مجله آشپزی سنتی و مدرن
عنوان گروه یا کانال:

مجله آشپزی سنتی و مدرن


توضیحات: * تبلیغ از هر نوع ممنوع است * دستوراها و کلیپ آشپزی بدون لینک باشد * چت و گ�?تگوها �?قط در خصوص آشپزی باشد لینک گروه https://telegram.me/joinchat/BIv9Wz5Fo1YGsqmpM3b4nQ لینک کانال مح�?ل آشپزی سنتی و مدرن (شامل �?یلم و رسپی متنی ) @cook_10320 www.10320.ir
شناسه: @
تعداد اعضا: 1787
فرنوش ۱۳۳۹۴۱

فدورا ۸۱۷۲۰

بنیامین ۱۳۲۰۴۹

مبین ۹۹۶۰۱

مبین ۹۹۶۰۱

ونداد ۱۵۰۳۰۸

بامیه های من البته باراولم بود
ونداد ۱۵۰۳۰۸

ونداد ۱۵۰۳۰۸

ارمیتا ۷۶۲۸۳

در مایکروویو گرما در اثر چرخش مولکول آب به دور خودش است که این چرخش توسط امواج مایکروویو ایجاد می شود. پس اگر شیرینی یا غذا بدون آب (مایعات قطبی) باشد اصولا در آن نقطه گرما خوب ایجاد نمی شود. پس اگر کیک در نقطه ای از آن آب تبخیر شود یا کم آب در نتیجه آنجا حرارت تولید نشده و خام خواهد بود. امیدوارم این اختصار راهنمای شما بوده باشد