مدرسه اقتصاد نهادگرا 
عنوان گروه یا کانال:

مدرسه اقتصاد نهادگرا


توضیحات: آشنایی با اقتصاد نهادی و تحلیل های نهادی اقتصاد ایران ارتباط با مدیر کانال: @Hossein_Rajabpour
شناسه: [email protected]
تعداد اعضا: 3528
مدرسه اقتصاد نهادگرا

✅دکتر فرشاد مومنی - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
با بیان اینکه رفتن به سمت اقتصاد مقاومتی به معنای مطالبه یک تغییر است، اظهار کرد: وقتی وجه اقتصادی این مسئله برجسته می شود با فرض این است که همگان می دانند که امر انتزاعی مجرد به نام اقتصاد در حیات جمعی انسان ها نداریم. امر اقتصادی با اجتماع سیاست فرهنگ و... و. پیوند دارد. بنابراین باید بایسته ها و پیش نیازهای این تغییر در هر عرصه مطرح شود.

وی ادامه داد: مسیری که تاکنون تحت عنوان اقتصاد مقاومتی در ایران دنبال شده است هیچکدام از این بایسته‌ها را رعایت نکرده است. شیوه ایی که این مسئله دنبال می شود این است که ما نمی توانیم از آن انتظار دستاورد داشته باشیم. پیش بینی ما این است که به قاعده ۷۰ سال گذشته زمان، منابع انسانی و مادی را تحت این عنوان درگیر می‌کنیم اما چون بسترهایش را فراهم نکرده‌ایم طبیعتا دستاورد پایدار ندارد. اگر ایده تغییر را به رسمیت بشناسیم و این تغییر در کل عرصه حیات جمعی اتفاق بیافتد می‌توان گفت این تغییر مستلزم سه گروه شناخت وضع موجود، شناخت وضع مطلوب و شناخت فرآیندهای گذار از وضع موجود به وضع مطلوب است.

مومنی ادامه داد:تصویری که من از وضع موجود دارم هم در ساحت وضعیت نظام دانایی وهم در ساحت وضعیت اقتصادی کشور، شرایطی است که من از آن به عنوان از" کارکردافتادگی" نام می برم. از کارکرد افتادگی یعنی سنسور های سیستم نسبت به تحولات، واکنشی نشان نمی‌دهند یا واکنشی بر عکس نشان می دهند. برای مثال درآمد نفتی دولت به ازای هر بشکه حدود ۷۰ دلار کاهش پیدا می کند اما این مسئله هیچ تغییری در رفتارهای هزینه‌ایی و رفتارهای وارداتی دولت به نمایش نمی‌گذارد یا مثال‌های از این قبیل...

وی اضافه کرد:این از کارکرد افتادگی یکی از حاد ترین وضیت های قابل تصور و عرصه‌های نیازمند اعمال حساسیت های جدی در صورت بندی وضع موجود کشور است. شبیه این امر نیز در نظام علم و فناوری کشور دیده می شود، اما این به این معنا نیست که برای آن زحمتی کشیده نشده و اعتباری اختصاص داده نمی‌شود، بلکه برآیند آن می گوید که طی چهار دهه گذشته با افزایش چشمگیر سهم دانش آموختگان دانشگاهی در ساختار اشتغال رو به رو هستیم و با کاهش چشمگیر سهم بی سوادان در ساختار اشتغال. سرمایه فیزیکی سرانه در مجموع رشد داشته است، اما بهره وری مان روند نزولی نگران کننده ای را به نمایش می گذارد.

این استاد دانشگاه بیان کرد:با وجود همه سرمایه‌گذاری های بزرگی که دولت، خانوارها و افراد برای انباشت سرمایه انسانی در کشور کرده‌اند، اما مشاهده می‌کنیم که در ساختار اشتغال بیش از ۷۵ درصد افراد در زمینه خارج از حیطه تخصصی خود کار می‌کنند. در بخش خصوصی هم، سهم بخش خصوصی از هزینه‌های تحقیق و توسعه نزدیک به صفر است و دلیلش این است که استنباط کلی بخش خصوصی از ساختارهای نهادی این است که برای افزایش سود و درآمد به دانایی بیشتر نیازی نیست، وقتی بخش خصوصی در شرایط کنونی هیچ تمایلی به تحقیق و توسعه نشان نمی‌دهد یعنی انتظار دارد که در آینده اقتصاد ایران بر روی پاشنه فعلی بچرخد.

مومنی با اشاره به اینکه توسعه، ارتقای توان مقاومت، ارتقای کیفیت زندگی، ارتقای توان رقابت، ارتقای سطح دانایی محوری، بهبود وضعیت عدالت اجتماعی وتحقق پایداری دستاوردها که به عنوان مجموعه ایی از اهداف اقتصاد مقاومتی هستند و از لحاظ متغییر های تعیین کننده باهم مشترکند، گفت: یعنی همه آنها تابعی هستند از اینکه ساختارهای نهادی اجازه همراستایی بین جستجوی نفع شخصی و تحقق اهداف جمعی و اقدامات و تخصیص های کوتاه مدت نیز هم راستا یا اهداف یلند مدت باشد را می دهد.

وی در پایان صحبت هایش از اشتغال مولد سخن گفت و افزود:من فکر می کنم اگر بخواهیم اهداف اقتصاد مقاومتی را صادقانه دنبال کنیم باید روی یک هدف برای دوره ۵ ساله متمرکزشویم که آن هم اشتغال مولد است.

کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

✅دکتر عباس شاکری - رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
در رابطه با اینکه نمی‌توان از دانشگاه ها انتظار داشت که پژوهش محور شوند گفت:باید فکری به حال نظام مدرک گرایی کنیم. باید کاری کنیم که خروجی دانشگاه‌ها ی ما خریده شود و دستمزدما براساس آن باشد. اما مسله بنیادی تری که وجود دارد و باید در برنامه ها به آن توجه کنیم این است که جایگاه نظام آموزش و پژوهشی ما در روند اجتماعی جامعه کجاست و آیا به عنوان یک مجموعه با سایر مجموعه ها برای تحقق اهداف رشد و تعالی هماهنگ است یا خیر.

وی همچنین درخصوص اقتصاد مقاومتی سخن گفت و افزود: اقتصاد مقاومتی موضوعی است که اخیرا توسط مقام معظم رهبری مطرح شد وسیاست های کلی آن به تولید دانش بنیان، صادارات غیر نفتی مبارزه با فساد، اصلاح نظام بانکی و ... اشاره دارد. ما باید این امور را توصیف و تببین و مشخص کنیم. الزامات و اقتضائات هرکدام از این امور چیست. اگر شفافیت، مبارزه با رانت یا ساخت و سازهای غیر مجاز و ...لازم است به آنها تن دهیم. باید الزامات آنها را کارشناسانه شناسایی و به آن عمل کنیم که این امر می تواند منشا اثر باشد. اقتضائات این وضعیت و شکافی که با وضع مطلوب و اهداف اقتصاد مقاومتی دارد باید مشخص شود.
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

زمان: دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵ 
ساعت ۱۲:۱۵ لغایت ۱۳:۳۰
مکان: سالن ۳ دانشکده اقتصاد
زمان: دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵
ساعت ۱۲:۱۵ لغایت ۱۳:۳۰
مکان: سالن ۳ دانشکده اقتصاد
مدرسه اقتصاد نهادگرا

مدرسه اقتصاد نهادگرا

🔔🔔اشتغال مولد، پاشنه آشیل اقتصاد مقاومتی

در سمینار اقتصاد مقاومتی و دانشگاه که در «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» برگزار شد، برخی از اقتصاددانان ضمن اشاره به اینکه خلق ایده و نوآوری از اهداف اقتصاد مقاومتی است به ایجاد اشتغال مولد اشاره کرده و معتقدند برای دنبال کردن صادقانه اقتصاد مقاومتی باید بر روی یک هدف برای دوره پنج ساله مترکز شویم.

لینک گزارش کامل خبر در "مدرسه ایرانی اقتصاد نهادی"

👉 yon.ir/2DFF


http://isiew.ir/wp-content/uploads/2016/11/photo_2016-11-18_12-48-16-660x330.jpg
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

کانال صنعت و دانشگاه 🆑
🆔 @industry_university
کانال صنعت و دانشگاه 🆑
🆔 @industry_university
مدرسه اقتصاد نهادگرا

👇
@Mobin_Research_Institute
👇
@Mobin_Research_Institute
مدرسه اقتصاد نهادگرا

👆👆👆 موسسه تحقیقاتی مبین از جمله موسسات آموزشی است که محققان آن تحقیقات گسترده ای پیرامون وضعیت پول و بازارهای مالی در ایران داشته اند، بررسی تفاوت های نهادی اقتصاد کشور و تاثیر ان بر عملکرد بازارهای مالی در ایران از این جمله است.


کانال این موسسه از طریق آدرس زیر قابل دسترسی است:
@Mobin_Research_Institute


کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

پیشنهاد فرشاد مومنی به تدوین کنندگان برنامه ششم توسعه

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید تدوین‌کنندگان برنامه ششم توسعه به جای در نظر گرفتن اهداف بسیاری که رسیدن به آن میسر نیست، بهتر است یک هدف مشخص مثل بسط فرصت‌های شغلی مولد را در نظر گرفته و همه بایسته‌های رسیدن به این هدف فراهم شود.

به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی در نشستی که امروز یکم آذر ماه در دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی در زمینه بررسی ابعاد نظری لایحه برنامه ششم توسعه برگزار شد، اظهار کرد: تجربه نشان داده است بخش اعظم بحران‌های شدت یافته در ایران در دوران‌هایی رخ داده که اقتصاد ما نه تنها با کمبود منابع مواجه نبود بلکه با افزایش درآمدهای نفتی هم روبرو بوده است ولی به دلیل نابخردی در استفاده از منابع و تخصیص‌های نادرست آن فرصت‌های سرشار درآمدی به بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تبدیل شده است.

او افزود: اگر این مبنا را بپذیریم و مسائل مربوط به نظام تصمیم‌گیری را بتوانیم به شیوه قابل قبولی صورت‌بندی کنیم، می‌توانیم این نظر را بپذیریم که شکست برنامه‌های توسعه این دولت ریشه در رقابت مخرب بین سه نوع عقلانیت دارد که فرآیندهای تصمیم‌گیری در یک کشور در حال توسعه را تحت تاثیر قرار می‌هد. این سه نوع عقلانیت عبارتند از عقلانیت کارشناسی، سیاسی و اخلاقی. گولت اقتصاددان بر این باور است که به طور نسبی پیوند و هماهنگی قابل اعتنایی بین عقلانیت کارشناسی و اخلاقی وجود دارد و ارزش‌های اجتماعی معمولا آن چیزی را تایید می‌کنند که علم و نظر کارشناسی نیز آن را تایید کرده، بنابراین اگر رفتار سیاستگذار مبتنی بر عقلانیت عالمانه باشد لزوما اخلاقی نیز می‌تواند باشد.

مومنی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نظرات دنیس گولت، اظهار کرد: «وقتی کشوری با بحران روبرو می‌شود این موضوع ریشه در غلبه عقلانیت سیاسی بر کارشناسی و اخلاقی دارد». ما امروز به عنوان راه نجات در ابعادی بسیار فراتر نیازمند آن هستیم که عقلانیت کارشناسی و اخلاقی تربیت شود، چرا که بخش بزرگی از گرفتاری‌های ما ریشه در غربت این دو عقلانیت دارد. به نظر من ما امروز به شدت به عقلانیت اخلاقی نیازمندیم.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: ساختارهای نهادی کشور ما که باید منافع مردم و تولیدکننده را در برنامه‌های توسعه در نظر می‌گرفت ولی امروزه می‌بینیم به طرز غیرمتعارفی طوری برنامه‌ریزی شده که منافع مردم و تولیدکننده‌ها مقهور بخش‌های غیرمولد شده است. در همین حال صورت‌بندی‌های اخیری که به تازگی از طریق برخی چهره‌های رقیب دولت ارائه شد به وضوح مشاهده کردیم که به طرز غیرقابل باوری منافع عامه مردم و تولیدکنندگان نادیده گرفته شده است. به عنوان مثال در حالیکه گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که معیشت خانوار ایرانی با چالش‌های جدی روبرو شده است؛ به گونه‌ای که بخش بزرگی از جمعیت، کانون‌های صرفه‌جویی خود را به سمت مواد پروتئینی، لبنی و نشاسته‌ای معطوف کرده‌اند ولی می‌بینیم که مشاور اقتصادی رییس‌جمهور این مسائل را به طور کلی نادیده گرفته است.

وی گفت: گزارش‌های متعدد رسمی منتشر شده حکایت از آن دارد که در ۱۰ سال گذشته طبقه متوسط درآمدی با فروپاشی نسبی روبرو شده است و قدرت خرید خانوار ایرانی کاهش جدی پیدا کرده ولی می‌بینیم که اخیرا مشاور اقتصادی رییس‌جمهور گفته است که وقتی مبالغ قابل توجهی به خرید خودرو اختصاص یافته است و به این ترتیب با استناد به اینکه خودرو به عنوان یک کالای مصرفی بادوام با فروش بیشتری روبرو شده است، در نتیجه وضعیت معاش خانواده بهتر شده است. گویا مشاور اقتصادی رییس‌جمهور فراموش کرده که از طریق دوپینگ مالی دولت این خودروها به فروش رفته است نه از طریق افزایش قدرت خرید خانوار.

مومنی افزود: متاسفانه در همان گزارش که از سوی مشاور رییس‌جمهور اعلام شد، دیدیم باز مسائل مربوط به بخش مولد با بی‌اعتنایی حیرت‌انگیزی روبرو شده است. مثلا گفته شده باید نرخ ارز در اقتصاد ایران بر اساس منافع صادرکننده تعیین شود که این موضوع تناقض بزرگی است که در ساخت رانتی موجود رخ می‌دهد. در اقتصاد سیاسی ایران هرگاه دولتی بخواهد قیمت‌ها را در راستای منافع تولیدکننده و عامه مردم دستکاری کند بخش‌های غیرمولد با قدرت جریان‌سازی رسانه‌ای که دارند فریاد می‌کنند که دولت حق ندارد با قیمت‌ها به صورت دستوری برخورد کند ولی می‌بینیم که اگر گفته شود نرخ ارز به صورت دستوری و در راستای مجموعه غیرمولدها باید تعیین شود، کسی به دستوری تعیین شدن نرخ اعتراض نمی‌کند و این موضوع نشان می‌دهد که عقلانیت اخلاقی و کارشناسی غیرمتعارف مقهور برخوردهای سیاست‌زده و منافع غیرمولد شده است.
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا👇👇
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

او درباره برنامه ششم توسعه، بیان کرد: در کلی‌ترین حالت باید به دولت توصیه کنیم که با این برنامه برخورد سهل‌انگارانه‌ای که با برنامه‌های پیشین انجام شده است، انجام ندهد و برنامه ششم را به سندی که برای آن کار کارشناسی و عالمانه انجام شده است تبدیل کند. بخش بزرگی از بحران‌های اقتصادی ایران ریشه در عقلانیت کارشناسی و اخلاقی دارد که در برنامه‌های توسعه نیز به آن توجه نشده است.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ در حدود ۸۰ رتبه جایگاه بین‌المللی ایران از نظر پاک دامنی اقتصادی سقوط کرده و شرایطی را تجربه کرد که فقط هشت کشور از نظر گستره و عمق فساد مالی در وضعیتی بدتر از ما قرار داشتند. این موضوع نشان دهنده سقوط عقلانیت اخلاقی است که در دوران بهبود درآمد نفتی است.

مومنی همچنین گفت: در سال ۱۳۹۲ گزارش‌هایی منتشر شد و در آن صراحتا اعلام شد در سال ۱۳۹۲ نسبت به ۱۳۸۴ برای دستیابی به هر یک واحد رشد اقتصادی در نظام مالی کشور پنج برابر نقدینگی بیشتری پرداخت شده و این موضوع قربانی شدن عقلانیت کارشناسی است و رانت و فساد را نشان می‌دهد.

او افزود: در نظام اقتصادی که در آن عقلانیت کارشناسی وجود ندارد و برخوردهای سیاست‌زده محور اصلی قرار می‌گیرد که اتفاقا با دوره وفور درآمد مالی هم روبرو شده، زمینه‌ای فراهم می‌شود که کوته‌نگری به دورنگری ترجیح داده شود و مصالح دورمدت توسعه ملی قربانی منافع کوتاه مدت غیرمولدها شود.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: اکنون به یک جنبش رسانه‌ای و مطالبه مشارکت شهروندان برای حضور در سرنوشت خود در جریان برنامه ششم توسعه نیازمندیم و باید با ابزار کارشناسی، نظام تصمیم‌گیری مورد خطاب قرار گرفته شود و به آن یادآوری شده که اگر در صورت‌بندی در برنامه ششم توسعه سهل‌انگاری‌ها و کوته‌نگری‌ها تکرار شود و استفاده‌های رانتی به منافع بلندمدت ترجیح داده شود، کشور با چالش‌های به مراتب جدی‌تری روبرو خواهد شد.

