ستونهای آسمان 
عنوان گروه یا کانال:

ستونهای آسمان


توضیحات: ♻ مطالب این کانال با ترجمه مستقیم از کتب زبان اصلی و سایت ناسا در اختیار شما قرار می گیرد. ♻ کد شامد: 1-1-716772-61-2-2 ? کتابخانه نجوم: @Astrobooks ? تعرفه تبلیغات: @SkyPillar
شناسه: Sky_Pillars@
تعداد اعضا: 46742
ستونهای آسمان

کوتوله های #قهوه‌ای بسیار کم نور هستند، این اجرام سطحی بسیار داغ تر از سیارات دارند و با نور مادون قرمزی که از سطح خود ساطع میکنند، درصورت نزریک بودن با تلسکوپ مادون قرمز قابل رصد هستند.

@Sky_Pillars
کوتوله های #قهوه‌ای بسیار کم نور هستند، این اجرام سطحی بسیار داغ تر از سیارات دارند و با نور مادون قرمزی که از سطح خود ساطع میکنند، درصورت نزریک بودن با تلسکوپ مادون قرمز قابل رصد هستند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

محور چرخش زمین به آرامی در هر ۲۵،۸۰۰ سال یکبار بدور یک مخروط درفضا می چرخد این حرکت آرام محور زمین که بدلیل کشش گرانشی #ماه و خورشید و برآمدگی استوای زمین رخ میدهد حرکت #تقدیمی نام دارد.

@Sky_Pillars
محور چرخش زمین به آرامی در هر ۲۵،۸۰۰ سال یکبار بدور یک مخروط درفضا می چرخد این حرکت آرام محور زمین که بدلیل کشش گرانشی #ماه و خورشید و برآمدگی استوای زمین رخ میدهد حرکت #تقدیمی نام دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

هنگامیکه یک #ستاره بسیار سنگین منفجر می‌شود این امکان وجود دارد که بعد از انفجار ستاره‌ای با جرم خورشید و تنها با پهنای  ۱۶ کیلومتر ایجاد شود، این ستاره فوق چگال ستاره #نوترونی نام دارد.

@Sky_Pillars
هنگامیکه یک #ستاره بسیار سنگین منفجر می‌شود این امکان وجود دارد که بعد از انفجار ستاره‌ای با جرم خورشید و تنها با پهنای ۱۶ کیلومتر ایجاد شود، این ستاره فوق چگال ستاره #نوترونی نام دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

شعاع #شوارتزشیلد شعاع بحرانی است که اگر جرم جسم سنگین در این محدوده بطور متقارن توزیع شده باشد، تشکیل #سیاهچاله می دهد. این شعاع برای خورشید ۳ کیلومتر و برای زمین حدود ۱ سانتیمتر است.

@Sky_Pillars
شعاع #شوارتزشیلد شعاع بحرانی است که اگر جرم جسم سنگین در این محدوده بطور متقارن توزیع شده باشد، تشکیل #سیاهچاله می دهد. این شعاع برای خورشید ۳ کیلومتر و برای زمین حدود ۱ سانتیمتر است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

شعاع خورشید تقریباً ۷۰۰ هزار کیلومتر است، در حالی که شعاع #شوارتزشیلد آن فقط ۲۹۵۰ متر است؛ به این معنی که اگر شعاع خورشید کمتر از این مقدار شود آنگاه خورشید به یک #سیاهچاله تبدیل می شود.

@Sky_Pillars
شعاع خورشید تقریباً ۷۰۰ هزار کیلومتر است، در حالی که شعاع #شوارتزشیلد آن فقط ۲۹۵۰ متر است؛ به این معنی که اگر شعاع خورشید کمتر از این مقدار شود آنگاه خورشید به یک #سیاهچاله تبدیل می شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

طبق فرضیه #زمین_نایاب سیاراتی مانند #زمین تنها درمناطق کوچکی از کهکشان راه شیری میتوانند شکل گیرند، براین اساس تنها یک حلقه باریک به شعاع منظومه شمسی ازمرکز کهکشان، قابل سکونت خواهد بود.

@Sky_Pillars
طبق فرضیه #زمین_نایاب سیاراتی مانند #زمین تنها درمناطق کوچکی از کهکشان راه شیری میتوانند شکل گیرند، براین اساس تنها یک حلقه باریک به شعاع منظومه شمسی ازمرکز کهکشان، قابل سکونت خواهد بود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

درفواصل زمانی ۲۹.۵ سال زمانیکه، نیم‌کره شمالی #زحل بیشترین گرما را ازخورشید دریافت میکند، لکه سفیدی از طوفانهای گازی به وسعت هزاران کیلومتر بطور ناگهانی ظاهر، و درچند ماه ناپدید می شود.

@Sky_Pillars
درفواصل زمانی ۲۹.۵ سال زمانیکه، نیم‌کره شمالی #زحل بیشترین گرما را ازخورشید دریافت میکند، لکه سفیدی از طوفانهای گازی به وسعت هزاران کیلومتر بطور ناگهانی ظاهر، و درچند ماه ناپدید می شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

زمانیکه #دنباله‌دار ازلبه منظومه شمسی به نزدیک خورشید میرسد گرم، و گازهای متصاعد شده آن به همراه گرد و غبار به فضا میرود. این گازها #گیسوی دنباله‌دار بطول هزاران کیلومتر را شکل میدهد.   

@Sky_Pillars
زمانیکه #دنباله‌دار ازلبه منظومه شمسی به نزدیک خورشید میرسد گرم، و گازهای متصاعد شده آن به همراه گرد و غبار به فضا میرود. این گازها #گیسوی دنباله‌دار بطول هزاران کیلومتر را شکل میدهد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

نجوم #مادون_قرمز تابش هایی با طول موج بلندتر از نورمرئی را بررسی میکند و تلسکوپهای آنها درکانون خود دارای یک #آشکارساز گرمایی هستند که جهت اطمینان از عملکرد درست، تا دمای ۲۷۱- تست میشود.

@Sky_Pillars
نجوم #مادون_قرمز تابش هایی با طول موج بلندتر از نورمرئی را بررسی میکند و تلسکوپهای آنها درکانون خود دارای یک #آشکارساز گرمایی هستند که جهت اطمینان از عملکرد درست، تا دمای ۲۷۱- تست میشود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#ابرنواختر یک انفجارِ عظیم #ستاره‌ای است و میتواند تمام کهکشان را برای مدت کوتاهی روشن کند. بیشتر ستارگانی که ۸ برابر خورشید یا بیشتر، جرم دارند با یک انفجار تماشایی ازبین خواهند رفت.

@Sky_Pillars
#ابرنواختر یک انفجارِ عظیم #ستاره‌ای است و میتواند تمام کهکشان را برای مدت کوتاهی روشن کند. بیشتر ستارگانی که ۸ برابر خورشید یا بیشتر، جرم دارند با یک انفجار تماشایی ازبین خواهند رفت.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#ماه_گرفتگی از هر مکان در نیمه تاریک زمین همزمان قابل مشاهده است و مدت گرفتگی کامل برابر مدت زمانی است که طول میکشد تا ماه از میان سایه زمین بگذرد این مدت بیش از ۱۰۰ دقیقه طول نمیکشد.

@Sky_Pillars
#ماه_گرفتگی از هر مکان در نیمه تاریک زمین همزمان قابل مشاهده است و مدت گرفتگی کامل برابر مدت زمانی است که طول میکشد تا ماه از میان سایه زمین بگذرد این مدت بیش از ۱۰۰ دقیقه طول نمیکشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در #خورشید_گرفتگی سایه کامل ماه روی زمین بیش از ۲۵۰ کیلومتر نیست و این سایه با سرعت دو هزار کیلومتر بر ساعت حرکت میکند. لذا در هیچ نقطه‌ای خورشید گرفتگی کامل بیش از ۷.۵ دقیقه طول نمیکشد.

