نجوا 
عنوان گروه یا کانال:

نجوا


توضیحات: حواسمان باشد از خودخواهی های خودمان، تا ندانم کاری ها، تا نفوذی ها، تا دشمنان قسم خورده... امکان دارد همه با هم یک کاری را انجام دهیم! خواسته یا ناخواسته!! ارتباط با ادمین:? @najva_admin صفحه اینستاگرام : Instagram.com/najva_net
شناسه: najva_net@
تعداد اعضا: 19061