مشاورمالیاتی خانم محمدی 
عنوان گروه یا کانال:

مشاورمالیاتی خانم محمدی


توضیحات: عضوانجمن حسابداران خبره ایران @moshavermaliati مشاوره 09124444956 کانال سروش http://sapp.ir/mohammadimoshaver ایتا https://eitaa.com/moshavermali ثبت وزارت ارشاد http://t.me/itdmcbot?start=moshavermali کدشامد 1_0_61_732566_1_1
شناسه: [email protected]
تعداد اعضا: 5174
مشاورمالیاتی خانم محمدی

بخشنامه رای دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تعلق مالیات برارزش افزوده به بیمه درمان تکمیلی
بخشنامه رای دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تعلق مالیات برارزش افزوده به بیمه درمان تکمیلی
مشاورمالیاتی خانم محمدی

سلام
مالیات نقل وانتقال سهام رو اگرشرکت پرداخت کند.
جزو هزینه اداری سند بزنیم
مالیات بهش تعلق میگیره یانه

🔴 پاسخ .....

سلام. اگه منظورتون نقل و انتقال بین سهامداران هست هزینه اش غیر قابل قبوله. ولی اگه شرکت سهام شرکت دیگه ایی را خریده هزینه اش قابل قبوله


https://t.me/joinchat/AAAAAECRTOlLDCAwLCIKwg
مشاورمالیاتی خانم محمدی

نوع مقرره : دستور العمل


شماره : 30309-3283-211


تاریخ : 1381/05/24


موضوع : دستورالعمل ارشادی در مورد رسیدگی به شرکتهای ساختمانی وقبول هزینه های واقعی ورعایت عدالت مالیاتی وبرگشت حداکثر با ضریب علی الراس


مواد مرتبط : , 148 , 110 , 107 , 106 , 99 , 97 , 96 , قانون مالیات های مستقیم


سازمان امور اقتصادی ودارایی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

دفتر فنی مالیاتی

دفتر

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات های موضوع ماده 215 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

پژوهشکده امور اقتصادینظر به اینکه درخصوص نحوه رسیدگی و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتهای ساختمانی. توسط انجمن شرکتهای ساختمانی و همچنین از طرف مامورین تشخیص و مراجع مالیاتی مسائل و مشکلاتی مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و حل معضلات مطروحه و با تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه شماره 18734-3126- 4-30 مورخ 1-5-1379 و با عنایت به اصلاحیه مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم و نگرش خاص آن بر ایجاد جو اعتماد متقابل بین مودیان با مامورین مالیاتی و فرهنگ سازی درجهت ترغیب خوداظهاری. رعایت نکات ذیل برای کلیه مامورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی الزامی است :

1- در مواردی که دفاتر قانونی مودیان مذکور مورد قبول واقع می شود ادارات امور مالیاتی ( مامورین تشخیص ) ملزم به قبول و پذیرش هزینههای واقعی ومتعارف پیمانکار بوده واز برگشت هزینه هایی که به علت شرایط خاص فاقد مدارک مستند و یا مدارک کافی است و یا اصولا امکان تهیه مدارک در مورد برخی از اقلام متصور و مقدور نیست. خودداری نمایند.

2- ترتیبی اتخاذ شود که درآمد مشمول مالیات تعیین شده مودیان موصوف از طریق رسیدگی به دفاتر در مقایسه با درآمد مشمول مالیات مودیان مشابهی که به لحاظ خودداری از انجام وظایف قانونی و یا رد دفاتر درآمد مشمول مالیات ایشان به طریق علی الراس تشخیص داده می شود. تجاوز ننماید تا ضمن تشویق آنان به رعایت قانون و مقررات موردتبعیض و بی عدالتی واقع نشوند.

3- ادارات امور مالیاتی ( مامورین تشخیص ) منحصرا زمانی می توانند قسمتی از موضوع پیمان را به عنوان کارواگذار شده به پیمانکار دست دوم منظور نمایند که اسناد و مدارک مثبته و غیر قابل تردیدی دراین خصوص دراختیار داشته باشند در غیراینصورت مراجع حل اختلاف مالیاتی با اعتراض آن رفع تعرض نمایند.

4- در مورد فروش ماشین آلات شرکتهای پیمانکاری چنانچه دفاتر مودی مورد قبول واقع شده باشد درآمد مشمول مالیات براساس رسیدگی به دفاتر تعیین می شود و در مواردی که دفاتر ارائه شده از طرف مودی مورد قبول واقع نشود و یا از تسلیم آنها خودداری گردد. قیمت فروش باتوجه به ارزش روز و حتی المقدور براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری مبنای اعمال ضریب واقع گردد.

عیسی شهسوار خجسته

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشوراپلیکیشن همراه یارمالیاتی

دانلود از طریق آدرس

https://goo.gl/Ym1gvd
مشاورمالیاتی خانم محمدی

❓❓❓ سوال

شرکتی است که دفاتر قانونی نداشته و بیمه مبلغ نسبتا سنگینی بصورت علی الراس برای ان تعیین نموده و ابلاغ قانونی شده ولی ابلاغ واقعی به مدیران نشده وحکم تجدید نظر قطعی نیز شده البته در سالهای مورد مناقشه شرکت عملیاتی نداشته و اداره مالیات نداشتن فعالیت را تایید کرده ولی بیمه بدون نظر اداره مالیات حکم قطعی داده می خواستم بدانم ایا راهی وجود دارد قبل از طرح در دیوان عدالت اداری مجددا درخواست رسیدگی داد با توجه به عدم ابلاغ واقعی رای اولیه؟

🔴 پاسخ .....

بدهي قطعي شده بيمه قابل اعتراض نميباشد .
ابلاغ قانوني ، يكي از روشهاي ابلاغ در سازمان تامين اجتماعي است ، و در قانون پيش بيني شده .
قبل از قطعي شدن بايستي اعتراض زده ميشد. الان كه قطعي شد ، ديگه نميشه اعتراض زد. متاسفانه بعد از چند روز اجرايي ميشود.

https://t.me/joinchat/AAAAAECRTOlLDCAwLCIKwg
مشاورمالیاتی خانم محمدی

⭕️ ( ص ۲ ) بخشنامه مالیاتی مورخ ۷/ ۹/ ۱۳۹۶ در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۲۷/ ۱۱/ ۸۰ ( برای عملکرد ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ )
⭕️ ( ص ۲ ) بخشنامه مالیاتی مورخ ۷/ ۹/ ۱۳۹۶ در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۲۷/ ۱۱/ ۸۰ ( برای عملکرد ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ )
مشاورمالیاتی خانم محمدی

⭕️ ( ص ۱ ) بخشنامه مالیاتی مورخ ۷/ ۹/ ۱۳۹۶ در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۲۷/ ۱۱/ ۸۰ ( برای عملکرد ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ )
⭕️ ( ص ۱ ) بخشنامه مالیاتی مورخ ۷/ ۹/ ۱۳۹۶ در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۲۷/ ۱۱/ ۸۰ ( برای عملکرد ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ )
مشاورمالیاتی خانم محمدی

❓❓❓سوال

. برای محاسبه هزینه بازخرید سنوات خدمت (مزایای پایان خدمت کارکنان) ، روزهای مرخصی کارگر هم محاسبه می شود یا فقط روزهای کارکرد؟ برای مثال از 365 روز سال 25 روز مرخصی بوده، برای محاسبمون از 365 روز استفاده کنیم یا 340 روز؟

🔴 پاسخ .....

مرخصی مطابق قانون حق کار گر هست و جز کارکرد محسوب میشود. و مشمول حق بازخریدسنوات میشود.
مگر اینکه مرخصی بدون حقوق باشد.

https://t.me/joinchat/AAAAAECRTOlLDCAwLCIKwg
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 سوال ❓❓❓

آموزشگاه مراقبت های زیبایی که دارای مجوز از سازمان فنی و حرفه ای می باشد آیا از پرداخت مالیات معاف می باشد ؟
تحت چه شرایطی ؟
از چه تاریخی ؟

🔴 پاسخ .....

سلام. ماده 134 قانون مالیاتها را مطالعه فرمایید.

https://t.me/joinchat/AAAAAECRTOlLDCAwLCIKwg
مشاورمالیاتی خانم محمدی

مشاورمالیاتی خانم محمدی

سوال ❓❓❓❓

خرید سگ نگهبان جز دارایی محسوب میشود؟

🔴 پاسخ .....

اگر مبلغش با اهمیت هست جزو سایر دارایی ها / دارایی زیستی غیر مولد میتونیدطبقه بندی کنید اگر کم اهمیت هست هزینه بزنید .

https://t.me/joinchat/AAAAAECRTOlLDCAwLCIKwg
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 سوال ❓❓❓

برای محاسبه ی مالیات بر درآمد سالانه وکلا شامل تکالیف علی الحساب مالیاتی کدامیک از مواد قانون مالیاتها باید مطالعه بشود؟
تبصره2ماده103

https://t.me/joinchat/AAAAAECRTOlLDCAwLCIKwg
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 سوال ❓❓❓

تفاوت پایه سنوات که امسال 17000روزانه بود وسنوات پایان خدمت چیست ؟
🔴 پاسخ ....

