پیشنهاد کار پزشکی تهران و البرز 
عنوان گروه یا کانال:

پیشنهاد کار پزشکی تهران و البرز


توضیحات: @mahdi_mobarra لینک گروه https://t.me/joinchat/AfPoiTwRHUtFVto4JFCWaw لینک کانال https://telegram.me/linkmed دوستان آدرس و قیمت را حتما اعلام کنند
شناسه: @
تعداد اعضا: 1786
رضیه ۹۵۳۸۴

⭐️از تمامي پزشكان، دانشجويان پزشكي دعوت به عمل مي آيد ⭐️

تا براي معاينه و ويزيت كودكان و مادران مناطق محروم با ما همراه شوند
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
در صورت تمايل به تلگرام بخش سلامت و درمان پيغام دهيد
شماره تلگرام : 09218272395
يا با شماره روابط عمومي تماس بگيريد
02188930816
و يا به ايميل خانه درمان ايميل دهيد
[email protected]
منتظرتان هستيم🌺🌺🌺
رضیه ۹۵۳۸۴

⭐️از تمامي پزشكان، دانشجويان پزشكي دعوت به عمل مي آيد ⭐️

تا براي معاينه و ويزيت كودكان و مادران مناطق محروم با ما همراه شوند
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
در صورت تمايل به تلگرام بخش سلامت و درمان پيغام دهيد
شماره تلگرام : 09218272395
يا با شماره روابط عمومي تماس بگيريد
02188930816
و يا به ايميل خانه درمان ايميل دهيد
[email protected]
منتظرتان هستيم🌺🌺🌺
رضیه ۹۵۳۸۴

⭐️از تمامي پزشكان، دانشجويان پزشكي دعوت به عمل مي آيد ⭐️

تا براي معاينه و ويزيت كودكان و مادران مناطق محروم با ما همراه شوند
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
در صورت تمايل به تلگرام بخش سلامت و درمان پيغام دهيد
شماره تلگرام : 09218272395
يا با شماره روابط عمومي تماس بگيريد
02188930816
و يا به ايميل خانه درمان ايميل دهيد
[email protected]
منتظرتان هستيم🌺🌺🌺
رضیه ۹۵۳۸۴

⭐️از تمامي پزشكان، دانشجويان پزشكي دعوت به عمل مي آيد ⭐️

تا براي معاينه و ويزيت كودكان و مادران مناطق محروم با ما همراه شوند
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
در صورت تمايل به تلگرام بخش سلامت و درمان پيغام دهيد
شماره تلگرام : 09218272395
يا با شماره روابط عمومي تماس بگيريد
02188930816
و يا به ايميل خانه درمان ايميل دهيد
[email protected]
منتظرتان هستيم🌺🌺🌺
محمدنبی ۳۲۷۶۱

محمدنبی ۳۲۷۶۱

معاونت درمان دانشگاه ایران
محمدنبی ۳۲۷۶۱

معاونت درمان دانشگاه ایران
محمدنبی ۳۲۷۶۱

معاونت درمان دانشگاه ایران
شلر ۳۸۴۶۶

شلر ۳۸۴۶۶

شلر ۳۸۴۶۶

شلر ۳۸۴۶۶

محمدنبی ۳۲۷۶۱

همکار گرامی وقتی بحث و شکلک زیاد میشه دیگه مطلب کاری به چشم نمیاد و همکارانی که بعدا وارد میشن حوصله نمیکنن که پیگری مطالب قبلی را انجام دهند . پس خواهشمندم دوستان خودشون رعایت بفرماییند
محمدنبی ۳۲۷۶۱

همکار گرامی وقتی بحث و شکلک زیاد میشه دیگه مطلب کاری به چشم نمیاد و همکارانی که بعدا وارد میشن حوصله نمیکنن که پیگری مطالب قبلی را انجام دهند . پس خواهشمندم دوستان خودشون رعایت بفرماییند
محمدنبی ۳۲۷۶۱

همکار گرامی وقتی بحث و شکلک زیاد میشه دیگه مطلب کاری به چشم نمیاد و همکارانی که بعدا وارد میشن حوصله نمیکنن که پیگری مطالب قبلی را انجام دهند . پس خواهشمندم دوستان خودشون رعایت بفرماییند
محمدنبی ۳۲۷۶۱

طبق مصوبه شورای معاونين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و توافق بعمل آمده با معاون محترم علمی رياست جمهوری، کليه مراکز تحقيقاتی مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند نيروی انسانی با شرايط حداقل معدل 17 و داشتن يک مقاله ISI/MEDLINE به خدمت گرفته و حقوق ماهيانه معادل يک مربی از سوی معاونت علمی رياست جمهوری پرداخت نمايند.

لذا، واجدين شرايط می توانند مدارک مورد نياز، شامل معدل، مقاله چاپ شد و رزومه کاری و تحصيلی خود را به آدرس ايميل [email protected] ارسال نمايند. در صورت بروز مشکل هم ميتوانيد با شماره های 55421155 و 55421144 تماس حاصل نماييد.
محمدنبی ۳۲۷۶۱

طبق مصوبه شورای معاونين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و توافق بعمل آمده با معاون محترم علمی رياست جمهوری، کليه مراکز تحقيقاتی مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند نيروی انسانی با شرايط حداقل معدل 17 و داشتن يک مقاله ISI/MEDLINE به خدمت گرفته و حقوق ماهيانه معادل يک مربی از سوی معاونت علمی رياست جمهوری پرداخت نمايند.

لذا، واجدين شرايط می توانند مدارک مورد نياز، شامل معدل، مقاله چاپ شد و رزومه کاری و تحصيلی خود را به آدرس ايميل [email protected] ارسال نمايند. در صورت بروز مشکل هم ميتوانيد با شماره های 55421155 و 55421144 تماس حاصل نماييد.
پیشنهاد کار پزشکی تهران و البرز
محمدنبی ۳۲۷۶۱

طبق مصوبه شورای معاونين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و توافق بعمل آمده با معاون محترم علمی رياست جمهوری، کليه مراکز تحقيقاتی مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند نيروی انسانی با شرايط حداقل معدل 17 و داشتن يک مقاله ISI/MEDLINE به خدمت گرفته و حقوق ماهيانه معادل يک مربی از سوی معاونت علمی رياست جمهوری پرداخت نمايند.

لذا، واجدين شرايط می توانند مدارک مورد نياز، شامل معدل، مقاله چاپ شد و رزومه کاری و تحصيلی خود را به آدرس ايميل [email protected] ارسال نمايند. در صورت بروز مشکل هم ميتوانيد با شماره های 55421155 و 55421144 تماس حاصل نماييد.
پیشنهاد کار پزشکی تهران و البرز
محمدنبی ۳۲۷۶۱

طبق مصوبه شورای معاونين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و توافق بعمل آمده با معاون محترم علمی رياست جمهوری، کليه مراکز تحقيقاتی مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند نيروی انسانی با شرايط حداقل معدل 17 و داشتن يک مقاله ISI/MEDLINE به خدمت گرفته و حقوق ماهيانه معادل يک مربی از سوی معاونت علمی رياست جمهوری پرداخت نمايند.

لذا، واجدين شرايط می توانند مدارک مورد نياز، شامل معدل، مقاله چاپ شد و رزومه کاری و تحصيلی خود را به آدرس ايميل [email protected] ارسال نمايند. در صورت بروز مشکل هم ميتوانيد با شماره های 55421155 و 55421144 تماس حاصل نماييد.
پیشنهاد کار پزشکی تهران و البرز
محمدنبی ۳۲۷۶۱

طبق مصوبه شورای معاونين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و توافق بعمل آمده با معاون محترم علمی رياست جمهوری، کليه مراکز تحقيقاتی مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند نيروی انسانی با شرايط حداقل معدل 17 و داشتن يک مقاله ISI/MEDLINE به خدمت گرفته و حقوق ماهيانه معادل يک مربی از سوی معاونت علمی رياست جمهوری پرداخت نمايند.

لذا، واجدين شرايط می توانند مدارک مورد نياز، شامل معدل، مقاله چاپ شد و رزومه کاری و تحصيلی خود را به آدرس ايميل [email protected] ارسال نمايند. در صورت بروز مشکل هم ميتوانيد با شماره های 55421155 و 55421144 تماس حاصل نماييد.
پیشنهاد کار پزشکی تهران و البرز
محمدنبی ۳۲۷۶۱

طبق مصوبه شورای معاونين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و توافق بعمل آمده با معاون محترم علمی رياست جمهوری، کليه مراکز تحقيقاتی مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند نيروی انسانی با شرايط حداقل معدل 17 و داشتن يک مقاله ISI/MEDLINE به خدمت گرفته و حقوق ماهيانه معادل يک مربی از سوی معاونت علمی رياست جمهوری پرداخت نمايند.