@Sky_Pillars
در #خورشید_گرفتگی سایه کامل ماه روی زمین بیش از ۲۵۰ کیلومتر نیست و این سایه با سرعت دو هزار کیلومتر بر ساعت حرکت میکند. لذا در هیچ نقطه‌ای خورشید گرفتگی کامل بیش از ۷.۵ دقیقه طول نمیکشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در این شکل مراحل #تکامل ستارگان از تولد تا مرگ نشان داده شده است.
ستارگان بسته به اینکه بعد از مراحل پیش ستاره، با چه #جرمی ساخته می شوند مراحل متفاوتی را تا پایان عمر خود طی می کنند.

@Sky_Pillars
در این شکل مراحل #تکامل ستارگان از تولد تا مرگ نشان داده شده است.
ستارگان بسته به اینکه بعد از مراحل پیش ستاره، با چه #جرمی ساخته می شوند مراحل متفاوتی را تا پایان عمر خود طی می کنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

انفجار بمب #هیدروژنی Ivy Mike در اول نوابر ۱۹۵۲ انرژی معادل ۱۰.۴ مگاتن تی اِن تی آزاد کرد؛ این میزان انرژی کمتر از ده میلیاردم انرژی است که در مدت یک ثانیه توسط #خورشید آزاد می شود.

@Sky_Pillars
انفجار بمب #هیدروژنی Ivy Mike در اول نوابر ۱۹۵۲ انرژی معادل ۱۰.۴ مگاتن تی اِن تی آزاد کرد؛ این میزان انرژی کمتر از ده میلیاردم انرژی است که در مدت یک ثانیه توسط #خورشید آزاد می شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

مُسن ترین اجرامی که در زمین یافت شده‌، #سنگهای_آسمانی هستند که گاهی از فضا درسطح زمین سقوط میکنند. با استفاده از پرتونگاری عمر تمام این اجرام بیش از ۴.۵۶ میلیارد سال تخمین زده شده است.

@Sky_Pillars
مُسن ترین اجرامی که در زمین یافت شده‌، #سنگهای_آسمانی هستند که گاهی از فضا درسطح زمین سقوط میکنند. با استفاده از پرتونگاری عمر تمام این اجرام بیش از ۴.۵۶ میلیارد سال تخمین زده شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ممکن است کره #ماه دراثر برخورد فاجعه‌آمیز بین #زمین با یک سیاره همسان دیگر درزمان تشکیل منظومه شمسی بوجود آمده باشد. این برخورد میتوانسته با جداسازی مواد از زمین باعث تشکیل ماه شده باشد.

@Sky_Pillars
ممکن است کره #ماه دراثر برخورد فاجعه‌آمیز بین #زمین با یک سیاره همسان دیگر درزمان تشکیل منظومه شمسی بوجود آمده باشد. این برخورد میتوانسته با جداسازی مواد از زمین باعث تشکیل ماه شده باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#اختروش یک منبع عظیم انرژی دراعماق کیهان می باشد. در این شکل، جرم درخشان سمت چپ یک #ستاره درفاصله چند صد سال نوری است، درحالیکه جرم سمت راست یک اختروش درفاصله ۹ میلیارد سال نوری می باشد.

@Sky_Pillars
#اختروش یک منبع عظیم انرژی دراعماق کیهان می باشد. در این شکل، جرم درخشان سمت چپ یک #ستاره درفاصله چند صد سال نوری است، درحالیکه جرم سمت راست یک اختروش درفاصله ۹ میلیارد سال نوری می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#سال_نوری برخلاف نام آن، واحد زمان نیست بلکه واحد #مسافت است. زمانیکه گفته می شود فاصله زمین تا ستاره آلفا سنتوری ۴.۴ سال نوری است یعنی مسافتی که نور در ۴.۴ سال طی میکند تا به زمین برسد.

@Sky_Pillars
#سال_نوری برخلاف نام آن، واحد زمان نیست بلکه واحد #مسافت است. زمانیکه گفته می شود فاصله زمین تا ستاره آلفا سنتوری ۴.۴ سال نوری است یعنی مسافتی که نور در ۴.۴ سال طی میکند تا به زمین برسد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

گسیل چند لایه درکهکشان #NGC474 بسیار پیچیده به نظر می‌رسد. دلیل وجود این پوسته ها بدرستی شناخته نشده ولی دنباله آن بدلیل جذب پس مانده‌ کهکشان های بیشمار، از میلیاردها سال قبل می باشد.

@Sky_Pillars
گسیل چند لایه درکهکشان #NGC474 بسیار پیچیده به نظر می‌رسد. دلیل وجود این پوسته ها بدرستی شناخته نشده ولی دنباله آن بدلیل جذب پس مانده‌ کهکشان های بیشمار، از میلیاردها سال قبل می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در بین سیارات منظومه شمسی #مریخ تنها سیاره‌ای است که سطح آن با چشم قابل مشاهده است. #عطارد همیشه نزدیک خورشید است، سطح #زهره همیشه با ابر پوشیده شده و #مشتری و #زحل هم سطح جامد ندارند.

@Sky_Pillars
در بین سیارات منظومه شمسی #مریخ تنها سیاره‌ای است که سطح آن با چشم قابل مشاهده است. #عطارد همیشه نزدیک خورشید است، سطح #زهره همیشه با ابر پوشیده شده و #مشتری و #زحل هم سطح جامد ندارند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#فالکن هِوی یک راکت فضایی طراحی شده توسط شرکت #SpaceX است. این راکت در تاریخ ۱۸ بهمن ساعت ۰۰.۱۵ بامداد به وقت ایران، از مرکز فضایی کندی با محموله آزمایشی  #تسلا روستر به فضا پرتاب شد.

@Sky_Pillars
#فالکن هِوی یک راکت فضایی طراحی شده توسط شرکت #SpaceX است. این راکت در تاریخ ۱۸ بهمن ساعت ۰۰.۱۵ بامداد به وقت ایران، از مرکز فضایی کندی با محموله آزمایشی #تسلا روستر به فضا پرتاب شد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#فالکن هِوی قدرتمندترین راکت فضایی جهان است و با ۲۷ موتور توانایی ارسال محموله ۶۳،۸۰۰ کیلوگرمی به مدار پایین زمین را دارد. این راکت جهت حمل انسان به کره #ماه و #مریخ طراحی شده است.

@Sky_Pillars
#فالکن هِوی قدرتمندترین راکت فضایی جهان است و با ۲۷ موتور توانایی ارسال محموله ۶۳،۸۰۰ کیلوگرمی به مدار پایین زمین را دارد. این راکت جهت حمل انسان به کره #ماه و #مریخ طراحی شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

۳۴۰ سال قبل از میلاد #ارسطو درکتاب "درباره افلاک" نوشت زمین یک جسم #کروی است و نه صاف؛ او دریافته بود که ماه گرفتگی بعلت قرار گرفتن زمین بین ماه و خورشید است وسایه زمین روی ماه #گرد است.

@Sky_Pillars
۳۴۰ سال قبل از میلاد #ارسطو درکتاب "درباره افلاک" نوشت زمین یک جسم #کروی است و نه صاف؛ او دریافته بود که ماه گرفتگی بعلت قرار گرفتن زمین بین ماه و خورشید است وسایه زمین روی ماه #گرد است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

زمانی که #نور ازکهکشانهای دور به سمت ما حرکت میکند از ساختارهای پرجرمی که با #ماده_تاریک پر شده عبور میکند، جاذبه این ماده فضا-زمان اطراف را تغییر داده و باعث تغییر شکل کهکشانها می شود.

