ستونهای آسمان 
عنوان گروه یا کانال:

ستونهای آسمان


توضیحات: ♻ مطالب این کانال با ترجمه مستقیم از کتب زبان اصلی و سایت ناسا در اختیار شما قرار می گیرد. ♻ کد شامد: 1-1-716772-61-2-2 ? کتابخانه نجوم: @Astrobooks ? تعرفه تبلیغات: @SkyPillar
شناسه: Sky_Pillars@
تعداد اعضا: 46742
ستونهای آسمان

دنباله‌دار #Lovejoy از یک دم بلند متشکل از گازهای یونیزه شده توسط امواج فرابنفش خورشید حاصل شده و توسط #بادهای_خورشیدی به عقب رانده میشود. این دنباله‌دار هر ۸ هزار سال یکبار ظاهر می‌شود.

@Sky_Pillars
دنباله‌دار #Lovejoy از یک دم بلند متشکل از گازهای یونیزه شده توسط امواج فرابنفش خورشید حاصل شده و توسط #بادهای_خورشیدی به عقب رانده میشود. این دنباله‌دار هر ۸ هزار سال یکبار ظاهر می‌شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سحابی حبابی #NGC7635 توسط بادهای ستاره غول پیکر آن به اطراف پراکنده شده و پرتوهای این ستاره مناطق پرجرم ابرهای ملکولی را گرم، و باعث درخشش آن می شود. این سحابی ۱۰ سال نوری گستردگی دارد.

@Sky_Pillars
سحابی حبابی #NGC7635 توسط بادهای ستاره غول پیکر آن به اطراف پراکنده شده و پرتوهای این ستاره مناطق پرجرم ابرهای ملکولی را گرم، و باعث درخشش آن می شود. این سحابی ۱۰ سال نوری گستردگی دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

صورت فلکی #سگ_بزرگ در نیمکره جنوبی آسمان و درفاصله ۸.۶ سال نوری قرار گرفته است.این صورت فلکی شامل درخشان‌ترین ستاره آسمان با نام #شباهنگ است و در اواخر بهمن ماه به نصف النهار خود می رسد.

@Sky_Pillars
صورت فلکی #سگ_بزرگ در نیمکره جنوبی آسمان و درفاصله ۸.۶ سال نوری قرار گرفته است.این صورت فلکی شامل درخشان‌ترین ستاره آسمان با نام #شباهنگ است و در اواخر بهمن ماه به نصف النهار خود می رسد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

هزاران ماهواره که تاکنون به فضا پرتاب شده‌اند مقادیر زیادی #زباله_فضایی از رنگ روی راکتها گرفته تا کل یک طبقه موشک را شامل میشوند. سرعت حرکت این زباله‌ها درفضا یک تهدید جدی بحساب می‌آید.

@Sky_Pillars
هزاران ماهواره که تاکنون به فضا پرتاب شده‌اند مقادیر زیادی #زباله_فضایی از رنگ روی راکتها گرفته تا کل یک طبقه موشک را شامل میشوند. سرعت حرکت این زباله‌ها درفضا یک تهدید جدی بحساب می‌آید.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

‍ امروز ۲۹ بهمن ۹۶ هر کدام از اجرام منظومه شمسی در چه فاصله‌ای از زمین قرار دارند؟

#عطارد ۲۰۶ میلیون کیلومتر
#زهره ۲۵۲ میلیون کیلومتر
#مریخ ۲۲۵ میلیون کیلومتر
#مشتری ۷۸۱ میلیون کیلومتر
#زحل ۱ میلیارد و ۵۹۳ میلیون کیلومتر
#اورانوس ۳ میلیارد و ۶۵ میلیون کیلومتر
#نپتون ۴ میلیارد و ۶۳۵ میلیون کیلومتر
#پلوتو ۵ میلیارد و ۱۳۹ میلیون کیلومتر
#سدنا ۱۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون کیلومتر
#فضاپیمای_وویجر که ۳۶ سال قبل به فضا پرتاب شد؛ ۲۱ میلیارد و ۱۵۹ میلیون کیلومتر درفضای میان ستاره‌ای.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این #کهکشان درفاصله ۲۰۰ میلیون سال نوری،توسط تلسکوپ #چاندرا رصد شده است. اگرچه گازهای دنباله آن پراکنده هستند، ولی بالای ۱۰۰ میلیون درجه سلسیوس حرارت دارند که در پرتوی #ایکس تابش میکنند.

@Sky_Pillars
این #کهکشان درفاصله ۲۰۰ میلیون سال نوری،توسط تلسکوپ #چاندرا رصد شده است. اگرچه گازهای دنباله آن پراکنده هستند، ولی بالای ۱۰۰ میلیون درجه سلسیوس حرارت دارند که در پرتوی #ایکس تابش میکنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#سدنا درفاصله تقریبی ۱۳ میلیارد کیلومتر و دوره گردش ۱۱،۴۰۰ سال، دورترین جرم شناخته شده در منظومه شمسی است. اگر روی این #سیارک قرار گیرد منظومه شمسی با آن عظمت اینگونه مشاهده خواهد شد.

@Sky_Pillars
#سدنا درفاصله تقریبی ۱۳ میلیارد کیلومتر و دوره گردش ۱۱،۴۰۰ سال، دورترین جرم شناخته شده در منظومه شمسی است. اگر روی این #سیارک قرار گیرد منظومه شمسی با آن عظمت اینگونه مشاهده خواهد شد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دقیقاً درارتفاع ۳۵،۷۸۶ کیلومتری #ماهواره‌ها هر۲۳ ساعت و ۵۶ دقیقه، یعنی زمان گردش زمین بدور خودش، یکبار زمین را دور میزنند دراین حالت ماهواره همیشه در یک نقطه #ثابت از زمین دیده خواهد شد.

@Sky_Pillars
دقیقاً درارتفاع ۳۵،۷۸۶ کیلومتری #ماهواره‌ها هر۲۳ ساعت و ۵۶ دقیقه، یعنی زمان گردش زمین بدور خودش، یکبار زمین را دور میزنند دراین حالت ماهواره همیشه در یک نقطه #ثابت از زمین دیده خواهد شد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در یک شب صاف #چشم انسان قادر است حدود ۳ هزار ستاره، چند سیاره، نوار شبه گون راه شیری، تعدادی خوشه ستاره‌ای، را ببیند. درحالیکه مناطق به ظاهر خالی مملو از هزاران #کهکشان دور دست می باشد. 

@Sky_Pillars
در یک شب صاف #چشم انسان قادر است حدود ۳ هزار ستاره، چند سیاره، نوار شبه گون راه شیری، تعدادی خوشه ستاره‌ای، را ببیند. درحالیکه مناطق به ظاهر خالی مملو از هزاران #کهکشان دور دست می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اندازه گیری های دقیقِ فضاپیمای #افقهای_نو قطرِ ۲۳۷۰ کیلومتر برای #پلوتو و ۱۲۰۸ کیلومتر برای قمر آن #شارون را نشان میدهد. دراین شکل اندازه این دو جرم درمقایسه با زمین نشان داده شده است. 

@Sky_Pillars
اندازه گیری های دقیقِ فضاپیمای #افقهای_نو قطرِ ۲۳۷۰ کیلومتر برای #پلوتو و ۱۲۰۸ کیلومتر برای قمر آن #شارون را نشان میدهد. دراین شکل اندازه این دو جرم درمقایسه با زمین نشان داده شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#شفقهای قطبی #زحل مانند زمین، بصورت حلقه‌های جزئی یا کامل در اطراف قطبهای آن ایجاد می شود. تصاویر قطبهای زحل در سه روز متوالی نشان میدهد بر خلاف زمین، شفقها تا چند روز بطول می انجامند. 

