ستونهای آسمان
عنوان گروه یا کانال:

ستونهای آسمان


توضیحات: ♻ مطالب این کانال با ترجمه مستقیم از کتب زبان اصلی و سایت ناسا در اختیار شما قرار می گیرد. ♻ کد شامد: 1-1-716772-61-2-2 ? کتابخانه نجوم: @Astrobooks ? تعرفه تبلیغات: @SkyPillar
شناسه: Sky_Pillars@
تعداد اعضا: 46742
ستونهای آسمان

دومین منطقه بزرگ آتشفشانی درمریخ #Elysium نام دارد و تصور می‌شود روزی در این منطقه فوران آب از اعماق زمین به بیرون، #دریایی عظیم به عمق ۴۵ متر را پوشانده و بلافاصله به یخ تبدیل شده است!

@Sky_Pillars
دومین منطقه بزرگ آتشفشانی درمریخ #Elysium نام دارد و تصور می‌شود روزی در این منطقه فوران آب از اعماق زمین به بیرون، #دریایی عظیم به عمق ۴۵ متر را پوشانده و بلافاصله به یخ تبدیل شده است!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دیسک طلایی حاوی مختصات کرهٔ زمین، آناتومی بدن، موسیقی و تصاویر مختلف که جهت #فرازمینی‌ها فرستاده شده،ممکن است با اهدافی غیردوستانه بدست آنها رسیده و #تهدیدی جدی برای انسانها محسوب شود.  

@Sky_Pillars
دیسک طلایی حاوی مختصات کرهٔ زمین، آناتومی بدن، موسیقی و تصاویر مختلف که جهت #فرازمینی‌ها فرستاده شده،ممکن است با اهدافی غیردوستانه بدست آنها رسیده و #تهدیدی جدی برای انسانها محسوب شود.  

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

حدود ۳.۵ میلیارد سال پیش #بمباران زمین با شهاب سنگها به پایان رسید. میکروب‌های #کلروفیل دار درسطح زمین نور خورشید را جذب، و باکتری‌های #فتوسنتز کننده شروع به رشد و تولید مثل کردند.

@Sky_Pillars
حدود ۳.۵ میلیارد سال پیش #بمباران زمین با شهاب سنگها به پایان رسید. میکروب‌های #کلروفیل دار درسطح زمین نور خورشید را جذب، و باکتری‌های #فتوسنتز کننده شروع به رشد و تولید مثل کردند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تحقیقات نشان می دهد سیاره #پروکسیما_بی نزدیکترین سیاره شبهِ زمین درفاصله ۴.۲ سال نوری بیشتر ترکیبات ساده زیسی مانند آب، دی‌اکسیدکربن، و سطح صخره‌ای برای چرخه #حیات را درخود جای داده است.

@Sky_Pillars
تحقیقات نشان می دهد سیاره #پروکسیما_بی نزدیکترین سیاره شبهِ زمین درفاصله ۴.۲ سال نوری بیشتر ترکیبات ساده زیسی مانند آب، دی‌اکسیدکربن، و سطح صخره‌ای برای چرخه #حیات را درخود جای داده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

از دید یک ناظرِ دور #زمان درنزدیکی سیاهچاله #کندتر از نقاط دورتر خواهد گذشت. جسمی که به افق رویداد سیاهچاله نزدیک میشود ازسرعت آن کاسته، و زمان بی‌نهایت #طولانی میشود تا جسم به آن برسد.

@Sky_Pillars
از دید یک ناظرِ دور #زمان درنزدیکی سیاهچاله #کندتر از نقاط دورتر خواهد گذشت. جسمی که به افق رویداد سیاهچاله نزدیک میشود ازسرعت آن کاسته، و زمان بی‌نهایت #طولانی میشود تا جسم به آن برسد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

🛰 مشاهده ایستگاه فضایی #ISS؛
امروز ۲۰ خرداد ۹۷ ایستگاه فضایی بین‌المللی ساعت ۲۱:۵۹ از سمت #غرب آسمان ظاهر، و درافقی ۳۰ درجه مانند یک ستارهٔ پرنور درمدت ۴ دقیقه، درجنوب غرب، غروب می‌کند.