@Sky_Pillars
زمانی که #نور ازکهکشانهای دور به سمت ما حرکت میکند از ساختارهای پرجرمی که با #ماده_تاریک پر شده عبور میکند، جاذبه این ماده فضا-زمان اطراف را تغییر داده و باعث تغییر شکل کهکشانها می شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این عکس توسط کاوشگر #کنجکاوی درمریخ گرفته شده؛ در بالا دو حفره ایجاد شده توسط #دریل این کاوشگر،و در سمت راست آنها آثار #لیزر تابیده شده روی دو قطعه سنگ جهت تعیین ترکیبات آن مشاهده میشود.

@Sky_Pillars
این عکس توسط کاوشگر #کنجکاوی درمریخ گرفته شده؛ در بالا دو حفره ایجاد شده توسط #دریل این کاوشگر،و در سمت راست آنها آثار #لیزر تابیده شده روی دو قطعه سنگ جهت تعیین ترکیبات آن مشاهده میشود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کهکشان #NGC7331 در فاصله ۵۰ میلیون سال نوری از زمین درصورت فلکی #اسب_بالدار قرار گرفته است. خوشه های آبیِ ستارگان جوان، و درخشش قرمز در مناطق فعال این کهکشان به وضوح به چشم میخورد. 

@Sky_Pillars
کهکشان #NGC7331 در فاصله ۵۰ میلیون سال نوری از زمین درصورت فلکی #اسب_بالدار قرار گرفته است. خوشه های آبیِ ستارگان جوان، و درخشش قرمز در مناطق فعال این کهکشان به وضوح به چشم میخورد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در این تصویرِ تلسکوپ #هابل، گروهی از #کهکشانها درفاصله ۴۵۰ میلیون سال نوری نزدیک صورت فلکی #قنطورس گرد هم آمده‌اند. کهکشان پرنور مرکزی با هاله زرد حدود ۱۰۰ میلیارد برابر خورشید است!

@Sky_Pillars
در این تصویرِ تلسکوپ #هابل، گروهی از #کهکشانها درفاصله ۴۵۰ میلیون سال نوری نزدیک صورت فلکی #قنطورس گرد هم آمده‌اند. کهکشان پرنور مرکزی با هاله زرد حدود ۱۰۰ میلیارد برابر خورشید است!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ستاره #شباهنگ در فاصله ۸.۶ سال نوری و جرمی ۲.۴ برابر خورشید، روشن ترین ستاره آسمان شب است. این ستاره ۲۵ برابر خورشید درخشندگی دارد و تا ۲۱۰ هزار سال آینده این درخشندگی را حفظ خواهد کرد.

@Sky_Pillars
ستاره #شباهنگ در فاصله ۸.۶ سال نوری و جرمی ۲.۴ برابر خورشید، روشن ترین ستاره آسمان شب است. این ستاره ۲۵ برابر خورشید درخشندگی دارد و تا ۲۱۰ هزار سال آینده این درخشندگی را حفظ خواهد کرد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#آلبدو کسری از نورخورشيد است که توسط یک جرم منعکس میشود. در سیارات #بدون_جو آلبدو خیلی کم است زیرا صخره‌ها منعکس کننده ضعیفی هستند. سیارات #یخی مانند اقمار زحل دارای آلبدوی بالایی هستند.

@Sky_Pillars
#آلبدو کسری از نورخورشيد است که توسط یک جرم منعکس میشود. در سیارات #بدون_جو آلبدو خیلی کم است زیرا صخره‌ها منعکس کننده ضعیفی هستند. سیارات #یخی مانند اقمار زحل دارای آلبدوی بالایی هستند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ستاره شناسان برای ردیابی داغ ترین ستارگان باید از تابش #فرابنفش استفاده کنند. ستاره‌ای که دمای آن بیش از ۱۰ هزار درجه سانتیگراد است، در طول موج فرابنفش و در غیاب اوزون، بسیار درخشان است.

@Sky_Pillars
ستاره شناسان برای ردیابی داغ ترین ستارگان باید از تابش #فرابنفش استفاده کنند. ستاره‌ای که دمای آن بیش از ۱۰ هزار درجه سانتیگراد است، در طول موج فرابنفش و در غیاب اوزون، بسیار درخشان است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

آسمان در طول موج پرتوی #ایکس کاملا ناآشنا به نظر می رسد. پرتوی ایکس یک تابش بسیار پرانرژی است که اجسامی داغ تر از یک میلیون درجه این پرتو را از خود ساطع کرده و نقاط داغ عالم مشخص می شود.

@Sky_Pillars
آسمان در طول موج پرتوی #ایکس کاملا ناآشنا به نظر می رسد. پرتوی ایکس یک تابش بسیار پرانرژی است که اجسامی داغ تر از یک میلیون درجه این پرتو را از خود ساطع کرده و نقاط داغ عالم مشخص می شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

پرتوی #گاما مهیب ترین و فاجعه بارترین رویدادها و اجرام مانند تپ اخترها، اختروش ها و سیاهچاله‌ها را درکیهان نمایان میکند. هیچ اَبرگاز یا ستاره‌ای آنقدر داغ نیست که دراین طول موج تابش کند.

@Sky_Pillars
پرتوی #گاما مهیب ترین و فاجعه بارترین رویدادها و اجرام مانند تپ اخترها، اختروش ها و سیاهچاله‌ها را درکیهان نمایان میکند. هیچ اَبرگاز یا ستاره‌ای آنقدر داغ نیست که دراین طول موج تابش کند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سفر آینده انسان به #مریخ سفری ۲.۵ تا ۳ ساله خواهد بود چند ماه برای رفت، چند ماه برای برگشت و حدود ۲ سال نیز باید منتظر ماند تا موقعیت مداری مریخ و زمین دوباره به کمترین مقدار خود برسد.

@Sky_Pillars
سفر آینده انسان به #مریخ سفری ۲.۵ تا ۳ ساله خواهد بود چند ماه برای رفت، چند ماه برای برگشت و حدود ۲ سال نیز باید منتظر ماند تا موقعیت مداری مریخ و زمین دوباره به کمترین مقدار خود برسد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

یک اخترشناس ایتالیایی کشف کرد که #زحل از دو حلقه جدا ازهم تشکیل شده و میان آنها یک شکاف وجود دارد که #شکاف_کاسینی نامیده می‌شود و احتمالا دراثر کشش گرانشی قمر بزرگ #تیتان بوجود آمده است.

@Sky_Pillars
یک اخترشناس ایتالیایی کشف کرد که #زحل از دو حلقه جدا ازهم تشکیل شده و میان آنها یک شکاف وجود دارد که #شکاف_کاسینی نامیده می‌شود و احتمالا دراثر کشش گرانشی قمر بزرگ #تیتان بوجود آمده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

درجریان شکل‌گیری #سیارات ذرات ریز بهم چسبیدند و تکه‌هایی به اندازه دانه غلات شکل دادند. سپس ریگها، تکه سنگها، و یخها براثر برخورد تصادفی، اجسام بزرگتری به نام خرده #سیارک را شکل دادند.

@Sky_Pillars
درجریان شکل‌گیری #سیارات ذرات ریز بهم چسبیدند و تکه‌هایی به اندازه دانه غلات شکل دادند. سپس ریگها، تکه سنگها، و یخها براثر برخورد تصادفی، اجسام بزرگتری به نام خرده #سیارک را شکل دادند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

خرده #سیارکها قطری درحدود چند کیلومتر داشتند و جرم آنها در حدی بود که توانستند با برخورد تصادفی با سنگهای پراکنده، و نیروی گرانش خود مواد بیشتری را جذب، و هسته اولیه سیاره‌ها را بسازند.