@Sky_Pillars
#شفقهای قطبی #زحل مانند زمین، بصورت حلقه‌های جزئی یا کامل در اطراف قطبهای آن ایجاد می شود. تصاویر قطبهای زحل در سه روز متوالی نشان میدهد بر خلاف زمین، شفقها تا چند روز بطول می انجامند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دره #مارینر در #مریخ یکی از بزرگترین دره های منظومه شمسی است. این دره به طول ۳۰۰۰ کیلومتر عمقی بیش از ۸ کیلومتر دارد، که در مقایسه با #Gran_Canyon در آریزونای آمریکا بسیار عظیم تر است.

@Sky_Pillars
دره #مارینر در #مریخ یکی از بزرگترین دره های منظومه شمسی است. این دره به طول ۳۰۰۰ کیلومتر عمقی بیش از ۸ کیلومتر دارد، که در مقایسه با #Gran_Canyon در آریزونای آمریکا بسیار عظیم تر است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اگر #حیات درنقطه‌ دیگری ازجهان وجود نداشته باشد، در اینصورت کره #زمین به عجیب‌ترین سیاره درهستی مبدل خواهد شد. درغیر اینصورت ما فقط یکی از میلیاردها گونه هوشمند درجهان بیکران خواهیم بود.

@Sky_Pillars
اگر #حیات درنقطه‌ دیگری ازجهان وجود نداشته باشد، در اینصورت کره #زمین به عجیب‌ترین سیاره درهستی مبدل خواهد شد. درغیر اینصورت ما فقط یکی از میلیاردها گونه هوشمند درجهان بیکران خواهیم بود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این تصویر زیبا از کوههای #ماکسوِل در سیاره #زهره، توسط داده های ماموریت ماژلان بدست آمده است. بلندترین قله این کوهستان ۱۱کیلومتر است و پوشیده از ابرها و غبارهایی بادمای بسیار بالا هستند.

@Sky_Pillars
این تصویر زیبا از کوههای #ماکسوِل در سیاره #زهره، توسط داده های ماموریت ماژلان بدست آمده است. بلندترین قله این کوهستان ۱۱کیلومتر است و پوشیده از ابرها و غبارهایی بادمای بسیار بالا هستند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ژاپن قرار است تا سال ۲۰۵۰ #آسانسور_فضایی به ارتفاع ۳۶ هزار کیلومتر را جهت انتقال افراد به مدار زمین بسازد. کابل این آسانسور از #نانولوله های کربن ساخته میشود و ۱۰ برابر فولاد قدرت دارد.

@Sky_Pillars
ژاپن قرار است تا سال ۲۰۵۰ #آسانسور_فضایی به ارتفاع ۳۶ هزار کیلومتر را جهت انتقال افراد به مدار زمین بسازد. کابل این آسانسور از #نانولوله های کربن ساخته میشود و ۱۰ برابر فولاد قدرت دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در ساخت #آسانسور_فضایی از کابلهایی به طول ۹۶ هزار کیلومتر، جهت بالا و پایین بردن اتاقک آسانسور استفاده میشود. بدین ترتیب طول کابل مصرفی چیزی درحدود یک چهارم فاصله زمین تا ماه خواهد بود!

@Sky_Pillars
در ساخت #آسانسور_فضایی از کابلهایی به طول ۹۶ هزار کیلومتر، جهت بالا و پایین بردن اتاقک آسانسور استفاده میشود. بدین ترتیب طول کابل مصرفی چیزی درحدود یک چهارم فاصله زمین تا ماه خواهد بود!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این تصویر هنری یک #سیاره جوان را نشان میدهد که در آن موادی که باعث شکل گیری حیات میشود، در اطراف صخره‌های تیز به چشم میخورد. این گونهٔ حیات میتواند دراطراف #کوتوله‌های قهوه‌ای شکل گیرد.

@Sky_Pillars
این تصویر هنری یک #سیاره جوان را نشان میدهد که در آن موادی که باعث شکل گیری حیات میشود، در اطراف صخره‌های تیز به چشم میخورد. این گونهٔ حیات میتواند دراطراف #کوتوله‌های قهوه‌ای شکل گیرد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی است. رنگ نارنجی و قهوه‌ای در ابرهای آن توسط ترکیبات #فسفر، #سولفور و برخی #هیدروکربن هاست. تابش فرابنفش نور خورشید، منجربه تغییر رنگ این ابرها می شود.

@Sky_Pillars
#مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی است. رنگ نارنجی و قهوه‌ای در ابرهای آن توسط ترکیبات #فسفر، #سولفور و برخی #هیدروکربن هاست. تابش فرابنفش نور خورشید، منجربه تغییر رنگ این ابرها می شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دهانه‌های برخوردی #مانچ درسمت چپ، #سندر دروسط و #پو درسمت راست سه دهانه بزرگ در سیاره عطارد هستند که حدود ۳.۹ میلیارد سال قبل، پس از برخوردی که دهانه #کالوریس را شکل داد، بوجود آمده‌اند.

@Sky_Pillars
دهانه‌های برخوردی #مانچ درسمت چپ، #سندر دروسط و #پو درسمت راست سه دهانه بزرگ در سیاره عطارد هستند که حدود ۳.۹ میلیارد سال قبل، پس از برخوردی که دهانه #کالوریس را شکل داد، بوجود آمده‌اند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سحابی #NGC604 در فاصله ۲.۷ میلیون سال نوری، در بازوی کهکشان #مسیه۳۳ قرار دارد. این سحابی زیبا با بیش از ۲۰۰ ستاره داغ ۴۰ برابر سحابی اوریون است و حدود ۶۳۰۰ برابر آن درخشندگی دارد.

@Sky_Pillars
سحابی #NGC604 در فاصله ۲.۷ میلیون سال نوری، در بازوی کهکشان #مسیه۳۳ قرار دارد. این سحابی زیبا با بیش از ۲۰۰ ستاره داغ ۴۰ برابر سحابی اوریون است و حدود ۶۳۰۰ برابر آن درخشندگی دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

فضاپیمای #افقهای_نو درسال ۲۰۰۶ جهت بررسی #پلوتو به فضا پرتاب شد این فضاپیما جهت افزایش سرعت خود ازگرانش #مشتری استفاده کرد و بعد از ۱۰ سال درسال ۲۰۱۵ به فاصله ۱۲۵۰۰ کیلومتری پلوتو رسید.

@Sky_Pillars
فضاپیمای #افقهای_نو درسال ۲۰۰۶ جهت بررسی #پلوتو به فضا پرتاب شد این فضاپیما جهت افزایش سرعت خود ازگرانش #مشتری استفاده کرد و بعد از ۱۰ سال درسال ۲۰۱۵ به فاصله ۱۲۵۰۰ کیلومتری پلوتو رسید.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این تصویر زیبا توسط فضاپیمای #افقهای_نو از سطح #پلوتو به ثبت رسیده و در آن یک منطقه طلایی به قطر ۱۰۰۰ کیلومتر وجود دارد که احتمال داده میشود یک #اقیانوس یخ زده به ضخامت ۱۰۰ کیلومتر باشد.

@Sky_Pillars
این تصویر زیبا توسط فضاپیمای #افقهای_نو از سطح #پلوتو به ثبت رسیده و در آن یک منطقه طلایی به قطر ۱۰۰۰ کیلومتر وجود دارد که احتمال داده میشود یک #اقیانوس یخ زده به ضخامت ۱۰۰ کیلومتر باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کهکشان #M82 حدودا ۵ برابرکهکشان راه شیری درخشندگی دارد.این درخشندگی به این دلیل است که سرعت تولد ستاره دراین کهکشان ۱۰ برابر راه شیری است و بسیاری از ستارگان متولد شده همدیگر را میبلعند.

