ستونهای آسمان 
عنوان گروه یا کانال:

ستونهای آسمان


توضیحات: ♻ مطالب این کانال با ترجمه مستقیم از کتب زبان اصلی و سایت ناسا در اختیار شما قرار می گیرد. ♻ کد شامد: 1-1-716772-61-2-2 ? کتابخانه نجوم: @Astrobooks ? تعرفه تبلیغات: @SkyPillar
شناسه: Sky_Pillars@
تعداد اعضا: 46742
ستونهای آسمان

تلسکوپ رادیویی #آرسیبو در سال ۱۹۷۴ پیامی شامل ۱۶۷۹ تپ خاموش و روشن به سمت خوشه M13 در فاصله ۲۵ هزار سال نوری فرستاد. تپها به شکلی بودند که حیات زمین را به موجودات بیگانه نشان می دادند.

@Sky_Pillars
تلسکوپ رادیویی #آرسیبو در سال ۱۹۷۴ پیامی شامل ۱۶۷۹ تپ خاموش و روشن به سمت خوشه M13 در فاصله ۲۵ هزار سال نوری فرستاد. تپها به شکلی بودند که حیات زمین را به موجودات بیگانه نشان می دادند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اولین فضاپیمای #ونرا به عمق جو #زهره رخنه کرد ولی تحت فشار ۹۰ بار اتمسفر آن درهم شکست. بعدها ونرا ۷ در سطح آن فرود آمد و ۲۳ دقیقه در دمای ۴۶۰ درجه دوام آورده، و اطلاعاتی به زمین فرستاد.

@Sky_Pillars
اولین فضاپیمای #ونرا به عمق جو #زهره رخنه کرد ولی تحت فشار ۹۰ بار اتمسفر آن درهم شکست. بعدها ونرا ۷ در سطح آن فرود آمد و ۲۳ دقیقه در دمای ۴۶۰ درجه دوام آورده، و اطلاعاتی به زمین فرستاد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کهکشان #NGC55 با نمایی شبیه ابر ماژولانی یک کهکشان مارپیچی-میله ای در فاصله ۷ میلیون سال نوری بوده و جزء جنوبی ترین کهکشانهای پر نوری است که از آسمان ایران نیز قابل رویت است.

@Sky_Pillars
کهکشان #NGC55 با نمایی شبیه ابر ماژولانی یک کهکشان مارپیچی-میله ای در فاصله ۷ میلیون سال نوری بوده و جزء جنوبی ترین کهکشانهای پر نوری است که از آسمان ایران نیز قابل رویت است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سیستم #کپلر۱۰ با یک ستاره شبیه خورشید و دو سیاره،در فاصله ۵۶۴ سال نوری از زمین قرار گرفته است. #کپلر۱۰بی یک سیاره صخره ای و هر ۱۹ساعت، و #کپلر۱۰سی هر ۴۲ روز یکبار بدور این ستاره میچرخند.

@Sky_Pillars
سیستم #کپلر۱۰ با یک ستاره شبیه خورشید و دو سیاره،در فاصله ۵۶۴ سال نوری از زمین قرار گرفته است. #کپلر۱۰بی یک سیاره صخره ای و هر ۱۹ساعت، و #کپلر۱۰سی هر ۴۲ روز یکبار بدور این ستاره میچرخند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ابرهای #شب_تاب اغلب تابستانها در طول جغرافیایی ۴۵ درجه افق خورشید قابل مشاهده هستند. این ابرها معمولا از بلورهای یخی و غبار بازمانده شهابواره ها و پرواز شاتل های فضایی بر جای می مانند.

@Sky_Pillars
ابرهای #شب_تاب اغلب تابستانها در طول جغرافیایی ۴۵ درجه افق خورشید قابل مشاهده هستند. این ابرها معمولا از بلورهای یخی و غبار بازمانده شهابواره ها و پرواز شاتل های فضایی بر جای می مانند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در تلسکوپ #ترکیبی جهت کوتاه شدن لوله هم از آینه و هم از عدسی استفاده میشود این نوع تلسکوپ شکستی-بازتابی نام دارد و خطای کروی آینه آن بسیار کم است. تلسکوپ #اشمیت_کاسگرین از این نوع است.

@Sky_Pillars
در تلسکوپ #ترکیبی جهت کوتاه شدن لوله هم از آینه و هم از عدسی استفاده میشود این نوع تلسکوپ شکستی-بازتابی نام دارد و خطای کروی آینه آن بسیار کم است. تلسکوپ #اشمیت_کاسگرین از این نوع است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#هویگنس در سال ۱۶۵۵ با تلسکوپ خود به رصد #زحل پرداخت و قمر بزرگ #تیتان را کشف، و متوجه حلقه ای در اطراف آن شد. او همچنینن با ساخت یک ساعت پاندولی، نظریه موجی بودن نور را مطرح کرد.

@Sky_Pillars
#هویگنس در سال ۱۶۵۵ با تلسکوپ خود به رصد #زحل پرداخت و قمر بزرگ #تیتان را کشف، و متوجه حلقه ای در اطراف آن شد. او همچنینن با ساخت یک ساعت پاندولی، نظریه موجی بودن نور را مطرح کرد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

علت اصلی فرسایشِ سطح #ماه میکروشهاب سنگها هستند، ذرات ریزی از سنگ و فلز، که با سرعت ۱۱۳ هزار کیلومتر بر ساعت با سطح ماه برخورد میکنند. این ذرات هزار برابر کمتر از زمین روی ماه اثر دارند!

@Sky_Pillars
علت اصلی فرسایشِ سطح #ماه میکروشهاب سنگها هستند، ذرات ریزی از سنگ و فلز، که با سرعت ۱۱۳ هزار کیلومتر بر ساعت با سطح ماه برخورد میکنند. این ذرات هزار برابر کمتر از زمین روی ماه اثر دارند!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کم نورترین ستاره ای که در شب میبینیم حد #قدر آسمان نام دارد و با توجه به شرایطی مثل آلودگی، ماه کامل و  نور تغییر می کند. این حد در شهر بزرگ ۴، نواحی شهری ۵ و بیابانها ۶ می باشد.

@Sky_Pillars
کم نورترین ستاره ای که در شب میبینیم حد #قدر آسمان نام دارد و با توجه به شرایطی مثل آلودگی، ماه کامل و نور تغییر می کند. این حد در شهر بزرگ ۴، نواحی شهری ۵ و بیابانها ۶ می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اگر دنباله داری از نزدیکی سیاره غول پیکری مثل #مشتری عبور کند، یا در گرانش آن سیاره به دام میافتد و روی آن سقوط میکند، یا سرعتش افزایش یافته و به خارج از منظومه شمسی پرتاب می شود .

@Sky_Pillars
اگر دنباله داری از نزدیکی سیاره غول پیکری مثل #مشتری عبور کند، یا در گرانش آن سیاره به دام میافتد و روی آن سقوط میکند، یا سرعتش افزایش یافته و به خارج از منظومه شمسی پرتاب می شود .

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

گاز #متان در جو #مريخ نمیتواند بیشتر از چند قرن دوام بیاورد لذا، اگر وجود آن در جو مریخ قطعی باشد این گاز باید یا از طریق دنباله دارها یا آتشفشانهای فعال و یا حیات در مریخ تامین شود.