مومنی اظهار کرد: برنامه مشخص ما این است که با محور قرار دادن مسائل توسعه ملی که در آن عقلانیت کارشناسی بر عقلانیت سیاسی ترجیح داده می شود فضایی را ایجاد کنیم که به جای نمایش و ادعای بزرگ، واقع‌بینی جایگزین شود و مشارکت‌جویی و صداقت مدنظر قرار گرفته شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در برنامه ششم توسعه، تدوین‌کنندگان برنامه اهداف کلی بسیاری برای این برنامه ذکر می‌کنند که عقلانی نیست و به یاد عده‌ای می‌افتیم که در سال‌هایی در حالیکه از حل مسائل ابتدایی کشور باز مانده بودند، برای دنیا برنامه‌ می‌دادند؛ در نتیجه برای جلوگیری از چنین رویه‌ای باید تغییرات اساسی در سند برنامه ششم ایجاد شود. من فکر می‌کنم که دولت اگر یک محور را به عنوان هدف یگانه در پنج سال آینده در نظر داشته باشد و همه بایسته‌های رسیدن به آن را در نظر بگیرد این عقلانی خواهد بود و به این ترتیب می‌توان مقدمات رسیدن به آن را فراهم کرد.

این اقتصاددان گفت: ما معتقدیم که آن یک هدف باید بحث فرصت‌های شغلی مولد باشد. اگر این موضوع در فرآیند تخصیص منابع جدی گرفته شود و لوازم کارشناسی آن در نظر گرفته شود می‌تواند توان رقابت اقتصاد ملی را افزایش داده و مقاومت اقتصادی را افزایش داده و عدالت اجتماعی را به جای فلاکت موجود بنشاند و همچنین دانایی را در نظام ملی افزایش دهد.

او افزود: اگر بتوانیم در سطح اندیشه نوعی توافق همگانی در این زمینه ایجاد کنیم و به جای پراکنده‌گویی‌ها و گزافه‌گویی‌های انبوه در قالب مصوبات این هدف در دستور کار باشد می‌توانیم مطمئن باشیم که کشور به سمت چشم اندازی امیدوارکننده حرکت کند. من امیدوارم اصحاب رسانه با اصحاب اندیشه به این ایده پاسخ مثبت دهند و شاهد تغییرات مثبتی در آینده باشیم.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در بخش پرسش و پاسخ این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وضعیت آمایش سرزمین در برنامه ششم را چطور تحلیل می‌کند، گفت: به موضوع آمایش سرزمین در برنامه ششم توسعه توجه نشده است چون این برنامه ویژگی‌های باکفایت و کارآمد توسعه را ندارد و در عوض هر کسی به دنبال شانه خالی کردن از مسئولیت است.

او افزود: چندی پیش دیدیم که رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت ما برای رسیدن به رشد هشت درصدی اعلام آمادگی می‌کنیم و برای ۲۰۰ میلیارد دلار منابع سالانه برنامه‌ریزی کرده‌ایم و برای این رشد اقتصادی منابع مالی ۲۰۰ میلیارد دلاری در نظر گرفته‌ایم. به نظر من این موضوع نشان می‌دهد که عقلانیت کارشناسی هنوز وجود ندارد. ضمن اینکه ما متوجه شده‌ایم که در دوران‌های وفور نعمت با این منابع به صورت نابخردانه برخورد شده و با انبوه بحران‌ها روبرو شده‌ایم.
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا👇👇👇
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

مومنی افزود: برخوردهایی که اکنون با آن روبرو هستیم به ا ین دلیل است که عده‌ای خود را پشت انبوهی از آمال و آرزوها پنهان می‌کنند و آنها را به صورت اهداف کلی برنامه ششم توسعه تعریف می‌کنند، در حالیکه تاکید می‌کنم اگر یک هدف داشته باشیم امکان چنین برخوردهایی به حداقل می‌رسد.

مومنی افزود: تجربه ۷۰ ساله ما نشان می‌دهد کانون اصلی خساراتی که اقتصاد رانتی به ما وارد کرده است این بوده که فرصت‌های شغلی مولد خود را به رقبای بیرونی تقدیم کرده‌ایم و به نظر من فرصت بسط فرصت‌های شغلی مولد وجود دارد که در برنامه ششم توسعه باید هدف قرار گرفته شود.
https://telegram.me/FARSHAD_MOMENI
کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا👇👇👇
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

📣📣اطلاعیه سخنرانی:

✔️ تحلیل اخلاق اجتماعی در ایران از ابتدای دوره صفویه تا کنون

✔️ سخنران: جناب آقای امیر عیسی ملکی

لینک خبر: yon.ir/kj0U
👈 زمان: پنجشنبه 4 آذر ماه 1395 از ساعت 14الي 16
👈 مكان: بلوار کشاورز نرسیده به میدان ولیعصر خیابان برادران مظفر نبش کوچه شهید ذاکری پلاک126موسسه دين و اقتصاد

(حضور برای عموم آزاد است)


کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@schoolof_institutional_economics


http://isiew.ir/wp-content/uploads/2016/11/002.jpg
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌احسان سلطانی: تداوم ساختار رانتی موجود مشکل اقتصاد ایران را حل نخواهد کرد

آقای دکتر مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور، در نوزدهمین جلسه مورخ ١٣ مهر ١٣٩٥ هيأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گزارشی از وضعیت رشد اقتصادی سال ١٣٩٥ و عوامل مؤثر در شکل‌گیری آن ارائه کرد. اهم موضوعات درخور‌تعمق در این گزارش عبارت‌اند از: «اقتصاد کشور در سال‌های اخیر» «در بخش عرضه با تنگنای مالی و در بخش تقاضا با افت» مواجه بوده است. بیش از ٥٠ درصد تقاضای کشور را مصرف خانوارها، ١٢ تا ١٤ درصد را مصرف دولتی، ٢٥ تا ٣٠ درصد را سرمایه‌گذاری و مابقی آن را صادرات کشور تشکیل می‌دهد. با مداخلات بانک مرکزی، تعدیل نرخ سود حقیقی انجام شد و سهم پول از کل نقدینگی در مقایسه با سپرده‌های بلندمدت روند تنزلی داشته است. «تقاضای مصرفی خانوارها با تمرکز بر کالاهای بادوام» از قبیل خودرو افزایش یافته است. بخش مسکن نیز به‌تدریج از ابتدای سال جاری تحرک را تجربه می‌کند. «کل فعالیت‌های...

http://isiew.ir/?p=2305
مدرسه اقتصاد نهادگرا

✳️ "وزارت بهداشت در باتلاق است"✳️
فرشاد مومنی استاد توسعه و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است. با وی درباره مشکلات اقتصادی این روزهای نظام سلامت، بدهی‌ سازمان‌های بیمه‌گر و راه‌حل‌های موجود برای عبور از این بحران به گفت‌وگو نشستیم. مومنی در یک کلام استفاده از روش‌های ناسالم برای عبور موقتی از چالش‌های موجود را درافتادن در ورطه‌ای می‌داند که آن با عنوان «فرورفتن در باتلاق» یاد می‌کند. «افزایش کارآیی» و «حذف هزینه‌های غیرضروری» راه‌حلی است که این اقتصاددان سرشناس با بهره‌گیری از بُنیه کارشناسی موجود در کشور و استمداد از مردم قابل تحقق می‌داند.

❓❔ اوضاع اقتصادی نظام سلامت خوب نیست. طرح تحول در حال اجرا است بدون آن‌که متناسب با هزینه‌هایش، منابع داشته باشد. پرداخت مطالبات مراکز درمانی، شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی با ماه‌ها تاخیر روبه‌رو شده است؛ از طرفی سازمان‌های بیمه‌گر که مکلف به پرداخت بخش اعظم این بدهی‌ها هستند، در آستانه ورشکستگی قرار دارند. باتوجه به شرایط موجود، شما چشم‌انداز نظام سلامت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
❗️❕در دوران شکوفایی درآمد نفتی در سال‌های گذشته، دولت قبلی در دام توهم پولداری افتاد و این توهم، آثار خودش را به طرز وحشتناکی در افزایش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها به یادگار گذاشت. باوجود اینکه کیفیت ارائه خدمات ارائه‌شده در آن دوره کاهش چشمگیری پیدا کرده بود، میزان هزینه‌های جاری دولت بیش از چهاربرابر افزایش نشان می‌داد. از‌این‌رو انتظار می‌رفت که در دولت جدید با وقوف کارشناسی به این مسئله برای بازآرایی ساختار هزینه‌های دولت یک فراخوان همگانی داده شود. متاسفانه به هردلیل چنین اتفاقی نیفتاد و حتی شاهد بودیم که در بعضی از اجزای ساختار کلی بودجه دولت، ردیف‌هایی برای پرداخت به مداح‌ها درنظر گرفته شد. خود آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور محترم هم در مبارزات انتخاباتی خود به‌طور مکرر این مسئله را مطرح کرد که بودجه دولت در زمان آقای احمدی‌نژاد به جای اینکه سندی برای نمایان ساختن وجه مالی برنامه‌های توسعه‌ای دولت باشد، به سمت مکانی برای توزیع رانت تمایل بیشتری نشان داده بود. پس در وهله اول ما باید دقت داشته باشیم که یک ساختار به غایت ناکارآمد و متورم هزینه‌ها از دولت قبل به یادگار مانده است.

وجه بسیار مهم و واقعیت انکارناشدنی دیگر این است که از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی تا امروز به ازای هر یک بشکه نفت خام ما با یک کاهش تقریبا هفتاد دلاری در قیمت نفت مواجه بوده‌ایم. پس از یک طرف هزینه‌های ما به شدت متورم شده و از طرف دیگر درآمد ما کاهش چشمگیری داشته است. خرد کارشناسی می‌گوید در چنین شرایطی لازم است که یک جنبش ملی «افزایش کارآیی» و «حذف هزینه‌های غیرضروری» را در دستور کار قرار دهیم. اما متاسفانه در دولت جدید یک راهبرد کلی انتخاب شده و آن هم عبارت از «فروش اوراق مشارکت برای تامین مالی هزینه‌های جاری» است. از نظر کارشناسی این رویه چیزی جز برنامه پیشروی در باتلاق نیست و هزینه‌های جاری هم همانطور که از نامشان برمی‌آید، «هزینه» و «جاری» هستند و در ذات خود زایندگی در درآمد ندارند؛ بنابراین وقتی که در مناسبات ربوی قرار می‌‌گیرند، یعنی با قرضی تامین می‌شوند که باید همراه با اصل و فرع آن بازپرداخت شود، به معنای آن است که سیستم در حال هدایت به سمت انحطاط و سقوط است. چنین وضعیتی در هر سیستمی که اتفاق بیفتد، چه در دانشگاه، چه در سلامت، چه در آموزش و… یقینا با شکست روبه‌رو شده و درباره آن تردیدی وجود ندارد.
ادامه :👇👇👇
مدرسه اقتصاد نهادگرا

❓❔ طراحان و موافقان تصویب فروش اوراق خزانه برای بیمه سلامت معتقدند این کار تنها راه‌حلی بود که می‌شد با استفاده از آن، از شکست قطعی یکی از بزرگترین طرح‌های اجتماعی دولت جلوگیری کرد. نظر شما درباره این استدلال و منطق چیست؟
❗️❕از نظر من این منطق به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. ما می‌توانیم به جای شیوه‌های ناسالم، از شیوه‌های سالم تامین مالی استفاده کنیم. به شرحی که اشاره کردم، راهبرد اصلی باید «افزایش کارایی» و «کاهش هزینه‌های غیرضروری» باشد. اما اگر به هردلیل اضطرارهایی پیش آمد، باید با شیوه‌هایی برخورد کنیم که ما را از درافتادن در باتلاق دور کند. مسئولان محترم نظام سلامت به جای آن‌که کشور را به سمت باتلاق هدایت کنند و به سوی آن بروند، باید به طور شفاف و صادقانه از مردم و کارشناسان استمداد بطلبند. بنیه کارشناسی موجود در ایران هم در حدی هست که برای این مسائل اضطراری بتوانند راهکارهای بسیار سالم‌تر و کم‌هزینه‌تری را پیشنهاد کنند. من با کمال شفافیت به شما عرض می‌کنم که ما در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی مرکز تحقیقاتی داریم که شاید جزو درخشان‌ترین موسسات تخصصی تحقیقاتی در این زمینه باشد و یک قطب علمی اقصاد ایران و توسعه داریم که مدیران مربوطه می‌توانند به صورت سالم و مبتنی بر علم و کار کارشناسی مسائل‌شان را با چنین مراکزی که در دانشگاه‌های تهران، شهیدبهشتی و تربیت مدرس هم وجود دارد در میان بگذارند و به جای شیوه‌های ربوی، رانتی و ناسالم، استفاده از شیوه‌های کارشناسی در دستور کار قرار گیرد.

بنابراین محرز است که اصل این کار، قطعا خطا است و فقط می‌توان با تمثیل پیشروی در باتلاق آن را صورت‌بندی کرد. یقینا دستگاهی که امسال با ۸ هزار میلیارد تومان وام‌گیری مشکلات خود را سامان می‌دهد، سال آینده باید با بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان وام‌گیری ربوی به کار خود ادامه دهد و سال‌های بعد هم این مسئله همچنان به صورت تصاعدی افزایش پیدا خواهد کرد تا سقوط قطعی و غیرقابل برگشت اتفاق بیفتد.

❓❔ برای خرید این اوراق قرضه از وزارت بهداشت خواسته شده بود که ساختمان‌های ملکی و بیمارستان‌های خودش را در رهن بانک قرار دهد که البته این وزارتخانه نپذیرفت و این کار به‌عهده وزارت رفاه گذاشته شد. اما در‌هرحال سوال من این است که چه وزارت بهداشت‌، چه وزارت رفاه و چه هر بخش دیگری از دولت، در سال‌ آینده و سال‌های آینده قرار است چه چیزی را گرو بانک‌ها بگذارند؟
❗️❕دقیقا همین‌طور است. عینا شبیه به این خطای راهبردی و فاجعه‌آمیز در طرح تحول سلامت هم اتفاق افتاد. متاسفانه دولت و وزارت بهداشت تمام حیثیت خودش را در گرو یک طرح فاقد بنیه کارشناسی کافی قرار داد و حالا برای تداوم آن طرح ناگزیرند که مرتبا شیوه‌های ناسالم‌تر و خسارت‌بارتر را در دستور کار قرار دهند. الان با فشار رئیس‌جمهور اینها سازمان‌های بیمه‌ای را مجبور کردند که وام بابهره گرفته و به پای طرح تحول سلامت قربانی کنند. اما نتیجه کلی این طرح این شده که درحال حاضر سازمان‌های بیمه‌ای ما هم با خطر ورشکستگی و سقوط قرار گرفته‌اند و این درست همانند یک دومینو عمل می‌کند. یعنی هر سقوطی، سقوط‌های بعدی را به همراه خواهد داشت.
❓❔ مدیرعامل سازمان بیمه سلامت می‌گوید این سازمان برای ارائه خدمات در سطح فعلی، تا پایان سال ۹۶، علاوه بر بودجه معمول خود به ۱۶ هزار میلیارد تومان دیگر احتیاج دارد. شما امکان تامین چنین بودجه‌ای را در توان مالی کشور می‌بینید؟
❗️❕اصلا و ابدا چنین توان بودجه‌ای در کشور وجود ندارد. برآوردهای خوشبینانه حکایت از این دارد که دولت برای همین امسال با یک کسری مالی چند ده هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است. این درحالی است که از مجموع بدهی‌هایی که بخش اعظم آن از دولت قبلی به یادگار مانده،‌ دولت با یک بدهی ۶۴۰ هزار میلیارد تومانی دیگر هم مواجه است و مسئله اساسی‌تر این است که برای انجام طرح‌های عمرانی معوقه دولت هم برآوردهای خوشبینانه نشان می‌دهد که چیزی حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پول لازم است. من فکر می‌کنم ظلم بزرگی است که این واقعیت‌های نگران‌کننده در نظر گرفته نشود و ما برای برخورد روزمره و دفع‌الوقت، کشور را به سمت عمق‌های بیشتر و برگشت‌ناپذیرتر باتلاق هدایت کنیم.

❓❔درنهایت برای اصلاح رویه موجود باید از دولت، مجلس یا نهاد دیگری انتظار داشته باشیم؟
❗️❕تصور من این است که خطاب ما باید به نهادهای فرادست که مسئولیت نظارتی دارند، باشد و به آنها بگوییم که استمرار چنین وضعیتی کشور را با بحران‌های بدون بازگشت روبه‌رو خواهد کرد و تا این ماجرا هنوز کلید نخورده، لازم است که این نهادها ورود کرده و جلوی این خطا را بگیرند.
https://telegram.me/FARSHAD_MOMENI : منبع✅
📣 با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌ادغام بيمه ها در وزارت بهداشت به بحران پر دامنه مي انجامد

محسن رنانی: حوزه بيمه و درمان از حوزه هايي است که مصداق اين بيت است: سر چشمه بايد گرفتن به بيل/ چو پر شد نشايد گذشتن به پيل. نگارنده از همان آغاز اجراي طرح بيمه سلامت ايرانيان زنهار دادم که اگر مراقبت نشود، اين طرح مي تواند پاشنه آشيل دولت يازدهم شود. نظام اقتصادي و اجتماعي يک سيستم زنده و پوياست و طرح هاي انقلابي گسترده و ساختارشکن، فقط ساختارهاي موجود را در مدت کوتاهي درهم مي ريزند، ولي توانايي ساختارسازي تازه در کوتاه مدت را ندارند و به همين علت وضع موجود را به آشوب و درهم ريزي کارکردي گرفتار مي کنند. مسکن مهر نمونه اي از اين تصميمات خلق الساعه بزرگ و ساختارشکن بود که چنين کرد. در مهر امسال در همايش صندوق هاي بازنشستگي در دانشگاه علامه طباطبايي بيان کردم که نظام بيمه، بازنشستگي و درمان به سرعت به سوي بحران مي رود و اصلاح اين نظام...

