چالشهای مهاجرت و مشاوره پناهندگی 
عنوان گروه یا کانال:

چالشهای مهاجرت و مشاوره پناهندگی


توضیحات: لینک گروه چالشهای مهاجرت و مشاوره پناهندگی. جهت راهنمایی و کمک به دوستان هشدار و هم فکری به همه هموطنان تا گرفتار سوءاستفاده و کلاهبرداری افراد سودجو نشن لطفا قبل از هر اقدامی با دیگران مشورت کنین. https://t.me/joinchat/BAGOp0Nlppg9vMCJknK98g
شناسه: @
تعداد اعضا: 3272
فرخ ۲۹۹۰۶۶

‏ده کشور مهاجر خیز دنیا

حدود 34 درصد از جمعیت مهاجر جهان ازین کشورها مهاجرت کرده اند

(طبق آمارهای رسمی ‏سازمان ملل):‏

‏1- هندوستان ‏🇹🇯‎‏ (١٦ میلیون نفر)‏
‏2- مکزیک ‏🇲🇽 ‎‏ (١٢ ميليون نفر)‏
‏3- روسیه ‏🇷🇺 ‎‏ (١١ میلیون نفر)‏
‏4- چین ‏🇨🇳 ‎‏ (١٠ میلیون نفر)‏
‏5- بنگلادش ‏🇧🇩 ‎‏ (٧ میلیون نفر)‏
‏6- سوریه ‏🇸🇾 ‎ (٧ میلیون نفر)‏
‏7- اوکراین ‏🇺🇦 ‎‏ (٦ میلیون نفر)‏
‏8- پاکستان ‏🇨🇨 ‎ (٦ میلیون نفر)‏
‏9- فیلیپین ‏🇵🇭 ‎‏ (٥ میلیون نفر)‏
‏10- افغانستان ‏🇦🇫 ‎‏ (٥ میلیون نفر)‏

♦️‏‎️ دو همسایه ی شرقی ایران یعنی افغانستان و پاکستان جزء 10 کشور اول دنیا در پدیده ی مهاجرت اند.‏
فرخ ۲۹۹۰۶۶

‏ده کشور مهاجر خیز دنیا

حدود 34 درصد از جمعیت مهاجر جهان ازین کشورها مهاجرت کرده اند

(طبق آمارهای رسمی ‏سازمان ملل):‏

‏1- هندوستان ‏🇹🇯‎‏ (١٦ میلیون نفر)‏
‏2- مکزیک ‏🇲🇽 ‎‏ (١٢ ميليون نفر)‏
‏3- روسیه ‏🇷🇺 ‎‏ (١١ میلیون نفر)‏
‏4- چین ‏🇨🇳 ‎‏ (١٠ میلیون نفر)‏
‏5- بنگلادش ‏🇧🇩 ‎‏ (٧ میلیون نفر)‏
‏6- سوریه ‏🇸🇾 ‎ (٧ میلیون نفر)‏
‏7- اوکراین ‏🇺🇦 ‎‏ (٦ میلیون نفر)‏
‏8- پاکستان ‏🇨🇨 ‎ (٦ میلیون نفر)‏
‏9- فیلیپین ‏🇵🇭 ‎‏ (٥ میلیون نفر)‏
‏10- افغانستان ‏🇦🇫 ‎‏ (٥ میلیون نفر)‏

♦️‏‎️ دو همسایه ی شرقی ایران یعنی افغانستان و پاکستان جزء 10 کشور اول دنیا در پدیده ی مهاجرت اند.‏
فرخ ۲۹۹۰۶۶

پناهجویان در بازداشتگاه های سوئد در وضعیت دشوار زندگی می کنند

تعداد افرادی که برای اخراج از سوئد در بازداشتگاه به سر می‌برند در حال افزایش است. در عین حال سازمان زندان‌ها قادر نیست شرایط مناسب زندگی در بازداشت را برای آنها فراهم کند.

به گزارش رِنا از رادیو سوئد: به گفته اسوانته انگلبرکسون، مدیر گروه برنامه ریزی در سازمان زندان‌ها، کمبود منابع و نیروی انسانی در این زمینه بسیار جدی است.
به گزارش روزنامه داگنزنیهتر متوسط تعداد افرادی که به دلیل اخراج، دستگیر شده و در بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت به سر می‌برند از ۳۰ نفر در سال ۲۰۱۴ به ۷۰ نفر در سال جاری افزایش یافته است.

فردی که به این دلیل بازداشت می‌شود از نظر قانونی باید از همه حقوق یک زندانی برخوردار باشد و حتی در صورت امکان کمک‌های بیشتری دریافت خواهد کرد. اما به گزارش روزنامه داگنزنیهتر، افرادی که برای اخراج در بازداشتگاه به سر می‌برند نه تنها از حقوق برابر با سایر زندانیان برخوردار نیستند بلکه در مقایسه با آنها شرایط زندگی نامناسب‌تری نیز دارند.
به گفته احمد زکی خلیل، فعال حقوق پناهجویی در سوئد، ۳۷۵ بازداشتگاه در سوئد برای استقرار افرادی که قرار است اخراج شوند وجود دارد و پناهجوی بازداشت شده بیش از دو ماه نباید در یک بازداشتگاه به سر ببرد. اما درصورتی که پس از آزادی امکان فرار یا مخفی شدن او وجود داشته باشد مدت زمان بازداشت ممکن است تا ۱۲ ماه تمدید شود. او تاکید می‌کند که برخی از پناهجویان حتی بیش از هشت ماه در این بازداشتگاه‌ها و در شرایط نامناسب به سر می‌برند.

این فعال حقوق پناهندگی، با تاکید براینکه بازداشت یک پناهجو و اخراج او به کشوری که از آن فرار کرده در هیچ یک از قوانین و کنوانسیون های پناهندگی جهانی نیامده است ، به بخش فارسی|دری رادیو سوئد می‌گوید: بیشترین شکایتی که پناهجویان بازداشتی دارند این است که وکلای مدافع آنها به حرفهایشان گوش نمی‌دهند و طوری برخورد می‌کنند که این افراد در هر صورت اخراج خواهند شد و حتی حق برخورداری از وکیل هم یک فرمالیته و نوعی کاغذبازی است.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

پناهجویان در بازداشتگاه های سوئد در وضعیت دشوار زندگی می کنند

تعداد افرادی که برای اخراج از سوئد در بازداشتگاه به سر می‌برند در حال افزایش است. در عین حال سازمان زندان‌ها قادر نیست شرایط مناسب زندگی در بازداشت را برای آنها فراهم کند.

به گزارش رِنا از رادیو سوئد: به گفته اسوانته انگلبرکسون، مدیر گروه برنامه ریزی در سازمان زندان‌ها، کمبود منابع و نیروی انسانی در این زمینه بسیار جدی است.
به گزارش روزنامه داگنزنیهتر متوسط تعداد افرادی که به دلیل اخراج، دستگیر شده و در بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت به سر می‌برند از ۳۰ نفر در سال ۲۰۱۴ به ۷۰ نفر در سال جاری افزایش یافته است.

فردی که به این دلیل بازداشت می‌شود از نظر قانونی باید از همه حقوق یک زندانی برخوردار باشد و حتی در صورت امکان کمک‌های بیشتری دریافت خواهد کرد. اما به گزارش روزنامه داگنزنیهتر، افرادی که برای اخراج در بازداشتگاه به سر می‌برند نه تنها از حقوق برابر با سایر زندانیان برخوردار نیستند بلکه در مقایسه با آنها شرایط زندگی نامناسب‌تری نیز دارند.
به گفته احمد زکی خلیل، فعال حقوق پناهجویی در سوئد، ۳۷۵ بازداشتگاه در سوئد برای استقرار افرادی که قرار است اخراج شوند وجود دارد و پناهجوی بازداشت شده بیش از دو ماه نباید در یک بازداشتگاه به سر ببرد. اما درصورتی که پس از آزادی امکان فرار یا مخفی شدن او وجود داشته باشد مدت زمان بازداشت ممکن است تا ۱۲ ماه تمدید شود. او تاکید می‌کند که برخی از پناهجویان حتی بیش از هشت ماه در این بازداشتگاه‌ها و در شرایط نامناسب به سر می‌برند.

این فعال حقوق پناهندگی، با تاکید براینکه بازداشت یک پناهجو و اخراج او به کشوری که از آن فرار کرده در هیچ یک از قوانین و کنوانسیون های پناهندگی جهانی نیامده است ، به بخش فارسی|دری رادیو سوئد می‌گوید: بیشترین شکایتی که پناهجویان بازداشتی دارند این است که وکلای مدافع آنها به حرفهایشان گوش نمی‌دهند و طوری برخورد می‌کنند که این افراد در هر صورت اخراج خواهند شد و حتی حق برخورداری از وکیل هم یک فرمالیته و نوعی کاغذبازی است.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

بيشتر از ۱۸،۶ میلیون نفر مهاجر در آلمان زندگی می كنند


شمار افراد دارای پیشینه مهاجرت در آلمان بیشتر شده است

در حال حاضر بیشتر از هر زمان دیگر تعداد بیشتر افراد با پیشینه مهاجرت در آلمان زندگی می کنند.

موج مهاجرت ها در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در افزایش این ارقام تاثیرگذار بوده است.

آیا آلمان واقعاَ یک «کشور مهاجرت» است؟

دیر زمانی است که سیاستمداران از کاربرد این اصطلاح خودداری می کنند، اما در این میان، این مساله تبدیل به واقعیت شده است. سال گذشته ۱۸،۶ میلیون نفر با پیشینه مهاجرت در آلمان زندگی می کرده اند. به گزارش رِنا ، براساس آمار اداره فدرال احصائیه آلمان، این رقم با ۸،۵ درصد افزایش، به بالاترین رقم رسیده است.

بر اساس گزارش این اداره علت افزایش این ارقام را به طور عمده در مهاجرت های سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۵ می توان یافت؛ زمانی که حدود یک میلیون مهاجر از کشورهای جنگ زده و بحران زده خاور میانه، آسیا و افریقا وارد آلمان شدند.

از میان این تعداد افراد با پیشینه مهاجرت، ۲،۳ میلیون نفر شان ریشه در شرق میانه و شرق نزدیک دارند که به مقایسه سال ۲۰۱۱ دو برابر گردیده است. همچنین مهاجرت ها افرادی با ریشه افریقایی را نیز در آلمان افزایش داده اند. حدود ۷۴۰ هزار افریقایی تبار در آلمان زندگی می کنند که به مقایسه سال ۲۰۱۱ یک افزایش ۴۶ درصدی را نشان می دهد. اما اروپا هنوز هم مهم ترین منطقه مبداء باقی مانده است.

تولد شده در آلمان یا کسب تابعیت آلمانی

افرادی با پیشینه مهاجرت به طور عمده از بدو تولد شهروندان آلمان هستند. رقم این انسان ها به ۴۲ درصد می رسد. بقیه ۳۳ درصد آلمانی هایی اند که در جریان جنگ دوم جهانی از آلمان برآمده بودند و اینک دوباره به این کشور عودت کردند. ۲۵ درصد این گروه دارای تابعیت آلمان اند.

