نکات دروس پزشکی 
عنوان گروه یا کانال:

نکات دروس پزشکی


توضیحات: shamadcode=1-1-70001-61-4-1 پیشنهادات: @drparsan ?تبادلات، تبلیغات ? @Marco_Asensiooo
شناسه: [email protected]
تعداد اعضا: 27261
نکات دروس پزشکی

دوستان و همراهان گرامی
درود بر شما.
این کانال با هدف به اشتراک گذاری نکات درسی کتب پزشکی تشکیل شده است به این امید که دانشجویان و پزشکان عزیز در زمانی که در طول روز به اینترنت اختصاص می دهند، با مطالعه پست های این کانال یک مطلب پزشکی را نیز مرور کنند.
همه می دانیم که سنگینی و فراوانی نکات پزشکی از دلایل فرار بودن آن محسوب میشود. چه بسا با خواندن یکی دو مطلب نه چندان طولانی در روز بتوانیم دانسته های خودمان را در ذهنمان باز یابی کنیم.
به امید موفقیت همه شما عزیزان 🌺🌺
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

مطلب اول را با یک پرسش تستی از نوزادان آغاز می کنم؛
*مصرف کدام ویتامین در بارداری تراتوژن است؟
الف) C ب) E ج)A د) K
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

مطلب اول را با یک پرسش تستی از نوزادان آغاز می کنم؛
*مصرف کدام ویتامین در بارداری تراتوژن است؟
الف) C ب) E ج)A د) K
@GPpoints
پاسخ تست:
گزینه ج
مصرف زیاد ویتامین A موجب Anomaly می شود.
A ▶️▶️▶️▶️▶️ Anomaly
مصرف زیاد ویتامین K موجب همولیز و افزایش خطر kernicterus می شود.
K ▶️▶️▶️▶️▶️ Kernicterus
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست:

نوزادی در روز اول تولد دچار خونریزی قابل ملاحظه از بند ناف و مخاط ها شده است. مادر نوزاد در زمان بارداری دارو مصرف می کرده است. مصرف همه دارو های زیر توسط مادر این عوارض را ایجاد می کند به جز:
الف) وارفارین ب) فنوباربیتال
ج) فنی توئین د) هپارین
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست:

نوزادی در روز اول تولد دچار خونریزی قابل ملاحظه از بند ناف و مخاط ها شده است. مادر نوزاد در زمان بارداری دارو مصرف می کرده است. مصرف همه دارو های زیر توسط مادر این عوارض را ایجاد می کند به جز:
الف) وارفارین ب) فنوباربیتال
ج) فنی توئین د) هپارین
@GPpoints
خونریزی ناشی از کمبود ویتامین Kدر روز اول تولد اغلب به دلیل استفاده از داروهای موثر بر متابولیسم ویتامین K توسط مادر است.
این داروها عبارتند از:
ایزونیازید، فنوباربیتال، فنی توئین
پاسخ : گزینه د
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست:
نوزادی با آپنه و سیانوز به اورژانس آورده شده است. اولین قدم درمانی؟
الف) تهویه با ماسک و کیسه
ب) دادن اکسیژن از راه بینی
ج) گذاشتن لوله تراشه
د) دادن اکسیژن از طریق ماسک
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست:
نوزادی با آپنه و سیانوز به اورژانس آورده شده است. اولین قدم درمانی؟
الف) تهویه با ماسک و کیسه
ب) دادن اکسیژن از راه بینی
ج) گذاشتن لوله تراشه
د) دادن اکسیژن از طریق ماسک
@GPpoints
اگر نوزادی پس از تولد آپنه داشته باشد، ابتدا گرم کردن و تمیز کردن راه های هوایی، خشک کردن و تحریک توصیه می شود. اگر همچنان آپنه داشته باشد، تهویه با فشار مثبت توصیه می شود.
بیمار فوق چون چند روز پس از تولد دچار آپنه شده. درنتیجه پاسخ گزینه الف می باشد.
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست:
نوزادی پس از تولد با وجود تجویز اکسیژن و گرم کردن دچار آپنه است. 30 ثانیه تهویه با فشار مثبت انجام شده. ضربان قلب او کمتر از 60 در دقیقه است. اقدام بعدی؟
الف ) تحریک پوستی
ب) تجویز اپی نفرین
ج ) ماساژ قلبی
د ) تجویز بی کربنات سدیم
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست:
نوزادی پس از تولد با وجود تجویز اکسیژن و گرم کردن دچار آپنه است. 30 ثانیه تهویه با فشار مثبت انجام شده. ضربان قلب او کمتر از 60 در دقیقه است. اقدام بعدی؟
الف ) تحریک پوستی
ب) تجویز اپی نفرین
ج ) ماساژ قلبی
د ) تجویز بی کربنات سدیم
@GPpoints
آپنه پس از تولد
1. گرم کردن و تمیز کردن راه هوایی، خشک کردن و تحریک کردن
2. اگر همچنان آپنه داشت تهویه با فشار مثبت تا 30 ثانیه
3. اگر باز ریت قلب کمتر از 60 بود انتوباسیون و ماساژ قلبی در کنار ادامه تهویه با فشار مثبت
4. باز هم ریت قلب زیر 60 بود ⬅️⬅️⬅️⬅️ اپی نفرین وریدی
پاسخ : گزینه ج
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