پایه سنوات مبلغی است که اداره کار سالانه اعلام و در صورت داشتن یکسال سابقه کار در شرکت پرداخت میشود . ولی مبلغ سنوات معادل یکماه حقوق مستمر کارگرهست که در پایان قرارداد به نسبت کارکرد پرداخت میشود. پایه سنوات به حقوق اضافه و مشمول بیمه و در صورتیکه حقوق شخص بیشتر از معافیت ماده 84 باشه.مشمول مالیات هم میشودلیکن حق سنوات از بیمه و مالیات معاف میباشد.

https://t.me/joinchat/AAAAAECRTOlLDCAwLCIKwg
مشاورمالیاتی خانم محمدی

سلام در مورد ماده 57 اگر طرف شخص حقیقی مجتمع تجاری داشته باشد میشه از ماده 57 استفاده کرد ؟
مشاورمالیاتی خانم محمدی

الان شرکت ما اجاره مالیات بخواهد بپردازد ویکی از واحد های تجاری هست مثلا 3750/000 ریال ماهانه اجاره پرداخت میکند که 75 درصدش 28،125،000 ریال و ضرب در 15 درصدش 4،218،750 ریال میشه ایا باید همینو پرداخت کرد یا مشمول ماده 57 هم میشه ؟
مشاورمالیاتی خانم محمدی

سلام
مستاجر مکلف به کسر و ایصال مالیات اجاره میباشد و امکان استفاده از مزایای ماده ۵۷ ارتباطی به مستاجر ندارد و متعاقبا با تسلیم اظهار نامه از سوی موجر و در تعاملات فیمابین واحد مالیاتی و موجر قابل اعمال یا عدم اعمال خواهد بود که در صورت استحقاق موجر ،مالیات های کسر و پرداخت شده از سوی مستاجر قابلیت استرداد خواهد یافت
مشاورمالیاتی خانم محمدی

سلام
شرکت باید مالیات تکلیفی را پرداخت کند
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 سوال ❓❓❓❓

شرکت تعاونی حمل و نقل هست این شرکت سال ۹۵ اومده اظهار نامه ای پر کرده که مطابق با عملکرد نبوده و سود صفر اعلام کرده بعد از ارسال اظهار نامه اومده اسناد حسابداری را زدندو حسابرسی شده الان دارایی مالیاتشو علی الرس نوشته ۱۸۷میلیون تومان با توجه به تبصره ۶ ماده ۱۰۵ تعاونی ها از ۲۵ از ۲۵ مالیات معاف هستند واعلام شده چون سود ابراز نشده شاملش نمیشود؟
مشاورمالیاتی خانم محمدی

در تبصره 6 ماده 105 ذکر شده . شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف .
متعارف موضوع فعالیت . بازرگانی ... تولیدی .. یا بازرگانی و تولیدی . همین سه تا شامل میشود .
بنابراین تعاونی حمل و نقل مشمول این تبصره نمیشود .
مشاورمالیاتی خانم محمدی

نوع مقرره : بخشنامه


شماره : 200/94/52


تاریخ : 1394/05/13طبق بند (8) ماده (1) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/8. "شرکت تعاونی. شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد . این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می شود". همچنین بر اساس بند (9) ماده (1) همان قانون. "شرکت تعاونی سهامی عام. نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیتهای مذکور در این قانون(قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی) تشکیل شده باشد". بنابراین صرفا شرکت های تعاونی و اتحادیه های آنها و شرکت های تعاونی سهامی عام که تشکیل
آنها در انطباق با تعاریف مذکور باشد مشمول تخفیف موضوع تبصره مزبور می-باشند .علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
مشاورمالیاتی خانم محمدی

همه شرکتهای تعاونی مشمول تخفیف فوق نیستند فقط شرکتهای تعاونی متعارف یا تعاونی سهامی عام ، با تعریف بالا 👆👆👆👆


از طرفی
درآمد کتمان شده نیز مشمول تخفیف نیست
فقط سود ابرازی
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 مالیات ستانی تابعی ازنوع قراردادنخواهدبودواگربیع قطعی وسندرسمی موجودنباشدبازهم مشمول ماده ۵۹میباشدوملاک ارزش معاملاتی است .

❌ درهرصورت اگرنقل وانتقال به هرنحوی انجام شده باشدمشمول ماده ۵۹ خواهدبود.

https://t.me/joinchat/AAAAAECRTOlLDCAwLCIKwg
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 عقدبیع عمومی ترین عقددرحوزه مالیات ستانی املاک بیع است .


1⃣ اگراین عقدمابه ازاداشته باشدمشمول فصل املاک است (اگرمال الصلح تقریبا بی ارزش باشدبلاعوض تلقی میشود.

2⃣ اگراین عقدمابه ازا نداشته باشدمشمول فصل اتفاقی است. مانند(صلح .هبه.معاوضه)

3⃣ اگرمعاوضه دوملک صورت گیردهرکدام جداگانه مشمول هستندوتهاتربی معنی است.

❌ مالیاتهای فصل املاک مقطوع هستند.❌

https://t.me/joinchat/AAAAAECRTOlLDCAwLCIKwg
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴تفاوت صادرات با کالای معاف چیست ؟؟؟
🔴 پاسخ .....

صادرات عبارت است از ارسال کالا به خارج از مرزهای ایران و دارای برگ سبز که از نظر ارزش افزوده معافیت داره (این معافیت به شرکت داده میشود)اماکالای معاف کالاهای موضوع ماده 12 ارزش افزوده هستندکه چه در ایران چه خارج از کشور به فروش برسند از ارزش افزوده معاف هستند.

https://t.me/joinchat/AAAAAECRTOlLDCAwLCIKwg
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 درنرخ صفردرآمدمشمول مالیات توسط اداره دارایی شناسایی میشودامامطالبه نمیگردد.
👆👆
مشاورمالیاتی خانم محمدی

ماده ۷۲....ق م م

⭕️ درمواردی که پس ازپرداخت مالیات ازطرف مودی معامله انجام نشوداداره امورمالیاتی مربوط مکلف است بنابه درخواست مودی وتاییددفتراسنادرسمی مربوط مبنی برعدم ثبت معامله ظرف پانزده روزازتاریخ اعلام دفتراسنادرسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده راازمحل وصول جاری مستردمیشود.حکم این ماده درمورداستردادمالیاتهای مربوط به حق واگذاری ودرامداتفاقی نیزجاری خواهدبود.


https://t.me/joinchat/AAAAAECRTOlLDCAwLCIKwg
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 ماده ۷۴....

انتقال تعهدات ازمهمترین خروجی این ماده است.
دستدارمی عنوان شده دراین ماده ...یک اسم است ومحتواانتقال است بدون تنظیم سندرسمی ومتصرف ازلحاظ قانونی مالک محسوب میشود.

متصرف ...کسی که حسب عرف محل یابا عنوان دستدارمی ملکی درتصرف اواست وتعهدات فروشنده درحقیقت به متصرف منتقل میشود.

https://t.me/joinchat/AAAAAECRTOlLDCAwLCIKwg
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 حقوق شامل ....

❌ مستمر....

1⃣ نقدی..شامل حقوق پایه /حقوق ثابت .انواع فوق العاده ها (جذب .مناطق محروم .بدی آب وهوا.سختی کار.تخصص)عائله مندی .اولاد

2⃣ غیرنقدی ...مسکن /اتومبیل


❌ غیرمستمر...

1⃣ نقدی...اضافه کاری.کارت هدیه.معادل ریالی ایاب وذهاب وغذاوسرویس ومهدکودک .کارانه.بهره وری.عیدی.پاداش .ماموریت


2⃣ غیرنقدی....بن شهروند.اتکا.رفاه.کارت هدیه

🔴 درصورتیکه عین مزایا به پرسنل پرداخت شوداین مزایا غیرنقدی است .
مثل برنج ‌.گوشت .مسکن .اتومبیل


🔴 تعریف نقدی ...
حالتی است که معادل ریالی مزایا به پرسنل پرداخت میشودبصورت نقدیا حساب بانکی


❌ بن کارت.....

1⃣ نقدی..اگرقابلیت نقدشوندگی داشته باشدمثلا دریافت پول ازدستگاه

2⃣ غیرنقدی ...اگرقابلیت نقدشوندگی نداشته باشد.


✔️ اگرکارفرما اقدام به تسهیلاتی ازقبیل دادن یک وعده غذای گرم به پرسنل یا سرویس رفت وآمدیا مهدکودک وازاین قبیل مواردبرای پرسنل نمایداین موارددرتعریف حقوق ودستمزد نمی گنجد.
https://t.me/joinchat/AAAAAECRTOlLDCAwLCIKwg
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 حقوق شامل ....

❌ مستمر....

1⃣ نقدی..شامل حقوق پایه /حقوق ثابت .انواع فوق العاده ها (جذب .مناطق محروم .بدی آب وهوا.سختی کار.تخصص)عائله مندی .اولاد

2⃣ غیرنقدی ...مسکن /اتومبیل


❌ غیرمستمر...

1⃣ نقدی...اضافه کاری.کارت هدیه.معادل ریالی ایاب وذهاب وغذاوسرویس ومهدکودک .کارانه.بهره وری.عیدی.پاداش .ماموریت


2⃣ غیرنقدی....بن شهروند.اتکا.رفاه.کارت هدیه

🔴 درصورتیکه عین مزایا به پرسنل پرداخت شوداین مزایا غیرنقدی است .
مثل برنج ‌.گوشت .مسکن .اتومبیل


🔴 تعریف نقدی ...
حالتی است که معادل ریالی مزایا به پرسنل پرداخت میشودبصورت نقدیا حساب بانکی


❌ بن کارت.....

1⃣ نقدی..اگرقابلیت نقدشوندگی داشته باشدمثلا دریافت پول ازدستگاه

2⃣ غیرنقدی ...اگرقابلیت نقدشوندگی نداشته باشد.