@Sky_Pillars
گاز #متان در جو #مريخ نمیتواند بیشتر از چند قرن دوام بیاورد لذا، اگر وجود آن در جو مریخ قطعی باشد این گاز باید یا از طریق دنباله دارها یا آتشفشانهای فعال و یا حیات در مریخ تامین شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

طبق اثرات کوانتومی پیرامونِ افق رویداد سیاهچاله ها، آنها به آرامی تبخیر شده، و تمام اطلاعات آنها تحت گرانش شدید بداخل کشیده میشود، ولی این تخریب اطلاعات تناقضی با اصل فیزیک کوانتوم دارد.

@Sky_Pillars
طبق اثرات کوانتومی پیرامونِ افق رویداد سیاهچاله ها، آنها به آرامی تبخیر شده، و تمام اطلاعات آنها تحت گرانش شدید بداخل کشیده میشود، ولی این تخریب اطلاعات تناقضی با اصل فیزیک کوانتوم دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اطلاعات مربوط به یک سیستم نمیتواند برای همیشه ازبین برود از اینرو اصل #هولوگرافی بیان می کند که اطلاعات درواقع خود را بصورت بخشی از نوسانات سطح افق رویداد #سیاهچاله حفظ، و تخریب نمیشوند.

@Sky_Pillars
اطلاعات مربوط به یک سیستم نمیتواند برای همیشه ازبین برود از اینرو اصل #هولوگرافی بیان می کند که اطلاعات درواقع خود را بصورت بخشی از نوسانات سطح افق رویداد #سیاهچاله حفظ، و تخریب نمیشوند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کهکشانهای #Arp87 یک جفت کهکشان با نیروهای جزر و مدی فعال می باشند که در آن کهکشان بزرگتر #NGC3808 در فاصله ۳۰۰ میلیون سال نوری در حال کشیدن گازها و ستارگان کهکشان همسایه کوچکتر می باشد.

@Sky_Pillars
کهکشانهای #Arp87 یک جفت کهکشان با نیروهای جزر و مدی فعال می باشند که در آن کهکشان بزرگتر #NGC3808 در فاصله ۳۰۰ میلیون سال نوری در حال کشیدن گازها و ستارگان کهکشان همسایه کوچکتر می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

هنگامی که #آرمسترانگ پا بر روی #ماه نهاد  وارد دنیای عجیبی شد، تمام سطح ماه با خاک پودری شکل به نام #سنگپوش پوشیده شده بود که بواسطه متلاشی شدن سنگها در بمباران شهاب سنگی رخ داده است. 

@Sky_Pillars
هنگامی که #آرمسترانگ پا بر روی #ماه نهاد وارد دنیای عجیبی شد، تمام سطح ماه با خاک پودری شکل به نام #سنگپوش پوشیده شده بود که بواسطه متلاشی شدن سنگها در بمباران شهاب سنگی رخ داده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

با استفاده از تلسکوپ می­توان هر ۷ سال یکبار حلقه­ های #زحل را از روبرو دید.حلقه های زحل در همان صفحه ­ای که زحل به دور خورشید می­ گردد با انحراف زاویه ای ۲۶ درجه به دور خورشید می­ گردند.

@Sky_Pillars
با استفاده از تلسکوپ می­توان هر ۷ سال یکبار حلقه­ های #زحل را از روبرو دید.حلقه های زحل در همان صفحه ­ای که زحل به دور خورشید می­ گردد با انحراف زاویه ای ۲۶ درجه به دور خورشید می­ گردند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

از مشخصه های کهکشانِ #NGC4921 معروف به کهکشانِ #کم_خون، هسته مرکزی روشن، حلقه تاریکی از غبار، خوشه های آبی ستارگان تازه متولد شده و کهکشانهای همسایه کوچکتر در فواصل بسیار دورتر می باشد.

@Sky_Pillars
از مشخصه های کهکشانِ #NGC4921 معروف به کهکشانِ #کم_خون، هسته مرکزی روشن، حلقه تاریکی از غبار، خوشه های آبی ستارگان تازه متولد شده و کهکشانهای همسایه کوچکتر در فواصل بسیار دورتر می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اگر كسی می توانست زمانیکه #عطارد در نزديک ترين فاصله اش از خورشيد قرار دارد، روی سطح سوزان آن بايستد، خورشيد را سه برابر بزرگ تر از آنچه كه ما در زمين می بينيم می ديد.

@Sky_Pillars
اگر كسی می توانست زمانیکه #عطارد در نزديک ترين فاصله اش از خورشيد قرار دارد، روی سطح سوزان آن بايستد، خورشيد را سه برابر بزرگ تر از آنچه كه ما در زمين می بينيم می ديد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بيشتر #سياركها در منطقه ای بين مریخ و مشتری به دور خورشید می گردند. اين منطقه كمربند سيارکها نام دارد. دانشمندان معتقدند دو قمر #فوبوس و #دیموس سیارکهای به دام افتاده مریخ هستند.

@Sky_Pillars
بيشتر #سياركها در منطقه ای بين مریخ و مشتری به دور خورشید می گردند. اين منطقه كمربند سيارکها نام دارد. دانشمندان معتقدند دو قمر #فوبوس و #دیموس سیارکهای به دام افتاده مریخ هستند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#کوتوله‌های سرخ سردترین ستاره‌ها در کهکشان هستند.سیاراتی که در فاصله‌ نزدیک آنها گردش می‌کنند، بهترین مکان برای کشف #حیات هستند زیرا می‌توانند آب را به شکل مایع در سطح خود حفظ کنند.

@Sky_Pillars
#کوتوله‌های سرخ سردترین ستاره‌ها در کهکشان هستند.سیاراتی که در فاصله‌ نزدیک آنها گردش می‌کنند، بهترین مکان برای کشف #حیات هستند زیرا می‌توانند آب را به شکل مایع در سطح خود حفظ کنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

قمر #تریتون درمداری مخالف سیاره #نپتون میچرخد، این چرخش معکوس احتمالا به این دلیل است که تریتون روزی بصورت مستقل بدور خورشید میچرخیده و به نوعی در جاذبه نپتون بدون قاعده بدام افتاده است.

@Sky_Pillars
قمر #تریتون درمداری مخالف سیاره #نپتون میچرخد، این چرخش معکوس احتمالا به این دلیل است که تریتون روزی بصورت مستقل بدور خورشید میچرخیده و به نوعی در جاذبه نپتون بدون قاعده بدام افتاده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

حرارت ناشی از نیروهای جزر و مدی در #آیو قمرِ مشتری، آن را به یک جهنم واقعی تبدیل کرده است. عدم وجود آب و فعالیتهای آتشفشانی شدید در این قمر امکان هر گونه حیات را بکلی از بین برده است.

@Sky_Pillars
حرارت ناشی از نیروهای جزر و مدی در #آیو قمرِ مشتری، آن را به یک جهنم واقعی تبدیل کرده است. عدم وجود آب و فعالیتهای آتشفشانی شدید در این قمر امکان هر گونه حیات را بکلی از بین برده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کهکشان #NGC3621 بر خلاف دیگر کهکشانها، در مرکز دارای برآمدگی نبوده و دارای سه #سیاهچاله می باشد. سیاهچاله مرکزی ۲۰ هزار برابر خورشید و دو سیاهچاله دیگر حدود چند هزار برابر خورشید هستند!

@Sky_Pillars
کهکشان #NGC3621 بر خلاف دیگر کهکشانها، در مرکز دارای برآمدگی نبوده و دارای سه #سیاهچاله می باشد. سیاهچاله مرکزی ۲۰ هزار برابر خورشید و دو سیاهچاله دیگر حدود چند هزار برابر خورشید هستند!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در هر شبانه روز حدود ۲۵ میلیون #شهاب سنگ ریز و درشت با سرعت بسیار زیادی به جو زمین برخورد، که قدرت تخریبی بالایی دارند. انرژی زیاد آنها نه به خاطر جرم، بلکه به خاطر سرعت زیاد آنهاست.

