صندوق سرمایه گذاری كمپين حذف ربا 
عنوان گروه یا کانال:

صندوق سرمایه گذاری كمپين حذف ربا


توضیحات: گروه *صندوق سرمایه گذاری ورشدوتوسعه (وابسته به کمپین حذف ربا) *بهترین جایگزین سپرده گذاری ووام* ویژه: 1-سرمایه گذاران جویای طرح(ذکرسرمایه)، 2- سرمایه پذیران صاحب طرح(ذکرمورد)، 3-مشاورین(بارزومه). https://t.me/joinchat/EUIxqUNBofJPbNIEpf98iw
شناسه: @
تعداد اعضا: 217
فضه ۲۸۹۵۵۰

محرم ۵۸۷۱۱

سپاسگزارم
محرم ۵۸۷۱۱

مریم بانو ۵۵۴۵۹

مریم بانو ۵۵۴۵۹

Arbab Masoud:
گروه جدیدصندوق سرمایه گذاری وتوسعهءرشد

https://t.me/joinchat/EUIxqUNBofJPbNIEpf98iw
فضه ۲۸۹۵۵۰

گروه جدیدصندوق سرمایه گذاری وتوسعهءرشد

https://t.me/joinchat/EUIxqUNBofJPbNIEpf98iw
فضه ۲۸۹۵۵۰

دوستان همه ادمین تشریف دارید. ...

هرچه حذف بفرمائید، ازهمه جاحذف می گردد.
فضه ۲۸۹۵۵۰

ورودهرعضوجدیدباشناسائی ومعرفی
مریم بانو ۵۵۴۵۹

لطفامن رابه گروه منسوخ ادفرمائید
یالینکش رابفرستید
محرم ۵۸۷۱۱

لطفامن رابه گروه منسوخ ادفرمائید
یالینکش رابفرستید
لینک گروه منسوخ را دارم
ولی قبل از خروج شما تغییرش دادین و دیگه کار نمیکنه
محرم ۵۸۷۱۱

دوستان همه ادمین تشریف دارید. ...

هرچه حذف بفرمائید، ازهمه جاحذف می گردد.
در این گروه هیچ کدام از دوستان ادمین نيستند.
آی ناز ۶۹۲۹۴

در این گروه هیچ کدام از دوستان ادمین نيستند.
مریم بانو ۵۵۴۵۹

دراین گروه همگی ادمین تشریف دارید
فضه ۲۸۹۵۵۰

‍ بسم الله الرحمن الرحیم

🚩فوری؛ قابل توجه فوری
سپرده گذاران بانکهاومؤسسات☝️

** صندوق سرمایه گذاری ورشد ** (وابسته به کمپین حذف رباوسودپول)

✍ باکاهش مبارک ربای بانکی، سپرده گذاری دیگرسودی ندارد، و مجموعاًضرروخسارت، مثل یخ زیرتیغ آفتاب، درحال ذوب شدن است❗️

لذاکمپین حذف رباوسودپول که منادی آزادی سرمایه هاازاسارت شیطان سپرده گذاری است، وظیفه می داندصاحبان سرمایه رابرای سرمایه گذاری درامورمفیدونافع وصدالبته سودآورراهنمائی، وهرگونه کمک مشاوره ای واجرائی ومدیریتی وحمایتی رابه ایشان بنماید، تانتیجۀ سرمایه گذاری شان *نافع سودمند* شود، ان شاءالله☝️

باتوجه به این مهم، اقدام به تأسیس
** صندوق سرمایه گذاری ورشد ** (وابسته به کمپین حذف رباوسودپول)
نمودیم☝️که
ازجمله خدمات آن، راهنمائی ومشاورۀسرمایه گذاران وسرمایه گذاری، طراحی وطرح یابی وایده پردازی ومطالعات اقتصادی واجراءومدیریت وبهره برداری و... وجلب سرمایه داران وجذب سرمایه های خردوکلان، بخصوص سرمایه های کنز، بیکار، نهاده درقالب سپرده های ربوی است .

سپرده گذاران بانکی می توانندپول های شان راازسپرده گذاری بانکهاومؤسسات ربوی خارج، ودرطرح های نافع وسودمند، سرمایه گذاری نمایند❗️

امورمشاوره ای، مطالعاتی، اجرائی، مدیریتی، منجمله مطالعات امکانپذیری، بیزنس پلن، و... توسط کارشناسان، خبرگان عالم، متخصص، باتجربه، حرفه ای ومتبحرانجام می شود.

باسرمایه گذاری ازطریق صندوق *سرمایه گذاری ورشد*، علاوه برپاک نگه داشتن سرمایه، ازسودحلال خداپسندانۀپربرکت، و... بهرمندگردید!

بسیاری ازخدمات برای کسانی که سرمایۀ ابرازی، حاصل قطع سپرده گذاری شان باشد، رایگان خواهدبود!

درکسب حلال وسودبسیار، ورضایت الله موفق باشید☝️

مسعودارباب
مدیرومتخصص سرمایه گذاری وتوسعه🌹

—----------------------------------

** صندوق سرمایه گذاری ورشد **

(وابسته به کمپین حذف رباوسودپول)


https://t.me/joinchat/A049Ow2is7RtaeVp7VZ_Og
فضه ۲۸۹۵۵۰

✍️این گروه برای راهنمائی ومشاورۀسرمایه گذاران وسرمایه گذاری، طراحی وطرح یابی وایده پردازی ومطالعات اقتصادی واجراءومدیریت وبهره برداری و... وجلب سرمایه داران وجذب سرمایه های خردوکلان و بخصوص سرمایه های کنزوبیکارویانهاده شده درسپرده های ربوی است .