✔️ اگرکارفرما اقدام به تسهیلاتی ازقبیل دادن یک وعده غذای گرم به پرسنل یا سرویس رفت وآمدیا مهدکودک وازاین قبیل مواردبرای پرسنل نمایداین موارددرتعریف حقوق ودستمزد نمی گنجد.
https://t.me/joinchat/AAAAAECRTOlLDCAwLCIKwg
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 نکاتی جهت معافیت ومشمولین مالیات حقوق....‌‌


1⃣ حق اولاد وعایله مندی

🔴 دولتی ..معاف
🔴 خصوصی...مشمول

2⃣ پارکهای علم وفناوری

🔴 معاف ....ازابتدای سال ۹۵

3⃣ بازخریدمرخصی استفاده نشده کارکنان

🔴 ازابتدای سال ۹۵...معاف

❌ مشمولین مالیات حقوق❌

1⃣ حقوق پرسنل شرکتهای دانش بنیان دارای مجوزازمعاونت علم وفناوری

2⃣ حقوق بگیرشاغل درفعالیتهای معاف مثل..‌‌کشاورزی.مطبوعاتی.انتشاراتی

3⃣ حقوق بگیرمناطق ویژه


❌ معافیتهای مالیات حقوق ❌

1⃣ سنوات .مزایای پایان کار
2⃣ عیدی معادل ۱/۱۲معافیت سالیانه حقوق مستمری بازنشستگی
3⃣ حقوق نیروهای مسلح.نظامی .انتظامی.جانبازان.آزادگان
4⃣ فرزندان شهدا
5⃣ معافیت ۲/۱۲غیرنقدی
6⃣ معافیت بیمه سهم درمان یا ۲/۷بیمه تامین اجتماعی
7⃣ قسط مسکن موضوع ماده ۱۳۹برنامه سوم توسعه
8⃣ بخشودگی مناطق کمترتوسعه یافته ۵۰%مالیات
9⃣ حقوق بگیرشاغل درمتاطق آزادکه حتما بایدلیست حقوق بدهند.


https://t.me/joinchat/AAAAAECRTOlLDCAwLCIKwg
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 نوع فعالیت کارفرما ومعاف یا مشمول بودن درآمدکارفرما ازمالیات عملکردربطی به معاف یا مشمول بودن حقوق بگیران آن کارفرما نسبت به مالیات حقوق ندارد.

https://t.me/joinchat/AAAAAECRTOlLDCAwLCIKwg
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 سوال ❓❓❓❓

آیا یک شخص می تواندمدیر عامل چند تا شرکت باشد؟

طبق ماده ١٢۶ قانون تجارت هیچکس نمیتوانددرعین حال مدیریت عامل بیش ازیک شرکت باشد.

https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 سوال ❓❓❓

درصورتی که شرکت از سنوات قبل دارای زیان تایید شده داشته باشد و در رسیدگی سال بعد بصورت علی الراس مالیات آن شناسایی شود آیا درآمد مشمول مالیات حاصل از علی الراس شدن با زیان تایید شده سنوات قبل از بابت موضوع بند 12 ماده 148قابل مستهلک نمودن میباشد.
ایا زیان سنواتی با سود ابرازی در صورتی که مالیات علی الراس تشخیص داده شده قابل تهاتر میباشد؟
🔴 پاسخ .....

بخشنامه شماره 232/2401/28345
تاريخ صدور 18 مهر 1385


1- استهلاک زیان سنواتی:
به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررّات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ 27/11/1380 از درآمد سال یا سال‌های بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.
بنابراين اگر مودي علي الراس شود. زيان سنواتي تاييد شده تا سقف درامد مشمول ماليات ابرازي قابل استهلاك خواهد بود و باقيمانده از درامد ابرازي سال يا سالهاي بعد قابل استهلاك خواهد بود.


https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

باسلام . مطابق بند ۱۲ماده۱۴۸ق.م.م شرط احراز زیان رسیدگی به دفاتر قانونی می باشد لیکن مطابق تبصره ۲ماده ۲۱۰ ق.م.م و از انجایی که اظهار نامه در حکم اقرار می باشد اداره مالیات نمیتواند کمتر از درامد مشمول به عنوان قرینه در نظر گیرد لذا به نظر حقیر میتوان از درامد مشمول مالیات ابرازی سال های بعد حتی اگر علی الراس هم باشد میتوان کسر نمود
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 مهلت مرورزمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹برای هرسال فارغ ازدوره های زمانی تسلیم فهرست هرسال با توجه به مقررات ماده ۱۵۷ق م م پنج سال ازتاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب موردخواهدبودبه عنوان مثال...‌
مهلت رسیدگی به جرایم مربوط به عملکردسال ۹۱حداکثرتاتاریخ ۹۷/۰۴/۳۱ومهلت ابلاغ برگ مطالبه ان حداکثرتا ۹۷/۰۷/۳۰میباشد.

https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 مبنای محاسبه جرائم مربوط به عدم رعایت تکالیف قانونی درارسال فهرست معاملات ماده ۱۶۹ مبلِغ معاملاتی است که تااخرین مهلت تسلیم فهرست موردنظرباتوجه به مهلتهای تمدیدشده نسبت به ارسال فهرست مربوطه اقدام نشده است.

https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 درخصوص جرائم موضوع ماده ۱۶۹

درمواردی که مودی نسبت به تسلیم فهرست امتناع درموعدمقررقانونی اقدام ومتعاقب آن نسبت به تکمیل اطلاعات وارسال آن اقدام نموده باشدفارغ ازاینکه فهرست اطلاعات تکمیل شده باشددرمهلت مقررویاخارج ازان ارسال یا تکمیل شده باشدمشمول جریمه عدم ارسال فهرست بابت این بخش نخواهدبود.

https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

درخصوص جرایم موضوع ماده ۱۶۹

🔴 کلیه ویرایش اطلاعاتی که منجربه تغییرطرف معامله یاافزایش مبلغ موردمعامله شوددرصورتیکه درمهلت مقررارسال فهرست باشدمشمول جریمه نخواهدبوددرغیراینصورت نسبت به مودی جدیدیا مابه التفاوت مبلغ افزایشی مشمول جریمه عدم ارسال فهرست خواهدبود.

https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

درخصوص جرایم موضوع ماده ۱۶۹

🔴 ویرایش یکی ازاقلام اطلاعاتی مربوط به هویت مودیان ازجمله نام یا شماره شناسه ملی که متجربه صحت اطلاعات ارسالی گرددفارغ اززمان ویرایش اطلاعات مذکورمشمول جریمه نخواهدبود.

https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 ازنگاه سازمان امورمالیاتی کشورآخرین مهلت برای تخصیص یا پرداخت حقوق که مبنای محاسبه مهلت تسلیم حقوق است پایان هرماه میباشد.

❌ بااین ترتیب آخرین مهلت تسلیم لیست حقوق فروردین ماه ۳۱ اردیبهشت میباشد.حتی اگرتخصیص یا پرداخت حقوق فروردین ماه بعداز۱/۳۱اتفاق افتاده باشد.

https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 مرورزمان رسیدگی....

طبق ماده ۱۵۶..آخرین مهلت رسیدگی وصدوربرگ تشخیص یکسال پس ازمهلت تسلیم اظهارنامه است.

طبق ماده ۱۵۷....اشخاصی که اظهارنامه ندادندیا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستندمرورزمان مالیاتی به مدت ۵ سال پس ازپایان مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسیدپرداخت مالیات میباشد.

🔴🔴 با این ترتیب با توجه به اینکه تسلیم لیست حقوق تسلیم اظهارنامه مالیاتی تلقی نمیشودلذا مهلت رسیدگی به مالیات حقوق فروردین ماه سال ۹۶تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱پنج سال بعدخواهدبود.


https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 رسیدگی مالیات حقوق شمسی است اگرشرکتهایی با دوره های میلادی یا میان سالی رابررسی کنندبایست ۲ برگه تشخیص صادرکنندچون معافیت ماده ۸۴برای فروردین تااسفندتسویه میگردد.

https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 محاسبه جرایم حقوق....‌

جریمه عدم تسلیم لیست حقوق=ثابت ۲% ❌ طبق ماده ۱۹۷

جریمه عدم پرداخت مالیات حقوق
❌ طبق ماده ۱۹۹❌

1⃣ ثابت :۱۰% مالیات
2⃣ ۲/۵%مالیات درماه بابت دیرکرد


مثال ...‌‌‌

لیست فروردین
هزینه حقوق ۱۰۰۰
مالیات ۱۰۰
تاریخ از۰۲/۳۱ الی ۰۹/۳۰


🔴 ۱۰۰۰*%۲=۲۰

🔴 ۱۰۰*%۱۰

🔴۱۰۰*%۲/۵*۷=۱۷/۵

جمع جرایم =۲۰+۱۰+۱۷/۵=۴۷/۵
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 محاسبه مالیات حقوق فارغ ازتاریخ شروع قراردادیا خدمت برای همه یکسان است. بااین ترتیب حقوق بگیری که ازابتدای اسفنددرشرکتی مشغول به کارشدومبلغ ۵۰ م ریال حقوق دریافت ت
نموده است کارفرما مالیات حقوق راازپرداختی اسفندکسروبه دارایی واریز خواهدکرد.درصورتیکه دریافتی کل سال ۹۶ ایشان به ۲۴۰ م ریال نرسیده است ودرکل معاف ازمالیات میباشدمبلغ اضافه پرداختی ایشان قابل استرداداست به شرطی که ازاول مرداد سال بعدتاپایان اسفندماه سال بعدبه اداره دارایی محل سکونت خودمراجعه نموده ودرخواست استردادنمایداگراین شخص بدهی مالیاتی دیگری نداشته باشدمبلغ اضافه پرداختی به وی مستردخواهدشد.

https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 سوال ❓❓❓❓

با سلام یک سوال مالیاتی . همانطور که مستحضرید بر اساس قانون برنامه ششم رزمندگان با حداقل حضور دوازده ماه در جبهه از معافیت مالیاتی برخوردارند بر اساس نامه یکی از نیروهای مسلح از تاریخ ۶۷ تا۷۷حضور در مناطق جنگی جز مدت جبهه منظور می شود ایا می توان بر اساس نامه مذکور حضور در تاریخ مذکور را به عنوان معافیت مالیاتی در نظر گرفت با سپاس

باسلام . احراز شرایط ایثارگر و جانباز می باید براساس تصویب نامه ای باشد که با مشارکت نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران رسیده باشد چنانچه شرایط فرد مورد نظر طبق تصویب نامه احراز گردد مشمول معافیت میگردد.


