محسن جلال پور 
عنوان گروه یا کانال:

محسن جلال پور


توضیحات: فعال بخش خصوصی و تحلیل گر مسائل اقتصادی
شناسه: [email protected]
تعداد اعضا: 4994
محسن جلال پور

https://telegram.me/mohsenjalalpour
محسن جلال پور

بخش خصوصی ایران انتظار چنین اظهارات غیر مسئولانه ای را در شرایطی که شرکتهای امریکایی و ایرانی در حال مذاکرات سازنده تجاری هستند ندارد .ما معتقدیم سرانجام قواعد اقتصاد آزاد بر تصمیمات سیاسی پیروز خواهد شد
محسن جلال پور

محسن جلال پور

https://instagram.com/p/80KqjPIHam/
محسن جلال پور

محسن جلال پور

محسن جلال پور

محسن جلال پور

محسن جلال پور

محسن جلال پور

محسن جلال پور

محسن جلال پور

محسن جلال پور

محسن جلال پور

محسن جلال پور

محسن جلال پور

محسن جلال پور

محسن جلال پور

اتاق پاريس بسيار قديمي و زيبا است
اتاق پاريس بسيار قديمي و زيبا است
محسن جلال پور

ساختمان اتاق پاريس واقعا چشم نواز بود
ساختمان اتاق پاريس واقعا چشم نواز بود
محسن جلال پور

ديدار با چند عضو هيأت رئيسه اتاق پاريس
ديدار با چند عضو هيأت رئيسه اتاق پاريس
محسن جلال پور

در كنار دوستان خوب در نمايشگاه اكسپوي ٢٠١٥- ميلان👆
در كنار دوستان خوب در نمايشگاه اكسپوي ٢٠١٥- ميلان👆
محسن جلال پور