ستونهای آسمان
عنوان گروه یا کانال:

ستونهای آسمان


توضیحات: ♻ مطالب این کانال با ترجمه مستقیم از کتب زبان اصلی و سایت ناسا در اختیار شما قرار می گیرد. ♻ کد شامد: 1-1-716772-61-2-2 ? کتابخانه نجوم: @Astrobooks ? تعرفه تبلیغات: @SkyPillar
شناسه: Sky_Pillars@
تعداد اعضا: 46742
ستونهای آسمان

اگر درسطح #مریخ قرار بگیرید نور‌ِ قمر بزرگتر آن #فوبوس، تنها ‌١/۲۰ نوری است که ما از سطح زمین کره #ما‌ه رو مشاهده میکنیم. و قمر کوچکتر آن #دیموس تنها به اندازه یک ستاره کم سو بنظر میرسد.

@Sky_Pillars
اگر درسطح #مریخ قرار بگیرید نور‌ِ قمر بزرگتر آن #فوبوس، تنها ‌١/۲۰ نوری است که ما از سطح زمین کره #ما‌ه رو مشاهده میکنیم. و قمر کوچکتر آن #دیموس تنها به اندازه یک ستاره کم سو بنظر میرسد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ستاره #آنتارس در صورت فلکی #عقرب یک ابرغول سرخ در فاصله ٥٢٠ سال نوری از منظومه شمسی می باشد، و با وجود اینکه قطر آن ٢٣٠ برابر خورشید است، در آسمان فقط بصورت یک نقطه کوچک دیده می شود.

@Sky_Pillars
ستاره #آنتارس در صورت فلکی #عقرب یک ابرغول سرخ در فاصله ٥٢٠ سال نوری از منظومه شمسی می باشد، و با وجود اینکه قطر آن ٢٣٠ برابر خورشید است، در آسمان فقط بصورت یک نقطه کوچک دیده می شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

جو بسیار رقیق در #پلوتو و فاصله بسیار زیاد آن از خورشید، باعث یخ زدن متان و دی‌اکسیدکربن در سطح آن شده و این یخها یک سطح انعکاس کننده در اطراف هسته صخره‌ای آن بوجود می‌آورد.

@Sky_Pillars
جو بسیار رقیق در #پلوتو و فاصله بسیار زیاد آن از خورشید، باعث یخ زدن متان و دی‌اکسیدکربن در سطح آن شده و این یخها یک سطح انعکاس کننده در اطراف هسته صخره‌ای آن بوجود می‌آورد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ستارگان درحال مرگ بشکل #سوپرنووا منفجر میشوند و یک پوششی از گازهای درخشان درفضا برجای میگذارند، که حتی هزاران سال بعداز انفجار، این گازها باسرعت ٦.٥ میلیون کیلومتر برساعت منبسط میشوند.

@Sky_Pillars
ستارگان درحال مرگ بشکل #سوپرنووا منفجر میشوند و یک پوششی از گازهای درخشان درفضا برجای میگذارند، که حتی هزاران سال بعداز انفجار، این گازها باسرعت ٦.٥ میلیون کیلومتر برساعت منبسط میشوند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

یک یوفوشناس فنلاندی، تایید کرده بیگانگان به کره #ماه سفر کرده‌اند. این شخص توسط تصاویر مدارگرد LROC، یک #هرم درنزدیکی دهانه #ائودوکسوس کشف کرده که معتقد است توسط بیگانگان ساخته شده است.

@Sky_Pillars
یک یوفوشناس فنلاندی، تایید کرده بیگانگان به کره #ماه سفر کرده‌اند. این شخص توسط تصاویر مدارگرد LROC، یک #هرم درنزدیکی دهانه #ائودوکسوس کشف کرده که معتقد است توسط بیگانگان ساخته شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#یوفوشناسان با کشف این هرم و بررسی تصاویر ماه، بارها و بارها اثری از تمدن #فرازمینی را یافته‌، و ناسا را متهم به پنهان سازی درخصوص عدم نشر وجود موجودات فرازمینی بر روی کره ماه می نمایند.

@Sky_Pillars
#یوفوشناسان با کشف این هرم و بررسی تصاویر ماه، بارها و بارها اثری از تمدن #فرازمینی را یافته‌، و ناسا را متهم به پنهان سازی درخصوص عدم نشر وجود موجودات فرازمینی بر روی کره ماه می نمایند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

مکانهایی در #مریخ وجود دارد که #سیگنال رادارها بعد از برخورد به آنها ناپدید می شوند، زیرا در این مناطق غبارهای مریخی بقدری #رقیق هستند که اجازه عبور سیگنالها را، از میان خود نمیدهند.

@Sky_Pillars
مکانهایی در #مریخ وجود دارد که #سیگنال رادارها بعد از برخورد به آنها ناپدید می شوند، زیرا در این مناطق غبارهای مریخی بقدری #رقیق هستند که اجازه عبور سیگنالها را، از میان خود نمیدهند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

درماموریت #آپولو۱۱ فضانوردان گزارش دادند جسمی عجیب درنزدیک آنهاست. آنها تصور کردند این جسم بخش جداشده موشک SIV-B است، اما از زمین خبر رسید این موشک بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر ازآنها فاصله دارد!

@Sky_Pillars
درماموریت #آپولو۱۱ فضانوردان گزارش دادند جسمی عجیب درنزدیک آنهاست. آنها تصور کردند این جسم بخش جداشده موشک SIV-B است، اما از زمین خبر رسید این موشک بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر ازآنها فاصله دارد!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

مدار #ماهواره‌ها ازنظر ارتفاع میتواند در فواصلی از چند صد تا چند هزار کیلومتر را شامل شود. طبق قوانین #گرانش هرچه مدار یک ماهواره از زمین دورتر باشد سرعت حرکت آن بدور زمین کمتر است.

@Sky_Pillars
مدار #ماهواره‌ها ازنظر ارتفاع میتواند در فواصلی از چند صد تا چند هزار کیلومتر را شامل شود. طبق قوانین #گرانش هرچه مدار یک ماهواره از زمین دورتر باشد سرعت حرکت آن بدور زمین کمتر است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دانشمندان با برسی اتمسفر سیاره فراخورشیدی #Wasp_39b بطور شگفت آوری موفق به کشف #بخار_آب در اتمسفر این سیاره شدند. آنها همچنین پیش‌بینی کردند این سیاره ٣ برابر #زحل آب مایع در خود دارد.

@Sky_Pillars
دانشمندان با برسی اتمسفر سیاره فراخورشیدی #Wasp_39b بطور شگفت آوری موفق به کشف #بخار_آب در اتمسفر این سیاره شدند. آنها همچنین پیش‌بینی کردند این سیاره ٣ برابر #زحل آب مایع در خود دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#سحابی زادگاهی است که در آن ستارگان از گازهای درون آن متولد شده و بعد از تولد، نور مادون قرمز آنها باعث درخشش سحابی میشود. بسیاری از ستارگان دراین سحابی کمتر از یک میلیون سال عمر دارند.

@Sky_Pillars
#سحابی زادگاهی است که در آن ستارگان از گازهای درون آن متولد شده و بعد از تولد، نور مادون قرمز آنها باعث درخشش سحابی میشود. بسیاری از ستارگان دراین سحابی کمتر از یک میلیون سال عمر دارند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ستاره #Pollux یا #سرپسین یک غول سرخ درفاصله ٣٤ سال نوری از زمین و پرنورترین ستاره صورت فلکی #دوپیکر می باشد. شعاع این ستاره ٩ برابر خورشید است و از ساعت ١٩ به بعد درآسمان قابل رویت است.