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2385

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝

📣📣اطلاعیه سخنرانی:

✔️ توسعه و اصلاحات اجتماعی با نگاهی به نامه امام علی به مالک اشتر

✔️ سخنران: جناب آقای حاتم تهرانی

👈 زمان: پنجشنبه 11 آذرماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۴الی ۱۶
👈 مکان: بلوار کشاورز نرسیده به میدان ولیعصر خیابان برادران مظفر نبش کوچه شهید ذاکری پلاک۱۲۶موسسه دین و اقتصاد (حضور برای عموم آزاد است)

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2394

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

آیا امکان تغییر در ساحت اقتصاد بدون تغییرات متناسب در حوزه فرهنگ و سیاست و اجتماع امکان‌پذیر است؟
فرشاد مومنی

به عنوان مقدمه برای ورود به بحث می‌خواهم توجه همه را به این مسئله جلب کنم که ما دچار یک عارضه‌ای هستیم و این ما به معنای دولت و ملت است.عارضه کوته‌نگری یعنی ترجیح نظام‌وار مسائل و ملاحظات کوتاه‌مدت به بلندمدت. شاید برای شما جالب باشد که ایده دولت رانتی اول بار توسط یک ایرانی صورت‌بندی نظری شده و آن نوه دختری مرحوم حاج امین‌الضرب، حسین مهدوی بود. او می‌گوید در دولت‌های رانتی علت‌العلل گرفتاری‌ها، کوته‌نگری در تصمیمات و اعتنای حداقل به ملاحظات کارشناسی است. یکی از وجوه این دو ویژگی این است که یک سازه ذهنی برای ما ایجاد شده که به نظر می‌رسد بسیار هم سخت و سنگین است و آن هم این است که از مسائل بنیادی تا بتوانیم طفره می‌رویم، تا به یک شرایط بحرانی برسیم. برداشت من این است که الان در این شرایط بحرانی به سر می‌بریم. این ادعا به گزارش‌های رسمی ‌دستگاه‌های اداری کشور مستند است که آن ها هم با همه ملاحظاتی که دارند بر روی ابعاد مهمی‌از مشکلات کشور صحه می‌گذارند.
از نظر من شرکت در یک همچین جلساتی و مشخص کردن اینکه کشور با چه شرایطی رو‌به‌روست مثل یک اتمام حجت شرعی است، ما اول درباره خودمان اتمام حجت می‌کنیم که کسی نگوید نمی‌دانستم، بعد هم به اندازه خطیر بودن این شرایط برای خودمان مسئولیت تعریف کنیم. این اتمام حجت شرعی در درجه بعدی متوجه حکومت‌گران است. سهل‌انگاری‌ها و ندانم‌کاری‌های بزرگ، شرایط کشور ما را بسیار پیچیده کرده است. در شرایط بحرانی نیز چاره‌ای جز بازگشت به بنیان‌ها نیست و باید برگردیم و آن بنیان‌ها را ببینیم

با کانال مدرسه ی اقتصاد نهادگرا همراه باشید👇👇👇👇
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

✏️دومین همایش
از سلسله همایش‌های
«توسعه عدالت آموزشی»

✔️۲شنبه ۲۹ آذر 95/ ساعت 8 تا 18 /
دانشگاه الزهرا(س)

ثبت نام اینترنتی:
goo.gl/TbqLYZ
اطلاعات بیشتر:
۰۲۱_۷۷۹۴۱۰۷۷

@preschoolconf

@hamianefarda
✏️دومین همایش
از سلسله همایش‌های
«توسعه عدالت آموزشی»

✔️۲شنبه ۲۹ آذر 95/ ساعت 8 تا 18 /
دانشگاه الزهرا(س)

ثبت نام اینترنتی:
goo.gl/TbqLYZ
اطلاعات بیشتر:
۰۲۱_۷۷۹۴۱۰۷۷

@preschoolconf

@hamianefarda
مدرسه اقتصاد نهادگرا

💠 دستان لرزانِ نامرئی (1)، آیا بنیادگراییِ بازاری رویکردی موجه است؟

✍ مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات مبین | نوشتار کوتاه شماره 20
@Mobin_Research_Institute


• پاسخ این سؤال در چگونگی فهم ما از بازار نهفته است. چون بازار چیز و جایی قابل اشاره در جهان خارج نیست ، فهممان از آن لاجرم استعاری است؛ گویی انسانهایِ کنشگر در بازار، مانند اتمهایی در دنیایی فیزک¬وار غوطه ورند که در آن نیروهای بازار مانند نیروهای حاکم بر دنیای فیزیک عمل می کنند. در کنار این فهم استعاری، همچنین، یک نوع ذات‌گرایی، بنیادگرایی و یا طبیعت‌گرایی در نگرش به بازار وجود دارد که آن را مساوی با امر حق پنداشته (حجیت معرفتشناختی) و خروجی آن را مصداق آنچه باید می‌انگارد. در جوف این طبیعتِ خارجی، این دست نامرئی است که مأموریت هدایت به سمت بهترین‌ها را دارد.

• فهم استعاری بازار به همان اندازه در هدایت ذهن قوی است که در گمراه سازی آن از دیدن عناصرِ پیشینی که بازار با آن ساخته می¬شود. بازار برساختۀ نهادها و روابط بینا-انسانیِ "غیر بازاری" است. بدون این روابط امکان شکل‌گیریِ بازار وجود ندارد. نهادها و روابطِ "متفاوت و متنوع" بازارها و مکانیسم‌های قیمتیِ "متفاوت و متنوع" را تولید می‌کند. یکی از دلالت‌های وجود بنیان‌های "غیر بازار"یِ "بازار"، توهم آمیز بودن امکانِ رقابت و یا بازار کامل در اقتصاد خرد است.

🔸 یک مثال ساده برای فهم بهتر امکانِ بنیان‌های "غیر بازار"یِ بازار:
• در روستایی (در یک مقطع تاریخی فرضی) حقآبه کشاورزان از تنها چشمۀ روستا بر اساس توافق شکل‌گرفته (در طول سالیان) تعیین می‌شد. قیمت در تخصیص این حقآبه نقشی نداشت؛ چشمه در زمره مالکیت عمومی همه اهالی روستا به‌حساب می‌آمد. در مقطعی، عده‌ای به پشتوانه عدوات نظامی، چشمه را تصرف می‌کنند. با قدرتی که دارند، برای استفاده از آب را قیمت گذاری (باج) می‌کنند. پس‌ازآن گروهایی دیگری پیدا می‌شوند که آنها نیز به کمک نیروهایشان هریک می‌توانند بخشی از چشمه را تصرف کنند. این گروه‌ها نیز ضمن قیمت‌گذاری، در تعیین قیمت آب و کسب منفعت بیشتر باهم رقابت می‌کنند. با گذر زمان، وضعیت نامشروع آن‌ها (از دید اهالی روستا) به وضعیت مشروع از طریق تعریف سندهای مالکیت بر مناطقی از چشمه بدل شده و خود این سندها قابل‌خرید و فروش می‌شوند.

🔸 این مثال ساده اما دلالت‌ها مهمی دارد:

• تلقی رایج این است که"قیمت‌ها" عموماً بازتاب‌دهنده کنش و واکنش ترجیحات در طرف تقاضا و کارایی عوامل تولید در طرف عرضه هستند. مثال فوق نشان می‌دهند که قدرت، حقوق و روابط نهادی خاص نه‌تنها می‌تواند به‌عنوان عامل اصلی قیمت پذیر شدن چیزی عمل کند، بلکه می‌تواند همچنان عاملی مهم در تعیین قیمت باشد.
• لزوماً کارکردن قیمت‌ها مترداف با کارایی و تخصیص بهتر نیست.
• همچنین، لزوماً وجود حقوق و روابطِ ویژه همراه با تخصیص ناکاراتر نیست.
• بنیان‌های "غیر بازار"ی بازار موضوع پرسشگری و تحقیق از منظر عدالت است.
• این دست نامرئی نیست که هادی به شکل گیر مکانیزمهای قیمتی است.


🔸 این خط تحلیلی را در سنجش نسبت "سرمایه داری" با "بازار" و همچنین در مصادیقی چون "ترتیبات پولی" و "توسعه شهری" ادامه خواهیم داد...

🔸 پی نوشت: هدف این نوشته به هیچ وجه رد کارکرد مثبت و غیرقابل جایگزین سازوکار قمیتی در بسیاری از عرصه ها نیست.
—-------------------------------------
💠مجله تلگرامی مبین🔻
https://telegram.me/Mobin_Research_Institute
مدرسه اقتصاد نهادگرا

هشتمین نشست از سلسله جلسات «مشهد در مسیر توسعه»
روش شناسی اقتصاد توسعه
با حضور دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
زمان:پنج شنبه 18 آذرماه، ساعت 9صبح
مکان:پژوهشکده ثامن
هشتمین نشست از سلسله جلسات «مشهد در مسیر توسعه»
روش شناسی اقتصاد توسعه
با حضور دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
زمان:پنج شنبه 18 آذرماه، ساعت 9صبح
مکان:پژوهشکده ثامن
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝سفری به تاریخ علم اقتصاد؛ داگلاس نورث

«اینکه نهادها بر عملکرد اقتصادی تاثیر می‌گذارند چندان جدال‌برانگیز نیست و همگان کمابیش آن را پذیرفته‌اند. این نکته نیز چندان محل منازعه نیست که عملکرد متفاوت اقتصادها در طول زمان اساسا متاثر از تغییر و تحول نهادها است. حمید زمان‌زاده «اینکه نهادها بر عملکرد اقتصادی تاثیر می‌گذارند چندان جدال‌برانگیز نیست و همگان کمابیش آن را پذیرفته‌اند. این نکته نیز چندان محل منازعه نیست که عملکرد متفاوت اقتصادها در طول زمان اساسا متاثر از تغییر و تحول نهادها است. با وجود این، نه نظریه اقتصادی معاصر و نه تاریخ‌نگاری بر پایه اعداد و ارقام، هیچ‌کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمی‌آورند، چرا که چارچوب‌های تحلیلی لازم برای وارد کردن تحلیل‌های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است». (نورث، 1990) اقتصاد نهادگرایی قدیم، با انتشار «نظریه طبقه مرفه» اثر تورستین وبلن در سال پایانی قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذارد. در طول قرن بیستم...

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2405

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝ارز خوری 2 هزار میلیاردی برنامه ی ششم

شرق: بنياد باران به تازگي ميزبان فرشاد مومني بود تا درباره برنامه ششم سخن بگويد. او در خلال سخنانش از محاسباتي مي گويد که نشان مي دهد کشور براي رسيدن به رشد هشت درصدي نياز به دو هزار ميليارد دلار منابع مالي دارد، البته يک پيش شرط را هم آويزه اين عدد مي کند: «اگر تمام شرايط براي يک دوره پنج ساله ثبات داشته باشد». پيش تر نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان برنامه وبودجه، گفته بود که براي رسيدن به رشد هشت درصدي در برنامه ششم، سالي ٢٠٠ ميليارد دلار سرمايه نياز است. مومني با ارائه اين محاسبات، رقم اعلامي نوبخت را خوش بينانه مي داند. جزئيات اين سخنراني را در ادامه بخوانيد: ما دچار يک عارضه هستيم؛ «ما» به معناي دولت و ملت است. عارضه کوته نگري يعني ترجيح نظام وار مسائل و ملاحظات کوتاه مدت به بلندمدت. شايد براي شما جالب باشد که ايده دولت رانتي را...

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2411

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

💠چه زمانی افزایش نرخ ارز به اقتصاد کمک می کند؟
💠در ایران سالهاست بازار ارز نداریم
💠دکتر عباس شاکری، اقتصاددان
💵به طور کلی بازار ارز در کشور موضوعیت ندارد، چه کسی می‌تواند درباره قیمت واقعی ارز و دلار سخن بگوید؟‌ آنهایی که چنین حرف‌هایی می‌زنند سال ۸۹ و ۹۰ هم چنین حرف‌هایی می‌زدند. نتیجه آن شد که آنها با این اقدامات، کشور را به چنان رکودی کشاندند که امروز شاهد آن هستیم.
💵 قیمت واقعی ارز را باید خود بازار و عرضه و تقاضا تعیین کند. ما سال‌هاست که بازار ارز نداریم. از روزی که نفت وارد اقتصاد ایران شد و عامل عرضه ارز را ارزهای نفتی، پتروشیمی و میعانات گازی تعیین کردند بازار ارز از بین رفت. همه مناسبات قیمتی بازار ارز هم در اختیار دولت است.
💵بازار آنجاست که عوامل مختلف صادرکننده با کالاهای گوناگون صادراتی ارزآوری کنند. طرف عرضه‌ و تقاضای ارز ذره‌ای و فراوان باشد و تلاقی این دو با هم بازار را شکل دهد. با این تفاسیر قیمتی که به دست می‌آید علامت‌دهنده است.
💵ما از مرداد سال جاری صادرات گاز را جزو صادرات غیرنفتی به حساب آوردیم؛ در حالی که افزایش صادرات گاز و پتروشیمی به معنای صادرات غیرنفتی نیست.
💵زمانی هست که تولید مورد توجه است و رونق نسبی دارد، اما عوامل مولد ضعیف هستند؛ در این صورت اگر ما نرخ ارز را بالا ببریم و ارزش پول ملی را به طور موقت پایین بیاوریم صادرات را ارتقا می‌بخشیم، اما در حال حاضر شرایط این‌طور نیست. هم‌اکنون خام فروشی‌هایی تحت عنوان صادرات غیرنفتی صورت می‌گیرد که بسیاری از اقتصاددانان هم بلندگوی این اقدامات نادرست هستند. برای مثال تا می‌گوییم تولید نداریم، می‌گویند قیمت ارز را افزایش دهید، صادرات افزایش پیدا کند. ما قبلا نرخ دلار را چهار برابر کردیم. اشتغال افزایش داشت؟ تولید رونق گرفت؟ صادرات افزایش پیدا کرد؟
📚 منبع: خلاصه مصاحبه رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با روزنامه آرمان
ادامه مطلب در👇👇👇👇
http://isiew.ir/2016/12/08/تغییر-واحد-پول-ملی-غیر-ضروری-است/

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه باشید👇👇👇
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝دولت از ترس گروه‌های پرنفوذ ساختار بخش هزینه‌ای را اصلاح نمی‌کند/ با وجود رانت‌جوها نمی‌توان دولتی را لیبرال نامید

فرشاد مومنی گفت: متاسفانه دولت از سر غفلت یا به دلیل ترس از گروه‌های پرنفوذی که مناسبات رانتی دولت قبل را پشتیبانی می‌کردند؛ اصلاح ساختار لازم در بخش هزینه‌ای خود را انجام نداد. به علت انجام این خطای راهبردی اکنون همانند کسی است که در باتلاق گیر افتاده و به جای اینکه برنامه‌ای برای خروج داشته باشد دست و پا می‌زند و بیشتر در این باتلاق فرو می‌رود. فرشاد مومنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد گزارش 6 ماهه بانک مرکزی در خصوص عملکرد مالی دولت و شلختگی در این حوزه،  گفت:‌ این امر از همان سال اول مورد اعتراض ما بود. از همان سند لایحه بودجه 93 ما شروع به اعتراض کردیم. متاسفانه دولت از سر غفلت یا به دلیل ترس از گروه‌های پرنفوذی که مناسبات رانتی دولت قبل را پشتیبانی می‌کردند؛ اصلاح ساختار لازم در بخش هزینه‌ای خود را انجام  نداد. به علت انجام این خطای...

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2442

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝پش‌نیازهای تغییر واحد پول ملی

(پیشنهاد تغییر نام پول ملی از ریال به تومان ، منتشر شده در روزنامه اهمشهری، 26 تیر ماه 1390. با این توضیح که این سیاست هیچ تاثیری بر عملکرد اقتصادی ندارد.) علی دینی ترکمانی 1 - تغییر واحد پول ملی از منظر اثرگذاری آن بر عملکرد بخش واقعی اقتصاد و کنترل تورم توجیهی ندارد؛ چرا که این عملکرد تابعی از بهره‌وری عوامل تولید است. این نیز تحت‌تأثیر شرایط نهادی - ساختاری مؤثر بر ظرفیت جذب، به مثابه مهم‌ترین عامل زیرساختی تعیین‌کننده بهره‌وری عوامل تولید و کنترل تورم، است. در اصل، عملکرد واقعی اقتصاد تحت‌تأثیر توانایی یک کشور در بهبود بهره‌وری عوامل تولید و افزایش ظرفیت جذب است که تابعی از عوامل اساسی چون موجودی دانش علمی و فنی جامعه، موجودی مهارت‌های مدیریتی و انسانی، میزان انتقال و جذب موفق سرمایه و فناوری خارجی و میزان ادغام کم و بیش موفق در اقتصاد جهانی است که در تحلیل نهایی در افزایش...

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2445

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

✅ ویژگی های لایحه بودجه 96

👈 مدرسه اقتصاد نهادگرا- سند بودجه نه فقط سند دخل و خرج یکساله دولت بلکه مهمترین سند اقتصادی کشور است که رخدادن بسیاری از اتفاقات اقتصادی سال را در آیینه آن می توان دید.

