🆔 @Math_Plus
گروه ریاضی حداد

#معمای_شماره_5
جواب معما ها هر شب در گروه ریاضی حداد
🆔 @Math_Plus
#معمای_شماره_5
جواب معما ها هر شب در گروه ریاضی حداد
🆔 @Math_Plus
گروه ریاضی حداد

سری اول #گسترده_حجم_های_هندسی 👇👇👇
🆔 @Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

پاسخ #معمای_شماره_4
🆔 @Math_Haddad
پاسخ #معمای_شماره_4
🆔 @Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

پاسخ #معمای_شماره_5
🆔 @Math_Haddad
پاسخ #معمای_شماره_5
🆔 @Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

پاسخ برخی سوالات که ذهن آدمو درگیر میکنه ولی اینبار به کمک ریاضی 👇👇

🆔 @Math_Haddad
اگر:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

برابر باشد با:

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26
باشد آنگاه :


آیا برای خوشبختی و موفقیت، تنها تلاش سخت کافیست؟
Hard work=تلاش سخت
H+a+r+d+w+o+r+k=8+1+18+4+23+15+18+11= 98%

🆔 @Math_Haddad

آیا دانش ما را 100% به موفقیت می رساند؟
Knowledge=دانش
K+n+o+w+l+e+d+g+e=11+14+15+23+12+5+4+7+5= 96%

🆔 @Math_Haddad
خیلی از ما فکر میکردیم که اینها مهمترین باشند؛
اما نه...!!!
پس چه چیز 100% را میسازد ؟؟؟
پول
Money=پول
M+o+n+e+y=13+15+14+5+25= 72%

اینها کافی نیستند؛
پس برای رسیدن به اوج چه باید کرد؟؟؟
...
...
...
...
...
نگرش...!!!
Attitude=نگرش
A+t+t+I+t+u+d+e=1+20+20+9+20+21+4+5= 100%

آری...
اگر نگرشمان را به زندگی، کارمان، دانش و عشقمان عوض کنیم، زندکی 100% عوض خواهد شد...
نگرش، همه چیز را عوض میکند
نگاهت را تغییر بده
همه چیز عوض میشود**
🆔 @Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

#معمای_شماره_5
جواب معماها هر شب در گروه ریاضی حداد 
🆔 @Math_Haddad
#معمای_شماره_5
جواب معماها هر شب در گروه ریاضی حداد
🆔 @Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

#معمای_شماره_6
جواب معماها هر شب در گروه ریاضی حداد 
🆔 @Math_Haddad
#معمای_شماره_6
جواب معماها هر شب در گروه ریاضی حداد
🆔 @Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

#معمای_شماره_7
جواب معماها هر شب در گروه ریاضی حداد 
🆔 @Math_Haddad
#معمای_شماره_7
جواب معماها هر شب در گروه ریاضی حداد
🆔 @Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

گروه ریاضی حداد

انیمیشن مثلث خیام 👇👇👇
🆔 @Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

خطای دید فوق العاده زیبا!!!!👇👇👇
آیا سه تصویر با هم برابر است؟؟
تصویر متحرک زیر به شما نشان خواهد داد که سه تصویر با هم مساویند!!
🆔 @Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

رابطه شگفت انگیز بین اعداد 5 و 1 و 2 و 8 👇👇👇
هر جوری میچرخه رابطه برقراره !!!
🆔 @Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

گروه ریاضی حداد

#معمای_شماره_8 
پنج اختلاف دو تصویر بالا را بیابید؟؟؟👆👆👆
جواب معما ها هر شب در گروه ریاضی حداد
🆔 @Math_Haddad
#معمای_شماره_8
پنج اختلاف دو تصویر بالا را بیابید؟؟؟👆👆👆
جواب معما ها هر شب در گروه ریاضی حداد
🆔 @Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

#معمای_شماره_9
در شکل بالا یک پنج ضلعی را نمی توان با بقیه جفت کرد آن را بیابید؟؟؟👆👆👆
جواب معما ها هر شب در گروه ریاضی حداد 
🆔 @Math_Haddad
#معمای_شماره_9
در شکل بالا یک پنج ضلعی را نمی توان با بقیه جفت کرد آن را بیابید؟؟؟👆👆👆
جواب معما ها هر شب در گروه ریاضی حداد
🆔 @Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

پاسخ #معمای_شماره_5
🆔 @Math_Haddad
پاسخ #معمای_شماره_5
🆔 @Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

پاسخ #معمای_شماره_6
🆔 @Math_Haddad
پاسخ #معمای_شماره_6
🆔 @Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

پاسخ #معمای_شماره_7
🆔 @Math_Haddad
پاسخ #معمای_شماره_7
🆔 @Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

پاسخ #معمای_شماره_8
🆔 @Math_Haddad
پاسخ #معمای_شماره_8
🆔 @Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

پاسخ #معمای_شماره_9
🆔 @Math_Haddad
پاسخ #معمای_شماره_9
🆔 @Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

هندسه طبیعت 👆👆👆
هنر بی حد و مرز خلقت 
🆔 @Math_Haddad
هندسه طبیعت 👆👆👆
هنر بی حد و مرز خلقت
🆔 @Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

سال شگفت انگیز 2016 
به اعداد بالا دقت کنید!!!!👆👆👆
هر بار عدد 2016 را نصف میکنیم، مجموع ارقامش باز هم 9 می شود !!!!
🆔 @Math_Haddad
سال شگفت انگیز 2016
به اعداد بالا دقت کنید!!!!👆👆👆
هر بار عدد 2016 را نصف میکنیم، مجموع ارقامش باز هم 9 می شود !!!!
🆔 @Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

تنها روش یادگیری ریاضی . . . 👆👆👆
(پل  هالموس ریاضیدان بزرگ مجاری-آمریکایی بود که در سال 2006 دیده از جهان فرو بست )
🆔 @Math_Haddad
تنها روش یادگیری ریاضی . . . 👆👆👆
(پل هالموس ریاضیدان بزرگ مجاری-آمریکایی بود که در سال 2006 دیده از جهان فرو بست )
🆔 @Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

#معمای_شماره_10
جواب معما ها هر شب در گروه ریاضی حداد
🆔 @Math_Haddad
#معمای_شماره_10
جواب معما ها هر شب در گروه ریاضی حداد
🆔 @Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

#معمای_شماره_11 
جواب معما ها هر شب در گروه ریاضی حداد
🆔 @Math_Haddad
#معمای_شماره_11
جواب معما ها هر شب در گروه ریاضی حداد
🆔 @Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

خط مماس در نقطه تماس بر شعاع دایره عمود است
در انیمیشن زیر ببینید 👇👇👇
🆔 @Math_Haddad
گروه ریاضی حداد

نحوه دیگری از محاسبه مساحت دایره
🆔 @Math_Haddad
««« تبدیل دایره به متوازی الاضلاع »»»
ارتفاع متوازی الاضلاع تقریبا همان شعاع دایره ( r) هست
و قاعده متوازی الاضلاع نصف محیط دایره است

در انیمیشن زیر ببینید 👇👇👇
🆔 @Math_Haddad