@Sky_Pillars
کهکشان #M82 حدودا ۵ برابرکهکشان راه شیری درخشندگی دارد.این درخشندگی به این دلیل است که سرعت تولد ستاره دراین کهکشان ۱۰ برابر راه شیری است و بسیاری از ستارگان متولد شده همدیگر را میبلعند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#سیارکها و #دنباله‌دار‌ها هنوز هم باسطح #ماه برخورد،و دهانه‌های جدیدی بوجود می‌آورند اما نرخ برخوردها آنقدر کم است که باید روی زمین حدود ۴۰ هزار سال صبرکرد تا یک برخورد در ماه صورت گیرد.

@Sky_Pillars
#سیارکها و #دنباله‌دار‌ها هنوز هم باسطح #ماه برخورد،و دهانه‌های جدیدی بوجود می‌آورند اما نرخ برخوردها آنقدر کم است که باید روی زمین حدود ۴۰ هزار سال صبرکرد تا یک برخورد در ماه صورت گیرد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

به عقیده دانشمندان #آب مایع درسطح زمین توسط #شهاب_سنگهای غنی از آب و از نواحی دوردست کمربند سیارکی آورده شده، که با برخورد به زمین، باعث انتقال آب و شکل گیری #اقیانوسها شده‌اند. 

@Sky_Pillars
به عقیده دانشمندان #آب مایع درسطح زمین توسط #شهاب_سنگهای غنی از آب و از نواحی دوردست کمربند سیارکی آورده شده، که با برخورد به زمین، باعث انتقال آب و شکل گیری #اقیانوسها شده‌اند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#خورشید نسبت به ستارگان نزدیک، با سرعت ۷۲ هزار کیلومتر بر ساعت درحال حرکت به سمت صورت فلکی #هرکول است این حرکت شامل تمام منظومه شمسی یعنی خورشید و تمام سیارات این منظومه می باشد.

@Sky_Pillars
#خورشید نسبت به ستارگان نزدیک، با سرعت ۷۲ هزار کیلومتر بر ساعت درحال حرکت به سمت صورت فلکی #هرکول است این حرکت شامل تمام منظومه شمسی یعنی خورشید و تمام سیارات این منظومه می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

از فاصله دور، نیمه نزدیک #ماه را بخشهایی از نواحی #تیره‌تر پوشانده است. این نواحی دهانه‌هایی هستند که بستر آنها با مواد مذاب پر شده و #دریا نام دارند. نواحی روشن زمینهای مرتفع ماه هستند.

@Sky_Pillars
از فاصله دور، نیمه نزدیک #ماه را بخشهایی از نواحی #تیره‌تر پوشانده است. این نواحی دهانه‌هایی هستند که بستر آنها با مواد مذاب پر شده و #دریا نام دارند. نواحی روشن زمینهای مرتفع ماه هستند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#هرشل درسال ۱۷۸۱ متوجه یک شی عجیب درآسمان شد. او تصور کرد این شی یک #دنباله‌دار یا یک #سحابی سیاره‌نماست. ولی با تحقیق بیشتر ثابت شد این شی بدور خورشید میچرخد و همان سیاره #اورانوس است. 

@Sky_Pillars
#هرشل درسال ۱۷۸۱ متوجه یک شی عجیب درآسمان شد. او تصور کرد این شی یک #دنباله‌دار یا یک #سحابی سیاره‌نماست. ولی با تحقیق بیشتر ثابت شد این شی بدور خورشید میچرخد و همان سیاره #اورانوس است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#هرشل متوجه شد استوای #اورانوس کاملاً متفاوت از دیگر سیارات است و محور آن حدود ۹۸ درجه چرخیده است او حدس زد که این کجی احتمالا بعلت برخورد یک #سیارک عظیم به سطح اورانوس رخ داده است.

@Sky_Pillars
#هرشل متوجه شد استوای #اورانوس کاملاً متفاوت از دیگر سیارات است و محور آن حدود ۹۸ درجه چرخیده است او حدس زد که این کجی احتمالا بعلت برخورد یک #سیارک عظیم به سطح اورانوس رخ داده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ذرات بارداری که از طرف #خورشید با شدت زیاد به زمین می رسند با میدان #مغناطیسی زمین واکنش داده و آن را آشفته میکنند. این ذرات منجربه طوفانهای مغناطیسی شده و قطب نماها را از کار می اندازد.

@Sky_Pillars
ذرات بارداری که از طرف #خورشید با شدت زیاد به زمین می رسند با میدان #مغناطیسی زمین واکنش داده و آن را آشفته میکنند. این ذرات منجربه طوفانهای مغناطیسی شده و قطب نماها را از کار می اندازد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سیاره #مشتری درطول موج مادون قرمز قدری متفاوت به نظر می رسد. دراین تصویر ابرهای ضخیم قطبی، انرژی ذرات باردار شده توسط میدان #مغناطیسی این سیاره را آزاد، و باعث درخشش قطبهای آن می شوند.

@Sky_Pillars
سیاره #مشتری درطول موج مادون قرمز قدری متفاوت به نظر می رسد. دراین تصویر ابرهای ضخیم قطبی، انرژی ذرات باردار شده توسط میدان #مغناطیسی این سیاره را آزاد، و باعث درخشش قطبهای آن می شوند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

فضا-زمان پیرامون یک #سیاهچاله بدور خود پیچانده میشود. بنابراین اگر با زاویه مناسب، از درون #تکینگی سیاهچاله چرخان عبور کنید، احتمالا به زمانی درگذشته و جهانی نامشخص پرتاب خواهید شد.

@Sky_Pillars
فضا-زمان پیرامون یک #سیاهچاله بدور خود پیچانده میشود. بنابراین اگر با زاویه مناسب، از درون #تکینگی سیاهچاله چرخان عبور کنید، احتمالا به زمانی درگذشته و جهانی نامشخص پرتاب خواهید شد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در ماورای مدار #مریخ و مرز سیارات درونی و بیرونی منظومه شمسی، یک حلقه از #سیارکها بدور خورشید میچرخند.این سیارکها باقیمانده مواد تشکیل دهنده منظومه شمسی هستند و #کمربند_سیارکی نام دارند.

@Sky_Pillars
در ماورای مدار #مریخ و مرز سیارات درونی و بیرونی منظومه شمسی، یک حلقه از #سیارکها بدور خورشید میچرخند.این سیارکها باقیمانده مواد تشکیل دهنده منظومه شمسی هستند و #کمربند_سیارکی نام دارند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اندازه #سیارکها درکمربند سیارکی از قطر صدها کیلومتر، تا یک ذره غبار تغییر میکند و بزرگترین آنها در این کمربند #سرس نام دارد. از سال ۲۰۰۹ تاکنون ۴۵۰ هزار سیارک در این کمربند کشف شده است.

@Sky_Pillars
اندازه #سیارکها درکمربند سیارکی از قطر صدها کیلومتر، تا یک ذره غبار تغییر میکند و بزرگترین آنها در این کمربند #سرس نام دارد. از سال ۲۰۰۹ تاکنون ۴۵۰ هزار سیارک در این کمربند کشف شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#ثریا یا #M45 خوشه ستاره‌ای بازی است که در صورت فلکی #گاو قرار گرفته است. این خوشه با چشم غیر مسلح به صورت گروهی از شش ستاره کم نور در فاصله ۴۰۰ سال نوری از زمین قابل رویت است.

@Sky_Pillars
#ثریا یا #M45 خوشه ستاره‌ای بازی است که در صورت فلکی #گاو قرار گرفته است. این خوشه با چشم غیر مسلح به صورت گروهی از شش ستاره کم نور در فاصله ۴۰۰ سال نوری از زمین قابل رویت است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

قطب شمال #اورانوس حدود ۴۲ سال در مجاورت خورشید باقی میماند سپس ۴۲ سال در تاریکی مطلق فرو میرود. این سیاره مانند مشتری دارای حلقه‌های نازکی از غبار و تکه‌های یخ می باشد و ۲۷ قمر دارد.

