سوالات آزمون های دانشگاه های ترکیه 
عنوان گروه یا کانال:

سوالات آزمون های دانشگاه های ترکیه


توضیحات: هدف این گروه ارسال سوالات درسی و حل آنهاست برای سوالات دیگر به گروه دیگر مراجعه فرمایید.
شناسه: @
تعداد اعضا: 540
اناهید ۳۷۴۷۹۶

كاملیا ۱۵۳۰۴۵

سپندار ۳۱۴۵۰۵

6.4=24 3.2=6 24-6=18
كاملیا ۱۵۳۰۴۵

6.4=24 3.2=6 24-6=18
🌹🌹
كاملیا ۱۵۳۰۴۵

محمدرسول ۳۱۵۴۱۵

كاملیا ۱۵۳۰۴۵

ب درسته
بله چطوری؟
آربیتا ۳۰۶۹۸۰

محمدرسول ۳۱۵۴۱۵

ببین مربع یعنی ۵ضرب در ۹
كاملیا ۱۵۳۰۴۵

مثلث چی میشه؟
محمدرسول ۳۱۵۴۱۵

منفی دوازده
كاملیا ۱۵۳۰۴۵

منفی دوازده
🙏🙏
محمدرسول ۳۱۵۴۱۵

محمدرسول ۳۱۵۴۱۵

خاهش
اینا ماله متروپله؟
كاملیا ۱۵۳۰۴۵

بله میخوای ؟
محمدرسول ۳۱۵۴۱۵

بله میخوای ؟
بله
كاملیا ۱۵۳۰۴۵

چطوری بدم😁😁
كاملیا ۱۵۳۰۴۵

۶۰۰ صفحه هست
محمدرسول ۳۱۵۴۱۵

کدوم ساله؟
كاملیا ۱۵۳۰۴۵

محمدرسول ۳۱۵۴۱۵

شما تازه شروع کردیک
كاملیا ۱۵۳۰۴۵

محمدرسول ۳۱۵۴۱۵

كاملیا ۱۵۳۰۴۵

یک ماهی میشه
محمدرسول ۳۱۵۴۱۵

محمدرسول ۳۱۵۴۱۵

آره خوبه
میشه از رو جلدش یه عکس بندازی بفرستی ببینم خوندم یانه
كاملیا ۱۵۳۰۴۵

صفحه توضیحات داره
كاملیا ۱۵۳۰۴۵

کپیش رو گرفتم اصل نیست
محمدرسول ۳۱۵۴۱۵

باشه ببینم میفهمم
كاملیا ۱۵۳۰۴۵

كاملیا ۱۵۳۰۴۵

باشه ببینم میفهمم
خدمت شما 👆👆
كاملیا ۱۵۳۰۴۵

كاملیا ۱۵۳۰۴۵

مختار ۲۵۹۰۸۳

جلدش مشكي هست
محمدرسول ۳۱۵۴۱۵

كاملیا ۱۵۳۰۴۵

عرض کردم جلد نداره
محمدرسول ۳۱۵۴۱۵

آره از کتاب خوبی شروع کردی
محمدرسول ۳۱۵۴۱۵

واسه آغاز خوبه ولی سطحش پایینه
مختار ۲۵۹۰۸۳

عرض کردم جلد نداره
سوالي نپرسيدم

تاكيدي عرض كردم
كاملیا ۱۵۳۰۴۵

سوالي نپرسيدم

تاكيدي عرض كردم
فکر کردم اقا سینا پرسید نه عزیزم جلد نداره
كاملیا ۱۵۳۰۴۵

مختار ۲۵۹۰۸۳

اولي بتوان ٣
مختار ۲۵۹۰۸۳

مختار ۲۵۹۰۸۳

سپندار ۳۱۴۵۰۵

اولي بتوان ٣
👍
كاملیا ۱۵۳۰۴۵

مختار ۲۵۹۰۸۳

كاملیا ۱۵۳۰۴۵

كاملیا ۱۵۳۰۴۵

