ستونهای آسمان 
عنوان گروه یا کانال:

ستونهای آسمان


توضیحات: ♻ مطالب این کانال با ترجمه مستقیم از کتب زبان اصلی و سایت ناسا در اختیار شما قرار می گیرد. ♻ کد شامد: 1-1-716772-61-2-2 ? کتابخانه نجوم: @Astrobooks ? تعرفه تبلیغات: @SkyPillar
شناسه: Sky_Pillars@
تعداد اعضا: 46742
ستونهای آسمان

در این تصویر، خورشید دقیقا پشت سیاره #زحل قرار دارد. این تصویر از فاصله دو میلیون کیلومتری زحل به ثبت رسیده، و حتی آخرین حلقه بیرونی E که بسیار کمرنگ است، به خوبی مشخص شده است.

@Sky_Pillars
در این تصویر، خورشید دقیقا پشت سیاره #زحل قرار دارد. این تصویر از فاصله دو میلیون کیلومتری زحل به ثبت رسیده، و حتی آخرین حلقه بیرونی E که بسیار کمرنگ است، به خوبی مشخص شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

نام لایه زیرین جو خورشید #فام_سپهر است و ضخامتی بین ۴ تا ۱۳ هزار کیلومتر دارد فام سپهر هزار بار کم نورتر از لایه بالایی یا #سپهر است و فقط در موقع کسوف کامل خورشید قابل رویت است.

@Sky_Pillars
نام لایه زیرین جو خورشید #فام_سپهر است و ضخامتی بین ۴ تا ۱۳ هزار کیلومتر دارد فام سپهر هزار بار کم نورتر از لایه بالایی یا #سپهر است و فقط در موقع کسوف کامل خورشید قابل رویت است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#لکه_سرخ بزرگ مشتری چرخه عظیمی است
که مانع ادامه جریان نواری می شود که به سمت شرق در حرکت است. رنگ سرخ این لکه به خاطر تبدیل فسفین به فسفرِ سرخ است که از صورتی به سرخ تغییر می کند.

@Sky_Pillars
#لکه_سرخ بزرگ مشتری چرخه عظیمی است
که مانع ادامه جریان نواری می شود که به سمت شرق در حرکت است. رنگ سرخ این لکه به خاطر تبدیل فسفین به فسفرِ سرخ است که از صورتی به سرخ تغییر می کند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کهکشان مارپیچی #M66 در فاصله‌ی ۳۵ میلیون سال نوری از زمین قرار دارد. تفاوت بازوهای مارپیچی و جابجایی هسته این کهکشان احتمالا به خاطر گرانش کهکشان همسایه آن یعنی #M65 رخ داده است.

@Sky_Pillars
کهکشان مارپیچی #M66 در فاصله‌ی ۳۵ میلیون سال نوری از زمین قرار دارد. تفاوت بازوهای مارپیچی و جابجایی هسته این کهکشان احتمالا به خاطر گرانش کهکشان همسایه آن یعنی #M65 رخ داده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کهکشان مارپیچی #M66 در فاصله‌ی ۳۵ میلیون سال نوری از زمین قرار دارد. تفاوت بازوهای مارپیچی و جابجایی هسته این کهکشان احتمالا به خاطر گرانش کهکشان همسایه آن یعنی #M65 رخ داده است.

@Sky_Pillars
کهکشان مارپیچی #M66 در فاصله‌ی ۳۵ میلیون سال نوری از زمین قرار دارد. تفاوت بازوهای مارپیچی و جابجایی هسته این کهکشان احتمالا به خاطر گرانش کهکشان همسایه آن یعنی #M65 رخ داده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

رگه های تیره روی #تریتون قمر نپتون بدلیل فوران نیتروژن یخ زده از زیر سطح آن است. این گازها تا ۸ کیلومتر برفراز سطح فوران و در مسیر بادها تا ۱۵۰ کیلومتر در جو رقیق تریتون پراکنده می شوند.

@Sky_Pillars
رگه های تیره روی #تریتون قمر نپتون بدلیل فوران نیتروژن یخ زده از زیر سطح آن است. این گازها تا ۸ کیلومتر برفراز سطح فوران و در مسیر بادها تا ۱۵۰ کیلومتر در جو رقیق تریتون پراکنده می شوند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

نخستین سفینه ای که توانست به آرامی در #زهره فرود آید #ونرا_۷ بود و پس از یک سفر ۱۲۰ روزه به زهره رسید. ونرا در مدت ۵۷ دقیقه فشار جو زهره را ۱۹۰ اتمسفر و حرارت آن را ۴۷۵ درجه گزارش کرد.

@Sky_Pillars
نخستین سفینه ای که توانست به آرامی در #زهره فرود آید #ونرا_۷ بود و پس از یک سفر ۱۲۰ روزه به زهره رسید. ونرا در مدت ۵۷ دقیقه فشار جو زهره را ۱۹۰ اتمسفر و حرارت آن را ۴۷۵ درجه گزارش کرد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#انیشتین ثابت کرد علاوه بر سه بعد، زمان نیز به عنوان بعد چهارم به ‌حساب می‌آید.در این فضا-زمان چهار بعدی، #کرم‌چاله‌ها می‌توانند سوراخی به جهانی دیگر یا ناحیه‌ای دیگر از همین جهان باشند.

@Sky_Pillars
#انیشتین ثابت کرد علاوه بر سه بعد، زمان نیز به عنوان بعد چهارم به ‌حساب می‌آید.در این فضا-زمان چهار بعدی، #کرم‌چاله‌ها می‌توانند سوراخی به جهانی دیگر یا ناحیه‌ای دیگر از همین جهان باشند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بررسی #جو زمین نشان میدهد نیمی از جرم  جو تا ارتفاع ۵ کیلومتری انباشته شده و تنها یک درصد آن در ارتفاع بالای ۳۰ کیلومتر یافت می شود. چگالی جو با افزایش ارتفاع به طور پیوسته کاهش می یابد.

@Sky_Pillars
بررسی #جو زمین نشان میدهد نیمی از جرم جو تا ارتفاع ۵ کیلومتری انباشته شده و تنها یک درصد آن در ارتفاع بالای ۳۰ کیلومتر یافت می شود. چگالی جو با افزایش ارتفاع به طور پیوسته کاهش می یابد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#گالیله دانشمند ایتالیایی برجسته ترین چهره در میان پیشگامان نجوم است او اولین دانشمندی بود که مشاهده گر لکه های خورشید، کوهستانهای ناهوار ماه و اجسامی که به دور مشتری می چرخیدند بود.

@Sky_Pillars
#گالیله دانشمند ایتالیایی برجسته ترین چهره در میان پیشگامان نجوم است او اولین دانشمندی بود که مشاهده گر لکه های خورشید، کوهستانهای ناهوار ماه و اجسامی که به دور مشتری می چرخیدند بود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

جهت ارسال فضاپیماها به سیارات دور و رفع مشکل سوخت، از گرانش سیارات دیگر موسوم به روش #قلاب_سنگ  بهره می گیرند. در این روش فضاپیما بدون نیاز به سوخت اضافه به مداری با انرژی بالاتر می رود.