@Sky_Pillars
ستاره #Pollux یا #سرپسین یک غول سرخ درفاصله ٣٤ سال نوری از زمین و پرنورترین ستاره صورت فلکی #دوپیکر می باشد. شعاع این ستاره ٩ برابر خورشید است و از ساعت ١٩ به بعد درآسمان قابل رویت است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ستاره #Arcturus یا #ژوبین_دار یک اَبَرغول سرخ در فاصله ٣٧ سال نوری از زمین و در صورت فلکی #گاوران می باشد. این ستاره سومین ستاره درخشان آسمان شب است و در ساعت ١٢ نیمه شب قابل رویت است.

@Sky_Pillars
ستاره #Arcturus یا #ژوبین_دار یک اَبَرغول سرخ در فاصله ٣٧ سال نوری از زمین و در صورت فلکی #گاوران می باشد. این ستاره سومین ستاره درخشان آسمان شب است و در ساعت ١٢ نیمه شب قابل رویت است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

گروه کهکشان های #محلی که کهکشان راه شیری هم یکی از اعضای آن می باشد، شامل بیش از ٥٤ کهکشان است که بیشتر آنها کهکشان #کوتوله هستند. مرکز گرانش این خوشه کهکشان راه شیری و آندرومدا می باشد.

@Sky_Pillars
گروه کهکشان های #محلی که کهکشان راه شیری هم یکی از اعضای آن می باشد، شامل بیش از ٥٤ کهکشان است که بیشتر آنها کهکشان #کوتوله هستند. مرکز گرانش این خوشه کهکشان راه شیری و آندرومدا می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

خوشه کهکشانی #Virgo یا #دوشیزه درفاصله ٥٤ میلیون سال نوری شامل بیش از ٢٠٠٠ کهکشان است. این خوشه با قطر ١٥میلیون سال نوری، حدود ٥٠ برابر خوشه محلی، کهکشان دارد.

@Sky_Pillars
خوشه کهکشانی #Virgo یا #دوشیزه درفاصله ٥٤ میلیون سال نوری شامل بیش از ٢٠٠٠ کهکشان است. این خوشه با قطر ١٥میلیون سال نوری، حدود ٥٠ برابر خوشه محلی، کهکشان دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اَبَرخوشه #لانیاکیا باوسعت ٥٠٠ میلیون سال نوری، شامل ١٠٠ هزارکهکشان است. جرم این خوشه یک #کوادریلیون برابر خورشید است و کهکشان راه شیری بامیلیاردها ستاره، تنها یک نقطه دراین ابرخوشه است.

@Sky_Pillars
اَبَرخوشه #لانیاکیا باوسعت ٥٠٠ میلیون سال نوری، شامل ١٠٠ هزارکهکشان است. جرم این خوشه یک #کوادریلیون برابر خورشید است و کهکشان راه شیری بامیلیاردها ستاره، تنها یک نقطه دراین ابرخوشه است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#جهان هستی شامل سیاهچاله‌ها درابعاد ثانیه نوری،ستاره‌های باینری ساعت نوری،خوشه ستاره‌ای ٨ سال نوری، کهکشانها ‌١٠٠ هزار سال، ابرخوشه ٥٠٠ میلیون و شبکه کیهانی میلیاردها سال نوری می باشند.

@Sky_Pillars
#جهان هستی شامل سیاهچاله‌ها درابعاد ثانیه نوری،ستاره‌های باینری ساعت نوری،خوشه ستاره‌ای ٨ سال نوری، کهکشانها ‌١٠٠ هزار سال، ابرخوشه ٥٠٠ میلیون و شبکه کیهانی میلیاردها سال نوری می باشند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این یک تصویر زیبا از کهکشان #M96 درفاصله ٣٥ میلون سال نوری می باشد. این کهکشان با قطر ١٠٠ هزار سال نوری تقریباً هم اندازه کهکشان راه شیری است و پرنورترین کهکشان درصورت فلکی #شیر می باشد.

@Sky_Pillars
این یک تصویر زیبا از کهکشان #M96 درفاصله ٣٥ میلون سال نوری می باشد. این کهکشان با قطر ١٠٠ هزار سال نوری تقریباً هم اندازه کهکشان راه شیری است و پرنورترین کهکشان درصورت فلکی #شیر می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این نقوش رنگارنگ با وسعت ٣٠ سال نوری، ‌در قسمت جنوبی سحابی #اوریون قرار گرفته است. دراین منطقه‌ فوران ستارگان پرانرژی، گازها و مواد سحابی را باسرعت صدها کیلومتر برثانیه به بیرون میرانند.

@Sky_Pillars
این نقوش رنگارنگ با وسعت ٣٠ سال نوری، ‌در قسمت جنوبی سحابی #اوریون قرار گرفته است. دراین منطقه‌ فوران ستارگان پرانرژی، گازها و مواد سحابی را باسرعت صدها کیلومتر برثانیه به بیرون میرانند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

حدود ۲۲۵ میلیون سال طول میکشد تا خورشید یک دور پیرامون کهکشان راه شیری بچرخد این مدت زمان یک #سال_کیهانی نام دارد. بازپسین باری که خورشید دراین نقطه بوده #دایناسورها روی زمین بوده‌اند!

@Sky_Pillars
حدود ۲۲۵ میلیون سال طول میکشد تا خورشید یک دور پیرامون کهکشان راه شیری بچرخد این مدت زمان یک #سال_کیهانی نام دارد. بازپسین باری که خورشید دراین نقطه بوده #دایناسورها روی زمین بوده‌اند!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

انتشار این تصویر از #مریخ غوغایی درعموم به پا کرد، چرا که چهره‌ای از صورت یک موجود عجیب را نشان میدهد. تصورها بر این است که این صورتک عجیب در واقع یک بنای یاد بود از موجودات #بیگانه است!

@Sky_Pillars
انتشار این تصویر از #مریخ غوغایی درعموم به پا کرد، چرا که چهره‌ای از صورت یک موجود عجیب را نشان میدهد. تصورها بر این است که این صورتک عجیب در واقع یک بنای یاد بود از موجودات #بیگانه است!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#مریخ اغلب سومین جرم روشن آسمان، بعداز #ماه و #زهره می باشد. درسایر زمانها، مدار مریخ بگونه‌ای خواهد شد که بیش از ٣٠٠ میلیون کیلومتر از زمین دور، و فقط مانند یک ستاره کم سو مشاهده میشود.

@Sky_Pillars
#مریخ اغلب سومین جرم روشن آسمان، بعداز #ماه و #زهره می باشد. درسایر زمانها، مدار مریخ بگونه‌ای خواهد شد که بیش از ٣٠٠ میلیون کیلومتر از زمین دور، و فقط مانند یک ستاره کم سو مشاهده میشود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سحابی #پلیکان با ستونهایی ازگاز، جایی است که درآن ستارگان جوان در غبارهایی به رنگ تاریک شکل میگیرند و #هیدروژن، #نیتروژن و #اکسیژن یونیزه شده، باعث ساطع شدن این رنگها دراین سحابی میشوند.

@Sky_Pillars
سحابی #پلیکان با ستونهایی ازگاز، جایی است که درآن ستارگان جوان در غبارهایی به رنگ تاریک شکل میگیرند و #هیدروژن، #نیتروژن و #اکسیژن یونیزه شده، باعث ساطع شدن این رنگها دراین سحابی میشوند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

حدود ٤٧ سال پیش #آپولو١٤ بر سطح کره #ماه فرود آمد. دراین تصویر یکی از فضانوردان درکنار ماژول سیاری قرار گرفته است که توسط آن وسایلی ازقبیل دوربین و نمونه‌های جمع آوری شده را حمل میکردند.