@Sky_Pillars
در هر شبانه روز حدود ۲۵ میلیون #شهاب سنگ ریز و درشت با سرعت بسیار زیادی به جو زمین برخورد، که قدرت تخریبی بالایی دارند. انرژی زیاد آنها نه به خاطر جرم، بلکه به خاطر سرعت زیاد آنهاست.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#ماه با هر سرعتی که بدور زمین بچرخد نیروی اصطکاک جزر و مدی سرعت آنرا تا زمانی که چرخش محوری ماه، با چرخش زمین بدور خود همزمان شود کاهش، و بدینسان همیشه یک سمت ماه بطرف زمین خواهد بود.
 
@Sky_Pillars
#ماه با هر سرعتی که بدور زمین بچرخد نیروی اصطکاک جزر و مدی سرعت آنرا تا زمانی که چرخش محوری ماه، با چرخش زمین بدور خود همزمان شود کاهش، و بدینسان همیشه یک سمت ماه بطرف زمین خواهد بود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سطح #اروپا قمر یخی #مشتری حدود ۳۰ متر بالا و پایین میرود. اگر فقط یخ جامد در زیر سطح آن بود، تغییرات ارتفاع در سطح آن بیشتر از ۱ متر نمی شد. بنابراین باید یک #اقیانوس در زیر سطح آن باشد.

@Sky_Pillars
سطح #اروپا قمر یخی #مشتری حدود ۳۰ متر بالا و پایین میرود. اگر فقط یخ جامد در زیر سطح آن بود، تغییرات ارتفاع در سطح آن بیشتر از ۱ متر نمی شد. بنابراین باید یک #اقیانوس در زیر سطح آن باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

خوشه ستاره ای #M13 یکی از روشنترین خوشه ها در صورت فلکی #هرکول، و شامل صدها هزار ستاره در فاصله متوسط ۲۵ هزار سال نوری می باشد. این خوشه در وسعتی حدود ۱۵۰ سال نوری گسترش پیدا کرده است.

@Sky_Pillars
خوشه ستاره ای #M13 یکی از روشنترین خوشه ها در صورت فلکی #هرکول، و شامل صدها هزار ستاره در فاصله متوسط ۲۵ هزار سال نوری می باشد. این خوشه در وسعتی حدود ۱۵۰ سال نوری گسترش پیدا کرده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سیارات #مشتری_سان به مراتب چگالی کمتری نسبت به سیارات #زمین_سان دارند و این بدلیل وجود مقادیر زیادی از تکه های یخ در زمان تشکیل این سیارات بوده که چگالی پایینتری نسبت به سنگ و فلز دارند.

@Sky_Pillars
سیارات #مشتری_سان به مراتب چگالی کمتری نسبت به سیارات #زمین_سان دارند و این بدلیل وجود مقادیر زیادی از تکه های یخ در زمان تشکیل این سیارات بوده که چگالی پایینتری نسبت به سنگ و فلز دارند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

انحراف محور #زمین تغییرات زیادی ندارد و بین ۲۲ تا ۲۵ درجه تغییر می کند، این کاهش انحرف بدلیل حضور جاذبه قمر بزرگ آن #ماه می باشد که منجر به پایداری محور انحراف زمین شده است.

@Sky_Pillars
انحراف محور #زمین تغییرات زیادی ندارد و بین ۲۲ تا ۲۵ درجه تغییر می کند، این کاهش انحرف بدلیل حضور جاذبه قمر بزرگ آن #ماه می باشد که منجر به پایداری محور انحراف زمین شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کوچک بودن اقمار #فوبوس و #دیموس در مدار #مریخ، و تاثیر جاذبه شدید مشتری بر این سیاره، باعث برهم خوردن ثبات آن شده و باعث می شود محور انحراف مریخ بر خلاف زمین بین ۰ تا ۸۰ درجه تابیده شود!

@Sky_Pillars
کوچک بودن اقمار #فوبوس و #دیموس در مدار #مریخ، و تاثیر جاذبه شدید مشتری بر این سیاره، باعث برهم خوردن ثبات آن شده و باعث می شود محور انحراف مریخ بر خلاف زمین بین ۰ تا ۸۰ درجه تابیده شود!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

وقتی انحراف محور #مریخ کم میشود قطبهای آن در یک یخبندان عمیق چند هزار ساله فرو میروند، با افزایش دی اکسیدکربن یخ زده در قطبها، جوِ مریخ رقیق و باعث کاهش فشار و اثر گلخانه‌ای در آن میشود.

@Sky_Pillars
وقتی انحراف محور #مریخ کم میشود قطبهای آن در یک یخبندان عمیق چند هزار ساله فرو میروند، با افزایش دی اکسیدکربن یخ زده در قطبها، جوِ مریخ رقیق و باعث کاهش فشار و اثر گلخانه‌ای در آن میشود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

وقتی انحراف محور #مریخ زیاد میشود تابستانِ قطبها فرارسیده و گرما باعث تصعید دی اکسیدکربن یخ زده میشود. با افزایش دی اکسیدکربن، فشار جو افزایش و با اثر گلخانه ای دما نیز افزایش می یابد.

@Sky_Pillars
وقتی انحراف محور #مریخ زیاد میشود تابستانِ قطبها فرارسیده و گرما باعث تصعید دی اکسیدکربن یخ زده میشود. با افزایش دی اکسیدکربن، فشار جو افزایش و با اثر گلخانه ای دما نیز افزایش می یابد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دانشمندان با کمک تلسکوپ #کپلر موفق به کشف یک سیستم سیاره ای به نام #K2_138 با ۵ سیاره شدند، ستاره مرکز این سیستم قدری از خورشید کوچکتر و سردتر، و دمای سیارات بین ۴۲۵ تا ۹۸۰ درجه می باشد.

@Sky_Pillars
دانشمندان با کمک تلسکوپ #کپلر موفق به کشف یک سیستم سیاره ای به نام #K2_138 با ۵ سیاره شدند، ستاره مرکز این سیستم قدری از خورشید کوچکتر و سردتر، و دمای سیارات بین ۴۲۵ تا ۹۸۰ درجه می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اندازه هر ۵ سیاره سیستم #K2_138 بین زمین و نپتون می باشد. سیاره b احتمالا صخره ای ولی سیاره های c, d, e, f شامل مقادیر زیادی یخ، و همه آنها در کمتر از ۱۳ روز به دوره ستاره خود می چرخند.


@Sky_Pillars
اندازه هر ۵ سیاره سیستم #K2_138 بین زمین و نپتون می باشد. سیاره b احتمالا صخره ای ولی سیاره های c, d, e, f شامل مقادیر زیادی یخ، و همه آنها در کمتر از ۱۳ روز به دوره ستاره خود می چرخند.


@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این ستاره #دنباله‌دار با دنباله آبی رنگ ازمقادیر زیادی اتم منواکسید کربن یونیزه شده تشکیل شده و ۲۴ دقیقه نوری از خورشید فاصله دارد.این دنباله‌دار درحال محو شدن در صورت فلکی #گاو می باشد.

@Sky_Pillars
این ستاره #دنباله‌دار با دنباله آبی رنگ ازمقادیر زیادی اتم منواکسید کربن یونیزه شده تشکیل شده و ۲۴ دقیقه نوری از خورشید فاصله دارد.این دنباله‌دار درحال محو شدن در صورت فلکی #گاو می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تلسکوپ هابل دورترین کهکشان با نام #SPT0615 را رصد کرد.این کهکشان به زمانی برمیگردد که عمر جهان فقط ۵۰۰ میلیون سال بوده و با جرمی به اندازه سه میلیارد ستاره،وسعتی حدود ۲۵۰۰ سال نوری دارد.