لذا، واجدين شرايط می توانند مدارک مورد نياز، شامل معدل، مقاله چاپ شد و رزومه کاری و تحصيلی خود را به آدرس ايميل [email protected] ارسال نمايند. در صورت بروز مشکل هم ميتوانيد با شماره های 55421155 و 55421144 تماس حاصل نماييد.
پیشنهاد کار پزشکی تهران و البرز
محمدنبی ۳۲۷۶۱

با سلام خدمت همکاران گرامی
ضمن احترام به تمام دوستان .همانطور که اشاره شد . بخاطر اینکه صحبت های 2 طرفه گروه را شلوغ نکنه و دوستان مطالب غیر مرتبط ارسال نکنند . اینگونه مطالب بلافاصله حذف میشه .
مطالبی که نظر شخصی یا بحث باشه بعد از چند ساعت پاک مشن .
مطالبی که جنبه عمومی دارند پاک نمیشوند .

از همکاران خواهشمندم آگهی خود را به طور کامل بیان کنند . یا اگر مورد جدیدی خواستند اضافه کنند به پیام قبلی اضافه کنند . و دوباره ارسال نماییند .

هدف این گروه ارتباط مستقیم و سربع و جهت کار بین همکاران هست .
در ضمن از راهنمایی و همکاری دوستان جهت بهتر شدن گروه صمیمانه استقبال میکنم .
محمدنبی ۳۲۷۶۱

با سلام خدمت همکاران گرامی
ضمن احترام به تمام دوستان .همانطور که اشاره شد . بخاطر اینکه صحبت های 2 طرفه گروه را شلوغ نکنه و دوستان مطالب غیر مرتبط ارسال نکنند . اینگونه مطالب بلافاصله حذف میشه .
مطالبی که نظر شخصی یا بحث باشه بعد از چند ساعت پاک مشن .
مطالبی که جنبه عمومی دارند پاک نمیشوند .

از همکاران خواهشمندم آگهی خود را به طور کامل بیان کنند . یا اگر مورد جدیدی خواستند اضافه کنند به پیام قبلی اضافه کنند . و دوباره ارسال نماییند .

هدف این گروه ارتباط مستقیم و سربع و جهت کار بین همکاران هست .
در ضمن از راهنمایی و همکاری دوستان جهت بهتر شدن گروه صمیمانه استقبال میکنم .
محمدنبی ۳۲۷۶۱

با سلام خدمت همکاران گرامی
ضمن احترام به تمام دوستان .همانطور که اشاره شد . بخاطر اینکه صحبت های 2 طرفه گروه را شلوغ نکنه و دوستان مطالب غیر مرتبط ارسال نکنند . اینگونه مطالب بلافاصله حذف میشه .
مطالبی که نظر شخصی یا بحث باشه بعد از چند ساعت پاک مشن .
مطالبی که جنبه عمومی دارند پاک نمیشوند .

از همکاران خواهشمندم آگهی خود را به طور کامل بیان کنند . یا اگر مورد جدیدی خواستند اضافه کنند به پیام قبلی اضافه کنند . و دوباره ارسال نماییند .

هدف این گروه ارتباط مستقیم و سربع و جهت کار بین همکاران هست .
در ضمن از راهنمایی و همکاری دوستان جهت بهتر شدن گروه صمیمانه استقبال میکنم .
محمدنبی ۳۲۷۶۱

با سلام خدمت همکاران گرامی
ضمن احترام به تمام دوستان .همانطور که اشاره شد . بخاطر اینکه صحبت های 2 طرفه گروه را شلوغ نکنه و دوستان مطالب غیر مرتبط ارسال نکنند . اینگونه مطالب بلافاصله حذف میشه .
مطالبی که نظر شخصی یا بحث باشه بعد از چند ساعت پاک مشن .
مطالبی که جنبه عمومی دارند پاک نمیشوند .

از همکاران خواهشمندم آگهی خود را به طور کامل بیان کنند . یا اگر مورد جدیدی خواستند اضافه کنند به پیام قبلی اضافه کنند . و دوباره ارسال نماییند .

هدف این گروه ارتباط مستقیم و سربع و جهت کار بین همکاران هست .
در ضمن از راهنمایی و همکاری دوستان جهت بهتر شدن گروه صمیمانه استقبال میکنم .
محمدنبی ۳۲۷۶۱

با سلام خدمت همکاران گرامی
ضمن احترام به تمام دوستان .همانطور که اشاره شد . بخاطر اینکه صحبت های 2 طرفه گروه را شلوغ نکنه و دوستان مطالب غیر مرتبط ارسال نکنند . اینگونه مطالب بلافاصله حذف میشه .
مطالبی که نظر شخصی یا بحث باشه بعد از چند ساعت پاک مشن .
مطالبی که جنبه عمومی دارند پاک نمیشوند .

از همکاران خواهشمندم آگهی خود را به طور کامل بیان کنند . یا اگر مورد جدیدی خواستند اضافه کنند به پیام قبلی اضافه کنند . و دوباره ارسال نماییند .

هدف این گروه ارتباط مستقیم و سربع و جهت کار بین همکاران هست .
در ضمن از راهنمایی و همکاری دوستان جهت بهتر شدن گروه صمیمانه استقبال میکنم .
محمدنبی ۳۲۷۶۱

با سلام خدمت همکاران گرامی
ضمن احترام به تمام دوستان .همانطور که اشاره شد . بخاطر اینکه صحبت های 2 طرفه گروه را شلوغ نکنه و دوستان مطالب غیر مرتبط ارسال نکنند . اینگونه مطالب بلافاصله حذف میشه .
مطالبی که نظر شخصی یا بحث باشه بعد از چند ساعت پاک مشن .
مطالبی که جنبه عمومی دارند پاک نمیشوند .

از همکاران خواهشمندم آگهی خود را به طور کامل بیان کنند . یا اگر مورد جدیدی خواستند اضافه کنند به پیام قبلی اضافه کنند . و دوباره ارسال نماییند .

هدف این گروه ارتباط مستقیم و سربع و جهت کار بین همکاران هست .
در ضمن از راهنمایی و همکاری دوستان جهت بهتر شدن گروه صمیمانه استقبال میکنم .
محمدنبی ۳۲۷۶۱

با سلام خدمت همکاران گرامی
ضمن احترام به تمام دوستان .همانطور که اشاره شد . بخاطر اینکه صحبت های 2 طرفه گروه را شلوغ نکنه و دوستان مطالب غیر مرتبط ارسال نکنند . اینگونه مطالب بلافاصله حذف میشه .
مطالبی که نظر شخصی یا بحث باشه بعد از چند ساعت پاک مشن .
مطالبی که جنبه عمومی دارند پاک نمیشوند .

از همکاران خواهشمندم آگهی خود را به طور کامل بیان کنند . یا اگر مورد جدیدی خواستند اضافه کنند به پیام قبلی اضافه کنند . و دوباره ارسال نماییند .

هدف این گروه ارتباط مستقیم و سربع و جهت کار بین همکاران هست .
در ضمن از راهنمایی و همکاری دوستان جهت بهتر شدن گروه صمیمانه استقبال میکنم .
محمدنبی ۳۲۷۶۱

با سلام خدمت همکاران گرامی
ضمن احترام به تمام دوستان .همانطور که اشاره شد . بخاطر اینکه صحبت های 2 طرفه گروه را شلوغ نکنه و دوستان مطالب غیر مرتبط ارسال نکنند . اینگونه مطالب بلافاصله حذف میشه .
مطالبی که نظر شخصی یا بحث باشه بعد از چند ساعت پاک مشن .
مطالبی که جنبه عمومی دارند پاک نمیشوند .

از همکاران خواهشمندم آگهی خود را به طور کامل بیان کنند . یا اگر مورد جدیدی خواستند اضافه کنند به پیام قبلی اضافه کنند . و دوباره ارسال نماییند .

هدف این گروه ارتباط مستقیم و سربع و جهت کار بین همکاران هست .
در ضمن از راهنمایی و همکاری دوستان جهت بهتر شدن گروه صمیمانه استقبال میکنم .
محمدنبی ۳۲۷۶۱

با سلام خدمت همکاران گرامی
ضمن احترام به تمام دوستان .همانطور که اشاره شد . بخاطر اینکه صحبت های 2 طرفه گروه را شلوغ نکنه و دوستان مطالب غیر مرتبط ارسال نکنند . اینگونه مطالب بلافاصله حذف میشه .
مطالبی که نظر شخصی یا بحث باشه بعد از چند ساعت پاک مشن .
مطالبی که جنبه عمومی دارند پاک نمیشوند .