دوستان تا آخر این هفته به بررسی تعدادی تست نوزادان خواهیم پرداخت.و هفته بعد عنوان دیگری را بررسی خواهیم کرد.
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست:
نوزادی که در بدو تولد تنفس ضعیف و هیپوتون دارد، دچار meconium plug شده است.موارد فوق عارضه مصرف کدام دارو در انتهای بارداری است؟
الف) meperidin ب)diagram
ج ) oxytocin د) سولفات منیزیم
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست:
نوزادی با زایمان واژینال سخت متولد شده است. نوزاد تنفس های خوبی ندارد و دچار آپنه شده است.انجام همه اقدامات زیر صحیح است به جز:
الف) شروع ونتیلاسیون با ماسک و بگ
ب ) استفاده از اکسیژن 100%
د ) شروع ونتیلاسیون با فشار 10 تا 15 سانتیمتر آب
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست:
نوزادی با شکم فرو رفته، قفسه سینه برجسته و دیسترس تنفسی و رتراکشن بین دنده ای متولد شده است. پس از تولد، آپنه و gasping دارد . اولین قدم درمانی؟
الف) تنفس با بگ و ماسک
ب ) لوله گذاری داخل تراشه
ج ) استفاده از اکسیژن آزاد
د ) استفاده از هود اکسیژن
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست:
نوزادی که در بدو تولد تنفس ضعیف و هیپوتون دارد، دچار meconium plug شده است.موارد فوق عارضه مصرف کدام دارو در انتهای بارداری است؟
الف) meperidin ب)diagram
ج ) oxytocin د) سولفات منیزیم
مصرف سولفات منیزیم در اواخر بارداری موجب عوارض زیر در نوزاد می شود؛
*دپرسیون تنفسی
*پلاگ مکونیوم
* هیپوتون
پاسخ : گزینه د
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست:
نوزادی با زایمان واژینال سخت متولد شده است. نوزاد تنفس های خوبی ندارد و دچار آپنه شده است.انجام همه اقدامات زیر صحیح است به جز:
الف) شروع ونتیلاسیون با ماسک و بگ
ب ) استفاده از اکسیژن 100%
د ) شروع ونتیلاسیون با فشار 10 تا 15 سانتیمتر آب
در نوزاد آپنه، ونتیلاسیون با ماسک و بگ توصیه می شود و اکسیژن 100% از این راه تجویز می شود .
سرعت ونتیلاسیون 40 تا 60 تا در دقیقه با فشار 20 تا 25 سانتی متر آب.
پاسخ : گزینه د
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست:
نوزادی با شکم فرو رفته، قفسه سینه برجسته و دیسترس تنفسی و رتراکشن بین دنده ای متولد شده است. پس از تولد، آپنه و gasping دارد . اولین قدم درمانی؟
الف) تنفس با بگ و ماسک
ب ) لوله گذاری داخل تراشه
ج ) استفاده از اکسیژن آزاد
د ) استفاده از هود اکسیژن
@GPpoints
بیمار مبتلا به فتق دیافراگمی است.
علایم آن : شکم اسکافویید / سمع صدای روده ای در سمت چپ قفسه سینه/ جا به جایی قلب به سمت راست / دیسترس تنفسی/ پلی هیدرآمنیوس
در صورت وجود شواهد مربوط به فتق دیافراگمی و پایین بودن نمره آپگار باید لوله گذاری داخل تراشه انجام شود، چرا که در صورت استفاده از ماسک و بگ ممکنه هوا وارد معده شود و تنفس دشوار تر شود.
پاسخ: گزینه ب
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