@Sky_Pillars
تلسکوپ هابل دورترین کهکشان با نام #SPT0615 را رصد کرد.این کهکشان به زمانی برمیگردد که عمر جهان فقط ۵۰۰ میلیون سال بوده و با جرمی به اندازه سه میلیارد ستاره،وسعتی حدود ۲۵۰۰ سال نوری دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در کره #ماه نیز مانند زمین #کوه وجود دارد این ارتفاعات در سطح ماه معمولاً روشنتر از سایر بخشها دیده می‌شوند و ارتفاع آنها از ۸ کیلومتر تجاوز نمی کند. بیشتر این کوهها منشاء برخوردی دارند.

@Sky_Pillars
در کره #ماه نیز مانند زمین #کوه وجود دارد این ارتفاعات در سطح ماه معمولاً روشنتر از سایر بخشها دیده می‌شوند و ارتفاع آنها از ۸ کیلومتر تجاوز نمی کند. بیشتر این کوهها منشاء برخوردی دارند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#خورشید ۳۰۰ هزار تریلیون کیلومتر از مرکز کهکشان راه شیری فاصله دارد و هر ۲۲۵ میلیون سال یکبار بدور آن میچرخد.
خورشید از زمان تولدِ ۴.۵ میلیارد ساله اش ۲۰ بار دور این کهکشان چرخیده است.

@Sky_Pillars
#خورشید ۳۰۰ هزار تریلیون کیلومتر از مرکز کهکشان راه شیری فاصله دارد و هر ۲۲۵ میلیون سال یکبار بدور آن میچرخد.
خورشید از زمان تولدِ ۴.۵ میلیارد ساله اش ۲۰ بار دور این کهکشان چرخیده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

مدتهاست در کشورهای اروپایی واقعه عجیبی رخ میدهد که آنرا به #فرازمینی ها ارتباط می دهند و شب هنگام در مدت کوتاهی اشکال هندسی پیچیده‌ای در مزارع گندم در ابعاد بسیار بزرگ شکل میگیرد!

@Sky_Pillars
مدتهاست در کشورهای اروپایی واقعه عجیبی رخ میدهد که آنرا به #فرازمینی ها ارتباط می دهند و شب هنگام در مدت کوتاهی اشکال هندسی پیچیده‌ای در مزارع گندم در ابعاد بسیار بزرگ شکل میگیرد!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

وجود #تشعشعات رادیواکتیو بتا و گاما با شدتهای مختلف و همچنین امواج الکترومغناطیس با تابشی صد در صد بیشتر از حد عادی در این مناطق مسئله #حلقه‌های_کشتزار را بسیار پیچیده ترکرده است.

@Sky_Pillars
وجود #تشعشعات رادیواکتیو بتا و گاما با شدتهای مختلف و همچنین امواج الکترومغناطیس با تابشی صد در صد بیشتر از حد عادی در این مناطق مسئله #حلقه‌های_کشتزار را بسیار پیچیده ترکرده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اشکال کشتزارها درمدت ۵ دقیقه و در ابعاد کیلومتری ایجاد شده، و به نوعی به #فرازمینی ها ارتباط داده میشود. محل خمیدگی ساقه ها بسته به شکل ایجاد شده درگره های دوم یا سوم گندمها رخ داده است.

@Sky_Pillars
اشکال کشتزارها درمدت ۵ دقیقه و در ابعاد کیلومتری ایجاد شده، و به نوعی به #فرازمینی ها ارتباط داده میشود. محل خمیدگی ساقه ها بسته به شکل ایجاد شده درگره های دوم یا سوم گندمها رخ داده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

نور #خورشید ۴۰۰ هزار برابر نور #ماه کامل است. به عبارت دیگر، اگر تمام نیمکره سماوی را با قرص ماه بدر بپوشانند نور آسمان یک پنجم نور خورشید خواهد شد.

@Sky_Pillars
نور #خورشید ۴۰۰ هزار برابر نور #ماه کامل است. به عبارت دیگر، اگر تمام نیمکره سماوی را با قرص ماه بدر بپوشانند نور آسمان یک پنجم نور خورشید خواهد شد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در بین اقمار مشتری #گانیمد بزرگترین قمر و از عطارد قدری بزرگتر است. در بین این اقمار #آیو درمدت ۱.۷ روز، #اروپا در ۳.۵ روز، #گانیمد در ۷.۱ روز و #کالیستو در ۱۶.۷ روز بدور مشتری میچرخند.
 
@Sky_Pillars
در بین اقمار مشتری #گانیمد بزرگترین قمر و از عطارد قدری بزرگتر است. در بین این اقمار #آیو درمدت ۱.۷ روز، #اروپا در ۳.۵ روز، #گانیمد در ۷.۱ روز و #کالیستو در ۱۶.۷ روز بدور مشتری میچرخند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دوره گردش هلالی #عطارد ۱۱۶ روز است یعنی در سال سه بار صبحها و سه بار عصرها قابل رویت است. خروج از مرکز عطارد نسبت به سایر سیارات بیشتر، و حداکثر جدایی آن در دو طرف خورشید یکسان نیست.

@Sky_Pillars
دوره گردش هلالی #عطارد ۱۱۶ روز است یعنی در سال سه بار صبحها و سه بار عصرها قابل رویت است. خروج از مرکز عطارد نسبت به سایر سیارات بیشتر، و حداکثر جدایی آن در دو طرف خورشید یکسان نیست.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کهکشان‌ #NGC7049 در فاصله ۱۰۰ میلیون سال نوری از زمین قرار گرفته است. ظاهر غیر معمول این کهکشان بدلیل غبارهای تاریک رینگ مانند در اطراف آن می باشد که فقط در کهکشانهای #جوان دیده می شود.

@Sky_Pillars
کهکشان‌ #NGC7049 در فاصله ۱۰۰ میلیون سال نوری از زمین قرار گرفته است. ظاهر غیر معمول این کهکشان بدلیل غبارهای تاریک رینگ مانند در اطراف آن می باشد که فقط در کهکشانهای #جوان دیده می شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دراین تصویر کُنراد فرمانده #آپولو۱۲ درحال نشان دادن یک سنگ آسمانی روی سفینه بدون سرنشین #سرویر۳ است که در سال ۱۹۶۷ روی ماه نشسته بود. بخشهایی ازاین سفینه توسط آپولو به زمین برگردانده شد.

@Sky_Pillars
دراین تصویر کُنراد فرمانده #آپولو۱۲ درحال نشان دادن یک سنگ آسمانی روی سفینه بدون سرنشین #سرویر۳ است که در سال ۱۹۶۷ روی ماه نشسته بود. بخشهایی ازاین سفینه توسط آپولو به زمین برگردانده شد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#درخشش_سبز پدیده ای است که هنگام طلوع یا غروب خورشید روی می دهد، و طی آن تغییر رنگ یک یا دو ثانیه ای در نور خورشید از قرمز به سبز روی لبه قرص خورشید، در افق کم غبار و صاف مشاهده می شود.

@Sky_Pillars
#درخشش_سبز پدیده ای است که هنگام طلوع یا غروب خورشید روی می دهد، و طی آن تغییر رنگ یک یا دو ثانیه ای در نور خورشید از قرمز به سبز روی لبه قرص خورشید، در افق کم غبار و صاف مشاهده می شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#شفقهای فرابنفش و پرتوی ایکس در قطبهای مشتری بطور دائم وجود دارد این شفقها وسعتی به اندازه کره زمین دارند و دانشمندان با استفاده از اطلاعات ارسالی کاوشگر #جونو به مطالعه آنها می پردازند.