@Sky_Pillars
خرده #سیارکها قطری درحدود چند کیلومتر داشتند و جرم آنها در حدی بود که توانستند با برخورد تصادفی با سنگهای پراکنده، و نیروی گرانش خود مواد بیشتری را جذب، و هسته اولیه سیاره‌ها را بسازند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بدلیل اینکه درفضا #جاذبه ای وجود ندارد، فضانوردان نمیتوانند غذاهایی مانند ساندویچ یا سمبوسه مصرف کنند چراکه چنین غذاهایی هنگام مصرف خرد شده و تکه‌های غذا درهوا پخش و ایجاد آلودگی میکنند.

@Sky_Pillars
بدلیل اینکه درفضا #جاذبه ای وجود ندارد، فضانوردان نمیتوانند غذاهایی مانند ساندویچ یا سمبوسه مصرف کنند چراکه چنین غذاهایی هنگام مصرف خرد شده و تکه‌های غذا درهوا پخش و ایجاد آلودگی میکنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

حدود ۱۱ هزارسال پیش #ابرنواختری در صورت فلکی #بادبان ظاهر شد که مربوط به ستاره‌ای درفاصله ۱۶۰۰ سال نوری بود. درخشش این انفجار اندازه ماه بوده، و امروز توده‌ گازی به قطر ۱۴۰ سال نوری است.

@Sky_Pillars
حدود ۱۱ هزارسال پیش #ابرنواختری در صورت فلکی #بادبان ظاهر شد که مربوط به ستاره‌ای درفاصله ۱۶۰۰ سال نوری بود. درخشش این انفجار اندازه ماه بوده، و امروز توده‌ گازی به قطر ۱۴۰ سال نوری است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#مشتری، #زحل، #اورانوس و #نپتون سیارات بیرونی منظومه شمسی هستند و آنها را غولهای گازی می نامند. این سیارات از گاز ساخته شده‌اند و هریک مجموعه‌ای از حلقه‌ها و خانواده‌ای از قمرها دارند.

@Sky_Pillars
#مشتری، #زحل، #اورانوس و #نپتون سیارات بیرونی منظومه شمسی هستند و آنها را غولهای گازی می نامند. این سیارات از گاز ساخته شده‌اند و هریک مجموعه‌ای از حلقه‌ها و خانواده‌ای از قمرها دارند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

یکی از جواهرات آسمان جنوبی، سحابی عظیم #کارینا معروف به #NGC3372 می باشد. این سحابی یکی از بزرگترین مناطق تشکیل ستاره در کهکشان راه شیری می باشد و به راحتی با چشم قابل رویت است.

@Sky_Pillars
یکی از جواهرات آسمان جنوبی، سحابی عظیم #کارینا معروف به #NGC3372 می باشد. این سحابی یکی از بزرگترین مناطق تشکیل ستاره در کهکشان راه شیری می باشد و به راحتی با چشم قابل رویت است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

میلیاردها کیلومتر دورتر از خورشید، فراسوی دورترین سیاره، ابرکروی #اورت آغاز میشود. این ابر توده عظیمی از هسته یخی دنباله‌دارهاست که بدور خورشید میگردند. قطر این ابر ۱.۶ سال نوری می باشد.

@Sky_Pillars
میلیاردها کیلومتر دورتر از خورشید، فراسوی دورترین سیاره، ابرکروی #اورت آغاز میشود. این ابر توده عظیمی از هسته یخی دنباله‌دارهاست که بدور خورشید میگردند. قطر این ابر ۱.۶ سال نوری می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#وویجر۱ درسال ۱۹۷۷ به فضا پرتاب شد و با گذر از کنار مشتری و زحل، از منظومه شمسی خارج شد. حدود ۱۷ ساعت طول میکشد تا سیگنالهای این فضاپیما از فاصله بیش از ۱۹ میلیارد کیلومتری به زمین برسد.

@Sky_Pillars
#وویجر۱ درسال ۱۹۷۷ به فضا پرتاب شد و با گذر از کنار مشتری و زحل، از منظومه شمسی خارج شد. حدود ۱۷ ساعت طول میکشد تا سیگنالهای این فضاپیما از فاصله بیش از ۱۹ میلیارد کیلومتری به زمین برسد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کاوشگر #کنجکاوی در #مریخ به عقب برمیگردد و یک عکس ازمسیر حرکت خود میگیرد. این کاوشگر تاکنون به علائمی از وجود #رودخانه‌های قدیمی و گاز #متان در اتمسفر این سیاره دست یافته است.

@Sky_Pillars
کاوشگر #کنجکاوی در #مریخ به عقب برمیگردد و یک عکس ازمسیر حرکت خود میگیرد. این کاوشگر تاکنون به علائمی از وجود #رودخانه‌های قدیمی و گاز #متان در اتمسفر این سیاره دست یافته است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سحابی #چشم_گربه یا #NGC6543 درفاصله ۳ هزار سال نوری از زمین و درفضای میان ستاره‌ای قرارگرفته است. این سحابی روزی شبیه خورشید ما بوده و بعد از انفجار به یک سحابی #سیاره‌نما تبدیل شده است.

@Sky_Pillars
سحابی #چشم_گربه یا #NGC6543 درفاصله ۳ هزار سال نوری از زمین و درفضای میان ستاره‌ای قرارگرفته است. این سحابی روزی شبیه خورشید ما بوده و بعد از انفجار به یک سحابی #سیاره‌نما تبدیل شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

وحشت نکنید! این فقط یک مانکن بنام #Starman در لباس فضانوردی و سوار بر ماشین #تسلا رودستر است که توسط راکت #فالکون هوی به فضا پرتاب شد. این محموله قرار است در نزدیک مدار مریخ قرار گیرد.

@Sky_Pillars
وحشت نکنید! این فقط یک مانکن بنام #Starman در لباس فضانوردی و سوار بر ماشین #تسلا رودستر است که توسط راکت #فالکون هوی به فضا پرتاب شد. این محموله قرار است در نزدیک مدار مریخ قرار گیرد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

پخش زنده موقعیت #تسلا_رودستر و #استارمن درفضا؛ این محموله آزمایشی چند روز قبل توسط موشک #فالکن_هوی به فضا پرتاب شد.
قبل از باز کردن فیلتر شکن خود را فعال کنید.

👇 👇
https://youtu.be/y3niFzo5VLI
پخش زنده موقعیت #تسلا_رودستر و #استارمن درفضا؛ این محموله آزمایشی چند روز قبل توسط موشک #فالکن_هوی به فضا پرتاب شد.
قبل از باز کردن فیلتر شکن خود را فعال کنید.

👇 👇
https://youtu.be/y3niFzo5VLI
ستونهای آسمان

بعد از #آپولو۱۱ پنج بار دیگر انسان بر سطح #ماه فرود آمد و هر ۶ محل فرود در نیمه روبه زمینِ ماه صورت گرفت. دلیل آن هم این بود که ارتباط مستقیم میان زمین و نیمه پنهان ماه ممکن نیست.

@Sky_Pillars
بعد از #آپولو۱۱ پنج بار دیگر انسان بر سطح #ماه فرود آمد و هر ۶ محل فرود در نیمه روبه زمینِ ماه صورت گرفت. دلیل آن هم این بود که ارتباط مستقیم میان زمین و نیمه پنهان ماه ممکن نیست.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بعد از #آپولو۱۱ پنج بار دیگر انسان بر سطح #ماه فرود آمد و هر ۶ محل فرود در نیمه روبه زمینِ ماه صورت گرفت. دلیل آن هم این بود که ارتباط مستقیم میان زمین و نیمه پنهان ماه ممکن نیست.

