کانال آموزش اکسل 
عنوان گروه یا کانال:

کانال آموزش اکسل


توضیحات: یادگیری نرم افزار اکسل به صورت تخصصی پر از فیلم آموزشی و فایلهای آماده در حوزه مالی، حسابداری و ........ مدیر: @Omid_Motamedi اطلاع از دوره های آموزشی: @Mina_shahabadi بزرگترین گروه پرسش و پاسخ اکسل: https://t.me/joinchat/BcCJMDwWpB2Hu0XkKuh8Dg
شناسه: [email protected]
تعداد اعضا: 23534
کانال آموزش اکسل

امروز اخرین زمان ثبت نام است و کارگاه پنج شنبه این هفته و هفته بعدی برگزار خواهد شد.
👇👇👇👇👇
کانال آموزش اکسل

کانال آموزش اکسل

جمع کردن شرطی اطلاعات- روش اول استفاده از تابع Sumifs
@ExcelEngineer
جمع کردن شرطی اطلاعات- روش اول استفاده از تابع Sumifs
@ExcelEngineer
کانال آموزش اکسل

جمع کردن شرطی اطلاعات- روش دوم استفاده از ستون کمکی و تابع if و sum
@ExcelEngineer
جمع کردن شرطی اطلاعات- روش دوم استفاده از ستون کمکی و تابع if و sum
@ExcelEngineer
کانال آموزش اکسل

جمع کردن شرطی اطلاعات- روش سوم استفاده از فرمول ارایه ای
@ExcelEngineer
جمع کردن شرطی اطلاعات- روش سوم استفاده از فرمول ارایه ای
@ExcelEngineer
کانال آموزش اکسل

جمع کردن شرطی اطلاعات- روش چهارم استفاده از تابع sumproduct
@ExcelEngineer
جمع کردن شرطی اطلاعات- روش چهارم استفاده از تابع sumproduct
@ExcelEngineer
کانال آموزش اکسل

جمع کردن شرطی اطلاعات- روش پنجم استفاده از تابع DSum
@ExcelEngineer
جمع کردن شرطی اطلاعات- روش پنجم استفاده از تابع DSum
@ExcelEngineer
کانال آموزش اکسل

مثال توابع جست و جو- تابع Vlookup
@ExcelEngineer
مثال توابع جست و جو- تابع Vlookup
@ExcelEngineer
کانال آموزش اکسل

مثال توابع جست و جو- ترکیب توابع Match و Index
@ExcelEngineer
مثال توابع جست و جو- ترکیب توابع Match و Index
@ExcelEngineer
کانال آموزش اکسل

مثال توابع جست و جو- ترکیب توابع Indirect و match
@ExcelEngineer
مثال توابع جست و جو- ترکیب توابع Indirect و match
@ExcelEngineer
کانال آموزش اکسل

مثال توابع جست و جو - استفاده از تابع sumif جهت جست و جو در حالتی که مقدار مد نظر عددی باشد
@ExcelEngineer
مثال توابع جست و جو - استفاده از تابع sumif جهت جست و جو در حالتی که مقدار مد نظر عددی باشد
@ExcelEngineer
کانال آموزش اکسل

مثال توابع جست و جو- استفاده از تابع Lookup (مناسب برای زمانی که اطلاعات بر اساس مقدار جست و جو مرتب شده باشند)
@ExcelEngineer
مثال توابع جست و جو- استفاده از تابع Lookup (مناسب برای زمانی که اطلاعات بر اساس مقدار جست و جو مرتب شده باشند)
@ExcelEngineer
کانال آموزش اکسل