از همکاران خواهشمندم آگهی خود را به طور کامل بیان کنند . یا اگر مورد جدیدی خواستند اضافه کنند به پیام قبلی اضافه کنند . و دوباره ارسال نماییند .

هدف این گروه ارتباط مستقیم و سربع و جهت کار بین همکاران هست .
در ضمن از راهنمایی و همکاری دوستان جهت بهتر شدن گروه صمیمانه استقبال میکنم .
محمدنبی ۳۲۷۶۱

با سلام خدمت همکاران گرامی
ضمن احترام به تمام دوستان .همانطور که اشاره شد . بخاطر اینکه صحبت های 2 طرفه گروه را شلوغ نکنه و دوستان مطالب غیر مرتبط ارسال نکنند . اینگونه مطالب بلافاصله حذف میشه .
مطالبی که نظر شخصی یا بحث باشه بعد از چند ساعت پاک مشن .
مطالبی که جنبه عمومی دارند پاک نمیشوند .

از همکاران خواهشمندم آگهی خود را به طور کامل بیان کنند . یا اگر مورد جدیدی خواستند اضافه کنند به پیام قبلی اضافه کنند . و دوباره ارسال نماییند .

هدف این گروه ارتباط مستقیم و سربع و جهت کار بین همکاران هست .
در ضمن از راهنمایی و همکاری دوستان جهت بهتر شدن گروه صمیمانه استقبال میکنم .
شایسته ۱۰۱۲۷۰

شایسته ۱۰۱۲۷۰

اتابك ۱۰۲۳۷۰

بدون داشتن امتیازات و چیزای لازم! تعیین شده تو قانون نمیتونید تو تهران پروانه بگیرید مگر اینکه شرایط ذکر شده تو تبصره ی 7 رو داشته باشید (شرایط خاص)
شایسته ۱۰۱۲۷۰

مصوبه کمیسیون تبصره 7 ماده 13 آئین نامه اجرائی قانون اجازه تأسیس مطب، اسفند 80
کمیسیون تبصره 7 ماده 13 آیین نامه اجرائی قانون اجازه تأسیس مطب در جلسات مورخ 8/12/1380 و 15/12/1380 شرایط جدیدی برای استفاده از تسهیلات تبصره 7 ماده 13 آئین نامه مذکور تصویب کرد متن کامل مصوبه کمیسیون تبصره 7 ماده 13 آئین نامه اجرائی قانون اجازه تأسیس مطب بدین شرح است:

الف) شرایط کلی افراد استفاده کننده از تبصره 7 ماده 13
1- دارای پروانه دائم پزشکی
2- در نظر گرفتن شهر محل انجام تعهدات دستیاری (ضریب k) در مورد متخصصین
3- اعلام نیاز از مراکز خیریه ،دولتی یا خصوصی مورد تأیید معاونت درمان دانشگاه مربوطه

ب) شرایط خاص افراد استفاده کننده از تبصره 7 ماده 13
1- پزشکان و دندانپزشکانی که با تأیید شورای عالی مبتلا به بیماری جسمی صعب العلاج می باشند،جهت اشتغال در مراکز درمانی خصوصی،خیریه و یا تاسیس مطب در شهر محل سکونت نامبرده

2- خانم های پزشک و دندانپزشک متأهل جهت اشتغال در مراکز درمانی خیریه ،خصوصی یا دولتی در شهر محل سکونت همسر

3 - خانم های پزشک و دندانپزشک مشمول بند (ب)تبصره 9 ماده 13 که اکنون مطلقه هستند یا همسرشان فوت گردیده است ،جهت تأسیس مطب در شهر محل سکونت

4- خانم های پزشک و دندانپزشک متاهل که همسرشان کادر ثابت نیروهای مسلح و یا کارکنان رسمی دولت می باشند، جهت تأسیس مطب در محل سکونت همسر و درمورد پزشکان و دندانپزشکان مرد که همسرشان شاغل رسمی ادارات دولتی و یا کادر ثابت نیروهای مسلح می باشند، جهت اشتغال در مراکز درمانی خصوصی، خیریه یا دولتی در شهر محل سکونت همسر و تأسیس مطب در مناطق مجاز پنج استان بزرگ.

5- پزشکان و دندانپزشکان فارغ التحصیل خارج از کشور که از ارز دولتی استفاده نکرده اند جهت تأسیس مطب در شهر محل سکونت طبق تأیید کلانتری

6- پزشکان و دندانپزشکانی که به طور قرار داد خرید خدمت – شرکتی – پیمانی شاغل در بخش دولتی یا لشکری هستند جهت تأسیس مطب در شهر محل خدمت نامبرده مشروط به همکاری در بخش دولتی یا لشکری حداقل یک شیفت کامل در روز به تأیید کارگزینی اداره مربوطه و عدم نیاز در ساعات غیر اداری در مورد ارتش و سپاه با تأییدیه از ستاد مشترک

7- پزشکان و دندانپزشکانی که یکی از اعضای اصلی خانواده شان (پدر- مادر- همسر- فرزند) دارای بیماری صعب العلاج با تأیید شورای عالی پزشکی می باشند جهت اشتغال در بخش خصوصی یا تأسیس مطب در مناطق مجاز پنج استان بزرگ کشور بدون در نظر گرفتن سقف جمعیت و در صورت تک فرزند بودن، تأسیس مطب در شهر محل سکونت پدر و مادر

8- پزشکان و دندانپزشکان مرد که همسرشان در یکی از دانشگاههای شهر محل سکونت همسر، دانشجو باشند جهت اشتغال در بخش خصوصی یا تأسیس مطب در یکی از شهرستان های مجاز یا اشتغال در یکی از مراکز خیریه، خصوصی و یا دولتی در همان شهر

9- خانم های پزشک و دندانپزشک عمومی متأهل که خدمات قانونی را در مناطق ضریب دار گذرانده اند جهت اشتغال در مراکز درمانی خصوصی،خیریه یا دولتی یا تأسیس مطب در شهر محل سکونت همسر

10- همسر و فرزند شهدا ،جهت اشتغال در مراکز درمانی خیریه ،دولتی و یا خصوصی در پنج شهر بزرگ یا تأسیس مطب در شهرهای مجاز استان

11- پزشکان و دندانپزشکانی که طبق مندرجات شناسنامه، خود یا همسر متقاضی به شرح ذیل بومی شهر مورد درخواست شناخته شوند (پدر، مادر، خود متقاضی و یا همسر ایشان سه نفر از 4 نفر مذکور متولد آن شهر باشند.) با کسب حداقل 250 امتیاز برای پنج شهر بزرگ و بدون کسب امتیاز برای شهرهای مجاز استان مربوطه

12- پزشکان و دندانپزشکانی که طبق برگ قیم نامه یا کفالت نامه و یا ...از اداره سرپرستی وابسته به وزارت دادگستری، سرپرستی خانواده به عهده ایشان باشد با رعایت سایر مقررات مربوط جهت اشتغال در بخش خصوصی یا تأسیس مطب (در شهر محل سکونت پدر و مادر)

13- پزشکان و دندانپزشکان عمومی و متخصص دارای پروانه دائم که در استخدام رسمی یکی از ادارات عمومی غیر دولتی باشند (با ارائه حکم استخدامی و گواهی معتبر از عالی ترین مقام اجرایی اداره مربوطه مبنی بر موافقت با کار خصوصی نامبرده در ساعات غیر اداری) جهت اشتغال در بخش خصوصی یا تأسیس مطب مشروط در شهر محل خدمت

14- موارد خاصی که با تشخیص سازمان نظام پزشکی دارای مشکلات خاص می باشند.
شایسته ۱۰۱۲۷۰

مصوبه کمیسیون تبصره 7 ماده 13 آئین نامه اجرائی قانون اجازه تأسیس مطب، اسفند 80
کمیسیون تبصره 7 ماده 13 آیین نامه اجرائی قانون اجازه تأسیس مطب در جلسات مورخ 8/12/1380 و 15/12/1380 شرایط جدیدی برای استفاده از تسهیلات تبصره 7 ماده 13 آئین نامه مذکور تصویب کرد متن کامل مصوبه کمیسیون تبصره 7 ماده 13 آئین نامه اجرائی قانون اجازه تأسیس مطب بدین شرح است:

