فرنگ نوشت 
عنوان گروه یا کانال:

فرنگ نوشت


توضیحات:
شناسه: [email protected]
تعداد اعضا: 1000
فرنگ نوشت

بسم الله الرحمن الرحیم
فرنگ نوشت

فرنگ نوشت

حمله یک زن آمریکایی به یک بانوی مسلمان محجبه به خاطر صحبت کردن با زبان بومی در یک رستوران @farang_nevesht
حمله یک زن آمریکایی به یک بانوی مسلمان محجبه به خاطر صحبت کردن با زبان بومی در یک رستوران @farang_nevesht