https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

طبق ماده ٥٦ قانون جامع خدمات رساني ايثارگران و ماده ٨٨ برنامه ششم توسعه، و بند١٤ ماده ٩١ :
١٠٠٪؜ حقوق و ... ايثارگران معاف از ماليات است.
اين معافيت در صورتي تعلق ميگيرد كه ايثارگري توسط بنياد مربوطه تاييد شده باشه.
بنياد امور ايثارگران با بررسي پرونده هاي مربوطه گواهي براي ايثارگران صادر ميكند كه اصطلاح حكم حقوقي گفته ميشود . كه اين حكم بايستي به سازمان،موسسه، و يا شركت محل اشتغال فرد ايثارگر تحويل گردد.
موضوع ماده ٨٨ طي بخشنامه شماره ٢٤/٩٦/٢٠٠ مورخ ٩٦/٢/١٩ امورمالياتي ابلاغ شده است .
مشاورمالیاتی خانم محمدی

سوال ❓❓❓❓

طبق ماده ۱۳۲ جهت شرکتهای تولید دارای پروانه بهره برداری درامد انها به نرخ صفر از ابتدای سال ۹۵ لحاظ خواهد شد.
حال سوال اینست تاریخ پروانه بهره برداری ملاک عمل خواهد بود؟ یعنی اگر پروانه بهره برداری برای سال ۹۱ منطقه محروم با معافیت ۲۰ ساله باشد به نرخ صفر اعمال خواهد شد یا مانند گذشته ؟؟
مشاورمالیاتی خانم محمدی

باسلام . در رابطه با ماده ۱۳۲ ق.م.م باید به چند نکته توجه داشت :همانگونه که در متن ماده قبل از اصلاحیه بیان شده است درامد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی ... برای آن ها پروانه بهره بردای ...از تاریخ شروع بهره برداری ... معاف هستند . در متن ماده تاریخ شروع بهره برداری ذکر شده است لیکن سازمان طی دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۳۷۲۰ مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ در بند ۱-۵ بیان نمود که واحدهای تولیدی و معدنی از حیث برخورداری از معافیت این ماده تابع مقررات زمان صدور پروانه بهره برداری خواهند بود که این بند مطابق رای شماره ۴۰۴ مورخ ۳۰/۵/۹۶ دیوان ابطال گردید . با توجه به موارد فوق و پاسخ به سئوال مطرحه شده چنانچه شرکت قبل از سال ۹۵ برای آن پروانه بهره برداری صادر و شروع به بهره برداری نموده باشد و در مناطق کمتر توسعه یافته باشد مشمول معافیت بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم بوده و ۲۰ سال از پرداخت مالیات بدون اعمال نرخ صفر مشمول معافیت می باشد ...
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 سوال ❓❓❓❓

هزینه تحصیلی که ادارات جهت فرزندان واریز میکنند مشمول مالیات میشود؟
برای موسسات خصوصی چی؟

🔴 پاسخ ......

شماره : 13428/20

تاریخ : 1390/06/07
موضوع : معافیت وجوه پرداختی بابت مهد کودک . یارانه غذا . و ایاب و ذهاب . بن کالا
مواد مرتبط : , 90 , 83 , 82 , قانون مالیات های مستقیم

نظر به اینکه در خصوص معافیت وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک . یارانه غذا . ایاب و ذهاب و بن کالا و ... سئوالات متعددی مطرح گردیده است . لذا پیرو بخشنامه شماره 4529/210 مورخ 27/2/1390 معاون محترم فنی و حقوقی وقت سازمان متبوع راجع به ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 مورخ 9/12/1389 یاد آور می گردد .
بطور کلی وجوهی که تحت عناوین یاد شده و به استناد ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و اصلاحیه 15/8/84 آن کارکنان دولت پرداخت می شود از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است و این معافیت قابل تسری به کارکنان سایر بخش های غیر دولتی و نیز وجوهی که از منابع و فصول قانونی دیگر به کارکنان دولت پرداخت می گردد نخواهد بود .
بدیهی است طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضضیع حقوق اشخاص . هیات مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید . بنابراین با توجه به تاریخ صدور رای هیات عمومی دییون عدالت اداری(9/12/89) مالیاتهای دریافتی بابت وجوه یاد شده از تاریخ اخیر الذکر به بعد قابل استرداد خواهد بود .
مشاورمالیاتی خانم محمدی

❓❓❓ سوال

" آیا شخصی که مدیر عامل شرکتی بوده است،
- ۱۹ سال سابقه حق بیمه
- مدرک دکترا
- ۱۸ ماه اشتغال در پست مدیر عاملی"
۱۸ ماه مدیریت عاملی در انتهای خدمت باشد و ولی مابقی سنوات شغل عادی لیست رد شده باشد .
از دو کد کارگاه برای ایشان لیست رد شده باشد یکی مدیر عامل و دیگری رسته معمولی .
اگر الان از لیست خارج شود و از کد کارگاهی دیگری لیست با رسته معمولی بیمه ارسال گردد پس از مدت لازم بیمه بیکاری تعلق میگیرد؟؟
ازکارگاهی اخراج شود که رسته شغلی معمولی هست؟

🔴 پاسخ .....

طبق ماده يك قانون بيمه بيكاري و همچنين بخشنامه ٩ درآمد ، مديران و اعضاي هيئت مديره ، مشمول بيمه بيكاري نيستند ، و بايستي قراردادكارفرمايي با سازمان تامين اجتماعي منعقد و حق بيمه ايشان ٢٧٪؜ پرداخت شود.

https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

❓❓❓❓ سوال


شرکت قرارداد حدودا 700میلیونی که 25میلیون را از صورت وضعیتها کسر کرده ولی با توجه به ضریبی که تامین اجتماعی میگیره 30میلیون دیگه باید پرداخت شود برای مفاصاحساب . چرا باید به تامین اجتماعی این مبلغ زیاد پرداخت شود با توجه به ضریب ؟ چرا ملاکی در نظر گرفته نمیشود که کمتر پرداخت بشه؟
🔴 پاسخ .....

اگر این قرارداد با مصالح باشدضریب حق بیمه 7.8 درصد داشته باشه .مبلغ حق بیمه میشود 700000000×7.8%=54600000 .فقط ابهام این سوال این است که . آیا این شرکت قبلا هیچ مبلغی برای لیست های حقوق خود پرداخت نکرده. یا احتمالا قرار بوده مصالح بدون با ضریب 16.67 درصد که سازمان حق بیمه های پرداختی پیمانکار را از کل حق بیمه (700000000×16.67%)کسر و بقیه را مطالبه کرده است.

https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

حدآستانه مصوب ۹۶/۰۷/۲۶
اشخاص حقیقی
حدآستانه مصوب ۹۶/۰۷/۲۶
اشخاص حقیقی
مشاورمالیاتی خانم محمدی

مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 چنانچه پس ازرسیدگی به جرایم ماده ۱۶۹مکرراطلاعات جدیدی ازمعاملات مودی که قبلا دررسیدگی ملحوظ نظرقرارنگرفته است بدست آیدبارعایت مهلت مرورزمان موضوع ۱۵۷ق م م امکان
صدوربرگ جریمه متمم وجوددارد.

https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

❓❓❓سوال .....

آقای الف مدیر عامل شرکت تولیدی (با مسئولیت محدود) آلفا بوده که در حال ساخت و ساز جهت تولید سس می باشد . شرکت آلفا با مراجعه به بانک قصد دریافت تسهیلاتی به مبلغ ۱ میلیارد تومان را داشت که بانک با درخواست شرکت موافقت نکرد لیکن بانک مربوطه مبلغ ۱ میلیارد را به شخص الف پرداخت نموده است . تمام سرمایه شرکت تادیه و شرکت قصد افزایش سرمایه خود را ندارد . آقای الف قصد دارد جهت تکمیل ساخت و ساز ۱ میلیارد تسهیلات را در شرکت هزینه نماید . بهترین را حل برای آقای الف چه چیزی می باشد که آقای الف و شرکت آلفا مشمول مالیات نگردد.

🔴 پاسخ .....

. چون به آقای الف هزینه بهره تحمیل میشود نمیتواند در شرکت هزینه کند بهتره است وجه در راستای ماده 138 مکرر در اختیار شرکت قرار گیرد.
استفاده از منابع مالی دیگران در قالب عقود مشارکتی با حداقل دو سال . در این حالت هزینه بهره برای شرکت قابل قبول و برای سهامدار از مالیات معاف است.
لازم به ذکراست برای هر مبلغ سودی معاف و هزینه قابل قبول نیست.
معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی تصویب شورای پول و اعتبار قابل اعمال میباشد
https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

سلام ماده 138واصلاحیه آن👇👇👇👇👇

یکی از نکات مهمی که در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم باید به آن توجه داشته باشید موضوع حذف شدن ماده ۱۳۸ و ایجاد ماده ۱۳۸ مکرر توسط سازمان مالیاتی کشور است. من در این پست سعی کردم چند نقطه مبهم در ماده ۱۳۸ مکرر را خدمت شما توضیح دهم اگر شما متن اصلاحی که شامل دو تبصره است، خیلی مشکلی از نظر فهم آن نداشته باشید ولی شاید تعریف چند کلمه بتواند کمک بیشتری به درک آن انجام دهد. اگر کنجکاو هستید بدانید ماده ۱۳۸ قبلی چه بوده است ابتدا آن را مطالعه کنید و سپس به مطالعه اصلاحی بپردازید

ماده ۱۳۸ قبلی  ـ آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق ‌موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که ‌قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل ‌شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح‌های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح‌ سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می‌تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره‌مند شود.

در سال ۱۳۹۵ این ماده قانوی حذف و بجای آن ماده ۱۳۸ مکرر به اجرا در می آید. در این ماده اینطور عنوان می شود اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

تبصره ۱- استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده‌ نقدی، به‌میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود.

تبصره ۲- تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

حالا برای درک بهتر آن لازم است تعریف چند پارامتر را بدانید :

عقود مشارکتیشورای پول و اعتبارهزینه های قابل قبول مالیاتی

تعریف عقود مشارکتی 

در این نوع عقود، بانک، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تأمین می کند و در نهایت، در انتهای فعالیت، مطابق قرارداد فی مابین با صاحبکار اقتصادی، سود حاصل از این فعالیت را تقسیم می نماید. در ادامه به بررسی عملکرد انواع عقود مشارکتی از جمله مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و سلف می پردازیم.