@Sky_Pillars
حدود ٤٧ سال پیش #آپولو١٤ بر سطح کره #ماه فرود آمد. دراین تصویر یکی از فضانوردان درکنار ماژول سیاری قرار گرفته است که توسط آن وسایلی ازقبیل دوربین و نمونه‌های جمع آوری شده را حمل میکردند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#پلوتو نسبت به سایر سیارات بیشترین #کشیدگی مداری را دارد.حدود ۲۴۸ سال طول میکشد تا این #کوتوله از فواصل نزدیکِ مدار نپتون تا فواصل دور از ۴.۵ تا ۷.۳ میلیارد کیلومتری دور خورشید گردش کند.

@Sky_Pillars
#پلوتو نسبت به سایر سیارات بیشترین #کشیدگی مداری را دارد.حدود ۲۴۸ سال طول میکشد تا این #کوتوله از فواصل نزدیکِ مدار نپتون تا فواصل دور از ۴.۵ تا ۷.۳ میلیارد کیلومتری دور خورشید گردش کند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در سال ٢٠٠٦ ابزار #OMI که روی ماهواره #آئورا ناسا نصب است، حفره‌ای را درلایه #اوزون برفراز جنوبگان نشان داد که بزرگترین نمونه تا زمان خود بود و وسعتی معادل ٢٧.٥ میلیون کیلومتر مربع داشت.

@Sky_Pillars
در سال ٢٠٠٦ ابزار #OMI که روی ماهواره #آئورا ناسا نصب است، حفره‌ای را درلایه #اوزون برفراز جنوبگان نشان داد که بزرگترین نمونه تا زمان خود بود و وسعتی معادل ٢٧.٥ میلیون کیلومتر مربع داشت.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#شفق‌های قطبی یکی از طبیعی‌ترین و زیباترین پدیده‌های جو زمین است. این پدیده به علت جاری شدن #ذرات_باردار خورشیدی در لایه‌های زیرین جو زمین، و در ارتفاع ٣٠٠ تا ٧٠٠ کیلومتری بوجود می آیند.

@Sky_Pillars
#شفق‌های قطبی یکی از طبیعی‌ترین و زیباترین پدیده‌های جو زمین است. این پدیده به علت جاری شدن #ذرات_باردار خورشیدی در لایه‌های زیرین جو زمین، و در ارتفاع ٣٠٠ تا ٧٠٠ کیلومتری بوجود می آیند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#سیاهچاله‌ مرکزی خوشه #Phoenix بزرگترین سیاهچاله شناخته شده در جهان است. این سیاهچاله ٥ هزار برابر سیاهچاله مرکزی‌ کهکشان راه شیری است و جرمی ٢٠ میلیارد برابر خورشید دارد.

@Sky_Pillars
#سیاهچاله‌ مرکزی خوشه #Phoenix بزرگترین سیاهچاله شناخته شده در جهان است. این سیاهچاله ٥ هزار برابر سیاهچاله مرکزی‌ کهکشان راه شیری است و جرمی ٢٠ میلیارد برابر خورشید دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

قطر افق رویداد سیاهچاله مرکزی خوشه #Phoenix حدود ١١٥ میلیارد کیلومتر است که این فاصله ١٩ برابر فاصله خورشید تا پلوتو است و هر چیزی دراین شعاع قرار گیرد، توسط این سیاهچاله بلعیده میشود.

@Sky_Pillars
قطر افق رویداد سیاهچاله مرکزی خوشه #Phoenix حدود ١١٥ میلیارد کیلومتر است که این فاصله ١٩ برابر فاصله خورشید تا پلوتو است و هر چیزی دراین شعاع قرار گیرد، توسط این سیاهچاله بلعیده میشود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

قطر افق رویداد سیاهچاله مرکزی خوشه #Phoenix حدود ١١٥ میلیارد کیلومتر است که این فاصله ١٩ برابر فاصله خورشید تا پلوتو است و هر چیزی دراین شعاع قرار گیرد، توسط این سیاهچاله بلعیده میشود.

@Sky_Pillars
قطر افق رویداد سیاهچاله مرکزی خوشه #Phoenix حدود ١١٥ میلیارد کیلومتر است که این فاصله ١٩ برابر فاصله خورشید تا پلوتو است و هر چیزی دراین شعاع قرار گیرد، توسط این سیاهچاله بلعیده میشود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بادهای #مریخی در مقایسه با بادهای #زمینی قدرت بسیار کمتری دارند. زیرا #اتمسفر مریخ بسیار رقیق است و بادهایی باسرعت ۱۳۳ کیلومتر برساعت، قدرتی معادل بادهای ۱۰ کیلومتر برساعت زمین را دارند.

@Sky_Pillars
بادهای #مریخی در مقایسه با بادهای #زمینی قدرت بسیار کمتری دارند. زیرا #اتمسفر مریخ بسیار رقیق است و بادهایی باسرعت ۱۳۳ کیلومتر برساعت، قدرتی معادل بادهای ۱۰ کیلومتر برساعت زمین را دارند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این تصویر زیبا در طول موج نزدیک مادون قرمز به ثبت رسیده است، و در آن ابرهای غبارآلود سحابی معروف #سراَسب در فاصله ١٦٠٠ سال نوری، و انعکاس سحابی #NGC2023 به زیبایی نمایان شده است.

@Sky_Pillars
این تصویر زیبا در طول موج نزدیک مادون قرمز به ثبت رسیده است، و در آن ابرهای غبارآلود سحابی معروف #سراَسب در فاصله ١٦٠٠ سال نوری، و انعکاس سحابی #NGC2023 به زیبایی نمایان شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سه ماموریت سرنشین دار #آپولو ١٥،‌ ١٦ و ١٧ هرکدام یک #خودروی مه نورد آلومینیومی را باخود به ماه بردند.فضانوردان به کمک این خودروها میتوانستند مسافتی ١٠ برابر پای پیاده، درسطح ماه طی کنند.

@Sky_Pillars
سه ماموریت سرنشین دار #آپولو ١٥،‌ ١٦ و ١٧ هرکدام یک #خودروی مه نورد آلومینیومی را باخود به ماه بردند.فضانوردان به کمک این خودروها میتوانستند مسافتی ١٠ برابر پای پیاده، درسطح ماه طی کنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دانشمندان #ناسا سرانجام اعلام کردند که #سیاره_نهم وجود دارد. این سیاره ‌یخی مرموز درلبه منظومه شمسی ما پنهان شده است و جرمی ۱۰ برابر زمین و قطری بین ۱۳ تا ۲۶ هزار کیلومتر دارد.

@Sky_Pillars
دانشمندان #ناسا سرانجام اعلام کردند که #سیاره_نهم وجود دارد. این سیاره ‌یخی مرموز درلبه منظومه شمسی ما پنهان شده است و جرمی ۱۰ برابر زمین و قطری بین ۱۳ تا ۲۶ هزار کیلومتر دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

عکسهای ارسال شده توسط فضاپیمای #وویجر نشان داد #اورانوس دارای کمترین میزان طوفان است و فقط ابرهای ضعیفی بر فراز این سیاره آبی دیده میشود. به عقیده دانشمندان اورانوس یک سیاره #مایع است.

@Sky_Pillars
عکسهای ارسال شده توسط فضاپیمای #وویجر نشان داد #اورانوس دارای کمترین میزان طوفان است و فقط ابرهای ضعیفی بر فراز این سیاره آبی دیده میشود. به عقیده دانشمندان اورانوس یک سیاره #مایع است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

حدود ٤.٦ میلیارد سال قبل #منظومه_شمسی ابری ازمواد خام بود،و خورشید ازاین ماده حاصل شد.اکنون غبارهای میان ستاره‌ای بقدری غنی هستند که میتوانند هرروز میلیونها ستاره مانند خورشید را بسازند.