🔴مقایسه لوراتادین و ستیریزین

⬅️ در یک مطالعه اثرات درمانی دو آنتی‌هیستامین ستیریزین و لوراتادین در درمان رینیت آلرژیک در کودکان 2 تا 6 سال مورد بررسی قرار گرفت.

⬅️در این مطالعه که به صورت دوسوکور به انجام رسید، مقدار 0/2میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن از هر یک از این دو آنتی‌هیستامین به صورت یکبار در روز و برای مدت 28 روز تجویز شد.

⬅️بررسی‌ها نشان داد که هر دو داروی ستیریزین و لوراتادین دارای اثرات درمانی موثر و قابل‌تحمل در تخفیف علائم رینیت آلرژیک هستند؛ اما ستیریزین دارای اثرات مهاری بیشتری نسبت به لوراتادین در همه موارد واکنش‌های حساسیتی ایجاد شده نظیر عطسه، رینیت، آبریزش از بینی، گرفتگی بینی است.

⬅️در مطالعه دیگری که روی اثرات این دارو در کودکان 13 تا 16 سال به انجام رسید، 10 میلی‌گرم از هریک از این دو دارو به صورت یکبار در روز و برای 14 روز تجویز شد. نتایج نشان داد که ستیریزین نسبت به لوراتادین در بهبود علائم آلرژی تفاوت معنی‌داری ندارد؛ اما عارضه سردرد ناشی از ستیریزین نسبت به لوراتادین کمتر است.
نکات دروس پزشکی

فوکوملیا
@GPpoints
فوکوملیا
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

⬆️⬆️⬆️phocomelia
نکات دروس پزشکی

فوکوملیا عارضه چیست؟
نکات دروس پزشکی

عارضه مصرف تالیدومید در زمان بارداری است.
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

💢💢💢نکته آخر امشب
مقایسه امفالوسل با گاستروشزی
نکات دروس پزشکی

نکات دروس پزشکی

گاستروشزی
نقص جدار شکم به فاصله 2 تا 3 سانتی متری ناف که اغلب در سمت راست دیده می شود.
روده ها ممبران ندارند و در سطح روده ها لایه اگزوداتیو ضخیم دیده می شود.
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

تصویر دیگری از گاستروشزی ⬇️⬇️⬇️
نکات دروس پزشکی

گاستروشزی 
 @GPpoints
گاستروشزی
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

امفالوسل
بیرون زدگی احشای داخل شکم در درون طناب نافی همراه با صفاق پوشاننده.
که این حالت با مشکلات خارج روده ای و آنومالی ها همراهی دارد.
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

