گروه تخصصی Sql Server 
عنوان گروه یا کانال:

گروه تخصصی Sql Server


توضیحات: لینک گروه: https://telegram.me/joinchat/ByuUKDxUssOuKRWa5e52Mg آرشیو مطالب آموزشی در کانال: @SQLSERVER_professional
شناسه: @
تعداد اعضا: 919
بشیر ۱۲۰۲۹۶

لینک گروه:
https://telegram.me/joinchat/ByuUKDxUssN_QQh4Cb5MrQ
بشیر ۱۲۰۲۹۶

تبریک به مناسبت ارتقای گروه به Super Group
تبریک به مناسبت ارتقای گروه به Super Group
بشیر ۱۲۰۲۹۶

توی بحث هایی که تو گروه داشتیم تا اینجا محوریت های مطالب بیشتر ایندکس ها و performance tuning یا بهبود سرعت کوئری ها بوده. که مطالب به تدریج به انجمن هم منتقل شده تا همیشه در دسترس باشند.
آنیتا ۹۱۷۹۵

Select * from stdlsn ?
حسین ۹۱۷۱۹

Select * from stdlsn ?
خب اینکه مشخص نیست که همه ی درسارو انتخاب کردن
بشیر ۱۲۰۲۹۶

خب اینکه مشخص نیست که همه ی درسارو انتخاب کردن
دقیقا
حسین ۹۱۷۱۹

باید تمام کدهای دروس رو انتخاب کرده باشه
حسین ۹۱۷۱۹

بشیر ۱۲۰۲۹۶

دیدتون کلا برنامه نویسیه ها. میتونین تحلیلی بگین چه کارهایی باید انجام بدیم؟
حسین ۹۱۷۱۹

خب تمام اون دانشجوهایی راselect کنه که تمام کد درس ها براش not null هست
آنیتا ۹۱۷۹۵

Select from stdlsn where lsnid==stdid ?
حسین ۹۱۷۱۹

باید ببینیم کله کد درسامون از چند تا چنده
حسین ۹۱۷۱۹

بعد برای اونا تو جدول اخریه بررسی کنیم؟
حسین ۹۱۷۱۹

حسین ۹۱۷۱۹

Select stdid from stdlsn inner join lesson on lesson.lsid =stdlsn.lsid where ?
بشیر ۱۲۰۲۹۶

یه نکتش اینه که ما کل درسها رو داشته باشیم
حالا به ازای تک تک دانشجوها بررسی کنیم درس هایی که دانشجوها انتخاب کردند تعدادشون با کل درسها برابر هست یا نه/ و اونایی رو انتخاب کنیم که این شرط رو دارن
حسین ۹۱۷۱۹

بشیر ۱۲۰۲۹۶

شماره دانشجویی.
حسین ۹۱۷۱۹

Select stdid from stdlsn inner join lesson on lesson.lsid =stdlsn.lsid where ?
این درست نبود البته یه تیکشه
بشیر ۱۲۰۲۹۶

میتونین جداول رو تو اس کیو ال ایجاد کنین. بعد کوئری رو اجرا کنین. بهترین روشه
شوكت ۱۰۵۴۸۱

If exist (select isnname from student s inner join stdlsn sl on s.stdid=sl.stdid where
شوكت ۱۰۵۴۸۱

شوكت ۱۰۵۴۸۱

شوكت ۱۰۵۴۸۱

Isnname esmo famil bahame
شوكت ۱۰۵۴۸۱

شوكت ۱۰۵۴۸۱

Bebakhshid ino migiftam
شوكت ۱۰۵۴۸۱

If exist (select isnname from student s inner join stdlsn sl on s.stdid=sl.stdid where
👆👆👆
نازیكا ۴۷۶۷۶

http://sqlfiddle.com/#!6/fec3b
حسین ۹۱۷۱۹

چطور میشه lsnid جدول lesson با stdlsn مقایسه کرد
شوكت ۱۰۵۴۸۱

Shartesho man motevajeh nashidam
شوكت ۱۰۵۴۸۱

چطور میشه lsnid جدول lesson با stdlsn مقایسه کرد
Join mikhire
حسین ۹۱۷۱۹

نه دو تا lsnid باهم مساوی باشن چطور مینویسن
شوكت ۱۰۵۴۸۱

If exist (select stdname from student s inner join stdlsn sl on s.stdid=sl.stdid left outer join lesson l on sl.lsnid=l.lsnid where sl.lsnid in l.lsnid)
شوكت ۱۰۵۴۸۱