@Sky_Pillars
حدود ٤.٦ میلیارد سال قبل #منظومه_شمسی ابری ازمواد خام بود،و خورشید ازاین ماده حاصل شد.اکنون غبارهای میان ستاره‌ای بقدری غنی هستند که میتوانند هرروز میلیونها ستاره مانند خورشید را بسازند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

قطر #دهانه‌ها درسیاره #زهره از چند ده تا ٢٧٠ کیلومتر تغییر میکند. زهره فقط چند دهانه کوچک دارد زیرا سیارکهای کوچکی که این دهانه‌ها را ایجاد میکنند بندرت میتوانند از جو غلیظ آن عبور کنند.

@Sky_Pillars
قطر #دهانه‌ها درسیاره #زهره از چند ده تا ٢٧٠ کیلومتر تغییر میکند. زهره فقط چند دهانه کوچک دارد زیرا سیارکهای کوچکی که این دهانه‌ها را ایجاد میکنند بندرت میتوانند از جو غلیظ آن عبور کنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

یک شبانه ‌روز #عطارد ١٧٩ روز طول میکشد. در این مدت عطارد دو بار بدور خورشید میچرخد و زمانی که خورشید عمود می تابد، دمای آن به ۴۳۰ درجه، و در میانه شب به ۱۸۰- درجه سانتیگراد کاهش می یابد.

@Sky_Pillars
یک شبانه ‌روز #عطارد ١٧٩ روز طول میکشد. در این مدت عطارد دو بار بدور خورشید میچرخد و زمانی که خورشید عمود می تابد، دمای آن به ۴۳۰ درجه، و در میانه شب به ۱۸۰- درجه سانتیگراد کاهش می یابد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

درنگاه اول این تصویر مانند دو شمشر نوری بنظر میرسد، ولی این دو ابر کیهانی به وسعت نیم سال نوری، #پرتوهایی از سمت یک ستاره تازه متولد شده درفاصله ۱۳۰۰ سال نوری،در یک کهکشان نزدیک می باشد.

@Sky_Pillars
درنگاه اول این تصویر مانند دو شمشر نوری بنظر میرسد، ولی این دو ابر کیهانی به وسعت نیم سال نوری، #پرتوهایی از سمت یک ستاره تازه متولد شده درفاصله ۱۳۰۰ سال نوری،در یک کهکشان نزدیک می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

حدود ٢ میلیارد سال قبل فعالیت گیاهان در زمین آغاز،و تولید #اکسیژن باجذب #دی‌اکسیدکربن از اتمسفر شروع شد. و ١ میلیارد سال بعد، میزان اکسیژن به ١٠ درصد و اکنون به ٢٠ درصد افزایش یافته است.

@Sky_Pillars
حدود ٢ میلیارد سال قبل فعالیت گیاهان در زمین آغاز،و تولید #اکسیژن باجذب #دی‌اکسیدکربن از اتمسفر شروع شد. و ١ میلیارد سال بعد، میزان اکسیژن به ١٠ درصد و اکنون به ٢٠ درصد افزایش یافته است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در یک میلیارد سال آینده و با پایان واکنش #همجوشی در #خورشید، اندازه آن ۱۰۰ برابر اندازه فعلی شده، وحدود ۲۰۰۰ برابر درخشنده تر میشود. دراین حالت خورشید دیگر حرارت کافی برای خودسوزی ندارد.

@Sky_Pillars
در یک میلیارد سال آینده و با پایان واکنش #همجوشی در #خورشید، اندازه آن ۱۰۰ برابر اندازه فعلی شده، وحدود ۲۰۰۰ برابر درخشنده تر میشود. دراین حالت خورشید دیگر حرارت کافی برای خودسوزی ندارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

به عقیده دانشمندان در اتمسفر متراکم سیاره #زهره جزر و مد کم کم بالا رفته و نیروی اصطکاک بین اتمسفر و سیاره باعث کاهش چرخش آن شده، که نهایتا متوقف، و به سمت مخالف شروع به چرخش کرده است.

@Sky_Pillars
به عقیده دانشمندان در اتمسفر متراکم سیاره #زهره جزر و مد کم کم بالا رفته و نیروی اصطکاک بین اتمسفر و سیاره باعث کاهش چرخش آن شده، که نهایتا متوقف، و به سمت مخالف شروع به چرخش کرده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#تیتان بزرگ‌ترین قمر شگفت انگیز و ناشناختهٔ #زحل، سراسر پوشیده از ابر ضخیمی از متان است. دمای سطح این قمر ۱۸۴- درجه سلسیوس است و با طوفان‌های بارانی و دریاچه‌های متان خودنمایی میکند.

@Sky_Pillars
#تیتان بزرگ‌ترین قمر شگفت انگیز و ناشناختهٔ #زحل، سراسر پوشیده از ابر ضخیمی از متان است. دمای سطح این قمر ۱۸۴- درجه سلسیوس است و با طوفان‌های بارانی و دریاچه‌های متان خودنمایی میکند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بر اساس مطالعات، شش سیاره از هفت سیاره ای که در مدار #تراپیست۱ درگردش هستند دارای احتمال بسیار بالایی برای حیات هستند، چرا که دمای آنها بگونه ای است که #آب مایع را درسطح خود حفظ میکنند. 

@Sky_Pillars
بر اساس مطالعات، شش سیاره از هفت سیاره ای که در مدار #تراپیست۱ درگردش هستند دارای احتمال بسیار بالایی برای حیات هستند، چرا که دمای آنها بگونه ای است که #آب مایع را درسطح خود حفظ میکنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

‍ این تصویر خیره کننده تلسکوپ #هابل در آوریل سال ۲۰۱۷ گرفته شده است و بخشی از صورت فلکی زیبای #اوریون را نشان میدهد.
سه ستاره پر نور این سیستم #کمربند اوریون را تشکیل میدهند و شامل ستارگان زیر است؛
ستاره بالا: #Mintaka
ستاره وسط: #Alnilam
ستاره پایین: #Alnitak
در زیر و سمت چپ ستاره پایین، سحابی #شعله قرار دارد که با نور خیره کننده ای از گازهای هیدروژنی می درخشد و در در یک رشته تاریک گرد و غبار غوطه ور شده است.
در سمت راست این ستاره، معروفترین سحابی آسمان، با نام #سر_اسب قرار دارد این سحابی کاملا تاریک است ولی به دلیل پس زمینه نور ستارگان غول پیکر سیگما در اوریون، قابل رویت است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در جو #تیتان قمر زحل، تا ارتفاع ۷۰۰ کیلومتری غباری از ذرات #متان وجود دارد. بدلیل دمای بسیار کم احتمال حیات در این قمر جود ندارد، اما ترکیبات #آلی شکل گیری #حیات را درخود جای داده است.

@Sky_Pillars
در جو #تیتان قمر زحل، تا ارتفاع ۷۰۰ کیلومتری غباری از ذرات #متان وجود دارد. بدلیل دمای بسیار کم احتمال حیات در این قمر جود ندارد، اما ترکیبات #آلی شکل گیری #حیات را درخود جای داده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کهکشان #NGC1512 دارای دو حلقه است که مرکز آن را احاطه کرده اند، و با ستاره های تازه متولد شده روشن می شود. عدم تقارن جاذبه دراین کهکشان، باعث حرکت گازها و غبارها به حلقه بیرونی آن میشود.