@Sky_Pillars
قطب شمال #اورانوس حدود ۴۲ سال در مجاورت خورشید باقی میماند سپس ۴۲ سال در تاریکی مطلق فرو میرود. این سیاره مانند مشتری دارای حلقه‌های نازکی از غبار و تکه‌های یخ می باشد و ۲۷ قمر دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کهکشان #J0717 یکی از عجیب‌ترین کهکشان هاست.این کهکشان از برخورد ۴ کهکشان حاصل شده و در آن جریانی از گازهای کهکشانی و ماده تاریک، درفاصله ۱۳ میلیون سال نوری درحال ترکیب با یکدیگر هستند.

@Sky_Pillars
کهکشان #J0717 یکی از عجیب‌ترین کهکشان هاست.این کهکشان از برخورد ۴ کهکشان حاصل شده و در آن جریانی از گازهای کهکشانی و ماده تاریک، درفاصله ۱۳ میلیون سال نوری درحال ترکیب با یکدیگر هستند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کهکشان #J0717 یکی از عجیب‌ترین کهکشان هاست.این کهکشان از برخورد ۴ کهکشان حاصل شده و در آن جریانی از گازهای کهکشانی و ماده تاریک، درفاصله ۱۳ میلیون سال نوری درحال ترکیب با یکدیگر هستند.

@Sky_Pillars
کهکشان #J0717 یکی از عجیب‌ترین کهکشان هاست.این کهکشان از برخورد ۴ کهکشان حاصل شده و در آن جریانی از گازهای کهکشانی و ماده تاریک، درفاصله ۱۳ میلیون سال نوری درحال ترکیب با یکدیگر هستند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سوپرنووای #ASASSN که #هایپرنووا نام گرفته، درسال ۲۰۱۵ در یک کهکشان کم سو رصد شد. این جرم ۵۷۰ میلیارد بار درخشان‌تر از خورشید و ۲۰ برابر نور تمام ستارگان کهکشان راه شیری درخشندگی دارد!

@Sky_Pillars
سوپرنووای #ASASSN که #هایپرنووا نام گرفته، درسال ۲۰۱۵ در یک کهکشان کم سو رصد شد. این جرم ۵۷۰ میلیارد بار درخشان‌تر از خورشید و ۲۰ برابر نور تمام ستارگان کهکشان راه شیری درخشندگی دارد!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در نگاه اول به نظر میرسد این دو #کهکشان با یکدیگر برخورد کرده‌اند. ولی این همپوشانی فقط از روی زمین اینطور به نظر می رسد. و در واقعیت ۱۰ میلیون سال نوری از همدیگر فاصله دارند.

@Sky_Pillars
در نگاه اول به نظر میرسد این دو #کهکشان با یکدیگر برخورد کرده‌اند. ولی این همپوشانی فقط از روی زمین اینطور به نظر می رسد. و در واقعیت ۱۰ میلیون سال نوری از همدیگر فاصله دارند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#پلوتو تا مدتها بعنوان سیاره نهم شناخته می شد ولی درسال ۲۰۰۶ بدلیل تغییر درتعریف سیاره، #کوتوله نامگذاری شد. پلوتو یک قمر بزرگ به نام #شارون و دو قمر کوچک به نام #نیکس و #هیدرا دارد.

@Sky_Pillars
#پلوتو تا مدتها بعنوان سیاره نهم شناخته می شد ولی درسال ۲۰۰۶ بدلیل تغییر درتعریف سیاره، #کوتوله نامگذاری شد. پلوتو یک قمر بزرگ به نام #شارون و دو قمر کوچک به نام #نیکس و #هیدرا دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#نپتون درفاصله ۴.۵ میلیارد کیلومتری از خورشید، تنها سیاره‌ای است که با چشم غیر مسلح قابل رویت نیست. این سیاره به قدری از خورشید دور است که ۱۶۳ سال طول میکشد تا یکبار به دور خورشید بچرخد.

@Sky_Pillars
#نپتون درفاصله ۴.۵ میلیارد کیلومتری از خورشید، تنها سیاره‌ای است که با چشم غیر مسلح قابل رویت نیست. این سیاره به قدری از خورشید دور است که ۱۶۳ سال طول میکشد تا یکبار به دور خورشید بچرخد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#سحابی زیبای گل سرخ درفاصله ۳ هزار سال نوری، درصورت فلکی تکشاخ قرار دارد. دراین سحابی اتمهای #سولفور رنگ قرمز، اتمهای #هیدروژن رنگ آبی و اتمهای #اکسیژن رنگ سبز را تابش میکنند.

@Sky_Pillars
#سحابی زیبای گل سرخ درفاصله ۳ هزار سال نوری، درصورت فلکی تکشاخ قرار دارد. دراین سحابی اتمهای #سولفور رنگ قرمز، اتمهای #هیدروژن رنگ آبی و اتمهای #اکسیژن رنگ سبز را تابش میکنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ظاهرِ #دنباله‌دار یک جرم توپی شکل با یک دُم بلند است ولی مشخصه اصلی یک دنباله‌دار هسته #صخره‌ای یا #یخی آن است که حتی در عمیقترین بخشهای منظومه شمسی تا هزاران سال بدون تغییر باقی میماند.

@Sky_Pillars
ظاهرِ #دنباله‌دار یک جرم توپی شکل با یک دُم بلند است ولی مشخصه اصلی یک دنباله‌دار هسته #صخره‌ای یا #یخی آن است که حتی در عمیقترین بخشهای منظومه شمسی تا هزاران سال بدون تغییر باقی میماند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

‍ ‍ ماه اکتبر سال ۲۰۰۸ اولین باری بود که زمان و مکان دقیق برخورد یک #سیارک به نام #TC3 به زمین پیش‌بینی شد. و درست در زمان مقرر این سیارک با وزنی حدود ۸۰ تن و قطر ۴.۱ متر در آسمان بیابان #Nubian در سودان ظاهر شد. به گفته شاهدان عینی، نور حاصل از این سیارک بقدری زیاد بود که اندازه ماه بدر آسمان را روشن کرد. این سیارک در ۳۷ کیلومتری بالای این بیابان منفجر شد و به حدود ۶۰۰ تکه با وزن تقریبی ۱۰ کیلوگرم تبدیل شد. بعضی از تکه‌های یافت شده جزء نایاب ترین شهاب سنگها بودند که مقادیر زیادی #آمینواسید درخود داشتند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کاوشگر #روح درسطح #مریخ به عقب بر میگردد و این عکس زیبا را از سطح سیاره سرخ، در ۲۵ می ۲۰۰۴ به ثبت میرساند. لوله پایین سمت راست، آنتن فرستنده این کاوشگر را جهت ارسال اطلاعات نشان میدهد.

@Sky_Pillars
کاوشگر #روح درسطح #مریخ به عقب بر میگردد و این عکس زیبا را از سطح سیاره سرخ، در ۲۵ می ۲۰۰۴ به ثبت میرساند. لوله پایین سمت راست، آنتن فرستنده این کاوشگر را جهت ارسال اطلاعات نشان میدهد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کاوشگر #روح یا #Spirit درسال ۲۰۰۴ به منظور کشف وجود آب در #مریخ فرود آمد. این کاوشگر تا سال ۲۰۱۰ فعال بود اما بدلیل عدم جهت گیری مناسب صفحات خورشیدی توان خود را از دست داد و ازکار افتاد.

@Sky_Pillars
کاوشگر #روح یا #Spirit درسال ۲۰۰۴ به منظور کشف وجود آب در #مریخ فرود آمد. این کاوشگر تا سال ۲۰۱۰ فعال بود اما بدلیل عدم جهت گیری مناسب صفحات خورشیدی توان خود را از دست داد و ازکار افتاد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در #زمین گیاهان بطور پیوسته #اکسیژن مورد نیاز موجودات را با عمل فتوسنتز تولید، و آنرا وارد اتمسفر می کنند. بنابر این وجود اکسیژن جهت حیات در سیارات #فراخورشیدی کاملا ضروری به نظر می رسد.