شوكت ۱۰۵۴۸۱

exist (select stdname from student s inner join stdlsn sl on s.stdid=sl.stdid left outer join lesson l on sl.lsnid=l.lsnid where sl.lsnid in l.lsnid)
شوكت ۱۰۵۴۸۱

http://www.techonthenet.com/sql_server/exists.php
شوكت ۱۰۵۴۸۱

SQL SERVER: EXISTS CONDITION

This SQL Server tutorial explains how to use theEXISTS condition in SQL Server (Transact-SQL) with syntax and examples.

The SQL Server (Transact-SQL) EXISTS condition is used in combination with a subquery and is considered to be met if the subquery returns at least one row. It can be used in a SELECT, INSERT, UPDATE, or DELETE statement.

SYNTAX

The syntax for the EXISTS condition in SQL Server (Transact-SQL) is:

WHERE EXISTS ( subquery );Parameters or ArgumentssubqueryThe subquery is a SELECT statement. If the subquery returns at least one record in its result set, the EXISTS clause will evaluate to true and the EXISTS condition will be met. If the subquery does not return any records, the EXISTS clause will evaluate to false and the EXISTS condition will not be met.

NOTESQL statements that use the EXISTS condition are very inefficient since the sub-query is RE-RUN for EVERY row in the outer query's table. There are more efficient ways to write most queries, that do not use the EXISTS condition.

EXAMPLE - WITH SELECT STATEMENT

Let's look at a simple example.

The following is a SELECT statement that uses the EXISTS condition:

SELECT * FROM employees WHERE EXISTS (SELECT * FROM contacts WHERE employees.last_name = contacts.last_name AND employees.first_name = contacts.first_name);

This SQL Server EXISTS condition example will return all records from the employees table where there is at least one record in the contacts table with a matching last_name and first_name.

EXAMPLE - WITH SELECT STATEMENT USING NOT EXISTS

The SQL Server EXISTS condition can also be combined with the NOT operator.

For example,

SELECT * FROM employees WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM contacts WHERE employees.last_name = contacts.last_name AND employees.first_name = contacts.first_name);

This SQL Server EXISTS example will return all records from the employees table where there areno records in the contacts table for the matchinglast_name and first_name.

EXAMPLE - WITH INSERT STATEMENT

The following is an example of an INSERT statement that uses the EXISTS condition:

INSERT INTO contacts (contact_id, contact_name) SELECT supplier_id, supplier_name FROM suppliers WHERE EXISTS (SELECT * FROM orders WHERE suppliers.supplier_id = orders.supplier_id);

EXAMPLE - WITH UPDATE STATEMENT

The following is an example of an UPDATE statement that uses the EXISTS condition:

UPDATE suppliers SET supplier_name = (SELECT customers.name FROM customers WHERE customers.customer_id = suppliers.supplier_id) WHERE EXISTS (SELECT customers.name FROM customers WHERE customers.customer_id = suppliers.supplier_id);

EXAMPLE - WITH DELETE STATEMENT

The following is an example of a DELETE statementthat uses the EXISTS condition:

DELETE FROM contacts WHERE EXISTS (SELECT * FROM employees WHERE employees.last_name = contacts.last_name);
مه داد ۴۶۹۷۶

چند تا راهکار داره. البته با اجازه آقای مهندس بندامیر
راهکار اول
Select s.*
From student s
Where not exist (
select *
From lesson l
Left join stdlsn sl on
L.lsnid=sl.lsnid
And sl.stdid=s.stdid
Where sl. Stdid is null)
مه داد ۴۶۹۷۶

راهکار دوم:
Select s.stdid,s.stdname
From student s
Inner join stdlsn sl
On sl.stdid=s.stdid
Group by s.stdid,s.stdname
Having count(*)= (
Select count(*) from lesson)
مه داد ۴۶۹۷۶

راهکار سوم:
Select s.stdid,s.stdname
From student s
Full join lesson l
Left join lsnstd sl on
Sl.stdid =s.stdid
And sl.lsnid=l.lsnid
Group by s.stdid,s.stdname
Having sum(case when sl.stdid is null then 1 else 0 end)=0
شوكت ۱۰۵۴۸۱