@Sky_Pillars
جهت ارسال فضاپیماها به سیارات دور و رفع مشکل سوخت، از گرانش سیارات دیگر موسوم به روش #قلاب_سنگ بهره می گیرند. در این روش فضاپیما بدون نیاز به سوخت اضافه به مداری با انرژی بالاتر می رود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تاکنون هیچ کس #دنباله دارهای واقع در #ابر_اورت را مشاهده نکرده، چرا که کوچکتر و کم سوتر از آن هستند که بتوان آنها را از زمین مشاهده کرد. ولی دنباله دارهای کمربند کویپر قابل مشاهده هستند.

@Sky_Pillars
تاکنون هیچ کس #دنباله دارهای واقع در #ابر_اورت را مشاهده نکرده، چرا که کوچکتر و کم سوتر از آن هستند که بتوان آنها را از زمین مشاهده کرد. ولی دنباله دارهای کمربند کویپر قابل مشاهده هستند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سیاره جدید #GJ1132 در فاصله ۳۹ سال نوری از زمین، با سرعت زیادی دور یک کوتوله سرخ به نام #گلیز می چرخد. این سیاره با دمای ۲۶۰ درجه و عدم حفظ آب بر سطح خود، غیر قابل سکونت اعلام شده است.

@Sky_Pillars
سیاره جدید #GJ1132 در فاصله ۳۹ سال نوری از زمین، با سرعت زیادی دور یک کوتوله سرخ به نام #گلیز می چرخد. این سیاره با دمای ۲۶۰ درجه و عدم حفظ آب بر سطح خود، غیر قابل سکونت اعلام شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

مدار #نپتون و #پلوتو همدیگر را قطع می کنند، ولی به دلیل کژی مدار پلوتو نسبت به صفحه مدار نپتون آنها هیچگاه به همدیگر برخورد نمیکنند و فاصله آنها هرگز از ۲.۵ میلیارد کیلومتر کمتر نمیشود. 

@Sky_Pillars
مدار #نپتون و #پلوتو همدیگر را قطع می کنند، ولی به دلیل کژی مدار پلوتو نسبت به صفحه مدار نپتون آنها هیچگاه به همدیگر برخورد نمیکنند و فاصله آنها هرگز از ۲.۵ میلیارد کیلومتر کمتر نمیشود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

عکسهای فروسرخ از سطح #نپتون الگوهای جوی فعال و پر جنب و جوش این سیاره را آشکار می کند. وزش بادهایی با سرعت بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر بر ساعت در جو فوقانی آن از خصوصیات بارز این سیاره ست.

@Sky_Pillars
عکسهای فروسرخ از سطح #نپتون الگوهای جوی فعال و پر جنب و جوش این سیاره را آشکار می کند. وزش بادهایی با سرعت بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر بر ساعت در جو فوقانی آن از خصوصیات بارز این سیاره ست.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

رنگ آبی و بنفش در کهکشان #NGC1132 تابش پرتوی ایکس از گازهای داغ سیاهچاله مرکز آن می باشند. این تابش ذرات، مانع خنک شدن  گازهای داغ و تبدیل آنها به ستاره می شود. 

@Sky_Pillars
رنگ آبی و بنفش در کهکشان #NGC1132 تابش پرتوی ایکس از گازهای داغ سیاهچاله مرکز آن می باشند. این تابش ذرات، مانع خنک شدن گازهای داغ و تبدیل آنها به ستاره می شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#لونا۱ اولین سفینه ای بود که به سوی ماه پرتاب شد و توانست اطلاعاتی از ماه ارسال کند ولی بدلیل اشکال در سامانه هدایت نتوانست در مسیر درستی قرار گیرد و از فاصله ۵۹۹۵ کیلومتری ماه عبور کرد.

@Sky_Pillars
#لونا۱ اولین سفینه ای بود که به سوی ماه پرتاب شد و توانست اطلاعاتی از ماه ارسال کند ولی بدلیل اشکال در سامانه هدایت نتوانست در مسیر درستی قرار گیرد و از فاصله ۵۹۹۵ کیلومتری ماه عبور کرد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

یک کرهٔ فرضی با شعاع بسیار بزرگ در فضاست که با زمین هم ‌مرکز می باشد و ناظر زمینی می‌تواند ستارگان و اجرام آسمانی را روی سطح داخلی این کرهٔ تصور کند این کره #کرهٔ_سماوی نام دارد.

@Sky_Pillars
یک کرهٔ فرضی با شعاع بسیار بزرگ در فضاست که با زمین هم ‌مرکز می باشد و ناظر زمینی می‌تواند ستارگان و اجرام آسمانی را روی سطح داخلی این کرهٔ تصور کند این کره #کرهٔ_سماوی نام دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#پلوتو و قمر آن #شارون یک سیستم دوگانه تشکیل داده اند و هر دو به دور همدیگر می چرخند. درست مانند زمین و ماه، در این سیستم هم شارون در مدار پلوتو قفل شده و همیشه یک سمت آن به طرف پلوتوست.

@Sky_Pillars
#پلوتو و قمر آن #شارون یک سیستم دوگانه تشکیل داده اند و هر دو به دور همدیگر می چرخند. درست مانند زمین و ماه، در این سیستم هم شارون در مدار پلوتو قفل شده و همیشه یک سمت آن به طرف پلوتوست.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

امتداد محور زمین نسبت به کره سماوی تغییر میکند و هر ۲۶ هزار سال یک گردش دایره ای روی کره سماوی انجام می دهد. بر این اساس ۱۲ هزار سال بعد ستاره #قطبی جای خود را به ستاره #وگا خواهد داد.

@Sky_Pillars
امتداد محور زمین نسبت به کره سماوی تغییر میکند و هر ۲۶ هزار سال یک گردش دایره ای روی کره سماوی انجام می دهد. بر این اساس ۱۲ هزار سال بعد ستاره #قطبی جای خود را به ستاره #وگا خواهد داد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

یکی از عناصر رادیواکتیو که در #سوپرنووا تشکیل میشود تیتانیوم۴۴ است که به کلسیوم۴۴ و پرتوی تابشی قدرتمندی از نوع ایکس تجزیه میشود و همین پرتوهای ایکس منجر به آشکار سازی سوپرنووا می شود.

@Sky_Pillars
یکی از عناصر رادیواکتیو که در #سوپرنووا تشکیل میشود تیتانیوم۴۴ است که به کلسیوم۴۴ و پرتوی تابشی قدرتمندی از نوع ایکس تجزیه میشود و همین پرتوهای ایکس منجر به آشکار سازی سوپرنووا می شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تصویر تلسکوپ #هابل از تصادم دو کهکشان در فاصله ۳۰۰ میلیون سال نوری؛ در برخورد کهکشانها عموما اتفاقاتی از جمله اعوجاج جاذبه ای، تراکم گازها جهت تشکیل ستارگان و ادغام دو سیاهچاله رخ میدهد.