وظائف : جذب سرمایه گذار
بخصوص ازبین سپرده گذاران بانکی ،

معرفی طرح های نافع وسودمند،

مطالعات لازم امکانپذیری، بیزنس پلن و...

اجراءطرح ها،

بهره برداری ومدیریت


بخصوص طرح های اشتغالزا،
متضمن صرفه جوئی ارزی،
جایگزین واردات،
انتقال تکنولژی،
توانمندسازی اقتصادی وصنعتی،
صادراتی،
و...
فضه ۲۸۹۵۵۰

یادداشت هائی مقدماتی ازگروه قبلی به این گروه منتقل گردیدندکه برای اعضائی ناآشنا، قدری روشنگرباشدان شاءالله !
فضه ۲۸۹۵۵۰

لطفالینک گروه رابه عزیری که آی دی شان
نمایشگاه تعاونی فرش روستائی بودارسال فرمائید

ظاهرابنده بازهم ریپورت شده ام !
فضه ۲۸۹۵۵۰

گروه جدیدصندوق سرمایه گذاری وتوسعهءرشد

https://t.me/joinchat/EUIxqUNBofJPbNIEpf98iw
فضه ۲۸۹۵۵۰

فضه ۲۸۹۵۵۰

عزیزانی که اشنانیستند، لطفابطورکامل خودشان رادرگروه یابه طورخصوصی به بنده معرفی فرمایند!
تكتم ۴۱۰۷۰۲

لطفالینک گروه رابه عزیری که آی دی شان
نمایشگاه تعاونی فرش روستائی بودارسال فرمائید

ظاهرابنده بازهم ریپورت شده ام !
ممنون از دعوتتون
🙏🙏🙏🙏
فضه ۲۸۹۵۵۰

این گروه کاملاتخصصی وسرمایه گذاری وبسیارحساس است که اگرعزیزان همکاری فرمایندومراقب تالی فاسدهاباشندان شاءالله شجره ای طیبه درخدمت خداودین ومردم وخودشان باشد !

لذامعرفی وشناسائی همگان ضرورت تام دارد!
تكتم ۴۱۰۷۰۲

جناب ارباب بنده امامقلی زاده هستم
شرکت تعاونی روستایی محل فعالیت بنده هست .
فضه ۲۸۹۵۵۰

سلام

خدمت حضرت عالی ودیگراعضائی که تاکنون دعوت کرده ام ، ارادت داریم ...

لزوم شناسائی برای بخصوص افرادی بعدازاین است .

عزت تان مستدام
مریم بانو ۵۵۴۵۹

سلام خوش امدید
مریم بانو ۵۵۴۵۹

لطفاخودتان رامعرفی فرمائید
سعید ۳۸۰۵۶۲

سلام و شب بخیر
مریم بانو ۵۵۴۵۹

شب جناب عالی بخیر
سعید ۳۸۰۵۶۲

صندوق سرمایه گذاری؟؟
سعید ۳۸۰۵۶۲

مریم بانو ۵۵۴۵۹

دراین گروه حضوربامشخصات کامل صورت می گیردزیرابحث سرمایه گذاری وتوسعه ورشدو... مستلزم اعتبارواعتمادوشفافیت است
مریم بانو ۵۵۴۵۹

بله خصوصی بهتراست
متشکرم
سعید ۳۸۰۵۶۲

عزیزانی که اشنانیستند، لطفابطورکامل خودشان رادرگروه یابه طورخصوصی به بنده معرفی فرمایند!
در خصوصی ارسال می کنم
سعید ۳۸۰۵۶۲

در صورت امکان بیشتر درمورد شرایط صندوق و نحوه عملکرد توضیح دهید.
متشکرم
سعید ۳۸۰۵۶۲

البته مدتی که در کمپین حذف ربا هستم ،اعتماد نسبی به شما و مجموعه ،پیدا کرده ام .
مریم بانو ۵۵۴۵۹

سلام

اطلاعیه مهم❗️

*صندوق سرمایه‌گذاری رشد*
(وابسته به کمپین حذف ربا)❗️

✍️ راهنمائی رایگان سپرده گذارانی که می خواهندپول شان راازآلودگی ربا دربانک هاوموسسات نجات دهند،

☝️مشاوره باسرمایه گذاران، برای سرمایه گذاری های مستقل، مشارکتی، معرفی طرح های نافع وسودمند، طراحی، مطالعات امکانپذیری اقتصادی، اجراء، مدیریت، بهره برداری و... باجذب سرمایه های خردوکلان، بخصوص سرمایه های کنز، پول های بیکار، خاصه سپرده های بانکی (موردسوءاستفاده ورباخواری بانک هاوموسسات ربوی) .. ان شاءالله❗️

مسعودارباب

گروه صندوق سرمایه‌گذاری رشد (وابسته به کمپین حذف ربا)
https://t.me/joinchat/EUIxqUNBofJPbNIEpf98iw
فضه ۲۸۹۵۵۰

سلام

اطلاعیه مهم❗️

*صندوق سرمایه‌گذاری رشد*
(وابسته به کمپین حذف ربا)❗️

✍️ راهنمائی رایگان سپرده گذارانی که می خواهندپول شان راازآلودگی ربا دربانک هاوموسسات نجات دهند،

