محسن جلال پور
عنوان گروه یا کانال:

محسن جلال پور


توضیحات: فعال بخش خصوصی و تحلیل گر مسائل اقتصادی
شناسه: mohsenjalalpour@
تعداد اعضا: 4994
محسن جلال پور

https://telegram.me/mohsenjalalpour
محسن جلال پور

بخش خصوصی ایران انتظار چنین اظهارات غیر مسئولانه ای را در شرایطی که شرکتهای امریکایی و ایرانی در حال مذاکرات سازنده تجاری هستند ندارد .ما معتقدیم سرانجام قواعد اقتصاد آزاد بر تصمیمات سیاسی پیروز خواهد شد
محسن جلال پور

https://instagram.com/p/80KqjPIHam/