@Sky_Pillars
تصویر تلسکوپ #هابل از تصادم دو کهکشان در فاصله ۳۰۰ میلیون سال نوری؛ در برخورد کهکشانها عموما اتفاقاتی از جمله اعوجاج جاذبه ای، تراکم گازها جهت تشکیل ستارگان و ادغام دو سیاهچاله رخ میدهد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

نخستین سفینه بی سرنشینی که توانست به طور خودکار خاک ماه را به زمین آورد #لونا۱۶ بود این کاوشگر مجهز به یک بازوی مکانیکی همراه با دریل بود و توانست صد گرم از خاک ماه را به زمین برگرداند.

@Sky_Pillars
نخستین سفینه بی سرنشینی که توانست به طور خودکار خاک ماه را به زمین آورد #لونا۱۶ بود این کاوشگر مجهز به یک بازوی مکانیکی همراه با دریل بود و توانست صد گرم از خاک ماه را به زمین برگرداند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

روز ۲۸ ژانویه ۱۹۸۶ فضاپیمای شاتل #چلنجر با هفت سرنشین سکوی پرتاب را از مرکز فضایی کندی ترک، و ۷۳ ثانیه پس از پرتاب بر فراز اقیانوس منفجر شد و تمام سرنشینان آن کشته شدند. 

@Sky_Pillars
روز ۲۸ ژانویه ۱۹۸۶ فضاپیمای شاتل #چلنجر با هفت سرنشین سکوی پرتاب را از مرکز فضایی کندی ترک، و ۷۳ ثانیه پس از پرتاب بر فراز اقیانوس منفجر شد و تمام سرنشینان آن کشته شدند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

به علت عدم جو و آب در #ماه هیچ فرسایشی در سطح آن صورت نمیگیرد و قسمتهای قدیم و جدید در کنار هم نمایان هستند بررسی این عوارض دست نخورده برای چگونگی پیدایش منظومه شمسی بسیار اهمیت دارد.

@Sky_Pillars
به علت عدم جو و آب در #ماه هیچ فرسایشی در سطح آن صورت نمیگیرد و قسمتهای قدیم و جدید در کنار هم نمایان هستند بررسی این عوارض دست نخورده برای چگونگی پیدایش منظومه شمسی بسیار اهمیت دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#ابرنواخترها ستاره هایی هستند که روشنی آنها به طور ناگهانی چندین میلیون برابر روشنی اولیه می شود، و بعد از آن ستاره کم فروغ شده و فقط کسر کوچکی از آن باقی می ماند. 

@Sky_Pillars
#ابرنواخترها ستاره هایی هستند که روشنی آنها به طور ناگهانی چندین میلیون برابر روشنی اولیه می شود، و بعد از آن ستاره کم فروغ شده و فقط کسر کوچکی از آن باقی می ماند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در ۱۱ نوامبر ۱۵۷۲ ستاره ای نو با نام #تیخو در صورت فلکی ذات الکرسی ظهور کرد و به قدری روشن بود که حتی در روز دیده می شد! این ستاره امروزه کم سو شده و در زمره ابرنواخترها شناخته می شود.

@Sky_Pillars
در ۱۱ نوامبر ۱۵۷۲ ستاره ای نو با نام #تیخو در صورت فلکی ذات الکرسی ظهور کرد و به قدری روشن بود که حتی در روز دیده می شد! این ستاره امروزه کم سو شده و در زمره ابرنواخترها شناخته می شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

جزیره #ایستر در بین ۹۰۰ چهره سنگی متعدد، به طول ۴ متر و وزن ۱۴ تن در دامنه آتشفشانی خاموش، غوطه ور شده است.این تندیسها از سنگ تراشیده شده اند و ساخت آنها به #فرازمینیها نسبت داده می شود.

@Sky_Pillars
جزیره #ایستر در بین ۹۰۰ چهره سنگی متعدد، به طول ۴ متر و وزن ۱۴ تن در دامنه آتشفشانی خاموش، غوطه ور شده است.این تندیسها از سنگ تراشیده شده اند و ساخت آنها به #فرازمینیها نسبت داده می شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کهکشان راه شیری بر فرازکوه #آئوراکی؛
این کوه با ارتفاع ۳۷۵۴ متر بلندترین کوه کشور نیوزیلند بشمار می آید و با داشتن آسمانی صاف و عدم حضور نور، یکی از مکانهای محبوب جهت رصد آسمان می باشد.

@Sky_Pillars
کهکشان راه شیری بر فرازکوه #آئوراکی؛
این کوه با ارتفاع ۳۷۵۴ متر بلندترین کوه کشور نیوزیلند بشمار می آید و با داشتن آسمانی صاف و عدم حضور نور، یکی از مکانهای محبوب جهت رصد آسمان می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

طبق اصل #نسبیت خاص، سرعت نور درخلاء برای تمام ناظران لَخت ثابت است.حتی اگر چشمهٔ نور با سرعت به شما نزدیک شود، و شما هم به سمت آن حرکت کنید، باز هم سرعت نور نسبت به شما همان C خواهد بود.

@Sky_Pillars
طبق اصل #نسبیت خاص، سرعت نور درخلاء برای تمام ناظران لَخت ثابت است.حتی اگر چشمهٔ نور با سرعت به شما نزدیک شود، و شما هم به سمت آن حرکت کنید، باز هم سرعت نور نسبت به شما همان C خواهد بود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این تصویر فضاپیمای #کاسینی نقشه دریاچه های شمالی #تیتان بزرگترین قمر زحل را نشان میدهد. تیتان تنها قمری است که اتان و متان پایدار در سطح خود دارد و بیشترین امکان شکل گیری حیات را دارد.

@Sky_Pillars
این تصویر فضاپیمای #کاسینی نقشه دریاچه های شمالی #تیتان بزرگترین قمر زحل را نشان میدهد. تیتان تنها قمری است که اتان و متان پایدار در سطح خود دارد و بیشترین امکان شکل گیری حیات را دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

با بالا رفتن دما در فصل بهار #مریخ، یخ دی اکسید کربن موجود در کلاهک های قطبی طی فرایند تصعید به گاز تبدیل شده و وارد جو می شود و این اشکال ستاره ای زیبا را از خود برجای می گذارد.

@Sky_Pillars
با بالا رفتن دما در فصل بهار #مریخ، یخ دی اکسید کربن موجود در کلاهک های قطبی طی فرایند تصعید به گاز تبدیل شده و وارد جو می شود و این اشکال ستاره ای زیبا را از خود برجای می گذارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

جرم سیاراتی که دارای قمر هستند توسط قانون #گرانش تعیین میشود ولی جرم سیاراتی مانند عطارد و زهره که قمر ندارند مشکل است، و با آثار گرانشی اجرامی که از کنار آنها عبور میکنند سنجیده می شود.

@Sky_Pillars
جرم سیاراتی که دارای قمر هستند توسط قانون #گرانش تعیین میشود ولی جرم سیاراتی مانند عطارد و زهره که قمر ندارند مشکل است، و با آثار گرانشی اجرامی که از کنار آنها عبور میکنند سنجیده می شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

باستان شناسان ابزاری در جزیره #آنتیکیترا یونان کشف کردند که متعلق به دو هزار سال قبل می باشد، و روی آن ۳۵۰۰ حرف از نحوه حرکت کهکشانها، سیارات و پیش بینی خسوفها و کسوفها حک شده است.