آربیتا ۳۰۶۹۸۰

كاملیا ۱۵۳۰۴۵

كاملیا ۱۵۳۰۴۵

آربیتا ۳۰۶۹۸۰

كاملیا ۱۵۳۰۴۵

ردیف اول رو چطوری حل کردین ؟
كاملیا ۱۵۳۰۴۵

آربیتا ۳۰۶۹۸۰

ردیف اول رو چطوری حل کردین ؟
سوالات آزمون های دانشگاه های ترکیه
كاملیا ۱۵۳۰۴۵

محمدرسول ۳۱۵۴۱۵

محمدرسول ۳۱۵۴۱۵

آقا کسی می تونه این هوش و حل کنه؟
مریمی ۳۳۸۹۱۳

محمدرسول ۳۱۵۴۱۵

A 17
چه طوری میشه توضیح بدین
مریمی ۳۳۸۹۱۳

محمدرسول ۳۱۵۴۱۵

8-2 =7-1
خیلی ممنون
مریمی ۳۳۸۹۱۳

مریمی ۳۳۸۹۱۳

كاملیا ۱۵۳۰۴۵

كاملیا ۱۵۳۰۴۵

كاملیا ۱۵۳۰۴۵

جوابتون چنده برای سوالات بالا
مختار ۲۵۹۰۸۳

مختار ۲۵۹۰۸۳

گزينه هاش؟
كاملیا ۱۵۳۰۴۵

مختار ۲۵۹۰۸۳

چطوری
جمع اعداد + عدد اول
٤+٩+٧+٦+٤=٣٠
كاملیا ۱۵۳۰۴۵

ندارم فقط این عکسه
كاملیا ۱۵۳۰۴۵

جمع اعداد + عدد اول
٤+٩+٧+٦+٤=٣٠
🙏
كاملیا ۱۵۳۰۴۵

كاملیا ۱۵۳۰۴۵

جواب نهایی چطوری میاد
كاملیا ۱۵۳۰۴۵

دایره ضرب هست
مربع جمع
مثلث توان
كاملیا ۱۵۳۰۴۵

ولی جواب نهایی چطوری میاد
مختار ۲۵۹۰۸۳

كاملیا ۱۵۳۰۴۵

٣+١٢=١٥
جواب کدومه؟
مختار ۲۵۹۰۸۳

كاملیا ۱۵۳۰۴۵

۱۲ و ۳ از کجا اومد
مختار ۲۵۹۰۸۳

٧ رو عاملاشو انجام دادم
شد ٣
مختار ۲۵۹۰۸۳

٢٤ هم عاملاشو انجام دادم
شد١٢
كاملیا ۱۵۳۰۴۵

روی کاغذ بنویسین ممنون میشم
مختار ۲۵۹۰۸۳

٧ بتوان ٢ ميشه ٤٩
٤٩ ك داخل مربع عست ميشه ٤+٩=١٣
١٣داخل دايره ميشه ٣*١=٣
كاملیا ۱۵۳۰۴۵

٧ بتوان ٢ ميشه ٤٩
٤٩ ك داخل مربع عست ميشه ٤+٩=١٣
١٣داخل دايره ميشه ٣*١=٣
🌹🌹
سپندار ۳۱۴۵۰۵

https://t.me/joinchat/AAAAAESAdw65pI5hQZOZZg linke guruh
محمدرسول ۳۱۵۴۱۵

محمدرسول ۳۱۵۴۱۵

میشه سوال ۶ رو راه حلشو بگین
مختار ۲۵۹۰۸۳

محمدرسول ۳۱۵۴۱۵

d)18
ببخشید میشه راه حلشو بگین؟
مختار ۲۵۹۰۸۳

مختار ۲۵۹۰۸۳

باسليقه تر از اين نميشد ديگه 😂
محمدرسول ۳۱۵۴۱۵

باسليقه تر از اين نميشد ديگه 😂
مرسی
امیرپرویز ۳۷۹۲۴۴

امیرپرویز ۳۷۹۲۴۴

امیرپرویز ۳۷۹۲۴۴

Soval man ra deda mitanin
كسری ۶۱۵۴۸