اموزش Pivot table (جداول محوری) در اسکل توسط دنیس تیلور
👇👇👇
کانال آموزش اکسل

فایل اکسل پیاده سازی انواع داشبوردهای مدیریتی در اکسل


✅✅ داشبورد مدیریت منابع انسانی
https://telegram.me/ExcelEngineer/146

✅✅ داشبورد واحد فروش
https://telegram.me/ExcelEngineer/175

✅✅ داشبورد واحد فروش 2
https://telegram.me/ExcelEngineer/181

✅✅ داشبورد واحد فروش 3
https://telegram.me/ExcelEngineer/249

✅✅ داشبورد کنترل پروژه
https://telegram.me/ExcelEngineer/251

✅✅ دشابورد شاخصهای کلیدی عملکرد
https://telegram.me/ExcelEngineer/257

✅✅ داشبورد ارزیابی عملکرد واحد فروش 4
https://telegram.me/ExcelEngineer/265

✅✅ داشبورد ارزیابی عملکرد
https://telegram.me/ExcelEngineer/278

✅✅ داشبورد واحد منابع انسانی
https://telegram.me/ExcelEngineer/285

✅✅ داشبورد چراغ راهنما در اکسل
https://telegram.me/ExcelEngineer/293

✅✅ داشبورد ارزیابی عملکرد واحد فروش 5
https://telegram.me/ExcelEngineer/328

✅✅ داشبورد ارزیابی عملکرد واحد فروش 6
https://telegram.me/ExcelEngineer/330

✅✅ داشبورد ارزیابی عملکرد واحد فروش 7
https://telegram.me/ExcelEngineer/333

✅✅ داشبورد پراکندگی منطقه ای
https://telegram.me/ExcelEngineer/335

✅✅ داشبورد ارزیابی و اندازه گیری شاخصهای کلیدی عملکرد 2
https://telegram.me/ExcelEngineer/373

✅✅ داشبورد اندازه گیری شاخصهای مالی
https://telegram.me/ExcelEngineer/375

✅✅ داشبورد کنترل پروژه 2
https://telegram.me/ExcelEngineer/378


✅✅ داشبورد در حوزه سلامت
https://telegram.me/ExcelEngineer/458

✅✅ داشبورد کنترل پروژه 3
https://telegram.me/ExcelEngineer/476


کانال آموزش نرم افزار اکسل به صورت حرفه حرفه ای
@ExcelEngineer
کانال آموزش اکسل

📣📣 گروه پرسش و پاسخ اکسل
https://telegram.me/joinchat/BcCJMDwWpB2jhW_HAyBGcw
کانال آموزش اکسل

کانال آموزش اکسل

کانال آموزش اکسل

👇👇👇👇👇
دوره آ»وزش جامع جداول محوری (Pivot table) در اکسل 2013 توسط Curt Frye
شامل مباحث:
Creating a PivotTable
Summarizing multiple data fields
Managing subtotals and grand totals
Grouping PivotTable fields
Filtering with selections, rules, slicers, and search filters
Applying PivotTable styles
Formatting cells
Creating PivotCharts
Enabling PowerPivot
Using DAX operators
Visualizing data with matrices, cards, and tiles
Building charts and maps
کانال آموزش اکسل

آموزش ایجاد داشبورد درصد عملکرد در اکسل 👇👇👇

@ExcelEngineer
آموزش ایجاد داشبورد درصد عملکرد در اکسل 👇👇👇

@ExcelEngineer
کانال آموزش اکسل

تنها 10 روز تا زمان ثبت نام باقی مانده
کارگاه آموزش فرمول نویسی در اکسل.
کانال آموزش اکسل

فایل اکسل گانت چانت و مدیریت پروژه در کانال 
👇🏿👇🏿👇🏿
@ExcelEngineer
فایل اکسل گانت چانت و مدیریت پروژه در کانال
👇🏿👇🏿👇🏿
@ExcelEngineer
کانال آموزش اکسل

فایل صورتهای مالی آماده در اکسل
👇🏿👇🏿👇🏿
@Excelengineer
فایل صورتهای مالی آماده در اکسل
👇🏿👇🏿👇🏿
@Excelengineer
کانال آموزش اکسل

❇️❇️ تغییر اسم یک محدوده در اکسل
❇️❇️ Define Name

در حالت پایه، هر سلول اکسل نام خاص خود را دارد که از کنار هم قرار گرفتن عنوان ستون و ردیفی که سلول در آنها قرار دارد، حاصل می شود. برای مثال نام سلولی که در ستون B و ردیف 5 قرار دارد، B5 می باشد.
ولی این اسمها قابل تغییر است، به گونه ای که میتوانید با انتخاب یک سلول یا یک محدوده، اسم جدیدی برای آن تعیین نمود و در سرتاسر Workbook از آن اسم استفاده نمود.
مانند فیلم زیر 👇🏽👇🏽👇🏽
@excelEngineer
کانال آموزش اکسل