نتایج بزرگترین سروی خانوار در آلمان همچنین تفاوت در دست‌آوردهای تحصیلی را نشان می دهد. بنابراین، افراد جوان با پیشینه مهاجرت به مقایسه کسانی که پیشینه مهاجرت ندارند، اغلب دارای مدارک آموزشی نیستند. آنها همچنین اغلب مدارک حرفه ای در دست ندارند.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

کدام پرونده ها سبب قبولی درخواست پناهندگی در آلمان می شود

تنها پناهندگی کسی قبول می شود که شرایط قانونی کشور آلمان را داشته باشند. اینکه کدام دلایل بر اساس قوانین آلمان برای قبولی پناهندگی فرد مهم اند،

قبولی در روشنایی تعریف

اساس قبولی پناهندگی یک فرد، تعریفی است که از ماده ۱۶ الف قانون اساسی آلمان (Art. 16a GG) و ماده سوم، بند اول قانون پناهندگی که بر اساس منشور ژنو در قبال پناهجویان است، گرفته شده است. این که بر اساس این قانون (§ 3 Abs. 1AsylG) این تعریف چگونه است در در گزارش تصویری زیر می توانید دریابید.

پناهجو چه کسی است:

«پناهجو کسی است که به دلیل نژاد، ملیت، فعال سیاسی و یا عضویت در سازمان های خاص اجتماعی، در کشورش که تابعیت آن را دارد و یا بی وطن یا بدون داشتن تابعیت در آن کشور زندگی می کرد، تحت پیگرد یا آزار و اذیت قرار داشته و نتوانسته در آن کشور حفاظت بدست بیاورد و یا به دلیل فرار نمی خواهد حفاظت کشور مبدا خودرا بدست بیاورد. (§ 3 Abs. 1AsylG)

دلایل رد شدن – بزرگترین چالش

اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی در بسیاری موارد رد پناهندگی پناهجو را چنین توجیه می کند که ظاهرا دلایلی که پناهجو برای پناهندگی اش ارائه کرده است، دلایلی فردی نیستند؛ بلکه همه اتباع کشور با این معضل مواجه اند. این بدین معنی است که هر پناهجویی که پناهندگی می دهد، باید ثابت کند که مشکلاتی که دلیل پناهندگی اش ارائه کرده است، تنها خاص خودش است.

دلایل رد شدن – گذشت زمان زیاد

دلایلی که یک پناهجو بر آن تکیه می کند، باید همزمان با فرارش از کشورش رابطه داشته باشد؛ به این معنی که دلایل مذکور باید سبب فرار فرد شده باشد. اگر در میان تعقیب فرد و فرار یا مهاجرت فرد فاصله زمانی زیادی موجود باشد، به عنوان دلیل مهاجرت فرد قبول نمی شود و پناهندگی فرد رد می شود.

دلایل رد شدن – مناطق امن در داخل کشور مبدا پناهجو

یک شرط قبول پناهندگی این است که فرد در تمام مناطق کشورش تحت تعقیب، آزار و اذیت قرار داشته باشد. اگر در داخل کشورش مناطق امن وجود داشته باشد، از فرد تقاضا می شود که در این مناطق مهاجرت کند. اداره فدرال امور مهاجرت و پناهندگی آلمان و محاکم مربوطه مکلف اند تا تازه ترین اطلاعات در قبال مناطق امن در کشور مبدا پناهجو را به طور مثال از کمیساریای عالی پناهجویان ملل متحد بدست بیاورد.

دلایل پناهندگی

در زیر ما برخی دلایل فرار را بیشترتوضیح می دهیم که اغلب پناهجویا آنها را دلیل برای پناهندگی شان ارائه می کنند.

تهدید واقعی؟

تعقیب فرد باید مشخص، واضح، منطقی و قابل فهم باشد. اغلب پناهجویان که برای شان هیچ اتفاقی نیفتاده، اما ترس بزرگ از آزار و اذیت دارند، گفته می شود که (هنوز) واقعا مورد تهدید قرار ندارند و می توانستند از مقامات دولت شان خواستار حفاظت گردند. این امر در مورد پناهجویانی صدق می کند که به دلیل آزار و اذیت توسط اشخاص ثالث – طور مثال، یک گروه دیگر قومی یا یک سازمان مافیایی، پناهجو شده اند.

ترس از نیروها و ادارات دولتی

امکان رد شدن پناهندگی آن پناهجویانی نیز ممکن است که ادعا می کنند از تعقیب نیروها و ادارات دولتی ترس دارند، اما هنوز صدمه ای برایشان نرسیده است. این افراد باید روی این امر حساب کنند که پناهندگی شان رد می شود و اغلب استدلال می گردد که حکومات کشورها برای حفظ حقوق بشر تلاش می کنند و مکلف برقراری آن هم هستند و در اغلب موارد مقامات توانایی این امر را نیز دارند.

تحت تعقیب عملی قرار داشتن

پناهجویانی بیشتر شانس قبولی دارند که عملا تحت تعقیب قرار داشته باشند. اداره فدرال در امور مهاجرت و پناهندگی آلمان در چنین حالت به این نتیجه می رسد که اگر پناهجو دوباره به کشور مبدا فرستاده شود، امکان دارد که با مشکلات تعقیب روبرو گردد و به این دلیل پناهندگی فرد قبول می شود.

تعقیب که در گذشته بوده

تعقیب فرد که قبلا صورت گرفته باشد، دلیل به قبولی فرد منجر نمیشود. مثلا اگر فرد زندانی شده باشد و مجازات اش را هم سپری کرده باشد و به این دلیل پناهندگی می دهد، می تواند پناهندگی فرد رد شود به این دلیل که تعقیب در گذشته بوده و به پایان رسیده و امکان آن که در حالت حال باز هم مورد تعقیب قرار بگیرد، وجود ندارد. چند روز زندانی شدن و ضرب و جرح هم   نمی تواند دلیل جدی برای پناهندگی باشد.

تهدید جدی برای زندگی و آزادی

تهدید جدی برای زندگی و آزادی فرد وقتی دلیل قبولی پناهندگی فرد می گردد که پناهجو به دلیل تفکرات سیاسی، دینی، نژادی و یا دیگر وابستگی های اجتماعی با تهدید جدی مواجه باشد. اما این هم همیشه دلیل قبولی فرد نیست. مثلا اگر فرد را زندان تهدید می کند آن هم به این دلیل که حکومت کشور به دلیل علاقمندی های مشروعش پناهجو را زندانی می کند، می تواند پناهندگی فرد رد شود.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

طبق این طرح، گرين كارت بر اساس امتياز به دست آمده از ٠ تا ١٠٠ داده خواهد شد، مبناي تخصيص امتياز در این طرح پیشنهادی :
در
Points for age –

0-17 years – no points
18-21 years – 6 points
22-25 years – 8 points
26-30 years – 10 points
31-35 years – 8 points
36-40 years – 6 points
41-45 years – 4 points
46-50 years – 2 points
51 and over – no points


Education highest level obtained

US or foreign high school degree – 1 point
Foreign bachelor’s degree – 5 points
US bachelor’s degree – 6 points
Foreign master’s degree in a STEM (science, technology, engineering and math) field – 7 points
US master’s in STEM field – 8 points
Foreign professional degree or doctorate in STEM field – 10 points
US professional degree or doctorate in STEM field – 13 points


English-language proficiency

Points allocated from 0 to 12 points based on test scoresExtraordinary achievement

Nobel prize or “comparable recognition” – 25 points

Olympic medal or placed first in an international sporting event in which the best athletes in an Olympic sport were represented – 15 points

Note that there are no points for extraordinary ability in the arts, education, business or other categoriesJob offer

Applicant has a job offer that pays 150-200% of median salary in the state where the job is located – 5 points

Applicant has a job offer that pays 200-300% of median salary in the state where the job is located – 8 points

Applicant has a job offer that pays 300+% of median salary in the state where the job is located – 13 points

Applicants who don’t have at least a bachelor’s degree and score points based on a job offer are ineligible for points-based green cards.Investment in a new commercial enterprise

$1,350,000 investment – 6 points if the applicant invests this amount and maintains the investment for at least 3 years and plays an active role in the management of the business as the applicant’s primary occupation.

$1,800,000 investment – 12 points if the applicant invests this amount and maintains the investment for at least 3 years and plays an active role in the management of the business as the applicant’s primary occupation.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

مراحل روشنفکری در اروپا:

1-تحصیلات عالیه
2-مدارک معتبر
3-مطالعات گسترده
4-اطلاعات عمومی بسیار بالا
5-جامعه شناسی
6-نوشتن کتاب
7-نوشتن مقاله
8-نظریه های تایید شده
9-سفر به نقاط مختلف دنیا
10-شخصیت و انسانیت بالا
11- احترام به تمامی مذاهب و عقاید
و..

.

مراحل روشنفکری در ایران:
.
1- کشیدن سیگار و خوردن قهوه
2-مخالفت با دین و مذهب
3-خواندن جملاتی چند از نیچه و...
4-طلاق گرفتن
5- موزیک خارجی گوش کردن
6-سفرهای مكرر به تایلند
7-نگهداری از سگ یا گربه و آن را به اندازه فرزند نداشته عزیز شمردن
8-مخالفت با چيزي كه بقيه موافقن
9-موافقت با چيزي كه بقيه مخالفن ...
فرخ ۲۹۹۰۶۶

مراحل روشنفکری در اروپا:

1-تحصیلات عالیه
2-مدارک معتبر
3-مطالعات گسترده
4-اطلاعات عمومی بسیار بالا
5-جامعه شناسی
6-نوشتن کتاب
7-نوشتن مقاله
8-نظریه های تایید شده
9-سفر به نقاط مختلف دنیا
10-شخصیت و انسانیت بالا
11- احترام به تمامی مذاهب و عقاید
و..

.

مراحل روشنفکری در ایران:
.
1- کشیدن سیگار و خوردن قهوه
2-مخالفت با دین و مذهب
3-خواندن جملاتی چند از نیچه و...
4-طلاق گرفتن
5- موزیک خارجی گوش کردن
6-سفرهای مكرر به تایلند
7-نگهداری از سگ یا گربه و آن را به اندازه فرزند نداشته عزیز شمردن
8-مخالفت با چيزي كه بقيه موافقن
9-موافقت با چيزي كه بقيه مخالفن ...
فرخ ۲۹۹۰۶۶

مراحل روشنفکری در اروپا:

1-تحصیلات عالیه
2-مدارک معتبر
3-مطالعات گسترده
4-اطلاعات عمومی بسیار بالا
5-جامعه شناسی
6-نوشتن کتاب
7-نوشتن مقاله
8-نظریه های تایید شده
9-سفر به نقاط مختلف دنیا
10-شخصیت و انسانیت بالا
11- احترام به تمامی مذاهب و عقاید
و..

.

مراحل روشنفکری در ایران:
.
1- کشیدن سیگار و خوردن قهوه
2-مخالفت با دین و مذهب
3-خواندن جملاتی چند از نیچه و...
4-طلاق گرفتن
5- موزیک خارجی گوش کردن
6-سفرهای مكرر به تایلند
7-نگهداری از سگ یا گربه و آن را به اندازه فرزند نداشته عزیز شمردن
8-مخالفت با چيزي كه بقيه موافقن
9-موافقت با چيزي كه بقيه مخالفن ...
فرخ ۲۹۹۰۶۶

مراحل روشنفکری در اروپا:

1-تحصیلات عالیه
2-مدارک معتبر
3-مطالعات گسترده
4-اطلاعات عمومی بسیار بالا
5-جامعه شناسی
6-نوشتن کتاب
7-نوشتن مقاله
8-نظریه های تایید شده
9-سفر به نقاط مختلف دنیا
10-شخصیت و انسانیت بالا
11- احترام به تمامی مذاهب و عقاید
و..