👈 اما ویژگی های لایحه بودجه 96 چیست؟
روزنامه شرق گزارشی از ویژگی های لایحه بودجه 96 داده است که در مطلبی با عنوان "آسیب پذیرها نباید در چرخ دنده های توسعه له شوند" آمده است. این مطلب را در ادامه میخوانید.👇👇👇


📣با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝آسيب‌پذيرها نبايد در چرخ‌دنده‌هاي توسعه له شوند

روايت نوبخت از جزئيات لايحه بودجه ٩٦ شرق: «اقتصاد ما لیبرالی و کلاسیک و اقتصاد بازار نیست. اقتصاد ما یک اقتصاد «دولت-بازار» است». گويي معاون رئيس‌جمهوري از پارادايم اقتصادي دولت رونمايي كرده است؛ پارادايمي جديد براي توسعه. اقتصادي كه مي‌خواهد دو نهاد متضاد را كنار هم بگنجاند و به هر يك وزني مساوي دهد. حال آنكه طرفداران اقتصاد بازار معتقدند نهاد دولت، نیروی بی‌خطری براي بازار نیست. دولت نهادی قهری است که در روابط داوطلبانه موجود در بازار مداخله می‌کند. از سوي ديگر حاميان نهاد دولت باور دارند اقتصاد تنها با دخالت و كمك دولت سر پا مي‌ماند. به هر روي محمدباقر نوبخت چند بار در نشست خبري‌اش تأكيد كرد كه اقتصاد ايران، اقتصاد «دولت-بازار» است. شايد او بعدها دقيق‌تر معناي اين پارادايم را توضيح دهد.محمدباقر نوبخت که دیروز در نشستی خبری جزئیات لایحه بودجه پیشنهادی دولت را برای سال آینده تحلیل می‌کرد، صرافی‌داشتن «پسر»ش را تکذیب کرد؛ افزایش قیمت...

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2454

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

#یادداشت_وارده
.
🔸رفتارشناسی اقتصادی طبقه متوسط در انتخابات آمریکا

محسن سیفی کفشگری*


(آقای محسن سیفی کفشگری دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی مطلبی را برای مدرسه اقتصاد نهادگرا ارسال کردند که از نظرتان میگذرد. ضمن استقبال از انتشار تحلیل های نهادی دانشجویان و کارشناسان اقتصادی، لازم به ذکر است که تحلیل ارائه شده صرفاً نظر نویسنده است)

روزهای انتظار برای چهل و پنجمین رییس جمهور ایالات متحده رو به پایان است و دوران جدیدی از اقتصاد جهان در آستانه آغاز شدن. آغازی که حاصل انتخاب مردمان بزرگترین اقتصاد دنیاست و انتخابی که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و سیاسی جهان ناباورانه بود.

اما آنچه که امروز و پس از فرونشستن گرد و غبار احساسات به چشم می آید انتخابی قابل پیش بینی است که در ساحت علم اقتصاد بزرگانی چون استیگلیتز ماه ها قبل از آن سخن گفتند.

بی تردید سنگ اول انتخاب ترامپ را سیاستمداران منفعت طلب و خودخواه حزب دمکرات بنا نهادند که به جای توجه به بدنه طبقه متوسط جامعه خود، صرفاً به دلیل تامین نظر سران حزب حاکم، کلینتون اشراف زاده را با بی اخلاقی بر سندرزی ترجیح دادند که نزدیک به مردم بود و دغدغه های آنها را بیان میکرد و شاید هم بی توجهی شخص کلینتون و اوباما به  آرمانهای عدالتخواهانه حزب خود در طول سالیان اخیر،  به تغییر و تاثیر گفتمان نماینده حزب رقیب کمک شایانی کرد چراکه هم کیشان هیلاری در دولت حاکم با شعارهای انسانی نظیر برابری و عدالت نظر مردم را جلب ولی در اوج بی عدالتی قراردادهای تجارت آزاد را منعقد کردند و با تضییع حق اشتغال بیکاران رو به رشد آمریکا  به میلیونها مهاجر غیرقانونی اجازه اشتغال دادند و درد ناشی از زخم آسیب های صنعت در زمان بحران اقتصادی را نیز بر تن صاحبان و کارگران صنایع باقی گذاشتند.
مردمان طبقه متوسط آمریکا میدانستند یک اشراف زاده هرگز زبان آنها را نخواهد فهمید هرچند از افزایش مالیات ثروتمندان بگوید و مفهوم برابری را به زیباترین زبانها بیان نماید. آنها درک کرده بودند که فقط تعریف یک سرباز به جنگ رفته از جنگ درست است و از این رو وعده تولید درآمد یک بازرگانِ صاحب ثروت از محل تجارت را بر وعده های کسی ترجیح دادند که تمام اعتبار و ثروتش از رانت سیاسی و اقتصادی بود!
طبقه متوسط و پایین دست جامعه آمریکا که همواره از ارکان وفادار حزب دموکرات بوده اند در دوران نزول نرخ مشارکت نیروی کار و در زمان اوج گیری توزیع نامناسب درآمدها و افزایش روزافزون فاصله خود با اغنیا، با ثروتمندی از حزب رقیب همراه شدند که از فساد و نابرابری های گسترده موجود سخن گفت و از حاکمیت سنگین رانت و سرمایه در فضای حاکمیتی آمریکا خبر داد .
این طبقه از مردم آمریکا برخلاف ابررسانه هایی که دو برابر شدن بدهی های دولت حامی کلینتون را ندیدند، تولیدِ ثروت مردی را دیدند که طی همین سالها هزاران شغل ایجاد کرده و با شعار تولید ثروت پا به عرصه سیاست گذاشته است. فردی که گفتمان عدالت محور رقیب را با تاکید بر کارنامه موفق خود در تولید و کارآفرینی به میان این طبقه آورد و با همین ابزار آنان را با حزبی همراه کرد که همواره حزب ثروتمندان و سرمایه داران بوده است.
بی تردید ترامپ یک گفتمان جدید است و در شرایطی در برابر اقتصاد جهانی قد علم کرده و پا به عرصه اقتصاد سیاسی جهان نهاده است که نه از سیاست میداند و نه علم اقتصاد می شناسد!  بلکه تنها به اعتبار تجربه تجارت خود ادعای خاصی از عدالت را مطرح نموده است! لذا باید به انتظار نشست و دید سرانجام این انتخاب چه خواهد شد...
اما آنچه که باید از آخرین  انتخاب مردم آمریکا بگوییم آن است که این انتخابات بیش از آنکه غیرقابل پیش بینی باشد، صراحت قابل ملاحظه ای از بی رحمی اقتصاد را به نمایش گذاشته و نشان داده است که در تمامی جوامع، طبقه متوسط و ضعیف در مقابل عدم توجه به نهادها و ساختارهای اساسی اقتصاد که منشا بخش عمده ای از مشکلات آنان است رفتارهای معناداری را به نمایش خواهند گذاشت. همچنین پیروزی ترامپ نشان داد مردم گفتمان عدالت و برابری از زبان رانتجویان و نمایندگان کانون های فساد و قدرت را از جنس عدالتخواهی نمیدانید... هرچند هنوز در انتخاب خود به قدر کافی صاحب تحلیل نبوده و انتخاب درستی نداشته باشند...   آنان فقط شیفته عدالت بودند  و اکنون کسی شاید آنها را با عدالت گونه ای بازهم فریفته باشد!

📣با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

✅ پیرامون طرح «مسکن اجتماعی»

👈 مسکن مهر از جمله طرح های دولت نهم و دهم بود، طرحی که هم اکنون با ابهامات زیادی در زمینه تکمیل مواجه شده و حتی آن را یکی از مسائلی که سهم بزرگی در ایجاد مشکلات بانکی و بدهکاری دولت در حال حاضر دارد دانسته اند. هم اکنون نیز طرح «مسکن اجتماعی» در وزارت راه و مسکن و شهرسازی نهایی شده است.

کمال اطهاری از جمله کارشناسان اقتصادی نزدیک به نهادگرایان است که در زمینه تحلیل بازار مسکن کار کرده است، در مطلب بعدی, تحلیلی از او را راجع به مسکن و ابعاد این طرح جدید میخوانید.

📣با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝خطای وزارت مسکن در نهايي‌كردن طرح مسكن اجتماعي

اطهاري از ٢ خطاي عجيب وزارت مسكن در نهايي‌كردن طرح مسكن اجتماعي خبر داد شرق: مي‌گويند قرار است هفته آينده موضوع «مسکن اجتماعی» نهايي و به هيأت دولت ارسال شود. قيمت آن هم هرچه باشد، پرداخت مي‌شود حتي اگر «همه بودجه‌ها صرف تکمیل این طرح شود». مي‌گويند ٢٠٠ هزار مسکن اجتماعی ساخته مي‌شود و مجري‌اش هم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. مي‌گويند هدف، چهار دهك پايين جامعه است و اولويت با اتمام طرح‌هاي باقي‌مانده از مسكن مهر. اينها را معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضيح داده و گفته هدف این است که اول بخش دولتی تعهد خود را نشان دهد و ملزم خواهد شد در دو سال برنامه خود را برای هر ساختمان به تصویب برساند و در پنج سال آن را اجرائی کند. ‌مسكن ‌مهر،  مسكن ‌اجتماعي نيست «مسكن مهر به‌هيچ‌روي مسكن اجتماعي نيست». اين را كمال اطهاري، كارشناس حوزه مسكن، به «شرق» مي‌گويد. او...

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2463

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

✅ چالش رومر (نقدهای رومر به اقتصاد کلان متعارف)

👈 پل رومر، نظریه پرداز برجسته الگوهای های رشد درونزا در اقتصاد کلان و اقتصاددان ارشد بانک جهانی، در مقاله ای که اخیراً منتشر کرده به سختی از وضعیت موجود علم اقتصاد کلان انتقاد کرده است. محور اصلی نقد او حاکمیت تئوری های انتظارات عقلایی و مکتب ادوار تجاری بر مدلسازی اقتصاد کلان است، از نظر این اقتصاددان برجسته، همکاران وی بعضا با فرضیات غیرواقعی و با ابزارهای پیچیده ریاضی در حال اثبات فرضیه هایی بوده اند که با بعضی تجربیات تاریخی در تضاد است. وی در مقاله خود خواهان بازگشت به روح روشنگری شده و تحولات بنیادی در این عرصه از علم اقتصاد را خواستار است. به نظر میرسد مطالعه مقاله مهم رومر که در پرتو بحران 2008 نگاه انتقادی خود را نسبت به نظریات مسلط در اقتصاد کلان تشریح کرده است برای همه علاقه مندان به مباحث نظری اقتصاد نکات بدیع و مهمی دربر داشته باشد.

نشریه تجارت فردا در شماره 202 خود پرونده ای را با عنوان "چالش رومر" و در همین زمینه منتشر کرده است که در ادامه آن را میخوانید.
این پرونده شامل مطالب زیر است:

#آقای_تناقض (معرفی پل رومر)
#مشکل_اقتصاد_کلان (نگاهی به مقاله جنجالی رومر)
#پردازندگان_انتظارات_عقلانی (نظریه پردازان برجسته اقتصاد کلان که زیر تیغ نقد رومر قرار گرفته اند)
#فضیلت_مخالفت (مصاحبه اکونومیست با پل رومر)
#لرزه_بر_اندام_اقتصاد_کلان (نظر برخی اقتصاددانان درباره مقاله اخیر رومر)


📣با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝آقای تناقض

#آقاي_تناقض پل رومر کیست و چه جایگاهی در اقتصاد جهان دارد؟ چند سال قبل، مجله «تایم» او را یکی از 25 آمریکایی پرنفوذ نامید. از نظر مجله تایم در آن زمان، ایده‌های این اقتصاددان ممکن بود تحولات عظیمی را در علم اقتصاد ایجاد کند. هرسال نام او در فهرست نهایی برنده جایزه نوبل اقتصاد قرار دارد، اما تاکنون هیچ‌گاه این جایزه را نبرده است. انتخاب اخیر او به عنوان اقتصاددان ارشد بانک جهانی، تعجب افراد بسیاری را برانگیخت. پس از آن مقاله «مشکلات اقتصاد کلان» و انتقاد از مقالات منتشر‌شده در زمینه رشد، سروصدای زیادی به پا کرد. پل مایکل رومر، اقتصاددان و کارآفرین سیاستگذاری، استاد دانشگاه نیویورک و رئیس موسسه مدیریت شهری موسسه مارون، متولد 7 نوامبر 1955 است. موسسه مارون با همکاری نوآوران مدنی به بهبود مدیریت شهری و تعمیق درک زیربنایی شهرها کمک می‌کند. رومر همچنین موسس پروژه شهری‌سازی مدرسه کسب‌وکار دانشگاه نیویورک است. پروژه شهری‌سازی با...

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2485

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝مشکل علم اقتصاد کلان

نگاهی به مقاله جنجالی پل رومر که بنیان‌های اقتصاد کلان را لرزاند: چهاردهم سپتامبر سال جاری میلادی، پل رومر اقتصاددان معروف، با انتشار مقاله‌ای جنجالی، سه دهه ادبیات اقتصاد کلان را به چالش کشید. او با اشاره به 10 مورد از مسائل اساسی این شاخه از علم اقتصاد، استدلال می‌کند که چگونه اقتصاد کلان از واقعیات فاصله گرفته و رویکردها و مدل‌سازی‌های غول‌های این حوزه دچار کج‌فهمی شده‌اند. رومر این شهامت را به خرج می‌دهد که شاید برای نخستین‌بار در سال‌های اخیر، در قالب یک مقاله نظام‌مند آکادمیک و نه مباحثات دوستانه و ژورنالیستی، رویکرد فعلی کلان را زیر سوال ببرد. مساله اصلی او در مقاله، اهمیت یافتن هرچه بیشتر نظریات بزرگان این شاخه، در مقایسه با واقعیت‌های آماری موجود است. چیزی که به نوعی ترجیح برای پژوهشگران اقتصادی تبدیل شده و امکان مشاهده غیرجانبدارانه حقایق را از آن سلب کرده است. این همان موضوعی است که از روح بی‌طرف...

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2488

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝پردازندگان انتظارات عقلانی

غول‌های اقتصاد کلان که زیر تیغ تیز نقد پل رومر قرار گرفتند:  پل رومر، همان‌طور که احتمالاً در صفحات پیش خواندید، در مقاله‌ای که اخیراً در نقد رویکرد اقتصاد کلان نوشته است به برخی از هم‌قطاران خود تاخته است. غول‌های اقتصاد کلان در دهه‌های اخیر که همگی به پاس یافته‌های خود که نتیجه سال‌ها مطالعه و تحقیق بوده است، برنده نوبل اقتصاد شده‌اند. پل رومر در مقاله خود برخی از دستاوردهای آنان را به طور تلویحی زیر سوال برده و حتی از انحراف و کج‌روی در مسیر علم اقتصاد کلان یاد کرده است. رابرت لوکاس، ادوارد پرسکات و توماس سارجنت سه اقتصاددانی هستند که رومر برخی یافته‌ها و نظرات آنان را نقد کرده است. البته از نام فین کیدلند نیز نباید گذشت. فردی که به واسطه همکاری‌های گسترده با ادوارد پرسکات همراه با او برنده نوبل اقتصاد شد و عملاً در مطالعات و تحقیقات نیز همکار او بود. اما این...

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2494

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝فضیلت مخالفت

گفت‌وگو با پل رومر درباره رابطه علم و حقیقت: در ماه جولای، نشریه اکونومیست پل رومر را یک «تناقض مشهور» معرفی و اعلام کرد ایده‌های چالش‌برانگیز و متفاوتی که وی ارائه می‌دهد ممکن است تنها چیزی باشد که بانک جهانی به آن نیاز دارد. او را می‌توان یک منتقد منصف دانست. منتقدی که همه نظریه‌ها را به چالش می‌کشد تا از دل آنها حقیقت را بیرون بکشد و عمیقاً به این مساله اعتقاد دارد که تنها راه رسیدن به حقیقت سوال کردن در مورد مسائلی است که فکر می‌کنید می‌دانید و به آن اشراف دارید. پل رومر را اقتصاددان، کارآفرین و پدر نظریه رشد برون‌زا می‌دانند که از روز اول اکتبر سال جاری کار خود را در بانک جهانی آغاز کرد. ورود او به بانک همزمان بود با دوره تازه‌ای از مطالعات و تحقیقات در مورد اصول اقتصادی تایید‌شده‌ای که در تمامی دنیا استفاده می‌شود ولی این مطالعات نشان داد...

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2503

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝لرزه بر اندام اقتصاد کلان

مقاله رومر چه عکس‌العمل‌هایی داشته است؟ 26 سال از زمانی که پل رومر نظم اقتصاد را با تک‌مقاله پژوهشی خود تکان داد می‌گذرد. مقاله رومر با عنوان «تغییرات تکنولوژیک درون‌زا» نشان داد که چگونه فناوری اطلاعات، با حرکت از زمین، نیروی کار و سرمایه به سمت مردم، ایده‌ها و اشیا، جهان ما را به صورت زیربنایی تغییر داده است. مدتی پیش و در حدود یک نسل بعد، رومر مقاله دیگری را منتشر کرد که بسیاری آن را معادل یک مداخله قابل‌توجه می‌دانند. او مدعی شد، اقتصاد کلان همانند علمی است که نه‌تنها برای سه دهه در حال در‌جا زدن است، بلکه در واقع حرکتی رو به عقب در توانایی درک واقعیت داشته است. نام پل رومر، به دلیل مدل‌سازی تولید دانش و رشد اقتصاد بر سر زبان‌ها افتاده است. او در حال حاضر، اقتصاددان ارشد بانک جهانی است. آخرین و نامتعارف‌ترین سهم او در اقتصاد، «متا-مدل» ارائه‌شده به وسیله او...