تعریف شورای پول و اعتبار 

شورای پول و اعتبار عالی‌ترین مرجع در سیستم بانکی بوده و ریاست آن بر عهده رئیس بانک مرکزی است.

به گزارش بانکی دات آی آر، شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف زیر است:

رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت طرح در مجمع عمومی

رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذکور در قانون پولی و بانکی

اظهارنظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربـوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود

ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضعیت اقتصادی وبویژه در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود

اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حدود قانون به شورای مذکور عرضه می گردد.

اعضای شورای پول و اعتبار:

وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی
دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
وزیر بازرگانی
دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تائید ریاست جمهوری
دادستان کل کشور یا معاون وی
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
رئیس اتاق تعاون
نمایندگان کمیسیون‌های امور اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

 

هزینه های قابل قبول مالیاتی 

اصلاحیه ماده ۱۴۷
تبصره ماده(۱۴۷) قانون حذف و متون زیر به عنوان تبص
مشاورمالیاتی خانم محمدی

ره های(۱)، (۲) و (۳) به ماده مذکور الحاق می شود:

تبصره۱ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند، در حکم مؤسسه محسوب می شوند. همچنین هزینه های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

تبصره۲ـ هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند.

تبصره۳ـ پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود
مشاورمالیاتی خانم محمدی

سوال ❓❓❓❓❓
مرخصی زایمان چند روز قبل از زایمان میشه رد کرد؟
🔴 پاسخ ......

شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه بارداری :
کمک هزینه بارداری در صورتی به بیمه شدگان زن پرداخت می شود که دارای شرایط زیر باشند:

ظرف یک سال پیش از زایمان، حق بیمه ٦٠ روز کار را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند

در مدت استراحت مشغول کار نبوده مزد یا حقوق دریافت نکرده باشند

در تاریخ اعلام بیماری ، مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشند

در دوره استراحت مزد ی برای وی مطرح باشد
روش محاسبه میزان کمک هزینه بارداری :
میزان کمک هزینه بارداری ، معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده با در نظر گرفتن روزهای استراحت است که بدون کسر ٣ روز اول پرداخت می شود. نحوه محاسبه آخرین مزد یا حقوق بیمه شده به این ترتیب است که کل مبالغ مشمول کسر حق بیمه که بیمه شده در آخرین ٩٠ روز قبل از استراحت دریافت کرده است ، با هم جمع می شود و بر تعداد روزهای کارکرد بیمه شده در این مدت تقسیم می شود.
مدت مرخصی استراحت زایمان:
کمک هزینه بارداری از اولین روز شروع استراحت، محاسبه و پرداخت می شود. مدت مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزاندانشان را از شیر خود تغذیه می کنند، ٦ ماه است که ٣ ماه آن می بایست بعد از دوران زایمان باشد.
براساس مصوبه مورخ ١٣/٤/٨٦ مجلس شورای اسلامی مدت استراحت دوران بارداری ، زایمان و شیر دهی (موضوع ماده ٣ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر ) از ٤ماه به ٦ماه افزایش یافته است .مدت مرخصی زایمان برای وضع حملهای دوقلو ٦ماه و برای زایمانهای سه قلویابیشتر یکسال خواهد بود.
چنانچه بیمه شده زن درطول دوره بارداری به عوارضی دچارشود که سلامتی مادر وفرزند را تهدید نماید وطبق نظرپزشک معالج وتائید شورای پزشکی سازمان نیازبه استراحت پزشکی داشته باشد. غرامت دستمزد این ایام پرداخت خواهد شد
مدارک لازم برای دریافت کمک هزینه بارداری وغرامت دستمزد ایام بارداری :

دفترچه درمانی

گواهی پزشک معالج

تائیدیه مراجع پزشکی ذیربط (حسب مورد)
چند نکته مهم :

مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری، جزو سوابق بیمه ای بیمه شدگان زن محسوب می شود.

چنانچه بیمه شده زن شاغل به استناد گواهی پزشک معالج قبل از تاریخ زایمان به دلیل استعلاجی (غیر از مسأله بارداری) نیاز به استراحت پزشکی داشته باشد، مدت مرخصی استعلاجی از ٦ماه استراحت زایمان آنان کسر نخواهد شد و مطابق ضوابط و پس از تأیید مرجع پزشکی ذیربط ایام بیماری قابل پرداخت خواهد بود.
منبع : سايت سازمان تامين اجتماعي

https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴سوال ❓❓❓❓❓

در گزارش ارزش افزوده یک فاکتور خرید دارم که بعضی از اقلامش ارزش افزوده بهش تعلق نمیگیره مثل شیر الان برای رد کردن آن باید مبالغ را از فاکتور کم کنم وفقط اقلامی رو که ارزش افزوده دارند را اعلام کنم؟

🔴 پاسخ .....

دراظهارنامه ارزش افزوده هم موارد با ارزش افزوده لحاط میشود وهم موارد فاقد ارزش افزوده

https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 سوال ❓❓❓❓❓

بابت تسهیلات بانکی شرکتها یک فاکتور صوری به بانک میدهند که غالبا شاید شرکتی وجود خارجی نداشته و اصلا چکی که در وجه شرکت از طرف بانک صادر میشود بابت هیچ خریدی انجام نشده است، آیا ثبتی بابت آن فاکتور باید در دفاتر قانونی شرکت زده شود؟ و اگر نه اگر بانک در جواب استعلام دارائی فاکتور را به دارائی تحویل دهد تکلیف دفاتر چه خواهد شد؟

🔴 پاسخ .....

بهتره در اینگونه موارد پیش فاکتور داده شود نه فاکتور. در این زمینه سازمان بخشنامه ایی صادر کرد که ملاک صحت انجام معامله است البته بشرطی که طرفین در گزارشات فصلی درج نکرده باشند.

https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 سوال ❓❓❓❓

❓❓❓❓❓

آیا شخصی درآمد از بیرون داشته باشد مثل دریافت اجاره ملک موجب قطع بیمه بیکاری می شود ؟

🔴 پاسخ ....‌

خير درآمد املاك باعث قطع مستمري بيكاري نميشود.
مواردی که باعث می‌شود مقرری بیمه بیکاری قطع شود :
١. در صورتی که بیمه‌شده بیکار به کار قبلی بازگردد و یا مشغول کار دیگری شود، مقرری وی قطع می‌شود. بنابراین مقرری‌بگیر بیمه‌شده در صورت اشتغال مجدد موظف است حداکثر ظرف ١٥ روز از تاریخ اشتغال، موضوع را به واحد کار و امور اجتماعی و شعبه پرداخت‌کننده مقرری بیکاری اعلام کند.
اگر مقرری‌بگیری در حین دریافت مقرری، به کار اشتغال یابد و اشتغال خود را به سازمان گزارش نکند و همچنان مقرری دریافت کند، ‌باید تمامی مبالغ دریافتی را به سازمان برگرداند و ارائه خدمات بعدی سازمان منوط به استرداد مبالغی است که من غیرحق دریافت کرده است.
بیکارانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی، به کاری مشغول می‌شوند که میزان حقوق و مزایای آن کمتر از مقرری بیمه بیکاری است، مابه‌التفاوت حقوق و مزایای دریافتی تا میزان مقرری بیمه بیکاری توسط سازمان تامین‌اجتماعی به آنان پرداخت خواهد شد.
٢. در صورتی که طبق اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل و یا نهضت سوادآموزی، بیمه‌شده بیکار از شرکت در دوره‌های کارآموزی و یا سوادآموزی خودداری کند، مقرری بیمه بیکاری وی قطع می‌شود.
٣. در مواردی که بیمه‌شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی توسط اداره کار امتناع ورزد، مقرری وی قطع می‌شود.
٤. چنانچه بیمه‌شده مقرری‌بگیر جزو بازنشستگان و یا ازکارافتادگان کلی قرار بگیرد و مستمری دریافت کند، ادامه پرداخت مقرری بیمه بیکاری به وی منتفی خواهد شد.
٥. در صورتی که مقرری‌بگیر تمام مدت قانونی مقرر را به نسبت سابقه و وضعیت تاهل دریافت کرده باشد، مقرری وی قطع می‌شود. در این صورت چنانچه از سقف قانونی (٥٠ ماه برای متاهلین و متکفلین و ٣٦ ماه برای مجردین) استفاده نکرده باشد، با افزایش سابقه و استحقاق مدت‌زمان بیشتر، می‌تواند مجددا از مقرری بیمه بیکاری تا سقف مربوطه بهره‌مند شود.
منبع : سايت تامين اجتماعي.


https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 سوال ❓❓❓❓

درچه مواقعی شرکتها ی سهامی کاهش سرمایه میدهند؟
🔴 پاسخ .....

شرکتها در راستای ماده 141 قانون تجارت .یا بر اساس مصوب مجمع به دلیلی ممکن است کاهش سرمایه داشته باشند. این شرکتها چنانچه بعدا مجددا افزایش سرمایه داشته باشند تا سقف بالاترین سرمایه ثبتی که داشتند مشمول حق تمبر نیستند.

https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 سوال ❓❓❓❓

در خصوص ڪارخانه های تولیدی آرد و سبوس آیا مبالغ گزارش فصلی خرید و فروش مالیات با ارزش افزوده یڪسان باشد ؟
🔴 پاسخ .....

آرد خبازی جز موارد معافیت از ارزش افزوده است.
ولی در معاملات فصلی باید اعلام شود.
ک لزوما گزارش فصلی وارزش افزوده هم یکسان نیستند.

https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

http://irsherkat.ssaa.ir/Design/RqstAdmission/PolompRequest.aspx
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 سوال ❓❓❓❓

سازمان مالیاتی علی رغم رای دیوان همچنان هزینه کاهش ارزش موجودی کالا و سرمایه گذاری را رد میکندچطورمیشودبااین موضوع برخوردکرد؟

🔴 پاسخ.....

