مجله آشپزی سنتی و مدرن
عنوان گروه یا کانال:

مجله آشپزی سنتی و مدرن


توضیحات: * تبلیغ از هر نوع ممنوع است * دستوراها و کلیپ آشپزی بدون لینک باشد * چت و گ�?تگوها �?قط در خصوص آشپزی باشد لینک گروه https://telegram.me/joinchat/BIv9Wz5Fo1YGsqmpM3b4nQ لینک کانال مح�?ل آشپزی سنتی و مدرن (شامل �?یلم و رسپی متنی ) @cook_10320 www.10320.ir
شناسه: @
تعداد اعضا: 1787
فواد ۱۰۲۸۹۶

روح انگیز ۹۲۱۱۴

شهلا ۱۸۳۳۸۶

شهلا ۱۸۳۳۸۶

شهلا ۱۸۳۳۸۶

این باقلوا به نظرم بهتره البته کلیپش به زبان ترکی هست باقلوا ترکی بنویسید میاره
شهلا ۱۸۳۳۸۶

شهلا ۱۸۳۳۸۶

شهلا ۱۸۳۳۸۶

شهلا ۱۸۳۳۸۶

اینم حلوای شیر باهمون کلیپ آشپزخونه کوچیک من