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2500

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

برنامه همایش ملی "ارزیابی برنامه ششم توسعه"  سه شنبه 23 آذر ماه 1395 از ساعت 14الی19:30
دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
برنامه همایش ملی "ارزیابی برنامه ششم توسعه" سه شنبه 23 آذر ماه 1395 از ساعت 14الی19:30
دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌بررسی رکود اقتصاد ایران از منظر سیاسی
پدیده‌های اقتصادی عمدتا ریشه در زیرساخت‌ها و نوعی نظم اجتماعی دارند، به‌ویژه آنکه مشابه‌سازی محتوایی در جوامع در حال گذار، شدیدا رواج و بروزی اساسی دارد. از این جهت، ضعف زیرساخت‌ها دلیل محکمی برای ناکارایی‌های بازار در تخصیص منابع و شکست‌های متعدد آن خواهد بود. شاید اساسی‌ترین بُعد این موضوع، به ریشه اقتصادِ سیاسی پدیده‌ها مرتبط شود؛ مقوله‌ای که اقتصاد نئوکلاسیکی به معنای متعارف از آن غافل مانده و چندان حرفی برای بازگوکردن ندارد. پدیده رکود در اقتصاد ایران برای بار چندم بروز کرده و از همه ابعاد بررسی شده، جز اقتصاد سیاسی‌. اقتصاددانان متعددی نسخه پیچیده‌اند؛ اما رکود دامنه‌دارتر شده است. سال پیش‌رو شاید برای خروج از رکود سال خوبی باشد؛ اما آیا می‌تواند در سال ٩٦ ادامه‌دار و پایدار باشد؟

ادامه مطلب در👇

http://isiew.ir/2016/12/13/بررسی-رکود-اقتصاد-ایران-از-منظر-اقتصاد/
با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

✅تركيب انبوه بحران‌ها و ازكارافتادگي محصول نوع توسعه‌گرايي
✅غفلت از امنیت حقوق مالکیت در برنامه ششم
✅دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان
⏹واقعيت اين است كه شرايط ايران به معناي دقيق كلمه شرايط بحران است. به ‌واسطه اينكه رويكردي در اداره كشور در پنج برنامه كشور حاكم بوده كه با شكل‌دادن به اتحاد ناميمون سه‌گانه ميان بخش‌هاي غيرمولد، دولت كوته‌نگر و طيفي از نئوكلاسيك‌هاي وطني، منافع ضدتوسعه‌اي بخش‌هاي غيرمولد را بزك كرده است. اين براي كشور اوضاعي را به ‌وجود آورده كه حتي در اسناد رسمي انتشاريافته، به‌صراحت از بحران‌های بزرگ و کوچک سخن گفته مي‌شود.
⏹بايد دقت داشته باشيم كه كلمه بحراني نشان مي‌دهد كه ايران در يك نقطه عطف است. اين نقطه عطف يا شرايط بحراني در واقع نشان‌دهنده اين است كه رويكردي كه در كادر اتحاد سه‌گانه در ٢٥ سال گذشته در اداره اقتصاد كشور در دستور كار قرار گرفته، اكنون به نقطه اشباع ناكارآمدي خود رسيده است.
⏹در شرايط كنوني ما با طيف بسيار گسترده‌اي از پديده‌اي روبه‌رو هستيم كه من از آن با نام «ازكاركرد‌افتادگي» نام مي‌برم؛ معناي اين عبارت هم اين است كه در همه امور مربوط به توسعه شكل و شمايل و ظواهر به‌گونه‌اي نمايش داده مي‌شود و طرز عمل‌ها و كاركردها به گونه‌اي ديگر. اين مسئله در سطح دولت، بنگاه‌ها و همين‌طور در سطح عامه مردم شكل مختص به خودش را دارد.
⏹مي‌توان طيف وسيعي از سياست‌هايي را كه به شكست انجاميد يكي‌يكي مرور كرد؛ از مسكن ‌مهر گرفته تا سهام‌ عدالت و بنگا‌ه‌هاي زودبازده و دو بسته سياستي كه در اين دولت به ‌كار گرفته شد. همه اينها حكايت از اين دارند كه انديشه‌اي كه به تبعيت از نئوكان‌ها و نئوليبرال‌هاي جهاني در ايران افتان‌وخيزان در دستور كار مديريت توسعه ملي بوده كشور را به بحران رسانده است. اين‌چنين است كه اكنون در يك نقطه عطف قرار داريم كه بايد بايسته‌هاي آن را بفهميم
⏹وقتي شواهد رسمي انتشاريافته در اين ربع قرن مشاهده مي‌شود، به‌وضوح ديده مي‌شود كه دو گروه توليد‌كننده‌ها و عامه مردم تحت شديدترين فشارها قرار گرفته‌اند و غيرمولدها به طرز غيرمتعارفي، برخورداري‌هاي جنون‌آميز پيدا كرده‌اند. مسئله اساسي اين است كه هرچه به سال‌هاي اخير نزديك مي‌شويم اين فشار غيرعادي به توليدكننده‌ها و عامه مردم افزايش پيدا كرده است. درنتيجه برخورداري غيرعادي طيف غيرمولدها هم افزايش نامتعارفي پيدا كرده است.
⏹متأسفانه برنامه ششم و سیاست‌هایی که در آن در نظر گرفته شده است دارای ضعف‌های زیادی است که یکی از آنها امنیت حقوق مالکیت است. این موضوع می‌تواند کشور را به سمت توسعه یا عقبگرد ببرد اما در برنامه ششم حتی یک کلمه به آن اشاره نشده است درحالی‌که مقیاس‌ها و گواه‌های مشخص وجود دارد که بحران‌های اصلی که در کشور در حال شدت‌گرفتن است برپایه بحران مالکیت است. اگر ما به مسئله اشتغال و به‌حداقل‌رساندن بی‌عدالتی‌هایی که در تقسیم ثروت‌های منطقه‌ای و ملی به وجود آمده توجه نکنیم در آینده شرایط خوبی نخواهیم داشت. برنامه ششم به‌زودی به صحن می‌آید و من به همه کسانی که به‌نوعی در این برنامه دست داشته‌اند اعلام می‌کنم که این سند رویکرد ضدتوسعه‌ای دارند.
📚 منبع: گزارش روزنامه شرق از همایش "ارزیابی برنامه ششم توسعه" دانشگاه علامه طباطبایی
با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه باشید👇👇👇
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝پشت به توسعه
نقد برنامه ششم توسعه در دانشکده اقتصاد علامه طباطباییادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/2016/12/15/پشت-به-توسعه/
با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝چرا اقتصاد ایران از رکود خارج نمی شود؟

جعفر خیرخواهان مردم هر جامعه‌ای با توجه به نشانه‌های موجود در اقتصادشان، تصمیم می‌گیرند و قضاوت می‌کنند. یک سال از اعلام بسته خروج از رکود غیرتورمی گذشت؛ اما متأسفانه این بسته نتوانست باعث تحریک تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شود و به عبارتی، نتیجه‌ای که همگان انتظارش را داشتند، حاصل نشد. برای علت‌یابی چنین اتفاقی باید ببینیم پاسخ به پرسش‌های زیر مثبت بوده است یا خیر: آیا مردم برنامه‌های دولت را باورپذیر می‌دانند؟ آیا از سوی دولت و حکومت، نشانه‌های مثبت و امیدبخشی به بخش خصوصی داخلی و خارجی مخابره شد تا جلب اطمینان شده و حس خوبی برای تشویق به سرمایه‌گذاری برانگیخته شود؟ آیا حداقل درجه هماهنگی در مجموعه تصمیم‌گیران اقتصادی دولت و همچنین بین دولت با سایر قوا‌ی کشور وجود داشت؟ یکی از سرمایه‌های هر حکومت تا بتواند مردم را با خود همراه کند، جلب اعتماد آنهاست. متأسفانه دولت گذشته به شکلی عمل کرد که مردم احساس...

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2566

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝طبقه متوسط، ناجی خروج از رکود

محمود اولاد در این نوشته، تلاش بر این است که از زوایایی دیگر به برخی دلایل ركود اقتصادی موجود و روش‌های احتمالی برون‌رفت از آن پرداخته شود. مسلما رکود اقتصادی فعلی، دلایل بسیار متنوع و بیشتری دارد که این شدت و عمق از رکود را ایجاد کرده است و در این متن، تنها به برخی موارد مغفول و کمترتوجه‌شده پرداخته می‌شود. نابرابری اقتصادی و ركود در اینكه آیا ركود باعث تشدید نابرابری اقتصادی در جامعه می‌شود یا برعكس، به نظر می‌رسد براساس مطالعات انجام‌شده رابطه دوسویه‌ای برقرار است. اما تلاش بر این است که با تحلیلی نظری به این موضوع پرداخته شود. اقتصاد كلان، همان‌طور كه از نامش پیداست، به بررسی مسائل كلان اقتصادی می‌پردازد. در اقتصاد كلان، مصرف یك مفهوم كلان است: مهم نیست چه چیزی یا چه تركیبی از كالاها مصرف می‌شود، ‌بلکه مهم ارزش كلی مصرف است. همین‌طور تولید: مهم نیست چه تركیبی تولید شده، بلکه مهم...

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2578

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌68 سال مسیر اشتباه
اقتصاد کشور روزگار خوشی ندارد. دولتِ حاضر از کم‌شانس‌ترین دولت‌های کشورمان است؛ چراکه وارث معضلات و محدودیت‌هایی شده است که در دهه‌های قبل و بر اثر بی‌تدبیری‌ها، به‌کارنگرفتن عقلانیت کامل در برنامه‌ریزی‌ها، به‌هدررفتن منابع عظیم خدادادی و در پناه تزریق بی‌محابا و بدون آینده‌نگری آنها با تبلیغ فراوان بر رشدهای بی‌کیفیت و بی‌آتیه و ناپایدار پنهان شده بود. اگر اشتباهات مهلک یک دهه گذشته، که به عنوان کاتالیزور عمل کرد، وجود نداشت، قطعا در آینده نه‌چندان‌دوری با چنین وضعیتی روبه‌رو می‌شدیم.

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2523http://isiew.ir/2016/12/18/A6A8-B3A784-85B38CB1-A7B4AAA8A787/

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝چرایی حاکمیت رکود بر بخش صنعت

بایزید مردوخی مشکل اصلی رکود اقتصادی نیست؛ بلکه مشکل ساختاری و نهادی است و نظام تدبیر اقتصادی باید اصلاح و مشوق تولید و سرمایه‌گذاری شود. رکود عبارت است از کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در چندین فصل و سال به صورت متوالی. رکود مقوله‌ای است که تمام بخش‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد و نمی‌توان تنها برای یک بخش مشخص چاره‌ای اندیشید و بقیه بخش‌ها را به حال خود رها کرد. بنابراین باید به فکر درمان و چاره برای حل معضل رکود در یک اقتصاد بود، نه فقط برای یک بخش آن. بنابراین با این مقدمه که رکود فقط اختصاص به بخش صنعت ندارد و تمامی بخش‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد، مشخصا به چرایی رکود در این بخش و راهکارهای خروج از آن می‌پردازیم. با تداوم رکود، پس از بخش مسکن و ساختمان، بخش صنعت بیشترین آسیب را دیده که بهتر است در ابتدا به دلایل حاکم‌شدن رکود در...

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2520

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

✅ خصوصی سازی در ساختار رانتی

👈 یکی از مسائل مورد توجه نهادگرایان ایرانی، توجهی است که به تقدم اصلاح دولت بجای اصلاح بازار میدهند. در حالی که مدافعان رویکردهای تعدیل ساختاری اصلاح قیمت های نسبی و اصطلاحاً اختلالهای بازار را راه توسعه میدانند، اقتصاددانان نهادگرا بر تقدم اصلاح دولت تاکید دارند. بطور مثال طرفداران حذف اختلالهای بازار، خصوصی سازی را بعنوان راهکاری برای تغییر ساختار انگیزشی مورد توجه قرار میدهند، در نظر آنها عاملان خصوصی همواره برای سودآوری «کارایی» را مد نظر دارند و خصوصی سازی میتواند شرکتها را به مسیر سودآوری بازگرداند. اما اقتصاددانان نهادگرا فرایند خصوصی سازی را زیر ذره بین قرار داده و «دولت ناکارآمد» را منجر به خصوصی سازی ناکارآمد (خصولتی سازی) میدانند.

👈 همچنین در چارچوبی کلان تر برخی اقتصاددانان نهادگرا با تحلیلی اقتصاد سیاسی, رانت جویی را بجای رقابت انگیزه حاکم بر عاملان خصوصی میدانند، و حاکم شدن رقابت بر بازار را برآمده از چارچوبهای نهادی قوی میدانند؛ در این چارچوب ضعف نهادی موجود در عمده کشورهای درحال توسعه (ساختار رانتی) سرنوشت اکثر فرایندهای خصوصی سازی را به خصولتی سازی و ایجاد انحصارهای خصوصی منتهی ساخته است. آنها شفافیت و تقویت نهادی دولت و تقویت بخش خصوصی از طریق راهکارهایی مانند اصلاح فضای کسب و کار را مقدم بر خصوصی سازی مورد توجه قرار می دهند.

✔️ دکتر مرتضی افقه استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز از جمله اساتید اقتصادی است که با رویکردی نهادگرا مباحث توسعه و بویژه نسبت دولت و بازار را مورد پژوهش قرار میدهد. دکتر افقه در مصاحبه ای که اخیراً با ماهنامه کارایی داشته است، خصوصی سازی و سابقه آن در ایران را مورد توجه ویژه قرار داده است. این مصاحبه را در ادامه از طریق سایت مدرسه ایرانی اقتصاد نهادی می توانید مطالعه کنید.

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝افقه: خصوصی‌سازی در ساختار رانتی امکان پذیر نیست

 نصر: خصوصی‌سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. مهمترین وظیفه خصوصی‌سازی، بهبود کارایی و افزایش بهره وری است. کشوری که از فضای رقابتی و امنیت حقوق مالکیت برخوردار است و رانت در خصوصی‌سازی سازمان ها نقش اندکی دارد با منتقل کردن سازمان های دولتی به بخش خصوصی می‌توان انتظار داشت کارایی و بهره وری افزایش یابد. به گزارش نصر به نقل از ماهنامه کارآیی، مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه اهواز در گفتگویی درباره مشکلات ساختاری ایران در خصوص عدم موفقیت خصوصی‌سازی گفت: اصولاً درجایی که دولت ناکارآمد باشد خصوصی‌سازی موفق نخواهد بود ضمن اینکه گستردگی فساد اداری در ایران هم مزید بر علت شد و مسئله خصوصی‌سازی را به محلی برای رانت کسانی که دسترسی به قدرت دارند تبدیل کرد. به نظر شما خصوصی‌سازی در ایران از نظر ساختاری با چه مشکلاتی روبه رو است که غالباً همگان ترجیح می دهند...

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2617

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌چهار سطح از کیفیت حکمرانی

عموما در مطالعات مربوط به بررسی عملکردی کشورهای وابسته به رانت منابع، کشور نروژ نمونه موفقی در مدیریت آثار منفی وابستگی به رانت منابع در نظر گرفته می‌شود و کشورهایی نظیر ایران الگوهای ناموفق در این حوزه به شمار می‌روند. علت تفاوت میان کشورهایی مانند نروژ با ایران در مدیریت موفق رانت منابع، به ساختار نهادی این کشورها مربوط می‌شود.

ادامه مطلب در :

http://yon.ir/1h5a
با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

✅ از مدرسه تعاونی تا اقتصاد مشارکتی

👈 همایش "مدرسه تعاونی، اقتصاد مشارکتی" 24 آذر برگزار شد. رویکرد این همایش معرفی الگوهای نهادی متفاوت مدیریت آموزشی را مورد توجه قرار داده است.

👈 در همین راستا مصاحبه هایی با اقتصاددانان درباره حوزه آموزش صورت گرفته است که در ادامه دو مصاحبه از دکتر علی دینی ترکمانی و دکتر محمد مالجو در کانال قرار خواهد گرفت.

✔️ دکتر دینی ترکمانی در مصاحبه خود "مدرسه تعاونی" را بعنوان یک الگوی نهادی آموزش مورد توجه قرار داده است.

✔️ دکتر محمد مالجو نیز درباره "اقتصاد مشارکتی" مصاحبه ای داشته است که طی آن این اقتصاددان دگراندیش به معرفی وجوه مختلف این رویکرد بدیل سازماندهی تعاملات اقتصادی پرداخته است.


📣با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝مدرسه تعاونی؛ کلید همگرایی معلمان، اولیا و دانش‌آموزان

مصاحبه با دکتر علی دینی ترکمانی در راستای سلسله گفتگوهای ستاد خبری همایش «مدرسه تعاونی، اقتصاد مشارکتی» با صاحب‌نظران حوزۀ اقتصاد و تعاونی با دکتر علی دینی ترکمانی اقتصاددان و استادیار موسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و مدرس دانشگاه تهران، گفتگو کردیم که ماحصل آن را در ادامه می‌خوانید: دکتر دینی ترکمانی صحبت‌هایش را با نقد عملکرد تعاونی‌ها در ایران و دلایل عدم توفیق آنها آغاز کرد: «تاکنون عملکرد تعاونی‌ها در بخش تولیدی مطلوب نبوده است. دلیل آن به نحوۀ سازمان‌دهی آنها برمی‌گردد. نحوۀ سازمان‌دهی تعاونی‌ها به این صورت بوده است که طی سال‌های پس از انقلاب، سیاست‌گذاران در بخش‌های مختلف اقتصادی، عده‌ای را در چارچوب مالکیت تعاونی که نوعی مالکیت جمعی محسوب می شود-درگیر فعالیت‌هایی کردند که به دلایلی از جمله تعریف محدود از تعاون، نبود سیاست راهبردی آینده‌نگر که شامل حال همه جا می‌شود- نبود آموزش، نبود میل به همکاری جمعی و مدیریت نامناسب، عملکرد خوبی در زمینۀ...

