ویزا ، پذیرش ، آمریکا 
عنوان گروه یا کانال:

ویزا ، پذیرش ، آمریکا


توضیحات: کانال صرفا ًجهت دسترسی آسانتربه اطلاعات مهم برای دانشجویانی می باشدکه برای پذیرش دانشگاه های آمریکا اقدام می کنند. برای عضویت درگروه های: 1-پذیرش دانشجویی 2-ویزای دانشجویی(بعدازپذیرش) 3-زندگی درآمریکا(بعدازدریافت ویزا) به @MohsenMotlagh پیام ارسال نماید.
شناسه: VISA_APPLY_AMERICA@
تعداد اعضا: 6036
محمدنقی ۸۲۹۹۳

آدرس دقیق پستی جهت پیکاپ پاسپورت در آنکارا1
آدرس دقیق پستی جهت پیکاپ پاسپورت در آنکارا1
محمدنقی ۸۲۹۹۳

آدرس دقیق پستی جهت پیکاپ پاسپورت در آنکارا2
آدرس دقیق پستی جهت پیکاپ پاسپورت در آنکارا2
محمدنقی ۸۲۹۹۳

#آنكارا#آمار#كليرنس#٢٠١٥
#آنكارا#آمار#كليرنس#٢٠١٥
محمدنقی ۸۲۹۹۳

#آنكارا#آمار#كليرنس#٢٠١٥
#آنكارا#آمار#كليرنس#٢٠١٥
محمدنقی ۸۲۹۹۳

نمونه نامه bs که به درخواست خود دانشگاه باید بیش از 6000 دلار می بود ونه میانگین هم درخواست نشده بود
نمونه نامه bs که به درخواست خود دانشگاه باید بیش از 6000 دلار می بود ونه میانگین هم درخواست نشده بود
محمدنقی ۸۲۹۹۳

دوستان آقا پیمان هم
به جمع ادمین های گروه ما پیوسته اند
از ایشان سپاسگذارم
رایان ۱۰۱۵۳۱

رایان ۱۰۱۵۳۱

نارگ ۱۰۶۸۳۲

یوسفعلی ۱۴۸۲۴۷

یوسفعلی ۱۴۸۲۴۷

نارگ ۱۰۶۸۳۲

نارگ ۱۰۶۸۳۲

نارگ ۱۰۶۸۳۲