الف) شرایط کلی افراد استفاده کننده از تبصره 7 ماده 13
1- دارای پروانه دائم پزشکی
2- در نظر گرفتن شهر محل انجام تعهدات دستیاری (ضریب k) در مورد متخصصین
3- اعلام نیاز از مراکز خیریه ،دولتی یا خصوصی مورد تأیید معاونت درمان دانشگاه مربوطه

ب) شرایط خاص افراد استفاده کننده از تبصره 7 ماده 13
1- پزشکان و دندانپزشکانی که با تأیید شورای عالی مبتلا به بیماری جسمی صعب العلاج می باشند،جهت اشتغال در مراکز درمانی خصوصی،خیریه و یا تاسیس مطب در شهر محل سکونت نامبرده

2- خانم های پزشک و دندانپزشک متأهل جهت اشتغال در مراکز درمانی خیریه ،خصوصی یا دولتی در شهر محل سکونت همسر

3 - خانم های پزشک و دندانپزشک مشمول بند (ب)تبصره 9 ماده 13 که اکنون مطلقه هستند یا همسرشان فوت گردیده است ،جهت تأسیس مطب در شهر محل سکونت

4- خانم های پزشک و دندانپزشک متاهل که همسرشان کادر ثابت نیروهای مسلح و یا کارکنان رسمی دولت می باشند، جهت تأسیس مطب در محل سکونت همسر و درمورد پزشکان و دندانپزشکان مرد که همسرشان شاغل رسمی ادارات دولتی و یا کادر ثابت نیروهای مسلح می باشند، جهت اشتغال در مراکز درمانی خصوصی، خیریه یا دولتی در شهر محل سکونت همسر و تأسیس مطب در مناطق مجاز پنج استان بزرگ.

5- پزشکان و دندانپزشکان فارغ التحصیل خارج از کشور که از ارز دولتی استفاده نکرده اند جهت تأسیس مطب در شهر محل سکونت طبق تأیید کلانتری

6- پزشکان و دندانپزشکانی که به طور قرار داد خرید خدمت – شرکتی – پیمانی شاغل در بخش دولتی یا لشکری هستند جهت تأسیس مطب در شهر محل خدمت نامبرده مشروط به همکاری در بخش دولتی یا لشکری حداقل یک شیفت کامل در روز به تأیید کارگزینی اداره مربوطه و عدم نیاز در ساعات غیر اداری در مورد ارتش و سپاه با تأییدیه از ستاد مشترک

7- پزشکان و دندانپزشکانی که یکی از اعضای اصلی خانواده شان (پدر- مادر- همسر- فرزند) دارای بیماری صعب العلاج با تأیید شورای عالی پزشکی می باشند جهت اشتغال در بخش خصوصی یا تأسیس مطب در مناطق مجاز پنج استان بزرگ کشور بدون در نظر گرفتن سقف جمعیت و در صورت تک فرزند بودن، تأسیس مطب در شهر محل سکونت پدر و مادر

8- پزشکان و دندانپزشکان مرد که همسرشان در یکی از دانشگاههای شهر محل سکونت همسر، دانشجو باشند جهت اشتغال در بخش خصوصی یا تأسیس مطب در یکی از شهرستان های مجاز یا اشتغال در یکی از مراکز خیریه، خصوصی و یا دولتی در همان شهر

9- خانم های پزشک و دندانپزشک عمومی متأهل که خدمات قانونی را در مناطق ضریب دار گذرانده اند جهت اشتغال در مراکز درمانی خصوصی،خیریه یا دولتی یا تأسیس مطب در شهر محل سکونت همسر

10- همسر و فرزند شهدا ،جهت اشتغال در مراکز درمانی خیریه ،دولتی و یا خصوصی در پنج شهر بزرگ یا تأسیس مطب در شهرهای مجاز استان

11- پزشکان و دندانپزشکانی که طبق مندرجات شناسنامه، خود یا همسر متقاضی به شرح ذیل بومی شهر مورد درخواست شناخته شوند (پدر، مادر، خود متقاضی و یا همسر ایشان سه نفر از 4 نفر مذکور متولد آن شهر باشند.) با کسب حداقل 250 امتیاز برای پنج شهر بزرگ و بدون کسب امتیاز برای شهرهای مجاز استان مربوطه

12- پزشکان و دندانپزشکانی که طبق برگ قیم نامه یا کفالت نامه و یا ...از اداره سرپرستی وابسته به وزارت دادگستری، سرپرستی خانواده به عهده ایشان باشد با رعایت سایر مقررات مربوط جهت اشتغال در بخش خصوصی یا تأسیس مطب (در شهر محل سکونت پدر و مادر)

13- پزشکان و دندانپزشکان عمومی و متخصص دارای پروانه دائم که در استخدام رسمی یکی از ادارات عمومی غیر دولتی باشند (با ارائه حکم استخدامی و گواهی معتبر از عالی ترین مقام اجرایی اداره مربوطه مبنی بر موافقت با کار خصوصی نامبرده در ساعات غیر اداری) جهت اشتغال در بخش خصوصی یا تأسیس مطب مشروط در شهر محل خدمت

14- موارد خاصی که با تشخیص سازمان نظام پزشکی دارای مشکلات خاص می باشند.
تورج ۹۷۶۴۲

مالیات مصوب سال 94 دقیقاً اینجوریه:
تا یک میلیون => مالیات صفر
تا هفت میلیون => مالیات 5%
تا 15(فکر کنم البته) => مالیات 10%

یعنی کسی که حقوقش 16 تومنه
برا 1 تومنش مالیات نداره
برا 6 تومنش مالیات 300 هزارتومن
برا 8 میلیونش(بالای هفت تومنش) 800 هزار تومن
یعنی جمعا 1200
تورج ۹۷۶۴۲

مالیات مصوب سال 94 دقیقاً اینجوریه:
تا یک میلیون => مالیات صفر
تا هفت میلیون => مالیات 5%
تا 15(فکر کنم البته) => مالیات 10%

یعنی کسی که حقوقش 16 تومنه
برا 1 تومنش مالیات نداره
برا 6 تومنش مالیات 300 هزارتومن
برا 8 میلیونش(بالای هفت تومنش) 800 هزار تومن
یعنی جمعا 1200
محمدنبی ۳۲۷۶۱

با سلام خدمت همکاران گرامی
ضمن احترام به تمام دوستان .همانطور که اشاره شد . بخاطر اینکه صحبت های 2 طرفه گروه را شلوغ نکنه و دوستان مطالب غیر مرتبط ارسال نکنند . اینگونه مطالب بلافاصله حذف میشه .
مطالبی که نظر شخصی یا بحث باشه بعد از چند ساعت پاک مشن .
مطالبی که جنبه عمومی دارند پاک نمیشوند .
🍃💐🍃💐🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃💐🍃💐

از همکاران خواهشمندم آگهی خود را به طور کامل بیان کنند . یا اگر مورد جدیدی خواستند اضافه کنند به پیام قبلی اضافه کنند . و دوباره ارسال نماییند . وپیام قبلی خودشان را حذف کنند.

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘

هدف این گروه ارتباط مستقیم و سربع و جهت کار بین همکاران هست .
از راهنمایی و همکاری دوستان جهت بهتر شدن گروه صمیمانه استقبال میکنم .
اگر دوستانی بتوانند به عنوان ادمین کمک کنند خوشحال می شویم .
شایسته ۱۰۱۲۷۰

شایسته ۱۰۱۲۷۰

شایسته ۱۰۱۲۷۰

شایسته ۱۰۱۲۷۰

شایسته ۱۰۱۲۷۰

شایسته ۱۰۱۲۷۰

شایسته ۱۰۱۲۷۰

شایسته ۱۰۱۲۷۰

شایسته ۱۰۱۲۷۰

شایسته ۱۰۱۲۷۰

شایسته ۱۰۱۲۷۰

شایسته ۱۰۱۲۷۰

شایسته ۱۰۱۲۷۰

شایسته ۱۰۱۲۷۰

شایسته ۱۰۱۲۷۰

شایسته ۱۰۱۲۷۰

محمدنبی ۳۲۷۶۱

مجموعه ای از کانالها و گروهای #پزشکی #پرستاری_مامایی #داروسازی #دندانپزشکی #بهداشت و.......


در کانال https://telegram.me/linkmed قرار گرفته .

دوستان سعی شده مجموعه لینک های گروهای پزشکی را بطور منظم جمع شود و گروها و کانالهای جدید نیز به کانال اضافه شود .👍👍👍👍👍
لطفا گروهای که در کانال نیست بفرمایید تا اضافه بشوند . امیدوارم که این مجموعه مناسب دوستان و همکاران باشه.
درضمن درصورتی لینک گروه تغییرکرد . اطلاع دهید .🙏🙏🙏🙏🙏🙏
محمدنبی ۳۲۷۶۱

مجموعه ای از کانالها و گروهای #پزشکی #پرستاری_مامایی #داروسازی #دندانپزشکی #بهداشت و.......


