ستونهای آسمان 
عنوان گروه یا کانال:

ستونهای آسمان


توضیحات: ♻ مطالب این کانال با ترجمه مستقیم از کتب زبان اصلی و سایت ناسا در اختیار شما قرار می گیرد. ♻ کد شامد: 1-1-716772-61-2-2 ? کتابخانه نجوم: @Astrobooks ? تعرفه تبلیغات: @SkyPillar
شناسه: Sky_Pillars@
تعداد اعضا: 46742
ستونهای آسمان

این #کهکشان چرخان درفاصله ۵۰۰ میلیون سال نوری، درصورت فلکی #سنگتراش قرار گرفته و دیسکی  ۱.۵ برابر کهکشان راه شیری دارد. این شکل چرخان بدلیل نیروی حاصل از برخوردهای کهکشانی ایجاد شده است.

@Sky_Pillars
این #کهکشان چرخان درفاصله ۵۰۰ میلیون سال نوری، درصورت فلکی #سنگتراش قرار گرفته و دیسکی ۱.۵ برابر کهکشان راه شیری دارد. این شکل چرخان بدلیل نیروی حاصل از برخوردهای کهکشانی ایجاد شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

آشفتگی‌های جو دائماً تغییراتی در مسیر پرتوهای نور ایجاد می کند و باعث می شود نور ستارگان در مسیر حرکتشان پی در پی دچار #شکست شده و همین شکست نور در جو، باعث #چشمک زدن نور آنها می شود. 

@Sky_Pillars
آشفتگی‌های جو دائماً تغییراتی در مسیر پرتوهای نور ایجاد می کند و باعث می شود نور ستارگان در مسیر حرکتشان پی در پی دچار #شکست شده و همین شکست نور در جو، باعث #چشمک زدن نور آنها می شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#سِرِس بزرگترین سیارک در کمربند سیارکی و بین مدار مریخ و مشتری قرار دارد. هستهٔ آن از سنگ و گوشتهٔ آن از یخ تشکیل شده ‌است، و احتمال میرود اقیانوسی از آب مایع در زیر لایه یخی داشته باشد.

@Sky_Pillars
#سِرِس بزرگترین سیارک در کمربند سیارکی و بین مدار مریخ و مشتری قرار دارد. هستهٔ آن از سنگ و گوشتهٔ آن از یخ تشکیل شده ‌است، و احتمال میرود اقیانوسی از آب مایع در زیر لایه یخی داشته باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

حضور یک #سیاره در یک منطقه مناسب کنار یک ستاره،برای حیات کافی نیست و این سیاره باید بتواند آب مایع را نیز درسطح خود حفظ کند همانطور که #ماه باوجود فاصله مناسب از خورشید دارای حیات نیست. 

@Sky_Pillars
حضور یک #سیاره در یک منطقه مناسب کنار یک ستاره،برای حیات کافی نیست و این سیاره باید بتواند آب مایع را نیز درسطح خود حفظ کند همانطور که #ماه باوجود فاصله مناسب از خورشید دارای حیات نیست.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

نقاط #لاگرانژ پنج نقطه میان دو جسم بزرگ هستند که در آن نیروی جاذبه دو جسم همدیگر را خنثی میکنند و جهت استقرار تلسکوپهای فضایی بکار گرفته میشوند.
نقطه #L2 جهت تلسکوپ #جیمزوب رزرو شده است.

@Sky_Pillars
نقاط #لاگرانژ پنج نقطه میان دو جسم بزرگ هستند که در آن نیروی جاذبه دو جسم همدیگر را خنثی میکنند و جهت استقرار تلسکوپهای فضایی بکار گرفته میشوند.
نقطه #L2 جهت تلسکوپ #جیمزوب رزرو شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

آینه بزرگ تلسکوپ #جیمزوب￶ قدرتمندترین تلسکوپ درحال ساخت بشر از ۱۸ قطعه شش ضلعی ۲۰ کیلوگرمی از جنس برلیوم تشکیل شده که با لایه ای نازک از #طلا اندود شده است.

@Sky_Pillars￶￵￷
آینه بزرگ تلسکوپ #جیمزوب￶ قدرتمندترین تلسکوپ درحال ساخت بشر از ۱۸ قطعه شش ضلعی ۲۰ کیلوگرمی از جنس برلیوم تشکیل شده که با لایه ای نازک از #طلا اندود شده است.

@Sky_Pillars￶￵￷
ستونهای آسمان

قطر لنز تلسکوپ #جیمزوب  ۶.۵ متر و صد برابر هابل قدرت دارد. این تلسکوپ درسال ۲۰۱۹ درنقطه #لاگرانژ L2 بین زمین و خورشید قرار میگیرد و قادرست تنها ۲۰۰ میلیون سال بعد از بیگ بنگ را رصد کند!

@Sky_Pillars
قطر لنز تلسکوپ #جیمزوب ۶.۵ متر و صد برابر هابل قدرت دارد. این تلسکوپ درسال ۲۰۱۹ درنقطه #لاگرانژ L2 بین زمین و خورشید قرار میگیرد و قادرست تنها ۲۰۰ میلیون سال بعد از بیگ بنگ را رصد کند!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بخش عمده‌ای از جهان را #ماده‌تاریک تشکیل داده،اما با استفاده از فناوریهای فعلی نه می‌توان آنها را دید ونه شناسایی کرد.
#نوترینوهای سبک و #سیاهچاله‌های مرئی میتوانند منشاء این مواد باشند.

@Sky_Pillars
بخش عمده‌ای از جهان را #ماده‌تاریک تشکیل داده،اما با استفاده از فناوریهای فعلی نه می‌توان آنها را دید ونه شناسایی کرد.
#نوترینوهای سبک و #سیاهچاله‌های مرئی میتوانند منشاء این مواد باشند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

به عقیده دانشمندان نقطه‌ای درگذشته بنام #بیگ_بنگ وجود دارد که درآن قوانین فیزیکی کارایی خود را از دست داده و نقطه پیدایش گیتی قلمداد میشود. این نقطه در ۱۳٫۸ میلیارد سال پیش رخ داده ‌است.

@Sky_Pillars
به عقیده دانشمندان نقطه‌ای درگذشته بنام #بیگ_بنگ وجود دارد که درآن قوانین فیزیکی کارایی خود را از دست داده و نقطه پیدایش گیتی قلمداد میشود. این نقطه در ۱۳٫۸ میلیارد سال پیش رخ داده ‌است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

مردمان باستان تصور میکردند که میتوانند خطوط اصلی چهره‌ها را در #ستارگان پیدا کنند این چهره‌ها شکلهایی از مخلوقات بودند که به نظر آنها بر روی زمین اثرگذار بودند و #صورفلکی نام گرفتند.

@Sky_Pillars
مردمان باستان تصور میکردند که میتوانند خطوط اصلی چهره‌ها را در #ستارگان پیدا کنند این چهره‌ها شکلهایی از مخلوقات بودند که به نظر آنها بر روی زمین اثرگذار بودند و #صورفلکی نام گرفتند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

درخشان‌ترین ستاره در یک صورت فلکی معمولاً به نام α #آلفا و ستارگانی با درخشندگی کمتر β #بتا و سومین مقام به نام γ  #گاما و به همین ترتیب سایر انواع درخشندگی ها با حروف یونانی مشخص میشود.

@Sky_Pillars
درخشان‌ترین ستاره در یک صورت فلکی معمولاً به نام α #آلفا و ستارگانی با درخشندگی کمتر β #بتا و سومین مقام به نام γ #گاما و به همین ترتیب سایر انواع درخشندگی ها با حروف یونانی مشخص میشود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بر خلاف سایر اقمار، #تیتان قمر #زحل جو ضخیمی در اطراف خود ساخته زیرا اندازه نسبتاً بزرگی دارد و همچنین دمای آن بقدری پایین است که ملکولهای گازی تمایلی برای جنبش و فرا از سطح را ندارند. 