.

مراحل روشنفکری در ایران:
.
1- کشیدن سیگار و خوردن قهوه
2-مخالفت با دین و مذهب
3-خواندن جملاتی چند از نیچه و...
4-طلاق گرفتن
5- موزیک خارجی گوش کردن
6-سفرهای مكرر به تایلند
7-نگهداری از سگ یا گربه و آن را به اندازه فرزند نداشته عزیز شمردن
8-مخالفت با چيزي كه بقيه موافقن
9-موافقت با چيزي كه بقيه مخالفن ...
فرخ ۲۹۹۰۶۶

ویزای شینگن چیست؟

معاهده شنگن" قراردادی است که در ۱۴ ژوئن سال ۱۹۸۵ میلادی جهت ورود آزاد ساکنین کشورهای اروپایی بدون نیاز به ویزا و کاهش مشکلات رفت و آمد آنها از جمله برچیده شدن مرزها و ایستگاههای بازرسی مرزی، درعرشه کشتی "پرنسس ماری آسترید" روی رودخانه "ماسل" نزدیک شهری به نام "شنگن" در لوکزامبورگ - مرز بین فرانسه و آلمان -  به امضای ۵ کشور آلمان، فرانسه، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ رسید و در ۳ اکتبر سال ۱۹۹۰ میلادی پس از اتحاد آلمان شرقی و غربی، مجددا با امضای آلمان متحد تکمیل گردید.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

در این نوشتار در باره ویزای شینگن ، مدارک لازم برای ویزای شینگن ، شرایط گرفتن ویزای شینگن ، کشورهای عضو ویزای شینگن ، فرم درخواست ویزای شینگن ، هزینه ویزای شینگن ، و هر آن چه لازم دارید در باره ویزای شینگن بدانید بحث می شود.

ویزای شینگن چیست ؟

ویزای شینگن سندی است که برای سفر به/دیدار از کشورهای منطقه‌ شینگن  از جانب مقامات مربوطه برای شخص متقاضی صادر می‌شود. در زیر یک نمونه از تصویر ویزای شینگن را می بینید.

منطقه‌ی شینگن شامل ۲۶ کشور است که با یکدیگر توافق کرده‌اند شهروندان‌شان آزادانه و مانند یک کشور واحد در سراسر آن مسافرت کنند. از میان ۲۶ کشور متعهد به توافق نامه یا پیمان شینگن، ۲۲ کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا و ۴ کشور عضو انجمن تجارت آزاد اروپا (EFTA) هستند.

منطقه‌ی شینگن اکثریت کشورهای اروپایی را به جز بریتانیا و کشورهایی نظیر رومانی، بلغارستان، کرواسی، قبرس و ایرلند در بر می‌گیرد، که به زودی این کشورها نیز عضو شینگن خواهند شد. با این حال، کشورهایی نظیر نروژ، ایسلند، سوییس، و لیختن‌اشتاین عضو اتحادیه‌ی اروپا نیستند، ولی جزء کشورهای منطقه شینگن هستند و از مزیت مسافرت آزاد در این منطقه بهره‌مندند.

کشورهای عضو شینگن

در ادامه فهرست کشورهای عضو ویزای شینگن یا به عبارتی لیست کشورهای شینگن را ملاحظه می فرمایید. با کلیک بر روی نام برخی کشورهای زیر که ابر پیوند دارند می‌توانید وارد وب گاه سفارت آنها در ایران شوید و به اطلاعاتی بیش‌تر راجع به مدارک لازم برای اخذ ویزای شینگن ، شرایط اخذ ویزای شینگن ، فرم درخواست ویزای شینگن ، هزینه ویزای شینگن ، و سایر اطلاعات مرتبط برای هر یک از این کشورها دست یابید.

۱. اتریش

۲. بلژیک

۳. جمهوری چک

۴. دانمارک

۵. استونی

۶. فنلاند

۷. فرانسه

۸. آلمان

۹. یونان

۱۰. مجارستان

۱۱. ایسلند

۱۲. ایتالیا

۱۳. لتونی

۱۴. لیتوانی

۱۵. لوکزامبورگ

۱۶. مالت

۱۷. هلند

۱۸. نروژ

۱۹. لهستان

۲۰. پرتغال

۲۱. اسلواکی

۲۲. اسلوونی

۲۳. اسپانیا

۲۴. سوئد

۲۵. سوییس

۲۶. لیختن‌اشتاین

چه کسانی به ویزای شینگن نیاز دارند؟

شهروندان کشورهای غیر عضو شینگن برای ورود به قلمروی شینگن الزاما به ویزای‌شینگن نیاز دارند. هرچند، موارد استثنائی نیز برای این قانون وجود دارد: زیرا برخی از کشورهایی که عضو پیمان شینگن نیستند، هم‌چنان می‌توانند بدون ویزا به قلمروی شینگن وارد شوند.

مدارک لازم برای ویزای شنگن

به منظور سفر به یک یا چند کشور حوزه‌ی شینگن، طبق آن‌چه پیش‌تر گفته شد، باید با مراجعه به سفارت/کنسولگری‌های معین درخواست ویزای شینگن نمود. هرچند، مانند نحوه‌ی درخواست ویزا از هر کشور دیگر، داشتن برخی شرایط خاص برای پیگیری درخواست الزامی است. نسخه‌ی واحد از اسناد مورد نیاز به همراه برخی اطلاعات اضافه به شکل مبسوط در بخش مدارک لازم برای ویزای‌شینگن توضیح داده و فهرست شده‌اند. شما هم چنین در این پیوند و پیوندهای مربوط به سفارت خانه های کشورهای عضو شینگن می توانید که در بالا آمد می توانید با شرایط اخذ ویزای شینگن آشنا شوید.

هم چنین فرم درخواست ویزای شینگن یک سند رایگان است که می توانید از داخل این پرانتز دانلود کنید یا با مراجعه به ابر پیوندهای بالا مستقیما از وب گاه های سفارت خانه های کشورهای عضو شینگن دریافت کنید.

انواع ویزای شینگن

بر اساس ماهیت/اهداف سفر، انواع ویزای شینگن وجود دارد که از جانب سفارت/کنسولگری‌های معین صادر می‌شوند.

۱. ویزای عادی شینگن (USV)

ویزای عادی شینگن به مثابه‌ی روادید یکی از کشورهای عضو منطقه‌ی شینگن برای حمل‌ونقل یا اقامت در منطقه‌ی مورد نظر است که برای مدت زمانی خاص و حداکثر تا ۹۰ روز در هر دوره‌ی شش ماهه اعتبار دارد که از تاریخ ورود شخص به منطقه‌ی شینگن آغاز می‌شود. با توجه به اهداف سفر، ویزای عادی شینگن به سه دسته‌ی “‌A‌”‌، “‌B‌”‌، و “‌C‌”‌ تقسیم می‌شود.

۲. ویزای معتبر در منطقه‌ی محدود (LTV) 

این نوع از ویزا به شما اجازه می‌دهد فقط به کشور صادرکننده‌ی ویزای شینگن یا در برخی موارد، به کشورهای دیگری از منطقه‌ی شینگن سفر کنید که نام‌ها آنها به صورت خاص هنگام درخواست ویزا ذکر شده باشند. به غیر از کشورهایی که نام‌شان هنگام درخواست ویزا ذکر شده‌اند، این‌گونه‌ی خاص ویزا برای سفر به کشورهای دیگر عضو شینگن که نامی از آنها برده نشده‌‌اند، معتبر نیست.

۳. ویزای ملی 

ویزای ملی دسته‌ی “D‌” به افرادی اعطا می‌شود که برای تحصیل، کار یا اقامت دائم وارد یکی از کشورهای شینگن شوند. البته ویزای ملی به افرادی اعطا می‌شود که قصد دارند در دوره‌ی زمانی خاص یا با هدفی مشخص در یکی از کشورهای شینگن اقامت کنند که پس از پایان دوره‌ی مشخص باید به کشورشان بازگردند.

هزینه ویزای شینگن

هنگام درخواست ویزا، هر یک از درخواست‌کنندگان ملزم به پرداخت هزینه‌ی غیرقابل استرداد برای ویزا هستند. هزینه ویزای شینگن بسته به نوع
محمد صادق ۶۷۸۵۳

من استراليا هستم و هفت ساله اينجام
فرخ ۲۹۹۰۶۶

دوستان عزیز
ازتون خواهش میکنم تا حد امکان در این گروه به همدیگر کمک کنیم و اطلاعات درست و کامل از مهاجرت را برای هر چه پویا تر شدن گروه در اختیار دوستان گروه قرار بدید
فرخ ۲۹۹۰۶۶

دوستان عزیز
ازتون خواهش میکنم تا حد امکان در این گروه به همدیگر کمک کنیم و اطلاعات درست و کامل از مهاجرت را برای هر چه پویا تر شدن گروه در اختیار دوستان گروه قرار بدید
فرخ ۲۹۹۰۶۶

دوستان عزیز
ازتون خواهش میکنم تا حد امکان در این گروه به همدیگر کمک کنیم و اطلاعات درست و کامل از مهاجرت را برای هر چه پویا تر شدن گروه در اختیار دوستان گروه قرار بدید
فرخ ۲۹۹۰۶۶

شهر آتن(پایتخت کشور یونان):
#آتن #Αθήνα 🇩🇯

#آتِن (به یونانی: Αθήνα، تلفظ: آثینا) پایتخت کشور یونان است. نام این شهر تاریخی از آتنا ایزدبانوی خرد و جنگ و الهه نگهبان این شهر گرفته شده است.

#جمعیت

جمعیت آتن در محدوده اصلی شهر، در سال ۲۰۰۳ معادل ۷۴۷٬۳۰۰ نفر بوده، در حالیکه جمعیت حومه این شهر بسیار بیش از این بوده و جمعیت شهر با حومه اش حدود ۳٫۳۷ میلیون نفر در سال ۲۰۰۵ بوده است.

#جغرافیا

مساحت شهر آتن حدود ۳۹ کیلومتر مربع و مساحت آتن و حومه آن حدود ۴۱۲ کیلومتر مربع می‌باشد. آتن و حومه اش کلاً حدود ۳٫۸۹ میلیون نفر جمعیت دارد که رده هشتم از لحاظ جمعیت را بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارا می‌باشد.(در سال ۲۰۰۱) شهر مزبور در جنوب جلگه مرکزی آتیک واقع شده و نهرهای کوهستانی کفیسوس و ایلیسوس در ن جریان دارند. آتن کمتر از هر پایتخت اروپایی دیگر فضای سبز دارد (چهار درصد) و آلودگی صوتی و آلودگی هوا در آن بسیار شدید است.