@Sky_Pillars
باستان شناسان ابزاری در جزیره #آنتیکیترا یونان کشف کردند که متعلق به دو هزار سال قبل می باشد، و روی آن ۳۵۰۰ حرف از نحوه حرکت کهکشانها، سیارات و پیش بینی خسوفها و کسوفها حک شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سحابی #سراسب در فاصله ۱۵۰۰ سال نوری، در صورت فلکی اوریون قرار دارد.این سحابی یک سحابی تاریک است و با تلسکوپهای معمولی قابل رویت نیست ودر چند میلیون سال آینده شکل خود را از دست خواهد داد.

@Sky_Pillars
سحابی #سراسب در فاصله ۱۵۰۰ سال نوری، در صورت فلکی اوریون قرار دارد.این سحابی یک سحابی تاریک است و با تلسکوپهای معمولی قابل رویت نیست ودر چند میلیون سال آینده شکل خود را از دست خواهد داد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

چگالی سیارات زمین سان بدلیل وجود عناصر سنگین مثل آهن، سیلیس و منیزیم بسیار بالاست، در حالی که سیارات #برجیسی مانند زحل، به قدری چگالی پایینی دارند که میتوانند روی سطح آب شناور بمانند!

@Sky_Pillars
چگالی سیارات زمین سان بدلیل وجود عناصر سنگین مثل آهن، سیلیس و منیزیم بسیار بالاست، در حالی که سیارات #برجیسی مانند زحل، به قدری چگالی پایینی دارند که میتوانند روی سطح آب شناور بمانند!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

پژوهشگران بر این باورند که #استون_هنج در جنوب انگلستان یک رصدخانه ابتدایی بوده است. ردیف بعضی از سنگها در این ساختار طلوع خورشید در تابستان، و برخی دیگر طلوع و غروب ماه را نشان می دهند.

@Sky_Pillars
پژوهشگران بر این باورند که #استون_هنج در جنوب انگلستان یک رصدخانه ابتدایی بوده است. ردیف بعضی از سنگها در این ساختار طلوع خورشید در تابستان، و برخی دیگر طلوع و غروب ماه را نشان می دهند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سیاراتی مانند #زهره، طول موجهایی تابش میکنند که اتمسفر آنها را مشخص میکند. امواج رادیویی با طول موج بلند از سطح، طول موج کوتاهتر از جو پایین و امواج مادون قرمز از جو بالایی عبور میکنند.

@Sky_Pillars
سیاراتی مانند #زهره، طول موجهایی تابش میکنند که اتمسفر آنها را مشخص میکند. امواج رادیویی با طول موج بلند از سطح، طول موج کوتاهتر از جو پایین و امواج مادون قرمز از جو بالایی عبور میکنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کره #ماه جو ندارد و پرتوهای مادون قرمز مستقيما از سطح قابل رویت آن به زمین می‌رسند بنابراین تابش با طول موج بلندتر بدون مزاحمت میتواند به زمین رسیده و خصوصیات سطح زیرین ماه را آشکارکند.

@Sky_Pillars
کره #ماه جو ندارد و پرتوهای مادون قرمز مستقيما از سطح قابل رویت آن به زمین می‌رسند بنابراین تابش با طول موج بلندتر بدون مزاحمت میتواند به زمین رسیده و خصوصیات سطح زیرین ماه را آشکارکند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#اینشتین به کمک معادلات ریمان نحوه تغییر وضعیت #فضا_زمان را بیان کرد ولی معادلات، جهان را در حال انبساط نشان دادند او افزودن ثابت کیهانی جهت تثبیت جهان را بزرگترین اشتباه خود قلمداد کرد.

@Sky_Pillars
#اینشتین به کمک معادلات ریمان نحوه تغییر وضعیت #فضا_زمان را بیان کرد ولی معادلات، جهان را در حال انبساط نشان دادند او افزودن ثابت کیهانی جهت تثبیت جهان را بزرگترین اشتباه خود قلمداد کرد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#سیاهچاله در ناحیه ای با حجم صفر فشرده شده و خمیدگی فضا-زمان در این نقطه بینهایت خواهد بود. در این مقادیر بینهایت معادلات فیزیکی، از جمله معادلات نسبیت، کارایی خود را از دست خواهند داد.

@Sky_Pillars
#سیاهچاله در ناحیه ای با حجم صفر فشرده شده و خمیدگی فضا-زمان در این نقطه بینهایت خواهد بود. در این مقادیر بینهایت معادلات فیزیکی، از جمله معادلات نسبیت، کارایی خود را از دست خواهند داد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

نخستین تصویری که از تلسکوپ #هابل دریافت شد با آنکه از تصاویر هرتلسکوپ زمینی بسیار بهتر بود، وضوح چندانی نداشت. متخصصان دریافتند که لبه خارجی آینه تلسکوپ حدود ۲ هزارم میلیمتر انحراف دارد.

@Sky_Pillars
نخستین تصویری که از تلسکوپ #هابل دریافت شد با آنکه از تصاویر هرتلسکوپ زمینی بسیار بهتر بود، وضوح چندانی نداشت. متخصصان دریافتند که لبه خارجی آینه تلسکوپ حدود ۲ هزارم میلیمتر انحراف دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#عطارد مانند ماه جو ندارد و حتی با وجود خورشید، آسمان آن کاملا تاریک است. این سیاره بالاترین تغیرات دما در منظومه شمسی را دارد و در روز دمای آن به ۴۲۵+ درجه و در شب به ۱۳۰- درجه میرسد!

@Sky_Pillars
#عطارد مانند ماه جو ندارد و حتی با وجود خورشید، آسمان آن کاملا تاریک است. این سیاره بالاترین تغیرات دما در منظومه شمسی را دارد و در روز دمای آن به ۴۲۵+ درجه و در شب به ۱۳۰- درجه میرسد!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این عکس بخش کوچکی از #ماده_تاریک به وسعت ۳۵۰ میلیون سال نوری می باشد. در این شکل کهکشانها در الیاف و نقاط سفید با چگالی بالا متمرکز شده، و تنها یک پانصدم جهان را به خود اختصاص داده اند!

@Sky_Pillars
این عکس بخش کوچکی از #ماده_تاریک به وسعت ۳۵۰ میلیون سال نوری می باشد. در این شکل کهکشانها در الیاف و نقاط سفید با چگالی بالا متمرکز شده، و تنها یک پانصدم جهان را به خود اختصاص داده اند!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کره #زمین ۲۰ برابر ماه به آن نیروی جزر و مدی وارد میکند اتلاف انرژی حاصله، باعث کاهش چرخش ماه شده و آن را مجبور میکند چرخش خود را با چرخش زمین یکسان کند و همیشه یک طرف آن روبه زمین باشد.