@Sky_Pillars
بر خلاف سایر اقمار، #تیتان قمر #زحل جو ضخیمی در اطراف خود ساخته زیرا اندازه نسبتاً بزرگی دارد و همچنین دمای آن بقدری پایین است که ملکولهای گازی تمایلی برای جنبش و فرا از سطح را ندارند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

يكی از مهمترين مشكلات زندگی در سياره #مريخ، كاهش قدرت بينايی افراد بر اثر كم شدن گرانش، و اختلال در شنوايی بعلت رقيق بودن جو اين سياره است.
گرانش مریخ تقریبا یک سوم گرانش زمین است.

@Sky_Pillars
يكی از مهمترين مشكلات زندگی در سياره #مريخ، كاهش قدرت بينايی افراد بر اثر كم شدن گرانش، و اختلال در شنوايی بعلت رقيق بودن جو اين سياره است.
گرانش مریخ تقریبا یک سوم گرانش زمین است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سحابی #گل_سرخ یا #Rosette نامدارترین غبار کیهانی است که تصویر گلها را در ذهن تداعی میکند و در حدود ۵۲۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد گلبرگ های این گل در واقع پرورشگاه ستاره گان است.

@Sky_Pillars
سحابی #گل_سرخ یا #Rosette نامدارترین غبار کیهانی است که تصویر گلها را در ذهن تداعی میکند و در حدود ۵۲۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد گلبرگ های این گل در واقع پرورشگاه ستاره گان است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کشف دو یخ فشان در سطح #پلوتو؛
برخلاف کوه های آتشفشانی زمین، که از درون آنها مواد مذاب خارج می‌شود، یخ فشانها موادی منجمد متشکل از آب،‌ نیتروژن، آمونیاک و متان را به بیرون پرتاب می‌کنند.

@Sky_Pillars
کشف دو یخ فشان در سطح #پلوتو؛
برخلاف کوه های آتشفشانی زمین، که از درون آنها مواد مذاب خارج می‌شود، یخ فشانها موادی منجمد متشکل از آب،‌ نیتروژن، آمونیاک و متان را به بیرون پرتاب می‌کنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#سیارکها و #شهابوارها ترکیبی سنگی دارند و سطح آنها شبیه سطح سیارات می باشد. اگر قطر این اجرام بیشتر از ۱۰۰ متر باشد سیارک، و اگر قطر آنها کمتر از این مقدار باشد شهابواره به حساب می آیند.

@Sky_Pillars
#سیارکها و #شهابوارها ترکیبی سنگی دارند و سطح آنها شبیه سطح سیارات می باشد. اگر قطر این اجرام بیشتر از ۱۰۰ متر باشد سیارک، و اگر قطر آنها کمتر از این مقدار باشد شهابواره به حساب می آیند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#دنباله‌دار‌ها اجرامی کاملاً متمایز هستند و ترکیب آنها بجای سنگ، از یخ و مقدار کمی سنگ تشکیل شده است.این اجرام با قطری بین ۱ تا ۱۰ کیلومتر،بیش از سیارکها و شهابوارها معرف مواد کهن هستند.

@Sky_Pillars
#دنباله‌دار‌ها اجرامی کاملاً متمایز هستند و ترکیب آنها بجای سنگ، از یخ و مقدار کمی سنگ تشکیل شده است.این اجرام با قطری بین ۱ تا ۱۰ کیلومتر،بیش از سیارکها و شهابوارها معرف مواد کهن هستند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#کرم‌چاله‌ها ساختار و بُعد فضا-زمان را شکسته و باعث ایجاد تونل و حفره‌ای می‌شوند که در آن سرعت ماده از سرعت نور بیشتر شده و با تغییر ساختار فضا، مسافت بین دو نقطه را بسیار کوتاه میکنند. 

@Sky_Pillars
#کرم‌چاله‌ها ساختار و بُعد فضا-زمان را شکسته و باعث ایجاد تونل و حفره‌ای می‌شوند که در آن سرعت ماده از سرعت نور بیشتر شده و با تغییر ساختار فضا، مسافت بین دو نقطه را بسیار کوتاه میکنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#کهکشان کلاه مکزیکی، یکی از ده تصویر برتر تلسکوپ فضایی هابل می باشد.
این کهکشان معادل ۸۰۰ میلیارد خورشید است. قطر آن ۵۰ هزار سال نوری است و حدود ۲۸ میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد.

@Sky_Pillars
#کهکشان کلاه مکزیکی، یکی از ده تصویر برتر تلسکوپ فضایی هابل می باشد.
این کهکشان معادل ۸۰۰ میلیارد خورشید است. قطر آن ۵۰ هزار سال نوری است و حدود ۲۸ میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ناسا در حال طراحی یک #تلسکوپ مایع بزرگ برای نصب در سطح کره #ماه می باشد. چون جیوه برای فرستادن به ماه سنگین است از بعضی مایعات یونی که چگالی بیشتری نسبت به آب دارند استفاده خواهد شد. 

@Sky_Pillars
ناسا در حال طراحی یک #تلسکوپ مایع بزرگ برای نصب در سطح کره #ماه می باشد. چون جیوه برای فرستادن به ماه سنگین است از بعضی مایعات یونی که چگالی بیشتری نسبت به آب دارند استفاده خواهد شد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#انسلادوس قمر سیاره زحل، با لایه ای از پودر سفید رنگِ برف مانند، به ضخامت ۱۰۰ متر پوشیده شده است به عقیده دانشمندان این برف از فوران آبفشانها از شکاف‌های نیمکره جنوبی آن سرچشمه می گیرند.

@Sky_Pillars
#انسلادوس قمر سیاره زحل، با لایه ای از پودر سفید رنگِ برف مانند، به ضخامت ۱۰۰ متر پوشیده شده است به عقیده دانشمندان این برف از فوران آبفشانها از شکاف‌های نیمکره جنوبی آن سرچشمه می گیرند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

آزمایشگاه پیشرانش جت یا #JPL در کالیفرنیا مسئول پرتاب ماموریتهای بی‌سرنشین به مسافتهای دور، از جمله مریخ، مشتری، پلوتو،و ماورای منظومه شمسی می باشد.
بابک فردوسی هم دراین انجمن حضور دارد.

@Sky_Pillars
آزمایشگاه پیشرانش جت یا #JPL در کالیفرنیا مسئول پرتاب ماموریتهای بی‌سرنشین به مسافتهای دور، از جمله مریخ، مشتری، پلوتو،و ماورای منظومه شمسی می باشد.
بابک فردوسی هم دراین انجمن حضور دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

۲۷۰ سال پیش از میلاد نظریه #آریستار خورشید را در مرکز هستی نشاند و زمین را بعنوان سیاره ای که فقط دور آن میچرخد تنزل داد.او همچنین به روش مثلثاتی فاصله ماه و خورشید از زمین را تخمین زد.

@Sky_Pillars
۲۷۰ سال پیش از میلاد نظریه #آریستار خورشید را در مرکز هستی نشاند و زمین را بعنوان سیاره ای که فقط دور آن میچرخد تنزل داد.او همچنین به روش مثلثاتی فاصله ماه و خورشید از زمین را تخمین زد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

فضاپیمای #سپیده‌دم بیش از ۱۳۰نقطه درخشان روی سطح سیارک #سِرِس کشف کرد‌ که اغلب آنها درون دهانه‌های یخی قرار دارند. درخشان‌ترین آنها درون دهانه #اوکاتو قرار دارد و ۹۰ کیلومتر وسعت دارد.