@Sky_Pillars
در #زمین گیاهان بطور پیوسته #اکسیژن مورد نیاز موجودات را با عمل فتوسنتز تولید، و آنرا وارد اتمسفر می کنند. بنابر این وجود اکسیژن جهت حیات در سیارات #فراخورشیدی کاملا ضروری به نظر می رسد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

وقتی ازاین حقیقت آگاه شوید که هرستاره درآسمان مانند #خورشید بوده و سیاراتی بدور آن میچرخند، قطعا کسانی هم باید درآنجا باشند که خورشید مارا بصورت یک نقطه نورانی در آسمان #خودشان می بینند.

@Sky_Pillars
وقتی ازاین حقیقت آگاه شوید که هرستاره درآسمان مانند #خورشید بوده و سیاراتی بدور آن میچرخند، قطعا کسانی هم باید درآنجا باشند که خورشید مارا بصورت یک نقطه نورانی در آسمان #خودشان می بینند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سحابی #رطیل درفاصله ۱۸۰ سال نوری، یک مکان بزرگ برای تولد ستارگان می باشد. در این سحابی پرتوهای شدید، بادهای ستاره‌ای و شوکهای #سوپرنووا باعث درخشش رشته‌های عنکبوتی این سحابی شده است.

@Sky_Pillars
سحابی #رطیل درفاصله ۱۸۰ سال نوری، یک مکان بزرگ برای تولد ستارگان می باشد. در این سحابی پرتوهای شدید، بادهای ستاره‌ای و شوکهای #سوپرنووا باعث درخشش رشته‌های عنکبوتی این سحابی شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#پلوتو بقدری از خورشید دور است که حدود ۵ ساعت طول میکشد تا نور خورشید به آن برسد،با این فاصله پلوتو تنها۱/۱۶۰۰ نور خورشید را دریافت، و آنرا به مکانی با دمای ۲۳۰- درجه سلسیوس تبدیل میکند.

@Sky_Pillars
#پلوتو بقدری از خورشید دور است که حدود ۵ ساعت طول میکشد تا نور خورشید به آن برسد،با این فاصله پلوتو تنها۱/۱۶۰۰ نور خورشید را دریافت، و آنرا به مکانی با دمای ۲۳۰- درجه سلسیوس تبدیل میکند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ناسا با همکاری آژانس فضایی اروپا دو کاوشگر جهت برسی #تیتان قمر بزرگ #زحل ارسال میکند. کاوشگر سمت راست با نیروی باد، و سمت چپ با نیروی محرکه در #دریاچه‌های متان این قمر کاوش خواهند کرد. 

@Sky_Pillars
ناسا با همکاری آژانس فضایی اروپا دو کاوشگر جهت برسی #تیتان قمر بزرگ #زحل ارسال میکند. کاوشگر سمت راست با نیروی باد، و سمت چپ با نیروی محرکه در #دریاچه‌های متان این قمر کاوش خواهند کرد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

آژانس فضایی اروپا کاوشگر #Juice را جهت برسی #گانیمد، قمر یخی مشتری تا سال ۲۰۳۰ به فضا ارسال میکند. این کاوشگر با استفاده از اشعه #لیزر و #رادار نفوذکننده، سطح گانیمد را برسی خواهد کرد.

@Sky_Pillars
آژانس فضایی اروپا کاوشگر #Juice را جهت برسی #گانیمد، قمر یخی مشتری تا سال ۲۰۳۰ به فضا ارسال میکند. این کاوشگر با استفاده از اشعه #لیزر و #رادار نفوذکننده، سطح گانیمد را برسی خواهد کرد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ناسا درحال ساخت یک #دریل حرارتی یخ شکن برای کاوش درسطح #اروپا، قمر یخی #مشتری می باشد. این کاوشگر با تجهیزات حرارتی و دریل خود همزمان یخها را ذوب و صخره‌هایِ سطح #اروپا را می شکافد. 

@Sky_Pillars
ناسا درحال ساخت یک #دریل حرارتی یخ شکن برای کاوش درسطح #اروپا، قمر یخی #مشتری می باشد. این کاوشگر با تجهیزات حرارتی و دریل خود همزمان یخها را ذوب و صخره‌هایِ سطح #اروپا را می شکافد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این یک تصویر مادون قرمز از سحابی #اوریون یا #M42 درفاصله ۱۵۰۰ سال نوری از زمین می باشد. این سحابی یکی از روشنترین سحابی‌هاست و تنها سحابی است که از زمین با چشم غیرمسلح هم قابل رویت است.

@Sky_Pillars
این یک تصویر مادون قرمز از سحابی #اوریون یا #M42 درفاصله ۱۵۰۰ سال نوری از زمین می باشد. این سحابی یکی از روشنترین سحابی‌هاست و تنها سحابی است که از زمین با چشم غیرمسلح هم قابل رویت است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

طبق نظریه #نسبت_عام نور درمیدانهای گرانشی خمیده می شود. بنابراین پرتوی نور کهکشانهای دور که از کنار اجرام بزرگ عبور میکنند خم شده، و کهکشان از دید ناظر زمینی، درجای دیگری پدیدار می شود.

@Sky_Pillars
طبق نظریه #نسبت_عام نور درمیدانهای گرانشی خمیده می شود. بنابراین پرتوی نور کهکشانهای دور که از کنار اجرام بزرگ عبور میکنند خم شده، و کهکشان از دید ناظر زمینی، درجای دیگری پدیدار می شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

به عقیده دانشمندان اگر #سیاره‌ای در اتمسفر خود #اکسیژن داشته باشد به این معنی است که گونه‌هایی از گیاهان درآن وجود دارند که این اکسیژن را تامین،و آنرا در #اتمسفر این سیاره آزاد کرده‌اند.

@Sky_Pillars
به عقیده دانشمندان اگر #سیاره‌ای در اتمسفر خود #اکسیژن داشته باشد به این معنی است که گونه‌هایی از گیاهان درآن وجود دارند که این اکسیژن را تامین،و آنرا در #اتمسفر این سیاره آزاد کرده‌اند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بیشترین احتمال وجود آب در قمرهای #مشتری و #زحل می باشد. شواهد نشان میدهد بزرگترین قمر مشتری به نام #گانیمد دارای یک اقیانوس آب شور زیرسطحی است که دربین دولایه یخ از دوطرف مسدود شده است.

@Sky_Pillars
بیشترین احتمال وجود آب در قمرهای #مشتری و #زحل می باشد. شواهد نشان میدهد بزرگترین قمر مشتری به نام #گانیمد دارای یک اقیانوس آب شور زیرسطحی است که دربین دولایه یخ از دوطرف مسدود شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#ماهواره‌هایی که درمدار #نزدیک زمین قرار میگیرند هر ۹۰ دقیقه یکبار زمین را دور میزنند درحالی که ماهواره‌های مدار #متوسط در ارتفاع ۲۰ هزار کیلومتری، هر ۱۲ ساعت یکبار زمین را دور میزنند. 

@Sky_Pillars
#ماهواره‌هایی که درمدار #نزدیک زمین قرار میگیرند هر ۹۰ دقیقه یکبار زمین را دور میزنند درحالی که ماهواره‌های مدار #متوسط در ارتفاع ۲۰ هزار کیلومتری، هر ۱۲ ساعت یکبار زمین را دور میزنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سیارک #Apophis با قطر ۳۰۰ متر، جزء سیارکهای نزدیک مدار زمین محسوب می شود. این #سیارک در۱۳ آپریل ۲۰۲۹ ازفاصله ۳۲ هزار کیلومتری زمین عبور میکند ولی احتمال برخورد آن با زمین بسیار ضعیف است.