☝️مشاوره باسرمایه گذاران، برای سرمایه گذاری های مستقل، مشارکتی، معرفی طرح های نافع وسودمند، طراحی، مطالعات امکانپذیری اقتصادی، اجراء، مدیریت، بهره برداری و... باجذب سرمایه های خردوکلان، بخصوص سرمایه های کنز، پول های بیکار، خاصه سپرده های بانکی (موردسوءاستفاده ورباخواری بانک هاوموسسات ربوی) .. ان شاءالله❗️

مسعودارباب

گروه صندوق سرمایه‌گذاری رشد (وابسته به کمپین حذف ربا)
https://t.me/joinchat/EUIxqUNBofJPbNIEpf98iw
لویك ۹۱۳۶۸

بنده نادر رحیمی هستم کارشناس ارشد عمران و نماینده بیمه
و ممنون از فعالیت گروه
لویك ۹۱۳۶۸

در حال حاضر بهترین سرمایه گذاری برای تولید پایدار با سرمایه متوسط چی میتونه باشه?
آذرخش ۲۰۵۰۹۳

در حال حاضر بهترین سرمایه گذاری برای تولید پایدار با سرمایه متوسط چی میتونه باشه?
سلام بزرگوار
خودتان بخواهید تولید کنید
راهی است
و به تولید خدمت کنید
راهی دیگر....
از آنجایی که ما بیشترین ضربه را از عدم مدیریت صحیح در بخش توزیع می خوریم...
پیشنهاد تجارت و خدمت در بخش توزیع را می کنم.
فضه ۲۸۹۵۵۰

در حال حاضر بهترین سرمایه گذاری برای تولید پایدار با سرمایه متوسط چی میتونه باشه?
برای ارائۀ طرح، لازم است :

مقدارسرمایه رابه انضمام BCL وفونت مالی خود وسرمایه گذاران وشرکاء، ارائه فرمائید؛

مشخصات فردی، رزومه، سلائق و... رااعلام فرمائید؛
ازاین مرحله، پس ازانجام مشاورات ودیگراقدامات لازم، طرح مناسب حال تقدیم می گردد.

نکتۀ خاص:
اگرسرمایه تان پول کرده ازسپرده گذاری باشد، بسیاری ازخدمات قبل ازاجراءطرح، رایگان(بدون دریافت هرگونه اجرت تازمان مربوطۀ بهره برداری) اعمال خواهندگردید !
این کار، هزینه های قبل ازاجراءطرح رابرای سرمایه گذاران کاهش داده، توان شان رابرای سرعت وقوت دراجراءطرح افزون می نماید، ان شاءالله☝️

موفق باشید🌹
آذرخش ۲۰۵۰۹۳

اگر بشود
برای سرمایه های مختلف
پیشنهادات عام را دسته بندی
و در گروه اعلام کرد
مورد استفاده ی همگان قرار خواهد گرفت.
وگرنه حکم تشکیل گروه توجیه نمی گردد..
فضه ۲۸۹۵۵۰

این کارشدنی ولی بی نتیجه است !
این کارهاراحدود32سال پیش می کردیم !
این مثل ریختن قرص سردردباهواپیمابرروی یک شهراست که به چندنفری که احتمالامبتلاءهستندنیزبرسد!
محرم ۵۸۷۱۱

سلام
یه پیشنهاد
لطفا این گروه رو دیگه از پیامها معاف کنیم و فقط بحث کارشناسی و عملیاتی
اگر موافق باشین.
فضه ۲۸۹۵۵۰

سلام علیکم

بله اصلاهیچ کاری غیرکارشناسی وپروژه ای بهتره نباشه!
پست های متفرقه درگروه های دیگرهست!
فضه ۲۸۹۵۵۰

اگرملاحظه فرموده باشید، هیچ پستی نمی گذاریم حتی اصول سرمایه گذاری را! اموزش جای دیگر، اینجامحل بهره گیری علاقمندان وبحث روی پروژه ای مشخص مشروط برآنکه دردست اقدام قرارگرفته باشد!
فضه ۲۸۹۵۵۰

البته بایدفعلامدتی صبوری کنیم تاتبلیغات بیرونی این گروه باعث آشنائی متقاضیان ومراجعه شان گردد. حالاچندنفرسپرده شان رابردارندوچندنفرازآنهابه این سمت بیایند... همۀ اینهامستلزم زمان است وهرچندممکن است مدتی بگذرد، اماراه وعلاج مناسبتر، همین است
!
محرم ۵۸۷۱۱

احسنت ، اجرکم عندااله.
فضه ۲۸۹۵۵۰

تهیۀ متون کوتاه، برای تبلیغ درگروه های مختلف جهت آشناسازی سرمایه داران وسپرده گذاران لازم می باشد.
فضه ۲۸۹۵۵۰

کاررادست کم نمی گیرید، همین موقعیت تان رانیزدست کم نگیرید!