#تاریخ

حدود ۳۰۰۰ پ.م این مکان مسکونی شد و آتن پیش از ۷۰۰ پ.م پایتخت آتیک متحد بود. ایرانیان در ۴۸۰ پ.م آن را فتح کردند و آتن به نخستین شهر یونان از لحاظ قدرت و فرهنگ در زمان پریکلس تبدیل شد. پس از مرگ اسکندر مقدونی، شهر تضعیف شد، اما تا ۵۲۹م که پوستی نیانوس مکاتب فلسفی را تعطیل کرد، به منزله یک مرکز روشنفکری شکوفا شد. در ۱۴۵۸م ترکان عثمانی آن را تصرف و غارت کردند و تا ۱۸۳۳ آن را در اختیار داشتند؛ آتن در ۱۸۳۴ پایتخت یونان شد. در جنگ جهانی دوم، از آوریل ۱۹۴۱ تا اکتبر ۱۹۴۴، در اشغال آلمان ها بود و تا ژانویه ۱۹۴۵ صحنه نبردهای شدید خیابانی بین سلطنت طلبان و پارتیزان های کمونیست شد. نگرانی فزاینده عمومی نسبت به پیامدهای سطوح بالای آلودگی بر آثار تاریخی و سلامت مردم سبب شد که از آوریل ۱۹۹۵ به مدت سه ماه رفت‌وآمد خوردوها در شهر ممنوع شود. در سپتامبر ۱۹۹۹ زلزله ای به بزرگی ۹/۵ در مقیاس ریشتر، یونان را لرزاند و دست کم ۱۲۷ کشته و ۷۰ هزار بی خانمان بر جای گذاشت. مرکز آن، که قوی ترین زلزله از ۱۹۸۱ بود، ۱۲ مایلی شمال آتن گزارش شد.

در سال ۴۸۰ پیش از میلاد (دوره خشایارشا) ارتش هخامنشی به یونان یورش برد و در شهر آتن رژه رفت اما ناوگان دریای هخامنشی در نبرد سالامیس شکست خورد و نهایتاً تاخت و تازهای ایران در این سال پایان پذیرفت.

#بناهای #تاریخی

آکروپولیس مشرف بر شهر است. بقایای یونان باستان شامل پارتنون، اِرِختئوم، و معبد آتنا نیکه است. در نزدیکی محل آگورای قدیمی (بازار) تِسئوم قرار دارد، و در جنوب آکروپولیس تماشاخانه دیونوسوس واقع شده است. در جنوب شرقی، دروازه هادریانوس و ستون های معبد المپیان زئوس قرار دارد. نزدیک آن، ورزشگاه مرمرین قرار دارد که در حدود ۳۳۰ پ م ساخته و در ۱۸۹۶ بازسازی شد.

#مترو

متروی آتن در سال ۱۸۶۹ تأسیس شده و هم‌اکنون دارای ۳ خط و ۶۵ ایستگاه می‌باشد. این متروی از قدیمی‌ترین متروهای جهان محسوب میشود.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

فرخ ۲۹۹۰۶۶

فرخ ۲۹۹۰۶۶

#اتریش #Österreich 🇦🇹

اتریش (به آلمانی: Österreich) یکی از کشورهای اروپای مرکزی است. پایتخت آن وین است. این کشور از شمال با آلمان و جمهوری چک، از شرق با اسلوواکی و مجارستان، از جنوب با ایتالیا و اسلوونی و از غرب با سوئیس و لیختنشتاین هم‌مرز است.

#اتریش در زبان فارسی

اتریش تلفظ فرانسوی (به فرانسوی: Autriche) نام این کشور است. نام آلمانی آن یعنی اؤستررَیش برگرفته از دو واژه اؤستر (شرق) و رَیش (قلمرو و پادشاهی) است که در مجموع این نام به معنی پادشاهی شرقی است.

پیشتر در سرزمینهای اسلامی، از جمله ایران، نام این کشور را نَمْسا (و در ایران گاه نَمْسه) می‌گفتند.

در اسناد دوره قاجار و پیش از آن، واژهٔ نَمسا یا نَمسه به کشور اتریش اشاره دارد؛ حتی زبان آلمانی را نیز زبان نَمْسَوی یا نَمْساوی می‌خواندند،چراکه در آن دوره که هنوز کشور امپراتوری آلمان یکپارچه به‌وجود نیامده بود، امپراتوری‌های نمسا و پروس (و به‌ویژه نمسا) پرقدرت‌ترین و نام‌آورترین کشورهای آلمانی‌زبان، و درنتیجه، نماد این مردمان بودند. اصل واژهٔ نمسا روسی (و یا شاید به بیان دقیقتر اسلاوی) است و به معنای گنگ.

روس‌ها خارجی‌ها را با این نام می‌خواندند و به تدریج صرفاً در مورد مردم آلمانی‌زبان و بالاخره در اشاره به مردم مهمترین کشور آلمانی‌زبان آن دوران —اتریش — به‌کار رفت.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

#تاریخ

پیش از سده‌های میانه، رومیان، اتریش کنونی را نوریکوم می‌نامیدند. نام اتریش از دوره شارلمانی باقی‌ماند. اتریش تا سالیان درازی هویت سیاسی مستقلی نداشت و در سده‌های میانه بخشی از شاهنشاهی روم به شمار می‌آمد.

در پایان سدهٔ ۱۳ رودلف هابسبورگ بر اتریش کنونی چیره شد و دودمان هابسبورگ از آن پس تا سده بیستم میلادی بر اتریش فرمان راندند. پس از فروپاشی امپراتوری مقدس روم در سال ۱۸۰۶، امپراتوری اتریش تشکیل شد. در ۱۸۶۷ امپراتوری دوگانه اتریش-مجارستان شکل گرفت که بعد از شکست دولت‌های محور در جنگ اول جهانی به چند بخش تقسیم شد.

در ۱۹۳۳ انگلبرت دولفوس حکومتی با گرایش‌های فاشیستی برپا کرد. در ۱۹۳۸ هیتلر کشور اتریش را به آلمان منضم کرد. بعد از پایان جنگ دوم جهانی اتریش به اشغال متفقین درآمد و از ۱۹۵۵ به صورت جمهوری فعلی درآمد.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

#اقتصاد

اتریش دوازدهمین کشور ثروتمند جهان بر پایه سرانه تولید ناخالص داخلی است. تا دهه ۱۹۸۰ بسیاری از صنایع بزرگ اتریش ملی شدند. با این حال، در سال‌های اخیر خصوصی‌سازی باعث کاهش بخش دولتی در سطحی قابل مقایسه با دیگر اقتصادهای اروپایی شده است.

جنبش کارگری در اتریش از قدرت زیادی برخوردار بوده و تأثیر زیادی بر حزب‌های کارگری می‌گذارند. گردشگری بین‌المللی مهم‌ترین بخش اقتصاد ملی اتریش است.

به طور سنتی کشور آلمان مهمترین شریک تجاری اتریش بوده است که این موضوع باعث شده است که نسبت به تغییرات سریع در اقتصاد آلمان آسیب‌پذیر شود.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

#دین

#مذهب در #اتریش (۲۰۱۴)

کاتولیک (۶۱٫۴٪)

ارتدکس شرقی (۶٪)

پروتستان (۴٪)

اسلام (۶٪)

سایر یا بی‌دین (۲۲٫۵٪)

در سال ۲۰۰۲ میلادی ۷۴٫۱٪ جمعیت اتریش کاتولیک ۴٫۶٪ پروتستان بودند که جز دین‌های رسمی این کشورند.

#زبان

زبان رسمی اتریش آلمانی است. ۹۸٪ مردم این کشور به این زبان صحبت می‌کنند. در کنار آلمانی اقلیتی به زبان‌های کروات، اسلوونیای و مجارستانی صحبت می‌کنند.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

فرخ ۲۹۹۰۶۶

فرخ ۲۹۹۰۶۶

فرخ ۲۹۹۰۶۶

فرخ ۲۹۹۰۶۶

فرخ ۲۹۹۰۶۶

💢کشورهای محدوده شینگن را نباید با کشورهای عضو اتحادیه اروپا اشتباه نمود
و کشورهای اتحادیه اروپا را نباید با کشورهای محدوده شنگن اشتباه نمود. برای مثال نروژ و ایسلند بخشی از شنگن هستند اما جزو اتحادیه اروپا نیستند. یا مثلا انگلستان و ایرلند عضو اتحادیه اروپا هستند اما جزو محدوده شنگن نیستند

به همین دلیل ویزا (روادید) انگلستان و ایرلند جهت ورود به شنگن بی اعتبار است و ساکنین و اتباع انگلستان و ایرلند باید به هنگام ورود و خروج از کشورهای عضو شنگن مورد کنترل مرزی قرار بگیرند

اما کشورهایی نیز وجود دارند که از اعضای اتحادیه اروپا نبوده اما از طریق بستن قرادادهای مخصوص بخشی از محدوده شنگن بشمار میروند. برای مثال نروژ و ایسلند عضوی از اعضای اتحادیه اروپا نیستند اما عضو قرارداد شنگن هستند. به همین دلیل ویزاهای صادر شده از سوی نروژ و ایسلند جهت ورود به همه کشورهای عضو شنگن معتبر است و اتباع و ساکنین این دو کشور نیز بدون عبور از هر گونه کنترل مرزی به همه کشورهای عضو محدوده شنگن داخل و خارج میشوند.

در حال حاضر شهروندان ۲۶ کشور اروپایی می‌توانند بدون دریافت ویزا بین این کشورها رفت‌وآمد کنند. بعضی کشورهای اروپا اما هنوز عضو کامل قرارداد شنگن نیستند و تنها بعضی از مفاد آن را پذیرفته‌اند

کشورهایی که کلیت پیمان شنگن را پذیرفته‌اند و "اعضای شنگن" در معنای اخص آن به حساب می‌آیند عبارتند از بلژیک، دانمارک، آلمان، استونی، فنلاند، فرانسه، یونان، اسلند، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، نروژ، اتریش، لهستان، پرتغال، سوئد، سوئیس، اسلوواکی، اسلوونی، اسپانیا، جمهوری چک و مجارستان..

کشورهایی که به طور کامل در پیمان شنگن عضویت ندارند عبارتند از: انگلستان، ایرلند، بلغارستان، ، قبرس، رومانی، لیختن‌اشتاین.

کشورهای کوچک آندورا، واتیکان، سان مارینو و موناکو به دلیل موقعیت جغرافیایی‌شان، وضعیت ویژه‌ای دارند. آنها در درون حوزه‌ی شنگن قراردارند و میان آنها با کشورهای همجوارشان کنترل مرزی وجود ندارد.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

💢کشورهای محدوده شینگن را نباید با کشورهای عضو اتحادیه اروپا اشتباه نمود
و کشورهای اتحادیه اروپا را نباید با کشورهای محدوده شنگن اشتباه نمود. برای مثال نروژ و ایسلند بخشی از شنگن هستند اما جزو اتحادیه اروپا نیستند. یا مثلا انگلستان و ایرلند عضو اتحادیه اروپا هستند اما جزو محدوده شنگن نیستند

به همین دلیل ویزا (روادید) انگلستان و ایرلند جهت ورود به شنگن بی اعتبار است و ساکنین و اتباع انگلستان و ایرلند باید به هنگام ورود و خروج از کشورهای عضو شنگن مورد کنترل مرزی قرار بگیرند

اما کشورهایی نیز وجود دارند که از اعضای اتحادیه اروپا نبوده اما از طریق بستن قرادادهای مخصوص بخشی از محدوده شنگن بشمار میروند. برای مثال نروژ و ایسلند عضوی از اعضای اتحادیه اروپا نیستند اما عضو قرارداد شنگن هستند. به همین دلیل ویزاهای صادر شده از سوی نروژ و ایسلند جهت ورود به همه کشورهای عضو شنگن معتبر است و اتباع و ساکنین این دو کشور نیز بدون عبور از هر گونه کنترل مرزی به همه کشورهای عضو محدوده شنگن داخل و خارج میشوند.