@Sky_Pillars
فضاپیمای #سپیده‌دم بیش از ۱۳۰نقطه درخشان روی سطح سیارک #سِرِس کشف کرد‌ که اغلب آنها درون دهانه‌های یخی قرار دارند. درخشان‌ترین آنها درون دهانه #اوکاتو قرار دارد و ۹۰ کیلومتر وسعت دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#اعتدال بهاری و نقطه صفر درسال حدود ۵۰ ثانیه حول #دایره_البروج به سمت غرب حرکت می‌کند این باعث میشود مجمع الکواکب درطی ۲۱۵۰ سال درحدود °۳۰ جابجا، و نقشه تمام ستارگان از اعتبار خارج شود.

@Sky_Pillars
#اعتدال بهاری و نقطه صفر درسال حدود ۵۰ ثانیه حول #دایره_البروج به سمت غرب حرکت می‌کند این باعث میشود مجمع الکواکب درطی ۲۱۵۰ سال درحدود °۳۰ جابجا، و نقشه تمام ستارگان از اعتبار خارج شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#سحابی‌ها مناطق وسیعی از گاز می باشند، که در فضای بین ستاره‌ای قرار داشته و محلی برای تولد ستارگان هستند. ستارگان پس از مرگ تبدیل به #سیاهچاله‌، #کوتوله سفید و یا ستاره #نوترونی می شوند.

@Sky_Pillars
#سحابی‌ها مناطق وسیعی از گاز می باشند، که در فضای بین ستاره‌ای قرار داشته و محلی برای تولد ستارگان هستند. ستارگان پس از مرگ تبدیل به #سیاهچاله‌، #کوتوله سفید و یا ستاره #نوترونی می شوند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

نیروی #گرانشی که از طرف #خورشید به یک سیاره وارد میشود با گرایش طبیعی سیاره برای حرکت در مسیر مستقیم در رقابت است ترکیب این دو نیرو سیاره را وادار میکند که در یک مسیر منحنی شکل حرکت کند.

@Sky_Pillars
نیروی #گرانشی که از طرف #خورشید به یک سیاره وارد میشود با گرایش طبیعی سیاره برای حرکت در مسیر مستقیم در رقابت است ترکیب این دو نیرو سیاره را وادار میکند که در یک مسیر منحنی شکل حرکت کند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سیاره فراخورشیدی #BLG390lb در فاصله ۲۱ هزار سال نوری از زمین، در اطراف یک #کوتوله قهوه‌ای درگردش است. این سیاره ۵ برابر زمین است و با دمای °۲۲۰- هر ده سال یکبار بدور ستاره اش می چرخد.

@Sky_Pillars
سیاره فراخورشیدی #BLG390lb در فاصله ۲۱ هزار سال نوری از زمین، در اطراف یک #کوتوله قهوه‌ای درگردش است. این سیاره ۵ برابر زمین است و با دمای °۲۲۰- هر ده سال یکبار بدور ستاره اش می چرخد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

محققان سیاره‌ای به نام #KOI1833 را رصد کردند که کوتاهترین دوره گردش مداری را دارد و فقط ۴.۲ ساعت طول می کشد تا ستاره اش را دور بزند. این سیاره باید بسیار متراکم باشد تا از هم فرو نپاشد.

@Sky_Pillars
محققان سیاره‌ای به نام #KOI1833 را رصد کردند که کوتاهترین دوره گردش مداری را دارد و فقط ۴.۲ ساعت طول می کشد تا ستاره اش را دور بزند. این سیاره باید بسیار متراکم باشد تا از هم فرو نپاشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

عجیب‌ترین قمر منظومه شمسی #ميراندا کوچکترین قمر #اورانوس می باشد. به نظر می رسد این قمر از هم جدا و دوباره بحالت اوليه بر میگردد که امکان دارد به خاطر تاثیر جاذبه اورانوس بر سطح آن باشد.

@Sky_Pillars
عجیب‌ترین قمر منظومه شمسی #ميراندا کوچکترین قمر #اورانوس می باشد. به نظر می رسد این قمر از هم جدا و دوباره بحالت اوليه بر میگردد که امکان دارد به خاطر تاثیر جاذبه اورانوس بر سطح آن باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

لایه #اوزون در ارتفاع ۲۵ کیلومتری از سطح زمین و درون #استراتوسفر واقع شده است. تابش فرابنفش خورشید توسط اوزون و نیتروژن جو جذب می‌شود و با شکستن ملکول O3 آن را به ملکول O2 تبدیل می کند.

@Sky_Pillars
لایه #اوزون در ارتفاع ۲۵ کیلومتری از سطح زمین و درون #استراتوسفر واقع شده است. تابش فرابنفش خورشید توسط اوزون و نیتروژن جو جذب می‌شود و با شکستن ملکول O3 آن را به ملکول O2 تبدیل می کند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

شرکت #آنالوگ روسیه ساعتهای مچی تولید کرده که توسط سنگ بازالت اولیوین درکره #ماه ساخته شده‌اند.
این سنگها درسال ۱۹۷۴ توسط کاوشگر #لونا جمع‌آوری شده و قرارست فقط ۲۵ نمونه از آن ساخته شود. 

@Sky_Pillars
شرکت #آنالوگ روسیه ساعتهای مچی تولید کرده که توسط سنگ بازالت اولیوین درکره #ماه ساخته شده‌اند.
این سنگها درسال ۱۹۷۴ توسط کاوشگر #لونا جمع‌آوری شده و قرارست فقط ۲۵ نمونه از آن ساخته شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در نمونه‌هایی که توسط آپولو از #ماه به زمین آورده شد حتی مواد معدنی که در ساختار بلوری خود حاوی ملکولهای آب باشند، یافت نشد علت اصلی آن فقدان جو و دمای روزانه °۱۳۰ سلسیوس در ماه می باشد.

@Sky_Pillars
در نمونه‌هایی که توسط آپولو از #ماه به زمین آورده شد حتی مواد معدنی که در ساختار بلوری خود حاوی ملکولهای آب باشند، یافت نشد علت اصلی آن فقدان جو و دمای روزانه °۱۳۰ سلسیوس در ماه می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

وقتی یک #تلسکوپ ۴۰۰ اینچی زمانی طولانی در معرض پرتوگیری قرارگیرد، می توان ستارگان بسیار کم نور تا #حدقدر ۲۸ را رصد کرد، این قدر برابر روشنایی ساطع شده از یک شمع در فاصله زمین تا ماه است!

@Sky_Pillars
وقتی یک #تلسکوپ ۴۰۰ اینچی زمانی طولانی در معرض پرتوگیری قرارگیرد، می توان ستارگان بسیار کم نور تا #حدقدر ۲۸ را رصد کرد، این قدر برابر روشنایی ساطع شده از یک شمع در فاصله زمین تا ماه است!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#مگنتارها ستارگانی بامیدان مغناطیسی بسیار قوی هستند، میدان این ستارگان بقدری قوی است که اگر یکی از آنهارا بین‌ زمین و ماه قرار دهید،تمام اطلاعات کارتهای اعتباری روی زمین را نابود میکنند!

@Sky_Pillars
#مگنتارها ستارگانی بامیدان مغناطیسی بسیار قوی هستند، میدان این ستارگان بقدری قوی است که اگر یکی از آنهارا بین‌ زمین و ماه قرار دهید،تمام اطلاعات کارتهای اعتباری روی زمین را نابود میکنند!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#دوربین‌های دوچشمی بدلیل سهولت درحمل، از بهترین ابزارهای رصد آسمان می باشند. وقتی روی یک دوربین دوچشمی برچسب ۵۰×۷ نوشته شده به این معنی ست که #دهانه آن ۵۰ میلیمتر و #بزرگنمایی آن ۷ است.