@Sky_Pillars
سیارک #Apophis با قطر ۳۰۰ متر، جزء سیارکهای نزدیک مدار زمین محسوب می شود. این #سیارک در۱۳ آپریل ۲۰۲۹ ازفاصله ۳۲ هزار کیلومتری زمین عبور میکند ولی احتمال برخورد آن با زمین بسیار ضعیف است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#فوتوسفر از واژه یونای توپ نورانی گرفته شده، و سطح مشاهده پذیر #خورشید است. فوتوسفر لایه‌ای بسیار داغ به ضخامت ۵۰۰ کیلومتر است و از گازِ کدری با دمای ۵۵۰۰ درجه سلسوس تشکیل شده است.

@Sky_Pillars
#فوتوسفر از واژه یونای توپ نورانی گرفته شده، و سطح مشاهده پذیر #خورشید است. فوتوسفر لایه‌ای بسیار داغ به ضخامت ۵۰۰ کیلومتر است و از گازِ کدری با دمای ۵۵۰۰ درجه سلسوس تشکیل شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اگرچه #پلوتو یک کوتوله شناخته شده در کمربند #کویپر میباشد ولی بزرگترین کوتوله نیست. کوتوله #اریس دراین کمربند با قطر ۲۵۰۰ کیلومتر بزرگتر از پلوتوست و هر ۵۶۰ سال یکبار بدور خورشید میچرخد!

@Sky_Pillars
اگرچه #پلوتو یک کوتوله شناخته شده در کمربند #کویپر میباشد ولی بزرگترین کوتوله نیست. کوتوله #اریس دراین کمربند با قطر ۲۵۰۰ کیلومتر بزرگتر از پلوتوست و هر ۵۶۰ سال یکبار بدور خورشید میچرخد!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سیاره #کپلر۳۵ یک غول گازی است که در اطراف دو ستاره میچرخد. این سیاره درهر ۱۳۱ روز یکبار دور ستاره کوچکتر و سردتر خود چرخیده، و دو ستاره این سیستم نیز هر ۲۱ روز یکبار بدور همدیگر میچرخند.

@Sky_Pillars
سیاره #کپلر۳۵ یک غول گازی است که در اطراف دو ستاره میچرخد. این سیاره درهر ۱۳۱ روز یکبار دور ستاره کوچکتر و سردتر خود چرخیده، و دو ستاره این سیستم نیز هر ۲۱ روز یکبار بدور همدیگر میچرخند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ابرهای ماژولانی #SMC همسایه کهکشان راه شیری درنیمکره جنوبی، بقدری روشن است که با چشم غیرمسلح هم دیده میشود و بسیاری از ملوانان برای پیدا کردن مسیر خود در #اقیانوس، از آن استفاده میکنند.

@Sky_Pillars
ابرهای ماژولانی #SMC همسایه کهکشان راه شیری درنیمکره جنوبی، بقدری روشن است که با چشم غیرمسلح هم دیده میشود و بسیاری از ملوانان برای پیدا کردن مسیر خود در #اقیانوس، از آن استفاده میکنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کاوشگر خورشیدی #پارکر قرار است در جولای ۲۰۱۸ به فاصله ۸.۵ میلیون کیلومتری خورشید ارسال شود. هدف این ماموریت برسی تاج خورشید، بادهای خورشیدی و خطرناک ترین ذرات تابشی از سطح آن می باشد.

@Sky_Pillars
کاوشگر خورشیدی #پارکر قرار است در جولای ۲۰۱۸ به فاصله ۸.۵ میلیون کیلومتری خورشید ارسال شود. هدف این ماموریت برسی تاج خورشید، بادهای خورشیدی و خطرناک ترین ذرات تابشی از سطح آن می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

حدود ۵۰ هزار سال پیش یک #شهاب_سنگ در بیابان #آریزونای آمریکا برخورد کرد و حفره‌ای به قطر ۱۲۰۰ متر و عمق ۱۷۰ متر ایجاد کرد. تخمین زده می شود این شهاب سنگ حدود ۱۰ مگاتن انرژی داشته است.

@Sky_Pillars
حدود ۵۰ هزار سال پیش یک #شهاب_سنگ در بیابان #آریزونای آمریکا برخورد کرد و حفره‌ای به قطر ۱۲۰۰ متر و عمق ۱۷۰ متر ایجاد کرد. تخمین زده می شود این شهاب سنگ حدود ۱۰ مگاتن انرژی داشته است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

حرارت داخلی سیاره #نپتون منجر به بروز شدیدترین #طوفانها در این سیاره و حتی منظومه شمسی میشود. این سیاره ۱۳ قمر دارد و بزرگترین قمر آن #تریتون نام دارد که تقریبا اندازه کره #ماه می باشد.

@Sky_Pillars
حرارت داخلی سیاره #نپتون منجر به بروز شدیدترین #طوفانها در این سیاره و حتی منظومه شمسی میشود. این سیاره ۱۳ قمر دارد و بزرگترین قمر آن #تریتون نام دارد که تقریبا اندازه کره #ماه می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تعداد کل #ستاره‌ها درآسمان، با تعداد کل دانه‌های شن درساحلِ تمام دریاها برابری میکند. بنابراین تقریباً غیرممکن است که خورشید ما تنها ستاره‌ای باشد که یک سیاره با #حیات و تمدن داشته باشد.

@Sky_Pillars
تعداد کل #ستاره‌ها درآسمان، با تعداد کل دانه‌های شن درساحلِ تمام دریاها برابری میکند. بنابراین تقریباً غیرممکن است که خورشید ما تنها ستاره‌ای باشد که یک سیاره با #حیات و تمدن داشته باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

جهان از دوعنصر #هیدروژن و #هلیوم ساخته شده و سایر عناصر، درستارگان بوجود آمده‌اند. این حقیقت نشان میدهد که هر اتم دربدن ما، روزی درون یک ستاره‌ای تولید شده که قبلا متولد و نابود شده است.

@Sky_Pillars
جهان از دوعنصر #هیدروژن و #هلیوم ساخته شده و سایر عناصر، درستارگان بوجود آمده‌اند. این حقیقت نشان میدهد که هر اتم دربدن ما، روزی درون یک ستاره‌ای تولید شده که قبلا متولد و نابود شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کهکشان #NGC6946 در فاصله ۱۰ میلیون سال نوری از زمین درصورت فلکی #قیفاووس قرار گرفته است. این کهکشان از رنگ نارنجی ستارگان #مسن درمرکز، به رنگ آبی ستارگان #جوان دراطراف تغییر میکند.

@Sky_Pillars
کهکشان #NGC6946 در فاصله ۱۰ میلیون سال نوری از زمین درصورت فلکی #قیفاووس قرار گرفته است. این کهکشان از رنگ نارنجی ستارگان #مسن درمرکز، به رنگ آبی ستارگان #جوان دراطراف تغییر میکند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#جهانهای دیگر ممکن هست در داخل حبابهای غول پیکر یک #صابون_کیهانی باشند، که در یک دریایِ پهناور کیهانی از حبابها غوطه ورند، اما چون در #بعدهای دیگری هستند ما نمیتوانیم آنها را ببینیم.

@Sky_Pillars
#جهانهای دیگر ممکن هست در داخل حبابهای غول پیکر یک #صابون_کیهانی باشند، که در یک دریایِ پهناور کیهانی از حبابها غوطه ورند، اما چون در #بعدهای دیگری هستند ما نمیتوانیم آنها را ببینیم.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دکتر #براندنبورگ؛ ازمیان تمام تصاویری که درکره‌ #ماه دیده‌ام، یکی از تأثیرگذارترینِ آنان #راکتوری به بزرگی ۱.۵کیلومتر بود که مشخصا نباید آنجا می بود و هیچ شباهتی به تکنولوژیهای ما نداشت!

@Sky_Pillars
دکتر #براندنبورگ؛ ازمیان تمام تصاویری که درکره‌ #ماه دیده‌ام، یکی از تأثیرگذارترینِ آنان #راکتوری به بزرگی ۱.۵کیلومتر بود که مشخصا نباید آنجا می بود و هیچ شباهتی به تکنولوژیهای ما نداشت!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

خوشه ستاره‌ای #R136 مرکز تجمع بعضی از بزرگترین،داغترین و پرجرم ترین ستارگان است.گازها وغبارهای این خوشه معروف به سحابی #رطیل،توسط بادهای ستاره‌ای این نقش را دراعماق آسمان حجاری کرده‌اند.