❇️❇️❇️ اسمهای مجاز جهت تعریف:

🌀🌀 اسم جدید باید با حرف شروع شود، نه عدد
🌀🌀 اسم جدید نمیتواند شامل فاصله باشد
🌀🌀 تعداد حروف اسم جدید نباید از 64 بیشتر باشد
🌀🌀 اسم جدید نمیتواند مشابه اسامی موجود باشد (نمیتوانید از یک سلول را A4 بگذارید)
🌀🌀 اسم جدید نباید مشابه با اسم تابع باشد
🌀🌀 از علایم و نشانه ها نمیتوان در نام ها استفاده نمود. (/ . ( ) * & ^ % $ # …)
@ExcelEngineer
کانال آموزش اکسل

❇️❇️❇️ مزیتهای نام گذاری محدوده ها:

🔰🔰 قابل فهم تر شدن فرمول
🔰🔰 اسان شدن ادرس دهی در شیتهای دیگر
🔰🔰 بهترین روش برای ادرس دهی مطلق
🔰🔰 قابلیت نامگذاری یکسان چند محدوده مجزا

@ExcelEngineer
کانال آموزش اکسل

لینک گروه پرسش و پاسخ اکسل
https://telegram.me/joinchat/BcCJMDwWpB2jhW_HAyBGcw
کانال آموزش اکسل

⚜⚜⚜ ما را به دوستانتان معرفی کنید

🌀 یادگیری روزانه نرم افزار اکسل :
✔️ از مبتدی تا پیشرفته
✔️ با استفاده از فیلمهای آموزشی 1 دقیقه ای
✔️ آموزش مبحث جدید در هر روز با دو فیلم آموزشی
✔️ متشکل از فایلهای آماده اکسل
✔️ کتاب و جزوات آموزشی
✔️ افزونه های اکسل

▪️در کانال آموزشی
http://telegram.me/joinchat/BcCJMD51EAs1mzXiZoBr0w

▫️ گروه پاسخگویی به سوالات
https://telegram.me/joinchat/BcCJMDwWpB2jhW_HAyBGcw
کانال آموزش اکسل

🌀🌀 ساخت داشبورد با conditional formating و Slicer
👇🏽👇🏽
@ExcelEngineer
🌀🌀 ساخت داشبورد با conditional formating و Slicer
👇🏽👇🏽
@ExcelEngineer
کانال آموزش اکسل

🌀🌀 ساخت داشبورد با conditional formating و Slicer
👇🏽👇🏽
@ExcelEngineer
🌀🌀 ساخت داشبورد با conditional formating و Slicer
👇🏽👇🏽
@ExcelEngineer
کانال آموزش اکسل

🌀🌀 ساخت داشبورد 👇🏽👇🏽
@ExcelEn
🌀🌀 ساخت داشبورد 👇🏽👇🏽
@ExcelEn
کانال آموزش اکسل

کانال آموزش اکسل🌀🌀
لینک اولین پست (قسمت کتابهای آموزشی)
https://telegram.me/excelengineer/2
کانال آموزش اکسل

فایل بازی پازل در محیط اکسل

@ExcelEngineer
فایل بازی پازل در محیط اکسل

@ExcelEngineer
کانال آموزش اکسل

برنامه پاییزی کلاسهای تخصصی اکسل
@excelEngineer
برنامه پاییزی کلاسهای تخصصی اکسل
@excelEngineer
کانال آموزش اکسل

🌀🌀🌀 تحفیفات کلاسهای پاییزی 💯:

📎 دانش‌آموزان قبلی: 5%
📎 دانشجویان :5%
📎 ثبت نام جمعی (سه نفر به بالا): 7%
📎 ثبت نام در بیش از یک کلاس: 10 %
📎 ثبت نام به عنوان نفر اول در هر دوره: 5%

✔️✔️ سقف تخفیف برای هر نفر: 15 %
@ExcelEngineer
کانال آموزش اکسل

کانال آموزش اکسل

🌀🌀 گروه پرسش و پاسخ به سوالات شما در حوزه اکسل
https://telegram.me/joinchat/BcCJMDwWpB2jhW_HAyBGcw