@Sky_Pillars
🛰 مشاهده ایستگاه فضایی #ISS؛
امروز ۲۰ خرداد ۹۷ ایستگاه فضایی بین‌المللی ساعت ۲۱:۵۹ از سمت #غرب آسمان ظاهر، و درافقی ۳۰ درجه مانند یک ستارهٔ پرنور درمدت ۴ دقیقه، درجنوب غرب، غروب می‌کند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

یک تمدن #بیگانه و پیشرفته، با جمع‌آوری منابع مورد نیاز از ستاره‌ها و سیارات می‌تواند ابزار مورد نیاز خود را تولید، و نیازی به #سفر در کهکشان، برای کشف منابع اندک و محدود نخواهند داشت.

@Sky_Pillars
یک تمدن #بیگانه و پیشرفته، با جمع‌آوری منابع مورد نیاز از ستاره‌ها و سیارات می‌تواند ابزار مورد نیاز خود را تولید، و نیازی به #سفر در کهکشان، برای کشف منابع اندک و محدود نخواهند داشت.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

به گفته محققان اگر #بیگانگان با تکنولوژی فوق پیشرفته‌ خود به زمین سفر کنند، بسیار #هوشمند و خطرناک خواهند بود. چرا که زمینیان در برابر چنین موجودات پیشرفته‌ای، هیچ ویژگی برتری ندارند.

@Sky_Pillars
به گفته محققان اگر #بیگانگان با تکنولوژی فوق پیشرفته‌ خود به زمین سفر کنند، بسیار #هوشمند و خطرناک خواهند بود. چرا که زمینیان در برابر چنین موجودات پیشرفته‌ای، هیچ ویژگی برتری ندارند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دکتر جان الیوت درحال ساخت یک سیستم پیچیده جهت #رمزگشایی و ارتباط انسان با #فرازمینی‌هاست. او معتقد است ما باید قادر باشیم دراولین برخورد با #بیگانگان_فضایی صحبتهای آنها را رمزگشایی کنیم.

@Sky_Pillars
دکتر جان الیوت درحال ساخت یک سیستم پیچیده جهت #رمزگشایی و ارتباط انسان با #فرازمینی‌هاست. او معتقد است ما باید قادر باشیم دراولین برخورد با #بیگانگان_فضایی صحبتهای آنها را رمزگشایی کنیم.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#کوتوله‌های سرخ سردترین ستاره‌ها در کهکشان هستند.سیاراتی که در فاصله‌ نزدیک آنها گردش می‌کنند، بهترین مکان برای کشف #حیات هستند زیرا می‌توانند آب را به شکل مایع در سطح خود حفظ کنند.

@Sky_Pillars
#کوتوله‌های سرخ سردترین ستاره‌ها در کهکشان هستند.سیاراتی که در فاصله‌ نزدیک آنها گردش می‌کنند، بهترین مکان برای کشف #حیات هستند زیرا می‌توانند آب را به شکل مایع در سطح خود حفظ کنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

حدود ۱۲% از سیارات در راه شیری بزرگتر از زمین، و بالای ۲۳% از آنها درابعاد زمین است. با این محاسبات بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد سیاره #زمین_سان با قابلیت حیات، فقط در کهکشان راه شیری وجود دارد.

@Sky_Pillars
حدود ۱۲% از سیارات در راه شیری بزرگتر از زمین، و بالای ۲۳% از آنها درابعاد زمین است. با این محاسبات بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد سیاره #زمین_سان با قابلیت حیات، فقط در کهکشان راه شیری وجود دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

به ازای هر۴ ستاره حداقل ۳ #کوتوله_قرمز وجود دارد. اگر باشرایط مشابه ستارگان، کوتوله‌های قرمز هم دراطراف خود سیاره داشته باشند، تعداد #سیارات کهکشان راه شیری به بیش از ۲۰۰ میلیارد می‌رسد.

@Sky_Pillars
به ازای هر۴ ستاره حداقل ۳ #کوتوله_قرمز وجود دارد. اگر باشرایط مشابه ستارگان، کوتوله‌های قرمز هم دراطراف خود سیاره داشته باشند، تعداد #سیارات کهکشان راه شیری به بیش از ۲۰۰ میلیارد می‌رسد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دانشمندان با استفاده از تلسکوپ کِک دریافتند تعداد #کوتوله‌های_قرمز در یک کهکشان بیش از ۲۰ برابر سایر ستارگان است، و یک #کهکشان مارپیچی بزرگ منزلگاه بیش از ۱۰۰۰ تریلیون #سیاره خواهد بود.