یک موقعی دقیقاسال 1375، من صنعت کیش رابدون جاومکان، بدون پرسنل لازم، استارت زدم !
ظرف مدتی کوتاه تحولی شگرف درکارحاصل شد، کیش مایۀ روشنی چشم مسؤلان کشورگردیدوباعث خوشحالی رجال صدرکشور! والبته باعث سوزش چشم دل حسودانی که چون جغذ، "ویرانه گرا" هستندوتحمل لبخندوبهروزی ورفاه وبی دغدعگی مردم راندارند! گریه می خواهندوضجه وناتوانی وناداری وفقربه آنان آرامش می دهد. اگربفهمندکه مثلاشمایک میلیاردتومان پول بی کاردرحسابتان دارید، یابجای یک مرغ، سه مرغ دریخچال تان، تحمل نمی کنند! انگارغدۀ سرطانی بیخ گلویشان است !!! بالاخره یک کاری می کنندکه زهردل نمایند!!! متخصص گریه اند، استادحیله های ربائی اندولی امان ازوقتی که شادی لازم باشد، اینان حتی بلدنیستندکسب حلال کنند، نان حلال به خانه ببرند، نان رسانی کنند، دیگران راشادکنندوبدین ترتیب خودشان هم شادشوند! ولی متخصص غم وفقرواندوه گریاندن اند ! علاقمندبه شکستن شیشه های تمیز، خط انداختن روی ماشین های نو، بدگوئی برعلیه رونق وکسب وپیشرفت ...
رباکه آتش به تولیدوکسب حلال وخدمت می زند، نان ربابهترازاین نمی پرورد !
بهوش باشیم وکارمان رابکنیم . دراین مسیرهم مزاحمت طبیعی است !
نیش عقرب نه ازره کین است ... هنزنان ربا، این است !!!
فضه ۲۸۹۵۵۰

ان شاءالله باوروداولین مشتریان صندوق، همین یادداشت هاراهم دیگرنخواهیم نوشت . اینهاصحبت های خصوصی اوائل بازکردن این
دفترمشاوره وخدمات سرمایه گذاری است !
سروناز ۳۳۹۶۷۷

استاد ما کنارتون هستیم. ان شاءالله🌹🙏☝️
اولدوز ۱۰۵۰۴۰

ان شاءالله🙏
فضه ۲۸۹۵۵۰

خدمتگزارشمائیم
خداعزت تان رامضاعف فرماید... آمین 🙏🙏🙏🌷
لویك ۹۱۳۶۸

برای ارائۀ طرح، لازم است :

مقدارسرمایه رابه انضمام BCL وفونت مالی خود وسرمایه گذاران وشرکاء، ارائه فرمائید؛

مشخصات فردی، رزومه، سلائق و... رااعلام فرمائید؛
ازاین مرحله، پس ازانجام مشاورات ودیگراقدامات لازم، طرح مناسب حال تقدیم می گردد.

نکتۀ خاص:
اگرسرمایه تان پول کرده ازسپرده گذاری باشد، بسیاری ازخدمات قبل ازاجراءطرح، رایگان(بدون دریافت هرگونه اجرت تازمان مربوطۀ بهره برداری) اعمال خواهندگردید !
این کار، هزینه های قبل ازاجراءطرح رابرای سرمایه گذاران کاهش داده، توان شان رابرای سرعت وقوت دراجراءطرح افزون می نماید، ان شاءالله☝️

موفق باشید🌹
با ساام و صبح بخبر
شما دفترتان کجاست تا در صورت امکان حضوری مزاحمتان بشم
فضه ۲۸۹۵۵۰

لینک گروه :

https://t.me/joinchat/EUIxqUNBofJPbNIEpf98iw
فضه ۲۸۹۵۵۰

با ساام و صبح بخبر
شما دفترتان کجاست تا در صورت امکان حضوری مزاحمتان بشم
سلام علیکم ،

درخدمت تان هستم . ان شاءالله مقدمات راآماده فرمودیدخبردهید.
اعظم ۱۷۹۵۷۰

سلام استاد...چه خدمتی از ما ساخته است؟
فضه ۲۸۹۵۵۰

سلام

حسب رشته وعلائق و... همفکری، همکاری،
واگرطرحی داریدکه ماکمک تان کنیم اعلام فرمائید.

اطلاع ازرزومه تان کمک خواهدکردکم وکیف همکاری محتمل تان رابدانیم .
اعظم ۱۷۹۵۷۰

سلام

حسب رشته وعلائق و... همفکری، همکاری،
واگرطرحی داریدکه ماکمک تان کنیم اعلام فرمائید.

اطلاع ازرزومه تان کمک خواهدکردکم وکیف همکاری محتمل تان رابدانیم .
بله...حتما...اتفاقا طرحی در حال پیاده سازی دارم...حتما از تجربیات و مشاوره شما بهره خواهم جست.
فضه ۲۸۹۵۵۰

درخدمتیم.
موفق باشید
اعظم ۱۷۹۵۷۰

درخدمتیم.
موفق باشید
سپاس از شما.
فضه ۲۸۹۵۵۰

سلام

عزیزان تازه واردضمن خیرمقدم،

لطفاخودرابطورکامل معرفی فرمائید!
یزداد ۱۱۰۰۱۴

سلام

وکلاء محترم کشور ؛

انشاءالله با حضور و فعالیت در گروه عمومی و گروه های تخصصی کمپین حذف ربا ، شاهد شکایات و تظلم خدمتگزاران و مجاهدان خط مقدم اقتصادی کشور خواهید بود که فقط به جرم خدمت ، تحت ظلم و اجحاف و ستمگری ها و شقاوت های بانک ها و موسسات ربوی قرار گرفته اند ،

بلی ؛ جرمی جز خدمت در خط مقدم جبههء اقتصادی تولید و تجارت و خدمات و...، یا حمایت و پشتیبانی آن مجاهدان خط شکن ، درلباس ضامن ، نداشته اند!

نالهء این بندگان فعال ، ایثارگر ، و خدوم خدا، به آسمان بلند است و فریادرسی می خواهند.