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2636

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝مالجو: اقتصاد مشارکتی، الگوی بسیار مطلوب سازماندهی اقتصادی است

  در ادامۀ سلسله گفت‌وگوها با صاحب‌نظران حوزۀ اقتصاد و آموزش دربارۀ ابعاد گوناگون بحث مدرسه تعاونی و اقتصاد مشارکتی، گفت‌وگوی بلندی با دکتر محمد مالجو-اقتصاددان- انجام دادیم که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید: نظرتان دربارۀ سپردن مدارس دولتی به بخش‌های تعاونی‌ای که مشتمل بر معلمان و اولیا و سایرین هستند چیست؟ این بحث را باید در دو سطح مطرح کرد. توضیح خواهم داد که در یک سطح با این بحث موافق‌ام و در سطحی دیگر اما مخالف. از سطح اول شروع کنیم بحث را. درک می‌کنم که شما چه می‌گویید. در شرایطی که دولت می‌خواهد به سمت خصوصی‌سازی مدارس دولتی برود و قرار است شرایط خیلی بدتر شود، این ایدۀ سپردن مدارس دولتی به تعاونی‌ها درخشان است و من کاملاً با آن موافق هستم. معتقدم به همان میزان که عزم دولت برای خصوصی سازی جزم است باید نیرویی برای مقابله با خط‌ مشی خصوصی‌سازی مدارس دولتی، با...

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2661

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝راز سرمایه

کتاب : راز سرمایه نویسنده : هرناندو دوسوتو ترجمه : دکتر فریدون تفضلی ناشر : نی چاپ : 1385 هرناندو دوسوتو بنیانگذار و رئیس موسسه آزادی و دموکراسی در کشور پرو است. دوسوتو نخستین بار با انتشار کتاب راه دیگر شهرت بین‌المللی پیدا کرد. کتاب راز سرمایه دومین کتاب دوسوتو است که مورد تحسین شخصیت‌های بزرگی از جمله مارگارت تاچر و فرانسیس فوکویاما قرار گرفته است. مجله تایم چندی پیش دوسوتو راا یکی از پنج نوآور برجسته‌ی آمریکای لاتین در قرن بیستم معرفی کرد. دوسوتو یکی از مجرب‌ترین اقتصاد دانان جهان است که پس از انتشار کتاب راز سرمایه با حضور فعالل خود در کشورهای در حال توسعه به یک شخصیت بین‌المللی تبدیل شد. تا کنون رهبران بیش از بیست کشور جهان از جمله مکزیک و روسیه پیشنهادات و راهکارهای اوو را اجرا کرده‌اند. محور اصلی مباحث دوسوتو در کتاب راز سرمایه احترام...

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2652

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝راز سرمایه

کتاب : راز سرمایه نویسنده : هرناندو دوسوتو ترجمه : دکتر فریدون تفضلی ناشر : نی چاپ : 1385 هرناندو دوسوتو بنیانگذار و رئیس موسسه آزادی و دموکراسی در کشور پرو است. دوسوتو نخستین بار با انتشار کتاب راه دیگر شهرت بین‌المللی پیدا کرد. کتاب راز سرمایه دومین کتاب دوسوتو است که مورد تحسین شخصیت‌های بزرگی از جمله مارگارت تاچر و فرانسیس فوکویاما قرار گرفته است. مجله تایم چندی پیش دوسوتو راا یکی از پنج نوآور برجسته‌ی آمریکای لاتین در قرن بیستم معرفی کرد. دوسوتو یکی از مجرب‌ترین اقتصاد دانان جهان است که پس از انتشار کتاب راز سرمایه با حضور فعالل خود در کشورهای در حال توسعه به یک شخصیت بین‌المللی تبدیل شد. تا کنون رهبران بیش از بیست کشور جهان از جمله مکزیک و روسیه پیشنهادات و راهکارهای اوو را اجرا کرده‌اند. محور اصلی مباحث دوسوتو در کتاب راز سرمایه احترام...

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2652

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝بزرگداشت چهلمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی

📣📣 موسسه مطالعات دین و اقتصاد به مناسبت چهلمین روز درگذشت حضرت آیت الله موسوی اردبیلی برگزار می نماید: ✔️ با سخنرانی: دکتر محمدرضا حسینی بهشتی دکتر محمدرضا یوسفی دکتر رحیم نوبهار دکتر فرشاد مومنی 👈 زمان: پنجشنبه 2 دی ماه 1395 از ساعت 14الي 17 👈 مکان: بلوار کشاورز نرسیده به میدان ولیعصر خیابان برادران مظفر نبش کوچه شهید ذاکری پلاک۱۲۶۶موسسه دین و اقتصاد (حضور برای عموم آزاد است)

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2680

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌توسعه پایدار با انقلاب دانایی

دکتر مومنی:براي رسيدن به «توسعه» بايد «ساحت انديشه» را دريابيم.
در اين گفتار قصد، بیان دغدغه پیرامون موضوع «بيم ها و اميدها» و «ملاحظات آينده» است.براساس آن دغدغه، ما بيش از پيش به «مواجهه اي خردورزانه» براي آينده و اقتصادمان نيازمنديم. از اين زاويه، ما با يک پارادوکس مواجهيم؛ پارادوکس «توسعه خواهي» در يک ساختار «رانتي». کسي که در جست وجوي «توسعه» برمي آيد از جنبه معرفتي کسي است که نگاه خود را به «آينده» معطوف مي کند.

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2664

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌انحصارگران،دستاوردهای برجام را بلعیدند

مهم‌ترين مشكل كنوني جامعه ما «نظام تصميم‌گيري» است كه به وجود آورنده بحران‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي بوده است. دولت آقاي روحاني بايد براي هر كدام از احتمالات برجام مانند ادامه همين مسير، تغيير مفاد توافق شده يا حتي به هم خوردن اين توافقنامه راهكار جايگزين داشته باشد. وزارت امور خارجه نمي‌تواند به تنهايي بار برجام كه يك اتفاق اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي است را به دوش بكشد و دولت بايد بخش‌هاي مختلف برجام را به متوليان هر بخش واگذار كند.

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2672

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝کوچ اجباری از طبقه وسط

بررسی تاثیر رکود بر طبقات اجتماعی در گفتگو با دکتر دینی ترکمانی استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گفت‌وگویی از تبعات رکود بر کوچک شدن دامنه طبقه متوسط سخن می‌گوید. او درباره کارکرد اصلی طبقه متوسط و تبعات تعرض رکود بر آن معتقد است این طبقه حکم لولای جامعه را دارد: هر چه قوی‌تر باشد، چارچوب نظام اجتماعی محکم‌تر خواهد بود و نظام اجتماعی درست‌تر کار خواهد کرد. طبقه متوسط قوی به معنای نبود واگرایی بیش از اندازه اجتماعی است. تعمیق رکود و کاهش طبقه متوسط به‌معنای ازکارافتادن تدریجی این لولاست. نظم اجتماعی دچار اختلال می‌شود، با افزایش و تشدید فقر، نیروهای گریزازمرکز تقویت می‌شوند و به این صورت، ثبات اجتماعی در معرض تهدید قرار می‌گیرد. در شرایط جاری راهکاری جدی و اساسی در طرف تقاضا، بازتوزیع درآمد و افزایش درجه حمایت اجتماعی از طریق نظام تأمین اجتماعی است. قطع یارانه دهک‌های بالایی و اختصاص آن به دهک‌هایی پایینی...

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2436

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝معرفی کتاب: هویت و خشونت

کتاب: هویت و خشونت نوسینده: آمارتیا سن ترجمه: فریدون مجلسی ناشر: آشیان، 1388 ناشر: پایان، 1395 .......................................................................................... آمارتیاسن برنده هندی جایزه نوبل اقتصاد است که در سوم نوامبر سال ۱۹۳۳ چشم به جهان گشود. وی استاد فلسفه و اقتصاد است و به سبب مشارکت‌هایش در نظریه‌های توسعه انسانی و اقتصاد رفاه شناخته شده‌ است. آقای فریدون مجلسی که در معرفی آثار آمارتیاسن در این سالها کوشا بوده، می‌گوید: «آمارتیاسن می‌گوید انسانهای فرهیخته که تنوع هویتی دارند، حوزه‌های ارتباطی و دوستی‌شان گسترش می‌یابد، با جوامع مختلف خود را تطبیق می‌دهند و ضد خشونت عمل می‌کنند. به عقیده او هویت سرشت و سرنوشت نیست که انسان محکوم به قرار گرفتن در یک قالب انحصاری آن باشد. یک هنرمند عرب با هنرمند هم‌رشته اروپایی یا چینی خود مشترکات و قرابتهایی بسیار بیش از یک هموطن عادی خود ممکن است داشته باشد…» وی در نقد رویکرد هانتینگتونی به روابط فرهنگی و تمدنی می‌افزاید: «عنوان کردن...

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2716

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝راه دیگر، راه پیشرفت، راه توسعه (معرفي انديشه هاي هرناندو دسوتو)

دکتر جعفر خیرخواهان * هرناندو دسوتو اقتصاددان پرویی، نویسنده کتاب‌‌های راه دیگر و راز سرمایه، رییس موسسه آزادی و دموکراسی (ILD) در پرو و مدافع اقتصاد بازار و حقوق مالکیت است. مجله تایم، دسوتو را در ردیف یکی از پنج رهبر بزرگ آمریکای لاتین در قرن بیستم جای داده است. وی درباره تاریخچه زندگی خود می‌‌‌‌‌‌گوید: ورود من به مسائلی مثل فقر، حقوق مالکیت و سرمایه‌‌‌‌‌‌داری از زمانی آغاز شد که پس از اقامتی طولانی در اروپا برای تحصیل و رفت و آمدهای مکرر به شهر محل تولد خود در پرو، متوجه فقر شدید در پرو و آمریکای لاتین شدم. در آنجا دیدم اقوام و دوستان پرویی من دقیقا به باهوشی و زرنگی دوستان اروپایی هستند. سپس از خود پرسیدم با این که مهارت‌‌‌‌‌‌ها در ظاهر یکسان است چرا پرو فقیر است و به این نتیجه رسیدم که باید علت در چیزی باشد که بدیهی و آشکار نیست. دسوتو از...

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2728

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌وقتی حیات به سیاست آلوده می شود

طرح تحول سلامت، ‌چندي است كه در عرصه بهداشت ايران به اجرا درآمده است. آن طور كه در برنامه ششم هم پيش‌بيني شده، قرار است اين طرح با اصلاحات نه چندان عميق در 5 سال آينده هم تداوم يابد. اما اين سوال مطرح است كه آيا آثار اين طرح مورد بررسي قرار گرفته است؟ نقاط ضعف و قوت آن چه بوده؟ همين سوالات بود كه باعث شد، نشست«طرح تحول؛ چالش‌ها و چشم‌اندازها» با حضور مسعود پزشكيان نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي، فرشاد مومني استاد اقتصاد توسعه، احمد فياض‌بخش استاد علوم پزشكي و محسن ايزدخواه كارشناس ارشد تامين مالي صندوق‌هاي بيمه‌يي در موسسه مطالعات دين و اقتصاد برگزار شود.

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2749

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

✅ برگزاری حلقه مطالعه اقتصاد نهادی

👈 حلقه مطالعاتی اقتصاد نهادی چندی است که توسط دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی شکل گرفته است. در سری جدید جلسات این حلقه کتاب «مقدمه ای بر اقتصاد نهادگرا» (از انتشارات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی) مورد بحث و بررسی دانشجویان گرفته و بخشهایی از این کتاب بصورت هفتگی ارائه میشود. برای آشنایی بیشتر علاقه مندان به اقتصاد نهادی, فایل ارائه دانشجویان در این جلسات در سایت «مدرسه ایرانی اقتصاد نهادی» قرار خواهد گرفت.
👈 در ادامه فایل ارائه فصل دوم این کتاب که به معرفی روش شناسی اقتصاد نهادی اختصاص دارد در پست بعدی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است. علاقه مندان به شرکت در این جلسات میتوانند با آدرس @Hossein_Rajabpour تماس بگیرند.

http://www.ibna.ir/images/docs/000188/n00188400-b.jpg


📣با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝حلقه مطالعاتی نهادگرایی؛ ارائه فصل دوم کتاب «مقدمه ای بر اقتصاد نهادگرا»

در جدیدتری سری جلسات حلقه مطالعاتی نهادگرایی؛ کتاب «مقدمه ای بر اقتصاد نهادگرا» محور قرار گرفته است. در ادامه فایل های مربوط به این ارائه ها در دسترس مخاطبان محترم مدرسه اقتصاد نهادگرایی قرار گرفته است. چکیده فصل دوم: در این فصل الگوهای نظری ارائه شده است که برای مطالعه ساختارهای نهادی ایستا و پویا طراحی شده‌اند. چگونه می‌توان در دنیای پیچیده، به شناخت و پیش بینی وضعیت نهادها پرداخت؟ اقتصاد نهادگرا می‌خواهد با توسل به انتزاع و الگوهای خود که در آنها دنیای پیچیده به تعداد محدودی از پایه‌ها تقلیل داده می‌شود با این پیچیدگی برخورد کند. در این فصل آموخته می‌شود که در نظریه‌های مختلف ، فروض مختلفی درباره عوامل ساخته می‌شود و ساختارهای مختلف محیطی به مثابه بخشی از نظریه به شمار می‌آیند. در اقتصاد نهادگرا با نظریاتی مواجه می‌شوید که نهادها را برمبنای اصل کلی «رفتار حداقل کننده هزینه» و مرتبط با ساختارهایی توضیح می‌دهند که عوامل اقتصادی...

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2737

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

✅ اقتصاد سیاسی؛ زمینه های اقتصادی و نهادی ظهور ترامپ

👈 روی کار آمدن دونالد ترامپ بحث های زیادی را در محافل اقتصادی به دنبال داشته است.

👈 شعارهای اقتصادی ترامپ (خروج از قرارداد ترانس پاسیفیک، اخراج مهاجران و...) و نیز زمینه های اقتصادی که موجب روی کار آمدن ترامپ شد همچنان محل بحث کارشناسان اقتصادی است. "مدرسه اقتصاد نهادگرا" نیز در ادامه برخی مطالبی را که در نشریات کشور منعکس شده و مستقیم یا غیرمستقیم به برخی زمینه های نهادی پیدایش این تحول اخیر مربوط می باشد در اختیار علاقه مندان قرار داده است.


📣با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝ریشه‌های اقتصادی ظهور ترامپ در آمريكا

سهیل فتاحی،شهاب فولادی (دانشجوي كارشناسي ارشد،دانشگاه علامه طباطبايي) «آدم‌ها خیال می‌کنند وقتی همه‌چیز آرام است همه‌ بی‌حرکت نشسته‌اند. بااین‌حال، جدوجهدها کماکان در جریان است. وقتی همه‌چیز آرام است، بذرها رشد می‌کنند و جمهوری‌خواه‌ها و سوسیالیست‌ها آموزه‌هایشان را به اذهان مردم سُر می‌دهند». شاید چند سال پس از فروکش‌کردن امواج سهمگین بحران ۲۰۰۸ را بتوان سال‌های آرامش نسبی ایالات متحده نامید. اما اکنون با برآمدن ترامپ موج دیگری برخاسته که در اولین برخوردهای خود با ساحل این آرامش بازارهای مالی جهان را دچار تشنج کرده است. حال سؤال اصلی این است چه حوادثی سبب شد تا فردی مانند ترامپ بر مسند ریاست‌جمهوری آمريكا تکیه بزند؟ مسلما در شکل‌گیری هر رخداد سیاسی، عوامل فراوان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقش دارند و این نوشته به‌هیچ‌روی بر آن نیست تا نسبت به رخداد بزرگ و پیچیده‌ای همچون ظهور ترامپ، رویکردی تقلیل‌گرایانه در پیش گیرد. بنابراین با درنظرگرفتن این موضوع که انتخاب ترامپ حاصل درهم‌کنش...

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2459

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝تناقض «رؤیای آمریکایی» با نابرابری مفرط کنونی

آلانا سموئلز . مترجم هما کریمی ده‌ها سال پیش، لوئیس برندی، رئیس دیوان‌عالی آمریکا، گفته است: «‌می‌توانیم در این کشور دموکراسی داشته باشیم یا ثروت‌های بیکران، اما قطعا هر دو را با هم نمی‌توانیم داشته باشیم». دیدگاهی که سال‌ها پیش تنها حالت سخنرانی فردی داشته، اینک به معضل اصلی جامعه آمریکا تبدیل شده است. حالا این اعداد شوکه‌کننده است. مردمی که در دهه ٤٠ میلادی به دنیا آمدند، ٩٢ درصد احتمال داشت که به درآمدی بیش از پدرانشان دست یابند. این رقم برای متولدین دهه ٨٠ به حدود ٥٠ درصد رسیده است. تحقیقات مشترک اخیر دانشگاه هاروارد و استانفورد تحت عنوان «پروژه تساوی فرصت‌ها» اطلاعات دست‌اولی ارائه می‌دهد: هر دهه‌ای که می‌گذرد، رؤیای آمریکایی- به معنای توانایی بالارفتن از نردبان ترقی اقتصادی به میزانی فراتر از نسل قبلی هر فرد- بیش از پیش رنگ می‌بازد. براساس این گزارش، افرادی که هم‌اکنون دهه سوم زندگی را می‌گذرانند، شرایطی سخت‌تر از والدین...