در حال حاضر شهروندان ۲۶ کشور اروپایی می‌توانند بدون دریافت ویزا بین این کشورها رفت‌وآمد کنند. بعضی کشورهای اروپا اما هنوز عضو کامل قرارداد شنگن نیستند و تنها بعضی از مفاد آن را پذیرفته‌اند

کشورهایی که کلیت پیمان شنگن را پذیرفته‌اند و "اعضای شنگن" در معنای اخص آن به حساب می‌آیند عبارتند از بلژیک، دانمارک، آلمان، استونی، فنلاند، فرانسه، یونان، اسلند، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، نروژ، اتریش، لهستان، پرتغال، سوئد، سوئیس، اسلوواکی، اسلوونی، اسپانیا، جمهوری چک و مجارستان..

کشورهایی که به طور کامل در پیمان شنگن عضویت ندارند عبارتند از: انگلستان، ایرلند، بلغارستان، ، قبرس، رومانی، لیختن‌اشتاین.

کشورهای کوچک آندورا، واتیکان، سان مارینو و موناکو به دلیل موقعیت جغرافیایی‌شان، وضعیت ویژه‌ای دارند. آنها در درون حوزه‌ی شنگن قراردارند و میان آنها با کشورهای همجوارشان کنترل مرزی وجود ندارد.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

#پرتغال #Portugal 🇵🇹

پُرتغال کشوری در جنوب غربی اروپا است. پایتخت آن لیسبون و زبان رسمی آن پرتغالی است که از شاخهٔ زبان‌های رومی‌تبار است.

جمعیت این کشور ۱۰٫۵ میلیون نفر و واحد پول آن یورو است. این کشور از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو است و شیوه حکومتی آن جمهوری پارلمانی است. پرتغال جزء کشورهای توسعه‌یافته به‌شمار می‌آید. دین مردم این کشور مسیحیت از شاخه کاتولیک رومی است.

پرتغال غربی‌ترین کشور سرزمین اصلی اروپاست و خاک پرتغال به همراه تنها همسایه خود اسپانیا شبه‌جزیره ایبری را تشکیل می‌دهد. پرتغال از سوی غرب به اقیانوس اطلس محدود شده‌است و دو مجمع‌الجزایر آزور و مادیرا واقع در این اقیانوس نیز جزء خاک پرتغال هستند.

کشور پرتغال دو منطقه کلان‌شهری عمده دارد که یکی کلان‌شهر لسیبون در جنوب و دیگری کلان‌شهر پورتو در شمال است. نام کامل پورتو، پورتو-کاله بوده‌است که به معنی بندر کال‌ها (نام قومی سلتی) است و نام پرتغال نیز تلفظی از نام پورتوکاله‌است. مناطق پورتو و لیسبون از قدیم با یکدیگر در رقابت بوده‌اند.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

فرخ ۲۹۹۰۶۶

#تاریخ

نام نخست پرتغال، پروتوکال بود و آن نام شهر کوچکی بود واقع در کنار رودخانه دورو که در زمان‌های قدیم شکوه و رونقی خاص داشت و ناحیه اطراف این شهر (اوپورتوی کنونی) سرزمین پرتغالی (Terra portucalense) نامیده می‌شد.

رومیان در این سرزمین آیین مسیحیت را جایگزین پرستش خدایان قدیم ساختند. این دین حتی در دوره خلفای اسلامی بر پرتغال نیز همواره باقی و برجا بود.

ویریاتوس رهبر قوم جنگاور لوسیتانی با افراد خود به پاسگاه‌های رومیان حمله کرده و با این عمل خود نظر و توجه دنیای متمدن آن روز را به خویش معطوف داشت. نجبا و اشراف مسیحی در بحبوحه قدرت دولت اسلامی، یعنی در آن زمان که سپاهیان اسلام تا سواحل رود دوئرو پیش رفته بودند، با آنها دست و پنجه نرم می‌کردند. آلفونسو هانریکوس، نبردهای ملی را متمرکز ساخت و دولت پرتغال را بنیان نهاد و خود اولین سلطان آن شد (۱۱۴۰م). پادشاهانی که پس از وی به سلطنت رسیدند در راه تحقق وحدت کشور کوشش بسیار به‌عمل آوردند و سرزمین پرتغال را مستحکم ساختند. از جمله این سلاطین سانچوی مستعمره‌گیر، آلفونسوی دوم، معروف به چاق، دینیژ کشتکار و پدروی ستمگر هستند.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

#روزگار_معاصر

در آغاز سده نوزدهم آتش جنگ سراسر اروپا را فراگرفت. در ۱۸۰۷ م نیروهای فرانسه از مرزهای پرتغال عبور کرده مقاومت مردم این سرزمین را در هم شکستند و به لیسبون هجوم آوردند. در مدت اشغال پرتغال به دست فرانسوی‌ها پایتخت به برزیل انتقال یافت. پس از شکست ناپلئون، خاندان سلطنتی و دولت به لیسبون بازگشت. برزیل هم استقلال یافت. پرتغال در سده نوزدهم غالباً دچار بی‌ثباتی سیاسی بود. امپراتوری پرتغال در آفریقا تثبیت شد، هر چند این کشور در رقابت برای استعمار آفریقا توان دستیابی به سرزمین‌های بیشتر را نداشت. رژیم پرتغال پس از انقلاب خونین ۱۹۱۰ م که منجر به سرنگون کردن رژیم استبدادی آن کشور شد، به یک حکومت جمهوری مبدل شد، ولی جمهوری پرتغال نیز بی‌ثبات بود و در ۱۹۲۶ نظامیان قدرت را در دست گرفتند.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

#سیاست

این کشور تا ۵ اکتبر ۱۹۱۰ رژیم پادشاهی داشت ولی با گریز پادشاه به برزیل این کشور دارای جمهوری شد.

در ژوئن ۲۰۱۱ سوسیال دمکرات‌ها توانستند در انتخابات، سوسیالیست‌های تحت رهبری ژوزه سوکراتس نخست‌وزیر وقت پرتغال را که از سال ۲۰۰۵ زمام قدرت را در این کشور در دست داشتند شکست دهند. نخست‌وزیر پرتغال پس از شکست حزب حاکم سوسیالیست در انتخابات با پذیرش مسئولیت این شکست از رهبری حزب استعفا داد.

نخست وزیر کنونی پرتغال آنتونیو کوشتا می باشد که در سال ۲۰۱۵ با ائتلاف احزاب چپگرا موفق به تشکیل دولت گردید.

شیوه حکومتی پرتغال، دموکراسی پارلمانی است و این کشور جمهوری نیز هست که رئیس جمهور آن برای دوره‌های پنج‌ساله از سوی مردم انتخاب می‌شود. رئیس‌جمهوری کنونی پرتغال مارسلو ربلو ده سوزا است که او را در سال ۲۰۱۶ برگزیدند.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

#جغرافیا

پرتغال کشوری است کوچک که در حاشیه غربی شبه جزیرهٔ ایبری یعنی پایین‌ترین بخش جنوب غربی اروپا قرار دارد. این سرزمین را می‌توان دنباله فلات مرتفع مرکزی اسپانیا دانست که هرچه به طرف دریا پیش می‌رود، ارتفاعش کم و کمتر می‌شود. سواحل غربی و جنوبی آن را اقیانوس اطلس فرا گرفته و در شرق آن کشور اسپانیا قرار دارد.

پرتغال از مشرق و شمال به اسپانیا محدود است. هیچ‌گونه مرز طبیعی عمده‌ای بین دو کشور وجود ندارد. مساحت پرتغال ۹۱۷۲۰ کیلومتر مربع است. طول این کشور، از شمال به جنوب، ۶۳۰ کیلومتر و حداکثر عرضش ۲۱۷ کیلومتر است. طول خطوط ساحلی آن، در مغرب از رود مرزی مینیو در شمال تا تخته‌سنگ‌های ساحلی و پرتگاه‌های مرتفع دماغه سنن وینسنت ۶۴۰۰ کیلومتر است، و در جبهه جنوبی، از این دماغه تا دهانه رود گوادیانا ۱۶۰۰ کیلومتراست. کلیه بندرگاه‌های عمده در مغرب کشور قرار دارند.

جزایر مادیرا و آزور در اقیانوس اطلس به ترتیب حدود ۱۰۰۰ کیلومتر و ۱۲۰۰۰ کیلومتر در سمت جنوب غربی سرزمین اصلی جای دارد. رودهای مهم پرتغال، تاگوس (ریو تژو)، دورو، و گوادیانا و بلندترین نقطه سرزمین اصلی قله استرلا با ۱۹۹۳۳ متر ارتفاع است. پرتغال آب و هوایی معتدل دارد که در شمال مرطوب‌تر و در جنوب و نواحی دور از دریا خشک‌تر و گرم‌تر است.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

#اقتصاد

صنایع عمده پرتغال عبارت است از ماهیگیری، شرابسازی و مصنوعات چوب‌پنبه‌ای و آمادن غذا و ساردین. کشتیهای ماهیگیری آنان برای صید ماهی تا سواحل نیوفاوندلند (یکی از ایالت‌های کانادا) و ایسلند پیش می‌روند و حداکثر بهره‌برداری را از دریا به عمل می‌آورند. شراب را در سرداب‌های کارخانجات شرابسازی در اوپورتو نگهداری می‌کنند تا کهنه شود. امروز قسمت عمده چوب‌پنبه‌ای که در جهان مصرف می‌شود از درختان چوب‌پنبه‌ای که در جنوب رود تاگوس می‌روید، به دست می‌آید.

در سال ۲۰۱۱ دولت پرتغال مقاومت زیادی در برابر وام خارجی کرد، اما سرانجام اذعان کرد که نتوانسته به اهداف سال ۲۰۱۰ برای کاهش کسری بودجه دست یابد. ماه مارس ۲۰۱۱ دولت اقلیت سوسیالیست بدنبال شکست طرح ریاضتی اقتصادی‌اش در پارلمان استعفا داد.

در حالی که اعتصاب‌های عمومی در اعتراض به طرح ریاضت اقتصادی دولت پرتغال رایج‌اند اما پرتغال برای دریافت کمک‌های بین‌المللی برای پرداخت بدی‌های خود ناچار است کسری بودجه خود را شدیداً کاهش دهد. در سال ۲۰۱۴، پرتغال راسما اعلام کرد که از بحران اقتصادی خارج شده است. همچنین دولت میانه‌گرا که در نوامبر سال ۲۰۱۵ به قدرت رسید، اعلام نمود که بودجه سال ۲۰۱۶ را بدون در نظر گرفتن ریاضت اقتصادی تدوین می‌نماید.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

#مردم

بر اساس سرشماری سال ۲۰۰۱ جمعیت این کشور بالغ بر ۱۰٫۳۵۵٫۸۲۴ نفر بود که ۵۲٪ آن زن و ۴۸٪ آن مرد بود. در سال ۲۰۰۷ این جمعیت به ۱۰٫۶۱۷٫۵۷۵ رسید که ۳۳۲٫۱۳۷ نفر آنها مهاجرین قانونی بودند.

پرتغال از نظر قومی کشوری یک‌دست است و نزدیک به ۹۷ درصد از مردم آن را پرتغالییان تشکیل می‌دهند. در تمامی کشور زبان پرتغالی رایج است و تنها در روستاهای پیرامون «میراندا دو دورو» گویشی از زبان آستوری به نام می‌راندی صحبت می‌شود که آن هم از گویش‌های رومی‌تبار است. گویش می‌راندی در پرتغال به عنوان یک زبان اقلیتی رسمیت دارد. بیشتر جمعیت پرتغال کاتولیک رومی هستند.