@Sky_Pillars
دانشمندان با استفاده از تلسکوپ کِک دریافتند تعداد #کوتوله‌های_قرمز در یک کهکشان بیش از ۲۰ برابر سایر ستارگان است، و یک #کهکشان مارپیچی بزرگ منزلگاه بیش از ۱۰۰۰ تریلیون #سیاره خواهد بود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کارشناسان معتقدند باتوجه به وجود میلیونها #سیاره درکهکشان راه شیری با عمری ‌اندازه کرهٔ زمین، بدون شک گونه‌های #جاندار شبیه به انسانهای زمینی با پوشش گیاهی مشابه با آن، وجود خواهد داشت.

@Sky_Pillars
کارشناسان معتقدند باتوجه به وجود میلیونها #سیاره درکهکشان راه شیری با عمری ‌اندازه کرهٔ زمین، بدون شک گونه‌های #جاندار شبیه به انسانهای زمینی با پوشش گیاهی مشابه با آن، وجود خواهد داشت.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

واکنش #هسته‌ای در ستارگان رخ می‌دهد و مقادیر عظیمی نور و حرارت تولید می‌کند. درهستهٔ خورشید ما، هرثانیه انرژیی معادل انفجار همزمان ۱۰۰ میلیون #بمب_هسته‌ای آزاد می‌شود.

@Sky_Pillars
واکنش #هسته‌ای در ستارگان رخ می‌دهد و مقادیر عظیمی نور و حرارت تولید می‌کند. درهستهٔ خورشید ما، هرثانیه انرژیی معادل انفجار همزمان ۱۰۰ میلیون #بمب_هسته‌ای آزاد می‌شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

حدود ۶ میلیارد سال بعد، هسته #خورشید از هیدروژن تهی، و تنها #هلیم ناپایدار درهسته باقی خواهد ماند. سرانجام هسته داغ تر و چگالتر و خورشید تا جایی بزرگ می‌شود که تبدیل به یک #غول_سرخ شود.

@Sky_Pillars
حدود ۶ میلیارد سال بعد، هسته #خورشید از هیدروژن تهی، و تنها #هلیم ناپایدار درهسته باقی خواهد ماند. سرانجام هسته داغ تر و چگالتر و خورشید تا جایی بزرگ می‌شود که تبدیل به یک #غول_سرخ شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ست شوستاک میگوید اگر یک گونه‌ پیشرفته از #موجودات_فضایی، موفق شدند با تجهیزات پیشرفته به زمین سفر کنند، سرنوشت خوبی درانتظار ما نخواهد بود. اگر شی بزرگی درآسمان دیدید، فوراً پناه بگیرید.

@Sky_Pillars
ست شوستاک میگوید اگر یک گونه‌ پیشرفته از #موجودات_فضایی، موفق شدند با تجهیزات پیشرفته به زمین سفر کنند، سرنوشت خوبی درانتظار ما نخواهد بود. اگر شی بزرگی درآسمان دیدید، فوراً پناه بگیرید.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#کهکشان‌های اعماق فضا ساختارهای ابتدایی‌تری نسبت به کهکشان‌های امروزی دارند این موضوع نشان می‌دهد آنها باید درعالمی با سن #محدود، با #آغازی مشخص و پس از گذشت زمانی مشخص شکل گرفته‌ باشند.

@Sky_Pillars
#کهکشان‌های اعماق فضا ساختارهای ابتدایی‌تری نسبت به کهکشان‌های امروزی دارند این موضوع نشان می‌دهد آنها باید درعالمی با سن #محدود، با #آغازی مشخص و پس از گذشت زمانی مشخص شکل گرفته‌ باشند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دانشمندان برای تعیین #سن عالم ابتدا سرعت #انبساط فعلی آنرا اندازه گیری میکنند سپس این فرآیند به سمت #گذشته بازگردانده میشود تا تعیین شود چه زمانی همه این مواد در یک مکان متمرکز بوده‌اند.