@Sky_Pillars
کهکشان #NGC1512 دارای دو حلقه است که مرکز آن را احاطه کرده اند، و با ستاره های تازه متولد شده روشن می شود. عدم تقارن جاذبه دراین کهکشان، باعث حرکت گازها و غبارها به حلقه بیرونی آن میشود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

فضاپیمای #ونرا۱۳ درسال۱۹۸۲ روی سیاره #زهره نشست، دوربین ها شروع به گرفتن عکس از سطح سیاره و ارسال تصاویر کردند، اما بعد از ۱۲۷ دقیقه دمای بسیار بالای این سیاره، فضاپیما را از کار انداخت.

@Sky_Pillars
فضاپیمای #ونرا۱۳ درسال۱۹۸۲ روی سیاره #زهره نشست، دوربین ها شروع به گرفتن عکس از سطح سیاره و ارسال تصاویر کردند، اما بعد از ۱۲۷ دقیقه دمای بسیار بالای این سیاره، فضاپیما را از کار انداخت.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

نمایی کامل از #کهکشان راه شیری؛
نیمه بالایی این تصویر دربخش شمالی #استوا، و نیمه پایین آن درست ۶ ماه بعد دربخش جنوبی استوا به ثبت رسیده و این تصویر کامل از راه شیری را خلق کرده است. 

@Sky_Pillars
نمایی کامل از #کهکشان راه شیری؛
نیمه بالایی این تصویر دربخش شمالی #استوا، و نیمه پایین آن درست ۶ ماه بعد دربخش جنوبی استوا به ثبت رسیده و این تصویر کامل از راه شیری را خلق کرده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#کهکشان‌ها سامانه‌هایی بزرگ با اندازه و مرزی مشخص هستند که از ستاره‌ها و بقایای آنها، ماده‌تاریک، گازها و غبارهای میان ستاره‌ای تشکیل شده‌، و با نیروهای #گرانشی گرد هم آمده‌اند.

@Sky_Pillars
#کهکشان‌ها سامانه‌هایی بزرگ با اندازه و مرزی مشخص هستند که از ستاره‌ها و بقایای آنها، ماده‌تاریک، گازها و غبارهای میان ستاره‌ای تشکیل شده‌، و با نیروهای #گرانشی گرد هم آمده‌اند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اِستیوِن #هاوکینگ فیزیکدان نظری، کیهان‌شناس و نویسندهٔ بریتانیایی و مدیر تحقیقات مرکز کیهان‌شناسی نظری در دانشگاه کمبریج، صبح امروز چهاردهم مارس ۲۰۱۸ در سن ۷۶ سالگی درگذشت. 

@Sky_Pillars
اِستیوِن #هاوکینگ فیزیکدان نظری، کیهان‌شناس و نویسندهٔ بریتانیایی و مدیر تحقیقات مرکز کیهان‌شناسی نظری در دانشگاه کمبریج، صبح امروز چهاردهم مارس ۲۰۱۸ در سن ۷۶ سالگی درگذشت.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

عمده اتمسفر #اورانوس از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده هست ولی مقادیری از گازهای اکسیژن، نیتروژن، سولفور و کربن هم در آن یافت میشود. این سیاره بر خلاف زحل و مشتری فاقد #طوفانهای داخلی است.

@Sky_Pillars
عمده اتمسفر #اورانوس از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده هست ولی مقادیری از گازهای اکسیژن، نیتروژن، سولفور و کربن هم در آن یافت میشود. این سیاره بر خلاف زحل و مشتری فاقد #طوفانهای داخلی است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اتمسفر #زهره بقدری غلیظ است که فشار هوا در سطح آن بیش از ۹۰ برابر زمين است. قدم زدن روی سطح سیاره زهره به مانند این است که در عمق ۱۰۰۰ متری کف #دریا بخواهید قدم بزنید!

@Sky_Pillars
اتمسفر #زهره بقدری غلیظ است که فشار هوا در سطح آن بیش از ۹۰ برابر زمين است. قدم زدن روی سطح سیاره زهره به مانند این است که در عمق ۱۰۰۰ متری کف #دریا بخواهید قدم بزنید!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#هاوکینگ بارها از مردم جهان درخواست کرد که به تحقیقات خود در زمینه #نجوم ادامه دهند تا برای فرار از خطرات جوی و جنگهای هسته‌ای هرچه سریعتر کره #زمین را ترک کرده، و به سیاره دیگری بروند.

@Sky_Pillars
#هاوکینگ بارها از مردم جهان درخواست کرد که به تحقیقات خود در زمینه #نجوم ادامه دهند تا برای فرار از خطرات جوی و جنگهای هسته‌ای هرچه سریعتر کره #زمین را ترک کرده، و به سیاره دیگری بروند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

هربار که دنباله‌دار #هالی درمدار ۷۵ ساله اش به ملاقات خورشید می آید، لایه‌ای به عمق  ۲ متر از اطراف هسته‌اش از بین میرود. با این روند طی ۲۰۰ هزار سال آینده، تمام هسته آن ازبین خواهد رفت.

@Sky_Pillars
هربار که دنباله‌دار #هالی درمدار ۷۵ ساله اش به ملاقات خورشید می آید، لایه‌ای به عمق ۲ متر از اطراف هسته‌اش از بین میرود. با این روند طی ۲۰۰ هزار سال آینده، تمام هسته آن ازبین خواهد رفت.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

حدود ۱۲ سال طول میکشد تا #مشتری یکبار دور خورشید بچرخد درحالیکه گردش آن بدور خودش فقط ۱۰ ساعت طول میکشد. این گردش سریع باعث میشود تا ناحیه #استوایی سیاره بسمت بیرون رانده، و عریض تر شود.

@Sky_Pillars
حدود ۱۲ سال طول میکشد تا #مشتری یکبار دور خورشید بچرخد درحالیکه گردش آن بدور خودش فقط ۱۰ ساعت طول میکشد. این گردش سریع باعث میشود تا ناحیه #استوایی سیاره بسمت بیرون رانده، و عریض تر شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تلسکوپ #چاندرا، تابش شبرنگ آبی فامِ حلقه‌های #زحل در پرتوی ایکس را، آشکار کرد. این تابش احتمالاً دراثر برخورد پرتوهای ایکس خورشید با #اکسیژن درون تکه‌های یخ، درحلقه‌ها به وجود آمده است.

@Sky_Pillars
تلسکوپ #چاندرا، تابش شبرنگ آبی فامِ حلقه‌های #زحل در پرتوی ایکس را، آشکار کرد. این تابش احتمالاً دراثر برخورد پرتوهای ایکس خورشید با #اکسیژن درون تکه‌های یخ، درحلقه‌ها به وجود آمده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سطح کره #ماه بمدت دوهفته پیاپی درمعرض نور خورشید قرار میگیرد سپس درهمین مدت آفتاب بر آن نمی تابد. بدلیل فقدان #جو، دما درسطح روشن به بالای ۱۲۰ درجه و دربخش تاریک به ۱۸۰- درجه کاهش میابد.

@Sky_Pillars
سطح کره #ماه بمدت دوهفته پیاپی درمعرض نور خورشید قرار میگیرد سپس درهمین مدت آفتاب بر آن نمی تابد. بدلیل فقدان #جو، دما درسطح روشن به بالای ۱۲۰ درجه و دربخش تاریک به ۱۸۰- درجه کاهش میابد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#خورشید درهر ثانیه حدود ۷۰۰ میلیارد کیلوگرم هیدروژن به مصرف میرساند و ۶۹۵ میلیون کیلوگرم #هلیوم تولید میکند. با ذخیره موجود، خورشید تا چند میلیارد سال آینده به درخشش خود ادامه خواهد داد.