در کانال https://telegram.me/linkmed قرار گرفته .

دوستان سعی شده مجموعه لینک های گروهای پزشکی را بطور منظم جمع شود و گروها و کانالهای جدید نیز به کانال اضافه شود .👍👍👍👍👍
لطفا گروهای که در کانال نیست بفرمایید تا اضافه بشوند . امیدوارم که این مجموعه مناسب دوستان و همکاران باشه.
درضمن درصورتی لینک گروه تغییرکرد . اطلاع دهید .🙏🙏🙏🙏🙏🙏
محمدنبی ۳۲۷۶۱

با سلام خدمت همکاران گرامی
ضمن احترام به تمام دوستان .همانطور که اشاره شد . بخاطر اینکه صحبت های 2 طرفه گروه را شلوغ نکنه و دوستان مطالب غیر مرتبط ارسال نکنند . اینگونه مطالب بلافاصله حذف میشه .
مطالبی که نظر شخصی یا بحث باشه بعد از چند ساعت پاک مشن .
مطالبی که جنبه عمومی دارند پاک نمیشوند .
🍃💐🍃💐🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃💐🍃💐

از همکاران خواهشمندم آگهی خود را به طور کامل بیان کنند . یا اگر مورد جدیدی خواستند اضافه کنند به پیام قبلی اضافه کنند . و دوباره ارسال نماییند . وپیام قبلی خودشان را حذف کنند.

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘

هدف این گروه ارتباط مستقیم و سربع و جهت کار بین همکاران هست .
از راهنمایی و همکاری دوستان جهت بهتر شدن گروه صمیمانه استقبال میکنم .
از دوستانی که به عنوان ادمین کمک می کنند کمال تشکر را دارم .
و پیشاپیش سال جدید را به همه تبریک میگم .
دوستان میدونم که لطف دارن و پیام تبریک به گروه میفرستم همین جا خواهش دارم این کار را در این گروه نکنید .
در سال آیند تغییراتی در گروه خواهیم داشت که به اطلاع دوستان خواهد رسید.باتشکر از همه همکاران .
محمدنبی ۳۲۷۶۱

با سلام خدمت همکاران گرامی
ضمن احترام به تمام دوستان .همانطور که اشاره شد . بخاطر اینکه صحبت های 2 طرفه گروه را شلوغ نکنه و دوستان مطالب غیر مرتبط ارسال نکنند . اینگونه مطالب بلافاصله حذف میشه .
مطالبی که نظر شخصی یا بحث باشه بعد از چند ساعت پاک مشن .
مطالبی که جنبه عمومی دارند پاک نمیشوند .
🍃💐🍃💐🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃💐🍃💐

از همکاران خواهشمندم آگهی خود را به طور کامل بیان کنند . یا اگر مورد جدیدی خواستند اضافه کنند به پیام قبلی اضافه کنند . و دوباره ارسال نماییند . وپیام قبلی خودشان را حذف کنند.

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘

هدف این گروه ارتباط مستقیم و سربع و جهت کار بین همکاران هست .
از راهنمایی و همکاری دوستان جهت بهتر شدن گروه صمیمانه استقبال میکنم .
از دوستانی که به عنوان ادمین کمک می کنند کمال تشکر را دارم .
و پیشاپیش سال جدید را به همه تبریک میگم .
دوستان میدونم که لطف دارن و پیام تبریک به گروه میفرستم همین جا خواهش دارم این کار را در این گروه نکنید .
در سال آیند تغییراتی در گروه خواهیم داشت که به اطلاع دوستان خواهد رسید.باتشکر از همه همکاران .
محمدنبی ۳۲۷۶۱

با سلام خدمت همکاران گرامی
ضمن احترام به تمام دوستان .همانطور که اشاره شد . بخاطر اینکه صحبت های 2 طرفه گروه را شلوغ نکنه و دوستان مطالب غیر مرتبط ارسال نکنند . اینگونه مطالب بلافاصله حذف میشه .
مطالبی که نظر شخصی یا بحث باشه بعد از چند ساعت پاک مشن .
مطالبی که جنبه عمومی دارند پاک نمیشوند .
🍃💐🍃💐🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃💐🍃💐

از همکاران خواهشمندم آگهی خود را به طور کامل بیان کنند . یا اگر مورد جدیدی خواستند اضافه کنند به پیام قبلی اضافه کنند . و دوباره ارسال نماییند . وپیام قبلی خودشان را حذف کنند.

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘

هدف این گروه ارتباط مستقیم و سربع و جهت کار بین همکاران هست .
از راهنمایی و همکاری دوستان جهت بهتر شدن گروه صمیمانه استقبال میکنم .
از دوستانی که به عنوان ادمین کمک می کنند کمال تشکر را دارم .
و پیشاپیش سال جدید را به همه تبریک میگم .
دوستان میدونم که لطف دارن و پیام تبریک به گروه میفرستم همین جا خواهش دارم این کار را در این گروه نکنید .
در سال آیند تغییراتی در گروه خواهیم داشت که به اطلاع دوستان خواهد رسید.باتشکر از همه همکاران .
محمدنبی ۳۲۷۶۱

با سلام خدمت همکاران گرامی
ضمن احترام به تمام دوستان .همانطور که اشاره شد . بخاطر اینکه صحبت های 2 طرفه گروه را شلوغ نکنه و دوستان مطالب غیر مرتبط ارسال نکنند . اینگونه مطالب بلافاصله حذف میشه .
مطالبی که نظر شخصی یا بحث باشه بعد از چند ساعت پاک مشن .
مطالبی که جنبه عمومی دارند پاک نمیشوند .
🍃💐🍃💐🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃💐🍃💐

از همکاران خواهشمندم آگهی خود را به طور کامل بیان کنند . یا اگر مورد جدیدی خواستند اضافه کنند به پیام قبلی اضافه کنند . و دوباره ارسال نماییند . وپیام قبلی خودشان را حذف کنند.

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘

هدف این گروه ارتباط مستقیم و سربع و جهت کار بین همکاران هست .
از راهنمایی و همکاری دوستان جهت بهتر شدن گروه صمیمانه استقبال میکنم .
از دوستانی که به عنوان ادمین کمک می کنند کمال تشکر را دارم .
و پیشاپیش سال جدید را به همه تبریک میگم .
دوستان میدونم که لطف دارن و پیام تبریک به گروه میفرستم همین جا خواهش دارم این کار را در این گروه نکنید .
در سال آیند تغییراتی در گروه خواهیم داشت که به اطلاع دوستان خواهد رسید.باتشکر از همه همکاران .
محمدنبی ۳۲۷۶۱

با سلام خدمت همکاران گرامی
ضمن احترام به تمام دوستان .همانطور که اشاره شد . بخاطر اینکه صحبت های 2 طرفه گروه را شلوغ نکنه و دوستان مطالب غیر مرتبط ارسال نکنند . اینگونه مطالب بلافاصله حذف میشه .
مطالبی که نظر شخصی یا بحث باشه بعد از چند ساعت پاک مشن .
مطالبی که جنبه عمومی دارند پاک نمیشوند .
🍃💐🍃💐🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃💐🍃💐

از همکاران خواهشمندم آگهی خود را به طور کامل بیان کنند . یا اگر مورد جدیدی خواستند اضافه کنند به پیام قبلی اضافه کنند . و دوباره ارسال نماییند . وپیام قبلی خودشان را حذف کنند.

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘

هدف این گروه ارتباط مستقیم و سربع و جهت کار بین همکاران هست .
از راهنمایی و همکاری دوستان جهت بهتر شدن گروه صمیمانه استقبال میکنم .
از دوستانی که به عنوان ادمین کمک می کنند کمال تشکر را دارم .
و پیشاپیش سال جدید را به همه تبریک میگم .
دوستان میدونم که لطف دارن و پیام تبریک به گروه میفرستم همین جا خواهش دارم این کار را در این گروه نکنید .
در سال آیند تغییراتی در گروه خواهیم داشت که به اطلاع دوستان خواهد رسید.باتشکر از همه همکاران .
محمدنبی ۳۲۷۶۱

با سلام خدمت همکاران گرامی
ضمن احترام به تمام دوستان .همانطور که اشاره شد . بخاطر اینکه صحبت های 2 طرفه گروه را شلوغ نکنه و دوستان مطالب غیر مرتبط ارسال نکنند . اینگونه مطالب بلافاصله حذف میشه .
مطالبی که نظر شخصی یا بحث باشه بعد از چند ساعت پاک مشن .
مطالبی که جنبه عمومی دارند پاک نمیشوند .
🍃💐🍃💐🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃💐🍃💐

از همکاران خواهشمندم آگهی خود را به طور کامل بیان کنند . یا اگر مورد جدیدی خواستند اضافه کنند به پیام قبلی اضافه کنند . و دوباره ارسال نماییند . وپیام قبلی خودشان را حذف کنند.