@Sky_Pillars
دانشمندان برای تعیین #سن عالم ابتدا سرعت #انبساط فعلی آنرا اندازه گیری میکنند سپس این فرآیند به سمت #گذشته بازگردانده میشود تا تعیین شود چه زمانی همه این مواد در یک مکان متمرکز بوده‌اند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

میزان #فرسایش در سیاره #مریخ ۱۰۰ برابر کمتر از زمین است. ولی سرعت این فرسایش بیشتر از کره ماه و زهره است. یک #دهانه برخوردی به قطر یک کیلومتر حدود ۱۰۰ میلیون سال در مریخ باقی می‌ماند.

@Sky_Pillars
میزان #فرسایش در سیاره #مریخ ۱۰۰ برابر کمتر از زمین است. ولی سرعت این فرسایش بیشتر از کره ماه و زهره است. یک #دهانه برخوردی به قطر یک کیلومتر حدود ۱۰۰ میلیون سال در مریخ باقی می‌ماند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

پدیده‌ای عجیب بر سر راه ستاره‌ای با نام #حریرموج‌دار درفاصله ۱۵۰۰ سال نوری قرار دارد که مانع رسیدن ۲۰ درصدِ نور این ستاره می‌شود، دانشمندان هنوز نتوانستند علت این پدیده را مشخص کنند.

@Sky_Pillars
پدیده‌ای عجیب بر سر راه ستاره‌ای با نام #حریرموج‌دار درفاصله ۱۵۰۰ سال نوری قرار دارد که مانع رسیدن ۲۰ درصدِ نور این ستاره می‌شود، دانشمندان هنوز نتوانستند علت این پدیده را مشخص کنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این عکس از فاصله ۴۱۹ هزار کیلومتری طوفان قطب شمال #زحل و در دوران تاریکی قطب، با فیلتر مخصوص گرفته شده است. قدرت این طوفان حدود ۲۰ برابر طوفانهای زمینی است و ۴ برابر کره #زمین وسعت دارد.

@Sky_Pillars
این عکس از فاصله ۴۱۹ هزار کیلومتری طوفان قطب شمال #زحل و در دوران تاریکی قطب، با فیلتر مخصوص گرفته شده است. قدرت این طوفان حدود ۲۰ برابر طوفانهای زمینی است و ۴ برابر کره #زمین وسعت دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

امروز ۲۲ خرداد ۹۷ ایستگاه فضایی #ISS ساعت ۲۰:۱۴ از #غرب آسمان ظاهر، و با عبور ازکنار سیاره #زهره مانند یک ستارهٔ درخشان درمدت ۷ دقیقه درجنوب شرق آسمان، با گذر ازنزدیک #مشتری غروب می‌کند.

@Sky_Pillars
امروز ۲۲ خرداد ۹۷ ایستگاه فضایی #ISS ساعت ۲۰:۱۴ از #غرب آسمان ظاهر، و با عبور ازکنار سیاره #زهره مانند یک ستارهٔ درخشان درمدت ۷ دقیقه درجنوب شرق آسمان، با گذر ازنزدیک #مشتری غروب می‌کند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#مشتری به دلیل گرانش بسیار بالایش به عنوان #سِپر زمین نیز معروف است، چرا که بسیاری از #سیارک‌ها و #دنباله‌دار های خطرناک را، قبل از رسیدن و برخورد با سطح زمین به سمت خود جذب می‌کند.

@Sky_Pillars
#مشتری به دلیل گرانش بسیار بالایش به عنوان #سِپر زمین نیز معروف است، چرا که بسیاری از #سیارک‌ها و #دنباله‌دار های خطرناک را، قبل از رسیدن و برخورد با سطح زمین به سمت خود جذب می‌کند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

قمر #تیتان دارای جو غلیظ و مایعات سطحی است. اما دریاچه‌های آن، از باران‌های هیدروکربنی تغذیه شده و غنی از #متان مایع و #اتان هستند. این مولکولهای آلی همان ترکیبات شکل‌ دهنده #حیات هستند.

@Sky_Pillars
قمر #تیتان دارای جو غلیظ و مایعات سطحی است. اما دریاچه‌های آن، از باران‌های هیدروکربنی تغذیه شده و غنی از #متان مایع و #اتان هستند. این مولکولهای آلی همان ترکیبات شکل‌ دهنده #حیات هستند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سحابی درخشان #رتیل فعال‌ترین ناحیه ستاره‌زایی در خوشه محلی به شما می‌رود. این ناحیه به قدری درخشان است که ابتدا به عنوان یک #ستاره فهرست بندی شده بود و با نام ۳۰ ماهی زرین شناخته می‌شد.