تصویر دیگری از امفالوسل ⬇️⬇️⬇️
نکات دروس پزشکی

نکات دروس پزشکی

نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍یادآوری:
فرق bili مستقیم و غیرمستقیم چیست؟
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍یادآوری:
فرق bili مستقیم و غیرمستقیم چیست؟
بیلی غیر مستقیم محلول در چربی است و در سرم حل نمی شود.
پس باید با آلبومین ترکیب شود
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍یادآوری :
چه سطحی از بیلی اندیکاسیون ET دارد؟
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍یادآوری :
چه سطحی از بیلی اندیکاسیون ET دارد؟
@GPpoints
بالای 25
زیرا هر گرم Alb فقط 8.5 گرم بیلی غیر مستقیم را حمل می کند.
کل آلبومین نوزاد ترم 3 گرم در دسی لیتر است.
در نتیجه : 3×8.5 = حدودا 25
پس اگر بیلی حتی 1 گرم هم بالاتر رود در مغز رسوب می کند.
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست :
نوزاد ترمی حاصل زایمان واژینال در روز اول تولد دچار زردی شده است. تست کومبس مستقیم منفی است.کدام تشخیص زیر محتمل تر است؟
الف) ناسازگاری ABO
ب) سفال هماتوم
ج ) ناسازگاری R h
د ) زردی فیزیولوژیک
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست :
نوزاد ترمی حاصل زایمان واژینال در روز اول تولد دچار زردی شده است. تست کومبس مستقیم منفی است.کدام تشخیص زیر محتمل تر است؟
الف) ناسازگاری ABO
ب) سفال هماتوم
ج ) ناسازگاری R h
د ) زردی فیزیولوژیک
@GPpoints
تست کومبس مستقیم، برای یافتن آنتی بادی هایی که به سلول قرمز متصل شده اند، کاربرد دارد. در صورت لزوم این تست در نوزادان  انجام می گردد تا در صورت انتقال آنتی بادیهای مادری از راه جفت تشخیص داده شود.
که در نوزاد فوق منفی است .
پس ناسازگاری ABO و Rh رد می شود.
از طرفی زردی روز اول (24 ساعت اول ) هرگز فیزیولوژیک نیست.
**علل زردی 24 ساعت اول:
1. همولیز
2. خونریزی مخفی
3. عفونت ها
پاسخ : گزینه ب
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

A. Caput succedaneum
B. cephal hematoma
@GPpoints
A. Caput succedaneum
B. cephal hematoma
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

سفال هماتوم
خونریزی زیر پریوست  که از سوچور ها عبور نمی کند.
@GPpoints
سفال هماتوم
خونریزی زیر پریوست که از سوچور ها عبور نمی کند.
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

عوارض سفال هماتوم :
*می تواند ایکتر دهد.
* می تواند با شکستگی استخوانی خطی همراه باشد.
*ممکن است بعد ها در آن کلسیفیکاسیون ایجاد شود.
*گاهی با خونریزی ساب گالئال همراه است که این فضا تا 300 سی سی خون را در خود جای می دهد پس می تواند شوک ایجاد کند.
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