لذا مستدعی است این مجاهدان مظلوم راه خدا را راهنمائی ، و مظلومان را کمک فرمائید تا از ظلم رباخوران جبار قهار ظالم خلاص شوند ،

وکلای عزیز : لطفا در بدو ورود به کمپین ، حضور مبارکتان را یا در کمپین و ‌یا در خصوصی به مدیران گروه اطلاع رسانی فرمایید تا به جمع حقوقدانان کمپین بپیوندید .

اعضا این گروه عزیز 🌸🌸🌸

حضور همه شما در کمپین حذف ربا مایه افتخار و قدرت جمعی ما برای اصلاح اقتصاد فعلی خواهد شد

موفق باشید ان شاءالله 🌹

*کمپین حذف ربا* (قطع وحذف سود وام و سود سپرده)
—-------

گروه عمومی :
https://t.me/joinchat/EUIxqUEnQAVY8-am8hRXpg

کانال :
@Campaign_Hazf_Reba

گروه صندوق سرمایه گذاری و توسعه و رشد :
https://t.me/joinchat/EUIxqUNBofJPbNIEpf98iw
یزداد ۱۱۰۰۱۴

سلام

وکلاء محترم کشور ؛

انشاءالله با حضور و فعالیت در گروه عمومی و گروه های تخصصی کمپین حذف ربا ، شاهد شکایات و تظلم خدمتگزاران و مجاهدان خط مقدم اقتصادی کشور خواهید بود که فقط به جرم خدمت ، تحت ظلم و اجحاف و ستمگری ها و شقاوت های بانک ها و موسسات ربوی قرار گرفته اند ،

بلی ؛ جرمی جز خدمت در خط مقدم جبههء اقتصادی تولید و تجارت و خدمات و...، یا حمایت و پشتیبانی آن مجاهدان خط شکن ، درلباس ضامن ، نداشته اند!

نالهء این بندگان فعال ، ایثارگر ، و خدوم خدا، به آسمان بلند است و فریادرسی می خواهند.

لذا مستدعی است این مجاهدان مظلوم راه خدا را راهنمائی ، و مظلومان را کمک فرمائید تا از ظلم رباخوران جبار قهار ظالم خلاص شوند ،

وکلای عزیز : لطفا در بدو ورود به کمپین ، حضور مبارکتان را یا در کمپین و ‌یا در خصوصی به مدیران گروه اطلاع رسانی فرمایید تا به جمع حقوقدانان کمپین بپیوندید .

اعضا این گروه عزیز 🌸🌸🌸

حضور همه شما در کمپین حذف ربا مایه افتخار و قدرت جمعی ما برای اصلاح اقتصاد فعلی خواهد شد

موفق باشید ان شاءالله 🌹

*کمپین حذف ربا* (قطع وحذف سود وام و سود سپرده)
—-------

گروه عمومی :
https://t.me/joinchat/EUIxqUEnQAVY8-am8hRXpg

کانال :
@Campaign_Hazf_Reba

گروه صندوق سرمایه گذاری و توسعه و رشد :
https://t.me/joinchat/EUIxqUNBofJPbNIEpf98iw
سروناز ۳۳۹۶۷۷

سلام

عزیزان تازه واردضمن خیرمقدم،

لطفاخودرابطورکامل معرفی فرمائید!
سروناز ۳۳۹۶۷۷

سلام دوستان
لطفا پیام غیرمرتبط ارسال نکنید.
متشکرم
آی ناز ۶۹۲۹۴

سلام دوستان
لطفا پیام غیرمرتبط ارسال نکنید.
متشکرم
لطفا لطفا لطفا پيام هاى نا مرتبط ، تشويق ، را در اين گروه ارسال نفرماييد ، خواهش ميكنم فقط پيامهاى مربوط به سرمايه گذارى 🙏🙏🙏🙏🙏🙏
مریم بانو ۵۵۴۵۹

توسط رییس جمهوری صورت گرفت:

🔴 ابلاغ قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

🔹رییس جمهوری قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

🔹در متن ابلاغیه دکتر روحانی رییس جمهوری آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست (قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی و یکم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸ / ۶ / ۱۳۹۶ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۹۱۹۴ / ۲۲۱ مورخ ۱۴ / ۶ / ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی واصل شده، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

🔹 در ماده یک این قانون آمده است: به منظور تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیات امنای صندوق، معادل ریالی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد بانک های کشاورزی، پست بانک و توسعه تعاون و صندوق های کارآفرینی امید و حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی سپرده گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری شود.
@ibenanews
رمضان ۱۴۷۴۳۰

سلام بر همه عزیزان . خوشحالم که در جمع شما حضور پیدا کردم. امیدوارم از تجربیات و معلومات شما بزرگواران بهره مند بشم.🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺
مریم بانو ۵۵۴۵۹

سلام
جناب آقای زندی خیرمقدم.
لطفابطورکلمل خودرامعرفی فرمائید.
رمضان ۱۴۷۴۳۰

سلام
جناب آقای زندی خیرمقدم.
لطفابطورکلمل خودرامعرفی فرمائید.
سلام. وقت جنابعالی و همه اعضای محترم گروه به خیر. بنده کوروش زندی هستم. کارشناس علوم دامی و علاقمند به تولید غذای سالم و ارگانیک. از سال ۸۱ تا ۸۹ تولید کننده بوده ام در زمینه پرورش گاو شیری و گوشتی. از ۸۹ تا امروز با افتخار مشاوره دامپروری هستم . از بانکهای ربوی هم دل خوشی ندارم. در خدمت شما هستم اگر سوالی باشه.
ممنون میشم شناخت کاملی از دیگر اعضای محترم گروه داشته باشم.
برشان ۳۲۴۳۱۷