@Sky_Pillars
#خورشید درهر ثانیه حدود ۷۰۰ میلیارد کیلوگرم هیدروژن به مصرف میرساند و ۶۹۵ میلیون کیلوگرم #هلیوم تولید میکند. با ذخیره موجود، خورشید تا چند میلیارد سال آینده به درخشش خود ادامه خواهد داد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در #سحابی سه تکه درفاصله ۵۲۰۰ سال نوری، ابرهایی ازگاز درخشان با خطوطی از غبار آمیخته شده‌ و یک منطقه برای تشکیل ستارگان خلق کرده‌اند. بیشترین درخشش این سحابی بدلیل #ستاره_مرکزی آن است.

@Sky_Pillars
در #سحابی سه تکه درفاصله ۵۲۰۰ سال نوری، ابرهایی ازگاز درخشان با خطوطی از غبار آمیخته شده‌ و یک منطقه برای تشکیل ستارگان خلق کرده‌اند. بیشترین درخشش این سحابی بدلیل #ستاره_مرکزی آن است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

میانگین دمای #اروپا قمر #مشتری °۱۷۰- است، ولی چند ده کیلومتر در زیر سطح آن دما به اندازه‌ای افزایش می یابد که آب به فرم #مایع درمی آید. مقدار این آب دو برابر آب تمام اقیانوسهای زمین است.

@Sky_Pillars
میانگین دمای #اروپا قمر #مشتری °۱۷۰- است، ولی چند ده کیلومتر در زیر سطح آن دما به اندازه‌ای افزایش می یابد که آب به فرم #مایع درمی آید. مقدار این آب دو برابر آب تمام اقیانوسهای زمین است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سحابی #سیاره‌نما بعداز مرگ ستاره با ابعاد زیادی منبسط شده و لایه‌های بیرونی خود را درفضا رها میکند.این گازها چند هزار سال می تابند و پس از آن خاموش، و بامحیط میان ستاره‌ای آمیخته میشوند.

@Sky_Pillars
سحابی #سیاره‌نما بعداز مرگ ستاره با ابعاد زیادی منبسط شده و لایه‌های بیرونی خود را درفضا رها میکند.این گازها چند هزار سال می تابند و پس از آن خاموش، و بامحیط میان ستاره‌ای آمیخته میشوند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

فضاپیمای #کاسینی بعد از اینکه به #زحل رسید، از منطقه زیرین حلقه‌ها به زحل نزدیک شد و با عبور ازمیان شکاف بین حلقه‌های F و G سرعت موتور خود را بقدری کم کرد، که در دام #گرانش زحل افتاد.

@Sky_Pillars
فضاپیمای #کاسینی بعد از اینکه به #زحل رسید، از منطقه زیرین حلقه‌ها به زحل نزدیک شد و با عبور ازمیان شکاف بین حلقه‌های F و G سرعت موتور خود را بقدری کم کرد، که در دام #گرانش زحل افتاد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

عمده ستاره‌هایی که در اطراف خورشید یافت میشوند #کوتوله‌های سرخ نام دارند. این ستاره‌ها معمولاً جرمی کمتر از نصف خورشید دارند و با درخششی کمتر از ۱۰ درصد، دمایی درحدود ۳۲۰۰ درجه دارند.

@Sky_Pillars
عمده ستاره‌هایی که در اطراف خورشید یافت میشوند #کوتوله‌های سرخ نام دارند. این ستاره‌ها معمولاً جرمی کمتر از نصف خورشید دارند و با درخششی کمتر از ۱۰ درصد، دمایی درحدود ۳۲۰۰ درجه دارند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

نزدیکترین ستاره به خورشید #پروکسیما_سنتوری درفاصله ۴.۲ سال نوری می باشد و بقدری دور است که اگر بخواهیم با سرعت فضاپیمای #آپولو۱۱ به این ستاره برسیم حدود ۱۱۷ هزار سال در راه خواهیم بود!

@Sky_Pillars
نزدیکترین ستاره به خورشید #پروکسیما_سنتوری درفاصله ۴.۲ سال نوری می باشد و بقدری دور است که اگر بخواهیم با سرعت فضاپیمای #آپولو۱۱ به این ستاره برسیم حدود ۱۱۷ هزار سال در راه خواهیم بود!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کوههای مرموز درسحابی #کارینا؛
این تصویر فریبنده درفاصله ۷۵۰۰ سال نوری، توسط تلسکوپ فضایی #هابل به ثبت رسیده و درآن #کوهی از غبارهای تاریک توسط نور پر انرژی ستارگان جوان ایجاد شده است.   

@Sky_Pillars
کوههای مرموز درسحابی #کارینا؛
این تصویر فریبنده درفاصله ۷۵۰۰ سال نوری، توسط تلسکوپ فضایی #هابل به ثبت رسیده و درآن #کوهی از غبارهای تاریک توسط نور پر انرژی ستارگان جوان ایجاد شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#کهکشان‌ راه شیری یک مارپیچ غول‌آسا است که قطری در حدود ۱۲۰ هزار سال نوری دارد. این کهکشان دارای یک #برآمدگی مرکزی به طول ۲۷ هزار سال نوری و یک دیسک تخت به ضخامت ۱۰۰۰ سال نوری می باشد.

@Sky_Pillars
#کهکشان‌ راه شیری یک مارپیچ غول‌آسا است که قطری در حدود ۱۲۰ هزار سال نوری دارد. این کهکشان دارای یک #برآمدگی مرکزی به طول ۲۷ هزار سال نوری و یک دیسک تخت به ضخامت ۱۰۰۰ سال نوری می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سنگهای فضایی که به زمین سقوط میکنند #‌شهاب‌سنگ نامیده میشوند و منشاء اغلب آنها #سیارکها هستند. برخی از شهاب سنگها تکه‌هایی از ماه یا مریخ هستند که میلیارها سال قبل به فضا پرتاب شده‌اند.

@Sky_Pillars
سنگهای فضایی که به زمین سقوط میکنند #‌شهاب‌سنگ نامیده میشوند و منشاء اغلب آنها #سیارکها هستند. برخی از شهاب سنگها تکه‌هایی از ماه یا مریخ هستند که میلیارها سال قبل به فضا پرتاب شده‌اند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کوتوله های #قهوه‌ای ستارگان نارسی هستند که جرمشان به اندازه‌ای نبوده که بتوانند واکنش #همجوشی هسته‌ای را آغاز کنند. این ستارگان ناشناخته منبع تابش #فروسرخ هستند و دراین طول موج رصد شدند.

@Sky_Pillars
کوتوله های #قهوه‌ای ستارگان نارسی هستند که جرمشان به اندازه‌ای نبوده که بتوانند واکنش #همجوشی هسته‌ای را آغاز کنند. این ستارگان ناشناخته منبع تابش #فروسرخ هستند و دراین طول موج رصد شدند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#مسیه۱۳ یک خوشه ستاره‌ای کروی درصورت فلکی #هرکول است و در فاصله ۲۲ هزار سال نوری از زمین، با چشم غیر مسلح هم قابل رویت است. این خوشه با قطر ۱۴۵ سال نوری، حدود ۵۰۰ هزار #ستاره دارد.

@Sky_Pillars
#مسیه۱۳ یک خوشه ستاره‌ای کروی درصورت فلکی #هرکول است و در فاصله ۲۲ هزار سال نوری از زمین، با چشم غیر مسلح هم قابل رویت است. این خوشه با قطر ۱۴۵ سال نوری، حدود ۵۰۰ هزار #ستاره دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بخش اعظم #هاله راه شیری ماده‌ای #نامرئی است که نه ستاره است و نه گاز زیرا امواج رادیویی آنرا آشکار نمیکند، غبار هم نیست زیرا نور سایرکهکشانها را عبور میدهد. این بخش #ماده_تاریک نام دارد.