امید به زندگی در پرتغال برای مردان۶/۷۴سال و برای زنان ۳۶/۸۱سال است. در حدود ۴/۰درصد از مردم این کشور در سال ۲۰۰۱ میلادی به ویروس اچ‌آی‌وی مبتلا بودند که جمعیتی در حدود ۲۲۲ هزار نفر را شامل می‌شد. هرچند در این کشور دین رسمی تعیین نشده‌است، ۸۴٫۵ درصد از مردم آن کاتولیک و پیرو کلیسای رم هستند. زبان رسمی آن پرتغالی است.

پرتغالی‌ها عموماً مردمانی هستند کوتاه قد دارای پوستی زردرنگ، چشمانی سیاه و موهایی تیره. در قسمت‌های شمالی که تأثیر قبایل ژرمنی زیادتر بوده‌است، افرادی با چشمان آبی و موهای روشن دیده می‌شوند. بیشتر عقیده براین است که نیاکان پرتغالی‌ها همان لوسیانی‌ها یعنی نژاد سلتی ایبری بوده‌اند که روزگاری در برابر حملات رومیان مقاومت کرده‌اند. اقوام فینیقی، رومی، ژرمن، و مور هر یک اثری از خود در چهره این مردمان باقی گذارده‌است. از آمیزش همین اقوام و نژادهاست که پرتغالی‌های امروزی به وجود آمده‌اند.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

#فرهنگ

دست‌نوشته‌هایی که در بعضی صومعه‌های پرتغال وجود دارد متضمن ماجراها و افسانه‌های کهن و دیرینی است.

این افسانه‌ها که مدرک و مبنای چکامه‌های حماسی پرتغال به شمار می‌رود، اکنون کلاً وارد تاریخ گذشته این کشور شده‌است.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

کیس (پرونده) پناهندگی چیست؟
هر پناهجو به هنگام درخواست پناهندگی بایستی نشان دهد چرا مجبور به ترک کشورش شده است؟ چه مشکلی در کشورش دارد که نمیتواند در آنجا زندگی کند؟ اگر به کشورش بازگردانده شود چه خطری وی را تهدید خواهد کرد؟
مشکلی که سبب شده است پناهجو کشورش را ترک کرده و مجبور به درخواست پناهندگی شود کیس پناهندگی گفته میشود.
توجه: جرمهای معمولی که در همه جای دنیا جرم محسوب میشوند شامل قوانین پناهندگی نمیشوند. افرادی که به دلایل دزدی، کلاهبرداری، ضرب و جرح، قتل، بدهکاری و... تحت تعقیب هستند شامل قانون پناهندگی نمیشوند. پناهندگی به کسانی تعلق میگیرد که به دلایل سیاسی، مذهبی، اجتماعی، جنسیتی، قومی و یا دلایل اجتماعی خاص تحت تعقیب باشند.
اماده سازی کیس و ساخت مدارک و مشاوره درست تخصص کسی است که تجربه های گوناگونی داشته و اطلاعات مربوط به هر کیس را دارا می باشد.
متاسفانه ساخت کیس های بی سند و مدرک و گرفتن اطلاعات پراکنده و نامناسب توسط شخص پناهنده از دوستان و آشنایان و فامیل باعث می شود پناهنده شانس قبولی خود را در مراحل اولیه از دست بدهد و سالها اوارگی و بلاتکلیفی را تجربه کند و با انبوه مشکلات و افسردگی زیاد مواجه شود.
کشورهای ایران ، افغانستان ، سوریه و عراق به دلیل جنگ و نقض آشکار حقوق بشر همیشه در صدر کشورهای جهان بوده اند و افراد زیادی به عنوان پناهنده به دلایل حتی واقعی فرار کرده اند ولی به دلایلی که توضیح داده شد و عدم امادگی قبلی و غرور بی جا باعث شده که جواب رد بگیرند.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

https://telegram.me/mohajersara_archive
فرخ ۲۹۹۰۶۶

https://telegram.me/mohajersara_archive
دوستان این کانال را من و آقا امید واسه ب اشتراک گذاشتن اطلاعات کامل و جامع مهاجرت ساختیم امیدوارم بچه ها بتونن ب پاسخ سوالها و ابهامات مهاجرتیشون برسن
ناهید ۸۴۸۵۶

يك پناهجو يا فرد مقيم چطور ميتونه فرزندان بالاي ٣٠ سال خودش رو بياره؟؟
هانیتا ۱۴۳۹۸۲

يك پناهجو يا فرد مقيم چطور ميتونه فرزندان بالاي ٣٠ سال خودش رو بياره؟؟
نمییییییتوووونههههههه😃😃😃
هانیتا ۱۴۳۹۸۲

منو اقا سعید اون ور جواب شما رو دادیم.بازم این ور هم سوال کردید....
ناهید ۸۴۸۵۶

نه همزمان تو چهار جا سوال كردم😬😬😬
هنریك ۱۴۲۲۱۱

سلام درود🌹
فرخ ۲۹۹۰۶۶

کشور هلند:👇👇👇
فرخ ۲۹۹۰۶۶

#هُلند #Nederland 🇾🇪

(به هلندی: Nederland
(تلفظ: نـِیدِرلانت)) کشوری است کوچک از قلمروهای پادشاهی هلند در شمال غربی اروپا با شانزده و نیم میلیون جمعیت که بیشترشان مسیحی پروتستان هستند. جمعیت مسلمانان هلند نزدیک به یک میلیون نفر است.

پایتخت هلند شهر آمستردام است، اما به منظور تمرکززدایی بسیاری از وزارتخانه‌ها و سفارتخانه‌ها در شهر لاهه یا پیرامون آن مستقر شده‌اند. هلند بخش اصلی و اروپایی پادشاهی هلند (به زبان هلندی: Koninkrijk der Nederlanden کُنینک‌رَیک دِرنِیدِرلاندِن) بشمار می‌رود که جزایری را در آمریکای مرکزی نیز شامل می‌شود. هلند از شرق با آلمان همسایه‌است و از جنوب با بلژیک و از غرب نیز از طریق دریا با بریتانیا هم‌جوار است.

بندر روتردام دومین شهر بزرگ هلند است و از نظر مساحت و تعداد اسکله‌هایی که دارد، بزرگ‌ترین بندر اروپا نیز به شمار می‌رود.

۲۵ درصد از زمین‌های کشور هلند پایین‌تر از سطح دریای آزاد قرار دارد و ۲۱ درصد از جمعیت آن در این مناطق زندگی می‌کنند.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

فرخ ۲۹۹۰۶۶

#نام

حدود ۵۰ درصد از زمین‌های هلند نیز ارتفاعی کمتر از یک متر از سطح دریا دارد.

به این خاطر است که نام این کشور در زبان هلندی Nederland به معنی «سرزمین پست» (فروبوم) است و نامی که بسیاری زبان‌های دیگر برای این کشور به‌کار می‌برند هم همین معنی را می‌دهد. هلند را در آلمانی Niederlande، در انگلیسی the Netherlands، در کرواتی Nizozemska، در فرانسوی Les Pays-Bas، در ایتالیایی Paesi Bassi، در فنلاندی Alankomaat و در اسپانیایی Países Bajos می‌نامند که همگی در این زبان‌ها به معنی «سرزمین پست» است.

واژه هلند که در زبان فارسی و هم‌چنین انگلیسی و عربی و بسیاری زبان‌های دیگر برای این کشور به‌کار می‌رود در اصل نام منطقه‌ای از این کشور بوده (مقایسه شود: پارس/ایران) که برای اشاره همه کشور به‌کار رفته است.

واژه هلند Holland در زبان هلندی میانه به شکل holtland بود و معنی آن «سرزمین چوب» است.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

#استقلال #هلند

هلند تا پیش از استقلال به هلند هابسبورگ شناخته می‌شد. چراکه زیر فرمان امپراتوری هابسبورگ بود.

در پی جنگی خونین و هشتادساله در سال ۱۶۴۸ میلادی از زیر فرمان امپراتور اسپانیا خارج شد.

پس از آن با برقراری جمهوری و در پی آن با ایجاد آرامش در کشور، فعالیت‌های بازرگانی، فرهنگی و سیاسی گسترده‌ای از سوی هلندیان آغاز شد که از آن به عنوان دوران طلایی هلند نام برده می‌شود.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

آمستردام#هلند
آمستردام#هلند
فرخ ۲۹۹۰۶۶

#اقتصاد

تولید ناخالص داخلی هلند (نه تولید ملی) در سال ۲۰۰۶ بیش از پانصد میلیارد یورو بوده‌است و نرخ رشد اقتصادی در همین سال نزدیک به ۳ درصد بوده‌است. رشد تورم در هلند از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ بطور میانگین حدود دو درصد گزارش شده‌است. نرخ بیکاری در دورهٔ مشابه حدود دو درصد بوده‌است
(۴۰۰ هزار نفر و کمتر).

هلند در پرورش و تجارتِ گُل مقام اول را در جهان داراست.

دامداری و کشاورزی نیز از پایه‌های اقتصاد هلند محسوب می‌شود. هلندی‌ها علی‌رغم کوچکی کشورشان سهم بزرگی در تجارت و بانکداری جهانی دارند.

ایالات متحدهٔ آمریکا یکی از بازارهای اصلی هلند است و کشورهای اتحادیه اروپا مهم‌ترین شرکای تجاری آن هستند. بیش از نیمی از سهام شرکت نفتی- گازی شل را هلند در اختیار دارد و مابقی را بریتانیا.

این شرکت که بخش هلندی آن به رویال داچ شل معروف است در زمینهٔ استخراج و تجارت نفت و گاز در سراسر جهان از جمله ایران فعالیت می‌کند.

هلند خود نیز دارای ذخایر گاز طبیعی است و بخش از آن را صادر می‌کند. کشتی سازی و صنایع شیمیایی از دیگر صنایع مادر در هلند هستند.

از شرکتهای بزرگ هلندی می‌توان به فیلیپس (صنایع الکترونیک) و هاینکن (یکی از عمده‌ترین تولید کنندگان آبجو در جهان) اشاره کرد.

واحد پول هلند پیش از تبدیل به یورو، فلورن یا گیلدر هلندی بود
فرخ ۲۹۹۰۶۶

#تقسیمات #کشوری

#استان‌های #هلند☟

🌏استان مرکز

🌏درنته آسن

🌏فلیوولاند لیلی‌استاد

🌏فریس‌لاند لیوواردن

🌏خلدرلاند آرنهم

🌏خرونینگن خرونینگن

🌏لیمبورخ ماستریخت

🌏برابانت شمالی

🌏سِرتوخِن‌بوس

🌏هلند شمالی هارلم

🌏افریسل زووله

🌏هلند جنوبی لاهه

🌏اوترخت اوترخت

🌏زیلاند میدل‌بورخ

مهار آب دریا و رودخانه‌ها همواره یکی از چالش‌های هلند بوده‌است و آنها در این کار و نیز در ایجاد خشکی در دریا بسیار پرتجربه هستند.

شهرهای جدیدی چون آلمیره و لیلی‌استاد که در جنوب دریاچهٔ ایسل‌میر واقع اند، در چنین زمین‌هایی بنا شده‌اند.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

هارلم#هلند
هارلم#هلند
فرخ ۲۹۹۰۶۶

#زبان #هلند

زبان رسمی هلند، هلندی است
(به هلندی:Nederlands).

این زبان شاخه‌ای از زبان‌های ژرمنی است و به آلمانی شباهت‌هایی دارد. برخی واژگان فرانسوی نیز از دوره‌های تسلط فرانسویان بر این منطقه، در زبان هلندی جذب شده‌اند. گسترهٔ جغرافیایی زبان هلندی به جز کشور هلند، استان‌های شمالی بلژیک را نیز دربر می‌گیرد.