@Sky_Pillars
کره #زمین ۲۰ برابر ماه به آن نیروی جزر و مدی وارد میکند اتلاف انرژی حاصله، باعث کاهش چرخش ماه شده و آن را مجبور میکند چرخش خود را با چرخش زمین یکسان کند و همیشه یک طرف آن روبه زمین باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در گوشه پایین سمت راست یک نقطه نورانی مشاهده می شود که همان کاوشگر #کنجکاوی ناساست و درست پشت سر آن هم ردی مشاهده می شود که در اثر حرکت آن روی سطح خاکی مریخ ایجاد شده است.

@Sky_Pillars
در گوشه پایین سمت راست یک نقطه نورانی مشاهده می شود که همان کاوشگر #کنجکاوی ناساست و درست پشت سر آن هم ردی مشاهده می شود که در اثر حرکت آن روی سطح خاکی مریخ ایجاد شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

لکه های خورشیدی لکه هایی موقتی هستند که در مناطق سرد و تاریک روی #فوتوسفر نورانی خورشید قرار دارند. این لکه ها معمولا به صورت گروههای دو تایی هستند و بین چند ساعت تا چند ماه عمر دارند.

@Sky_Pillars
لکه های خورشیدی لکه هایی موقتی هستند که در مناطق سرد و تاریک روی #فوتوسفر نورانی خورشید قرار دارند. این لکه ها معمولا به صورت گروههای دو تایی هستند و بین چند ساعت تا چند ماه عمر دارند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

یک ابرگازی تحت گرانش خود منقبض شده و انرژی ذرات آن با برخورد به همدیگر به حرارت تبدیل میشود. تازمانیکه ابر شفاف است انرژی به فضا تابش کرده و ابر سردی باقی می ماند که #پیش_ستاره نام دارد.

@Sky_Pillars
یک ابرگازی تحت گرانش خود منقبض شده و انرژی ذرات آن با برخورد به همدیگر به حرارت تبدیل میشود. تازمانیکه ابر شفاف است انرژی به فضا تابش کرده و ابر سردی باقی می ماند که #پیش_ستاره نام دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این عکس توسط فضاپیمای Down از دهانه #اکاتور با عمق ۴ کیلومتر درکوتوله #سرس ثبت شده است. هزاران نقطه نورانی عجیب در این دهانه شواهدی از اقیانوس زیر سطحی آن در زمانهای دور را نشان می دهد.

@Sky_Pillars
این عکس توسط فضاپیمای Down از دهانه #اکاتور با عمق ۴ کیلومتر درکوتوله #سرس ثبت شده است. هزاران نقطه نورانی عجیب در این دهانه شواهدی از اقیانوس زیر سطحی آن در زمانهای دور را نشان می دهد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این تصویر نادر توسط تلسکوپ هابل از کهکشان #NGC3314 ثبت شده است. در نگاه اول به نظر می رسد این دو کهکشان درحال برخورد و همپوشانی هستند ولی آنها ۱۰ میلیون سال نوری از همدیگر فاصله دارند.

@Sky_Pillars
این تصویر نادر توسط تلسکوپ هابل از کهکشان #NGC3314 ثبت شده است. در نگاه اول به نظر می رسد این دو کهکشان درحال برخورد و همپوشانی هستند ولی آنها ۱۰ میلیون سال نوری از همدیگر فاصله دارند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بدلیل تاخیر در ارتباط بین زمین و مریخ، مهندسان ناسا سیستم فرود کاوشگر #کنجکاوی را به حالت خودکار قرار داده و امیدوار بودند که بدرستی عمل کند. ناسا این تاخیر را هفت دقیقه‌ #مرگبار نامید.

@Sky_Pillars
بدلیل تاخیر در ارتباط بین زمین و مریخ، مهندسان ناسا سیستم فرود کاوشگر #کنجکاوی را به حالت خودکار قرار داده و امیدوار بودند که بدرستی عمل کند. ناسا این تاخیر را هفت دقیقه‌ #مرگبار نامید.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#بابک_فردوسی مهندس پرواز ایرانی، در آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا فعالیت میکند. او در مأموریت مریخ‌نورد #کنجکاوی مدیریت پرواز را بر عهده داشت و از اعضای پروژه کاسینی-هویگنس زحل نیز بوده است.

@Sky_Pillars
#بابک_فردوسی مهندس پرواز ایرانی، در آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا فعالیت میکند. او در مأموریت مریخ‌نورد #کنجکاوی مدیریت پرواز را بر عهده داشت و از اعضای پروژه کاسینی-هویگنس زحل نیز بوده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

استوای #زحل هر ۱۰ ساعت و ۱۴ دقیقه یکبار به دور خود می چرخد، که در مقایسه با قطبها، تقریبا نیم ساعت بیشتر است. ساختار گازی و چگالی کم آن ۱۱ درصد استوای آن را پهن تر از سایر قسمتها میکند.

@Sky_Pillars
استوای #زحل هر ۱۰ ساعت و ۱۴ دقیقه یکبار به دور خود می چرخد، که در مقایسه با قطبها، تقریبا نیم ساعت بیشتر است. ساختار گازی و چگالی کم آن ۱۱ درصد استوای آن را پهن تر از سایر قسمتها میکند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

وقتی نور با ذرات اتمسفر سیارات برهم کنش میکند پراکنده شده و شدت پراکندگی از قانون #ریلی تبعیت میکند. در جو زمین این پدیده نور آبی را بیشتر از قرمز پراکنده و منجر به آبی شدن آسمان می شود.

@Sky_Pillars
وقتی نور با ذرات اتمسفر سیارات برهم کنش میکند پراکنده شده و شدت پراکندگی از قانون #ریلی تبعیت میکند. در جو زمین این پدیده نور آبی را بیشتر از قرمز پراکنده و منجر به آبی شدن آسمان می شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

با افزایش ضخامت جو، زمان بیشتری برای پراکندگی نورهای بسامد بالا مثل آبی وجود دارد. بنابر این در غروب، نور قرمز با بسامد کم عبور و غروب را قرمز می کند این پدیده پراکندگی #مای نام دارد.

@Sky_Pillars
با افزایش ضخامت جو، زمان بیشتری برای پراکندگی نورهای بسامد بالا مثل آبی وجود دارد. بنابر این در غروب، نور قرمز با بسامد کم عبور و غروب را قرمز می کند این پدیده پراکندگی #مای نام دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سحابی #M78 در فاصله ۱۶۰۰ سال نوری از زمین در صورت فلکی اوریون قرار گرفته است. این سحابی با رنگ آبی در مرکز، با سحابی مایل به زرد #NGC2071 در بالا ترکیب، و این جلوه زیبا را خلق کرده اند.

@Sky_Pillars
سحابی #M78 در فاصله ۱۶۰۰ سال نوری از زمین در صورت فلکی اوریون قرار گرفته است. این سحابی با رنگ آبی در مرکز، با سحابی مایل به زرد #NGC2071 در بالا ترکیب، و این جلوه زیبا را خلق کرده اند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

نیروی گرانش مشتری، اروپا و گانیمد مدام قمر #آیو را می کشند و پس می زنند و پوسته آن را جلو و عقب میکنند. این نیروی کششی درون این قمر را داغ، و فعالترین آتشفشانها را در آن ایجاد میکند.