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2683

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝بی معنا بودن آزادی در غیاب برابری

علی دینی ترکمانی (استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی) ازادی و نیل به ان دغدغه مهم هر انسان و جامعه انسانی است. سرودی است که در غیاب آ ن نه از شادی نشانی هست و نه از آبادانی. انسان دربند حتی اگر به لحاظ معیارهای مادی در سطح بالایی باشد احساس ناشادی خواهد کرد چرا که خود را همچون پرنده ای پربسته، در قفس می بیند. فیلسوفانی چون جان استوارت میل معتقدند هر انسانی زمانی ازاد است که بتواند خواستها ی خود را دنبال کند به شرط اینکه مانع آزادی دیگران نشود. اما، صرف نظر از بحثی که در باره حد و حدود آزادی وجود دارد پرسش مهم این است که در چه نظام اجتماعی و اقتصادی امکان حداکثرسازی ازادی به همان معنایی که استوارت میل تعریف کرده بیشتر است؟ در پاسخ به این پرسش دو پاسخ شناخته شده وجود دارد. اولی پاسخ رویکرد نئولیبرالی است که در ان برخورداری...

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2768

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌دونالد ترامپ و سیلیکون ولی دو روی یک سکه اند

دونالد ترامپ ترس می‌فروشد و سیلیکون ولی خوش‌بینی: ایدئولوژی‌هایی متضاد، اما راهی واحد

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2645

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝ابعاد اجتماعی و نهادی مصرف: درآمدی بر نظریه های جامعه شناسانه مصرف

این مطلب با معرفی نظریات جامعه شناسانه به معرفی نظریه مصرف تورستن وبلن, اقتصاددان آمریکایی و بنیانگذار اقتصاد نهادی پرداخته است و از زاویه شناسایی نظریه مصرف نهادگرایانه این اقتصاددان و مقایسه آن با نظریات جامعه شناسانه مصرف می تواند دارای اهمیت باشد.

در حالی که مطالعۀ مصرف برای بسیاری از نظریه‌پردازان کلاسیک مسئله‌ای ثانوی بود، مصرف نقشِ برجسته‌ای در آثار تورستن وبلن داشت و از کتاب او به نام نظریۀ طبقۀ تن‌آسا[۷] ([۱۸۹۹] ۱۹۹۴) بود که جامعه‌شناسی مصرف به معنای واقعی کلمه متولد شد. گرچه دغدغۀ اصلی وبلن در بیشتر دیگر نوشته‌هایش تولید بود، اما شهرتِ نظریۀ طبقۀ تن‌آسا به این است که مدلی تاریخی از تغییرِ تن‌آساییِ متظاهرانه (اتلافِ وقت) به مصرفِ متظاهرانه (اتلافِ پول) ارائه می‌کند.

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2542

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌صادرات با تضعیف پول ملی تقویت نمی شود
در واقع ارزش پول ملی، عمومی‌ترین قیمتی است که ما داریم. همگی در چند سال اخیر، هفته‌ای یکبار راجع به هدفمندی یارانه‌ها شنیده‌ایم و تمام افرادی که امروز از تضعیف پول ملی جهت تقویت صادرات صحبت می‌کنند، به دفعات گفتند که یارانه باید هدفمند شود تا جواب خوبی بدهد. خلعتبری با طرح این سوال که چطور لازم است یارانه هدفمند شود؛ ولی برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات نباید هدفمند شود؛

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2698

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌هسته سخت تورم
هشدارهاي دو وزير اقتصادي كابينه؛ يكي نسبت به بازگشت تورم و آن ديگري نسبت به تأمين‌ نشدن اعتبار عمراني بودجه امسال. شايد كارد به استخوان رسيده كه اينها نگران شده‌اند؛ شايد هم تنها هشدار است. هرچه باشد، نگراني‌هايي وجود دارد.

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2690

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

📝تغییر واحد پول ملی غیرضروری است

{مدرسه ایرانی اقتصاد نهادی: نوسان قيمت دلار در هفته هاي گذشته پرسش هاي متعددي درباره نحوه مديريت دولت و بانك مركزي بر اين بازار مطرح ساخته است؛ در همين زمينه چندي پيش دكتر عباس شاكري اقتصاددان نهادگرا مصاحبه اي با روزنامه آرمان داشته است كه در ادامه ميخوانيد.}

👈 بانک مرکزی هر گاه اراده می‌کند ارز گران و ارزان می‌شود و به طور کلی بازار ارز در کشور موضوعیت ندارد، چه کسی می‌تواند درباره قیمت واقعی ارز و دلار سخن بگوید؟‌ آنهایی که چنین حرف‌هایی می‌زنند سال ۸۹ و ۹۰ هم چنین حرف‌هایی می‌زدند. نتیجه آن شد که آنها با این اقدامات، کشور را به چنان رکودی کشاندند که امروز شاهد آن هستیم. قیمت واقعی ارز را باید خود بازار و عرضه و تقاضا تعیین کند. ما سال‌هاست که بازار ارز نداریم. از روزی که نفت وارد اقتصاد ایران شد و عامل عرضه ارز را ارزهای نفتی، پتروشیمی و میعانات گازی تعیین کردند بازار ارز از بین رفت. همه مناسبات قیمتی بازار ارز هم در اختیار دولت است. بازار آنجاست که عوامل مختلف صادرکننده با کالاهای گوناگون صادراتی ارزآوری کنند. طرف عرضه‌ و تقاضای ارز ذره‌ای و فراوان باشد و تلاقی این دو با هم بازار را شکل دهد.

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2428


http://isiew.ir/wp-content/uploads/2016/12/1-146-660x330.jpg


با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝

📣📣اطلاعیه سخنرانی:

✔️ عوامل موثر بر نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران

✔️ سخنران: جناب آقای دکتر عباس شاکری

👈 زمان: پنجشنبه ۹ دیماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۴الی ۱۶
👈 مکان: بلوار کشاورز نرسیده به میدان ولیعصر خیابان برادران مظفر نبش کوچه شهید ذاکری پلاک۱۲۶۶موسسه دین و اقتصاد

(حضور برای عموم آزاد است)

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2804

http://isiew.ir/wp-content/uploads/2016/11/002.jpg
با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝مبارزه با معلول بجای علت!

{مدرسه ایرانی اقتصاد نهادی:
مطلب زیر توسط دکتر علی دینی ترکمانی و بصورت اختصاصی برای انتشار در سایت نگاشته شده است.}

انتشار خبر گورخوابی عده ای از هموطنان بیخانمان، و برخورد مورد انتظار خشن با آنان که چرا لابد بدون مجوز و پرداخت عوارض و مالیات، پیشاپیش قبل از فوت به استقبال خانه ابدی رفته اند، موجی از حیرت و اندوه را در جامعه ما بوجود اورده است.

اما، از همه اینها شرمسارتر، پیشنهاد کاریکاتوریستی به نام بزرگمهر حسین پور مبنی بر اخته کردن فقرای بیخانمان با هدف ممانعت از بازتولید نسلی آنان است. آنانی که از نظر وی وجودشان لکه ننگی بر جامعه است و بنابراین برای پاک سازی این لکه ی ننگ باید که با عقیم سازی از زاد و ولد آنان جلوگیری کرد.

مساله فقط بیشرمی غیر انسانی و غیر اخلاقی نهفته در چنین پیشنهادی نیست. در آدرس عوضی دادن آن نیز است. در این است که به جای توجه به سامانه نادرست اجتماعی بازتولید کننده فقر و بیخانمانی، بر معلول توجه می کند. به جای به تصویر کشیدن چهره کریه نابرابری و تاثیر آن بر فقر و بیخانمانی، قربانیان بیگناه را کریه المنظر نشان می دهد.ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2816

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝راغفر: خام فروشان در افزایش قیمت ارز نقش دارند

👈بعد از چند سال، دوبار دلار شیب صعودی به خود گرفته است. معلوم نیست این شیب صعودی تا کی ادامه خواهد داشت اما هرچه باشد تکرار این رویه‌ها سوال برانگیز است. حالا ممکن است دولتی اقداماتی عاجل برای جلوگیری از صعود قیمت دلار را ترتیب دهد و دولت دیگر برای افزایش نیافتن قیمت دلار خود را به زحمت نیاندازد. اما برخی از اقتصاددانان معتقدند ریشه افزایش قیمت دلار را باید در جاهایی اساسی‌تر جستجو کرد.ریشه افزایش قیمت دلار را باید در ساختار اقتصادی ایران جستجو کرد. قتصادهایی مشابه ایران از تولید ارزش افزوده ناتوان هستند. ارزش افزوده از طریق کارآفرینی، نوآوری و خلاقیت به وجود می‌آید اما اقتصاد کشور ما که مدام در معرض تورم‌های بالا قرار دارد و این تورم‌ها انباشت می‌شود، بعد از دوره کوتاهی بر اثر نفوذ سرمایه‌های تجاری برای تعدیل ثروت تجار فشار می‌آورند و قیمت ارز را افزایش می‌دهند. منتها نرخ ارز یک کالای معمولی نیست که گروه خاصی از آنها استفاده کند بلکه ارز مورد استفاده همه مردم است.

در فرایند نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی اقتصادی، منافع مردم اصلا دیده نشده است و در حقیقت به اسم مردم، منافع به کام صادرکنندگان تمام خواهد شد. این صادرکنندگان عمدتا صادر کنندگان مواد خام طبیعی هستند و از منابع عمومی و ملی استفاده می‌کنند؛ در حقیقت از رانت منابع انرژی بهره‌مند هستند و می‌توانند در نظام تصمیم‌گیری مداخله کنند و بر قیمت ارز نیز تاثیر گذار باشند.


ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2809

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝افزايش يا ثبات نرخ ارز؛ تکرار یک مخمصه همیشگی


{مدرسه ايراني اقتصاد نهادي: نرخ ارز از جمله مسائلي است كه اقتصاددانان كشور پيرامون نحوه مديريت آن اختلاف نظرهاي گسترده اي دارند. لزوم حفظ يا افزايش نرخ ارز، جهت گيري عليت از سمت نرخ ارز به تورم يا برعكس و تاثير آن بر بهبود رقابت پذيري يا صنعت زدايي از اين جمله است. با توجه به نوسانات اخير نرخ ارز بار ديگر به اين اختلاف نظر دامن زده شده است. دكتر جعفر خيرخواهان؛ اقتصاددان نهادگرا؛ در اين زمينه با نگاهي به كوته نگري (بعنوان يك قاعده نهادي حاكم بر تصميمات سياستگذاران) و نيز لزوم تطبيق نرخ ارز با جهت گيري تورم در بلندمدت، تحولات اخير و بحث لزوم حفظ ارزش پول ملي را تكرار اشتباهات گذشته مي داند.‍‍}

تصمیم‌گیری برای تعیین رژيم ارزي و نظام مدیریت نرخ ارز و روشن شدن تکلیف آن یکی از این موارد است که عادت كرده‌ايم هرچند سال يكبار سيكل معيوب کاملي را تجربه كنيم و مجدداً به سر جای اول خود بازگردیم. پرسش اساسي اين است كه نرخ ارز چگونه تعيين شود تا در خدمت منافع عمومی و کلیت اقتصاد کشور باشد و چرا ناتوان از حل این مساله اساسی هستیم.

بانک مرکزی به‌عنوان مرجع و متولي پولی چه وظایفی دارد؟ مهم‌ترین نقش و وظيفه آن کمک به رشد اقتصادی بالا، باثبات و پایدار در بلندمدت است. انتظار مي‌رود این کمک را با اجرای سیاست‌های مناسب پولی و ارزی (ثبات سياست‌هاي اقتصاد كلان از اين جمله است) انجام دهد؛ یعنی نرخ تورم ملایم و زیرپنج‌درصد و نرخ ارز رقابتی داشته باشیم كه به تولید و صادرات کشور کمک کند. لازمه این کار بی‌طرفی و استقلال بانک مرکزی و مصونيت در برابر تندبادهای سیاسی و گرایش‌های پوپولیستی است.

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2829

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌شاکری:سیف مقصر گرانی نرخ ارز است📊}

{عباس شاکری: آقای سیف اگر نمی‌توانید معاملات سوداگرانه بازار را کنترل کنید، مقصر گرانی دلار شمایید!}

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2839

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝تداوم ساختار معیوب بودجه نویسی و هزینه آن زیر پوست «بودجه 96»

علی دینی ترکمانی: «از پاییز و زمستان امسال نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد و از حالت تک رقمی خارج خواهد شد. از سویی دیگر انتظار می‌رود نرخ دلار نیز بین 4200-4500 تومان قرار گیرد و به همین ترتیب قیمت کالاهای وارداتی نیز افزایش پیدا کند؛ لذا هدف گذاری تورم تک رقمی از سوی دولت مخدوش خواهد شد».

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2420

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝برخورد فرصت طلبانه مخالفان دولت}

{طرز برخورد اجزای گوناگون ساختار رسمی کشورمان با مسائل متعدد و به‌غایت پیچیده کشور، گاه مایه حیرت و شگفتی می‌شود. ایران بیش از هر دوره تاریخی دیگری نیازمند بسیج ظرفیت‌های فکری و هم‌ترازکردن همه توانایی‌ها برای حل‌وفصل معضلات است. اما عملا مشاهده می‌کنیم که مسیری دقیقا معکوس طی می‌شود. کاستی‌هایی که اگر با انواع مشابه خود در حوزه‌های دیگر گره بخورد، می‌تواند امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور را تحت تأثیر قرار دهد كه دستمایه رقابت‌های مخرب و ضدتوسعه‌ای در میان جویندگان قدرت شده است}

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2887

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝اطلاعیه سخنرانی: مسائل و چالش های صندوق های بیمه ای در آستانه برنامه ششم توسعه

📣📣اطلاعیه سخنرانی:

✔️ مسائل و چالش های صندوق های بیمه ای در آستانه برنامه ششم توسعه

✔️ سخنران: جناب آقای محسن ايزدخواه
👈 زمان: پنجشنبه 16 ديماه 1395 از ساعت 14الي 16
👈 مكان: بلوار کشاورز نرسیده به میدان ولیعصر خیابان برادران مظفر نبش کوچه شهید ذاکری پلاک1266موسسه دين و اقتصاد

(حضور برای عموم آزاد است)

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2892

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝نابرابری اقتصادی محصول تصمیم گیری های نادرست

در روزهای گذشته، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برنامه ای با موضوع ارزیابی برنامه ششم توسعه برگزار کرد. در این همایش بسیاری از اقتصاددانان برجسته کشور داشتند و به سخنرانی پرداختند. یکی از این سخنرانان حسین راغفر بود که مقاله خود را تحت عنوان فقر و نابرابری و حاشیه نشینی در سال های برنامه ششم در این همایش ارائه کرد. این اقتصاددان برجسته در میان صحبت های خود به وجود مشکلات متعدد به در نظام تصمیم گیری کشور اشاره کرد و تبعات اصلی این موضوع را نابرابری گسترده در کشور دانست. وی در بخش دیگر از صحبت های خود اصلی ترین انتقاد وارد بر برنامه ششم توسعه را مشارکت اندک مردم اعلام کرد. در ادامه مشروح این سخنرانی را می خوانید.

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2706

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝{به دنبال عبور از تنگنا}

{اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ با ثبت رشد منفی ۶.۸ درصدی، شدیدترین رکود اقتصادی در سال‌های پس از جنگ را تجربه کرد. برمبنای آخرین اطلاعات مقامات دولتی، اگرچه رشد اقتصادی در نیمه اول سال ۱۳۹۵ به ۷.۴ درصد رسیده، اما همچنان بازار کشور در رکود به‌سر می‌برد. اکنون سوال مهم این است که مهم‌ترین عوامل بروز رکود شدید اقتصادی اخیر چه بوده و راهکار خروج از رکود اقتصادی چیست؟}

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2899

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

✅ گزارش نشست «حاشیه‌نشین‌ها؛ مهاجران یا مظلومان؟»

👈 گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران با برگزاری نشستی در تاریخ ۱۳ اذر ۱۳۹۵ با حضور دو سخنران دکتر کمال اطهاری، نویسنده و پژوهشگر حوزه اقتصاد سیاسی و سیاوش شهریور، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران به بررسی بحران حاشیه‌نشینی پرداخت.

گزارش این جلسه را روی وب سایت انجمن جامعه شناسی ایران بخوانید.

https://goo.gl/LjXPzt
فایل صوتی نشست روی لینک زیر در دسترس است:
https://goo.gl/LjXPzt


📣با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

انا لله و انا الیه راجعوندرگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را به ملت شریف ایران تسلیت می گوییم.

@schoolof_institutional_economics
انا لله و انا الیه راجعوندرگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را به ملت شریف ایران تسلیت می گوییم.