نکات دروس پزشکی

کاپوت ساکسدانئوم 
خونریزی زیر پوست که از سوچور ها عبور می کند. اغلب چند استخوان را درگیر می کندو تورم تیره رنگ بافت نرم جمجمه می دهد.
@GPpoints
کاپوت ساکسدانئوم
خونریزی زیر پوست که از سوچور ها عبور می کند. اغلب چند استخوان را درگیر می کندو تورم تیره رنگ بافت نرم جمجمه می دهد.
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست :
فتو تراپی در نوزادان ممکنه منجر به بروز کدامیک از عوارض زیر می شود؟
الف ) اسهال ب) استفراغ
ج ) سندرم بچه خاکستری د) تشنج
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست :
فتو تراپی در نوزادان ممکنه منجر به بروز کدامیک از عوارض زیر می شود؟
الف ) اسهال ب) استفراغ
ج ) سندرم بچه خاکستری د) تشنج
@GPpoints
عوارض فتو تراپی :
* دهیدراتاسیون
*لتارژی
*محو شدن سیانوز
*راش ماکولو پاولر
*اسهال و افزایش پریستالتیسم روده ها
*آسیب به رتین
*سندرم پوست برنزه (اگر بیلی مستقیم بالا باشد)
پاسخ : گزینه الف
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست:
تمام موارد زیر از علل تشنج در اتاق زایمان هستند به جز:
الف )محرومیت از دارو
ب)آنوکسی شدید
ج) ناهنجاری مادر زادی
د ) تزریق ماده بی حسی به پوست سر نوزاد
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست:
تمام موارد زیر از علل تشنج در اتاق زایمان هستند به جز:
الف )محرومیت از دارو
ب)آنوکسی شدید
ج) ناهنجاری مادر زادی
د ) تزریق ماده بی حسی به پوست سر نوزاد
@GPpoints
علل تشنج در اتاق زایمان عبارتند از :
* تزریق لیدوکایین به پوست سر نوزاد
* آسیفکسی
* ناهنجاری مغزی
پاسخ : گزینه الف
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍یادآوری
"شایع ترین " ها در مبحث تشنج نوزادان:
* شایع ترین علت تشنج در نوزادان ترم چیست؟
پاسخ : آسیفکسی
*شایع ترین علت تشنج در 24 ساعت اول چیست؟
پاسخ: آسیفکسی
* شایع ترین علت تشنج در نوزادان نارس چیست؟
پاسخ :IVH
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست:
نوزاد نارسی سه روز پس از تولد دچار تشنج شده است. سایر یافته ها فونتانل برجسته، آنمی، بی حالی و مایع نخاعی خونی است. کدامیک از علل زیر محتمل تر است؟
الف) آنوکسی شدید
ب) خونریزی داخل مغزی
ج ) خونریزی ساب آراکنویید
د ) ناهنجاری مادر زادی مغز
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست:
نوزاد نارسی سه روز پس از تولد دچار تشنج شده است. سایر یافته ها فونتانل برجسته، آنمی، بی حالی و مایع نخاعی خونی است. کدامیک از علل زیر محتمل تر است؟
الف) آنوکسی شدید
ب) خونریزی داخل مغزی
ج ) خونریزی ساب آراکنویید
د ) ناهنجاری مادر زادی مغز
@GPpoints
بر اساس توضیحات بالا
پاسخ : گزینه ب
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

محل قرار گرفتن بطن ها در مغز 
@GPpoints
محل قرار گرفتن بطن ها در مغز
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

خونریزی داخل بطنی در نوزادان نارس دیده می شود، به طوری که 50% نوزادان VLBW دچار IVH می شوند .
محل قرار گرفتن بطن ها در مغز 
@GPpoints
خونریزی داخل بطنی در نوزادان نارس دیده می شود، به طوری که 50% نوزادان VLBW دچار IVH می شوند .
محل قرار گرفتن بطن ها در مغز
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍نکته:
عارضه IVH ⬅️⬅️ در آینده خطر CP دارد و عارضه زودرس آن هیدروسفالی است.
نکات دروس پزشکی

شایع ترین نوع تشنج در نوزادان نوع مخفی است که به شکل آپنه، خیرگی، زبان درآوردن، پلک زدن، پا زدن ریتمیک، گر گرفتگی، lip smacking و اختلالات اتونوم نمایان می شود.
@GPpoints
شایع ترین نوع تشنج در نوزادان نوع مخفی است که به شکل آپنه، خیرگی، زبان درآوردن، پلک زدن، پا زدن ریتمیک، گر گرفتگی، lip smacking و اختلالات اتونوم نمایان می شود.
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست:
نوزاد 33 هفته ای به دلیل پارگی کیسه آب به طریق واژینال متولد شده است. پس از تولد دچار دیسترس تنفسی، گرانتینگ و تاکی پنه می باشد. محتمل ترین تشخیص؟
الف) TTN
ب ) MAS
ج ) HMD
د ) BPD
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست:
نوزاد 33 هفته ای به دلیل پارگی کیسه آب به طریق واژینال متولد شده است. پس از تولد دچار دیسترس تنفسی، گرانتینگ و تاکی پنه می باشد. محتمل ترین تشخیص؟
الف) TTN
ب ) MAS
ج ) HMD
د ) BPD
@GPpoints
شایع ترین بیماری ریوی نوزاد نارس RDS یا HMD است. مهمترین ریسک فاکتور آن همان نارسی است.
علایم آن:
ناله یا گرانتینگ
ادم و الیگوری
پاسخ: گزینه ج
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

