چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی 
عنوان گروه یا کانال:

چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی


توضیحات: یادگیری و پیشرفت در زبان فرانسه همراه با اصطلاحات کاربردی این کانال به زودی یک مرجع کامل از اصطلاحات موجود در زبان و ادبیات فرانسه محسوب خواهد شد. ارتباط با ادمین : @Salamehz لینک اولین مطلب کانال: https://t.me/salamehx/2 شرایط تبلیغات: @tablighsalamehx
شناسه: [email protected]
تعداد اعضا: 5097
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

#رو_مخه ، رو اعصابه ، اعصاب خورد کن .

@Salamehx
@Salamehzz 
@Salamehec
#رو_مخه ، رو اعصابه ، اعصاب خورد کن .

@Salamehx
@Salamehzz
@Salamehec
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

C
C'est du gâteau
مثل آب خوردنه
@Salamehzz
@Salamehx
@Salamehzec
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

Avoir la main verte
#دست_سبز_داشتن 
@Salamehx
@Salamehzz 
@Salamehzec
Avoir la main verte
#دست_سبز_داشتن
@Salamehx
@Salamehzz
@Salamehzec
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

En un clin d
En un clin d'oeil
#در_یک_چشم_بهم_زدن
@Salamehzz
@Salamehzec
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

Bien joué 
ایول👌👌👌👌👍👍👍👍

@Salamehzz 
@Salamehx 
@Salamehzec
Bien joué
ایول👌👌👌👌👍👍👍👍

@Salamehzz
@Salamehx
@Salamehzec
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

شاخ غول شکستن که نیست 
Ce nest pas la mer à boir
@Salamehx
شاخ غول شکستن که نیست
Ce nest pas la mer à boir
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

Il a le moral à zéro 
غمگینه
@Salamehx
Il a le moral à zéro
غمگینه
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

مشغول پیازهات باش؟نه ، عزیزم ،یعنی ،سرت به کار خودت باشه😂😂😂😂
@Salamehx
مشغول پیازهات باش؟نه ، عزیزم ،یعنی ،سرت به کار خودت باشه😂😂😂😂
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

Il était une fois 
یکی بود ،یکی نبود
@Salamehx
Il était une fois
یکی بود ،یکی نبود
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

فکر کن هوا تاریکه ،اینور میری سگ گازت میگیره ،اونور میری گرگ میخوردت 😂😂اون وقت هیچ وقت این اصطلاح رو فراموش نمیکنی 
،هوا گرگ و میشه .....entre chien et loup

@Salamehx
فکر کن هوا تاریکه ،اینور میری سگ گازت میگیره ،اونور میری گرگ میخوردت 😂😂اون وقت هیچ وقت این اصطلاح رو فراموش نمیکنی
،هوا گرگ و میشه .....entre chien et loup

@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

در فرانسه la bête یعنی احمق .
حالا بعضی نفهم نیستن ولی به نفعشونه خودشونو به bête بودن بزنن😂😂
آره داداچ !راحتتری نفهم باش .
@Salamehx
در فرانسه la bête یعنی احمق .
حالا بعضی نفهم نیستن ولی به نفعشونه خودشونو به bête بودن بزنن😂😂
آره داداچ !راحتتری نفهم باش .
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

القصه ،ما اینجوری هستیم ،موقع بی مرامی چوب لا چرخ مازاراتی طرف میذاریم .چوب چرا؟باتوم 
Le bâton :چوب 
بگو باتوم (bâton )تا یادت نره😂
القصه ،ما اینجوری هستیم ،موقع بی مرامی چوب لا چرخ مازاراتی طرف میذاریم .چوب چرا؟باتوم
Le bâton :چوب
بگو باتوم (bâton )تا یادت نره😂
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

چقده خوشگله پوستش !مثل هلو 😊ماشالله .....بدو برو براش اسفند دود کن .
Peau:پوست 
Pêche:هلو 
این اصطلاح یعنی پوست خوش آب و رنگ ،هلو هلو .....بخورمت😗
یا کسی که پوستش هلویی رنگ است .
چقده خوشگله پوستش !مثل هلو 😊ماشالله .....بدو برو براش اسفند دود کن .
Peau:پوست
Pêche:هلو
این اصطلاح یعنی پوست خوش آب و رنگ ،هلو هلو .....بخورمت😗
یا کسی که پوستش هلویی رنگ است .
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