@Sky_Pillars
بعد از #آپولو۱۱ پنج بار دیگر انسان بر سطح #ماه فرود آمد و هر ۶ محل فرود در نیمه روبه زمینِ ماه صورت گرفت. دلیل آن هم این بود که ارتباط مستقیم میان زمین و نیمه پنهان ماه ممکن نیست.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در نخستین روزهای تولد #مریخ، آب مایع در همه جای آن پراکنده بوده و علیرغم فاصله زیاد از خورشید، بمباران های شهاب سنگی و فعالیتهای آتش فشانی این سیاره را گرم، و مانع از یخ زدن آب می شدند.

@Sky_Pillars
در نخستین روزهای تولد #مریخ، آب مایع در همه جای آن پراکنده بوده و علیرغم فاصله زیاد از خورشید، بمباران های شهاب سنگی و فعالیتهای آتش فشانی این سیاره را گرم، و مانع از یخ زدن آب می شدند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

با پایان یافتن بمباران شهاب سنگها و از دست رفتن تدریجی جوِ #مریخ به سبب گرانش و فعالیتهای آتش فشانی کم آن، فشار جو چنان کم شد که آبهای سطحی یا یخ زدند یا به صورت بخار در جو تصعید شدند.

@Sky_Pillars
با پایان یافتن بمباران شهاب سنگها و از دست رفتن تدریجی جوِ #مریخ به سبب گرانش و فعالیتهای آتش فشانی کم آن، فشار جو چنان کم شد که آبهای سطحی یا یخ زدند یا به صورت بخار در جو تصعید شدند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کهکشان #NGC7250 درفاصله ۴۵ میلیون سال نوری، شامل انفجارهایی درمناطق تشکیل ستارگان است بطوریکه ستاره درخشان #Lizard درسمت راست آن فقط یکی از میلیاردها ستاره این کهکشانها به حساب می آید.

@Sky_Pillars
کهکشان #NGC7250 درفاصله ۴۵ میلیون سال نوری، شامل انفجارهایی درمناطق تشکیل ستارگان است بطوریکه ستاره درخشان #Lizard درسمت راست آن فقط یکی از میلیاردها ستاره این کهکشانها به حساب می آید.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ذرات بارداری که توسط #بادهای_خورشیدی وارد قطبهای مغناطیسی زمین می شوند، با گازهای موجود دراین ناحیه برخورد کرده و با افزایش انرژی آنها، پدیده‌ای به نام #شفقهای قطبی درآسمان ایجاد می شود.

@Sky_Pillars
ذرات بارداری که توسط #بادهای_خورشیدی وارد قطبهای مغناطیسی زمین می شوند، با گازهای موجود دراین ناحیه برخورد کرده و با افزایش انرژی آنها، پدیده‌ای به نام #شفقهای قطبی درآسمان ایجاد می شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ماموریت گالیله اقیانوس زیرسطحی قمر #اروپا، دریاهای داخلی #گانیمد و فوران آب یخ زده ازسطح #انسلادوس را نشان داد. و ماموریت کاسینی وجود دریاهای هیدروکربن درقمر #تیتان را به اثبات رساند.

@Sky_Pillars
ماموریت گالیله اقیانوس زیرسطحی قمر #اروپا، دریاهای داخلی #گانیمد و فوران آب یخ زده ازسطح #انسلادوس را نشان داد. و ماموریت کاسینی وجود دریاهای هیدروکربن درقمر #تیتان را به اثبات رساند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بعلت گازها و غبارهای بین ستاره‌ای ما قادر به دیدن مرکز #کهکشان راه شیری نیستیم، ولی مشاهدات رادیویی و مادون قرمز نشان می دهد که ماده میان ستاره‌ای با تلاطم زیاد بدور مرکز آن در چرخش است.

@Sky_Pillars
بعلت گازها و غبارهای بین ستاره‌ای ما قادر به دیدن مرکز #کهکشان راه شیری نیستیم، ولی مشاهدات رادیویی و مادون قرمز نشان می دهد که ماده میان ستاره‌ای با تلاطم زیاد بدور مرکز آن در چرخش است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ستاره شناسان براین باورند که همه اعضای منظومه شمسی، از خورشید غول‌پیکر تا کوچکترین سیارکها از ابر عظیم و چرخانی بنام #سحابی_خورشیدی شکل گرفتند و حدود ۵ میلیارد سال پیش آغاز شده است.

@Sky_Pillars
ستاره شناسان براین باورند که همه اعضای منظومه شمسی، از خورشید غول‌پیکر تا کوچکترین سیارکها از ابر عظیم و چرخانی بنام #سحابی_خورشیدی شکل گرفتند و حدود ۵ میلیارد سال پیش آغاز شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بداخل سیاره #مشتری که پیش برویم چگالی، دما و فشار افزایش می یابد.درفشار ۲ تا ۳ میلیون بار هیدروژن چنان بهم فشرده میشود که به پروتون و الکترون تجزیه میشود این حالت #هیدروژن_فلزی نام دارد.

@Sky_Pillars
بداخل سیاره #مشتری که پیش برویم چگالی، دما و فشار افزایش می یابد.درفشار ۲ تا ۳ میلیون بار هیدروژن چنان بهم فشرده میشود که به پروتون و الکترون تجزیه میشود این حالت #هیدروژن_فلزی نام دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این تصویر زیبا، شاتل فضایی #چلنجر را بر فراز ابرهای فلوریدا نشان میدهد که در تاریخ ۱۸ ژوئن ۱۹۸۳ اولین زن آمریکایی بنام #Sally_Ride را درماموریت #STS7 از ایستگاه فضایی کندی به فضا فرستاد.

@Sky_Pillars
این تصویر زیبا، شاتل فضایی #چلنجر را بر فراز ابرهای فلوریدا نشان میدهد که در تاریخ ۱۸ ژوئن ۱۹۸۳ اولین زن آمریکایی بنام #Sally_Ride را درماموریت #STS7 از ایستگاه فضایی کندی به فضا فرستاد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

پدیده‌ای به نام #خورشید_انقلابی درخلیج #Lulworth سواحل جنوبی انگلیس رخ میدهد که در آن ۵ فریم خورشید دریک کمان کوچک، از طلوع تا غروب نشان داده شده، این پدیده درکوتاهترین روز سال رخ میدهد.

@Sky_Pillars
پدیده‌ای به نام #خورشید_انقلابی درخلیج #Lulworth سواحل جنوبی انگلیس رخ میدهد که در آن ۵ فریم خورشید دریک کمان کوچک، از طلوع تا غروب نشان داده شده، این پدیده درکوتاهترین روز سال رخ میدهد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

یک سیستم سیاره‌ای جدید کشف شده که کاملا شبیه منظومه شمسی است.ستاره این سیستم با نام #HD70642 درفاصله ۹۰ سال نوری،دارای یک #سیاره با جرمی ۲ برابر مشتری است و درمداری شبیه زمین گردش میکند.

@Sky_Pillars
یک سیستم سیاره‌ای جدید کشف شده که کاملا شبیه منظومه شمسی است.ستاره این سیستم با نام #HD70642 درفاصله ۹۰ سال نوری،دارای یک #سیاره با جرمی ۲ برابر مشتری است و درمداری شبیه زمین گردش میکند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سازمان غیرانتفاعی #مارس_وان قصد دارد با فناوری توسعه داده شده شرکت #SpaceX، تا سال ۲۰۲۵ نخستین گروه ۴ نفره از فضانوردان منتخب آموزش دیده از زمین را در سفری بی بازگشت به #مریخ اعزام کند.

