مجله آشپزی سنتی و مدرن
عنوان گروه یا کانال:

مجله آشپزی سنتی و مدرن


توضیحات: * تبلیغ از هر نوع ممنوع است * دستوراها و کلیپ آشپزی بدون لینک باشد * چت و گ�?تگوها �?قط در خصوص آشپزی باشد لینک گروه https://telegram.me/joinchat/BIv9Wz5Fo1YGsqmpM3b4nQ لینک کانال مح�?ل آشپزی سنتی و مدرن (شامل �?یلم و رسپی متنی ) @cook_10320 www.10320.ir
شناسه: @
تعداد اعضا: 1787
ارمیتا ۷۶۲۸۳

در مورد تزین لیوان شیر وقهوه یا کاکائو و ژله تزریقی
ارمیتا ۷۶۲۸۳

شاه توت (شاتوت)
شاه توت (شاتوت)
ارمیتا ۷۶۲۸۳

توت معمولی از نوع سیاه آن
توت معمولی از نوع سیاه آن
ارمیتا ۷۶۲۸۳

نقاشی سه بعدی 👆👆👆👆👆
ارمیتا ۷۶۲۸۳

روشی جالب برای باد زدن کباب👆👆👆👆
ارمیتا ۷۶۲۸۳

درست کردن نیمرو با طرح ابتکاری 👆👆👆👆👆
فرانك ۱۹۴۲۱۸

کلیپ تزیین گوجه