Select name from table where name like '%alli%'
شوكت ۱۰۵۴۸۱

Select name from table where name like '%alli%'
Albate performance khobi nadare age dostan rahe hale behtari daran began
كمال ۱۱۵۶۲۱

Select name from table where name like '%alli%'
این دستور نمیگه نام هایی که اخرشان ali است؟ مثلا محمد علی رو میاره ولی علی محمد رو نمیاره
بشیر ۱۲۰۲۹۶

خوب من مرحله به مرحله پیش میرم
بشیر ۱۲۰۲۹۶

این دستور نمیگه نام هایی که اخرشان ali است؟ مثلا محمد علی رو میاره ولی علی محمد رو نمیاره
بله. البته برای نوع nvarchar شما شرط رو به این صورت بنویسین:
where name like N '%علی %'
بشیر ۱۲۰۲۹۶

خوب اول لازم داریم که تعداد دروس رو یه جایی نگهداری کنیم. چون تو مرحله بعدی میخوایم تعداد دروس هر دانشجو را با این تعداد مقایسه کنیم
بشیر ۱۲۰۲۹۶

ادر مرحله بعد تعداد دروس رو توی این متغییر میریزیم:
select @sumlesson=count(lsnid) from lesson
بشیر ۱۲۰۲۹۶

select stdid
from stdlsn
group by stdid
having count(lsnid)[email protected]
بشیر ۱۲۰۲۹۶

.select stdname from student
where stdid in
بشیر ۱۲۰۲۹۶

select stdname from student
where stdid in
(select stdid
from stdlsn
group by stdid
having count(lsnid)[email protected])
بشیر ۱۲۰۲۹۶

declare @sumlesson int
select @sumlesson=count(lsnid) from lesson

select stdname from student
where stdid in
(select stdid
from stdlsn
group by stdid
having count(lsnid)[email protected])
بشیر ۱۲۰۲۹۶

سلام. حالا شما اگر بخواین قسمت آخر ( انتخاب نام از Student) رو بهینش کنین چه راهکاری پیشنهاد میدین؟
مدارا ۷۷۶۷۷

سلام دوستان وقت بخیر

دوستان من توی نصب sql 2014 یه خطایی برام پیش میاد ممنون میشم راهنمایی کنین

این خطا رو میده:
Error installing SQL Server Database Engine Services Instance Features
Wait on the Database Engine recovery handle failed. Check the SQL Server error log for potential causes.
Error code: 0x851A001A

و اینکه سرویس های database engine و replication و چندتا سرویس دیگه faild میشن
شوكت ۱۰۵۴۸۱

سلام دوستان وقت بخیر

دوستان من توی نصب sql 2014 یه خطایی برام پیش میاد ممنون میشم راهنمایی کنین

این خطا رو میده:
Error installing SQL Server Database Engine Services Instance Features
Wait on the Database Engine recovery handle failed. Check the SQL Server error log for potential causes.
Error code: 0x851A001A

و اینکه سرویس های database engine و replication و چندتا سرویس دیگه faild میشن
Verjene dgee az sql server nasb hastesh roo systemetoon?
شوكت ۱۰۵۴۸۱

سلام دوستان وقت بخیر

دوستان من توی نصب sql 2014 یه خطایی برام پیش میاد ممنون میشم راهنمایی کنین

این خطا رو میده:
Error installing SQL Server Database Engine Services Instance Features
Wait on the Database Engine recovery handle failed. Check the SQL Server error log for potential causes.
Error code: 0x851A001A

و اینکه سرویس های database engine و replication و چندتا سرویس دیگه faild میشن
یه عکس هم بی زحمت بدین از قسمت ارور
مدارا ۷۷۶۷۷

بشیر ۱۲۰۲۹۶

سلام دوستان وقت بخیر

دوستان من توی نصب sql 2014 یه خطایی برام پیش میاد ممنون میشم راهنمایی کنین

این خطا رو میده:
Error installing SQL Server Database Engine Services Instance Features
Wait on the Database Engine recovery handle failed. Check the SQL Server error log for potential causes.
Error code: 0x851A001A