توسط رییس جمهوری صورت گرفت:

🔴 ابلاغ قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

🔹رییس جمهوری قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

🔹در متن ابلاغیه دکتر روحانی رییس جمهوری آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست (قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی و یکم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸ / ۶ / ۱۳۹۶ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۹۱۹۴ / ۲۲۱ مورخ ۱۴ / ۶ / ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی واصل شده، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

🔹 در ماده یک این قانون آمده است: به منظور تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیات امنای صندوق، معادل ریالی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد بانک های کشاورزی، پست بانک و توسعه تعاون و صندوق های کارآفرینی امید و حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی سپرده گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری شود.
@ibenanews
احسنت . تازه اولشه
مریم بانو ۵۵۴۵۹

توسط رییس جمهوری صورت گرفت:

🔴 ابلاغ قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

🔹رییس جمهوری قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

🔹در متن ابلاغیه دکتر روحانی رییس جمهوری آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست (قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی و یکم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸ / ۶ / ۱۳۹۶ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۹۱۹۴ / ۲۲۱ مورخ ۱۴ / ۶ / ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی واصل شده، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

🔹 در ماده یک این قانون آمده است: به منظور تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیات امنای صندوق، معادل ریالی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد بانک های کشاورزی، پست بانک و توسعه تعاون و صندوق های کارآفرینی امید و حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی سپرده گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری شود.
@ibenanews
👍💐💐💐💐🌹🌺🍀
مریم بانو ۵۵۴۵۹

سلام. وقت جنابعالی و همه اعضای محترم گروه به خیر. بنده کوروش زندی هستم. کارشناس علوم دامی و علاقمند به تولید غذای سالم و ارگانیک. از سال ۸۱ تا ۸۹ تولید کننده بوده ام در زمینه پرورش گاو شیری و گوشتی. از ۸۹ تا امروز با افتخار مشاوره دامپروری هستم . از بانکهای ربوی هم دل خوشی ندارم. در خدمت شما هستم اگر سوالی باشه.
ممنون میشم شناخت کاملی از دیگر اعضای محترم گروه داشته باشم.
سلام
خیرمقدم. خوش آمدید. طرح بدهید. ازسپرده گذاران ، متقاضی جمع کنید . سرمایه ازایشان وکارازشما... ان شاءالله سودسرشاری ببرند

متشکریم
رمضان ۱۴۷۴۳۰

سلام
خیرمقدم. خوش آمدید. طرح بدهید. ازسپرده گذاران ، متقاضی جمع کنید . سرمایه ازایشان وکارازشما... ان شاءالله سودسرشاری ببرند

متشکریم
سلام. ممنونم به خاطر پیشنهاد جنابعالی. به لطف خدا طرح و ایدهای زیادی دارم. البته اگر میزان سرمایه گذاری رو بدونم، متناسب با آن، طرح و پیشنهاد ارائه خواهم داد.
مریم بانو ۵۵۴۵۹

سلام

ضمن خیرمقدم لطفاباذکرنام ونام خانوادگی ومشخصات ، خودرابطورکامل معرفی فرمائید.
محرم ۵۸۷۱۱

سلام
خیلی خوش آمدین
طبق ضوابط این گروه در صورت تمایل به ماندن در گروه و همراهی لازم است مشخصات و شماره تماستان را به مدیر گروه اعلام کنید .
لطفا جهت همراهی در این هدف خداپسندانه و عام المنفعه قوانین و ضوابط گروه را مد نظر قرار دهید .
محرم ۵۸۷۱۱

سلام
لطفا پیام سنجاق شده را مطالعه فرمایید.
آی ناز ۶۹۲۹۴

عزيزانى كه طرحهاى سود آور توليدى ، دارند طرحهاى خود را مطرح كنند ، و با كارشناسان حاضر به بحث بنشيند ، مطمئن باشيد ، سرمايه گذاران پس از تاييد طرح شما توسط كارشناسان ، در طرح شما سرمايه گذارى خواهند كرد
مریم بانو ۵۵۴۵۹

سلام
خیلی خوش آمدین
طبق ضوابط این گروه در صورت تمایل به ماندن در گروه و همراهی لازم است مشخصات و شماره تماستان را به مدیر گروه اعلام کنید .
لطفا جهت همراهی در این هدف خداپسندانه و عام المنفعه قوانین و ضوابط گروه را مد نظر قرار دهید .
🙏🙏🙏☝️🌹
مریم بانو ۵۵۴۵۹

عزيزانى كه طرحهاى سود آور توليدى ، دارند طرحهاى خود را مطرح كنند ، و با كارشناسان حاضر به بحث بنشيند ، مطمئن باشيد ، سرمايه گذاران پس از تاييد طرح شما توسط كارشناسان ، در طرح شما سرمايه گذارى خواهند كرد
👍
كمیل ۸۰۸۹۷

عزيزانى كه طرحهاى سود آور توليدى ، دارند طرحهاى خود را مطرح كنند ، و با كارشناسان حاضر به بحث بنشيند ، مطمئن باشيد ، سرمايه گذاران پس از تاييد طرح شما توسط كارشناسان ، در طرح شما سرمايه گذارى خواهند كرد
من مشاور مالی پیمانکاری هستم که به خاطر مشکلات مالی برای تکمیل پروژه 125واحدی در منطقه 22حاضراست قرارداد مشارکت خود را با کارفرمایش به پیمانکار جدید واگذار کند
.
سروناز ۳۳۹۶۷۷