@Sky_Pillars
#دوربین‌های دوچشمی بدلیل سهولت درحمل، از بهترین ابزارهای رصد آسمان می باشند. وقتی روی یک دوربین دوچشمی برچسب ۵۰×۷ نوشته شده به این معنی ست که #دهانه آن ۵۰ میلیمتر و #بزرگنمایی آن ۷ است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

یک #سیاره جهت امکان حیات، باید در #بیشترین فاصله ممکن از ستاره اش قرار گیرد. فواصل بیشتر منجربه فرآیندهایی می شود که باعث ضعیف شدن اثر #گلخانه‌ای و درنتیجه یخ زدن آب مایع درسطح آن میشود.

@Sky_Pillars
یک #سیاره جهت امکان حیات، باید در #بیشترین فاصله ممکن از ستاره اش قرار گیرد. فواصل بیشتر منجربه فرآیندهایی می شود که باعث ضعیف شدن اثر #گلخانه‌ای و درنتیجه یخ زدن آب مایع درسطح آن میشود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

یک #سیاره جهت امکان حیات باید در #کمترین فاصله ممکن از ستاره اش قرار گیرد دراین حالت حرارت ناشی از ستاره اهمیت ندارد، بلکه فرآیندهایی که باعث #تبخیر آب از سطح آن میشود اهمیت پیدا میکنند.

@Sky_Pillars
یک #سیاره جهت امکان حیات باید در #کمترین فاصله ممکن از ستاره اش قرار گیرد دراین حالت حرارت ناشی از ستاره اهمیت ندارد، بلکه فرآیندهایی که باعث #تبخیر آب از سطح آن میشود اهمیت پیدا میکنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

مرگ یک سیاهچاله منجر به تولد #سفیدچاله‌ می شود و #سیاهچاله تمام ماده و انرژی را که در خود نگه داشته است با آشفتگی تمام به کیهان پس می دهد و افق رویداد آن به #افق_آشکار تبدیل می‌شود. 

@Sky_Pillars
مرگ یک سیاهچاله منجر به تولد #سفیدچاله‌ می شود و #سیاهچاله تمام ماده و انرژی را که در خود نگه داشته است با آشفتگی تمام به کیهان پس می دهد و افق رویداد آن به #افق_آشکار تبدیل می‌شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

زیباترین و عجیب‌ترین سیاره کهکشان، سیاره‌ای به نام #j1407b است که ۴۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد و تقریباً هم اندازه مشتری می باشد. این سیاره دارای حلقه‌هایی ۲۰۰ برابر سیاره #زحل است!

@Sky_Pillars
زیباترین و عجیب‌ترین سیاره کهکشان، سیاره‌ای به نام #j1407b است که ۴۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد و تقریباً هم اندازه مشتری می باشد. این سیاره دارای حلقه‌هایی ۲۰۰ برابر سیاره #زحل است!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در این عکس تلسکوپ هابل در سحابی اوریون به جستجوی #ستارگان کم جرم، #کوتوله‌های قهوه ای و #سیاره‌ها پرداخته است. دوایر قرمز معرف سیاره، قهوه‌ای معرف کوتوله سرخ، و زرد معرف ستارگان است.

@Sky_Pillars
در این عکس تلسکوپ هابل در سحابی اوریون به جستجوی #ستارگان کم جرم، #کوتوله‌های قهوه ای و #سیاره‌ها پرداخته است. دوایر قرمز معرف سیاره، قهوه‌ای معرف کوتوله سرخ، و زرد معرف ستارگان است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#ماه و #عطارد هر دو بسیار کم‌جرم تر از زمین هستند، لذا میدان گرانشی آنها از زمین ضعیف تر است. شخصی که روی زمین ۹۰ کیلوگرم وزن دارد در سطح ماه تنها ۱۵ و در عطارد حدود ۳۶ کیلوگرم وزن دارد.

@Sky_Pillars
#ماه و #عطارد هر دو بسیار کم‌جرم تر از زمین هستند، لذا میدان گرانشی آنها از زمین ضعیف تر است. شخصی که روی زمین ۹۰ کیلوگرم وزن دارد در سطح ماه تنها ۱۵ و در عطارد حدود ۳۶ کیلوگرم وزن دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در هر لحظه ممکن است بیش از ۳۰۰ #لکه در سطح #خورشید ظاهر شود. تعداد این لکه‌ها به طور منظم افزایش و کاهش می یابد و دوره کامل افزایش یا کاهش این لکه‌ها ممکن است حدود ۱۱ سال طول بکشد. 

@Sky_Pillars
در هر لحظه ممکن است بیش از ۳۰۰ #لکه در سطح #خورشید ظاهر شود. تعداد این لکه‌ها به طور منظم افزایش و کاهش می یابد و دوره کامل افزایش یا کاهش این لکه‌ها ممکن است حدود ۱۱ سال طول بکشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

حتی با تلسکوپ نمی توان بیش از ۱۰۰۰سال نوری درعمق کهکشان راه شیری را رصد کرد زیرا غبارها دید مارا مسدود میکنند برای دیدن پشت غبارها از امواج #مادون_قرمز،پرتوی #ایکس و #گاما استفاده میشود.

@Sky_Pillars
حتی با تلسکوپ نمی توان بیش از ۱۰۰۰سال نوری درعمق کهکشان راه شیری را رصد کرد زیرا غبارها دید مارا مسدود میکنند برای دیدن پشت غبارها از امواج #مادون_قرمز،پرتوی #ایکس و #گاما استفاده میشود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

حدود ۲۰۰ هزار سال نوری درحاشیه این ابرهای ماژولانی خوشه ستارگان آبی و جوان #NGC602 با درخششی خیره کننده قرارگرفته و در فاصله صدها میلیون سال نوری پس زمینه آن هزاران کهکشان به چشم میخورد.

@Sky_Pillars
حدود ۲۰۰ هزار سال نوری درحاشیه این ابرهای ماژولانی خوشه ستارگان آبی و جوان #NGC602 با درخششی خیره کننده قرارگرفته و در فاصله صدها میلیون سال نوری پس زمینه آن هزاران کهکشان به چشم میخورد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

هرگز درهنگام خرید یک #تلسکوپ به #بزرگنمایی بیش ازحد آن اهمیت ندهید، زیرا هرقدر هم عدسی چشمی را تغییر دهید نمیتوانید توان بزرگنمایی مفید که در آن ستارگان قابل تشخیص باشند را افزایش دهید. 

@Sky_Pillars
هرگز درهنگام خرید یک #تلسکوپ به #بزرگنمایی بیش ازحد آن اهمیت ندهید، زیرا هرقدر هم عدسی چشمی را تغییر دهید نمیتوانید توان بزرگنمایی مفید که در آن ستارگان قابل تشخیص باشند را افزایش دهید.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اتمسفر #مریخ نسبت به بادهای خورشیدی بسیار آسیب‌پذیر است بطوریکه این بادها منجربه از دست رفتن گازهای #گلخانه‌ای در این سیاره شده و با رقیق شدن این گازها دمای آن بشدت کاهش پیدا کرده است.

@Sky_Pillars
اتمسفر #مریخ نسبت به بادهای خورشیدی بسیار آسیب‌پذیر است بطوریکه این بادها منجربه از دست رفتن گازهای #گلخانه‌ای در این سیاره شده و با رقیق شدن این گازها دمای آن بشدت کاهش پیدا کرده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کهکشان #NGC3521 در فاصله ۳۵ میلیون سال نوری، در صورت فلکی #شیر قراردارد. این کهکشان دارای بازوهایی نامتقارن است که شامل پوسته ای از غبارهای صورتی در منطقه تشکیل ستارگان جوان می باشد.