و اینکه سرویس های database engine و replication و چندتا سرویس دیگه faild میشن
http://dba.stackexchange.com/questions/86358/installing-sql-server-2012-wait-on-the-database-engine-recovery-handle-failed
مدارا ۷۷۶۷۷

http://dba.stackexchange.com/questions/86358/installing-sql-server-2012-wait-on-the-database-engine-recovery-handle-failed
اینو دیدم محسن خان ، اما مشکلم حل نشد😔
مدارا ۷۷۶۷۷

بله ، تعجبم اینجاس واسه سیستم دیگه نصب کردم با تنظیمات یکسان ، اون مشکلی نداشت این یکی مشکل داره
بشیر ۱۲۰۲۹۶

این مطلب:


Ok, after 6 hours of struggle and 'googling' I could finally get this work. The problem was due to some account name conflict. Here are the steps I followed to set it right

1) Un-installed the SQLserver

3) Re-installed it back with following changes

In the server configuration section, I changed the account name details to "NT AUTHORITY/LOCALSERVICE" (during the installation process)

Please remember to set it as "NT AUTHORITY/NETWORKSERVICE" if LOCAL SERVICE is not allowed.
مدارا ۷۷۶۷۷

دقیقا همین کار رو هم انجام دادم
بشیر ۱۲۰۲۹۶

توی موردایی که من دارم میبینم همگی اشاره به یوزری که برای استارت سرویس ست کردین دارن!!!
بشیر ۱۲۰۲۹۶

دقیقا همین کار رو هم انجام دادم
ویندوز شما 8.1 هستش؟
مدارا ۷۷۶۷۷

آخه هر دوتا سیستم رو از هر لحاظ یکی کردم که تست کنم
مدارا ۷۷۶۷۷

اشرف ۱۱۰۴۰۷

ویندوز شما 8.1 هستش؟
مهندس لینک گروه تون چیه
بشیر ۱۲۰۲۹۶

لینک گروه:
https://telegram.me/joinchat/ByuUKDxUssN_QQh4Cb5MrQ
بشیر ۱۲۰۲۹۶

خواهش میکنم. من هم اط شما ممنون هستم به دلیل مشارکت خوبی که تو بحث ها داشتین
بشیر ۱۲۰۲۹۶

I also faced the similar problem while Installing SQl server 2012 and after long searching the internet I found the solution.Uninstall the previous installations of SQL Server(including registry files and remaining files) and install again.While installing you need to change the account name for database services to NT AUTHORITYNETWORK SERVICE and it will successfully installed without any errors.
شوكت ۱۰۵۴۸۱

بله 8.1
😂😂😂😂😂 shoma y windows 8.1 ya 10 topol nasb kon az no barnamehato beriz k hamchin delchasb basheo hame chi ok bashe. Verjen win 8.1 shoma ehtemalan moshkel dare yani ehtemalan az verjenaye avalash bashe.
مدارا ۷۷۶۷۷

😂😂😂😂😂 shoma y windows 8.1 ya 10 topol nasb kon az no barnamehato beriz k hamchin delchasb basheo hame chi ok bashe. Verjen win 8.1 shoma ehtemalan moshkel dare yani ehtemalan az verjenaye avalash bashe.
ویندوز تاره نصب شده ، اورجینالم هست با آخرین آپدیت
شوكت ۱۰۵۴۸۱

ویندوز تاره نصب شده ، اورجینالم هست با آخرین آپدیت
Chon org hast sql serveram crack has ba ham jor dar nemian 😂😂
Shokhi mikonam doste aziz vali ehtemalan az dastresiaye userat hast ya inke y seri az file haye microsoft az systemet pak shode. Age winet org hast benazaram y bar reset factory bde
بشیر ۱۲۰۲۹۶

خوب zero جان راه حل پیشنهادیش هم تغییر account به NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE هستش که شما میگین مشکل رو حل نکرد
مدارا ۷۷۶۷۷

خوب zero جان راه حل پیشنهادیش هم تغییر account به NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE هستش که شما میگین مشکل رو حل نکرد
بله دقیقا ، تیکت زدم ببینم چی میگن

ممنون از وقتی که گذاشتین
شوكت ۱۰۵۴۸۱

Motmaeni usero moghe nasb avaz kardi?
شوكت ۱۰۵۴۸۱

Mokhlesi ishalla ok shod b ma ham etela bde