سلام

ضمن خیرمقدم لطفاباذکرنام ونام خانوادگی ومشخصات ، خودرابطورکامل معرفی فرمائید.
امیرسینا ۹۲۵۱۴

عزيزانى كه طرحهاى سود آور توليدى ، دارند طرحهاى خود را مطرح كنند ، و با كارشناسان حاضر به بحث بنشيند ، مطمئن باشيد ، سرمايه گذاران پس از تاييد طرح شما توسط كارشناسان ، در طرح شما سرمايه گذارى خواهند كرد
درود... بک طرح پر سود وزودبارده داریم. چگونه وکجا بیان کنیم. البته بازارشم داریم...
رشید ۸۷۳۱۴

درود شب بخير
رشید ۸۷۳۱۴

غلامرضا خواجوي هستم ساکن نوشهر کاردان دامپزشکي و بيش از 10سال پرورش ماهي دارم، براي مکانيزه کردن پرورش ماهي و توليد و پرورش ماهي خاوياري نياز به سرمايه گذار دارم
رشید ۸۷۳۱۴

همچنين در خصوص پرورش ماهي در قفسهاي دريايي نياز به سرمايه گذار،دارم
مریم بانو ۵۵۴۵۹

همچنين در خصوص پرورش ماهي در قفسهاي دريايي نياز به سرمايه گذار،دارم
سلام
جناب آقای خواجوی

مواردزیرراارائه فرمائید:

1- خلاصه طرح یاپروپوزال،
2- طرح توجیهی فنی اقتصادی وبیزنس پلن،
3- رزومه، بخصوص علم وتخصص وتجربه، ودستاوردهاونتائج کاری خوددرخصوص طرح های موردنظرتان،
4- آورده نقدی وغیرنقدی خودتان،
5- نحوۀ ایجاداطمینان درسرمای گذار،
6- سودخالص سالانۀموردپیش بینی برای سرمایه گذار،
7- جمع بندی خودازکلیه موارد.

آرزومندتوفیق وسرفرازی برای سرمایه گذاروشما،
مریم بانو ۵۵۴۵۹

درود... بک طرح پر سود وزودبارده داریم. چگونه وکجا بیان کنیم. البته بازارشم داریم...
سلام

سرکارخانم چراغی

مواردزیرراارائه فرمائید:

1- خلاصه طرح یاپروپوزال،
2- طرح توجیهی فنی اقتصادی وبیزنس پلن،
3- رزومه، بخصوص علم وتخصص وتجربه، ودستاوردهاونتائج کاری خوددرخصوص طرح های موردنظرتان،
4- آورده نقدی وغیرنقدی خودتان،
5- نحوۀ ایجاداطمینان درسرمای گذار،
6-جمع بندی خودازکلیه موارد.

آرزومندتوفیق وسرفرازی برای سرمایه گذاروشما،
امیرسینا ۹۲۵۱۴

سلام

سرکارخانم چراغی

مواردزیرراارائه فرمائید:

1- خلاصه طرح یاپروپوزال،
2- طرح توجیهی فنی اقتصادی وبیزنس پلن،
3- رزومه، بخصوص علم وتخصص وتجربه، ودستاوردهاونتائج کاری خوددرخصوص طرح های موردنظرتان،
4- آورده نقدی وغیرنقدی خودتان،
5- نحوۀ ایجاداطمینان درسرمای گذار،
6-جمع بندی خودازکلیه موارد.

آرزومندتوفیق وسرفرازی برای سرمایه گذاروشما،
درود. ممنون از توجهتون چشم
رشید ۸۷۳۱۴

سلام
جناب آقای خواجوی

مواردزیرراارائه فرمائید:

1- خلاصه طرح یاپروپوزال،
2- طرح توجیهی فنی اقتصادی وبیزنس پلن،
3- رزومه، بخصوص علم وتخصص وتجربه، ودستاوردهاونتائج کاری خوددرخصوص طرح های موردنظرتان،
4- آورده نقدی وغیرنقدی خودتان،
5- نحوۀ ایجاداطمینان درسرمای گذار،
6- سودخالص سالانۀموردپیش بینی برای سرمایه گذار،
7- جمع بندی خودازکلیه موارد.

آرزومندتوفیق وسرفرازی برای سرمایه گذاروشما،
درود روز بخير در خصوص پروژه اول پرورش ماهي با اب چاه 10ساله که اجرا شده ولي به دليل مشکل مالي تقريبا نيمه تعطيله و براورد سرمايه بر حسب سايز ماهي ونوع تجهيزات براورد ميشه وميتوان بعنوان پشتيبان طرح پرورش ماهي در قفسهاي دريايي نيز استفاده نمود.
رشید ۸۷۳۱۴

درخصوص تهيه موارد خواسته شده بالا بايد اول با سرمايه گذار صحبت بشه و بعد مدارک بروزرساني بشه
رشید ۸۷۳۱۴

معمولا طرح نويسي چون براي بانک نوشته ميشه عدد ورقمهاش با اجرا فرق ميکنه
امیرسینا ۹۲۵۱۴

معمولا طرح نويسي چون براي بانک نوشته ميشه عدد ورقمهاش با اجرا فرق ميکنه
دقیقا...قابل توجه جناب ارباب..
میكائیل ۱۰۵۸۸۴