@Sky_Pillars
#شفقهای فرابنفش و پرتوی ایکس در قطبهای مشتری بطور دائم وجود دارد این شفقها وسعتی به اندازه کره زمین دارند و دانشمندان با استفاده از اطلاعات ارسالی کاوشگر #جونو به مطالعه آنها می پردازند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کهکشان مارپیچی-میله ای #مسیه۸۳ در فاصله ۱۵میلیون سال نوری از زمین، شامل شش عدد #سوپرنووا می باشد و نزدیکترین و روشنترین کهکشان از این نوع است که با دوربین دوچشمی هم قابل رویت است.

@Sky_Pillars
کهکشان مارپیچی-میله ای #مسیه۸۳ در فاصله ۱۵میلیون سال نوری از زمین، شامل شش عدد #سوپرنووا می باشد و نزدیکترین و روشنترین کهکشان از این نوع است که با دوربین دوچشمی هم قابل رویت است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ستاره ۴۷ دب اکبر در فاصله ۴۶ سال نوری،حداقل دو سیاره پرجرم تر از مشتری دارد و تصور میشود در مرزهای این منظومه، سیاره ای بنام #اورسا وجود دارد که برخی از گونه های حیات درآن شکل گرفته است.

@Sky_Pillars
ستاره ۴۷ دب اکبر در فاصله ۴۶ سال نوری،حداقل دو سیاره پرجرم تر از مشتری دارد و تصور میشود در مرزهای این منظومه، سیاره ای بنام #اورسا وجود دارد که برخی از گونه های حیات درآن شکل گرفته است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#تیتان یکی از اقمار #زحل و دومین قمر بزرگ منظومه شمسی است که بعنوان بهترین کاندید وجود حیات، در حال مطالعه است.  اتمسفر تیتان حتی از زمین ضخیمتر و دارای فشار جوی حدود ۱.۵ برابر زمین است.

@Sky_Pillars
#تیتان یکی از اقمار #زحل و دومین قمر بزرگ منظومه شمسی است که بعنوان بهترین کاندید وجود حیات، در حال مطالعه است. اتمسفر تیتان حتی از زمین ضخیمتر و دارای فشار جوی حدود ۱.۵ برابر زمین است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

با توجه به اینکه تابش خورشید در قمر #تیتان صد بار ضعیفتر از زمین است، دمای سطح آن تا ۱۸۰- درجه کاهش، و با اتمسفری شامل ۹۰ درصد #نیتروژن، اکسیژن قابل ملاحظه‌ای برای تنفس باقی نمی ماند.

@Sky_Pillars
با توجه به اینکه تابش خورشید در قمر #تیتان صد بار ضعیفتر از زمین است، دمای سطح آن تا ۱۸۰- درجه کاهش، و با اتمسفری شامل ۹۰ درصد #نیتروژن، اکسیژن قابل ملاحظه‌ای برای تنفس باقی نمی ماند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اگر عالم #بسته باشد انبساط جهان متوقف،و انقباضی عظیم رخ میدهد.رمبش بزرگ که عکس #مهبانگ است مواد را فشرده و با ادغام سیاهچاله‌ها یک #مگاسیاهچاله ایجاد میشود که تمام ماده موجود را می بلعد.

@Sky_Pillars
اگر عالم #بسته باشد انبساط جهان متوقف،و انقباضی عظیم رخ میدهد.رمبش بزرگ که عکس #مهبانگ است مواد را فشرده و با ادغام سیاهچاله‌ها یک #مگاسیاهچاله ایجاد میشود که تمام ماده موجود را می بلعد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

محدودیت سرعت #نور دید مارا محصور به جهان قابل مشاهده میکند.ممکن است #مهبانگ منحصر به فرد نبوده و جهانهای دیگری هم وجود داشته باشد که بطور کلی از دید ما خارج و دارای قوانین متفاوتی باشند.

@Sky_Pillars
محدودیت سرعت #نور دید مارا محصور به جهان قابل مشاهده میکند.ممکن است #مهبانگ منحصر به فرد نبوده و جهانهای دیگری هم وجود داشته باشد که بطور کلی از دید ما خارج و دارای قوانین متفاوتی باشند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سحابی #خرچنگ بازمانده یک سوپرنووا در صورت فلکی #گاو می باشد. این سحابی در فاصله ۶۵۰۰ سال نوری از زمین قرار دارد و هم اکنون با سرعت ۱۶۰۰ کیلومتر بر ثانیه در حال انبساط است. 

@Sky_Pillars
سحابی #خرچنگ بازمانده یک سوپرنووا در صورت فلکی #گاو می باشد. این سحابی در فاصله ۶۵۰۰ سال نوری از زمین قرار دارد و هم اکنون با سرعت ۱۶۰۰ کیلومتر بر ثانیه در حال انبساط است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

فضای بین #سیارات در منظومه شمسی خالی نیست، و از محیط رقیقی بنام فضای #میان_سیّاره‌ای پرشده است. این ماده از هیدروژن طبیعی، بادهای خورشیدی، پرتوهای کیهانی و ذرات گرد و غبار تشکیل شده است.

@Sky_Pillars
فضای بین #سیارات در منظومه شمسی خالی نیست، و از محیط رقیقی بنام فضای #میان_سیّاره‌ای پرشده است. این ماده از هیدروژن طبیعی، بادهای خورشیدی، پرتوهای کیهانی و ذرات گرد و غبار تشکیل شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سحابی #خرطوم_فیل در صورت فلکی #قیفاووس با گستردگی ۲۰ سال نوری، درفاصله ۲۴۰۰ سال نوری از زمین قرار گرفته است.ابرهای کیهانی دراین سحابی انباشته از مواد خام برای تشکیل ستارگان جدید می باشد.

@Sky_Pillars
سحابی #خرطوم_فیل در صورت فلکی #قیفاووس با گستردگی ۲۰ سال نوری، درفاصله ۲۴۰۰ سال نوری از زمین قرار گرفته است.ابرهای کیهانی دراین سحابی انباشته از مواد خام برای تشکیل ستارگان جدید می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

حقارت زمین در برابر #خورشید؛ و حقارت خورشید در برابر #یووای_اسکوتی؛
خورشید تقریبا یک میلیون و سیصد هزار برابر زمین است، درحالی که ستاره یووای اسکوتی پنج میلیارد بار از خورشید بزرگتر است!

@Sky_Pillars
حقارت زمین در برابر #خورشید؛ و حقارت خورشید در برابر #یووای_اسکوتی؛
خورشید تقریبا یک میلیون و سیصد هزار برابر زمین است، درحالی که ستاره یووای اسکوتی پنج میلیارد بار از خورشید بزرگتر است!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#تروپُوسفر پایینترین لایه جو زمین است و درست در جایی قرار گرفته که در آن شرایط آب و هوایی زمین رخ می دهد. این لایه ۷۵ درصد از حجم کل #اتمسفر را شکل می دهد و ضخامتی حدود ۲۰ کیلومتر دارد.

@Sky_Pillars
#تروپُوسفر پایینترین لایه جو زمین است و درست در جایی قرار گرفته که در آن شرایط آب و هوایی زمین رخ می دهد. این لایه ۷۵ درصد از حجم کل #اتمسفر را شکل می دهد و ضخامتی حدود ۲۰ کیلومتر دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سحابی #عنکبوت در فاصله ۱۰ هزار سال نوری از زمین و در صورت فلکی #ارابه‌ران، در بخشهای بیرونی کهکشان راه شیری قرار دارد.
این سحابی یک منطقه فعال برای تولد ستارگان جوان می باشد.