ما میگیم خط خرچنگ قورباغه ،اونا میگن خط عین پاهای مگس .کنایه از خط بدخط و ناخوانا.
 La mouche:مگس
Des pattes:دست و پاهای حیوانات و حشرات ، پنجه
ما میگیم خط خرچنگ قورباغه ،اونا میگن خط عین پاهای مگس .کنایه از خط بدخط و ناخوانا.
La mouche:مگس
Des pattes:دست و پاهای حیوانات و حشرات ، پنجه
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

افتادن در سیبها کنایه از غش کردن و از حال رفتن .واقعا چرا؟چه ربطی داره ....جناب خارپشت ،شما هم رو سیبها غش کردی آیا؟
افتادن در سیبها کنایه از غش کردن و از حال رفتن .واقعا چرا؟چه ربطی داره ....جناب خارپشت ،شما هم رو سیبها غش کردی آیا؟
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

Quand j'ai vu le sang,je suis tombé dans les pommes.
وقتی خون دیدم غش کردم .
غش کرده ،ترجمه نکنی روی سیب افتاده هااااا😂😂🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

Avoir des fourmis dans les jambes
مورچه در پا داشتن کنایه از احساس گز گز داشتن .
شما خونتون مورچه داره؟بله😂😂😂
شما پاهاتون مورچه داره؟🤣🤣🤣🤣
Avoir des fourmis dans les jambes
مورچه در پا داشتن کنایه از احساس گز گز داشتن .
شما خونتون مورچه داره؟بله😂😂😂
شما پاهاتون مورچه داره؟🤣🤣🤣🤣
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

Vos étudiants ont les fourmis dans les jambes

دانش آموزان شما احساس سوزن سوزن شدن پا دارند؟

@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

این مجید نیست هااااااا!!!!پیشی کوچولوئه🤣🤣
دادن زبان به گربه کنایه از جوابی برای چیزی نداشتن. 
البته ما در فارسی خیلی مودبانه میگیم مگه لالی داداچ من!زبونت رو سگ خورده😆

@Salamehx
این مجید نیست هااااااا!!!!پیشی کوچولوئه🤣🤣
دادن زبان به گربه کنایه از جوابی برای چیزی نداشتن.
البته ما در فارسی خیلی مودبانه میگیم مگه لالی داداچ من!زبونت رو سگ خورده😆

@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

Je ne sais pas. Je donne ma langue au chat.
نمیدونم ، جوابی ندارم .
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

Donnez-vous votre langue au chat?
زبانتان را گربه خورده است؟
جوابی ندارید؟
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

پوآرو رو یادتونه 🔎🔎فرانسوی ها میگن کشف گلدان گل رز ، کنایه از , از قضیه ای سر در آوردن .
@Salamehx
پوآرو رو یادتونه 🔎🔎فرانسوی ها میگن کشف گلدان گل رز ، کنایه از , از قضیه ای سر در آوردن .
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

Ce n'est pas facile mais j'ai enfin découvert le pot aux roses.
آسون نبود ولی بالاخره از قضیه سر درآوردم .
@salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

ادای مارمولک در آوردن کنایه از لم دادن در آفتاب🕶🕶🌞🌞
یاد اسکار بیفتید ،اسکار از خوبای روزگار است ،دوستش دارم 😘
@Salamehx
ادای مارمولک در آوردن کنایه از لم دادن در آفتاب🕶🕶🌞🌞
یاد اسکار بیفتید ،اسکار از خوبای روزگار است ،دوستش دارم 😘
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

J'ai passé toute l'après midi faire le lézard.
تمام بعداز ظهر را در آفتاب لم دادم .
@salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

رفتن و کلم کاشتن کنایه از ترک شهر و ساکن شدن در روستا .
از شهر بری روستا و کلم بکاری بعد صبح و ظهر وشب کلم پلو و دلمه کلم با ترشی کلم و سالاد کلم بخوری 😂😂😂نوش جونت 
@Salamehx
رفتن و کلم کاشتن کنایه از ترک شهر و ساکن شدن در روستا .
از شهر بری روستا و کلم بکاری بعد صبح و ظهر وشب کلم پلو و دلمه کلم با ترشی کلم و سالاد کلم بخوری 😂😂😂نوش جونت
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