سلام دوستان
تذکر یادآوری
یک موضوع کلی در نظام اقتصادی ایران وجوددارد که بنده به مختصردر باره اون توضیح میدهم.
من دیده ام در راس منابع وگفته های صاحب نظران حتی اقتصادی که اصرار دارند تولیداولویت بردو رکن تامین وتوزیع دارداین یک برداشت استراتژیک اشتباه حداقل در این زمان است.
دوستان یک سازمانی سالیان سال است زیر نظرسازمان سیا که برای کشورهای دنیا با ترفند دلسوزی وفریب ونزدیکی علمی موابانه با مدیران تصمیم گیراقتصادی وسیاسی کشورها نسخه های اشتباه برای کشورها میپیچند وآدرس علمی اشتباه ناهمگون برای اقتصادکشورها در قالب مثلا طرح رشد اقتصادیا رفع محرومیت وگرسنگی فلان کشور مینویسند که کلیت این طرح بخشی ازدکترینی بنام(پیروزی بدون جنگ نیکسون است) به خورد ملتها میدهند.
دوستان الزاما موفقیت یک کشور در
ساختارکلی اقتصادی هرکشوری از سه رکن تشکیل میشود.
۱- تامین
۲ - تولید
۳- توزیع

الزاما تولید در همه کشورها مزیت نیست. اساسا در یک کشوری پتانسیل تامین وتولید کالایی را نداردواصراربه تولید آن کالا وکمک نهادهای بین المللی( مستعمره) آمریکا نوعی فریب وگمراهی و نابودکردن منابع انسانی و فیزیکی و زیستی وسرگرمی یک یا چند دهه آن ملت ودر نتیجه منجربه عقب ماندگی آن ملت میشود .
هوشیار باشیم سرمایه گذاری برای تولید بعضی کالاهها یا کوتاه مدت یا ناپایدار یا اساسا اشتباه است.
یا الزاما ترکیب تامین وتولید توزیع در بعضی ازبرهه ها زمانی یا شرایط حاکم سیاسی اقتصادی و اجتماعی فعلی باید تغییر کندمثلا باید بشود(توزیع تولید تامین)
اگر سرنوشت وعلت شکست اکثر طرح های تولیدی در ایران را مطالعه و آسیب شناسی کنیم متوجه میشویم علت شکست در عدم وجود ساختار و نظام توزیع (اعم توزیع نادرست ونادرست وناعادلانه یا نابجای سرمایه ویا کالا)بوده است .
بعد از یک دهه متوجه میشویم سرمایه ومنابع و زمان همه به هدر رفته است.
منظورم ازاین همه پرحرفی این است مواظب باشید تشکیل صندوق سرمایه گذاری کمپین ادعای بزرگی را بیان داشته و اگر خدای ناخواسته غیر کارشناسی پیش رودومبتنی برساختاری درست استوار نباشدوعملاپاسخگوی توقعات معنوی و مادی اهداف کمپین نباشدخدای ناخواسته باشکست روبرومیشودو فرصت چسباندن هزاران انگ توسط موافقان ربا که اتفاقا دارای همه نوع امکانات رسانه ای و تبلیغی و سرمایه لازم وپست ومقام متاسفانه بیشتراز اعضاء کمپین نیز میباشند، را ایجاد کرده ایم.
پیشنهاد بنده این است(نجگیدن بهترازبد جنگیدن است)
اهداف کمپین را سبک نشماریم.
ربا غده سرطانی با طول عمربالاونهادینه شده وبه ظاهر مشروع و قانونی دراقتصاد اسلامی این کشور بوده وهست .
فکر میکم این کمپین ابتدا احتیاج به ۱- مکانی برای تشکیل و شناسایی منابع انسانی معتقد متخصص دارد.
۲- اساسنامه در چهارچوب قانون
۳- بعدتدوین اهداف و سیاستها با توجه به منابع و امکانات دشمن (موافقان ربا)
در کل آرزوی موفقیت وآمادگی خدمت به به این حرکت بزرگ را دارم.
میكائیل ۱۰۵۸۸۴

سلام
بنده با استدلال و منطق موفقیت ۱۰۰% طرحها را تضمین میکنم.
چون بنده کارشناس باتجربه ۲۰ ساله توسعه بازار هستم.
میكائیل ۱۰۵۸۸۴

خوردن یک قرص یایک دارو از طف سازنده تضمین شده بشرط اینکه اولا مریض تحت نظر کامل پزشک مدعی مسئول باشد دوما مریض به تمام فرامین پزشک بدون قید وشرط عمل کند.
میكائیل ۱۰۵۸۸۴

دوستان یکی از مشکلات اساسی شکست طرحها عدم وجود نهاد و یا کارشناس تضمین موفقیت طرح است که در ایران وجود ندارد مثل مهندس ناظر معتقد متعهد در ساختمان.
میكائیل ۱۰۵۸۸۴

دوستان درهرتشکلی متاسفانه همیشه عده ای فرصت طلب هستند که مترصد فرصتندکه منافع شخصی خودرا پیش ببرند نه اهداف بلند گروه یا ملت را
پس مراقب اهداف والای کمپین باشیم
بنده قبل از سرمایه گذاری وهزینه بطور رایگان موفقیت طرحهای (فقط) اعضاء را تضمین میکنم.تا در آینده طرحها دچار مشکل نشوند و بعد به حساب عملکرد بد کمپین نوشته شود.