@Sky_Pillars
نیروی گرانش مشتری، اروپا و گانیمد مدام قمر #آیو را می کشند و پس می زنند و پوسته آن را جلو و عقب میکنند. این نیروی کششی درون این قمر را داغ، و فعالترین آتشفشانها را در آن ایجاد میکند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

هرم بزرگ #جیزه، که ساخت آن به ۴۸۰۰ سال پیش بر میگردد تونلی دارد که از محل آرامگاه مرکزی هرم شروع می شود و رو به ستاره قطبی آن زمان #ثعبان در صورت فلکی اژدها امتداد می یابد.

@Sky_Pillars
هرم بزرگ #جیزه، که ساخت آن به ۴۸۰۰ سال پیش بر میگردد تونلی دارد که از محل آرامگاه مرکزی هرم شروع می شود و رو به ستاره قطبی آن زمان #ثعبان در صورت فلکی اژدها امتداد می یابد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ناسا با استفاده از داده های تلسکوپ #کپلر موفق به کشف هشت سیاره جدید شدکه در اطراف یک ستاره در فاصله ۲۵۴۵ سال نوری از زمین میچرخند.
این سیستم سیاره ای با نام #Kepler_90 نامگذاری شده است.

@Sky_Pillars
ناسا با استفاده از داده های تلسکوپ #کپلر موفق به کشف هشت سیاره جدید شدکه در اطراف یک ستاره در فاصله ۲۵۴۵ سال نوری از زمین میچرخند.
این سیستم سیاره ای با نام #Kepler_90 نامگذاری شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سیاره جدید و سوزان #Kepler_90i با ساختاری صخره ای هر ۱۴.۴ روز یکبار به دور ستاره خود می چرخد. داده های این سیاره با استفاده از هوش مصنوعی توسط گوگل و تلسکوپ #کپلر به دست آمده است.

@Sky_Pillars
سیاره جدید و سوزان #Kepler_90i با ساختاری صخره ای هر ۱۴.۴ روز یکبار به دور ستاره خود می چرخد. داده های این سیاره با استفاده از هوش مصنوعی توسط گوگل و تلسکوپ #کپلر به دست آمده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سیاره #Kepler_90i دمایی در حدود ۴۲۵ درجه سانتیگراد دارد که تقریبا با دمای سیاره تیر یکسان است و #kepler_90h در بیرون این سیستم، و در مداری اندازه زمین تا خورشید دور ستاره اش می چرخد.

@Sky_Pillars
سیاره #Kepler_90i دمایی در حدود ۴۲۵ درجه سانتیگراد دارد که تقریبا با دمای سیاره تیر یکسان است و #kepler_90h در بیرون این سیستم، و در مداری اندازه زمین تا خورشید دور ستاره اش می چرخد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

زمانیکه رُمبش در ابرگازی ادامه میابد چگالی آن بالا رفته و با کدر شدن ابر، انرژی گرمایی درآن به دام افتاده و ابر را داغ میکند. نهایتا مقاومتِ فشار و رمبش گرانشی منجر به #تولد_ستاره میشود.

@Sky_Pillars
زمانیکه رُمبش در ابرگازی ادامه میابد چگالی آن بالا رفته و با کدر شدن ابر، انرژی گرمایی درآن به دام افتاده و ابر را داغ میکند. نهایتا مقاومتِ فشار و رمبش گرانشی منجر به #تولد_ستاره میشود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

فضاپیمای #جونو در پرواز نزدیک خود بر فراز #مشتری، این تصویر را از فاصله ۱۱۴۴۰ کیلومتری به ثبت رسانده است. سرعت بادهای این طوفان ۶۵۰ کیلومتر بر ساعت است و وسعتی نزدیک ۶۰۰۰ کیلومتر دارند!

@Sky_Pillars
فضاپیمای #جونو در پرواز نزدیک خود بر فراز #مشتری، این تصویر را از فاصله ۱۱۴۴۰ کیلومتری به ثبت رسانده است. سرعت بادهای این طوفان ۶۵۰ کیلومتر بر ساعت است و وسعتی نزدیک ۶۰۰۰ کیلومتر دارند!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#اورانیوم ۲۳۸ با چندین واپاشی به سرب ۲۰۶ تبدیل میشود نیمه عمر اورانیوم ۲۳۸ حدود ۵.۴ میلیارد سال است لذا با اندازه گیری میزان اورانیوم و سرب موجود در سنگهای فضایی قدمت آنها مشخص میشود.

@Sky_Pillars
#اورانیوم ۲۳۸ با چندین واپاشی به سرب ۲۰۶ تبدیل میشود نیمه عمر اورانیوم ۲۳۸ حدود ۵.۴ میلیارد سال است لذا با اندازه گیری میزان اورانیوم و سرب موجود در سنگهای فضایی قدمت آنها مشخص میشود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

آتشفشان عجیب #كاوالژن در اندونزی در تاريكی شب به رنگ آبی می‌درخشد، اين كوه حاوی مقادير زيادی سولفور خالص است و همين عامل منجر به ايجاد رنگ آبی در گدازه‌های اين آتشفشان شده ‌است.

@Sky_Pillars
آتشفشان عجیب #كاوالژن در اندونزی در تاريكی شب به رنگ آبی می‌درخشد، اين كوه حاوی مقادير زيادی سولفور خالص است و همين عامل منجر به ايجاد رنگ آبی در گدازه‌های اين آتشفشان شده ‌است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

یافته ها از سطح #مریخ نشان میدهد زمانی آب مورد نیاز برای حیات در این سیاره وجود داشته. کانالهای شاخه ای، دره ها و آبگذرها میتوانند نتیجه جریان رودخانه ها و فرسایش در این سیاره باشند.

@Sky_Pillars
یافته ها از سطح #مریخ نشان میدهد زمانی آب مورد نیاز برای حیات در این سیاره وجود داشته. کانالهای شاخه ای، دره ها و آبگذرها میتوانند نتیجه جریان رودخانه ها و فرسایش در این سیاره باشند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

مشاهدات نشان میدهد که دمای #نپتون ۲۱۷- درجه است اگر نپتون فقط توسط خورشید گرم شود باید دمای آن ۲۲۹- باشد این نشان میدهد که نپتون دارای گرمای داخلی است که هنگام تشکیل سیاره بجا مانده است.

@Sky_Pillars
مشاهدات نشان میدهد که دمای #نپتون ۲۱۷- درجه است اگر نپتون فقط توسط خورشید گرم شود باید دمای آن ۲۲۹- باشد این نشان میدهد که نپتون دارای گرمای داخلی است که هنگام تشکیل سیاره بجا مانده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بدلیل اختلال در مدار اورانوس مکان #پلوتو پیش بینی شده بود ولی جرم آن آنقدر پایین بود که نمی توانست این اختلال را ایجاد کند.اگر پلوتو در سال ۱۹۳۰ نزدیک دایره البروج نبود هرگز کشف نمی شد.