نکات دروس پزشکی

فلش ها air bronchogram را نشان می دهند. 
@GPpoints
فلش ها air bronchogram را نشان می دهند.
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

white out 
کل نمای قلب و ریه در RDS شدید سفید شده و نمای یکسان می یابد.
@GPpoints
white out
کل نمای قلب و ریه در RDS شدید سفید شده و نمای یکسان می یابد.
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست :
نوزاد ترمی 3kg حاصل c/s بعد از انتقال به اتاق نوزادان تعداد تنفس 70 در دقیقه، رتراکشن بین دنده ای خفیف و سیانوز مختصر داشت که با اکسیژن 30% بر طرف شد. درcxr برجستگی مختصر ناف ریه و پر هوایی خفیف دیده می‌شود. کدام تشخیص محتمل تر است؟
الف) HMD
ب ) MAS
ج ) پنومونی باکتریال
د ) TTN
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست :
نوزاد ترمی 3kg حاصل c/s بعد از انتقال به اتاق نوزادان تعداد تنفس 70 در دقیقه، رتراکشن بین دنده ای خفیف و سیانوز مختصر داشت که با اکسیژن 30% بر طرف شد. درcxr برجستگی مختصر ناف ریه و پر هوایی خفیف دیده می‌شود. کدام تشخیص محتمل تر است؟
الف) HMD
ب ) MAS
ج ) پنومونی باکتریال
د ) TTN
@GPpoints
مایع احتباس در آلوئول ها باید پس از زایمان در عرض 2 ساعت جذب شود وگرنه پاتولوژیک خواهد بود. و منجر به TTN می شود. TTN در نوزادان ترم دیده می شود.
علایم رادیولوژیک در CXR :
*مارکینگ عروقی مرکزی برجسته در ناف ریه ها
*پر هوایی
*افیوژن خفیف
* وجود مایع در فیشر ها به ویژه فیشر عرضی
پاسخ : گزینه د
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

TTN 
مارکینگ برجسته عروق مرکزی ریه در ناف ریه به علت اتساع لنفاتیک های ریه جهت جذب مایع باقیمانده ریوی
@GPpoints
TTN
مارکینگ برجسته عروق مرکزی ریه در ناف ریه به علت اتساع لنفاتیک های ریه جهت جذب مایع باقیمانده ریوی
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست :
نوزادی با پوست خشک با پوسته ریزی بدون ورنیکس در ساعات اولیه تولد دچار دیسترس تنفسی می شود. کدام یک از علت های زیر محتمل تر است؟
الف) HMD
ب )اریترو بلاستوزیس فتالیس
ج ) خون ریزی ریه
د ) MAS
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست :
نوزادی با پوست خشک با پوسته ریزی بدون ورنیکس در ساعات اولیه تولد دچار دیسترس تنفسی می شود. کدام یک از علت های زیر محتمل تر است؟
الف) HMD
ب )اریترو بلاستوزیس فتالیس
ج ) خون ریزی ریه
د ) MAS
@GPpoints
با توجه به مشخصات ذکر شده نوزاد ترم است. از علل شایع دیسترس تنفسی در نوزاد ترم:
*PPHTN
*MAS
*polycythemia
پاسخ : گزینه د
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

نکات دروس پزشکی

سندرم آسپیراسیون مکونیوم در نهایت به سمت پنومونی شیمیایی پیشرفت می کند. اغلب همراه آن PPHTN نیز دیده می شود. 
@GPpoints
سندرم آسپیراسیون مکونیوم در نهایت به سمت پنومونی شیمیایی پیشرفت می کند. اغلب همراه آن PPHTN نیز دیده می شود.
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