@Sky_Pillars
سازمان غیرانتفاعی #مارس_وان قصد دارد با فناوری توسعه داده شده شرکت #SpaceX، تا سال ۲۰۲۵ نخستین گروه ۴ نفره از فضانوردان منتخب آموزش دیده از زمین را در سفری بی بازگشت به #مریخ اعزام کند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

نورهای روی حلقه‌های #زحل در مجاورت خورشید، درمدت چند ساعت شکل میگیرند و سپس پراکنده میشوند. این نورها از غبار شهاب سنگهای کوچک و پرتوهای الکترونی رعد و برقها در اتمسفر زحل بوجود می آیند.

@Sky_Pillars
نورهای روی حلقه‌های #زحل در مجاورت خورشید، درمدت چند ساعت شکل میگیرند و سپس پراکنده میشوند. این نورها از غبار شهاب سنگهای کوچک و پرتوهای الکترونی رعد و برقها در اتمسفر زحل بوجود می آیند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دانشمندان عقیده دارند در گذشته دور #سیارک عظیمی در کمربند سیارکی بین مریخ و مشتری وجود داشته، که با شکستن از مسیر خود خارج شده و با برخورد به زمین، باعث انقراض #دایناسورها شده است.

@Sky_Pillars
دانشمندان عقیده دارند در گذشته دور #سیارک عظیمی در کمربند سیارکی بین مریخ و مشتری وجود داشته، که با شکستن از مسیر خود خارج شده و با برخورد به زمین، باعث انقراض #دایناسورها شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سیاره #کپلر22b درفاصله ۶۰۰ سال نوری و اندازه ای دو برابر زمین، در یک منطقه قابل #سکونت قرار گرفته است.دمای این سیاره حدود ۱۱- درجه سانتیگراد است و هر ۲۹۰ روز یکبار بدور ستاره‌اش‌ میچرخد.

@Sky_Pillars
سیاره #کپلر22b درفاصله ۶۰۰ سال نوری و اندازه ای دو برابر زمین، در یک منطقه قابل #سکونت قرار گرفته است.دمای این سیاره حدود ۱۱- درجه سانتیگراد است و هر ۲۹۰ روز یکبار بدور ستاره‌اش‌ میچرخد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#ماکی_ماکی دومین کوتوله درخشان درکمربند کویپر می باشد. این کوتوله یک قمر به نام #MK2 دارد که با یک سطح تیره، حدود ۱۳۰۰ برابر کمتر از سیاره مادر خود نور خورشید را منعکس می کند.

@Sky_Pillars
#ماکی_ماکی دومین کوتوله درخشان درکمربند کویپر می باشد. این کوتوله یک قمر به نام #MK2 دارد که با یک سطح تیره، حدود ۱۳۰۰ برابر کمتر از سیاره مادر خود نور خورشید را منعکس می کند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در این تصویر بی نظیر دنباله‌دار #PanStarrs با رنگی سبز و دُم یونیزه و کشیده برنگ آبی مشاهده میشود، و دربالا سحابی زیبای #هلیکس با تابشی قرمز از گازها، درفاصله ۷۰۰ سال نوری به چشم میخورد.

@Sky_Pillars
در این تصویر بی نظیر دنباله‌دار #PanStarrs با رنگی سبز و دُم یونیزه و کشیده برنگ آبی مشاهده میشود، و دربالا سحابی زیبای #هلیکس با تابشی قرمز از گازها، درفاصله ۷۰۰ سال نوری به چشم میخورد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در ماورای گروه کهکشانهای محلی، کهکشان #NGC3621 درفاصله ۲۲ میلیون سال نوری قرار گرفته است. بازوهای مارپیچی این کهکشان مملو از ستارگان آبی و جوان ، و مناطق صورتی محل تشکیل ستارگان می باشد.

@Sky_Pillars
در ماورای گروه کهکشانهای محلی، کهکشان #NGC3621 درفاصله ۲۲ میلیون سال نوری قرار گرفته است. بازوهای مارپیچی این کهکشان مملو از ستارگان آبی و جوان ، و مناطق صورتی محل تشکیل ستارگان می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ماشین #تسلا بزودی ازمدار زمین خارج، و دور خورشید، بین زمین و کمربند سیارکی شروع به گردش میکند. شاید میلیونها سال بعد این ماشین اولین سازه بشر باشد که شاهد تبدیل خورشید به #غول_سرخ باشد. 

@Sky_Pillars
ماشین #تسلا بزودی ازمدار زمین خارج، و دور خورشید، بین زمین و کمربند سیارکی شروع به گردش میکند. شاید میلیونها سال بعد این ماشین اولین سازه بشر باشد که شاهد تبدیل خورشید به #غول_سرخ باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کهکشان #NGC4526 با یک هاله وسیع، یکی از روشنترین کهکشانهای عدسی وار و میزبان انفجار دو #سوپرنووا نیز می باشد.اَبَر #سیاهچاله عظیم این کهکشان جرمی ۴۵۰ میلیون برابر خورشید دارد.

@Sky_Pillars
کهکشان #NGC4526 با یک هاله وسیع، یکی از روشنترین کهکشانهای عدسی وار و میزبان انفجار دو #سوپرنووا نیز می باشد.اَبَر #سیاهچاله عظیم این کهکشان جرمی ۴۵۰ میلیون برابر خورشید دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

وقتی آب دربالای اتمسفر یخ میزند، میلیونها #کریستال یخیِ کوچک و شش ضلعی شکل می گیرد و هر کریستال مانند یک لنز مجزا نور خورشيد را منعکس میکند. این پدیده باعث ایجاد #خورشید_کاذب می شود.

@Sky_Pillars
وقتی آب دربالای اتمسفر یخ میزند، میلیونها #کریستال یخیِ کوچک و شش ضلعی شکل می گیرد و هر کریستال مانند یک لنز مجزا نور خورشيد را منعکس میکند. این پدیده باعث ایجاد #خورشید_کاذب می شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سیاره #کپلر186f درفاصله ۵۵۰ سال نوری، با شعاعی اندازه زمین، به همراه ۴ سیاره دیگر دراطراف یک کوتوله قرمز میچرخند.این سیاره در منطقه ای قابل سکونت، هر ۱۳۰ روز یکبار بدور ستاره خود میچرخد.

@Sky_Pillars
سیاره #کپلر186f درفاصله ۵۵۰ سال نوری، با شعاعی اندازه زمین، به همراه ۴ سیاره دیگر دراطراف یک کوتوله قرمز میچرخند.این سیاره در منطقه ای قابل سکونت، هر ۱۳۰ روز یکبار بدور ستاره خود میچرخد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این ملکولهای ارگانیک سازنده حیات به هیدروکربنهای #آروماتیک معروف هستند و ازکربن و هیدروژن ساخته شده‌اند. تلسکوپ #Spitzer برای اولین بار آنها را در کهکشانهای ۱۰ میلیارد سال قبل یافته است.

@Sky_Pillars
این ملکولهای ارگانیک سازنده حیات به هیدروکربنهای #آروماتیک معروف هستند و ازکربن و هیدروژن ساخته شده‌اند. تلسکوپ #Spitzer برای اولین بار آنها را در کهکشانهای ۱۰ میلیارد سال قبل یافته است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#آیو عجیب‌ترین قمر منظومه شمسی است. رنگ زرد روشن این قمر بدلیل سولفور و صخره‌های مذاب سیلیکنی آتشفشانهای آن می باشد که با نیروی کشنده جاذبه #مشتری بر این قمر، بطور دائم فوران میکنند. 