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘

هدف این گروه ارتباط مستقیم و سربع و جهت کار بین همکاران هست .
از راهنمایی و همکاری دوستان جهت بهتر شدن گروه صمیمانه استقبال میکنم .
از دوستانی که به عنوان ادمین کمک می کنند کمال تشکر را دارم .
و پیشاپیش سال جدید را به همه تبریک میگم .
دوستان میدونم که لطف دارن و پیام تبریک به گروه میفرستم همین جا خواهش دارم این کار را در این گروه نکنید .
در سال آیند تغییراتی در گروه خواهیم داشت که به اطلاع دوستان خواهد رسید.باتشکر از همه همکاران .
محمدنبی ۳۲۷۶۱

با سلام خدمت همکاران گرامی
ضمن احترام به تمام دوستان .همانطور که اشاره شد . بخاطر اینکه صحبت های 2 طرفه گروه را شلوغ نکنه و دوستان مطالب غیر مرتبط ارسال نکنند . اینگونه مطالب بلافاصله حذف میشه .
مطالبی که نظر شخصی یا بحث باشه بعد از چند ساعت پاک مشن .
مطالبی که جنبه عمومی دارند پاک نمیشوند .
🍃💐🍃💐🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃💐🍃💐

از همکاران خواهشمندم آگهی خود را به طور کامل بیان کنند . یا اگر مورد جدیدی خواستند اضافه کنند به پیام قبلی اضافه کنند . و دوباره ارسال نماییند . وپیام قبلی خودشان را حذف کنند.

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘

هدف این گروه ارتباط مستقیم و سربع و جهت کار بین همکاران هست .
از راهنمایی و همکاری دوستان جهت بهتر شدن گروه صمیمانه استقبال میکنم .
از دوستانی که به عنوان ادمین کمک می کنند کمال تشکر را دارم .
و پیشاپیش سال جدید را به همه تبریک میگم .
دوستان میدونم که لطف دارن و پیام تبریک به گروه میفرستم همین جا خواهش دارم این کار را در این گروه نکنید .
در سال آیند تغییراتی در گروه خواهیم داشت که به اطلاع دوستان خواهد رسید.باتشکر از همه همکاران .
محمدنبی ۳۲۷۶۱

با سلام خدمت همکاران گرامی
ضمن احترام به تمام دوستان .همانطور که اشاره شد . بخاطر اینکه صحبت های 2 طرفه گروه را شلوغ نکنه و دوستان مطالب غیر مرتبط ارسال نکنند . اینگونه مطالب بلافاصله حذف میشه .
مطالبی که نظر شخصی یا بحث باشه بعد از چند ساعت پاک مشن .
مطالبی که جنبه عمومی دارند پاک نمیشوند .
🍃💐🍃💐🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃💐🍃💐

از همکاران خواهشمندم آگهی خود را به طور کامل بیان کنند . یا اگر مورد جدیدی خواستند اضافه کنند به پیام قبلی اضافه کنند . و دوباره ارسال نماییند . وپیام قبلی خودشان را حذف کنند.

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘

هدف این گروه ارتباط مستقیم و سربع و جهت کار بین همکاران هست .
از راهنمایی و همکاری دوستان جهت بهتر شدن گروه صمیمانه استقبال میکنم .
از دوستانی که به عنوان ادمین کمک می کنند کمال تشکر را دارم .
و پیشاپیش سال جدید را به همه تبریک میگم .
دوستان میدونم که لطف دارن و پیام تبریک به گروه میفرستم همین جا خواهش دارم این کار را در این گروه نکنید .
در سال آیند تغییراتی در گروه خواهیم داشت که به اطلاع دوستان خواهد رسید.باتشکر از همه همکاران .
محمدنبی ۳۲۷۶۱

با سلام خدمت همکاران گرامی
ضمن احترام به تمام دوستان .همانطور که اشاره شد . بخاطر اینکه صحبت های 2 طرفه گروه را شلوغ نکنه و دوستان مطالب غیر مرتبط ارسال نکنند . اینگونه مطالب بلافاصله حذف میشه .
مطالبی که نظر شخصی یا بحث باشه بعد از چند ساعت پاک مشن .
مطالبی که جنبه عمومی دارند پاک نمیشوند .
🍃💐🍃💐🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃💐🍃💐

از همکاران خواهشمندم آگهی خود را به طور کامل بیان کنند . یا اگر مورد جدیدی خواستند اضافه کنند به پیام قبلی اضافه کنند . و دوباره ارسال نماییند . وپیام قبلی خودشان را حذف کنند.

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘

هدف این گروه ارتباط مستقیم و سربع و جهت کار بین همکاران هست .
از راهنمایی و همکاری دوستان جهت بهتر شدن گروه صمیمانه استقبال میکنم .
از دوستانی که به عنوان ادمین کمک می کنند کمال تشکر را دارم .
و پیشاپیش سال جدید را به همه تبریک میگم .
دوستان میدونم که لطف دارن و پیام تبریک به گروه میفرستم همین جا خواهش دارم این کار را در این گروه نکنید .
در سال آیند تغییراتی در گروه خواهیم داشت که به اطلاع دوستان خواهد رسید.باتشکر از همه همکاران .
محمدنبی ۳۲۷۶۱

با سلام خدمت همکاران گرامی
ضمن احترام به تمام دوستان .همانطور که اشاره شد . بخاطر اینکه صحبت های 2 طرفه گروه را شلوغ نکنه و دوستان مطالب غیر مرتبط ارسال نکنند . اینگونه مطالب بلافاصله حذف میشه .
مطالبی که نظر شخصی یا بحث باشه بعد از چند ساعت پاک مشن .
مطالبی که جنبه عمومی دارند پاک نمیشوند .
🍃💐🍃💐🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃💐🍃💐

از همکاران خواهشمندم آگهی خود را به طور کامل بیان کنند . یا اگر مورد جدیدی خواستند اضافه کنند به پیام قبلی اضافه کنند . و دوباره ارسال نماییند . وپیام قبلی خودشان را حذف کنند.

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘

هدف این گروه ارتباط مستقیم و سربع و جهت کار بین همکاران هست .
از راهنمایی و همکاری دوستان جهت بهتر شدن گروه صمیمانه استقبال میکنم .
از دوستانی که به عنوان ادمین کمک می کنند کمال تشکر را دارم .
و پیشاپیش سال جدید را به همه تبریک میگم .
دوستان میدونم که لطف دارن و پیام تبریک به گروه میفرستم همین جا خواهش دارم این کار را در این گروه نکنید .
در سال آیند تغییراتی در گروه خواهیم داشت که به اطلاع دوستان خواهد رسید.باتشکر از همه همکاران .
محمدنبی ۳۲۷۶۱

با سلام خدمت همکاران گرامی
ضمن احترام به تمام دوستان .همانطور که اشاره شد . بخاطر اینکه صحبت های 2 طرفه گروه را شلوغ نکنه و دوستان مطالب غیر مرتبط ارسال نکنند . اینگونه مطالب بلافاصله حذف میشه .
مطالبی که نظر شخصی یا بحث باشه بعد از چند ساعت پاک مشن .
مطالبی که جنبه عمومی دارند پاک نمیشوند .
🍃💐🍃💐🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃💐🍃💐

از همکاران خواهشمندم آگهی خود را به طور کامل بیان کنند . یا اگر مورد جدیدی خواستند اضافه کنند به پیام قبلی اضافه کنند . و دوباره ارسال نماییند . وپیام قبلی خودشان را حذف کنند.