@Sky_Pillars
خوشه ستاره‌ای #R136 مرکز تجمع بعضی از بزرگترین،داغترین و پرجرم ترین ستارگان است.گازها وغبارهای این خوشه معروف به سحابی #رطیل،توسط بادهای ستاره‌ای این نقش را دراعماق آسمان حجاری کرده‌اند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

رنگ #شهابوارها در جو زمین به ترکیبات شیمیایی موجود در آنها بستگی دارد.
#اکسیژن: "قـرمز"
#نیتروژن: "قـرمز"
#آهن:    "طلایـی"
#کلسیم:  "بنفـش"
#سدیم:   "نارنجی"
#منیزیم:  "آبی"

@Sky_Pillars
رنگ #شهابوارها در جو زمین به ترکیبات شیمیایی موجود در آنها بستگی دارد.
#اکسیژن: "قـرمز"
#نیتروژن: "قـرمز"
#آهن: "طلایـی"
#کلسیم: "بنفـش"
#سدیم: "نارنجی"
#منیزیم: "آبی"

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اگر #فرازمینی ها قصد ایجاد ارتباط داشته باشند، ممکن است پیام آنها را درست دریافت نکنیم. چرا که پهنه عالم تقریبا ۹۱ میلیارد سال نوری است و ممکن است این #پیام از هر نقطه‌ای ارسال شده باشد.

@Sky_Pillars
اگر #فرازمینی ها قصد ایجاد ارتباط داشته باشند، ممکن است پیام آنها را درست دریافت نکنیم. چرا که پهنه عالم تقریبا ۹۱ میلیارد سال نوری است و ممکن است این #پیام از هر نقطه‌ای ارسال شده باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#اورانوس در فاصله متوسط ٢ میلیارد و ۶۹۰ میلیون کیلومتر از زمین، یعنی فاصله‌ای ۱۸ برابر زمین تا خورشید، باعث شده که حتی با تلسکوپهای قوی آنرا فقط بصورت یک دیسک با قطر ۱۰ سانتیمتر ببینیم!

@Sky_Pillars
#اورانوس در فاصله متوسط ٢ میلیارد و ۶۹۰ میلیون کیلومتر از زمین، یعنی فاصله‌ای ۱۸ برابر زمین تا خورشید، باعث شده که حتی با تلسکوپهای قوی آنرا فقط بصورت یک دیسک با قطر ۱۰ سانتیمتر ببینیم!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در این شکل عظمت حلقه‌های #زحل در برابر قمر #پاندورا مشاهده میشود این قمر قطری حدود ٨١ کیلومتر دارد. همچنین یک گپ بین دو حلقه زحل وجود دارد که گپ #Encke نام دارد و عرض آن ٣٢٥ کیلومتر است.

@Sky_Pillars
در این شکل عظمت حلقه‌های #زحل در برابر قمر #پاندورا مشاهده میشود این قمر قطری حدود ٨١ کیلومتر دارد. همچنین یک گپ بین دو حلقه زحل وجود دارد که گپ #Encke نام دارد و عرض آن ٣٢٥ کیلومتر است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#زمین درمرکز منظومه شمسی نیست، #خورشید درمرکز #کهکشان راه شیری نیست، راه شیری درمرکز #خوشه_محلی نیست، وخوشه محلی درمرکز #جهان نیست. بنابراین زمین در یک مکان کاملا #عادی درجهان قرار دارد.

@Sky_Pillars
#زمین درمرکز منظومه شمسی نیست، #خورشید درمرکز #کهکشان راه شیری نیست، راه شیری درمرکز #خوشه_محلی نیست، وخوشه محلی درمرکز #جهان نیست. بنابراین زمین در یک مکان کاملا #عادی درجهان قرار دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#مریخ دو قمر کوچک سیب زمینی شکل به نام #فوبوس با قطر ٢٧ کیلومتر و #دیموس با قطر ١٦ کیلومتر دارد. به عقیده دانشمندان فوبوس به آرامی در ٥٠ میلیون سال آینده به سطح مریخ برخورد خواهد کرد.

@Sky_Pillars
#مریخ دو قمر کوچک سیب زمینی شکل به نام #فوبوس با قطر ٢٧ کیلومتر و #دیموس با قطر ١٦ کیلومتر دارد. به عقیده دانشمندان فوبوس به آرامی در ٥٠ میلیون سال آینده به سطح مریخ برخورد خواهد کرد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

گرانش #دیموس قمر #مریخ بقدری کم است که سرعت فرار ازگرانش آن تنها ٥.٧ متر برثانیه است و اگر فضاوردان روی این قمر بایستند با جهش ناگهانی میتوانند از #گرانش آن فرار، و بداخل فضا پرتاب شوند.

@Sky_Pillars
گرانش #دیموس قمر #مریخ بقدری کم است که سرعت فرار ازگرانش آن تنها ٥.٧ متر برثانیه است و اگر فضاوردان روی این قمر بایستند با جهش ناگهانی میتوانند از #گرانش آن فرار، و بداخل فضا پرتاب شوند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بادهای #مریخ دائما درحال وزش هستند این بادها با فرسایش صخره‌ها، ذرات گرد و غبار را پراکنده، و #طوفانهای عظیمی به وسعت هزاران کیلومتر ایجاد میکنند، این طوفانها تا هفته‌ها ادامه می یابند.

@Sky_Pillars
بادهای #مریخ دائما درحال وزش هستند این بادها با فرسایش صخره‌ها، ذرات گرد و غبار را پراکنده، و #طوفانهای عظیمی به وسعت هزاران کیلومتر ایجاد میکنند، این طوفانها تا هفته‌ها ادامه می یابند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

چند ساعت قبل از تکمیل اولین ربع #ماه، و همزمان با بالا آمدن خورشید حرف لاتین "X" درلبه #دهانه‌های برخوردی ماه مشاهده میشود. این پدیده بعلت نواحی #روشن و #تاریک لبه‌ دهانه‌ها ایجاد میشود.

@Sky_Pillars
چند ساعت قبل از تکمیل اولین ربع #ماه، و همزمان با بالا آمدن خورشید حرف لاتین "X" درلبه #دهانه‌های برخوردی ماه مشاهده میشود. این پدیده بعلت نواحی #روشن و #تاریک لبه‌ دهانه‌ها ایجاد میشود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سفر به ستارگان دیگر میتواند بهترین راه برای یافتن #تمدنهای_هوشمند باشد ولی اگر بخواهیم باسرعتی که فضانوردان #آپولو به ماه رفتند به نزدیکترین ستاره سفر کنیم به هزاران سال زمان نیاز داریم.

@Sky_Pillars
سفر به ستارگان دیگر میتواند بهترین راه برای یافتن #تمدنهای_هوشمند باشد ولی اگر بخواهیم باسرعتی که فضانوردان #آپولو به ماه رفتند به نزدیکترین ستاره سفر کنیم به هزاران سال زمان نیاز داریم.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بیشتر سطح سیاره #زهره توسط فعالیتهای آتشفشانی شکل گرفته است. زهره ١٦٧ #آتشفشان بزرگ دارد که در منطقه‌ای حدود ١٠٠ کیلومتر گسترش یافته و فقط آتشفشان #هاوایی از این نوع، در زمین وجود دارد.

@Sky_Pillars
بیشتر سطح سیاره #زهره توسط فعالیتهای آتشفشانی شکل گرفته است. زهره ١٦٧ #آتشفشان بزرگ دارد که در منطقه‌ای حدود ١٠٠ کیلومتر گسترش یافته و فقط آتشفشان #هاوایی از این نوع، در زمین وجود دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این یک تصویر رنگی از #اروپا قمر یخی #مشتری است. مناطق آبی-سفید آب یخ زده، و مناطق قرمز ترکیبات اسید سولفوریک‌ را نشان میدهد. بنظر میرسد این ویژگیها وجود #اقیانوس زیرسطحی آنرا اثبات کنند.