بااثبات ودفاع در هیات

❓❓❓موجودی کالا یا سرمایه گذاری چرا برده شددرهیات؟


🔴 پاسخ ....مدارک مکفی نبود بعدبا مدارک توهیات دفاع کردیم

❓❓❓گروه رسیدگی نپذیرفت؟

بله

https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

سلام و عرض ادب . شرکت سهامی خاص که کارش خرید و فروش ادوات کشاورزی طبق ماده 81 قانون مالیات مستقیم معاف از مالیات ؟
مشاورمالیاتی خانم محمدی

از مصادیق ماده 81 نیستتت
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 طبق بخشنامه ۲۶۱۲
مشاورمالیاتی خانم محمدی

بطور کلی کشاورزی فعالیتی است که در جریان آن گیاهان یا حیوانات اهلی با هدف تولید اقتصادی پرورش داده می شوند.

بخش کشاورزی در اقتصاد ایران شامل چهار زیر گروه زراعت، شیلات و ماهیگیری، دام وطیور، جنگلها ومراتع (منابع طبیعی ) می باشد.

الف – زیر بخش زراعت

زراعت شامل دو دسته فعالیت ; تولید محصولات زراعی (سالانه) و محصولات باغی (دایمی ) می باشد.

منظور از زراعت ، کشت وکار محصولات سالانه از زمین مزروعی، کشتگاه سر پوشیده ما بین درختان باغ با هدف بهره برداری اقتصادی است. کشت وکار سبزی وگل از نوع محصولات سالانه حتی در زیر پوشش مثل پلاستیک نیز زراعت محسوب می شود، ولی پرورش گیاهان در داخل گلدان، جعبه وامثال آن در این فعالیت منظور نمی گردد.

محصولات زراعی

شامل گروه های غلات (گندم، برنج، جو، ذرت دانه ای) حبوبات (نخود، لوبیا، عدس و ...) محصولات صنعتی (پنبه، توتون و تنباکو، چغندرقند، ...) سبزیجات (سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی،...) محصولات جالیزی (خربزه، هندوانه، خیارو ...) وگروه نباتات علوفه ای (یونجه، سایر نباتات علوفه ای) می باشد. منظور از باغبانی یا باغدار، کشت وکار محصولات دایمی در فضای باز یا کشتگاه سر پوشیده با هدف بهره برداری اقتصادی است.

احداث ونگهداری باغ میوه ، باغ گل محمدی و خزانه این گونه محصولات در زمین ونیز زیر پوشش مانندپلاستیک، فعالیت باغداری محسوب می شود ولی پرورش این نوع گیاهان در داخل گلدان و امثال آن در این فعالیت منظور نمی شود.

محصولات دایمی یا باغی شامل میوه های دانه دار، میوه های هسته دار، میوه های دانه ریز، میوه های خشک، میوه های سردسیری ، نیمه گرمسیری و گرمسیری است.

ب – زیر بخش دام وطیور:

این زیر مجموعه فعالیت های مرتبط با پرورش دام وطیور، زنبور عسل و پرورش کرم ابریشم را در بر   می گیرد.

منظور از پرورش دام نگهداری انواع نشخوار کنندگان و پستانداران با هدف بهره برداری اقتصادی است. نگهداری انواع دام برای استفاده از تولیدات آنها یا سواری و بارکشی، فعالیت پرورش دام محسوب می شود ولی نگهداری حیوانات به منظور سرگرمی وتفنن در این فعالیت منظور نمی شود. پرورش طیور نیز شامل نگهداری انواع ماهیان وسایر پرندگان با هدف بهره برداری اقتصادی است. مانند پرورش مرغ، اردک، غاز، بوقلمون، بلدرچین، تولید جوجه به وسیله ماشین جوجه کشی نیز جزواین فعالیت منظور می شود. و منظور از پرورش زنبور عسل با هدف تولید عسل ، ملکه یا هر نوع بهره برداری اقتصادی دیگراست، پرورش کرم ابریشم نیز شامل نگهداری کرم  ابریشم با هدف تولید پیله یا هر نوع بهره برداری اقتصادی دیگر است.

ج- زیربخش شیلات :

منظور از شیلات، فعالیتهایی است که برای تولید انواع حیوانات آبزی و محصولات دریایی با هدف بهره برداری اقتصادی انجام می شود. این فعالیت ها به طور کلی شامل صید در اقیانوس، آبهای ساحلی یا داخلی ونیز پرورش ماهی، صدف ومیگو ونظایر آن است. جمع آوری محصولات دریایی از قبیل مروارید طبیعی، انواع اسفنجها، مرجانها و جلبکهانیز تحت این عنوان منظور می شود.

د- زیر بخش جنگلها ومراتع :

این زیر بخش امور  مربوط به جنگلها (جنگلداری) و مراتع با چراگاهها را در بر می گیرد. بدین ترتیب جنگلداری فعالیتی است که در آن نگهداری، پرورش وقطع درختان جنگلی به منظور تولید چوب یا هر نوع بهره برداری اقتصادی دیگر انجام می شود. ایجاد خزانه و نهالستان به این نوع درختان وجمع آوری محصولات یا از نوع بهره برداری اقتصادی دیگر نیز تحت این عنوان قرار می گیرد.   

مطالعات صورت گرفته درمعاونت امور اقتصادی نشان می دهد که براساس قانون مالیاتهای قبلی بخش کوچکی از کشاورزی قادر به پرداخت مالیات می باشد، معهذا بدلیل مشکلات متعددی که در اخذ مالیات در این بخش وجود دارد گرفتن مالیالت از این بخش توصیه نمی گردد.

1- زراعت، بر اساس قانون مالیاتهای قبلی، این بخش قادر بوده است که در سال 1376 در حدود 400 میلیارد تومان مالیات دهی داشته باشد که مسلما بر اساس قانون جدید این مبلغ شدیدا کاهش خواهد یافت، معهذا بدلایل ذیل اخذ مالیات از این زیر بخش توصیه نمی گردد.

ـــ اغلب شاغلان بخش زراعت را گروه های فقیر وکم درآمد جامعه تشکیل می دهند.

ـــ بدلیل نداشتن دفاتر حسابداری وهمچنین پراکندگی پدید کشاورزان، اخذ مالیات بسیار مشکل خواهد بود.

 ـــ بدلیل شمار زیاد کشاورزان زراعت کار، اخذ مالیات از آنان مستلزم صرف هزینه های بالایی خواهد بود.

ـــ بخشی از تولیدات توسط خود کشاورزان مصرف می شود که تفکیک آن از قسمت فروش رفته بسیار مشکل خواهد بود.

ـــ اخذ مالیات موجب ایجاد انگیزه برای کوچک شدن قطعات زمین های زراعی خواهد گردید که این امر منجربه عدم استفاده از تکنولوژی و ماشین آلات ونهایتا کاهش درآمد کشاورزی وعدم استفاده بهینه از منابع موجود در بخش زراعت خواهد شد.

2- میزان تولید وارزش افزوده شیلات نشان می دهد که این زیر بخش سهم اندکی از ارزش افزوده ک
مشاورمالیاتی خانم محمدی

شاورزی را دارا می باشد واغلب فعالیتها در این زیر بخش با حمایت دولتی انجام می شود وسهم بخش خصوصی در این زمینه بسیار ناچیز است. لذا اخذ مالیات از این زیر بخش میزان اندک سرمایه گذاری خصوصی صورت گرفته را نیز کاهش خواهد داد. همچنین اخذ مالیات از صیادان محلی که از نظر درآمدی در سطح پایین قرار دارند نیز توصیه نمی گردد. در زمینه جنگلداری نیز ابتدا می باید تکلیف عوارض وبهره مالکانه دریافتی توسط سازمان جنگلها و مراتع در هنگام صدور مجوز مشخحص گردد، چون این عوارض خود نوعی مالیات تلقی می گردد. یکی از راه حلها می تواند افزایش بهره مالکانه و عوارض و واریز آن به خزانه کشور باشد.

3- دامپروری: این زیربخش را می توان به دوقسمت سنتی و صنعتی تقسیم نمود. قسمت سنتی آن که دارای ارزش افزوده کمی می باشد واغلب فعالان این قسمت را طبقات پایین درآمدی در مناطق روستایی و شهرهای کوچک تشکیل می دهند. اخذ مالیات در این قسمت با گسترش عدالت اجتماعی در تناقض خواهد بود، چون افراد مذکور توانایی پرداخت مالیات را نخواهند داشت، ضمن اینکه انجام این کار به علت گستردگی این فعالیت عملا امکان پذیر نخواهد بود.

اما از قسمت صنعتی، بدلیل ارزش افزوده بالا وتمرکز آن می توان مالیات اخذ نمود گرچه ممکن است بعلت بازدهی بالای بخش خدمات در کشور دراثر اخذ مالیات ازاین قسمت انگیزه های سرمایه گذاری در این زیر بخش نیز کاهش یابد.