@Sky_Pillars
سحابی #عنکبوت در فاصله ۱۰ هزار سال نوری از زمین و در صورت فلکی #ارابه‌ران، در بخشهای بیرونی کهکشان راه شیری قرار دارد.
این سحابی یک منطقه فعال برای تولد ستارگان جوان می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

احتمال اينكه ما دراين جهان بيكران تنها باشيم ۱ در ۶۰ ميليارد است. دانشمندان تخمين ميزنند در كهكشان ما ۳۰۰ هزار #تمدن_هوشمند وجود دارد و ۲۰ درصد ستاره ها دارى سياراتى حيات پذير هستند.

@Sky_Pillars
احتمال اينكه ما دراين جهان بيكران تنها باشيم ۱ در ۶۰ ميليارد است. دانشمندان تخمين ميزنند در كهكشان ما ۳۰۰ هزار #تمدن_هوشمند وجود دارد و ۲۰ درصد ستاره ها دارى سياراتى حيات پذير هستند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دانشمندان ناسا اعلام کردند که #سیاره_نهم وجود دارد. این سیاره ‌یخی مرموز در لبه منظومه شمسی ما پنهان شده است و جرمی ۱۰ برابر زمین و قطری بین ۱۳ تا ۲۶ هزار کیلومتر دارد.

@Sky_Pillars
دانشمندان ناسا اعلام کردند که #سیاره_نهم وجود دارد. این سیاره ‌یخی مرموز در لبه منظومه شمسی ما پنهان شده است و جرمی ۱۰ برابر زمین و قطری بین ۱۳ تا ۲۶ هزار کیلومتر دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#زهره بقدری آهسته بدور خود میچرخد که هر گردش آن حدود ۲۴۳ روز طول میکشد. ابرهای چرخانی از اسید سولفوریک با چگالی بالا‌ اطراف این سیاره را محصور کرده، و هر ۴ روز یکبار به دور آن میچرخند.

@Sky_Pillars
#زهره بقدری آهسته بدور خود میچرخد که هر گردش آن حدود ۲۴۳ روز طول میکشد. ابرهای چرخانی از اسید سولفوریک با چگالی بالا‌ اطراف این سیاره را محصور کرده، و هر ۴ روز یکبار به دور آن میچرخند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تصویر پرتوی ایکس از کهکشان #NGC5195 نزدیکترین #سیاهچاله غول پیکر، با کمانهایی از انفجارهای عظیم گازی را آشکار کرد. این زوج کهکشان در فاصله‌ ۳۱ میلیون سال نوری از زمین قرار گرفته اند.

@Sky_Pillars
تصویر پرتوی ایکس از کهکشان #NGC5195 نزدیکترین #سیاهچاله غول پیکر، با کمانهایی از انفجارهای عظیم گازی را آشکار کرد. این زوج کهکشان در فاصله‌ ۳۱ میلیون سال نوری از زمین قرار گرفته اند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

هر دوره گردش #پلوتو به دور خورشد ۲۴۸ سال، و دوره گردش آن بدور خود ۶.۴ روز طول میکشد. پلوتو درفاصله ۶ میلیارد کیلومتری زمین و درکمربند #کویپر قرار دارد ودمایی حدود ۲۲۸- درجه سلسیوس دارد! 

@Sky_Pillars
هر دوره گردش #پلوتو به دور خورشد ۲۴۸ سال، و دوره گردش آن بدور خود ۶.۴ روز طول میکشد. پلوتو درفاصله ۶ میلیارد کیلومتری زمین و درکمربند #کویپر قرار دارد ودمایی حدود ۲۲۸- درجه سلسیوس دارد!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تنها ۲۰ دقیقه طول میکشد تا سیگنالهای نوری از کاوشگر #کنجکاوی در مریخ به زمین برسد در حالی که حدود ۱۷ ساعت زمان نیاز است تا همین سیگنالها توسط #وویجر۱ از ماورای منظومه شمسی به زمین برسد!

@Sky_Pillars
تنها ۲۰ دقیقه طول میکشد تا سیگنالهای نوری از کاوشگر #کنجکاوی در مریخ به زمین برسد در حالی که حدود ۱۷ ساعت زمان نیاز است تا همین سیگنالها توسط #وویجر۱ از ماورای منظومه شمسی به زمین برسد!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اثر #بادهای_خورشیدی را می توان هنگام مشاهده دم دنباله ­دارها رویت کرد. دم دنباله­ دارها، صرف نظر از جهت حرکت آنها همواره در جهت مخالف خورشید قرار می ­گیرد.که به علت ذرات باردار می باشد.

@Sky_Pillars
اثر #بادهای_خورشیدی را می توان هنگام مشاهده دم دنباله ­دارها رویت کرد. دم دنباله­ دارها، صرف نظر از جهت حرکت آنها همواره در جهت مخالف خورشید قرار می ­گیرد.که به علت ذرات باردار می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

هر چقدر جرم #سياهچاله كمتر شود دمايش بالاتر می رود. يک سياهچاله كوچک ميتواند به اندازه ۱۰ ميليون مگاوات اشعه ايكس و گاما ساطع كند و اين برای تامين برق تمام کره زمین كافیست!

@Sky_Pillars
هر چقدر جرم #سياهچاله كمتر شود دمايش بالاتر می رود. يک سياهچاله كوچک ميتواند به اندازه ۱۰ ميليون مگاوات اشعه ايكس و گاما ساطع كند و اين برای تامين برق تمام کره زمین كافیست!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

حدود ۹۵ درصد از جو #مریخ از دی اکسید کربن تشکیل شده است و کاملاً غبار آلود است به همین سبب آسمان این سیاره از روی سطح آن به رنگ نارنجی یا قهوه ای کم رنگ دیده می‌شود.

 @Sky_Pillars
حدود ۹۵ درصد از جو #مریخ از دی اکسید کربن تشکیل شده است و کاملاً غبار آلود است به همین سبب آسمان این سیاره از روی سطح آن به رنگ نارنجی یا قهوه ای کم رنگ دیده می‌شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

حدود ۹۵ درصد از جو #مریخ از دی اکسید کربن تشکیل شده است و کاملاً غبار آلود است به همین سبب آسمان این سیاره از روی سطح آن به رنگ نارنجی یا قهوه ای کم رنگ دیده می‌شود.

 @Sky_Pillars
حدود ۹۵ درصد از جو #مریخ از دی اکسید کربن تشکیل شده است و کاملاً غبار آلود است به همین سبب آسمان این سیاره از روی سطح آن به رنگ نارنجی یا قهوه ای کم رنگ دیده می‌شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#کوتوله_سفید هنگامی تشکیل می­ شود که فرآیند همجوشی هسته­ ای در درون ستاره غول کم جرم متوقف شود در این صورت ستاره غول با پرتاب بخش اعظم ماده خود، تبدیل به یک کوتوله سفید چگال می شود.

@Sky_Pillars
#کوتوله_سفید هنگامی تشکیل می­ شود که فرآیند همجوشی هسته­ ای در درون ستاره غول کم جرم متوقف شود در این صورت ستاره غول با پرتاب بخش اعظم ماده خود، تبدیل به یک کوتوله سفید چگال می شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ستاره شناسان به تازگی یک #سیاره عجیب در صورت فلکی #قنطورس کشف کرده اند که سه خورشید دارد!
 این سیاره با نام #HD_131399Ab دارای غروبهای سه گانه، و در فاصله ۳۴۰ سال نوری از زمین قرار دارد.