@Sky_Pillars
#آیو عجیب‌ترین قمر منظومه شمسی است. رنگ زرد روشن این قمر بدلیل سولفور و صخره‌های مذاب سیلیکنی آتشفشانهای آن می باشد که با نیروی کشنده جاذبه #مشتری بر این قمر، بطور دائم فوران میکنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

محلی که برای فرود ماه نشین #آپولو۱۱ انتخاب شد جایی در دریای آسایش بود. این دریا بستر یک دهانه برخوردی است که با مواد گدازه‌ای پر شده و مدتها قبل از آنکه آپولو عازم شود انتخاب شده بود.

@Sky_Pillars
محلی که برای فرود ماه نشین #آپولو۱۱ انتخاب شد جایی در دریای آسایش بود. این دریا بستر یک دهانه برخوردی است که با مواد گدازه‌ای پر شده و مدتها قبل از آنکه آپولو عازم شود انتخاب شده بود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

وقتی #آپولو به محل فرود نزدیک شد آرمسترانگ متوجه شد که منطقه پر از ناهمواریهایی است که قبلا دیده نشده بود و درحالی که فقط ۲۰ ثانیه ازسوخت ذخیره باقی مانده بود آنرا درمکانی امن فرود آورد.

@Sky_Pillars
وقتی #آپولو به محل فرود نزدیک شد آرمسترانگ متوجه شد که منطقه پر از ناهمواریهایی است که قبلا دیده نشده بود و درحالی که فقط ۲۰ ثانیه ازسوخت ذخیره باقی مانده بود آنرا درمکانی امن فرود آورد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#یاپتوس قمرِ عجیب #زحل دو بخش کاملا مجزا دارد؛ یک بخش آن مانند زغال تاریک، و بخش دیگرِ آن مانند یخ روشن است. ترکیبات بخش تاریک هنوز شناخته نشده ولی به نظر می رسد از کربن ساخته شده باشد.

@Sky_Pillars
#یاپتوس قمرِ عجیب #زحل دو بخش کاملا مجزا دارد؛ یک بخش آن مانند زغال تاریک، و بخش دیگرِ آن مانند یخ روشن است. ترکیبات بخش تاریک هنوز شناخته نشده ولی به نظر می رسد از کربن ساخته شده باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کوه #مات بزرگترین کوه آتشفشانی در سیاره #زهره است و ارتفاعی حدود ۸ کیلومتر دارد. بدلیل عدم امکان مشاهده سطح زهره، این تصویر با استفاده از داده‌های فضاپیمای #ماژلان بدست آمده است.

@Sky_Pillars
کوه #مات بزرگترین کوه آتشفشانی در سیاره #زهره است و ارتفاعی حدود ۸ کیلومتر دارد. بدلیل عدم امکان مشاهده سطح زهره، این تصویر با استفاده از داده‌های فضاپیمای #ماژلان بدست آمده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کهکشان #NGC4302 درفاصله ۵۵ میلیون سال نوری، از کهکشان راه شیری کوچکتر است و در صورت فلکی #گیسو از لبه دیده می شود، و کهکشان #NGC4298 درسمت راست با هسته‌ای زرد رنگ از روبرو قابل رویت است.

@Sky_Pillars
کهکشان #NGC4302 درفاصله ۵۵ میلیون سال نوری، از کهکشان راه شیری کوچکتر است و در صورت فلکی #گیسو از لبه دیده می شود، و کهکشان #NGC4298 درسمت راست با هسته‌ای زرد رنگ از روبرو قابل رویت است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

آیا این یک هیولا درسحابی #IC1396 می باشد؟ هیولای واقعی یک ستاره روشنِ جوان است که با امواج پرقدرت خود در حال فرسایش و پراکنده کردن غبارهای تاریک سحابی، درفاصله ۳ هزار سال نوری می باشد.

@Sky_Pillars
آیا این یک هیولا درسحابی #IC1396 می باشد؟ هیولای واقعی یک ستاره روشنِ جوان است که با امواج پرقدرت خود در حال فرسایش و پراکنده کردن غبارهای تاریک سحابی، درفاصله ۳ هزار سال نوری می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

هم اکنون #مریخ ۲۳۰ میلیون کیلومتر از زمین فاصله دارد و در هر روز حدود یک میلیون کیلومتر به زمین نزدیکتر شده تااینکه در ۱۰ مرداد ۹۷ این فاصله به کمترین مقدار،یعنی ۵۷ میلیون کیلومتر میرسد.

@Sky_Pillars
هم اکنون #مریخ ۲۳۰ میلیون کیلومتر از زمین فاصله دارد و در هر روز حدود یک میلیون کیلومتر به زمین نزدیکتر شده تااینکه در ۱۰ مرداد ۹۷ این فاصله به کمترین مقدار،یعنی ۵۷ میلیون کیلومتر میرسد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

نخستین کسی که به کمک خوشه های کروی وسعت #کهکشان ما و موقعیت خورشید در آن را اندازه گرفت، هارلو شپلی منجم آمریکایی بود. او نشان داد بیش از ۱۰۰ #خوشه_کروی گرداگرد کهکشان ما قرار گرفته است.

@Sky_Pillars
نخستین کسی که به کمک خوشه های کروی وسعت #کهکشان ما و موقعیت خورشید در آن را اندازه گرفت، هارلو شپلی منجم آمریکایی بود. او نشان داد بیش از ۱۰۰ #خوشه_کروی گرداگرد کهکشان ما قرار گرفته است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اگر مردم هر شب به ستاره‌ها می نگریستند،
بسیار متفاوت زندگی میکردند. وقتی شما به بینهایت می‌نگرید، درمیابید چیزهایی بسیار مهمتر از آنچه مردم هر روز انجام می دهند وجود دارد.

@Sky_Pillars
اگر مردم هر شب به ستاره‌ها می نگریستند،
بسیار متفاوت زندگی میکردند. وقتی شما به بینهایت می‌نگرید، درمیابید چیزهایی بسیار مهمتر از آنچه مردم هر روز انجام می دهند وجود دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سیاره #کپلر20e با اندازه ای کوچکتر از زمین، هر ۶ روز یکبار در اطراف یک ستاره مانند خورشید میچرخد. این سیاره با دمای ۷۷۰ درجه سلسیوس بدون جو است و نمیتواند آب مایع را در سطح خود حفظ کند.

@Sky_Pillars
سیاره #کپلر20e با اندازه ای کوچکتر از زمین، هر ۶ روز یکبار در اطراف یک ستاره مانند خورشید میچرخد. این سیاره با دمای ۷۷۰ درجه سلسیوس بدون جو است و نمیتواند آب مایع را در سطح خود حفظ کند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

درون ماه نشین #آپولو۱۱ آرمسترانگ و آلدرین حضور داشتند ولی مایکل در ماژول فرماندهی باقی ماند و هر دوساعت یکبار دور ماه میچرخید. او از طریق ارتباط رادیویی فعالیت همکارانش را دنبال میکرد.

@Sky_Pillars
درون ماه نشین #آپولو۱۱ آرمسترانگ و آلدرین حضور داشتند ولی مایکل در ماژول فرماندهی باقی ماند و هر دوساعت یکبار دور ماه میچرخید. او از طریق ارتباط رادیویی فعالیت همکارانش را دنبال میکرد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

جرم #زحل ۹۵ برابر زمین است و میتوان ۷۶۴ زمین را درون خود جای دهد. مواد زمین به صورت فشرده در کنار هم قرار گرفته‌اند ولی زحل عمدتاً از گاز و مایع ساخته شده و میتواند روی آب شناور بماند.