@Sky_Pillars
سحابی درخشان #رتیل فعال‌ترین ناحیه ستاره‌زایی در خوشه محلی به شما می‌رود. این ناحیه به قدری درخشان است که ابتدا به عنوان یک #ستاره فهرست بندی شده بود و با نام ۳۰ ماهی زرین شناخته می‌شد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سحابی درخشان #رتیل فعال‌ترین ناحیه ستاره‌زایی در خوشه محلی به شما می‌رود. این ناحیه به قدری درخشان است که ابتدا به عنوان یک #ستاره فهرست بندی شده بود و با نام ۳۰ ماهی زرین شناخته می‌شد.

@Sky_Pillars
سحابی درخشان #رتیل فعال‌ترین ناحیه ستاره‌زایی در خوشه محلی به شما می‌رود. این ناحیه به قدری درخشان است که ابتدا به عنوان یک #ستاره فهرست بندی شده بود و با نام ۳۰ ماهی زرین شناخته می‌شد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

موادی که درمیان #ستاره‌ها یافت می‌شوند به محیط #میان_ستاره‌ای معروف است برخی ازمواد تشکیل دهنده این محیط مواد خام تشکیل دهنده جهان ا‌ست که ازفرآیند #مهبانگ یا انفجار بزرگ باقی مانده است.

@Sky_Pillars
موادی که درمیان #ستاره‌ها یافت می‌شوند به محیط #میان_ستاره‌ای معروف است برخی ازمواد تشکیل دهنده این محیط مواد خام تشکیل دهنده جهان ا‌ست که ازفرآیند #مهبانگ یا انفجار بزرگ باقی مانده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ستاره‌ها در نزدیکی مرکز #کهکشان راه شیری رفتارهای شدیدی از خود نشان می‌دهند. آنها با سرعتهای زیاد و با فاصله کمی از همدیگر در مدارهایی کوتاه، در اطراف #ابرسیاهچاله مرکزی در گردش هستند.

@Sky_Pillars
ستاره‌ها در نزدیکی مرکز #کهکشان راه شیری رفتارهای شدیدی از خود نشان می‌دهند. آنها با سرعتهای زیاد و با فاصله کمی از همدیگر در مدارهایی کوتاه، در اطراف #ابرسیاهچاله مرکزی در گردش هستند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کهکشان #کلاه_مکزیکی درفاصله ۳۱ میلیون سال نوری از زمین، دارای یک هسته درخشان با #برآمدگی غیر عادی درمرکز است که با غبارهای تاریک و این برآمدگی ظاهر یک کلاه مکزیکی را خلق کرده است.

@Sky_Pillars
کهکشان #کلاه_مکزیکی درفاصله ۳۱ میلیون سال نوری از زمین، دارای یک هسته درخشان با #برآمدگی غیر عادی درمرکز است که با غبارهای تاریک و این برآمدگی ظاهر یک کلاه مکزیکی را خلق کرده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سیارات #تراپیست۱ به ستارهٔ میزبان خود که یک #کوتوله قرمزِ کم نور است بسیار نزدیک هستند و این باعث می‌شود این سیارات در قفلِ گرانشی ستاره خود، به دام افتاده و یک طرف آنها تاریک و سرد شود.

@Sky_Pillars
سیارات #تراپیست۱ به ستارهٔ میزبان خود که یک #کوتوله قرمزِ کم نور است بسیار نزدیک هستند و این باعث می‌شود این سیارات در قفلِ گرانشی ستاره خود، به دام افتاده و یک طرف آنها تاریک و سرد شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#تریتون قمر نپتون آخرین دنیایی بود که توسط فضاپیمای وویجر۲ مورد بررسی قرار گرفت. فضاپیما دمای این قمر را °۲۳۵- اندازه‌گیری کرد، دمایی که تریتون را به #سردترین نقطه منظومه شمسی بدل میکند.

