کانال آموزش اکسل 
عنوان گروه یا کانال:

کانال آموزش اکسل


توضیحات: یادگیری نرم افزار اکسل به صورت تخصصی پر از فیلم آموزشی و فایلهای آماده در حوزه مالی، حسابداری و ........ مدیر: @Omid_Motamedi اطلاع از دوره های آموزشی: @Mina_shahabadi بزرگترین گروه پرسش و پاسخ اکسل: https://t.me/joinchat/BcCJMDwWpB2Hu0XkKuh8Dg
شناسه: [email protected]
تعداد اعضا: 23534
کانال آموزش اکسل

👇👇👇👇👇👇
دوره آموزش جامع اکسل 2003 توسط Mark Swift
شامل سرفصلهای :
Introduction
Welcome
Getting Started
Spreadsheet uses
Toolbars and menus
Moving around
Getting help
Creating Workbooks
Opening new workbooks
Entering data
Commenting and saving
Modifying Worksheets
Opening worksheets
Add and delete worksheets
Insert and delete cells
Worksheet data
Formatting Worksheets
Width and height
Numeric formats
Alignment of data
Naming cells and ranges
Naming constants
Creating lists
Autofilter
Designated lists
Printing Workbooks
Print options
Printing and hiding data
Headers and footers
Working with Formulas
Creating formulas
Relative and absolute
External references
Named constants
Working with Basic Functions
Functions
Enhancing Worksheets
Fonts and merging
Rotate and indent
Borders
Shading and format painter
Rename and color worksheet tabs
Working with pictures
Using Templates, Styles and Autoformats
Templates
Styles
Autoformat
Smart documents
Charts
Chart terminology
Chart wizard
Formatting charts
Inserting images
Printing charts
Finding and Replacing Data
File search
Find and replace
Importing and Exporting Data
Import from Word
Delimited data
Import from the web
Exporting data
Using Multiple Worksheets
Consolidation
3D formulas
Manipulating the Screen Display
Multiple panes
More screen options
Working with Advanced Functions
If
Time
Date and time
Lookup
Formulas and Text
Compare text
Concatenation
Special characters
Pivot Tables
Pivot tables
Macros
Recording a macro
Macro menus
Global macros
Conclusion
Goodbye
کانال آموزش اکسل

👇👇👇👇👇
دوره آ»وزش جامع جداول محوری (Pivot table) در اکسل 2013 توسط Curt Frye
شامل مباحث:
Creating a PivotTable
Summarizing multiple data fields
Managing subtotals and grand totals
Grouping PivotTable fields
Filtering with selections, rules, slicers, and search filters
Applying PivotTable styles
Formatting cells
Creating PivotCharts
Enabling PowerPivot
Using DAX operators
Visualizing data with matrices, cards, and tiles
Building charts and maps
کانال آموزش اکسل

کانال آموزش اکسل

کانال آموزش اکسل

نحوه ساخت نمودار spead meter chart
نحوه ساخت نمودار spead meter chart
کانال آموزش اکسل

آموزش توابع مهم اکسل👇👇👇👇👇👇
کانال آموزش اکسل

یکی از پر کاربردترین ابزارها جهت جمع آوری اطلاعات از کارشناسان و متخصصان طراحی و ارائه پرسشنامه می‌باشد که انجام این کار به شیوه های سنتی (کاغذی) مخصوصا در زمانهایی که پراکندگی کارشناسان زیاد باشد بسیار سخت و خسته کننده می‌باشد، در کلیپ آموزشی زیر نحوه به کارگیری نرم افزار اکسل جهت طراحی و به اشتراک گذاری پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات توضیح داده شده است.
👇👇👇👇
کانال آموزش اکسل

نحوه ی ساخت تمپلیت نمودار در اکسل و اعمال آن بر روی سایر نمودارها👇👇👇👇👇
کانال آموزش اکسل

تمپلیت آماده برای نمودارها در اکسل
👇👇👇👇👇
کانال آموزش اکسل

تمپلیت نمودار ستونی
تمپلیت نمودار ستونی
کانال آموزش اکسل

تمپلیت نمودار پراکندگی
تمپلیت نمودار پراکندگی
کانال آموزش اکسل

تمپلیت نمودار دایره ای
تمپلیت نمودار دایره ای
کانال آموزش اکسل

محدود کردن و قانون گذاری برای ورود اطلاعات از طریق Data Validation
👇👇👇👇👇👇
کانال آموزش اکسل

در دنیای امروز که صرف منابع هزینه های فراوانی را به همراه دارد، اخذ تصمیم درست، برای هر سازمان امری حیاتی است. روشهای بهینه سازی جهت حل مسائل دنیای واقعی کمی شده، یکی از ابزار های کمکی در تصمیم گیری (مخصوصا برای مدیران فروش و قیمت گذاری) می‌باشد که در دو کلیپ زیر دو ابزار بهینه سازی Goalseek و Solver توضیح داده شده ایست.👇👇👇👇👇

https://telegram.me/ExcelEngineer
کانال آموزش اکسل

نحوه ایجاد نمودار جعبه ای در اکسل با ورژن های 2013 به قبل (اکسل 2016 به صورت پیش فرض دارای نمودار جعبه ای می‌باشد) 👇👇👇👇👇
https://telegram.me/ExcelEngineer
کانال آموزش اکسل

نمودارهای اضافه شده به اکسل 2016 👇👇👇
کانال آموزش اکسل

نمودارهای اضافه شده به اکسل 2016 👇👇👇
کانال آموزش اکسل

https://telegram.me/ExcelEngineer
https://telegram.me/ExcelEngineer
کانال آموزش اکسل

https://telegram.me/ExcelEngineer
https://telegram.me/ExcelEngineer
کانال آموزش اکسل

https://telegram.me/ExcelEngineer
https://telegram.me/ExcelEngineer
کانال آموزش اکسل

https://telegram.me/ExcelEngineer
https://telegram.me/ExcelEngineer
کانال آموزش اکسل

https://telegram.me/ExcelEngineer
https://telegram.me/ExcelEngineer
کانال آموزش اکسل

https://telegram.me/ExcelEngineer
https://telegram.me/ExcelEngineer
کانال آموزش اکسل

https://telegram.me/ExcelEngineer
https://telegram.me/ExcelEngineer
کانال آموزش اکسل

https://telegram.me/ExcelEngineer
https://telegram.me/ExcelEngineer
کانال آموزش اکسل

https://telegram.me/ExcelEngineer
https://telegram.me/ExcelEngineer