در مستعمرات هلند از جمله در سورینام لهجه‌های بومی‌شدهٔ هلندی کاربرد داشته‌است. همچنین هلندیان علاقه‌مند به یادگیری زبان‌های خارجی هستند به گونه‌ای که بین ۹۱ تا ۹۳ درصد آنها می‌توانند به انگلیسی، ۷۱ درصد به آلمانی، ۲۹ درصد به فرانسوی و ۵ درصد به اسپانیایی محاوره کنند.

در کشور هلند در حدود ۳۰ هزار فارسی زبان ایرانی سکونت دارند، ۳۵ هزار نفر از کشور افغانستان هستند که آنها به زبانهای فارسی دری، پشتو، اردو، ترکی ازبکی صحبت می‌کنند.

میانگین قد مردان هلندی ۱۸۴ سانتی‌متر است که کشور هلند را در رتبه اول بلند قامت‌ترین مردمان جهان قرار داده است، پس از هلند مردان نروژ نیز با ۱۸۳ سانتی‌متر در جایگاه دوم جای دارند.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

فرخ ۲۹۹۰۶۶

#فرهنگ

هلند نقاش‌های شناخته شده‌ای داشته‌است.

در سده ۱۷ میلادی، در زمانی که جمهوری هلند در اوج خود بود، استادان بزرگی همچون رامبرانت، یوهانس ورمر، جان استین، جیکوب ایساکزون و بسیاری دیگر فعالیت می‌کردند.

نقاش‌های مشهور سده ۱۹ و ۲۰ هلند، ون گوگ و پیت مپندریان بوده‌اند. موریس اشر هنرمند گرافیست این دوران بود. هلند خانهٔ فیلسوف‌های بزرگی چون اسپینوزا و دزیدریوس اراسموس بوده‌است. تمام کارهای اصلی دکارت در هلند انجام شده‌است.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

شهر واشینگتن:👇👇👇
فرخ ۲۹۹۰۶۶

🌍 #واشینگتن 🇺🇸

به (انگلیسی: Washington)ایالتی در غرب #آمریکا می‌باشد. ایالتی در شمال غربی اقیانوس آرام، از شمال با استان بریتیش کلمبیا #کانادا و از جنوب با ایالت اورگن و از شرق با ایالت #آیداهو مرز دارد. پایتخت آن #الیمپیا و شهرهای مهم آن #سیاتل و #سپوکین هستند.

نام این ایالت از #جرج_واشینگتن نخستین رئیس جمهور آمریکا گرفته شده است. ایالت واشینگتن در سال ۱۸۸۹ به عنوان چهل و دومین ایالت آمریکا ثبت شد.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

نقشه ایالت واشینگتن
نقشه ایالت واشینگتن
فرخ ۲۹۹۰۶۶

🌍 #واشینگتن ☟ 🇺🇸

از نظر پهناوری رتبه ۱۸ و از نظر جمعیت ۱۳ را دارد. حدود ۶۰ درصد از جمعیت #واشنگتن در منطقه متروپلیس سیاتل زندگی می‌کنند. پس از #کالیفرنیا واشنگتن دومین ایالت از نظر جمعیت در ساحل غرب و غرب ایالات متحده می‌باشد.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

نشان ایالت واشینگتن
نشان ایالت واشینگتن
فرخ ۲۹۹۰۶۶

🔮 #نام ☟ 🇺🇸

سرزمین #واشینگتن به افتخار نخستین رئیس جمهور ایالات متحده #جرج_واشینگتن نامگذاری شده.نام این سرزمین در اصل #کلمبیا بوده که از رود کلمبیا در این سرزمین گرفته شده است.ایالت واشنگتن تنها ایالتی است که نام یک رئیس جمهور را دارد.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

🌍 #جغرافیا ☟ 🇺🇸

#واشینگتن شمال غربی‌ترین ایالت #آمریکا می‌باشد. واشینگتن از جنوب با ایالت #اورگن هم‌مرز است. از شرق با ایالت #آیداهو هم‌مرز است. مرز آنها معمولاً با رودخانه اسنیک و کلیرواتر می‌باشد؛ و در غرب واشینگتن اقیانوس آرام می‌باشد.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

🌍 #تاریخ 🇺🇸

تاریخ ایالت #واشینگتن شامل هزاران سال از تاریخ بومیان #آمریکا قبل از ورود #اروپاییان و پس از آن ورود مربوط می‌شود. این منطقه در بین سالهای ۱۸۴۸ تا ۱۸۵۳ جزئی از خاک اورگان بوده است؛ و پس از آن از اورگان جدا شده و تبدیل به سرزمین واشینگتن گردید؛ و در سال ۱۸۸۹ دولت واشینگتن به عنوان چهل و دومین ایالت به اتحادیه آمریکا پیوست.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

🔮 #اقتصاد 🇺🇸

اقتصاد در #ایالت_واشینگن
در سال ۲۰۱۲، این ایالت تولید ناخالص داخلی برابر با ۴۱۲٬۹۰۶ میلیارد دلار داشت، که قابل مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشور اتریش (۳۹۴٬۴۵۴ میلیارد دلار) بود.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

⛟ #حمل و #نقل 🇺🇸

#واشینگتن دارای یک سیستم بزرگراه ایالتی می‌باشد، که معروف به مسیر ایالتی است. و همچنین دارای یک سیستم گسترده کشتی‌رانی می‌باشد که رتبه نخست را در آمریکا و رتبه سوم را در جهان دارد. ۱۴۰ فرودگاه در واشینگتن وجود دارد، که ۱۶ فرودگاه دولتی هستند. فرودگاه بین‌المللی #سیاتل #تاکوما (Sea-Tac) یکی از بزرگترین فرودگاه‌های واشینگتن می‌باشد.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

https://telegram.me/mohajersara_archive
فرخ ۲۹۹۰۶۶

فرخ ۲۹۹۰۶۶

پیشرفته ترین و توسعه یافته ترین کشورهای جهان کدامند؟

🏡1. کشورهایی که وضعیت مسکن خوبی دارند :

ایالات متحدۀ آمریکا، کانادا، ایرلند، نروژ و بلژیک در رتبه های نخست تا پنجم شاخص برتر مسکن قرار دارند.

💵 2. کشورهایی که مردم در آنها درآمد خوبی دارند :

ایالات متحدۀ آمریکا با حقوق ۳۷۷۰۸ دلار(۲۹۸۲۸ یورو) درآمد خالص سالانه برای خانوارها، در رتبۀ اول بهترین درآمدها قرار دارد.

ایالات متحدۀ آمریکا، لوکوزامبورگ، سوئیس، بلژیک و کانادا رتبه های اول تا پنجم بالاترین درآمدها را دارند.

🕵 3. بهترین کشورها برای کار کردن :

سوئیس در رتبۀ نخست کشورهایی قرار دارد که به راحتی می توان در آن کار یافت.

کشورهای سوئیس، هلند، نروژ، لوکوزامبورگ و ایسلند در این شاخص در رتبۀ اول تا پنجم قرار دارند.

🌳 4. کشورهایی که بهترین محیط زیست را دارند :

طبق آمار سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی اروپا، سوئد در این شاخص با کمترین میزان آلودگی آلاینده های هوا(تنها با ۱۱ میکروگرم) در رتبۀ اول قرار دارد.
فرخ ۲۹۹۰۶۶

🔵سوالات در ثبت نام و پیش مصاحبه و مصاحبه اصلی یا اینترویوو ؛

1– چرا کشور خود را ترک کرديد؟

2– چگونه به اين کشور رسيديد؟

3-از چه راهى؟

4- چه وقت به اينجا رسيديد؟

5– از چه طريقى؟

6– نام و نام خانوادگى؟ – تاريخ تولد؟

7– اسم پدر و مادر و شغل آنها؟

8– کجا و در کدام شهر زندگى ميکرديد؟

9– آدرس محل زندگى؟

10– پدر و مادر شما کجا زندگى ميکنند؟

11 – شغل و نحوه امرار معاش آنها؟

12- شغل خودت و تخصص هاى حرفه اى؟

13- ميزان تحصيلات؟

14– در کدام مدرسه درس خوانده ايد، اسم و محل مدارسی که در آنها تحصیل کرده اید نام ببريد؟

15– آيا ازدواج کرده ايد؟ – نام همسر شما چيست؟ – شغل و نحوه امرار معاش ايشان و تعداد فرزندان؟

16– موقعيت امنيتى همسر شما چگونه است، آيا وضعیت وی  هم در خطر است؟

17- تعداد فرزندان؟ – تعداد برادر و خواهر چطور؟ – چکار ميکنند؟- سن ايشان(فرزندان، خواهر و برادر)

18– با دقت هر بلايى که به سر شما و خانواده شما در رابطه با فعاليت سياسى آمده است از جمله تعقيب، بازداشت، آزاد شدن از زندان، شکنجه، تفتیش و خانه گردی، مصادره اموال و مانند آنها را توضيح دهيد.

19-آيا به غير از فعاليت سياسى به دلايل ديگرى همچون باور مذهبى، نژاد، جنسيت يا متعلق بودن به يک گروه اقليت، تحت تعقيب و آزار قرار گرفته ايد؟

20- در دوره هاى متفاوت چگونه تحت تعقيب، آزار و شکنجه قرار گرفته ايد؟ اینها را با دقت و بدون تناقض توضیح دهید.  سعی کنید در مقابل پرسشهای پلیس و کارمندان دولت داستان سرای نکنید آز آنجای که گفته های شما ثبت می شود  و به پرونده چند صفحه ای تبدیل میشود سعی کنید به پرسشهای آنها پاسخ گویا و کوتاه بدهید تا هنگام بررسی سروتای گفته های شما معلوم و قابل فهم باشد.

21– سابقه فعاليت سياسى خود و خانواده؟

22 – چطور شد که موقعيت شما به خطر افتاد؟

23– سابقه دستگيرى و زندان ، چند مورد و در چه تاريخهايى؟

24- چه مدت زندانى بوديد (چند ماه و يا چند سال)؟

25- در کدام زندان؟ – زندانى که شما در آن بسر مى بردى در کجا قرار گرفته است؟

26– چند نفر زندانى در آن وجود داشت؟

27– شکل داخل و بيرون زندان چگونه است؟

28- نحوه دستگيرى مثلا براى شما نامه فرستاده بودند،

29- در محل کار دستگير شديد و يا در منزل؟

30 – در چه ساعاتى از شب و يا روز؟

31 – مامورينى که شمارا دستگير و يا جلب کردند چند نفر بودند؟

32– به وسيله چه نيرويى دستگير شديد؟ نيروى انتظامى، امر به معروف و نهى از منکر، مفاسد اجتماعى و يا لباس شخصى ها؟!! توجه داشته باشید هر کدام از آن نیروها برای وظایف و ماموریتهای مشخصی ساخته شده اند. برای نمونه شما نمی توانید بگوئید ماموران امر به معروف من را به جرم فعالیت سیاسی دستگیر کرده اند.