@Sky_Pillars
بخش اعظم #هاله راه شیری ماده‌ای #نامرئی است که نه ستاره است و نه گاز زیرا امواج رادیویی آنرا آشکار نمیکند، غبار هم نیست زیرا نور سایرکهکشانها را عبور میدهد. این بخش #ماده_تاریک نام دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در پایان ماه سپتامبر، بطور ناگهانی یک انفجار از #ذرات باردار درفضا جاری شد و برای مدت بسیار کوتاهی یک #شفق قطبی به شکل یک #ققنوس عظیم خلق کرد. این تصویر توسط یک عکاس ایسلندی به ثبت رسید.

@Sky_Pillars
در پایان ماه سپتامبر، بطور ناگهانی یک انفجار از #ذرات باردار درفضا جاری شد و برای مدت بسیار کوتاهی یک #شفق قطبی به شکل یک #ققنوس عظیم خلق کرد. این تصویر توسط یک عکاس ایسلندی به ثبت رسید.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

همیشه تصور براین است که مدت زمان رسیدن به یک #ستارهٔ نزدیک کمتر از زمان رسیدن به یک ستارهٔ دور است. ولی محاسبات نشان میدهد، زمان رسیدن به یک ستاره به میزان #درخشش آن ستاره وابسته است.

@Sky_Pillars
همیشه تصور براین است که مدت زمان رسیدن به یک #ستارهٔ نزدیک کمتر از زمان رسیدن به یک ستارهٔ دور است. ولی محاسبات نشان میدهد، زمان رسیدن به یک ستاره به میزان #درخشش آن ستاره وابسته است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ستاره #شباهنگ درفاصله ۸.۶ سال نوری، ۱۶ برابر #آلفاسنتوری درفاصله ۴.۳ سال نوری درخشش دارد. حال اگر ۹۰ سال زمان نیاز باشد تا به آلفاسنتوری برسیم، فقط درمدت ۶۹ سال میتوانیم به شباهنگ برسیم.

@Sky_Pillars
ستاره #شباهنگ درفاصله ۸.۶ سال نوری، ۱۶ برابر #آلفاسنتوری درفاصله ۴.۳ سال نوری درخشش دارد. حال اگر ۹۰ سال زمان نیاز باشد تا به آلفاسنتوری برسیم، فقط درمدت ۶۹ سال میتوانیم به شباهنگ برسیم.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

حلقه‌های #زحل به ترتیبی که کشف شده‌اند با حروف الفبای لاتین نامگذاری شده اند. در میان حلقه‌ها سه شکاف کوچک به نام‌های #انکل، #کلر و #ماکسول و یک شکاف بزرگ به نام #کاسینی وجود دارد.

@Sky_Pillars
حلقه‌های #زحل به ترتیبی که کشف شده‌اند با حروف الفبای لاتین نامگذاری شده اند. در میان حلقه‌ها سه شکاف کوچک به نام‌های #انکل، #کلر و #ماکسول و یک شکاف بزرگ به نام #کاسینی وجود دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#زحل هسته‌ای به‌اندازه کره زمین دارد که آکنده از آهن، آمونیاک، متان و آب است. پوششی به ضخامت ۲۰ هزار کیلومتر از #هیدروژن فلزی مایع آن را در برگرفته و میدان مغناطیسی زحل ازآن ناشی میشود .

@Sky_Pillars
#زحل هسته‌ای به‌اندازه کره زمین دارد که آکنده از آهن، آمونیاک، متان و آب است. پوششی به ضخامت ۲۰ هزار کیلومتر از #هیدروژن فلزی مایع آن را در برگرفته و میدان مغناطیسی زحل ازآن ناشی میشود .

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در جو #خورشید دولایه وجود دارد که بین آنها هیچ مرز مشخصی مشاهده نمیشود. ضخامت لایه زیرین حدود ۲۰۰۰ کیلومتر است و #فام‌سپهر نام دارد و لایه بیرونی با ضخامت ۱ میلیون کیلومتر #تاج نام دارد.

@Sky_Pillars
در جو #خورشید دولایه وجود دارد که بین آنها هیچ مرز مشخصی مشاهده نمیشود. ضخامت لایه زیرین حدود ۲۰۰۰ کیلومتر است و #فام‌سپهر نام دارد و لایه بیرونی با ضخامت ۱ میلیون کیلومتر #تاج نام دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بخشهای تاریکی که روی #ماه قرار میگیرد و هلال‌های آنرا بوجود می آورد هیچ ارتباطی به سایه زمین روی ماه ندارد، و آنها فقط بدلیل نحوه مشاهده ما از #زوایای گردش ماه درمدار خودش بوجود می‌آیند.

@Sky_Pillars
بخشهای تاریکی که روی #ماه قرار میگیرد و هلال‌های آنرا بوجود می آورد هیچ ارتباطی به سایه زمین روی ماه ندارد، و آنها فقط بدلیل نحوه مشاهده ما از #زوایای گردش ماه درمدار خودش بوجود می‌آیند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

شکل‌گیری فصلها در #زمین هیچ ارتباطی به‌فاصله زمین و خورشید ندارد چراکه مدار گردش زمین بدور خورشید تقریباً دایره‌ای است. فصول سال فقط بدلیل #انحراف ۲۳ درجه زمین نسبت به محور آن رخ میدهد.

@Sky_Pillars
شکل‌گیری فصلها در #زمین هیچ ارتباطی به‌فاصله زمین و خورشید ندارد چراکه مدار گردش زمین بدور خورشید تقریباً دایره‌ای است. فصول سال فقط بدلیل #انحراف ۲۳ درجه زمین نسبت به محور آن رخ میدهد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

به‌ عقیده دانشمندان حدود ۴.۵ میلیارد سال پیش، یک پنجم #مریخ از اقیانوسی باعمق بیش از ۱۵۰ متر پوشیده شده و هر نشانه‌ای از #حیات که دراین آب بوده، می‌بایست در زیر خاک مریخ پنهان شده باشد.

@Sky_Pillars
به‌ عقیده دانشمندان حدود ۴.۵ میلیارد سال پیش، یک پنجم #مریخ از اقیانوسی باعمق بیش از ۱۵۰ متر پوشیده شده و هر نشانه‌ای از #حیات که دراین آب بوده، می‌بایست در زیر خاک مریخ پنهان شده باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

موجودات #فرازمینی پیامهایشان را فراتر از سرعت نور و با سامانه‌های پیشرفته‌تر از ما به فضا می‌فرستند، ولی ما قادر به دریافت آن نیستیم و ممکن است ما هم اکنون درمعرض #پیامهای بیشماری باشیم.

@Sky_Pillars
موجودات #فرازمینی پیامهایشان را فراتر از سرعت نور و با سامانه‌های پیشرفته‌تر از ما به فضا می‌فرستند، ولی ما قادر به دریافت آن نیستیم و ممکن است ما هم اکنون درمعرض #پیامهای بیشماری باشیم.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#کوتوله‌های قرمز بهترین جای کیهان برای یافتن حیات #فرازمینی‌ها می باشند.این اجرام احتمالا دارای سیاراتی هستند که درناحیه زیست پذیری قرارگرفته،‌ و میتوانند #آب‌مایع را درسطح خود حفظ کنند.

@Sky_Pillars
#کوتوله‌های قرمز بهترین جای کیهان برای یافتن حیات #فرازمینی‌ها می باشند.این اجرام احتمالا دارای سیاراتی هستند که درناحیه زیست پذیری قرارگرفته،‌ و میتوانند #آب‌مایع را درسطح خود حفظ کنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

مانند سایر سیارات بیرونی، اتمسفر #نپتون از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده است. رنگ آبی این سیاره بدلیل وجود گاز #متان است. این گاز باعث جذب نور در طول موج قرمز و درنتیجه انعکاس نور آبی میشود.