بطور کلی چنانچه هدف حمایت از تولید می باشد، با توجه به اینکه بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش ها از حمایت دولتی کمتری برخوردار می باشد، لذا اخذ مالیات از این بخش منطقی به نظرنمی رسد. بررسی فعالیتهای بخش کشاورزی نشان می دهد که شرایط لازم برای اخذ مالیات در زمینه زیر بخش های آن در حال حاضر فراهم نشده است
مشاورمالیاتی خانم محمدی

سوال❓❓❓❓

درصورتی که شرکت از سنوات قبل دارای زیان تایید شده داشته باشد و در رسیدگی سال بعد بصورت علی الراس مالیات آن شناسایی شود آیا درآمد مشمول مالیات حاصل از علی الراس شدن با زیان تایید شده سنوات قبل از بابت موضوع بند 12 ماده 148قابل مستهلک نمودن میباشد؟


☑️پاسخ
بخشنامه شماره 232/2401/28345
تاريخ صدور 18 مهر 1385

1- استهلاک زیان سنواتی:
به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررّات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ 27/11/1380 از درآمد سال یا سال‌های بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.
بنابراين اگر مودي علي الراس شود. زيان سنواتي تاييد شده تا سقف درامد مشمول ماليات ابرازي قابل استهلاك خواهد بود و باقيمانده از درامد ابرازي سال يا سالهاي بعد قابل استهلاك خواهد بود.


https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

✅ نحوه تکمیل و ارسال معاملات فصلی و اظهارنامه ارزش افزوده مربوط به واردات:

قبل از همه چیز لازم است بدانیم که اقلام تشکیل دهنده برگ سبز چه مواردی میباشد

1⃣ مبلغ ارزی برگ سبز
2⃣ نرخ ارز مبادله ای روز اظهار
3⃣ بیمه
4⃣ حمل

در برگ سبز دو نوع محاسبه وجود دارد یکی ارزش سیف و دیگری ارزش گمرکی کالا

♨️ ارزش سیف برابر است با:
مبلغ ارز x نرخ قید شده در برگ سبز + بیمه + حمل

♨️ ارزش گمرکی کالا هم برابر است با:

ارزش سیف + حقوق ورودی و سود بازرگانی

✅ حقوق ورودی برابر است با:

ارزش سیف x نرخ تعرفه

حال مبنای محاسبات ارزش افزوده واردات طبق ماده 15 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارزش گمرکی کالا میباشد.

♻️ نکته حائز اهمیت اینجاست که بخاطر ثابت نبودن نرخ ارز، همیشه مبلغ ریالی خرید ثبت شده در دفاتر جهت واردات با مبلغ برگ سبز متفاوت خواهد بود.

حال چه مبلغی را باید در اظهارنامه ارزش افزوده و معاملات فصلی مربوط به واردات گزارش میکنیم

در اظهار نامه ارزش افزوده: از آنجایی که مبلغ این اظهارنامه و معاملات فصلی باید یکی باشند بنابراین مبنای کار مبلغ ثبت شده طبق دفاتر میباشد، و چون اظهارنامه ارزش افزوده از دو قسمت مشمول و غیرمشمول تشکیل شده، بنابراین تا سقف مبلغی که ارزش افزوده برمبنای آن محاسبه شده ( ارزش گمرکی ) را در قسمت مشمول و مازاد را در قسمت غیر مشمول ثبت میکنیم.

در معاملات فصلی نیز از آنجایی که رسیدگیها براساس دفاتر انجام میشود پس در این مورد نیز باید مبلغ ریالی خرید طبق مبلغ ثبت شده در دفاتر گزارش شود و دقت شود که ارزش گمرکی صرفا جهت محاسبات حق و حقوق گمرک و ارزش افزوده انجام میگیرد که نباید این ارزش در معاملات فصلی بعنوان بهای خرید واردات گزارش شود.

♨️ نکته مهم: در قسمت واردات چه اظهارنامه ارزش افزوده و چه معاملات فصلی فقط مبلغ ریالی خرید واردات گزارش میشود و سایر هزینه ها مثل انبارداری، آزمایشات استاندارد، دیماند و باسکول، ترخیص و ... در قسمت خرید هر کدام تحت یه آرتیکل مجزا ثبت میشوند.
👇👇👇👇

نکات مهم درگزارشات فصلی وارزش افزوده جهت صادرات

🔴صادرات معاف از ارزش افزوداست و درصورتیکه گرفته بشودباید مستردگردد.
نحوه محاسبه هم بر مبنای ارزش گمرکی کالاست .
تو معاملات فصلی گزارش برمبنای دفاتر ارسال میشود.
و تو ارزش افزوده هم تا مبلغ ارزش گمرکی که ارزش افزوده بر مبنای ان محاسبه شده رادر قسمت مشمول و مابه التفاوت را در قسمت غیر مشمول آورده میشود و مبلغ ارزش افزوده تو دفاتر بعنوان اعتبار ثبت و درخواست استرداد میشود.
👇👇👇

041 - حقوق ورودی (حقوق گمرکی + سود بازرگانی )
042 - نیم درصد عوارض هلال احمر است که از ارزش سیف اخذ می شود
046 - مربوط به جریمه است . یعنی اگر تعرفه یا ارزش کالا اشتباه اظهار شود گمرک علاوه بر دریافت اصل مبلغ ، درصدی را نیز بعنوان جریمه در این قسمت نشان می دهد .
047و048 - مربوط به مالیات برارزش افزوده است . در حال حاضر این مالیات 6 درصدارزش کالا به اضافه حقوق ورودی است
مشاورمالیاتی خانم محمدی

این هم بخشنامه الزام ثبت عناوین صحیح مشاغل توی لیست بیمه.
این هم بخشنامه الزام ثبت عناوین صحیح مشاغل توی لیست بیمه.
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 اگرشرکت سودوزیان ناشی ازفروش اموال منقول ....وسایط نقلیه ویا ماشین الات منصوبه ..‌‌‌ابرازکندسودوزیان ناشی ازفروش مشمول مالیات موضوع ماده ۱۰۵ خواهدبود.


🔴 درصورتیکه مودی دارای فعالیتهای مشمول .معاف .مقطوع باشدتفکیک این فعالیتها ومحاسبه سودوزیان هربخش بطورجداگانه .....تخصیص هزینه ها ویا تسهیم هزینه های مشترک ...‌..ضروری است ضمنا فعالیتهایی ازجمله فروش اوراق قرضه .سودسپرده بانکی.مادامیکه فعالیت اصلی شرکت تلقی نشوندسهمی ازهزینه های مشترک نمیبرند.

https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

1⃣ فعالیت درمحدوده مناطق آزادبراساس ماده ۱۳مناطق ازتاریخ مجوزبه مدت ۲۰ سال مشمول معافیت ۱۰۰% خواهدبودازجمله مالیات حقوق افرادفعال درحوزه مناطق ازاد


2⃣ فعالیت درمحدوده مناطق ویژه اقتصادی معافیت مالیاتی خاصی نداردصرفا ازمقررات ماده ۱۳۲ بعدازسال ۹۵ برخورداراست.

3⃣ فعالیت درمحدوده پارکهای فن اوری مشمول معافیت به مدت ۱۵ سال ازتاریخ مجوزخواهدبود.

🔴 شرکتهای مستقردرپارکهای فن اوری باتاییدمدیرپارک برای هرسال دانش بنیان محسوب میشوند.همچنین شرکتهای دانش بنیان خارج ازپارکهای فن اوری به تاییدمعاونت فن اوری ریاست جمهوری مشمول معافیت دانش بنیان به مدت ۱۵ سال ازتاریخ مجوزخواهندبود.

https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 هزینه های غیرواقعی ....

✔️هزینه ای است که واقعا انجام نشده است ومشمول جریمه ۳۰%است طبق ماده ۱۹۲یعنی ۳۰% مالیات متعلق


🔴 هزینه های برگشتی....‌

✔️ مشمول جریمه نمیشودوفقط پذیرفته نمیشودهزینه ای که واقعا انجام شده اما شرایط مندرج در قانون راندارد.

🔴 برخی هزینه ها به فعالیت موسسه مربوط نیست اما پذیرفته شده است این استثناها درماده ۱۷۲ امده است.https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴🔴 نکته .....

اگرهزینه ای در سالی درتعدیلات بدهکارکردیم امادرسال قبل آن علی الراس شده بودیم این هزینه قابل قبول نیست .


https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴🔴 بستانکاری تعدیلات سنواتی بایستی به درآمدمشمول مالیات اضافه شودغیرازمواردزیر......

1⃣ مالیات این بستانکاری درسنوات قبل اخذشده باشد.

2⃣ این بستانکاری مربوط به درامدهای معاف .مقطوع .نرخ صفرباشد.

3⃣ مربوط به هزینه های غیرقابل قبول سنوات قبل باشد.


https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 چک مشتری وچک شرکا قابل قبول نیست.

🔴 اگربستانکاری تعدیلات مربوط به درامدهایی باشدکه مالیات آن سالها ازطریق رسیدگی به دفاترتعیین شده باشد❌ عینا ❌ واگرمربوط به سالهایی باشدکه مالیات آنها ازطریق علی الراس تعیین شده است ❌ بااعمال ضریب ❌ به درآمدمشمول مالیات اضافه خواهدشد.

https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 نکته .....

ازابتدای سال ۹۵ به بعدهرهزینه ای که بالای 50میلیون ریال باشدومدعی پرداخت آن در هزینه باشیم بایستی تراکنش بانکی مربوطه ضمیمه شودمگرانکه تسویه حساب به روش تهاتری صورت گرفته باشد.
❌ طبق اظهارنظردفترفنی وحسابرسی منظورازتهاترمبادله کالا با کالا میباشد.❌


https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 حواله ارزی تراکنش بانکی نیست.

🔴 فاکتورخریدارزوپولی که به حساب صرافی واریز میشودقابل قبول است.

🔴 چک دروجه حامل موردقبول نیست.


https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 صورت سودوزیان🔴


فروش......‌‌‌‌

ب ت ک ف (.......)

=سودناویژه
هزینه های عمومی واداری (.. ..)
هزینه های توزیع وفروش(....)
هزینه های مالی (........)
سایرهزینه ها (.... .)
=سودویژه

+تعدیلات سنواتی
+زیان سنواتی تاییدشده

=❌ درآمدمشمول مالیات ❌

https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

سوال ❓❓❓

من برای پلمپ دفاتر کل و روزنامه سال 97 اقدام کردم ولی پیغام میدهد به علت عدم وصول تادیه پرداخت آگهی های ذیل از سوی روزنامه رسمی امکان پذیرش صورتجلسه جدید برای شخصیت حقوقی مورد نظر وجود ندارد . یکسری شماره پیگیری هم زیرش ثبت هست . این متن برای چیه؟

🔴 پاسخ .....