@Sky_Pillars
این یک تصویر رنگی از #اروپا قمر یخی #مشتری است. مناطق آبی-سفید آب یخ زده، و مناطق قرمز ترکیبات اسید سولفوریک‌ را نشان میدهد. بنظر میرسد این ویژگیها وجود #اقیانوس زیرسطحی آنرا اثبات کنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این عکس توسط دوربین کاوشگر #روح در #مریخ گرفته شده است. این مکان ایستگاه #کلمبیا واقع در دهانه #Gusev می باشد و کاوشگر روح بعد از فرود و خالی شدن کیسه های هوا، از درون آن بیرون آمده است.

@Sky_Pillars
این عکس توسط دوربین کاوشگر #روح در #مریخ گرفته شده است. این مکان ایستگاه #کلمبیا واقع در دهانه #Gusev می باشد و کاوشگر روح بعد از فرود و خالی شدن کیسه های هوا، از درون آن بیرون آمده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

از آنجا که زمین در هر ساعت °۱۵ بدور خود می چرخد در یک شب معین حتی در بهترین شرایط ممکن حداکثر مدت رویت #عطارد ۲ ساعت خواهد بود. عمده اوقات عطارد در فاصله کمتر از °۲۸ در افق دیده می شود.

@Sky_Pillars
از آنجا که زمین در هر ساعت °۱۵ بدور خود می چرخد در یک شب معین حتی در بهترین شرایط ممکن حداکثر مدت رویت #عطارد ۲ ساعت خواهد بود. عمده اوقات عطارد در فاصله کمتر از °۲۸ در افق دیده می شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

منطقه قابل مشاهده #کهکشان راه شیری حدود ٣٠ صورت فلکی را اشغال میکند، و مرکز آن در جهت صورت فلکی #کمان قرار دارد، به همین جهت است که این منطقه بسیار پرنورتر از سایر بخشها به نظر میرسد.

@Sky_Pillars
منطقه قابل مشاهده #کهکشان راه شیری حدود ٣٠ صورت فلکی را اشغال میکند، و مرکز آن در جهت صورت فلکی #کمان قرار دارد، به همین جهت است که این منطقه بسیار پرنورتر از سایر بخشها به نظر میرسد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#کهکشان راه شیری به ازای هر ستاره، حداقل یک #سیاره دارد. و این نشان میدهد بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد سياره دراین کهکشان وجود دارد که حدود ۱۷ میلیارد از آنها اندازه ای برابر با #زمین دارند.

@Sky_Pillars
#کهکشان راه شیری به ازای هر ستاره، حداقل یک #سیاره دارد. و این نشان میدهد بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد سياره دراین کهکشان وجود دارد که حدود ۱۷ میلیارد از آنها اندازه ای برابر با #زمین دارند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

یک #موشک براساس نیروی عمل و عکس‌العمل کار میکند در اغلب راکتها دو ماده شیمیایی، یک #سوخت و یک #اکسیدکننده درون محفظه احتراق تولید و از انتهای موشک بیرون زده و موشک را بسمت مخالف میرانند.

@Sky_Pillars
یک #موشک براساس نیروی عمل و عکس‌العمل کار میکند در اغلب راکتها دو ماده شیمیایی، یک #سوخت و یک #اکسیدکننده درون محفظه احتراق تولید و از انتهای موشک بیرون زده و موشک را بسمت مخالف میرانند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#نپتون مانند اورانوس نصف نور خورشید را دریافت میکند و باوجود اینکه دمای سطح این دوسیاره تقریباً ًیکسان است ولی بطور عجیبی نپتون دوبرابر انرژیی را که از خورشید دریافت میکند را ساطع میکند.

@Sky_Pillars
#نپتون مانند اورانوس نصف نور خورشید را دریافت میکند و باوجود اینکه دمای سطح این دوسیاره تقریباً ًیکسان است ولی بطور عجیبی نپتون دوبرابر انرژیی را که از خورشید دریافت میکند را ساطع میکند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

معروفترین پرتابهای فضایی در جهان در ساحل اقیانوس اطلس در ایالت #فلوریدا قرار دارد و بنام کیپ کاناورال شناخته می شود. این محل درشرق به اقیانوس متصل است و میزبان مرکز فضایی #کندی ناسا است.

@Sky_Pillars
معروفترین پرتابهای فضایی در جهان در ساحل اقیانوس اطلس در ایالت #فلوریدا قرار دارد و بنام کیپ کاناورال شناخته می شود. این محل درشرق به اقیانوس متصل است و میزبان مرکز فضایی #کندی ناسا است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اگرچه انداره #مریخ نصف کره زمین می باشد، ولی مناطق زمینی این سیاره تقریباً اندازه زمین می باشد، چرا که بیشتر مساحت سطح زمین با #آب پوشیده شده درحالیکه مریخ یک سیاره #خشک و بدون آب است.

@Sky_Pillars
اگرچه انداره #مریخ نصف کره زمین می باشد، ولی مناطق زمینی این سیاره تقریباً اندازه زمین می باشد، چرا که بیشتر مساحت سطح زمین با #آب پوشیده شده درحالیکه مریخ یک سیاره #خشک و بدون آب است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

یک #روز_نجومی ۲۳ ساعت و ۵۶ دقیقه و ۴ ثانیه است. این مدت برابر با زمانی است که طول می کشد تا یک ستاره دو بار متوالی از #نصف‌النهار شما عبور کند یا به عبارتی زمین یک دور کامل در فضا بچرخد.

@Sky_Pillars
یک #روز_نجومی ۲۳ ساعت و ۵۶ دقیقه و ۴ ثانیه است. این مدت برابر با زمانی است که طول می کشد تا یک ستاره دو بار متوالی از #نصف‌النهار شما عبور کند یا به عبارتی زمین یک دور کامل در فضا بچرخد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#مشتری یک منبع حرارت داخلی دارد و انرژیی بیشتر از آنچه که از خورشید دریافت می کند، پس می دهد. در اعماق این سیاره فشار به قدری بالا است که #هیدروژن به یک حالت فلزی مایع تبدیل می شود.

@Sky_Pillars
#مشتری یک منبع حرارت داخلی دارد و انرژیی بیشتر از آنچه که از خورشید دریافت می کند، پس می دهد. در اعماق این سیاره فشار به قدری بالا است که #هیدروژن به یک حالت فلزی مایع تبدیل می شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دانشمندان تصور میکردند تابشهای بسیار پرنور پرتوی #ایکس درکهکشانها، سیاهچاله هایی با جرم میلیونها برابر خورشید هستند، ولی یافته‌ها نشان داد این اجرام بسیار کوچک ستاره‌های #نوترونی هستند.

@Sky_Pillars
دانشمندان تصور میکردند تابشهای بسیار پرنور پرتوی #ایکس درکهکشانها، سیاهچاله هایی با جرم میلیونها برابر خورشید هستند، ولی یافته‌ها نشان داد این اجرام بسیار کوچک ستاره‌های #نوترونی هستند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ستارگان #نوترونی بقدری چگالی بالایی دارند که یک قاشق چایخوری از آنها، میلیاردها تن جرم دارد. همچنین #گرانش شدید آنها باعث میشود که با سقوط اجرام بداخل آنها، پرتوی #ایکس از خود تابش کنند.

@Sky_Pillars
ستارگان #نوترونی بقدری چگالی بالایی دارند که یک قاشق چایخوری از آنها، میلیاردها تن جرم دارد. همچنین #گرانش شدید آنها باعث میشود که با سقوط اجرام بداخل آنها، پرتوی #ایکس از خود تابش کنند.

@Sky_Pillars