@Sky_Pillars
جرم #زحل ۹۵ برابر زمین است و میتوان ۷۶۴ زمین را درون خود جای دهد. مواد زمین به صورت فشرده در کنار هم قرار گرفته‌اند ولی زحل عمدتاً از گاز و مایع ساخته شده و میتواند روی آب شناور بماند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

خوشه ستاره‌ای #westerlund1 منزلگاه بزرگترین و پرجرم ترین ستاره‌های شناخته شده است. ستاره #ابرغول این خوشه بقدری بزرگ است که اگر درمرکز منظومه شمسی قرار گیرد تا مدار مشتری امتداد می یابد.

@Sky_Pillars
خوشه ستاره‌ای #westerlund1 منزلگاه بزرگترین و پرجرم ترین ستاره‌های شناخته شده است. ستاره #ابرغول این خوشه بقدری بزرگ است که اگر درمرکز منظومه شمسی قرار گیرد تا مدار مشتری امتداد می یابد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سحابی #کارینا در فاصله ۷۵۰۰ سال نوری از زمین، دارای ستونهایی مرموز به شکل کوهی از غبار است که بسیار رقیق تر از هوا هستند. این غبارها در چند میلیون سال آینده به طور کامل تبخیر خواهند شد.

@Sky_Pillars
سحابی #کارینا در فاصله ۷۵۰۰ سال نوری از زمین، دارای ستونهایی مرموز به شکل کوهی از غبار است که بسیار رقیق تر از هوا هستند. این غبارها در چند میلیون سال آینده به طور کامل تبخیر خواهند شد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

زمان لازم برای گذر از تولد تا بلوغ یک #ستاره به جرم آن بستگی دارد. ستارگان پرجرم بسرعت متحول شده و بعد از چند صد سال به بلوغ میرسند ولی برای ستارگان کم جرم حدود ۳۰ میلیون سال طول می کشد.

@Sky_Pillars
زمان لازم برای گذر از تولد تا بلوغ یک #ستاره به جرم آن بستگی دارد. ستارگان پرجرم بسرعت متحول شده و بعد از چند صد سال به بلوغ میرسند ولی برای ستارگان کم جرم حدود ۳۰ میلیون سال طول می کشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#عطارد هر ۸۸ روز، #زهره ۲۲۴.۷ روز، #زمین ۳۶۵.۳ روز و #مریخ ۶۸۷ روز بدور خورشید میچرخند.
#مشتری هر ۱۱.۹ سال، #زحل ۲۹.۵ سال، #اورانوس ۸۴ سال، و #نپتون ۱۶۳.۷ سال بدور خورشید میچرخند.

@sky_Pillars
#عطارد هر ۸۸ روز، #زهره ۲۲۴.۷ روز، #زمین ۳۶۵.۳ روز و #مریخ ۶۸۷ روز بدور خورشید میچرخند.
#مشتری هر ۱۱.۹ سال، #زحل ۲۹.۵ سال، #اورانوس ۸۴ سال، و #نپتون ۱۶۳.۷ سال بدور خورشید میچرخند.

@sky_Pillars
ستونهای آسمان

حدود ۲ سال زمان نیاز است تا فاصله #زمین و #مریخ به کمترین مقدار برسد، بنابراین کاوشگرهایی که قرار است درسطح مریخ فرود آیند باید در زمانی مناسب پرتاب شوند تا بامشکل کاهش سوخت مواجه نشوند.

@Sky_Pillars
حدود ۲ سال زمان نیاز است تا فاصله #زمین و #مریخ به کمترین مقدار برسد، بنابراین کاوشگرهایی که قرار است درسطح مریخ فرود آیند باید در زمانی مناسب پرتاب شوند تا بامشکل کاهش سوخت مواجه نشوند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سیاره #کپلر452b هر ۳۸۵ روز یکبار در اطراف یک ستاره شبیه خورشید، درفاصله ۱۴۰۰ سال نوری از زمین می چرخد. این سیاره باجرمی ۵ برابر زمین و دمای ۸- درجه در منطقه‌ای قابل سکونت قرار گرفته است.

@Sky_Pillars
سیاره #کپلر452b هر ۳۸۵ روز یکبار در اطراف یک ستاره شبیه خورشید، درفاصله ۱۴۰۰ سال نوری از زمین می چرخد. این سیاره باجرمی ۵ برابر زمین و دمای ۸- درجه در منطقه‌ای قابل سکونت قرار گرفته است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

۱۰ پنجره‌ که بر #ایستگاه_فضایی تعبیه شده، به فضانوردان اجازه میدهد تا به زمین بنگرند.حدود ۶ پنجره دیگر بروی چشم اندازهای دیگر فضا گشوده شده‌ و فضانوردان ازپشت این پنجره ها #عکاسی میکنند.

@Sky_Pillars
۱۰ پنجره‌ که بر #ایستگاه_فضایی تعبیه شده، به فضانوردان اجازه میدهد تا به زمین بنگرند.حدود ۶ پنجره دیگر بروی چشم اندازهای دیگر فضا گشوده شده‌ و فضانوردان ازپشت این پنجره ها #عکاسی میکنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این دستاورد بزرگی برای بشر بود که یک فضاپیما با نام #روزِتا حدود ۱۰ سال دنباله دار #C67 را تعقیب، و در فاصله ۵۰۰ میلیون کیلومتری از زمین، کاوشگر خود با نام #philae را روی آن فرود آورد.

@Sky_Pillars
این دستاورد بزرگی برای بشر بود که یک فضاپیما با نام #روزِتا حدود ۱۰ سال دنباله دار #C67 را تعقیب، و در فاصله ۵۰۰ میلیون کیلومتری از زمین، کاوشگر خود با نام #philae را روی آن فرود آورد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

مقایسه دنباله دار #C67 با ایالت #کارولینا یکی از ایالات جنوبی آمریکا. 
این دنباله‌دار متعلق به کمربند #کویپر بوده و با تناوب مداری ۶.۴۵ سال، عمری حدود ۴ میلیارد سال دارد. 

@Sky_Pillars
مقایسه دنباله دار #C67 با ایالت #کارولینا یکی از ایالات جنوبی آمریکا.
این دنباله‌دار متعلق به کمربند #کویپر بوده و با تناوب مداری ۶.۴۵ سال، عمری حدود ۴ میلیارد سال دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

حدود ۸ دقیقه پس از پرتاب، موتور اصلی #شاتل خاموش، و ماهواره خود را درمداری نزدیک زمین در ارتفاع ۳۴۰ کیلومتری رها میکند. این ماهواره باسرعت ۲۸ هزار کیلومتر برساعت درمدار زمین گردش میکند.

@Sky_Pillars
حدود ۸ دقیقه پس از پرتاب، موتور اصلی #شاتل خاموش، و ماهواره خود را درمداری نزدیک زمین در ارتفاع ۳۴۰ کیلومتری رها میکند. این ماهواره باسرعت ۲۸ هزار کیلومتر برساعت درمدار زمین گردش میکند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

یک #روز_نجومی ۲۳ ساعت و ۵۶ دقیقه و ۴ ثانیه است. این مدت برابر با زمانی است که طول می کشد تا یک ستاره دو بار متوالی از نصف‌النهار شما عبور کند یا به عبارتی #زمین یک دور کامل در فضا بچرخد.

@Sky_Pillars
یک #روز_نجومی ۲۳ ساعت و ۵۶ دقیقه و ۴ ثانیه است. این مدت برابر با زمانی است که طول می کشد تا یک ستاره دو بار متوالی از نصف‌النهار شما عبور کند یا به عبارتی #زمین یک دور کامل در فضا بچرخد.

@Sky_Pillars