33– آيا اشخاص ديگرى نيز در ارتباط با شما دستگير شدند، اگر ممکن است نام ببريد؟

34– آيا هنگام تفتيش منزل شما، مأمورين اسنادى و يا چيز ديگرى که جرم شما را اثبات کند پيدا نمودند؟

35– نحوه فرارتان از ايران به چه صورت بود؟

36– با چه وسيله اى و از چه طريقى فرار کرديد؟

37 – قاچاقچى را چگونه پيدا نموديد؟

38– اسم قاچاقچى شما چى بود؟

39 – آيا از ايران تا اينجا همان قاچاقچى را همراه داشتى؟

40– چند روز طول کشيد تا به این کشور رسیدید؟

41– از طريق چه مرزهايى؟

42- آیامدارکى، مثل پاسپورت، کارت شناسايى، گواهى نامه و غيره به همراه دارید؟ توجه داشته باشید مدارک نامبرده برای آنها بسیار مهم است.

43– اسناد ديگرى که نشان دهد موقعيت شما به خطر افتاده است، با خود داريد؟

44– آيا تاکنون فرد و يا افرادی از خانواده شما زندانى، فرارى، اعدام و يا تحت تعقيب و پيگرد قانونى قرار گرفته است؟

45-اگر چنين بوده به طور مشخص اسم و چگونگى و تاريخ آن را بيان کنيد؟ – مثلا در چه تاريخى؟- به چه جرمى؟

46- چرا فعاليت سازمانى شما لو رفته بود؟ -چه مدارکى از شما گرفته بودند؟

47– شکل فعاليت سياسى و سازمانى شما چگونه بود؛ علنى، نيمه علنى و يا کاملا مخفى بود؟

48– با چه سازمانى فعاليت مى کرديد؟

49– تاريخ آشنايى و شروع فعاليت شما با اين سازمان؟

50– آشنايى از چه طريقى روزنامه، نشريه، راديو، سايتهاى اينترنيتى و يا اشخاص و عناصر فعال سازمان مربوطه کدام يک؟

51– با چه پاسپورتى آمديد؟

52پاسپورت شما چه رنگى بود؟

53 – آيا مى دانيد پاسپورتى که شما با آن آمده ايد مربوط به کدام کشور بود؟

54– حال روحى شما چگونه است؟

55– مذهب شما چيست؟

56– گفتيد از طريق همسرتان تهديد به مرگ شده ايد چرا؟ – بجرم رابطه خارج از ازدواج- با چه کسى؟ اسم شخص؟ – اسم و آدرس شخصى که با شما رابطه داشته است؟ – در صورت امکان سن و سال وى را بيان کنيد؟- تاريخ شروع و آشنايى با وى؟ اکنون از وی خبر دارید؟

**57– آيا تهديد شديد؟ به وسیله چه کسی؟ چگونه اين تهديد صورت گرفت چاقو، اسلحه و يا از طریق چیز دیگر
محمد صادق ۶۷۸۵۳

علي جان چه گروه خوبيه
فرخ ۲۹۹۰۶۶

دوستان خوبی مثل شما داره
محمد صادق ۶۷۸۵۳

قربانت داداش
فرخ ۲۹۹۰۶۶

✅چند سئوال کلید هست که کل سیستم پناهندگی روی آن می چرخد👇👇👇👇

اگر نتوانید جواب بدهید یا تکمیلی می شوید یا استیناف

مهم ترین سئوال سئوال ۱ است که یک جواب ۵ دقیقه ای میخواهد که اکثر شماها رو همین سئوال خراب میکنید

کیس مساوی است با ۳ فرمول
۱ -علت گرایش به سیاست و مذهب و مشکلات اجتماعی (۱ تفکر ...۲ خانواده ۳ تحصیلات ۴ شغل )
۲ -نوع آزار (شکنجه روحی جسمی جنسی و توهین ) که اگر نوع آزار از نظر مصاحبه کننده قابل قبول نباشد رد میشود حتی اگر مقاله نویس سیاسی یا شبان کلیسا باشید
۳ -تفکر حال شما ( وجود تنفر و کینه و انتقام جویی و تشکیل گروه های سیاسی و تشکل اجتماعی نیز می تواند بخش حقوقی را از دادن کشور منع کند )
۱۴ ژنو یک فرمول دارد که دارای ۲ بند است نزدیکی ۲ بند خیلی بهم نزدیک است حتی مترجم اشتباه ترجمه کند شما وارد بند ب میشوید و استیناف می خورید
بند الف طیف گسترده ای دارد که تمام کیسها در داخل آن جمع میشوند
از همه مهم تر زنده بودن کیس است
تعجب میکنید زنده بودن کیس چیست
عاملیت فرار میشود فاعل پس اگر فاعل نباشد شما رد میشوید
مثال کسی میگوید زیر بار ازدواج اجباری نرفتم و جانم را برداشتم و فرار کردم حالا اگر در کشور دوم ازدواج کند پس فاعل که ازدواج بود بی رنگ شده

شغل و سابقه خانواده درجه اول نیز می تواند جلوی دادن کشور سوم را بگیرد
مثال اعدام برادر به خاطر فعالیت رادیکال .....رادیکال فعالیت مسلحانه سرد و گرم
یا بستگان درجه اول عضو پایه ای نظام و عضو گروه های چپ و یا انحرافی فرقه ای باشد

اما در مورد زندانی شدن و سابقه کیفری
یک سئوال از خودتان بپرسید فرق بین بازداشتی و زندانی چیست ...نمی دانید اکثر شماها این فرق چیست و همین ندانستن خراب میکند کیس و یا دیر جواب را میدهد مصاحبه کننده

پرسش- متهم کیست و چه فرقی با محکوم به حبس دارد؟
متهم کسی است که در مراحل اولیه تحقیقات و رسیدگی به اتهام قرار دارد. او در این مرحله صرفآ مشکوک به انجام عملی است که در قانون جرم تلقی شده و برای آن مجازات تعیین شده است ولی هنوز مشخص نیست که واقعآ جرم مورد نظر را مرتکب شده است یانه. درحقیقت متهم در مرحله‌ای قرار دارد که مدعی است مورد بهتان و تهمت قرار گرفته است و در این مرحله هیچ حکمی هم علیه او صادر نشده است.

محکوم به حبس یا مجرم محکوم به زندان کسی است که اتهام‌اش از نظر قاضی دادگاهی که  به پرونده‌اش رسیدگی کرده ثابت شده است. او عملی انجام داده که جرم بوده و مجازات آن عمل زندان است – اگر چه قاضی مربوطه عدالت، انصاف و بی‌طرفی را در رسیدگی به پرونده‌اش رعایت نکرده باشد.

یک مطلب دیگر ...آیا ممنوع الخروج یک امر عادی است
خیر در ایران برای ممنوع الخروج کردن کسی نیاز به حکم دادگاه دارد
چون متهم میتواند از این قانون استفاده کند پس دستور قاضی نباشد ممنوع الخروج نیست
یعنی اگر بدون پاس آمده باشید دلیل ممنوع الخروج نیست
وکیل بخاطر نداشتن پاسپورت شما به چالش میخورد
فرخ ۲۹۹۰۶۶

🔷نکته های اساسی کیس پناهندگی

🔷عوامل تعیین کننده در کیس شما؛

1- تقاضا را باید علت های مثل : تبعیض نژادی ,مذهبی,اجتماعی ,سیاسی, عقیدتی ویا تبعیض جنسی توجیه نماید.

2- تناقض وتضاد در متن تقاضا ومجموعه گفته هایش نباشد. از هرگونه بلوف زدن همیشه پرهیزشود.

3- هر ادعای میزان موفقیت اش به اسناد ومدارک روشن واستدلال قناعت آور بستگی دارد.

4- تقاضاکننده باید همیشه متوجه باشد که گفته هایش بازخوانی شودتا از انتقال درست آن مطمئن شود.

5- کیس پناهندگان افغانستانی باید یکی یا چند مورد از علتهای پناهندگی معاهده ۱۹۵۱ را داشته باشد. کیس اقتصادی ویا تحصیلی چنانچه برخی از افراد ارائه کرده اند قابل قبول نیست.

6- یکی از مدارک قوی برای توجیه مورد خشونت وتجاوز واقع شدن,منطقه جنگی ونا امن افغانستان است. که معمولا توسط میدیا یا خبر گزاری ها باز تاب یافته است. البته که ادعا از منطقه ناامن بودن باید واقعی ودرست باشد. زیرا در صورت دروغ بودن , پناهنجو نمی تواند؛ رابطه منطقی میان زندگی خود ومنطقه نا امن راتوضیح دهد. در عین حال دروغ در محاکم ومراجع رسمی در اروپا از ان جمله اشتباهات جبران ناپذیراشخاص می باشد.

7- دلایل تقاضای پناهندگی باید مبنای واقعی داشته باشد.مثلا یک هم وطن پشتون اگر ادعا کند که در هلمند مورد تبعیض نژادی یا مذهبی قرار گرفته است آشکارا مبنای واقعی ندارد. در حالکه بر عکس یک هم وطن هزاره بهترین وصادق ترین ادعایش موردتبعیض نژادی , مذهبی , عقیدتی و سیاسی …واقع شدن در هلمند و یا دیګر ولایات نا امن میباشد می باشد.که هیچ کسی نمی تواند آن را انکارنماید.

8- کیس تقاضای پناهندگی بر اساس چند محور ونکته ای اساسی , ساده وطبیعی ترتیب شود.کیس نباید آن چنان پیچیده باشد که گوینده , مصاحبه کننده وترجمان در کوچه وپس کوچه های آن گم شود. وسوال های را باعث شود که پناهده از پاسخ به انها عاجز
شود ـ

🔷کیس پناهندگی چگونه باید باشد ؟

کیس همان تقاضا یا مجموعه ای از گفته های است که پناهنده قصد دارد,برای مراجع رسمی دولتی پناهنده پذیر, ارائه نماید. این تقاضا را , چنانچه قبلا ذکر شد باید یکی از علتهای معاهده 1950ا توجیه نماید. یعنی شخص یا به علت تبعیض نژادی تقاضای پناهندگی می دهد . یا به علت ترس موجه بنابر دلایل سیاسی , عقیدتی , مذهبی ,ملیتی ویا به علت عضویت در گروها یا سازمانهای اجتماعی , نمی تواند در کشورخود زندگی کند . پناهجو باید, اسناد ومدارک مورد اثبات خود را نیز همراه داشته باشد. ترس موجه دراینجا بدین معنی است که ترس پناهجو, دلیل داشته باشد که قانع کننده باشد وادعا را توجیه کند. ومصاحبه کننده را متقاعد نماید. معمولا اکثر پناهندگان دلایل وشواهد قانع کننده به خاطر بحران واقعی در کشورهمراه خود ندارند. اما استدلال منطقی برای توضیح ادعا واثبات ناامن بودن محل زندگی , بشکل که پناهنده بتواند میان ادعا ودلایل خود هماهنگی ایجاد نماید, کافی است. مخصوصا در حال حاضر که سازمان ملل با مشکل تعداد زیاد پناهجو مواجه است سخت گیری را افزایش داده و کیس های بدون مدرک اثبات کننده را به راحتی رد میکند

چند عامل مهم در کیس موفق چیست ؟

1- تقاضا را باید علت های مثل : تبعیض نژادی ,مذهبی,اجتماعی ,سیاسی, عقیدتی ویا تبعیض جنسی توجیه نماید.

2- تناقض وتضاد در متن تقاضا ومجموعه گفته هایش نباشد. از هرگونه بلوف زدن همیشه پرهیزشود.

3- هر ادعای میزان موفقیت اش به اسناد ومدارک روشن واستدلال قناعت آور بستگی دارد.

4- تقاضاکننده باید همیشه متوجه باشد که گفته هایش بازخوانی شودتا از انتقال درست آن مطمن شود ـ