@Sky_Pillars
مانند سایر سیارات بیرونی، اتمسفر #نپتون از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده است. رنگ آبی این سیاره بدلیل وجود گاز #متان است. این گاز باعث جذب نور در طول موج قرمز و درنتیجه انعکاس نور آبی میشود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ژرفای یخ در #اروپا قمر یخی #مشتری به حدی است که نور خورشیدی از آن نمی‌گذرد و حیات وابسته به نور خورشید نمی‌تواند در آنجا شکل بگیرد.احتمالاً شکلی از حیات متفاوت از زمین درزیر آن حاکم است.

@Sky_Pillars
ژرفای یخ در #اروپا قمر یخی #مشتری به حدی است که نور خورشیدی از آن نمی‌گذرد و حیات وابسته به نور خورشید نمی‌تواند در آنجا شکل بگیرد.احتمالاً شکلی از حیات متفاوت از زمین درزیر آن حاکم است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تحقیقات نشان میدهد #کهکشان راه شیری توانایی میزبانی از زندگی را بطور کامل ندارد. و کهکشان‌های دیگر درجهان بیش از ۱۰ هزار برابر بیشتر از کهکشان راه شیری توانایی میزبانی از #حیات را دارند.

@Sky_Pillars
تحقیقات نشان میدهد #کهکشان راه شیری توانایی میزبانی از زندگی را بطور کامل ندارد. و کهکشان‌های دیگر درجهان بیش از ۱۰ هزار برابر بیشتر از کهکشان راه شیری توانایی میزبانی از #حیات را دارند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

عبور #عطارد فقط یا در #اردیبهشت ماه رخ میدهد یا در #آبان ماه. ظهور نادر عطارد بدلیل زاویه میل مدار ۷ درجه آن با زمین است که سبب میشود عطارد معمولاً یا از شمال خورشید بگذرد یا از جنوب آن.

@Sky_Pillars
عبور #عطارد فقط یا در #اردیبهشت ماه رخ میدهد یا در #آبان ماه. ظهور نادر عطارد بدلیل زاویه میل مدار ۷ درجه آن با زمین است که سبب میشود عطارد معمولاً یا از شمال خورشید بگذرد یا از جنوب آن.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بیشتر #کهکشانهای فعال رادیویی، شکلی بیضوی یا نامنظم دارند، اما درمرکز برخی از کهکشانهای مارپیچی نزدیکِ‌هم یک هسته فعال پرنور میتوان تشخیص داد. این کهکشانها، کهکشانهای #Seyfert نام دارند.

@Sky_Pillars
بیشتر #کهکشانهای فعال رادیویی، شکلی بیضوی یا نامنظم دارند، اما درمرکز برخی از کهکشانهای مارپیچی نزدیکِ‌هم یک هسته فعال پرنور میتوان تشخیص داد. این کهکشانها، کهکشانهای #Seyfert نام دارند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

برطبق نظریه عالم #نوسان کننده انبساطی که با #مهبانگ آغاز شد سرانجام متوقف، و انقباض شروع خواهد شد ومجدداً همه ماده عالم را به آتش‌گوی اولیه بازخواهند گرداند،سپس مهبانگ دوم روی خواهد داد.

@Sky_Pillars
برطبق نظریه عالم #نوسان کننده انبساطی که با #مهبانگ آغاز شد سرانجام متوقف، و انقباض شروع خواهد شد ومجدداً همه ماده عالم را به آتش‌گوی اولیه بازخواهند گرداند،سپس مهبانگ دوم روی خواهد داد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بزرگترین فاصله زاویه‌ای #زهره و خورشید ۴۶ درجه است. ازاین رو زهره حداکثر سه ساعت قبل یا بعد ازخورشید، طلوع یا غروب میکند و بهترین زمان رصدِ #بامداری آن در نیمکره شمالی در فصل #پاییز است.

@Sky_Pillars
بزرگترین فاصله زاویه‌ای #زهره و خورشید ۴۶ درجه است. ازاین رو زهره حداکثر سه ساعت قبل یا بعد ازخورشید، طلوع یا غروب میکند و بهترین زمان رصدِ #بامداری آن در نیمکره شمالی در فصل #پاییز است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این دیسک #کهن‌ترین تصویر ازآسمان شب است و درنزدیکی شهر نبرای آلمان درمیان تعدادی اسلحه از عصر #برنز یافت شده است و درآن ستارگان، خوشه ۷ستاره پروین، خورشید و هلال ماه بوضوح قابل رویت است.

@Sky_Pillars
این دیسک #کهن‌ترین تصویر ازآسمان شب است و درنزدیکی شهر نبرای آلمان درمیان تعدادی اسلحه از عصر #برنز یافت شده است و درآن ستارگان، خوشه ۷ستاره پروین، خورشید و هلال ماه بوضوح قابل رویت است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

‍ ‍ ‍ ‍ تعداد تمدنهای #هوشمند درکهکشان راه شیری چگونه تخمین زده میشود؟
رابطه معروفی به نام #دریک تعداد گونه‌های تمدن هوشمند را بصورت زیر محاسبه میکند.

N=R*Fp.Ne.Fl.Fi.Fc.L
در رابطه فوق متغیرها به شکل زیر تعریف می شوند؛
👽 مقدار N: تعداد گونه‌های هوشمند در کهکشان راه شیری.
❇️ متغیر *R: نرخ تشکیل ستارگان در کهکشان راه شیری.
❇️ متغیر Fp: نسبتی از ستارگان که در اطراف خود دارای سیاره هستند.
❇️ متغیر Ne: تعدادی از سیارات که میتوانند میزبان حیات باشند.
❇️ متغیر Fl: نسبتی از سیارات که حیات احتمالاً در آنها آغاز شده است.
❇️ متغیر Fi: نسبتی از سیارات که حیات هوشمند در آنها توسعه یافته است.
❇️ متغیر Fc: نسبت تمدنهای دارای فناوری با علائمی قابل دریافت در کهکشان راه شیری.
❇️ متغیر L: طول عمر تمدن هوشمند قبل ازینکه آن تمدن منقرض شده باشد.
👽 بر اساس این فرمول حدود ۱۴۰ هزار گونه حیات هوشمند درست مانند خود ما، در کهکشان راه شیری وجود خواهد داشت.
@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دانشمندان سیگنالهایی حاوی موزیک،زبان و ریاضیات را جهت #فرازمینی‌ها به سیستم #Gj273 درفاصله ۱۲.۴ سال نوری ارسال کردند. اگر آنها این پیام را دریافت کنند احتمالا پاسخی به زمین ارسال میکنند.

@Sky_Pillars
دانشمندان سیگنالهایی حاوی موزیک،زبان و ریاضیات را جهت #فرازمینی‌ها به سیستم #Gj273 درفاصله ۱۲.۴ سال نوری ارسال کردند. اگر آنها این پیام را دریافت کنند احتمالا پاسخی به زمین ارسال میکنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این #تپه کاملا طبیعی توسط کاوشگر #کنجکاوی در #مریخ گرفته شده و ارتفاعی حدود ۱۵ متر دارد. لایه های رسوبات آبی در بالای این تپه میتواند دلیلی بر وجود آب را در گذشته های دور این سیاره باشد.

@Sky_Pillars
این #تپه کاملا طبیعی توسط کاوشگر #کنجکاوی در #مریخ گرفته شده و ارتفاعی حدود ۱۵ متر دارد. لایه های رسوبات آبی در بالای این تپه میتواند دلیلی بر وجود آب را در گذشته های دور این سیاره باشد.

@Sky_Pillars