مهم ترین و تنها معیار انتوباسیون در MAS دپرسیون نوزاد هست.
@GPpoints
مهم ترین و تنها معیار انتوباسیون در MAS دپرسیون نوزاد هست.
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

مهم ترین و تنها معیار انتوباسیون در MAS دپرسیون نوزاد هست.
@GPpoints
مهم ترین و تنها معیار انتوباسیون در MAS دپرسیون نوزاد هست.
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍پرسش:
نوزاد دختری دچار ترشحات سفید رنگ از واژن شده است، اقدام بعدی چیست؟
@GPpoints
#اطفال
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍پرسش:
در نوزادی که اریتم اطراف ناف دارد، با چه خطری رو به رو است؟
@GPpoints
#اطفال
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍پرسش:
نوزادی در معاینه پستان های متعدد در قفسه سینه دارد . چه بررسی های دیگری در این نوزاد لازمه؟
@GPpoints
#اطفال
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍پرسش:
نوزاد دختری دچار ترشحات سفید رنگ از واژن شده است، اقدام بعدی چیست؟
@GPpoints
#اطفال
اقدام خاصی لازم نیست.
زیرا ناشی از قطع هورمون مادری است و طبیعی محسوب می شود.
@GPpoints
#اطفال
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍پرسش:
در نوزادی که اریتم اطراف ناف دارد، با چه خطری رو به رو است؟
@GPpoints
#اطفال
بیمار فوق مبتلا به امفالیت شده است. در اینها خطر ترومبوفلبیت ورید پورت و هیپرتانسیون پورت وجود دارد.
@GPpoints
#اطفال
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍پرسش:
نوزادی در معاینه پستان های متعدد در قفسه سینه دارد . چه بررسی های دیگری در این نوزاد لازمه؟
@GPpoints
#اطفال
رد کردن آنومالی کلیه
@GPpoints
#اطفال
نکات دروس پزشکی