@Sky_Pillars
بدلیل اختلال در مدار اورانوس مکان #پلوتو پیش بینی شده بود ولی جرم آن آنقدر پایین بود که نمی توانست این اختلال را ایجاد کند.اگر پلوتو در سال ۱۹۳۰ نزدیک دایره البروج نبود هرگز کشف نمی شد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

فاصله #پلوتو از زمین ۱۵ هزار برابر فاصله زمین تا ماه است و نمای خورشید از سطح این سیاره این گونه است! از پلوتو خورشید ۱۶۰۰ برابر کم نورتر از آن چیزی است که در روی زمین شاهد هستیم.

@Sky_Pillars
فاصله #پلوتو از زمین ۱۵ هزار برابر فاصله زمین تا ماه است و نمای خورشید از سطح این سیاره این گونه است! از پلوتو خورشید ۱۶۰۰ برابر کم نورتر از آن چیزی است که در روی زمین شاهد هستیم.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

یکی از مشکلات اساسی سکونت در #مریخ پایین بودن فشار جو آن است. این مشکل باعث می شود که بدون استفاده از تجهیزات تنظیم فشار، مایعاتی از قبیل خون، سریعا داخل رگها به جوش آمده و تبخیر شود!

@Sky_Pillars
یکی از مشکلات اساسی سکونت در #مریخ پایین بودن فشار جو آن است. این مشکل باعث می شود که بدون استفاده از تجهیزات تنظیم فشار، مایعاتی از قبیل خون، سریعا داخل رگها به جوش آمده و تبخیر شود!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تصویر نادری از عبور قمرهای مشتری که رنگ آنها مشخصات سطح آنها را نمایان میکند؛ قمر یخی #اروپا به رنگ سفید، #کالیستو با سطح حفره ای به رنگ قهوه ای و قمر آتشفشانی #آیو به رنگ زرد می باشد.

@Sky_Pillars
تصویر نادری از عبور قمرهای مشتری که رنگ آنها مشخصات سطح آنها را نمایان میکند؛ قمر یخی #اروپا به رنگ سفید، #کالیستو با سطح حفره ای به رنگ قهوه ای و قمر آتشفشانی #آیو به رنگ زرد می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#بادهای_خورشیدی با سرعت بالایی در تمام جهات فوران کرده و شامل ذرات و یونهایی به نام پلاسما هستند.این ذرات در نواحی قطبی با میدان مغناطیسی زمین واکنش داده و #شفقهای_قطبی را ایجاد میکنند.

@Sky_Pillars
#بادهای_خورشیدی با سرعت بالایی در تمام جهات فوران کرده و شامل ذرات و یونهایی به نام پلاسما هستند.این ذرات در نواحی قطبی با میدان مغناطیسی زمین واکنش داده و #شفقهای_قطبی را ایجاد میکنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بر اساس اطلاعات کاسینی تنها دهها متر در زیر #انسلادوس قمر یخی زحل آب وجود دارد. علی رغم دمای ۲۰۰- درجه این قمر،موادی که از درون لایه ‌های یخی فوران میکنند تنها دمایی درحد صفر درجه دارند!

@Sky_Pillars
بر اساس اطلاعات کاسینی تنها دهها متر در زیر #انسلادوس قمر یخی زحل آب وجود دارد. علی رغم دمای ۲۰۰- درجه این قمر،موادی که از درون لایه ‌های یخی فوران میکنند تنها دمایی درحد صفر درجه دارند!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#دنباله دارهایی که در آسمان ظاهر می شوند حتی اگر درخشان نباشند، بسیار حائز اهمیت هستند. آنها احتمالا تنها اجسام باقی مانده از مواد اولیه ای هستند که کل منظومه شمسی از آنها شکل گرفته است.

@Sky_Pillars
#دنباله دارهایی که در آسمان ظاهر می شوند حتی اگر درخشان نباشند، بسیار حائز اهمیت هستند. آنها احتمالا تنها اجسام باقی مانده از مواد اولیه ای هستند که کل منظومه شمسی از آنها شکل گرفته است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ایستگاه فضایی #ISS با سرعت ۲۷۷۰۰ کیلومتر بر ساعت در مداری بین ۳۳۰ تا ۴۳۵ کیلومتر از زمین گردش می کند. این ایستگاه سومین شی نورانی آسمان است و روزی ۱۵ بار به دور زمین گردش می کند.

@Sky_Pillars
ایستگاه فضایی #ISS با سرعت ۲۷۷۰۰ کیلومتر بر ساعت در مداری بین ۳۳۰ تا ۴۳۵ کیلومتر از زمین گردش می کند. این ایستگاه سومین شی نورانی آسمان است و روزی ۱۵ بار به دور زمین گردش می کند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سمت پنهان #ماه از زمین قابل رویت نیست و اولین بار توسط سرنشینان #آپولو۸ دیده شد. نیمه پنهان ماه برای استقرار تلسکوپهای بزرگ مناسب است،چرا که از تداخل امواج رادیویی زمین در امان می باشند.

@Sky_Pillars
سمت پنهان #ماه از زمین قابل رویت نیست و اولین بار توسط سرنشینان #آپولو۸ دیده شد. نیمه پنهان ماه برای استقرار تلسکوپهای بزرگ مناسب است،چرا که از تداخل امواج رادیویی زمین در امان می باشند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

حتی اگر تمدنهای دیگر سعی داشته اند که خود را به ما نشان دهند باز هم ممکن است ما در زمان صحیح و در فرکانس صحیح کاوش نکرده باشیم. این فرایند بیشتر به یافتن یک سوزن در انبار کاه می ماند.

@Sky_Pillars
حتی اگر تمدنهای دیگر سعی داشته اند که خود را به ما نشان دهند باز هم ممکن است ما در زمان صحیح و در فرکانس صحیح کاوش نکرده باشیم. این فرایند بیشتر به یافتن یک سوزن در انبار کاه می ماند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

زیباترین حالت کهکشانهای مارپیچی، تصویر آنها در طول موج #فرابنفش می باشد که در آن، فقط داغترین ستاره ها نمایان می شوند. این تصویر فرابنفش مملو از ستارگان داغ در کهکشان #M81 می باشد.

@Sky_Pillars
زیباترین حالت کهکشانهای مارپیچی، تصویر آنها در طول موج #فرابنفش می باشد که در آن، فقط داغترین ستاره ها نمایان می شوند. این تصویر فرابنفش مملو از ستارگان داغ در کهکشان #M81 می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#نیوتن دریافت عدسی ها همواره تصاویری با تجزیه و خطای رنگ ایجاد میکنند از این رو تلسکوپی طراحی کرد که در آن به جای عدسی از آینه برای گرد آوری نور استفاده شد و تلسکوپ #بازتابی نام گرفت.

@Sky_Pillars
#نیوتن دریافت عدسی ها همواره تصاویری با تجزیه و خطای رنگ ایجاد میکنند از این رو تلسکوپی طراحی کرد که در آن به جای عدسی از آینه برای گرد آوری نور استفاده شد و تلسکوپ #بازتابی نام گرفت.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

زمین با تعادل بین #سرعت مداری و #گرانش خورشید، در مدار خودش باقی مانده است. با پایان هیدروژن خورشید و آغاز هلیوم سوزی جرم خورشید کاهش و با برهم خوردن تعادل مداری زمین، آن را میبلعد!