Moi ,je vais planter des choux dans l'un de nos villages.
من شهر را ترک کردم و در یکی از روستاهایمان ساکن شدم .
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

یک قلب شیر کنایه از دل شیر داشتن ، شجاع بودن .💪💪💪💪
آفرین به شما ، عجب دل شیری دارید که فرانسه میخونید ،دیده شده بعضی تاب نیاورده  وسط راه رها نمودند  ...از بس که نکته داره لا مصب😂😂..
@Salamehx
یک قلب شیر کنایه از دل شیر داشتن ، شجاع بودن .💪💪💪💪
آفرین به شما ، عجب دل شیری دارید که فرانسه میخونید ،دیده شده بعضی تاب نیاورده وسط راه رها نمودند ...از بس که نکته داره لا مصب😂😂..
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

معنی تحت الفظی:با اصول بر اسب سوار بودن 
کنایه از: مقرراتی بودن
@Salamehx
معنی تحت الفظی:با اصول بر اسب سوار بودن
کنایه از: مقرراتی بودن
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

ما از کاه ، کوه میسازیم 
اونا ،از کاهو ،سالاد.....😂😂😂😂
@Salamehx
ما از کاه ، کوه میسازیم
اونا ،از کاهو ،سالاد.....😂😂😂😂
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

La télé va en faire toute une salade.
تلویزیون از کاه کوه میسازد.
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

معنی تحت الفظی، هوا در کیف پول داشتن.
کنایه از هیچ پولی در جیب نداشتن .
Le porte-monnaie:کیف پول

@Salamehx
معنی تحت الفظی، هوا در کیف پول داشتن.
کنایه از هیچ پولی در جیب نداشتن .
Le porte-monnaie:کیف پول

@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

معنی تحت الفظی، قرار دادن خرگوش به کسی 
کنایه از، کسی را قال گذاشتن 
خرگوش بذاری برام ، خرگوش میذارم برات😬☺️
@Salamehx
معنی تحت الفظی، قرار دادن خرگوش به کسی
کنایه از، کسی را قال گذاشتن
خرگوش بذاری برام ، خرگوش میذارم برات😬☺️
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

Il m'a posé un lapin .
او مرا قال گذاشت .
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

با آتش بازی کردن ،ما هم در فارسی همینو میگیم .
کنایه از خطر کردن .
@Salamehx
با آتش بازی کردن ،ما هم در فارسی همینو میگیم .
کنایه از خطر کردن .
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

معنی تحت الفظی، اشتهای پرنده داشتن 
کنایه از اندازه ی گنجشک غذا خوردن
@Salamehx
معنی تحت الفظی، اشتهای پرنده داشتن
کنایه از اندازه ی گنجشک غذا خوردن
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

Docteur, j'ai un appétit d'oiseau .
دکتر من خیلی کم غذا میخورم.
@salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

La bête:حیوان ، جانور 
Le concours:رقابت 

حالا ، اینجوری حفظ کن ....ای جونور کنکوری !😂
کنایه از شاگرد اول،  خرخون😂😂 
@salamehx
La bête:حیوان ، جانور
Le concours:رقابت

حالا ، اینجوری حفظ کن ....ای جونور کنکوری !😂
کنایه از شاگرد اول، خرخون😂😂
@salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

معنی تحت الفظی، دادن مربا به خوک
کنایه از ،ارزش دادن به کسی که ارزش ندارد.
@salamehx
معنی تحت الفظی، دادن مربا به خوک
کنایه از ،ارزش دادن به کسی که ارزش ندارد.
@salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

معنی تحت الفظی، یک قفس خرگوش
کنایه از خانه کوچک داشتن
@Salamehx
معنی تحت الفظی، یک قفس خرگوش
کنایه از خانه کوچک داشتن
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

Un bon à rien

معنی تحت الفظی،  یک آدم خوب برای هیچ چیز
کنایه از آدم بی عرضه 

دیگه کاری که از دستم برمیاد ،اصطلاح یادتون بدم ، کتاب معرفی کنم ،خسته ام ،میفهمی !خسته🤣
@Salamehx
Un bon à rien