@Sky_Pillars
کهکشان #NGC3521 در فاصله ۳۵ میلیون سال نوری، در صورت فلکی #شیر قراردارد. این کهکشان دارای بازوهایی نامتقارن است که شامل پوسته ای از غبارهای صورتی در منطقه تشکیل ستارگان جوان می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#مشتری از گازها و مايعات تشكيل شده است، بنابر اين هنگامیكه می چرخد همه بخشهای آن دقيقاً با همان سرعت نمی چرخند. لذا دانشمندان نمی توانند سرعت چرخش اين سياره را مستقيماً اندازه گیری كنند.

@Sky_Pillars
#مشتری از گازها و مايعات تشكيل شده است، بنابر اين هنگامیكه می چرخد همه بخشهای آن دقيقاً با همان سرعت نمی چرخند. لذا دانشمندان نمی توانند سرعت چرخش اين سياره را مستقيماً اندازه گیری كنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تعداد دهانه‌ها با عمق کمتر از۲۰ متر در #ماه بسیار کم هستند، درواقع این دهانه‌ها در زیر غبار ماه پنهان شده‌اند که با سن ۴ میلیارد ساله ماه، آهنگ فرسایش، ۵ متر درهر میلیارد برآورد شده است.

@Sky_Pillars
تعداد دهانه‌ها با عمق کمتر از۲۰ متر در #ماه بسیار کم هستند، درواقع این دهانه‌ها در زیر غبار ماه پنهان شده‌اند که با سن ۴ میلیارد ساله ماه، آهنگ فرسایش، ۵ متر درهر میلیارد برآورد شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

یک #پیش_ستاره، ستاره‌ای است که در اولین فاز تکامل خود قابل مشاهده می شود. این پیش ستاره‌ها درمیان انبوهی از گازهای آشفته مانند هیدروژن و غبارهای کیهانی درفضا و بصورت تصادفی شکل می گیرد.

@Sky_Pillars
یک #پیش_ستاره، ستاره‌ای است که در اولین فاز تکامل خود قابل مشاهده می شود. این پیش ستاره‌ها درمیان انبوهی از گازهای آشفته مانند هیدروژن و غبارهای کیهانی درفضا و بصورت تصادفی شکل می گیرد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تا زمانیکه تمام هیدروژن در هسته یک ستاره به هلیوم تبدیل نشود #ستاره بطور پیوسته تابش میکند. خورشید یک ستاره میان سال است که ۵ میلیارد سال تابش کرده و هنوز نیمی از عمر آن باقی مانده است.

@Sky_Pillars
تا زمانیکه تمام هیدروژن در هسته یک ستاره به هلیوم تبدیل نشود #ستاره بطور پیوسته تابش میکند. خورشید یک ستاره میان سال است که ۵ میلیارد سال تابش کرده و هنوز نیمی از عمر آن باقی مانده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

رنگ آبی در حلقه‌های کهکشان زیبای  #UGC1810 به واسطه ستارگان غول پیکر و داغ می باشد که تنها چند میلیون سال قدمت دارند و کهکشان درونی با رنگ قرمز مربوط به ستارگان مسن تر و سردتر می باشد.

@Sky_Pillars
رنگ آبی در حلقه‌های کهکشان زیبای #UGC1810 به واسطه ستارگان غول پیکر و داغ می باشد که تنها چند میلیون سال قدمت دارند و کهکشان درونی با رنگ قرمز مربوط به ستارگان مسن تر و سردتر می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

یکی از راههای تغییر شرایط جوی #مریخ توليد مصنوعی گازهای گلخانه‌ای است. برای اين كار لازم است كارخانه هايی در مريخ احداث شود كه #كلروفلوروكربن توليد و آن را به سوی جو آزاد کنند.

@Sky_Pillars
یکی از راههای تغییر شرایط جوی #مریخ توليد مصنوعی گازهای گلخانه‌ای است. برای اين كار لازم است كارخانه هايی در مريخ احداث شود كه #كلروفلوروكربن توليد و آن را به سوی جو آزاد کنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این حفره عجیب به وسعت ۱۰۰ متر در #مریخ یافت شده و پس از تصعید دی اکسید کربن یخ زده، از زیر آن نمایان شده است. این حفره ها ممکن است راههای ورودی به غارهای زیر زمینی در مریخ باشند.

@Sky_Pillars
این حفره عجیب به وسعت ۱۰۰ متر در #مریخ یافت شده و پس از تصعید دی اکسید کربن یخ زده، از زیر آن نمایان شده است. این حفره ها ممکن است راههای ورودی به غارهای زیر زمینی در مریخ باشند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بسیاری از جزئیات #زحل درنور مادون قرمز بوضوح نمایان میشوند. این جزئیات شامل کمربندِ ابرهای طوفانی دراطراف آن، و طوفان شش ضلعی قطب شمال است که هر سمت این طوفان وسعتی اندازه کره زمین دارد.

@Sky_Pillars
بسیاری از جزئیات #زحل درنور مادون قرمز بوضوح نمایان میشوند. این جزئیات شامل کمربندِ ابرهای طوفانی دراطراف آن، و طوفان شش ضلعی قطب شمال است که هر سمت این طوفان وسعتی اندازه کره زمین دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

مرگ تدریجی #خورشید از مدتها پیش آغاز شده و در ۵ میلیارد سال دیگر به طور کامل #هیدروژن آن درهسته مرکزی به اتمام می رسد سپس درچند صد میلیون سال بعد، اندازه آن ۱۰۰ برابر اندازه فعلی می شود.

@Sky_Pillars
مرگ تدریجی #خورشید از مدتها پیش آغاز شده و در ۵ میلیارد سال دیگر به طور کامل #هیدروژن آن درهسته مرکزی به اتمام می رسد سپس درچند صد میلیون سال بعد، اندازه آن ۱۰۰ برابر اندازه فعلی می شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

زمانیکه هیدروژن #خورشید به اتمام رسید فرآیند هلیوم سوزی آغاز و رنگ خورشید به قرمز تغییر پیدا میکند. این خورشید #غول_سرخ نام دارد و با تابشی هزار برابر بیشتر دمای زمین را به °۷۰۰ میرساند.

@Sky_Pillars
زمانیکه هیدروژن #خورشید به اتمام رسید فرآیند هلیوم سوزی آغاز و رنگ خورشید به قرمز تغییر پیدا میکند. این خورشید #غول_سرخ نام دارد و با تابشی هزار برابر بیشتر دمای زمین را به °۷۰۰ میرساند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ماده‌ #میان‌ستاره‌ای ماده‌ای نازک و فشرده بین سیارات و اجسام دیگر مانند #ستارگان است که اجزای سازندهٔ آن هیدروژن خنثی و غیر یونیزه شده، گاز پلاسما، پرتوهای کیهانی و ذرات گرد و غبار است.

@Sky_Pillars
ماده‌ #میان‌ستاره‌ای ماده‌ای نازک و فشرده بین سیارات و اجسام دیگر مانند #ستارگان است که اجزای سازندهٔ آن هیدروژن خنثی و غیر یونیزه شده، گاز پلاسما، پرتوهای کیهانی و ذرات گرد و غبار است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ماده‌ #میان‌ستاره‌ای ماده‌ای نازک و فشرده بین سیارات و اجسام دیگر مانند #ستارگان است که اجزای سازندهٔ آن هیدروژن خنثی و غیر یونیزه شده، گاز پلاسما، پرتوهای کیهانی و ذرات گرد و غبار است.

