گروه تخصصی Sql Server 
عنوان گروه یا کانال:

گروه تخصصی Sql Server


توضیحات: لینک گروه: https://telegram.me/joinchat/ByuUKDxUssOuKRWa5e52Mg آرشیو مطالب آموزشی در کانال: @SQLSERVER_professional
شناسه: @
تعداد اعضا: 919
جمال الدین ۴۶۶۵۱

بشیر ۱۲۰۲۹۶

جمال الدین ۴۶۶۵۱

جمال الدین ۴۶۶۵۱

جمال الدین ۴۶۶۵۱

این یوزر نیست
جمال الدین ۴۶۶۵۱

بشیر ۱۲۰۲۹۶

این یوزر نیست
http://stackoverflow.com/questions/1928571/how-to-query-for-specific-user-access-rights
بشیر ۱۲۰۲۹۶

خواهش میکنم
جمال الدین ۴۶۶۵۱

CONNECT GRANT DATABASE SELF-GRANTED khajavi NULL NULL dbname
محمد رضا ۹۷۰۹۰

سلام یکی کمکم کنه بدجوری تو اس کیو ال سرور لنگ موندم
محمد رضا ۹۷۰۹۰

😰😰😰😰😰😰😰😰
جمال الدین ۴۶۶۵۱

توی هر حالت
جمال الدین ۴۶۶۵۱

SELECT p.name AS [Name] ,
p.type_desc,
p.is_disabled ,
p.create_date ,
p.modify_date ,
p.default_database_name
FROM sys.server_principals r
INNER JOIN sys.server_role_members m ON r.principal_id = m.role_principal_id
INNER JOIN sys.server_principals p ON p.principal_id = m.member_principal_id
AND p.is_disabled = 0
WHERE r.type = 'R' AND r.name = N'sysadmin'
جمال الدین ۴۶۶۵۱

نام کاربری اون شخص نیست
جمال الدین ۴۶۶۵۱

روی 2 دیتابیس
بشیر ۱۲۰۲۹۶

https://social.msdn.microsoft.com/Forums/sqlserver/en-US/758e2485-1def-4549-a4d4-4568b028009d/copy-user-permission
محمد رضا ۹۷۰۹۰

select Convert (float,Sum(((Convert(float,tblkala .geimateforush)* Convert(float, sum( Fdtl .tedadekala )))
- (CONVERT (float,tblkala.geimatekharid ))* CONVERT (float,tblkala .mojudi ) ))
/ (Convert(float,sum(Convert(float,tblkala .geimateforush )*
Convert(float,Fdtl .tedadekala ))))*100) as darsad from tblaghlamefactoreforush as Fdtl
inner join tblkala on Fdtl .codekala =tblkala .codekala
محمد رضا ۹۷۰۹۰

میبینین sum تو در تو هست به این ایراد میگیره
بشیر ۱۲۰۲۹۶

روی 2 دیتابیس
در مورد SA هم همینطوره. توی یوزرهای دیتا بیسها نیست اما چون Sysqdmin هست به همه دسترسی داره. حالا اینکه شما در سطح Instance dh .... یک Permissioد به این یوزر دادین رو باید پیدا کنیم
جمال الدین ۴۶۶۵۱

ممنون چک میکنم
وهب ۸۱۸۰۶

با سلام.ی سوالی داشتم من از درس تحقیق در عملیات رشته صنایع ی برنامه نویسی دارم که میخوام بنویسم ولی نمیدونم محدودیتها را چطوری باید در نظر بگیرم.ممنون میشم کسی اگر میدونه راهنمایی کنه
جمال الدین ۴۶۶۵۱

این چی پیشنهاد میدین
بشیر ۱۲۰۲۹۶

متوجه منظورتون نشدم. با مثال توضیح میدین؟
جمال الدین ۴۶۶۵۱

3490061098 این استاندارده
جمال الدین ۴۶۶۵۱

جمال الدین ۴۶۶۵۱

123456 باید 4 تا
جمال الدین ۴۶۶۵۱

کدش چطوری میشه
بشیر ۱۲۰۲۹۶

کدش چطوری میشه
select right('0000000000'+cast(123456 as varchar(10)),10)
بشیر ۱۲۰۲۹۶

خروجی دستور بالا میشه:
0000123456
بشیر ۱۲۰۲۹۶

آراد ۵۳۰۶۹

آراد ۵۳۰۶۹

هر تعداد بخوای برات کپی میکنه
آراد ۵۳۰۶۹

تکرار میکنه
جمال الدین ۴۶۶۵۱

بشیر ۱۲۰۲۹۶

شما معدلش رو با replicate مینویسین مقایسه کنیم؟؟ مزیتی داره ؟
بشیر ۱۲۰۲۹۶

آراد ۵۳۰۶۹

Select Replicate ('0' ,10 -len('12345')) + '12345'
جمال الدین ۴۶۶۵۱

خب اگه 10 تا درست بود
جمال الدین ۴۶۶۵۱

جمال الدین ۴۶۶۵۱

مشکلی نداره این کد
بشیر ۱۲۰۲۹۶

بله هر دو خروجی یکسانی دارند
جمال الدین ۴۶۶۵۱

ایران ۱۰۳۶۴۵

پارسین ۱۰۶۶۶۴

سلام و خسته نباشی، یک سوال:
پارسین ۱۰۶۶۶۴

Select * from Attachments WHERE FREETEXT(TextFile,'*ASP*') AND ExtensionFile LIKE'%.pdf%'
پارسین ۱۰۶۶۶۴

کوئری بالا یک لیست برمیگردونه، تجربه شما دوستان!!! چجوری میشه این کوئری رو بهینه تر نوشت؟؟؟؟؟
پارسین ۱۰۶۶۶۴

خوب کاربر احتمال داره بجای شکل صحیح .pdf کلمه pdf رو بنویسه
آراد ۵۳۰۶۹

همه چیز که نباید سمت دیتابیس باشد
آراد ۵۳۰۶۹

شما هنگام ساخت کوئری چک کن
پارسین ۱۰۶۶۶۴

نکته دیگری وجود دارد برای بهینه سازی؟
پارسین ۱۰۶۶۶۴

که لازم است به کاربر نمایش داده شود.
پارسین ۱۰۶۶۶۴

خروجی به کاربر:
پارسین ۱۰۶۶۶۴

پارسین ۱۰۶۶۶۴

حسین ۹۱۷۱۹

محمدقاسم ۸۶۰۶۷

در sql 2014 دیتابیس در کجای ویندوز ذخیره میشه؟
حسین ۹۱۷۱۹

هر جایی که خودت تعیین کرده باشی
حسین ۹۱۷۱۹

در ابتدای درست کردن دیتا بیس
حسین ۹۱۷۱۹

همون موقع که درستش میکنی باید مکان نمارو به سمت راست بکشی و قسمت اخر دو تا مربع کوچیک داره که مکان اون دیتابیس رو تعیین میکنه
ستاره ۷۲۰۱۰

https://telegram.me/joinchat/BzQJoQHF9O03T0qXBzjI-A
پری یا ۴۰۶۹۲

امیرجلال ۱۴۷۸۳۷

امیرجلال ۱۴۷۸۳۷