@Sky_Pillars
زمین با تعادل بین #سرعت مداری و #گرانش خورشید، در مدار خودش باقی مانده است. با پایان هیدروژن خورشید و آغاز هلیوم سوزی جرم خورشید کاهش و با برهم خوردن تعادل مداری زمین، آن را میبلعد!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

زمین با تعادل بین #سرعت مداری و #گرانش خورشید، در مدار خودش باقی مانده است. با پایان هیدروژن خورشید و آغاز هلیوم سوزی جرم خورشید کاهش و با برهم خوردن تعادل مداری زمین، آن را میبلعد!

@Sky_Pillars
زمین با تعادل بین #سرعت مداری و #گرانش خورشید، در مدار خودش باقی مانده است. با پایان هیدروژن خورشید و آغاز هلیوم سوزی جرم خورشید کاهش و با برهم خوردن تعادل مداری زمین، آن را میبلعد!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

به لطف صفحات انعکاس دهنده که توسط فضانوردان #آپولو۱۱ در سطح ماه قرار گرفت، فاصله زمین تا ماه با تاباندن پرتوی قدرتمند #لیزر و محاسبه مدت زمان برگشت آن، با دقت چند میلیمتر بدست می آید.

@Sky_Pillars
به لطف صفحات انعکاس دهنده که توسط فضانوردان #آپولو۱۱ در سطح ماه قرار گرفت، فاصله زمین تا ماه با تاباندن پرتوی قدرتمند #لیزر و محاسبه مدت زمان برگشت آن، با دقت چند میلیمتر بدست می آید.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

حوضه #کالورس در سیاره #تیر از وسیعترین حوضه های برخورد در سامانه خورشیدی می باشد. این حوضه ترک خورده در اثر برخورد جرمی به بزرگی یک سیارک به وجود آمده و وسعتی در حدود ۱۵۰۰ کیلومتر دارد.

@Sky_Pillars
حوضه #کالورس در سیاره #تیر از وسیعترین حوضه های برخورد در سامانه خورشیدی می باشد. این حوضه ترک خورده در اثر برخورد جرمی به بزرگی یک سیارک به وجود آمده و وسعتی در حدود ۱۵۰۰ کیلومتر دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#ساعت نجومی پراگ یک ساعت نجومی متعلق به دوران قرون وسطی واقع در پراگ، پایتخت جمهوری چک است. این ساعت سومین ساعت نجومی قدیمی جهان است و در سال ۱۴۱۰ میلادی ساخته شد و هنوز هم کار می کند.

@Sky_Pillars
#ساعت نجومی پراگ یک ساعت نجومی متعلق به دوران قرون وسطی واقع در پراگ، پایتخت جمهوری چک است. این ساعت سومین ساعت نجومی قدیمی جهان است و در سال ۱۴۱۰ میلادی ساخته شد و هنوز هم کار می کند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دره #مارینریس در #مریخ به عمق ۷ کیلومتر یکی از بزرگترین دره های منظومه شمسی می باشد. علت پیدایش این دره هنوز مشخص نیست و تصور میشود در اثر جریان آب و رودخانه ها در گذشته ایجاد شده است.

@Sky_Pillars
دره #مارینریس در #مریخ به عمق ۷ کیلومتر یکی از بزرگترین دره های منظومه شمسی می باشد. علت پیدایش این دره هنوز مشخص نیست و تصور میشود در اثر جریان آب و رودخانه ها در گذشته ایجاد شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در زمین یک جزر و مد مشخص هر روز حدود یک ساعت دیرتر اتفاق میافتد، چرا که #ماه دلیل اصلی این جزر و مد است و هر روز ۵۳ دقیقه دیرتر از روز قبل به نقطه بالایی خود می رسد.

@Sky_Pillars
در زمین یک جزر و مد مشخص هر روز حدود یک ساعت دیرتر اتفاق میافتد، چرا که #ماه دلیل اصلی این جزر و مد است و هر روز ۵۳ دقیقه دیرتر از روز قبل به نقطه بالایی خود می رسد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کهکشان #مسیه۶۴ با یک ظاهر غیر معمول و غبارهای تیره در نزدیکی هسته مرکزی، به #چشم_سیاه معروف شده است. 
این تصویر در طول موج قرمز و آبی فیلتر شده و تمامی ستارگان آن در یک جهت می چرخند.

@Sky_Pillars
کهکشان #مسیه۶۴ با یک ظاهر غیر معمول و غبارهای تیره در نزدیکی هسته مرکزی، به #چشم_سیاه معروف شده است.
این تصویر در طول موج قرمز و آبی فیلتر شده و تمامی ستارگان آن در یک جهت می چرخند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#شهابوارها معمولا اجسام جامد ریزی هستند که در فضا حرکت کرده، و در جو زمین به دام میافتند. گرمای ایجاد شده در اثر اصطکاک با جو، جسم را میسوزاند و غبار حاصل از آن به زمین سقوط می کند.

@Sky_Pillars
#شهابوارها معمولا اجسام جامد ریزی هستند که در فضا حرکت کرده، و در جو زمین به دام میافتند. گرمای ایجاد شده در اثر اصطکاک با جو، جسم را میسوزاند و غبار حاصل از آن به زمین سقوط می کند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

فواصل #میان_ستاره ای بسی بیشتر از فواصل #میان_سیاره ای است. برای درک بهتر اگر تصور کنیم زمین در فاصله ۱ متری خورشید قرار دارد، نزدیکترین ستاره ۲۷۰ کیلومتر دورتر از زمین قرار خواهد گرفت!

@Sky_Pillars
فواصل #میان_ستاره ای بسی بیشتر از فواصل #میان_سیاره ای است. برای درک بهتر اگر تصور کنیم زمین در فاصله ۱ متری خورشید قرار دارد، نزدیکترین ستاره ۲۷۰ کیلومتر دورتر از زمین قرار خواهد گرفت!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#هرشل دریافت #مریخ حدود ۲۵ درجه نسبت به محورش انحراف دارد و باید مانند زمین فصل و اتمسفر داشته باشد. او همچنین سه منطقه پوشیده از یخ، دریا و منطقه خشک را با تمایز رنگ برای آن تعریف کرد.

@Sky_Pillars
#هرشل دریافت #مریخ حدود ۲۵ درجه نسبت به محورش انحراف دارد و باید مانند زمین فصل و اتمسفر داشته باشد. او همچنین سه منطقه پوشیده از یخ، دریا و منطقه خشک را با تمایز رنگ برای آن تعریف کرد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#ستونهای_آسمان یکی از ده تصویر برتر تلسکوپ هابل است و از گازهای میان اختری و ذرات کیهانی تشکیل شده اند.
ارتفاع ستون سمت چپ ۶ سال نوری و برآمدگیهای روی آنها از کل منظومه ما بزرگتر است!

@Sky_Pillars
#ستونهای_آسمان یکی از ده تصویر برتر تلسکوپ هابل است و از گازهای میان اختری و ذرات کیهانی تشکیل شده اند.
ارتفاع ستون سمت چپ ۶ سال نوری و برآمدگیهای روی آنها از کل منظومه ما بزرگتر است!

@Sky_Pillars