@Sky_Pillars
ماده‌ #میان‌ستاره‌ای ماده‌ای نازک و فشرده بین سیارات و اجسام دیگر مانند #ستارگان است که اجزای سازندهٔ آن هیدروژن خنثی و غیر یونیزه شده، گاز پلاسما، پرتوهای کیهانی و ذرات گرد و غبار است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

هرم عجیب #آهونا در کوتوله سِرس؛
محققان ناسا هنوز هم سر در گم و گیج هستند و نمی‌دانند این هرم چگونه بر سطح این سیاره تشکیل شده است! دیواره‌های هرم شیبدار بوده و سری کاملاً گنبدی شکل دارد.

@Sky_Pillars
هرم عجیب #آهونا در کوتوله سِرس؛
محققان ناسا هنوز هم سر در گم و گیج هستند و نمی‌دانند این هرم چگونه بر سطح این سیاره تشکیل شده است! دیواره‌های هرم شیبدار بوده و سری کاملاً گنبدی شکل دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تخمین زده میشود حدود ۳ میلیارد سال دیگر اولین تماس #راه_شیری و #آندرومدا برقرار شده و دو کهکشان با هم ترکیب، و کهکشانی به نام #آندروشیری با بیش از ۴۰۰ میلیارد ستاره را تشکیل خواهند داد.

@Sky_Pillars
تخمین زده میشود حدود ۳ میلیارد سال دیگر اولین تماس #راه_شیری و #آندرومدا برقرار شده و دو کهکشان با هم ترکیب، و کهکشانی به نام #آندروشیری با بیش از ۴۰۰ میلیارد ستاره را تشکیل خواهند داد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

خورشیدی که به غول سرخ تبدیل شده بود شروع به پرتاب لایه‌های بیرونی خود بداخل فضا میکند و کم‌کم به یک #سحابی سیاره‌ای متشکل از گاز و پلاسما تبدیل میشود و ده هزارسال دیگر اینگونه عمر میکند.

@Sky_Pillars
خورشیدی که به غول سرخ تبدیل شده بود شروع به پرتاب لایه‌های بیرونی خود بداخل فضا میکند و کم‌کم به یک #سحابی سیاره‌ای متشکل از گاز و پلاسما تبدیل میشود و ده هزارسال دیگر اینگونه عمر میکند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

خورشید ما که به سحابی سیاره‌نما تبدیل شده بود، فقط یک هسته مرکزی داغ از آن باقی مانده که دیگر واکنش همجوشی درآن رخ نمیدهد و کم‌کم به #کوتوله_سفید تبدیل، و برای همیشه سرد و خاموش می شود.

@Sky_Pillars
خورشید ما که به سحابی سیاره‌نما تبدیل شده بود، فقط یک هسته مرکزی داغ از آن باقی مانده که دیگر واکنش همجوشی درآن رخ نمیدهد و کم‌کم به #کوتوله_سفید تبدیل، و برای همیشه سرد و خاموش می شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اگر در طول تمام فرآیندهای مرگ #خورشید، #زمین جان سالم بدر کُند، سیاره‌ای سوخته و بی روح خواهد بود که بدورکوتوله ای سفید می چرخد و با خاموش شدن این کوتوله،گویی هرگز حیاتی در آن نبوده است.

@Sky_Pillars
اگر در طول تمام فرآیندهای مرگ #خورشید، #زمین جان سالم بدر کُند، سیاره‌ای سوخته و بی روح خواهد بود که بدورکوتوله ای سفید می چرخد و با خاموش شدن این کوتوله،گویی هرگز حیاتی در آن نبوده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سطح #اروپا قمر #مشتری، پوشیده از یخ است و حاوی اقیانوسی مایع حدود دو برابر آبهای زمین می باشد.هم اکنون یک تیم از محققان در حال تحقیق و توسعه #زیردریایی های لازم برای کاوش در اروپا هستند.

@Sky_Pillars
سطح #اروپا قمر #مشتری، پوشیده از یخ است و حاوی اقیانوسی مایع حدود دو برابر آبهای زمین می باشد.هم اکنون یک تیم از محققان در حال تحقیق و توسعه #زیردریایی های لازم برای کاوش در اروپا هستند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

‍ مریخ ‌نورد #روح، یک ساختار سنگی عجیبی از سطح #مریخ به زمین مخابره کرده که رسانه‌ها بر این باورند که این ساختار متعلق به مجسمه زنی است که توسط بیگانگان در سطح این سیاره ایجاد شده است.

@Sky_Pillars
‍ مریخ ‌نورد #روح، یک ساختار سنگی عجیبی از سطح #مریخ به زمین مخابره کرده که رسانه‌ها بر این باورند که این ساختار متعلق به مجسمه زنی است که توسط بیگانگان در سطح این سیاره ایجاد شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

طبق نظریه جهان های موازی ممکن است #دایناسورها در جهان های دیگر به زندگی ادامه می دهند و هنوز نسلشان منقرض نشده باشد. و شاید هم در همان جهان نسل انسانها بجای دایناسورها منقرض شده باشد!

@Sky_Pillars
طبق نظریه جهان های موازی ممکن است #دایناسورها در جهان های دیگر به زندگی ادامه می دهند و هنوز نسلشان منقرض نشده باشد. و شاید هم در همان جهان نسل انسانها بجای دایناسورها منقرض شده باشد!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

آتشفشان‌های سطح #زهره از آتشفشانهای تمام دیگر سیارات منظومه خورشیدی بیشتر است. آتشفشانهای سطح زهره بدون توقف در حال فوران هستند و گدازه‌ها را به سطح آن می‌ریزند.

@Sky_Pillars
آتشفشان‌های سطح #زهره از آتشفشانهای تمام دیگر سیارات منظومه خورشیدی بیشتر است. آتشفشانهای سطح زهره بدون توقف در حال فوران هستند و گدازه‌ها را به سطح آن می‌ریزند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ماه گرفتگی آبی امشب ۱۱بهمن ۹۶ درساعت ۱۷:۳۳ اتفاقی نادر و شگفت‌انگیز است که با ترکیب پدیده‌های #ماه_گرفتگی، #ماه_آبی و #ابرماه، پس از ۱۵۲ سال امروز در آخرین روز ژانویه  ۲۰۱۸ رخ خواهد داد.

@Sky_Pillars
ماه گرفتگی آبی امشب ۱۱بهمن ۹۶ درساعت ۱۷:۳۳ اتفاقی نادر و شگفت‌انگیز است که با ترکیب پدیده‌های #ماه_گرفتگی، #ماه_آبی و #ابرماه، پس از ۱۵۲ سال امروز در آخرین روز ژانویه ۲۰۱۸ رخ خواهد داد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بر اساس تحقیقات دانشمندان این احتمال وجود دارد که #پلوتو مانند قمر سیاره مشتری، #گانیمد دارای دره هایی پوشیده از یخ و رودخانه هایی مملو از نئون و متان مایع باشد.

@Sky_Pillars
بر اساس تحقیقات دانشمندان این احتمال وجود دارد که #پلوتو مانند قمر سیاره مشتری، #گانیمد دارای دره هایی پوشیده از یخ و رودخانه هایی مملو از نئون و متان مایع باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سه نقطه بسیار جالب در #مشتری؛ 
نقطه قرمز بزرگ در مرکز یک سیستم #طوفان عظیم است، نقطه سمت چپ و پایین #اروپا قمر یخی مشتری، و نقطه تاریک بالا در سمت راست سایه #آیو قمر دیگر مشتری است.