@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝{فقر احساسی فعلي در ٧٠ سال گذشته بی‌سابقه است!}

{«فقر احساسی حاکم بر جامعه در ٧٠ سال اخیر بی‌سابقه است». این را حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا می‌گوید. فقری که لزوما ارتباطی به بی‌خانمان‌ها و گورخواب‌ها ندارد، بلکه «احساس فقدان» را نشان می‌دهد. احساسی که در میان ثروتمندان و صاحبان املاک نجومی هم به چشم می‌خورد. این همه در جامعه‌ای است که مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی در آن ارزش محسوب می‌شود. فردی که درگیر فقر احساسی است، بسته به جایگاه اجتماعی‌اش حرص داشتن بیش از آنچه مالک آن است را می‌زند. گاهی به تکه‌گوری پناه می‌برد و گاه ملكي را با نصف قیمت هدیه می‌گیرد.}

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2905

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝 اطلاعیه سخنرانی:

بهبود معاملات دولتی در نظم حقوقی کنونی✔️ سخنران: جناب آقای شهرام حلاج


👈 زمان: پنجشنبه 23ديماه 1395 از ساعت 14الي 16
👈 مكان: بلوار کشاورز نرسیده به میدان ولیعصر خیابان برادران مظفر نبش کوچه شهید ذاکری پلاک12666موسسه دين و اقتصاد

(حضور برای عموم آزاد است)

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2925

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝معرفی کتاب: آنچه اقتصاد از بحران آموخت


کتاب «آنچه اقتصاد از بحران آموخت» که توسط جرج آکرلف، الیور بلنچارد، دیوید رومر و جوزف استیگلیتز به رشته تحریر در آمده توسط سید احسان خاندوزی و علیرضا اشرفی احمدآباد به فارسی برگردان شده و به همت انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) به چاپ رسیده است. تدوین کنندگان این کتاب که خود از صاحبنظران و اقتصاددانان بنام و برجسته معاصر هستند در کتاب حاضر به خوبی بر این نکات تاکید دارند که اولا باید شکهای بخش مالی را جدی گرفت و مدلهای تحلیلی اقتصاد کلان را طوری ارتقاء داد که بخشهای مالی و پیچیدگی ها و مخاطرات آن را منظور کنند. ثانیا سیاستهای مدبرانه و منطقی و احتیاطی اقتصاد کلان در مواجهه با عدم تعادلها یک ضرورت است و بانکهای مرکزی به جای یک هدف و یک ابزار باید برای ثبات اقتصاد و تحقق اهداف در بخش حقیقی، رویه چند هدف چند ابزار را مدنظر قرار دهند و نقش سیاستهای صحیح مالی در مواقع ضروری نیز باید مورد توجه باشد. ضمنا اقتصاددانان مذکور، گذشته از نکات مفید نظری و سیاستی فوق بر ضرورت تغییر نگاه و انعطاف پذیری بیشتر در مقابل تغییرات اقتصادی و محیطی و اجتماعی و تعمیق تحلیلها و نظریه پردازی ها تاکید دارند. شایان ذکر است که این کتاب برای دانشجویان ارشد و دکتری درس اقتصاد کلان بسیار مفید بوده و مطالعه آن به تمامی علاقه مندان حوزه اقتصاد توصیه می‌گردد. این اثر که در قطع وزیری و در ۴۱۲ صفحه توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) به چاپ رسیده است ۷۵۵ کتاب از مجموع آثار منتشره این ناشر می‌باشد. مطلب ادامه از مقدمه این کتاب انتخاب شده است.

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2928

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝دکتر فرشاد مومنی: كوته‌نگري نتيجه اقتصاد رانتي است

در اقتصادهاي رانتي، معمولا در هيچ يك از ساحت‌هاي حيات جمعي، مناسبات دو طرفه نيست بلكه يك طرفه است و ما در هيچ عرصه‌اي، تمرين گفت‌وگو نيز به حد نصاب نداريم و بنابراين، بازكردن افقي براي گفت‌وگو به ويژه اگر بخواهد درباره آينده باشد، به نظر مي‌رسد كه يك گام ارزشمند و مفيد براي آماده شدن براي آينده است. از اين زاويه، من موضوع انقلاب دانايي را به عنوان محوري براي مطرح كردن بيم‌ها و اميدها انتخاب كرده‌ام. دليل اين مساله هم اين است كه بر اساس مطالعاتي كه وجود دارد در اثر انقلاب دانايي گستره و عمق تغييرات در همه عرصه‌هاي حيات جمعي انسان‌ها، سرعت و شتاب بي‌سابقه‌اي پيدا مي‌كند.

در چنين شرايطي ما به اعتبار آن وجه انديشه‌اي انقلاب دانايي، به دو گروه از خردها در يك ابعاد بي‌سابقه تاريخي نياز پيدا مي‌كنيم. من يك گروه از آن خردها را فكر فلسفي نام گذاشته‌ام و منظور همان چيزي است كه دكتر كاوياني در «اصلاحات از كجا بايد آغاز شود» مطرح مي‌كند و مي‌گويد ما خيلي زود تحت تاثير قرار مي‌گيريم و خيلي زود ديدگاه خود را تغيير مي‌دهيم چرا كه بنيان‌هاي انديشه‌اي مستحكم كه با ضابطه فكر كنيم و بعد ابراز نظر كنيم را نداريم و به نظر من ماموريت فكر فلسفي اين است كه چنين توانايي انديشه‌اي را ايجاد كند.

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2884

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝{هزينه تفريح مرفه ترين ها ٧٣ برابر فقيرترين ها}

{نابرابري هاي فاحش منشا همه شُرور اقتصادي- اجتماعي و مسئول نبود تعادل هاي گوناگون در زندگي فردي و اجتماعي هستند. نابرابري هاي فاحش تنها به اين معنا نيستند که از يک سو گروه اندکي همه هيجان هاي خود را در برد و باخت هاي چندده ميليوني يا پرواز با هواپيما هاي شخصي، يا راندن خودروهاي چندميليارد توماني يا... تخليه مي کنند و از سوي ديگر گروهي براي گريز از سرماي بي رحم و کشنده به گورها پناه مي برند}

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2946

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝{چهار چالش صندوق بیمه گر}

{ایزدخواه به آسیب‌شناسی مسائل اصلی صندوق‌های بیمه‌گر پرداخت و تشریح کرد که صندوق‌ها در حال حاضر از این 4 مشکل اصلی رنج می‌برند: این صندوق‌ها شامل برخوردهای سهل‌انگارانه‌یی با موضوع دخل و خرج صندوق‌ها، بازنشستگی زودتر از موعد برای حل بیکاری، ناشفاف بودن عملکرد برخی زیرمجموعه‌های صندوق‌ها و مشکلات بدهی دولت به صندوق‌ها هستند.}

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2933

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝شکست قطعی احمدی نژاد در يارانه ها

یادداشتی که در تاریخ ١٨دی‌ماه در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «هدفمندی و درس‌هایی برای آینده» به چاپ رسید ضمن ارزیابی هدفمندسازی یارانه‌ها، ادعاهایی مطرح و تحلیل‌ها و راهکارهایی ارائه شد که برخی از آنها بسیار تأمل‌برانگیز بودند. مقایسه قیمت حامل‌های انرژی با قیمت‌های جهانی و ادعای پایین‌بودن آن در کشور، درخور‌ملاحظه‌نبودن رشد قیمت‌های انرژی در اجرای سیاست، بهبود سطح رفاه مصرف‌کنندگان به‌ویژه خانوارهای بی‌بضاعت در اثر هدفمندسازی یارانه‌ها، محدودبودن آثار تورمی ناشی از شوک‌درمانی، توجیهات ارائه‌شده درخصوص دلایل کسری بودجه دولت در اجرای سیاست و... برخی از آنهاست که در ادامه به اهم آنها پرداخته خواهد شد. در این نوشتار تلاش می‌شود ضمن نگاهی اجمالی به چرایی اجراشدن این طرح، با ارائه آمار و ارقام نشان داده شود که این سیاست علاوه بر اینکه تقریبا به هیچ یک از اهدافی که طراحان اصلی آن به مردم ایران وعده دادند، نرسیده، در مقابل، فشارهای مضاعفی را به جامعه و کل سیستم اقتصادی-اجتماعی کشور وارد کرده است. به عبارتی شوک‌درمانی همان‌گونه که استیگلیتز عنوان می‌کند، برای کشور ما هم پرمخاطره و با پیامدهای ناگواری همراه بوده است.

یکی از توجیهاتی که در راستای اجرائی‌شدن این طرح ارائه می‌شد، ارزان‌بودن قیمت‌های انرژی در مقایسه با سایر کشورهای دنیا بود. به‌عبارتی قیمت‌های انرژی در داخل با قیمت‌های بین‌المللی مقایسه می‌شد؛ اما نکته‌ای که مغفول می‌ماند آن بود که این مقایسه فقط در بخش هزینه‌ها صورت می‌گرفت و مقایسه سطح درآمدی خانوارهای ایرانی با کشورهای موردنظر صورت نمی‌گرفت. با وجود آنکه هرکس که با الفبای علم اقتصاد آشنا باشد، می‌داند مبنای تحلیل‌های این علم نه قیمت‌های مطلق که قیمت‌های نسبی است، متأسفانه در استدلال‌های ارائه‌شده، قیمت‌های مطلق معیار قرار گرفت که تحلیل‌ها را به کلی منحرف کرد. از دیگر توجیهات اصلی برای اجرای این طرح، بالابودن شدت مصرف انرژی در کشور بود. این مسئله مورد قبول همگان است، اما منشأ اصلی بالابودن شدت انرژی، دقیق شناسایی نشد.

به استناد ترازنامه انرژی سال ١٣٩٣، در سال ١٣٩٢ معادل ٤٣٨‌ میلیون بشکه معادل نفت خام، تلفات به‌علاوه هدررفت ناشی از راندمان پایین در تولید، توزیع و انتقال انرژی داشته‌ایم که در سال ١٣٩٣ براساس آمارهای مقدماتی به ٤٧٨‌ میلیون بشکه رسیده است. علاوه‌براین با توجیه بالابودن شدت مصرف انرژی و به‌ویژه مصرف بالای بنزین و آلودگی هوا، طرفداران این طرح استدلال می‌کردند که قیمت بنزین اگر بالا برود، در کاهش مصرف بنزین و آلودگی هوا مؤثر خواهد بود. این مسئله بدون درنظرگرفتن کشش قیمتی بنزین مطرح شد.ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2961

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝معرفی، نقد و بررسی کتاب✔️ معرفی، نقد و بررسی کتاب: آنچه اقتصاد از بحران آموخت

نوشته: اكرلف، بلانچارد، رومر، استيگليتز

✔️ با سخنراني مترجم كتاب: جناب آقای دكتر احسان خاندوزي

👈 زمان: پنجشنبه 30 ديماه 1395 از ساعت 14الي 16
👈 مكان: بلوار کشاورز نرسیده به میدان ولیعصر خیابان برادران مظفر نبش کوچه شهید ذاکری پلاک126666موسسه دين و اقتصاد

(حضور برای عموم آزاد است)

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2989

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

🔴 بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرِّحیم 🔴
اَمَّن یُّجیبُ المُضطَرَّ اِذا دَعاهُ وَ یَکشِفُ السُّوءَ

براي سلامتي آتش نشانان و عوامل امداد و نجات ودرمان و افرادي كه زير آوار ساختمان پلاسكو مانده اند دعا كنيد.🙏🙏
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝یک گام در تخریب نظم معاملات بخش عمومی کشور

شهرام حلاج‌. پژوهشگر نظام فنی و اجرائی و معاملات بخش عمومی
حکم نادرست و پرمخاطره درباره‌ «برگزاری مناقصات دولتی» از برنامه‌ پنجم توسعه به «احکام دائمی برنامه‌ها» منتقل شد. بند الحاقی ماده ٥٧ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور حکمی نامناسب و نادرست از حیث شکل و محتوا و موجب انحرافات متعددی در مناقصات و معاملات بخش عمومی است.


مسئله واقعی و عینی آن است که گاهی در معاملات بین‌المللی یا معاملاتی که با تسهیلات اعتباری خارجی صورت ‌می‌گیرد، تعارض قوانین و مقررات داخلی با قوانین و مقررات تأمین و تدارکات کالا و خدمات نهادهای اعتبار‌دهنده وجود ‌‌دارد که تنها شرط اعطای آن وام نیز رعایت قوانین و مقررات همان نهادها است که البته با عضویت ایران در هریک از آن نهادها و نیز مشارکت ایران در تدوین مقررات مربوطه موافقت اصولی و اولیه جمهوری اسلامی ایران تأمین شده‌ است اما در هر مورد لازم به نظر می‌رسد که با تأیید سازمان‌های داخلی ذی‌ربط این موضوع بررسی و تأییدیه مربوطه صادر شود تا در عین رعایت حقوقی و مصالح ملی، امکان استفاده بجا از این اعتبارات و تسهیلات مفید نهادهای توسعه ای استفاده صورت ‌گیرد.

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=2733

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝بي‌استاندارد و بدون حق شهر

علی دینی ترکمانی
حادثه آتش‌سوزی و فروریزی ساختمان تجاری پلاسکو و کشته‌شدن غم‌انگیز تعدادی از پرسنل زحمتکش آتش‌نشانی علاوه بر خسارت مالی، سه بُعد مرتبط به هم دارد؛ یک، اولین‌بار نیست که حادثه‌ای مانند این آتش‌سوزی، در جامعه ما رخ می‌دهد و عده‌ای را به کام مرگ می‌کشاند.

دو، هزینه‌های جانی و مالی مترتب بر این حوادث شاخص خوبی از هزینه‌های معاملاتی بالا در جامعه و اقتصاد ماست. همین‌طور نشانه‌ای از زندگی ناشاد و استرس‌زا و دلهره‌آور در کلان‌شهرها به‌خصوص تهران. در همه جا، فرایند مدرنیسم همراه با تک‌سلولی‌شدن زندگی و در نتیجه تنهایی و استرس ناشی از آن است. در همه جای جهان کلان‌شهرها هرچه بزرگ‌تر می‌شوند، گویی به تعبیر ماکس وبر به قفسی بزرگ تبدیل می‌شوند. با وجود این، وقتی شهر به صورت بی‌قاعده رشد می‌کند و به تعبیر دیوید هاروی مناسبات سودجویانه سرمایه در ایران ملغمه‌ای از مناسبات سنتی تجددستیز پیشامدرن و سرمایه تجاری و مستغلاتی، تعیین‌کننده قواعد بازی آن می‌شود، حق شهروندی دسترسی به شهری مناسب برای زندگی، خیلی بیشتر مخدوش می‌شود؛ چراکه حداقل‌های ساماندهی شهر به علت سوء مدیریت شدید رعایت نمی‌شود.


سه، در کنار مشکلات ساختاری مذکور، مشکل دیگری نیز وجود دارد که فرهنگی است. تلاش برای از نزدیک به تماشای حادثه آتش‌سوزی و فروریزی ساختمان پلاسکو نشستن، نشانه‌ای خوب از رفتار بدون حساب و کتاب مردم است. در اینجا نیز استانداردها رعایت نمی‌شود.ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=3005

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝{چرا در اقتصاد ایران یک نوع خطا چند بار تکرار می شود؟}

{فرشاد مومنی می‌گوید همواره میان اهل نظر و عمل در اقتصاد ایران فاصله بوده است و نتیجه این وضعیت این بوده است که نتوانسته‌ایم از تجربه‌های آزمون و خطاهای انجام‌شده استفاده کنیم و هزینه‌های یک نوع اشتباه چندین مرتبه بر مردم تحمیل شده است.}

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=3050

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝نجات اقتصاد ایران نتیجه ایجاد تغییر در قوانین بانکی

دکتر احسان خاندوزی در موسسه مطالعات دین و اقتصاد مطرح کرد

موسسه دین و اقتصاد درآخرین نشست خود به معرفی، نقد و بررسی کتاب «آنچه اقتصاد از بحران آموخت» پرداخت . این نشست با حضور مترجم این کتاب احسان خاندوزی استاد دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی برگزار شد. وی در خلال این نشست به بحران 2008 میلادی که موضوع اصلی کتاب بود، پرداخت و شرایط کشورهای غربی در آن برهه زمانی با ایران مقایسه کرد. این استاد دانشگاه یکی از راه های جلوگیری بروز بحران این چنینی در اقتصاد کشور را ایجاد تغییر در ساختار و سیاست های بانک مرکزی اعلام کرد.

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=3063

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝{دولت اقتصاد را به شكلي سامان دهد كه كرامت انسان‌ها حفظ شود}

{دكتر حسين راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا معتقد است ابر چالش اصلي اقتصاد ايران، مربوط به نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي است. نظامي كه در برنامه‌ريزي‌هايش به دنبال حفظ منافع گرو‌ه‌هاي خاص است و نه حافظ منافع مردم به اعتقاد وي دولت يازدهم ميني‌ماليستي است و تلاش دارد حداقل مداخله در اقتصاد كشور را داشته باشد. استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا كه از بنيانگذاران مؤسسه دين و اقتصاد است با اشاره به اين گفته اينشتين كه با تفكري كه موجب بروز يك مشكل شده، نمي‌توان به حل همان مشكل پرداخت، براي حل معضلات اقتصادي بر تغييرنگاه به نقش دولت تاكيد دارد.}

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=3065

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics
مدرسه اقتصاد نهادگرا

الزامات نهادی زیست بوم بهینه تجاری سازی دستاوردهای علمی
حسین راغفر
میثم خسروی
علی نعیمی صدیق
95.11.10  ساعت 14
آدرس: تهران،خیابان انقلاب،تقاطع خیابان فلسطین، پژوهشگاه علوم و فناوری
الزامات نهادی زیست بوم بهینه تجاری سازی دستاوردهای علمی
حسین راغفر
میثم خسروی
علی نعیمی صدیق
95.11.10 ساعت 14
آدرس: تهران،خیابان انقلاب،تقاطع خیابان فلسطین، پژوهشگاه علوم و فناوری
مدرسه اقتصاد نهادگرا

‌📝{لالایی برای اقتصاد}

{«انتظار»؛ «انتظار» و باز هم «انتظار». اين شرايط امروز اقتصاد ايران است. همه بازيگران اقتصاد، آماده، گوش‌به‌زنگ و نگران. نه مي‌خرند و نه مي‌فروشند. گويي همه نگاه‌ها به كابينه ترامپ و اظهارنظرهايشان دوخته شده است. گذشته از دولت جديد ايالات متحده آمريكا، ايران خود تا كمتر از شش ماه ديگر، انتخابات رياست‌جمهوري خواهد داشت. مردم در اين فضا نمي‌دانند، سرمايه‌گذاري كنند يا نه؟ دارايي‌هايشان را بفروشند يا نه؟ كدام فعاليت را انتخاب كنند و چه تصميمي بگيرند تا بهترين نتيجه را بگيرند؟ }

ادامه مطلب در 👇👇👇
http://isiew.ir/?p=3052

با کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
@schoolof_institutional_economics