معنی تحت الفظی، یک آدم خوب برای هیچ چیز
کنایه از آدم بی عرضه

دیگه کاری که از دستم برمیاد ،اصطلاح یادتون بدم ، کتاب معرفی کنم ،خسته ام ،میفهمی !خسته🤣
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

معنی تحت الفظی، کسی را در آبمیوه گیری قراردادن
کنایه از ،کسی را تحت فشار قرار دادن و زیاد کسی کار کشیدن
@Salamehx
معنی تحت الفظی، کسی را در آبمیوه گیری قراردادن
کنایه از ،کسی را تحت فشار قرار دادن و زیاد کسی کار کشیدن
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

Je fais le coup du press-citron Antoine.
من آنتوان را تحت فشار قرار دادم.
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

معنی تحت الفظی، بر آب بودن
کنایه از ، نقش بر آب شدن
@Salamehx
معنی تحت الفظی، بر آب بودن
کنایه از ، نقش بر آب شدن
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

Il ne partira pas à l'aventure, son projet est à l'eau.
او به ماجراجویی نخواهد رفت ، برنامه اش نقش بر آب شد
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

Il ne partira pas à l'aventure, son projet est à l'eau.
او به ماجراجویی نخواهد رفت ، برنامه اش نقش بر آب شد
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

معنی تحت الفظی، ضربه ی چوب بامبو
کنایه از آفتاب زدگی و خستگی شدید در اثر گرما
@Salamehx
معنی تحت الفظی، ضربه ی چوب بامبو
کنایه از آفتاب زدگی و خستگی شدید در اثر گرما
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

معنی تحت الفظی،  شلیک تفنگ
کنایه از، صورت حساب پرهزینه
@Salamehx
معنی تحت الفظی، شلیک تفنگ
کنایه از، صورت حساب پرهزینه
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

Rougir :سرخ شدن
@Salamehx
Rougir :سرخ شدن
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

اینجا که پر از گربه است !تازه پیشگویی هم میکنن 😁بعد یکی پیدا میشه با مُخ میزنه تو دروازه 😻😻
حالا  فکر کن یه گربه هم نباشه اونوقته که فرانسوی ها میگن ،چه خلوته !یه گربه هم اینجا نیست ....
@Salamehx
اینجا که پر از گربه است !تازه پیشگویی هم میکنن 😁بعد یکی پیدا میشه با مُخ میزنه تو دروازه 😻😻
حالا فکر کن یه گربه هم نباشه اونوقته که فرانسوی ها میگن ،چه خلوته !یه گربه هم اینجا نیست ....
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

معنی تحت الفظی، یه گربه هم نیست
کنایه از ، پرنده پر نمیزنه ،خلوت و سوت و کوره .
Exemple :
Bizzare! Il n'y a pas un chat.
عجیبه !اینجا پرنده پر نمیزنه !
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

بی تو هیچم ،هیچ ،همچون سال بی ایام خویش 
بی تو پوچم ،پوچ ،همچون پوست بی بادام خویش 
سیمین بهبهانی

کشتم خودمو تا براتون تصویر مناسب این اصطلاح پیدا کنم😂😂😂😂
@Salamehx
بی تو هیچم ،هیچ ،همچون سال بی ایام خویش
بی تو پوچم ،پوچ ،همچون پوست بی بادام خویش
سیمین بهبهانی

کشتم خودمو تا براتون تصویر مناسب این اصطلاح پیدا کنم😂😂😂😂
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

Je souris pour un oui,pour un non
من برای هیچ و پوچ میخندم
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

دوباره یه اصطلاح دیگه که کنایه از خرچنگ قورباغه نوشتن است .👌🌺😼
معنی تحت الفظی، نوشتن مثل یک گربه😼
@Salamehx
دوباره یه اصطلاح دیگه که کنایه از خرچنگ قورباغه نوشتن است .👌🌺😼
معنی تحت الفظی، نوشتن مثل یک گربه😼
@Salamehx
چالش حفظ اصطلاحات فرانسوی

A l'école mes élèves écrivent comme un chat.
در مدرسه ، شاگرانم خیلی بدخط مینویسند .
@salamehx