omphalitis
@GPpoints 
#اطفال
omphalitis
@GPpoints
#اطفال
نکات دروس پزشکی

✒ تا زمانی که حتی یک کودک ناخرسند روی زمین وجود دارد، هیچ کشف و پیشرفت جدی برای بشر وجود نخواهد داشت.
                                      آلبرت انیشتن
@GPpoints
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست:
افسردگی در کهنسالان چگونه خود را نشان می دهد؟
الف ) ترس و اضطراب
ب ) بی قراری
ج ) فراموشی، حواس پرتی
د )گوشه گیری و بدبینی
@GPpoints
#روانپزشکی
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست:
خانم میانسالی با شکایت بیدار شدن صبح زود و ناتوانی در به خواب رفتن مجدد دارد. این علامت بیشتر به نفع کدام بیماری است؟
الف) اضطراب منتشر
ب ) فاز مانیک دوقطبی
ج ) اختلال پانیک
د ) افسردگی
@GPpoints
#روانپزشکی
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍 تست :
کدام یک از دارو های ضد افسردگی زودتر اثر درمانی خود را نشان می دهند؟
الف)سیتالو پرام
ب ) بوپروپیون
ج ) ونلافاکسین
د ) اثر تمام دارو های ضد افسردگی پس از 4 هفته آغاز می شود.
@GPpoints
#روانپزشکی
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست:
افسردگی در کهنسالان چگونه خود را نشان می دهد؟
الف ) ترس و اضطراب
ب ) بی قراری
ج ) فراموشی، حواس پرتی
د )گوشه گیری و بدبینی
@GPpoints
#روانپزشکی
افسردگی در کهنسالان بیشتر با فراموشی یا همان دمانس کاذب و حواس پرتی و آپاتی خود را نشان می دهد.
پاسخ: گزینه ج
@GPpoints
#روانپزشکی
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست:
خانم میانسالی با شکایت بیدار شدن صبح زود و ناتوانی در به خواب رفتن مجدد دارد. این علامت بیشتر به نفع کدام بیماری است؟
الف) اضطراب منتشر
ب ) فاز مانیک دوقطبی
ج ) اختلال پانیک
د ) افسردگی
@GPpoints
#روانپزشکی
پاسخ : گزینه د
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍 تست :
کدام یک از دارو های ضد افسردگی زودتر اثر درمانی خود را نشان می دهند؟
الف)سیتالو پرام
ب ) بوپروپیون
ج ) ونلافاکسین
د ) اثر تمام دارو های ضد افسردگی پس از 4 هفته آغاز می شود.
@GPpoints
#روانپزشکی
شروع اثر ضد افسردگی ونلافاکسین سریع تر (2wk ) از سایر ضد افسردگی ها (4_6 هفته) است.
پاسخ : گزینه ج
@GPpoints
#روانپزشکی
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست:
آقای 60 ساله ای با علایم افسردگی مراجعه می کند. وی سابقه بیماری قلبی داشته است. کدام دارو را انتخاب می کنید؟
الف) ایمی پرامین
ب ) آمی تریپتیلین
ج ) فلوکستین
د ) ترانیل سیپرومین
@GPpoints
#روانپزشکی
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست:
کدام داروی ضد افسردگی در ترک سیگار موثر تر است؟
الف) پاروکستین
ب ) بوپروپیون
ج ) سرترالین
د ) ایمی پرامین
@GPpoints
#روانپزشکی
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست :
از بیماری سوال میشود: روز گذشته در همین زمان کجا بودید و چه می کردید؟
بیمار پاسخ صحیحی نمی دهد و سعی می کند فراموشی خود را مخفی کند .
کدام تشخیص محتمل تر است؟
الف ) افسردگی
ب ) عقب ماندگی ذهنی
ج ) دمانس
د ) اختلال تجزیه
@GPpoints
#روانپزشکی
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست:
همه دارو های زیر به عنوان تثبیت کننده خلق به شمار می روند، به جز :
الف) کاربامازپین
ب ) لاموتریژین
ج ) نورتریپتیلین
د ) سدیم والپورات
@GPpoints
#روانپزشکی
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست:
آقای 60 ساله ای با علایم افسردگی مراجعه می کند. وی سابقه بیماری قلبی داشته است. کدام دارو را انتخاب می کنید؟
الف) ایمی پرامین
ب ) آمی تریپتیلین
ج ) فلوکستین
د ) ترانیل سیپرومین
@GPpoints
#روانپزشکی
در درمان افسردگی مبتلایان به بیماری قلبی دارو های SSRI بهترین گزینه است.
پاسخ : گزینه ج
@GPpoints
#روانپزشکی
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست:
کدام داروی ضد افسردگی در ترک سیگار موثر تر است؟
الف) پاروکستین
ب ) بوپروپیون
ج ) سرترالین
د ) ایمی پرامین
@GPpoints
#روانپزشکی
بوپروپیون در همراهی با نیکوتین به صورت آدامس یا پچ پوستی در ترک سیگار به کار می رود.
@GPpoints
#روانپزشکی
نکات دروس پزشکی

🖍🖍🖍تست :
از بیماری سوال میشود: روز گذشته در همین زمان کجا بودید و چه می کردید؟
بیمار پاسخ صحیحی نمی دهد و سعی می کند فراموشی خود را مخفی کند .
کدام تشخیص محتمل تر است؟
الف ) افسردگی
ب ) عقب ماندگی ذهنی
ج ) دمانس
د ) اختلال تجزیه
@GPpoints
#روانپزشکی
مبتلایان به دمانس کاذب بر کاهش حافظه خود تاکید دارند در حالیکه مبتلایان به دمانس با افسانه بافی یا confabulation کاهش حافظه خود را مخفی می کنند.
پاسخ : گزینه ج
@GPpoints
#روانپزشکی