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘

هدف این گروه ارتباط مستقیم و سربع و جهت کار بین همکاران هست .
از راهنمایی و همکاری دوستان جهت بهتر شدن گروه صمیمانه استقبال میکنم .
از دوستانی که به عنوان ادمین کمک می کنند کمال تشکر را دارم .
و پیشاپیش سال جدید را به همه تبریک میگم .
دوستان میدونم که لطف دارن و پیام تبریک به گروه میفرستم همین جا خواهش دارم این کار را در این گروه نکنید .
در سال آیند تغییراتی در گروه خواهیم داشت که به اطلاع دوستان خواهد رسید.باتشکر از همه همکاران .
محمدنبی ۳۲۷۶۱

بسمه تعالی
باآرزوی روزهای خوش و سلامتی برای همکاران و دوستان گرامی در سال جدید این گروه به لطف خداوند و یاری دوستان با توجه به استقبال خوب و رضایتمندی همکاران روبرو شده.و بنا بر درخواست و توصیه همکاران برای بهتر شدن و دسترسی بهتر دوستان به مطالب کارها تصمیم گرفتیم با اعلام قوانین گروه راه جدیدی را در بهتر شدن گروه در پیش بگیریم .
باسپاس از دوستانی که به فعالیت بهتر گروه کمک میکنند.
محمدنبی ۳۲۷۶۱

همکاران گرامی لطفا موراد زیر را برای درج آگهی در کانال در نظر بگیرداشته باشید.
1. #پرسنل مورد نیاز (پزشک ، پرستار، و...........)
2. #پروانه یا تخصص لازم هست یا خیر
3. #نوع کار : درمانگاه یا بیمارستان و مرکز mmt......
4. #شهر
5. #منطقه و آدرس به طوری که مشخص کننده حدود باشد (مثال : میدان انقلاب – خ قدس)
6. شیفت یا ساعات کاری
7. اختیاری: حقوق و یا هر توضیح دیگر که لازم میدانید.
8. باتوجه به اینکه دیده شده دوستان آگهی خاصی را بدون ذکر منبع کپی کرده و تلفن مورد نظر اشتباه یا دروغ بوده و مشکلاتی برای فرد پیش آمده . لطفا از دادن تلفن در آگهی خوداری شود . مگر از منبع و صحت و رضایت فرد اطمینان داشته باشید.

9. آگهی به نام فرد در کانال قرارداده میشود وتماس اولیه از طریق پیام تلگرامی به فردخواهد بود. و اسم آیدی تلگرام را ذکر کنید ( @mahdi_mobarra )
10. درموارد نیاز فوری #فوری در ابتدای پیام آورده شود.
11. درصورتی که مایل هستید مطلبی را به آگهی اضافه کنید لطفا آن را در ادامه آگهی قبلی نوشته و ارسال کنید.و آگهی قبلی را حذف کنید.
محمدنبی ۳۲۷۶۱

نمونه:
به یک نفر #پزشک_خانم_مسئول فنی #mmt #تهران #منطقه_2 سعادت آباد – میدان کاج #با_پروانه مطب نیازمندیم . حقوق توافقی.تماس @mahdi_mobarra
محمدنبی ۳۲۷۶۱

نمومه 2:
#فوری به
#پزشک #متخصص_داخلی جهت #درمانگاه سلامت در #کرج میدان جمهوری برای شیفت شب جمعه نیاز است و............... تماس @mahdi_mobarra
محمدنبی ۳۲۷۶۱

در ضمن یادآور میشوم مطالب گروه بعد از 2 هفته پاک میشود و دوستان میتوانند در صورت نیاز آگهی قرار دهند .و دوستان جویای کار لطفا روزهای گذشته را نیز مرور کنند.
محمدنبی ۳۲۷۶۱

لینک گروه را از کانال https://telegram.me/linkmed قسمت #کاریابی_پزشکی پیدا کنید.
باتشکر
محمدنبی ۳۲۷۶۱

لینک گروه را از کانال https://telegram.me/linkmed قسمت #کاریابی_پزشکی پیدا کنید.
باتشکر
محمدنبی ۳۲۷۶۱

لینک گروه را از کانال https://telegram.me/linkmed قسمت #کاریابی_پزشکی پیدا کنید.
باتشکر
محمدنبی ۳۲۷۶۱

باسلام خدمت همکاران محترم
خواهشمند است ازین پس درخواست نیاز به #مجوز در گروه قرار ندهید .

اگر دوستان مجوزی برای واگذاری داشته باشند .
در گروه اعلام عمومی خواهند کرد .
با تشکر
محمدنبی ۳۲۷۶۱

باسلام خدمت همکاران محترم
خواهشمند است ازین پس درخواست نیاز به #مجوز در گروه قرار ندهید .

اگر دوستان مجوزی برای واگذاری داشته باشند .
در گروه اعلام عمومی خواهند کرد .
با تشکر
محمدنبی ۳۲۷۶۱

باسلام خدمت همکاران محترم
خواهشمند است ازین پس درخواست نیاز به #مجوز در گروه قرار ندهید .

اگر دوستان مجوزی برای واگذاری داشته باشند .
در گروه اعلام عمومی خواهند کرد .
با تشکر
محمدنبی ۳۲۷۶۱

باسلام خدمت همکاران محترم
خواهشمند است ازین پس درخواست نیاز به #مجوز در گروه قرار ندهید .

اگر دوستان مجوزی برای واگذاری داشته باشند .
در گروه اعلام عمومی خواهند کرد .
با تشکر
محمدنبی ۳۲۷۶۱

باسلام خدمت همکاران محترم
خواهشمند است ازین پس درخواست نیاز به #مجوز در گروه قرار ندهید .

اگر دوستان مجوزی برای واگذاری داشته باشند .
در گروه اعلام عمومی خواهند کرد .
با تشکر
محمدنبی ۳۲۷۶۱

با توجه به سوال خیلی از دوستان در رابطه با پروانه مطب و محاسبه امتیاز
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

سوابق قابل محاسبه جهت کسب امتیاز1- گواهی وضعیت طرح نیروی انسانی.
2-تصویر برابر با اصل سابقه فعالیت تعهدات ضریب کا تخصصی و فوق تخصصی تائیدشده توسط بالاترین مقام مجاز محل خدمت جهت ارائه به وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی به انضمام اصل گواهی پایان تعهدات صادره توسط وزارت بهداشت.
3-خدمت دوره وظیفه عمومی جهت متقاضیانی که پس از اخذ مدرک دکترای حرفه ای انجام خدمت نموده اند چنانچه متقاضیان دوره وظیفه عمومی خود را درخارج از پنج شهر بزرگ کشور(تهران-اصفهان-شیراز-مشهد-تبریز)گذرانده باشند ارائه گواهی دوره خدمت از محل خدمت الزامی میباشد.
4-سابقه فعالیت آزاد پزشکی تائید شده توسط شبکه بهداشت و درمان و یا معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی محل خدمت به همراه تصویر پروانه مطب معتبر همان شهردرهنگام ارائه خدمت.
5-سابقه فعالیت خدمت رسمی /پیمانی در ارگانهای لشگری و کشوری تائید شده توسط بالاترین مقام اداری مجاز محل خدمت پس از اخذ مدرک دکترای حرفه ای.
6-سابقه فعالیت خدمت رسمی /پیمانی شاغل در نهادهای عمومی غیردولتی با به همراه داشتن پروانه مطب شهر محل خدمت قابل محاسبه میباشد.


* موسسات و نهادهای عمومی :

- شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از 505 سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری باشد.
- هلال احمر- کمیته امداد امام خمینی- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- کمیته ملی المپیک- بنیاد 15 خرداد.
- سازمان تامین اجتماعی- جهاد دانشگاهی- بنیاد امور بیماریهای خاص- سازمان نظام پزشکی.
7-سابقه فعالیت اعضاءهیت علمی دانشگاههای علوم پزشکی با تائید معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه قابل محاسبه میباشد.
8-سابقه فعالیت مستخدمین قراردادی دانشگاههای علوم پزشکی کشور بدون دارا بودن پروانه مطب با ارائه تصویر قرارداد و اصل گواهی از معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه قابل محاسبه میباشد.
9-سابقه فعالیت افرادیکه به صورت قراردادی در قالب پزشک خانواده بوده اند با تائید معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی با قید نوع قرارداد قابل محاسبه میباشد.🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
محاسبه میزان امتیاز جمع شده بر اساس مستندات بالا
در سایت نظام پزشکی

👇👇👇👇👇👇👇👇👇
http://parvaneh.irimc.org/WorkActivities.aspx
محمدنبی ۳۲۷۶۱

فرم تبصره 7 ماده 13
فرم تبصره 7 ماده 13
محمدنبی ۳۲۷۶۱

فرم تبصره 7 ماده 13
فرم تبصره 7 ماده 13
محمدنبی ۳۲۷۶۱

فرم تبصره 7 ماده 13
فرم تبصره 7 ماده 13
محمدنبی ۳۲۷۶۱

فرم تبصره 7 ماده 13
فرم تبصره 7 ماده 13
محمدنبی ۳۲۷۶۱

فرم تبصره 7 ماده 13
فرم تبصره 7 ماده 13
محمدنبی ۳۲۷۶۱

فرم تبصره 7 ماده 13
فرم تبصره 7 ماده 13
محمدنبی ۳۲۷۶۱

فرم تبصره 7 ماده 13
فرم تبصره 7 ماده 13
محمدنبی ۳۲۷۶۱

فرم تبصره 7 ماده 13
فرم تبصره 7 ماده 13
صونا ۱۱۰۶۴۴

اگه آقای دکتر اجازه میدن راجع به وظیفه نماینده علمی تو شرکتا و آینده کاریش میخواستم بدونم
نوژن ۶۰۷۱۲