@Sky_Pillars
#تریتون قمر نپتون آخرین دنیایی بود که توسط فضاپیمای وویجر۲ مورد بررسی قرار گرفت. فضاپیما دمای این قمر را °۲۳۵- اندازه‌گیری کرد، دمایی که تریتون را به #سردترین نقطه منظومه شمسی بدل میکند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

به نظر می‌رسد جستجوی #آب مایع برای #حیات_فرازمینی یک جام مقدس باشد. میچیوکاکو معتقد است حتی وجود اقیانوس‌های زیرسطحی مانند انسلادوس شرایط را برای حیات وابسته به آب، بسیار بهتر خواهد کرد.

@Sky_Pillars
به نظر می‌رسد جستجوی #آب مایع برای #حیات_فرازمینی یک جام مقدس باشد. میچیوکاکو معتقد است حتی وجود اقیانوس‌های زیرسطحی مانند انسلادوس شرایط را برای حیات وابسته به آب، بسیار بهتر خواهد کرد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

برخی از محققان معتقدند زندگی #فرازمینی بسیار هوشمندتر از ماست. و بجای اینکه ما منتظر باشیم تا آنها ما را بیابند ما باید سیگنال‌هایی برای آنها ارسال، و #موقعیت خود را درکهکشان اعلام کنیم.

@Sky_Pillars
برخی از محققان معتقدند زندگی #فرازمینی بسیار هوشمندتر از ماست. و بجای اینکه ما منتظر باشیم تا آنها ما را بیابند ما باید سیگنال‌هایی برای آنها ارسال، و #موقعیت خود را درکهکشان اعلام کنیم.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

مطالعات نشان میدهد #شارون قمر بزرگ #پلوتو احتمالا دارای یک #اقیانوس آب مایع درزیر سطح خود باشد. نیروی جاذبه کششی پلوتو بر این قمر باعث ایجاد #حرارت داخلی و مایع شدن آب زیرسطح آن شده است.

@Sky_Pillars
مطالعات نشان میدهد #شارون قمر بزرگ #پلوتو احتمالا دارای یک #اقیانوس آب مایع درزیر سطح خود باشد. نیروی جاذبه کششی پلوتو بر این قمر باعث ایجاد #حرارت داخلی و مایع شدن آب زیرسطح آن شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اگر بخواهیم تاریخ و طبیعت خود را به عنوان یک گونه از #موجودات_هوشمند بررسی کنیم، باید به تکنولوژی سفر در زمان دست یافته، و ضمن بازگشت به میلیون‌ها سال قبل، ریشه ظهور انسان را کشف کنیم.

@Sky_Pillars
اگر بخواهیم تاریخ و طبیعت خود را به عنوان یک گونه از #موجودات_هوشمند بررسی کنیم، باید به تکنولوژی سفر در زمان دست یافته، و ضمن بازگشت به میلیون‌ها سال قبل، ریشه ظهور انسان را کشف کنیم.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سحابی #اسکیمو یک سحابی #سیاره‌ای است که از دو لایه ابرگازی تشکیل شده، درمرکز این سحابی ستاره‌ای وجود دارد که سوخت #هیدروژنی آن به پایان رسیده و لایه‌های بیرونی خود را به فضا پرتاب میکند.

@Sky_Pillars
سحابی #اسکیمو یک سحابی #سیاره‌ای است که از دو لایه ابرگازی تشکیل شده، درمرکز این سحابی ستاره‌ای وجود دارد که سوخت #هیدروژنی آن به پایان رسیده و لایه‌های بیرونی خود را به فضا پرتاب میکند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این تصویر مقایسه حیرت انگیز #خورشید باسیارات منظومه شمسی را نشان می‌دهد. ۴ سیاره کوچک سمت چپ سیارات #خاکی، ۴ سیاره وسط #غولهای‌گازی و ۴ جرم سمت راست برخی #کوتوله‌های کمربند سیارکی هستند.

@Sky_Pillars
این تصویر مقایسه حیرت انگیز #خورشید باسیارات منظومه شمسی را نشان می‌دهد. ۴ سیاره کوچک سمت چپ سیارات #خاکی، ۴ سیاره وسط #غولهای‌گازی و ۴ جرم سمت راست برخی #کوتوله‌های کمربند سیارکی هستند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

فاصله #پلوتو از زمین ۱۵ هزار برابر فاصله زمین تا ماه است و نمای #خورشید از سطح این سیاره این گونه است! از پلوتو خورشید ۱۶۰۰ برابر #کم‌نورتر از آن چیزی است که در روی زمین شاهد هستیم.