@Sky_Pillars
سه نقطه بسیار جالب در #مشتری؛
نقطه قرمز بزرگ در مرکز یک سیستم #طوفان عظیم است، نقطه سمت چپ و پایین #اروپا قمر یخی مشتری، و نقطه تاریک بالا در سمت راست سایه #آیو قمر دیگر مشتری است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بزرگترین #طوفان زمین تنها ۳۱ روز طول کشیده است درحالی که طوفان عظیم #مشتری با مساحتی اندازه کره زمین، حدود ۴۰۰ سال است که متوقف نشده، و با سرعتی بیش از ۴۸۰ کیلومتر برساعت درحال چرخش است.

@Sky_Pillars
بزرگترین #طوفان زمین تنها ۳۱ روز طول کشیده است درحالی که طوفان عظیم #مشتری با مساحتی اندازه کره زمین، حدود ۴۰۰ سال است که متوقف نشده، و با سرعتی بیش از ۴۸۰ کیلومتر برساعت درحال چرخش است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

رگولیت #ماه برخلاف خاک زمین فاقد هرگونه ماده آلی مرتبط با ارگانیزم های بیولوژیک است. حیات به هیچ سانی در ماه وجود ندارد و در نمونه‌های آپولو نه #فسیلی یافت شد و نه اثری از آب درآنها بود.

@Sky_Pillars
رگولیت #ماه برخلاف خاک زمین فاقد هرگونه ماده آلی مرتبط با ارگانیزم های بیولوژیک است. حیات به هیچ سانی در ماه وجود ندارد و در نمونه‌های آپولو نه #فسیلی یافت شد و نه اثری از آب درآنها بود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تلسکوپ #کپلر سیاره‌ای بنام #kepler16b یافته که درآن یک ستاره کوچکتر از خورشید و یک کوتوله قرمز، بطور همزمان غروب می کنند. این سیاره دارای حیات نیست و مدام در آن کسوفهای دوگانه رخ می دهد.

@Sky_Pillars
تلسکوپ #کپلر سیاره‌ای بنام #kepler16b یافته که درآن یک ستاره کوچکتر از خورشید و یک کوتوله قرمز، بطور همزمان غروب می کنند. این سیاره دارای حیات نیست و مدام در آن کسوفهای دوگانه رخ می دهد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اگر اتمسفر یک سیاره مانند مریخ خیلی سرد باشد در اینصورت دی‌اکسیدکربن موجود در اتمسفر که باعث تولید گرمای گلخانه‌ای میشود، با فرآیند #چگالش به ریزبرف تبدیل شده و روی سطح سیاره فرو میریزد.

@Sky_Pillars
اگر اتمسفر یک سیاره مانند مریخ خیلی سرد باشد در اینصورت دی‌اکسیدکربن موجود در اتمسفر که باعث تولید گرمای گلخانه‌ای میشود، با فرآیند #چگالش به ریزبرف تبدیل شده و روی سطح سیاره فرو میریزد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در یک میلیارد سال آینده #بخارآب در #بالای جو زمین گردش خواهد کرد در این منطقه امواج فرابنفش خورشید ملکولهای آب را شکسته و هیدروژن آزاد شده آن،مانند سیاره #زهره به بیرون از جو فرار میکند.

@Sky_Pillars
در یک میلیارد سال آینده #بخارآب در #بالای جو زمین گردش خواهد کرد در این منطقه امواج فرابنفش خورشید ملکولهای آب را شکسته و هیدروژن آزاد شده آن،مانند سیاره #زهره به بیرون از جو فرار میکند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

توان #تفکیک کوچکترین زاویه بین دو ستاره است که در آن زاویه جدایی تلسکوپ می تواند تصویر قابل شناسایی و جدا از دو ستاره را تشکیل دهد. کوچکترین زاویه تفکیک چشم انسان حدود ۱ دقیقه قوس است.

@Sky_Pillars
توان #تفکیک کوچکترین زاویه بین دو ستاره است که در آن زاویه جدایی تلسکوپ می تواند تصویر قابل شناسایی و جدا از دو ستاره را تشکیل دهد. کوچکترین زاویه تفکیک چشم انسان حدود ۱ دقیقه قوس است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

با فرار #هیدروژن دربالای جو،سرعت تبخیر آبها افزایش یافته،تا خلاء هیدروژن ازدست رفته را پرکند این روند تا تبخیر کامل تمام اقیانوسها پیش میرود و سرانجام زمین به سرنوشت #زهره دچار خواهد شد.

@Sky_Pillars
با فرار #هیدروژن دربالای جو،سرعت تبخیر آبها افزایش یافته،تا خلاء هیدروژن ازدست رفته را پرکند این روند تا تبخیر کامل تمام اقیانوسها پیش میرود و سرانجام زمین به سرنوشت #زهره دچار خواهد شد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در قلب جنگل🌲 و  دریا🌊
با آرامشی فوق العاده ✨
فقط با 20 میلیون صاحب ویلا شوید 🏡

برای دیدن ویلا ها لینک زیر را لمس کنید 👇👇

https://t.me/joinchat/AAAAAD9y4qEh1X8LZuuwdQ
در قلب جنگل🌲 و دریا🌊
با آرامشی فوق العاده ✨
فقط با 20 میلیون صاحب ویلا شوید 🏡

برای دیدن ویلا ها لینک زیر را لمس کنید 👇👇

https://t.me/joinchat/AAAAAD9y4qEh1X8LZuuwdQ
ستونهای آسمان

حرارت خورشید ابرها را بدور #زهره به حرکت در می آورد. وقتی گازهای استوایی جو را گرم میکنند هوای گرم به نواحی خنک حرکت می کند و در لایه پایینِ ابر ته نشین شده و مجددأ به استوا باز می گردد

@Sky_Pillars
حرارت خورشید ابرها را بدور #زهره به حرکت در می آورد. وقتی گازهای استوایی جو را گرم میکنند هوای گرم به نواحی خنک حرکت می کند و در لایه پایینِ ابر ته نشین شده و مجددأ به استوا باز می گردد

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سیستم سیاره‌ای #kepler10 شامل یک ستاره میزبان درفاصله ۵۶۴ سال نوری از زمین می باشد. این سیستم دارای یک سیاره بیرونی با دوره گردش ۴۵ روز و یک سیاره صخره‌ای با دوره گردش ۱۹ساعت می باشد. 

@Sky_Pillars
سیستم سیاره‌ای #kepler10 شامل یک ستاره میزبان درفاصله ۵۶۴ سال نوری از زمین می باشد. این سیستم دارای یک سیاره بیرونی با دوره گردش ۴۵ روز و یک سیاره صخره‌ای با دوره گردش ۱۹ساعت می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کاوشگر #کنجکاوی این قطعه #سنگ_آسمانی را درمریخ یافته،و با استفاده از پالسهای لیزر تایید کرد که یک سنگ آسمانی باساختار آهن-نیکل است.نقاط براق دراین شکل آثار تابش لیزر توسط این کاوشگر است.

@Sky_Pillars
کاوشگر #کنجکاوی این قطعه #سنگ_آسمانی را درمریخ یافته،و با استفاده از پالسهای لیزر تایید کرد که یک سنگ آسمانی باساختار آهن-نیکل است.نقاط براق دراین شکل آثار تابش لیزر توسط این کاوشگر است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سحابی سیاره‌نمای #NGC7027 یکی از روشنترین سحابی‌ها از این نوع است که در صورت فلکی #قو قرار گرفته و از ۶۰۰ سال پیش شروع به انبساط کرده است. گازها و غبارهای این سحابی سه برابر خورشید است.