اگه آقای دکتر اجازه میدن راجع به وظیفه نماینده علمی تو شرکتا و آینده کاریش میخواستم بدونم
نماینده علمی یا اصطلاحا مدرپ خب کارشو که همه میدونیم معرفی محصولات شرکت به پزشکانه.
آینده نماینده های علمی بعد از علاقه و توانایی خودشون کاملا بستگی به شرکتی داره که توش کار میکنن و مدیران بالا دستشون.
حقوق یک مدرپ بین 1 تا 4 تومن در ماه متغیره که بستگی به توان فرد و شرکتش داره.
امکان پیشرفت شغلی و ارتقا به سوپروایزر و سرپرست و مدیر در حوزه های مختلف هم در این شغل خیلی زیاده و باز بستگی به توانایی فرد و ظرفیت شرکت داره.
اگه سوالی بود در خدمتم
نوژن ۶۰۷۱۲

چون اینجا گروه کار پزشکیه یک نمونه از آخرین درخواست های نیرو مربوط به یکی از گروه های نمایندگان علمی رو برای دوستان و همکاران علاقمند میذارم:
نوژن ۶۰۷۱۲

#فرصتهای شغلی ارائه شده در این گروه
1- شرکت زرچهر افراید آرا ..... نماینده علمی .... شهر ؟ .....
[email protected]
2- شرکت معتبر دارویی ..... سرپرست فروش و نماینده علمی ..... تهران و مراکز استانها
تماس تا تاریخ 08 / 02 / 95 به شماره 86027530
3- شرکت معتبر تجهیزات پزشکی ...... نماینده علمی خانم ..... شهر ؟
تلفن 88741373
4- شرکت داروسازی گل دارو ..... نماینده علمی ..... اصفهان
[email protected]_co.com
5- شرکت تجهیزات دندانپزشکی درمان یاب سلامت پویا ....... کارشناس فروش ( 3 سال سابقه کار )
[email protected]
6 - شرکت پرنوس ........... نماینده علمی و فروش .............. اصفهان
تماس به صورت پی وی
Roya
7- شرکت آرکا راد تجارت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ........ نماینده علمی و فروش ..... تهران
[email protected]
8- نماینده علمی ................ شهر اهواز
تماس به صورت پی وی با
@shaghajanzadeh
9- نماینده علمی فیلد زنان ............ تهران
ارسال شده توسط جناب آقای پرویز فرجی
[email protected]
10- نماینده علمی با تحصیلات پیراپزشکی ترجیجا نیروی صفر
تماس به صورت پی وی با
Bita Moazzen Moazzen
11- سوپر وایزر بازاریابی و فروش ( یکسال سابقه کار در فیلد دارو ) و نماینده علمی ............. تبریز
[email protected]
12- شرکت آرشام دارو ....... نماینده علمی ..... تهران و کرج
[email protected]
13- کارشناس فروش برای تجهیزات پزشکی
تماس به صورت پی وی با
Faranak Masoumi
14 – ( سابقه سوپروایزری در شرکتهای دارویی ) سوپروایزر لوکال ............ کرمان . کرمانشاه . مشهد شرکت ویتان فارمد ........
تماس به صورت پی وی با
Sanaz Asadpour
15 – نماینده علمی ...... مشهد . گرگان . مازندران . شیراز . تبریز . بندرعباس . کرج و کرمان
[email protected]
16- کوبل دارو ..... نماینده علمی ...... یزد
[email protected]
17 – کوبل دارو .......... نماینده علمی آقا ....... تهران ( دامپزشک یا رشته مرتبط )
[email protected]
18- کیمیا آرا ........... نماینده علمی ......... کرمانشاه و اهواز ( رشته مرتبط پزشکی )
درج کلمه در موضوع ایمیلMedrep
[email protected]
19- شرکت اسوه ..... نماینده علمی با تجربه ... فیلد نورولوژی
تماس به صورت پی وی
@Arkanimaryam
20- شرکت پخش تعاونی انجمن داروسازان ........ نماینده فروش ... دوسال سابقه کار مرتبط .... تهران . البرز . کرمانشاه . گیلان . اصفهان . قزوین . کردستان .
[email protected]
21- شرکت پرشین پاد ..... نماینده علمی ...... تهران . مشهد . خوزستان
[email protected]
22 – نوونوردیسک ....... نماینده علمی ....... بیرجند . بجنورد . گرگان . مشهد . مازندران . کرج . شیرزا . زاهدان . کرمان . تبریز . بندرعباس .
[email protected]
23- شرکت آرایشی بهداشتی . ..... نماینده علمی ترجیحا خانم ..... مناطق یک و شش تهران
تماس به صورت پی وی
Sajjad kh
24- شرکت پخش سراسری ............ فارما رپ .............. تبریز و اردبیل ....
[email protected]
25- شرکت تجهیزات دندانپزشکی ..... کارشناس فروش .... شهر ؟
تماس به صورت پی وی با
@M0farajzadeh
26- شرکت نیکان فارما ..... نماینده علمی ...... تهران و کرمان ( رشته های مرتبط پزشکی )
[email protected]
27 – شرکت نیکسان سلامت ...... نماینده علمی ..... مراکز شهرستانها ( رشته های مرتبط پزشکی )
موضوع ایمیل medrep
[email protected]
28- شرکت ویرالیان گروه ( اهران ) ..... نماینده علمی ...... شهر شیراز ( رشته های مرتبط پزشکی ) ترجیحا نیروی صفر
[email protected]
29- شرکت کیمیا آرا ...... نماینده علمی ......کرمانشاه.تهران. اهواز ( رشته های مرتبط پزشکی ) ترجیحا صفر
[email protected]
30- شرکت دارویی ............ نماینده علمی و مدیکال ادوایزر ....... مشهد ، شیراز ، تبریز
[email protected]
31- شرکت داروسازی فاران شیمی ...... سرپرست بازاریابی ....... تهران
[email protected]
32- شرکت اسوه .............. نماینده علمی ......... تهران و مراکز شهرستانها
فیلد : نورولوژی – آنکولوژی – هماتولوژی – قلب و داخلی با حداقل سه سال سابقه
تماس به صورت پی وی با
@Arkanimaryam
33- شرکت پویش دارو .......... نماینده علمی ....... تبریز ( مدرک مرتبط پزشکی )
[email protected]
34- شرکت دارویی .......... نماینده علمی ...... تهران ( بدون محدودیت ساعت کاری )
اطلاعات بیشتر به صورت پی وی با
و یا تماس با شماره 09101967679 خانم حسینی @Masoud1360
35- شرکت وارد کننده محصولات مراقبت از پوست و مو ..... نماینده علمی ..... تهران
محمدنبی ۳۲۷۶۱

#پروانه_مطب


سامانه #محاسبه_امتیاز موجود دارید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

http://parvaneh.irimc.org/WorkActivities.aspx

👍👍👍👍👍👍👍👍
محمدنبی ۳۲۷۶۱

#پروانه_مطب


سامانه #محاسبه_امتیاز موجود دارید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

http://parvaneh.irimc.org/WorkActivities.aspx

👍👍👍👍👍👍👍👍
محمدنبی ۳۲۷۶۱

#پروانه_مطب


سامانه #محاسبه_امتیاز موجود دارید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

http://parvaneh.irimc.org/WorkActivities.aspx

👍👍👍👍👍👍👍👍
محمدنبی ۳۲۷۶۱

#پروانه_مطب


سامانه #محاسبه_امتیاز موجود دارید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

http://parvaneh.irimc.org/WorkActivities.aspx

👍👍👍👍👍👍👍👍
محمدنبی ۳۲۷۶۱

#پروانه_مطب


سامانه #محاسبه_امتیاز موجود دارید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

http://parvaneh.irimc.org/WorkActivities.aspx

👍👍👍👍👍👍👍👍
محمدنبی ۳۲۷۶۱

#پروانه_مطب


سامانه #محاسبه_امتیاز موجود دارید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

http://parvaneh.irimc.org/WorkActivities.aspx

👍👍👍👍👍👍👍👍