@Sky_Pillars
فاصله #پلوتو از زمین ۱۵ هزار برابر فاصله زمین تا ماه است و نمای #خورشید از سطح این سیاره این گونه است! از پلوتو خورشید ۱۶۰۰ برابر #کم‌نورتر از آن چیزی است که در روی زمین شاهد هستیم.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#سوپرنووا یک انفجارِ عظیم #ستاره‌ای است و می‌تواند تمام کهکشان را برای مدت کوتاهی روشن کند. بیشتر ستارگانی که ۸ برابر خورشید یا بیشتر، جرم دارند با یک #انفجار تماشایی از بین خواهند رفت.

@Sky_Pillars
#سوپرنووا یک انفجارِ عظیم #ستاره‌ای است و می‌تواند تمام کهکشان را برای مدت کوتاهی روشن کند. بیشتر ستارگانی که ۸ برابر خورشید یا بیشتر، جرم دارند با یک #انفجار تماشایی از بین خواهند رفت.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

لایه زیرین جو خورشید #فام‌سپهر نام دارد و ضخامتی بین ۴ تا ۱۳ هزار کیلومتر دارد. فام سپهر هزار بار #کم‌نورتر از لایه بالایی یا #سپهر است و فقط در موقع کسوف کامل خورشید قابل رویت است.

@Sky_Pillars
لایه زیرین جو خورشید #فام‌سپهر نام دارد و ضخامتی بین ۴ تا ۱۳ هزار کیلومتر دارد. فام سپهر هزار بار #کم‌نورتر از لایه بالایی یا #سپهر است و فقط در موقع کسوف کامل خورشید قابل رویت است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

جرم #زحل ۹۵ برابر زمین است و می‌توان ۷۶۴ زمین را درون خود جای دهد. مواد زمین بصورت فشرده در کنار هم قرار گرفته‌اند ولی زحل عمدتاً از #گاز و #مایع ساخته شده و می‌تواند روی آب شناور بماند.

@Sky_Pillars
جرم #زحل ۹۵ برابر زمین است و می‌توان ۷۶۴ زمین را درون خود جای دهد. مواد زمین بصورت فشرده در کنار هم قرار گرفته‌اند ولی زحل عمدتاً از #گاز و #مایع ساخته شده و می‌تواند روی آب شناور بماند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

درلبهٔ #ماه کوههایی وجود دارد که باعث میشود نور خورشید به سطح ماه نتابد چون سرعت حرکت خورشید در آسمان ماه کم است، زمان زیادی طول میکشد تا خورشید ازپشت موانع #طلوع، و سطح ماه را روشن کند.

@Sky_Pillars
درلبهٔ #ماه کوههایی وجود دارد که باعث میشود نور خورشید به سطح ماه نتابد چون سرعت حرکت خورشید در آسمان ماه کم است، زمان زیادی طول میکشد تا خورشید ازپشت موانع #طلوع، و سطح ماه را روشن کند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

زمانیکه جدایی زاویه‌ای #ماه و #خورشید به ۷ درجه برسد نخستین نور به سطح ماه می‌تابد و لبه باریکی از آن را روشن میکند. عوارضِ ماه ابتدا #هلال را قطعه قطعه کرده، ولی باگذشت زمان کامل میشود.

@Sky_Pillars
زمانیکه جدایی زاویه‌ای #ماه و #خورشید به ۷ درجه برسد نخستین نور به سطح ماه می‌تابد و لبه باریکی از آن را روشن میکند. عوارضِ ماه ابتدا #هلال را قطعه قطعه کرده، ولی باگذشت زمان کامل میشود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سطح #اروپا قمر یخی #مشتری حدود ۳۰ متر بالا و پایین میرود. اگر فقط یخ جامد در زیر سطح آن بود، تغییرات ارتفاع در سطح آن بیشتر از ۱ متر نمی شد. بنابراین باید یک #اقیانوس در زیر سطح آن باشد.