صورتجلسه تغییرات داشتید به روزنامه رسمی نفرستادید.ابتدا هزینه روزنامه رسمی پرداخت کنید. سه روز بعدازان سایت باز میشود.

https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

سلام
شرکت املاکش رو اجاره میده
آیا باید اطهار نامه ی جدا برای اجاره بدهید یا نیازی نیست؟
مشاورمالیاتی خانم محمدی

سلام نيازي نميباشد در زمان محاسبه سود و زيان و محاسبه ماليات توسط مميزين درامد مربوطه بابت املاك كسر ميگردد و جداگانه كنترل ميشود. طبق ماده ٥٣ استهلاك محاسبه شده در دفاتر كسر و بيست و پنج درصد ماده ٥٣ لحاظ ميشود. با فرض اينكه كار اصلي شركت اجاره املاك نباشد نظرم رو اعلام كردم.
مشاورمالیاتی خانم محمدی

خیر نیاز نیست


و کلیه هزینه ها و استهلاکات مرتبط با ان دارایی برگشت میخورد
مشاورمالیاتی خانم محمدی

خیر نیاز به اظهارنامه مجدد نیست .. و هزیته های مرتبط با ان و استهلاک وفق قانون مربوطه قابل پذیرش خواهد بود . مشروط بر اینکه موضوع اصلی شرکت . اجاره املاک نباشد .
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 اگرمودی برتکالیف قانونی خوددرخصوص کسروایصال مالیات حقوق وتکلیفی اقدام نکندهزینه بعدی شرکت ازمحل مطالبه مالیات حقوق وتکلیفی ازاین بابت هزینه قابل قبول نمیباشد.
https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 اگرمودی برتکالیف قانونی خوددرخصوص کسروایصال مالیات حقوق وتکلیفی اقدام نکندهزینه بعدی شرکت ازمحل مطالبه مالیات حقوق وتکلیفی ازاین بابت هزینه قابل قبول نمیباشد.
https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

بخشنامه سربارجذب نشده 👆👆👆 وقبولی این هزینه
بخشنامه سربارجذب نشده 👆👆👆 وقبولی این هزینه
مشاورمالیاتی خانم محمدی

ضایعات غیرعادی هزینه های جذب نشده تولیدطبق استانداردهای حسابداری بایدتفکیک شده ودربخش سایرهزینه های دوره اورده شودصرف اینکه عنوان این هزینه ها هزینه های جذب نشده است نمیتوان انهارا غیرقابل قبول دانست بلکه بایستی ریز این هزینه ها واجزا ان با ماده های ۱۴۷و۱۴۸تطبیق داده شود.

https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

❓❓❓ سوال

شرکتی با موضوع فعالیت طبخ وتوزیع غذا صرفا طبق قرارداد با کارفرمایان درنقاط مختلف بعنوان پیمانکار فعالیت می کند وکلیه تکالیف قانونی خود را انجام داده است.آیا ممیز مالیاتی یا هیات بند ۳ میتواند صرفا به استناد عدم ارایه جدول گردش مواد اولیه ومحصول دفاتر مودی را مردود اعلام کند واقدام به تشخیص مالیات علی راس نماید.؟

🔴 پاسخ ....

با توجه به سوال پس تهیه مواد اولیه غذا با پیمانکار میباشد
لذا با توجه به گردش مواد اولیه یکی از آیتم های مهم در رسیدگی ارائه گردش مواد خواهد بود
در غیر اینصورت جهت اثبات بهای تمام شده محدودیت در رسیدگی ایجاد خواهد شد و دفاتر به هییت بند سه موضوع ماده 97 ارجاع خواهد شد .


https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

*⃣قراردادهاي پیمانکاري موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

در قراردادهاي پیمانکاري، کارفرما مکلف است به منظور اجراي ماده ۳۸ از پیمانکـار بخواهـد تـا در
پایان قرارداد مفاصا حساب لازم را از سازمان اخذ و به کارفرما ارایه دهد به این منظور ۵ درصد از
هر صورت وضعیت به اضافه آخرین قسط را از پیمانکار کسر و نزد خود نگهداري می نماید و پس از ارایـه مفاصـا حسـاب بـه پیمانکـار مسـترد
مینماید.

⬅️در قراردادهاي پیمانکاري غیر عمرانی به طور عام دو نوع نرخ حق بیمه مطرح است:

الف ـ قراردادهاي با مصالح که در این قراردادها مصالح مصرفی به عهده پیمانکار می باشد و نرخ
حق بیمه ۷ درصد به اضافه بیمه بیکاري می باشد که کلاً ۷/۸ درصد از کل رقم ناخالص کار را شامل
می گردد که پیمانکار در طول اجراي قرارداد و نهایتاً در پایان آن به شعب تامین اجتماعی واریز می نماید و در قبال آن مفاصا حساب اخذ خواهـد
نمود.
توضیحا اضافه می نماید که چنانچه پیمانکار در طول اجرای قرارداد لیست و حق بیمه برای قرارداد مذکور پرداخت نموده باشد از میزان بدهی پیمانکار در پایان قرارداد کسر خواهد شد.

ب ـ در قراردادهاي بدون مصالح یا خدماتی و کارمزدي نرخ حق بیمه ۱۵ درصد به اضافه بیمه
بیکاری می باشد که جمعاً ۱۶/۶۷ درصد از رقم کل ناخالص قرارداد را شامل می گردد که نوع پرداخت و مطالبه و اقـدامات کارفرمـا در
قبال پیمانکار مطابق مراتب در بند «الف» می باشد.


⬅️قراردادهاي عمرانی

قراردادهاي عمرانی به قراردادهایی اطلاق می شود که داراي دو شرط توآم زیر باشند:
۱ـ قراردادبر اساس فهرست بهاي سازمانهای مدیریت و برنامه ریزي کشور منعقد شده باشد.
۲ـ تمام یا قسمتی از بودجه قرارداد از محل اعتبارات عمرانی دولت تامین گردیده باشد و در
واقع از محل تملک دارائیهاي سرمایه اي دولت تامین اعتبار شود و داراي ردیف بودجه باشد.


نرخ حق بیمه در این قراردادها به دو شکل و بستگی به نوع قرارداد تعیین و محاسبه می گردد:
الف ـ قراردادهاي اجرایی عملیاتی (مثل جاده سازي ، پل، سد و مواردي از این قبیل) که نرخ حق
بیمه ۶/۶ درصد می باشد که از این نرخ ۱/۶ درصد آن به عهده پیمانکار و ۵ درصد به عهده کارفرما
می باشد که در پایان هر صورت وضعیت مبالغ مذکور تعیین و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد (توسط ذیحساب یا کارفرما)
ب ـ قراردادهاي مشاوره اي و نظارتی که در این قراردادها نرخ حق بیمه ۱۵/۶ درصد اسـت کـه از
درصد مذکور ۳/۶درصد به عهده مشاور (پیمانکار) و ۱۲ درصد به عهده ذیحساب یا کارفرما است که
در پایان هر صورت حساب تعیین و کسر که به حساب تامین اجتماعی واریز می شود.
توجه: در قراردادهاي عمرانی پیمانکار صرفاً لیست کارکنان شاغل در قرارداد را ارسال می نماید و
نیازی به پرداخت حق بیمه ندارد.
و مبالع حق بیمه می بایستی توسط ذیحساب طرح یا کارفرماي طرح از هر صورت وضعیت یا
صورت حساب کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز گردد .
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 ۱%عوارض آلایندگی موضوع تبصره ماده ۳۸قانون اررش افزوده که شرکتهای آلاینده وپالایشگاهها وپتروشیمی ها پرداخت میکنندهزینه قابل قبول مالیاتی نمی باشد.


https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 عوارض تابلوکه به سازمان زیباسازی پرداخت میشودغیرقابل قبول است به دلیل اینکه این تابلومعرفی کننده موسسه وخدمات ان است وسازمان زیباسازی طبق رای دیوان مجازبه دریافت این عوارض نمیباشد.

https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

معافیت ماده ۸۱ ق م م
معافیت ماده ۸۱ ق م م
مشاورمالیاتی خانم محمدی

🔴 هزینه مرتبط با عوارض شماره گذاری خودروطبق بندج ماده ۴۳برای خودروهای سواری ووانت ۲ کابین پرداخت میشوهزینه قابل قبول نیست.

🔴 یک درهزارفروش که دارندگان کارت بازرگانی اتاق بازرگانی پرداخت میکنندهزینه قابل قبول میباشد.

🔴 حق تمبرسرمایه پرداختی موضوع ماده ۴۸طبق اظهارنظردفترفنی هزینه قابل قبول میباشد.

🔴 عوارض پرداختی به شهرداری ازقبیل پسماندفاضلاب ‌نوسازی.وازاین قبیل هزینه قابل قبول است.

https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw
مشاورمالیاتی خانم محمدی

❓❓❓❓ سوال

ایا هزینه حقوق و دستمزد واحد فروش و پورسانت ویزیتور جز بهای تمام شده در شرکتهای بازرگانی محسوب میشود ؟ اصلا دستمزد مستقیم و سربار در شرکت پخش و بازرگانی داریم ؟ اگه داریم شامل چیست ؟ چرا مدیران مالی و حسابداران دیدگاه یکسانی ندارند در این مورد یکسری میگن جز بهای تمام شده هست و یکسری میگن جز هزینه توزیع و فروش است ؟

🔴 پاسخ ......

در شركتهاي توليدي وقتي كالايي ساخته ميشود ، تمام هزينه هايي كه مستقيم و غير مستقيم روي ساخت آن محصول اثر ميگذارد به قيمت تمام شده آن محصول منظور ميشود و هزينه هاي بعدي جزو هزينه هاي عمومي اداري و فروش محسوب ميشود، در شركتهاي بازرگاني به همين منوال است ، وقتي كالايي خريداري ميشود، كليه هزينه هايي كه براي آماده شدن كالا براي فروش انجام ميشود جزو بهاي تمام شده كالا و هزينه هاي بعدي جزو هزينه هاي عمومي و اداري و فروش محسوب ميشود.


https://t.me/joinchat/BQD4jQ5l2JU5bsZtjGgOAw