@Sky_Pillars
ستاره شناسان به تازگی یک #سیاره عجیب در صورت فلکی #قنطورس کشف کرده اند که سه خورشید دارد!
این سیاره با نام #HD_131399Ab دارای غروبهای سه گانه، و در فاصله ۳۴۰ سال نوری از زمین قرار دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#افق_رویداد در نسبیت عام انیشتین، منطقه‌ای از فضا-زمان است که در آنجا تمام مرزهای فضا به شدت تحت تأثیر #سیاهچاله است و اگر جسمی وارد این ناحیه شود، سرانجام بر روی سیاهچاله سقوط می‌کند.

@Sky_Pillars
#افق_رویداد در نسبیت عام انیشتین، منطقه‌ای از فضا-زمان است که در آنجا تمام مرزهای فضا به شدت تحت تأثیر #سیاهچاله است و اگر جسمی وارد این ناحیه شود، سرانجام بر روی سیاهچاله سقوط می‌کند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دانشمندان #ناسا یک بیانیه منتشر کردند که تعریف جدیدی از یک #سیاره ارائه می دهد و اگر اثبات شود، بیش از ۱۰۰ سیاره جدید، از جمله #پلوتو به منظومه شمسی افزوده خواهد شد.

@Sky_Pillars
دانشمندان #ناسا یک بیانیه منتشر کردند که تعریف جدیدی از یک #سیاره ارائه می دهد و اگر اثبات شود، بیش از ۱۰۰ سیاره جدید، از جمله #پلوتو به منظومه شمسی افزوده خواهد شد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

هنگام طلوع خورشید در #زحل، اشعه های خورشید با کریستالها و گازهای یخ زده حلقه ها برخورد کرده و شکسته می شوند، به همین دلیل تصویر یک #خورشید_کاذب دیگر در آسمان زحل تشکیل می شود.

@Sky_Pillars
هنگام طلوع خورشید در #زحل، اشعه های خورشید با کریستالها و گازهای یخ زده حلقه ها برخورد کرده و شکسته می شوند، به همین دلیل تصویر یک #خورشید_کاذب دیگر در آسمان زحل تشکیل می شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اگر جرم  سياره #مشتری ٨٠ برابر جرم فعلی اش بود دما و فشار در مركزش چنان بالا می رفت كه همجوشی هسته ای در آن آغاز می شد و با گسیل نور، به یک #ستاره مانند خورشید تبديل می شد.

@Sky_Pillars
اگر جرم سياره #مشتری ٨٠ برابر جرم فعلی اش بود دما و فشار در مركزش چنان بالا می رفت كه همجوشی هسته ای در آن آغاز می شد و با گسیل نور، به یک #ستاره مانند خورشید تبديل می شد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

هر #ماهواره ای که در ارتفاع ۱۷۰كيلومتری از سطح زمين قرار گيرد يک ساعت و نيم طول میكشد كه يكبار بدور زمين بچرخد.دراين مدت کوتاه سرنشينان ماهواره يک طلوع و يک غروب خورشيد را مشاهده میکنند.

@Sky_Pillars
هر #ماهواره ای که در ارتفاع ۱۷۰كيلومتری از سطح زمين قرار گيرد يک ساعت و نيم طول میكشد كه يكبار بدور زمين بچرخد.دراين مدت کوتاه سرنشينان ماهواره يک طلوع و يک غروب خورشيد را مشاهده میکنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#تیتان بزرگترین قمر #زحل از گزینه های جستجوی حیات فرازمینی است. دانشمندان معتقدند وجود #سیانید_هیدروژن درفضای این قمر، می‌تواند برای شکل‌گیری انواع خاصی از گونه های حیات بسیار مفید باشد.

@Sky_Pillars
#تیتان بزرگترین قمر #زحل از گزینه های جستجوی حیات فرازمینی است. دانشمندان معتقدند وجود #سیانید_هیدروژن درفضای این قمر، می‌تواند برای شکل‌گیری انواع خاصی از گونه های حیات بسیار مفید باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سیاره #SWEEPS10 با فاصله یک میلیون کیلومتر از ستاره خود، با سرعت ۶۲۸ هزار کیلومتر برساعت بدور آن می چرخد.سرعت چرخش بسیار بالای این سیاره باعث شده که یک سال آن تنها ۱۰ ساعت بطول بیانجامد!

@Sky_Pillars
سیاره #SWEEPS10 با فاصله یک میلیون کیلومتر از ستاره خود، با سرعت ۶۲۸ هزار کیلومتر برساعت بدور آن می چرخد.سرعت چرخش بسیار بالای این سیاره باعث شده که یک سال آن تنها ۱۰ ساعت بطول بیانجامد!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تلسکوپ #هابل دورترین مکان از جهان قابل مشاهده را رصد کرد. این تصویر به زمانی بر میگردد که عمر جهان فقط ۷۰۰ میلیون سال بوده و شامل ۱۰ هزار #کهکشان در اندازه، رنگ و شکلهای مختلف می باشد.

@Sky_Pillars
تلسکوپ #هابل دورترین مکان از جهان قابل مشاهده را رصد کرد. این تصویر به زمانی بر میگردد که عمر جهان فقط ۷۰۰ میلیون سال بوده و شامل ۱۰ هزار #کهکشان در اندازه، رنگ و شکلهای مختلف می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کوه #المپوس به ارتفاع ۲۷ کیلومتر در #مریخ بزرگترین آتشفشان در سامانه خورشیدی می باشد. بدلیل عدم حرکت پوسته سطح مریخ مواد مذاب از یکجا فوران میکنند و باعث ایجاد کوهایی مرتفع درآن می شوند.

@Sky_Pillars
کوه #المپوس به ارتفاع ۲۷ کیلومتر در #مریخ بزرگترین آتشفشان در سامانه خورشیدی می باشد. بدلیل عدم حرکت پوسته سطح مریخ مواد مذاب از یکجا فوران میکنند و باعث ایجاد کوهایی مرتفع درآن می شوند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#عطارد بخاطر جاذبه بسیار کم خود هیچ قمری ندارد، جاذبه آن ۳۸% جاذبه زمین است و به دلیل عمود بودن محور گردش وضعی و عدم انحراف، در این سیاره هیچ فصلی نیز به وجود نمی آید.

@Sky_Pillars
#عطارد بخاطر جاذبه بسیار کم خود هیچ قمری ندارد، جاذبه آن ۳۸% جاذبه زمین است و به دلیل عمود بودن محور گردش وضعی و عدم انحراف، در این سیاره هیچ فصلی نیز به وجود نمی آید.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#استراتوسفر دومین لایه اتمسفر زمین است و حدود ۲۰ درصد اتمسفر زمین را شامل می شود. این لایه دارای طبقاتی با اختلاف دما بوده و در استوا از ۱۸ کیلومتری و در قطبها از ۸ کیلومتری آغاز می شود.

@Sky_Pillars
#استراتوسفر دومین لایه اتمسفر زمین است و حدود ۲۰ درصد اتمسفر زمین را شامل می شود. این لایه دارای طبقاتی با اختلاف دما بوده و در استوا از ۱۸ کیلومتری و در قطبها از ۸ کیلومتری آغاز می شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#خوشه_ستاره‌ای، گروهی از ستارگان هستند كه دراثر نیروی گرانش بین ستاره‌ای دور یکدیگر جمع شده اند و شامل ستارگان آبی و جوانی هستند که قطر آنها تا ۵۰ سال نوری گسترش می‌یابد.