@Sky_Pillars
سحابی سیاره‌نمای #NGC7027 یکی از روشنترین سحابی‌ها از این نوع است که در صورت فلکی #قو قرار گرفته و از ۶۰۰ سال پیش شروع به انبساط کرده است. گازها و غبارهای این سحابی سه برابر خورشید است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این تصویر ابرهای گرم، متراکم و گسترده ای از آوارهای دو ستاره #نوترونی را درست قبل از برخورد نشان میدهد و در آن صدها برابرحجم زمین، عناصر سنگینی از جمله #طلا و #پلاتین وجود دارد.

@Sky_Pillars
این تصویر ابرهای گرم، متراکم و گسترده ای از آوارهای دو ستاره #نوترونی را درست قبل از برخورد نشان میدهد و در آن صدها برابرحجم زمین، عناصر سنگینی از جمله #طلا و #پلاتین وجود دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ستاره قطبی در حال حاضر #پلاریس، و اعتدال بهاری در صورت فلکی #حوت قرار دارد. در ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد ستاره قطبی #ثعبان و در ۱۴۰۰۰ سال پس از میلاد ستاره قطبی #وگا خواهد بود.

@Sky_Pillars
ستاره قطبی در حال حاضر #پلاریس، و اعتدال بهاری در صورت فلکی #حوت قرار دارد. در ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد ستاره قطبی #ثعبان و در ۱۴۰۰۰ سال پس از میلاد ستاره قطبی #وگا خواهد بود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#زن_بَرزَنجیر یا آندرومدا یکی از صورت‌های فلکی درشمال استوای آسمانی است و بزرگترین کهکشان همسایه به نام #آندرومدا در آن دیده می‌شود.روشن ترین ستاره این صورت فلکی #آلفاآندرومدا نام دارد. 

@Sky_Pillars
#زن_بَرزَنجیر یا آندرومدا یکی از صورت‌های فلکی درشمال استوای آسمانی است و بزرگترین کهکشان همسایه به نام #آندرومدا در آن دیده می‌شود.روشن ترین ستاره این صورت فلکی #آلفاآندرومدا نام دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در نگاه اول سحابی #H666 به مانند یک کندوی زنبور عسل می ماند درحالیکه اینها ستونهایی از غبار هستند که ۲ سال نوری امتداد داشته و در یکی از زادگاه ستارگان در کهکشان راه شیری قرار گرفته‌اند.

@Sky_Pillars
در نگاه اول سحابی #H666 به مانند یک کندوی زنبور عسل می ماند درحالیکه اینها ستونهایی از غبار هستند که ۲ سال نوری امتداد داشته و در یکی از زادگاه ستارگان در کهکشان راه شیری قرار گرفته‌اند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این تصور هابل خوشه کهکشانی #Abell2537 را نشان میدهد که شامل هزاران کهکشان با اندازه و سنین مختلف می‌باشد.این خوشه ها کمک بسیاری درشناخت پدیده‌های کیهانی مانند انرژی تاریک درجهان میکنند. 

@Sky_Pillars
این تصور هابل خوشه کهکشانی #Abell2537 را نشان میدهد که شامل هزاران کهکشان با اندازه و سنین مختلف می‌باشد.این خوشه ها کمک بسیاری درشناخت پدیده‌های کیهانی مانند انرژی تاریک درجهان میکنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سیستم  #kepler35 دارای دو #ستاره و یک #سیاره گازی اندازه زحل می باشد و هر ۱۳۱روز یکبار بدور ستاره کوچکتر و سردتر خود می چرخد. دو ستاره این سیستم نیز هر ۲۱ روز یکبار بدور همدیگر می چرخند.

@Sky_Pillars
سیستم #kepler35 دارای دو #ستاره و یک #سیاره گازی اندازه زحل می باشد و هر ۱۳۱روز یکبار بدور ستاره کوچکتر و سردتر خود می چرخد. دو ستاره این سیستم نیز هر ۲۱ روز یکبار بدور همدیگر می چرخند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سیاره #مشتری قویترین میدان #مغناطیسی را دارد. ذرات پرانرژی در این میدان به دام افتاده و یک ارتباط بین مشتری و #آیو ایجاد می کنند، این خواص ویژه باعث ایجاد آتشفشان هایی در قمر آیو می شود.

@Sky_Pillars
سیاره #مشتری قویترین میدان #مغناطیسی را دارد. ذرات پرانرژی در این میدان به دام افتاده و یک ارتباط بین مشتری و #آیو ایجاد می کنند، این خواص ویژه باعث ایجاد آتشفشان هایی در قمر آیو می شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این تصویر توسط کاوشگر #کنجکاوی در بخش کم ارتفاع کوه #شارپ در #مريخ گرفته شده است. لبه این کوهها در هاله ای از غبار قابل مشاهده است و این کاوشگر از زمان فرودش در این منطقه درحال کاوش است.

@Sky_Pillars
این تصویر توسط کاوشگر #کنجکاوی در بخش کم ارتفاع کوه #شارپ در #مريخ گرفته شده است. لبه این کوهها در هاله ای از غبار قابل مشاهده است و این کاوشگر از زمان فرودش در این منطقه درحال کاوش است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

آبشار #نیاگارا در مریخ؛
بسیاری از تحقیقات در مریخ در جهت یافتن آب مایع می باشد. این تصویر توسط مدارگرد #مریخ به ثبت رسیده که در آن گدازه‌های آتشفشانی شکلی شبیه آب مایع به خود گرفته اند.

@Sky_Pillars
آبشار #نیاگارا در مریخ؛
بسیاری از تحقیقات در مریخ در جهت یافتن آب مایع می باشد. این تصویر توسط مدارگرد #مریخ به ثبت رسیده که در آن گدازه‌های آتشفشانی شکلی شبیه آب مایع به خود گرفته اند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

درنگاه اول این دو کهکشان یک پنگوئن به همراه یک تخم را در ذهن تداعی میکند. پنگوئن یا #NGC2936 مملو از ستارگان داغ و جوان است، و تخم یا #NGC2937 با نور سبز نشانگر ستارگان مسن می باشد.

@Sky_Pillars
درنگاه اول این دو کهکشان یک پنگوئن به همراه یک تخم را در ذهن تداعی میکند. پنگوئن یا #NGC2936 مملو از ستارگان داغ و جوان است، و تخم یا #NGC2937 با نور سبز نشانگر ستارگان مسن می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کهکشان‌ نامتقارن #NGC2442 درفاصله ۵۰ میلیون سال نوری، دارای دو بازوی مارپیجی با خطوطی از غبار ستارگان جوان با رنگ آبی، منطقه تشکیل ستارگان برنگ قرمز در اطراف هسته‌ای زرد گرد هم آمده‌اند.

@Sky_Pillars
کهکشان‌ نامتقارن #NGC2442 درفاصله ۵۰ میلیون سال نوری، دارای دو بازوی مارپیجی با خطوطی از غبار ستارگان جوان با رنگ آبی، منطقه تشکیل ستارگان برنگ قرمز در اطراف هسته‌ای زرد گرد هم آمده‌اند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#ستاره‌ای که جرم آنها کمتر از ۸ درصد جرم خورشید باشد جاذبه آن درحدی نیست که هسته را جهت رسیدن به دمای بالا متراکم کند، این جرم که واکنش همجوشی درآن رخ نداده است #کوتوله_قهوه‌ای نام دارد.

@Sky_Pillars
#ستاره‌ای که جرم آنها کمتر از ۸ درصد جرم خورشید باشد جاذبه آن درحدی نیست که هسته را جهت رسیدن به دمای بالا متراکم کند، این جرم که واکنش همجوشی درآن رخ نداده است #کوتوله_قهوه‌ای نام دارد.

@Sky_Pillars