@Sky_Pillars
#خوشه_ستاره‌ای، گروهی از ستارگان هستند كه دراثر نیروی گرانش بین ستاره‌ای دور یکدیگر جمع شده اند و شامل ستارگان آبی و جوانی هستند که قطر آنها تا ۵۰ سال نوری گسترش می‌یابد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در سطح #ماه قطر دهانه‌ها تقریباً ۱۰ برابر قطر سنگهای برخوردی است و در زمین این نسبت ۲۰ می باشد. در این مورد جنس شی برخورد کننده مهم نیست و اثر یک قطعه سنگ با یک قطعه #یخ یکسان خواهد بود!

@Sky_Pillars
در سطح #ماه قطر دهانه‌ها تقریباً ۱۰ برابر قطر سنگهای برخوردی است و در زمین این نسبت ۲۰ می باشد. در این مورد جنس شی برخورد کننده مهم نیست و اثر یک قطعه سنگ با یک قطعه #یخ یکسان خواهد بود!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ستاره #Rigel در سحابی #جبار ۱۲۰هزار برابر خورشید درخشندگی دارد. به اعتقاد دانشمندان این ستاره در چند میلیون سال آینده به یک کوتوله قرمز، و سرانجام با یک انفجار به #سوپرنووا تبدیل می شود.

@Sky_Pillars
ستاره #Rigel در سحابی #جبار ۱۲۰هزار برابر خورشید درخشندگی دارد. به اعتقاد دانشمندان این ستاره در چند میلیون سال آینده به یک کوتوله قرمز، و سرانجام با یک انفجار به #سوپرنووا تبدیل می شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ستاره #VY یک ستاره فراغول درصورت فلکی #سگ_بزرگ است و حدود ۴۳۰ هزار برابر خورشید درخشندگی دارد. این ستاره در فاصله ۴۹۰۰ سال نوری از زمین، احتمالا یکی از بزرگترین ستاره‌های شناخته شده است.

@Sky_Pillars
ستاره #VY یک ستاره فراغول درصورت فلکی #سگ_بزرگ است و حدود ۴۳۰ هزار برابر خورشید درخشندگی دارد. این ستاره در فاصله ۴۹۰۰ سال نوری از زمین، احتمالا یکی از بزرگترین ستاره‌های شناخته شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دانشمندان معتقدند در مرکز هر کهکشانی از جمله راه شیری یک #سیاهچاله‌ بزرگ با جرمی بسیار زیاد وجود دارد و این سیاهچاله‌ها دلیل نظم و حفظ شدن اجزای مختلف یک کهکشان در کنار یکدیگر هستند.

@Sky_Pillars
دانشمندان معتقدند در مرکز هر کهکشانی از جمله راه شیری یک #سیاهچاله‌ بزرگ با جرمی بسیار زیاد وجود دارد و این سیاهچاله‌ها دلیل نظم و حفظ شدن اجزای مختلف یک کهکشان در کنار یکدیگر هستند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

به گفته محققان بزرگترین #سیاهچاله کشف شده با نام #S5 در کهکشان #NGC1277 می باشد. جرم این سیاهچاله ۴۰ میلیارد برابر خورشید است و با قطرِ ۲۳۵ میلیارد کیلومتر۲۰ برابر منظومه شمسی وسعت دارد.

@Sky_Pillars
به گفته محققان بزرگترین #سیاهچاله کشف شده با نام #S5 در کهکشان #NGC1277 می باشد. جرم این سیاهچاله ۴۰ میلیارد برابر خورشید است و با قطرِ ۲۳۵ میلیارد کیلومتر۲۰ برابر منظومه شمسی وسعت دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بدلیل جذب نور قرمز توسط گاز متانِ موجود در سیاره #اورانوس، رنگ این سیاره به #آبی تغییر پیدا می کند.
 اورانوس فاقد ابر است و در زمستان، بمدت ۲۰ سال زمینی در تاریکی مطلق فرو می رود.

@Sky_Pillars
بدلیل جذب نور قرمز توسط گاز متانِ موجود در سیاره #اورانوس، رنگ این سیاره به #آبی تغییر پیدا می کند.
اورانوس فاقد ابر است و در زمستان، بمدت ۲۰ سال زمینی در تاریکی مطلق فرو می رود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در جو #مریخ مقدار زیادی ذرات گرد و غبار معلق وجود دارد، اين ذرات كه حاوی مقدار زیادی #اكسيد_كربن هستند، نور آبی را جذب، و باعث میشوند رنگ آسمان بجای آبی به صورتی مایل به زرد تغییر کند.

@Sky_Pillars
در جو #مریخ مقدار زیادی ذرات گرد و غبار معلق وجود دارد، اين ذرات كه حاوی مقدار زیادی #اكسيد_كربن هستند، نور آبی را جذب، و باعث میشوند رنگ آسمان بجای آبی به صورتی مایل به زرد تغییر کند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

طبق محاسبات اگر بشر روزی بخواهد پا از مرزهای #کهکشان فراتر بگذارد نیازمند موشکهایی است که با نیروی #پادماده کار کنند تا بتوانند حداقل به ۲ هزارم سرعت نور یعنی ۶۰۰ کیلومتر برثانیه برسند.

@Sky_Pillars
طبق محاسبات اگر بشر روزی بخواهد پا از مرزهای #کهکشان فراتر بگذارد نیازمند موشکهایی است که با نیروی #پادماده کار کنند تا بتوانند حداقل به ۲ هزارم سرعت نور یعنی ۶۰۰ کیلومتر برثانیه برسند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سحابی #M17 در فاصله ۵۵۰۰ سال نوری از زمین و در صورت فلکی #کمان، یکی از کارخانه های ستاره سازی در کهکشان راه شیری است.
جرم کل این سحابی ۸۰۰ برابر جرم خورشید است.
@Sky_Pillars
سحابی #M17 در فاصله ۵۵۰۰ سال نوری از زمین و در صورت فلکی #کمان، یکی از کارخانه های ستاره سازی در کهکشان راه شیری است.
جرم کل این سحابی ۸۰۰ برابر جرم خورشید است.
@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

امروز ۳بهمن ۹۶ #ایستگاه_فضایی ساعت ۱۹:۱۴ ازسمت غرب طلوع،و درطول جغرافیایی°۴۹ از آسمان ایران عبور میکند.شهرهای غرب این طول مثل ایلام آنرا در شرق و شهرهای شرق مثل کرمان آنرا درغرب میبینند.

@Sky_Pillars
امروز ۳بهمن ۹۶ #ایستگاه_فضایی ساعت ۱۹:۱۴ ازسمت غرب طلوع،و درطول جغرافیایی°۴۹ از آسمان ایران عبور میکند.شهرهای غرب این طول مثل ایلام آنرا در شرق و شهرهای شرق مثل کرمان آنرا درغرب میبینند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دلیل تفاوت ساختار تلسکوپهای پرتوی #ایکس و #گاما اینست که این پرتوها توسط هیچ نوع سطحی منعکس نمیشوند،این پرتوهای پرانرژی در برخورد با ماده عمدتا یا از آن میگذرند و یا توسط آن جذب میشوند. 

@Sky_Pillars
دلیل تفاوت ساختار تلسکوپهای پرتوی #ایکس و #گاما اینست که این پرتوها توسط هیچ نوع سطحی منعکس نمیشوند،این پرتوهای پرانرژی در برخورد با ماده عمدتا یا از آن میگذرند و یا توسط آن جذب میشوند.

@Sky_Pillars