@Sky_Pillars
سطح #اروپا قمر یخی #مشتری حدود ۳۰ متر بالا و پایین میرود. اگر فقط یخ جامد در زیر سطح آن بود، تغییرات ارتفاع در سطح آن بیشتر از ۱ متر نمی شد. بنابراین باید یک #اقیانوس در زیر سطح آن باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اگر #حیات درنقطه‌ دیگری ازجهان وجود نداشته باشد، دراینصورت کره #زمین به عجیب‌ترین سیاره درهستی مبدل خواهد شد. درغیر اینصورت ما فقط یکی از میلیاردها گونه #هوشمند درجهان بیکران خواهیم بود.

@Sky_Pillars
اگر #حیات درنقطه‌ دیگری ازجهان وجود نداشته باشد، دراینصورت کره #زمین به عجیب‌ترین سیاره درهستی مبدل خواهد شد. درغیر اینصورت ما فقط یکی از میلیاردها گونه #هوشمند درجهان بیکران خواهیم بود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

حتی اگر #فرازمینی‌ها سعی داشته‌اند که خود را به ما نشان دهند، باز هم ممکن است ما در #زمان صحیح و در #فرکانس صحیح کاوش نکرده باشیم. این فرایند بیشتر به یافتن یک سوزن در انبار کاه می‌ماند.

@Sky_Pillars
حتی اگر #فرازمینی‌ها سعی داشته‌اند که خود را به ما نشان دهند، باز هم ممکن است ما در #زمان صحیح و در #فرکانس صحیح کاوش نکرده باشیم. این فرایند بیشتر به یافتن یک سوزن در انبار کاه می‌ماند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بعد از #آپولو۱۱ پنج بار دیگر انسان بر سطح #ماه فرود آمد و هر ۶ محل فرود در نیمه روبه زمینِ ماه صورت گرفت. دلیل آن هم این بود که ارتباط مستقیم میان زمین و نیمه #پنهان ماه ممکن نیست.

@Sky_Pillars
بعد از #آپولو۱۱ پنج بار دیگر انسان بر سطح #ماه فرود آمد و هر ۶ محل فرود در نیمه روبه زمینِ ماه صورت گرفت. دلیل آن هم این بود که ارتباط مستقیم میان زمین و نیمه #پنهان ماه ممکن نیست.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#سال_نوری برخلاف نام آن، واحد زمان نیست بلکه واحد #مسافت است. زمانیکه گفته می شود فاصله زمین تا ستاره آلفا سنتوری ۴.۴ سال نوری است یعنی مسافتی که نور در ۴.۴ سال طی میکند تا به زمین برسد.

@Sky_Pillars
#سال_نوری برخلاف نام آن، واحد زمان نیست بلکه واحد #مسافت است. زمانیکه گفته می شود فاصله زمین تا ستاره آلفا سنتوری ۴.۴ سال نوری است یعنی مسافتی که نور در ۴.۴ سال طی میکند تا به زمین برسد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این دستاورد بزرگی برای بشر بود که یک فضاپیما با نام #روزِتا حدود ۱۰ سال دنباله دار #67P را تعقیب، و در فاصله ۵۰۰ میلیون کیلومتری از زمین، کاوشگر خود با نام #فیله را روی آن فرود آورد.

@Sky_Pillars
این دستاورد بزرگی برای بشر بود که یک فضاپیما با نام #روزِتا حدود ۱۰ سال دنباله دار #67P را تعقیب، و در فاصله ۵۰۰ میلیون کیلومتری از زمین، کاوشگر خود با نام #فیله را روی آن فرود آورد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

مقایسه دنباله دار #67P با ایالت #کارولینا یکی از ایالات جنوبی آمریکا. 
این دنباله‌دار متعلق به کمربند #کویپر بوده و با تناوب مداری ۶.۴۵ سال، عمری حدود ۴ میلیارد سال دارد. 

@Sky_Pillars
مقایسه دنباله دار #67P با ایالت #کارولینا یکی از ایالات جنوبی آمریکا.
این دنباله‌دار متعلق به کمربند #کویپر بوده و با تناوب مداری ۶.۴۵ سال، عمری حدود ۴ میلیارد سال دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در بین سیارات منظومه شمسی #مریخ تنها سیاره‌ای است که سطح آن با چشم قابل مشاهده است. #عطارد همیشه نزدیک خورشید است، سطح #زهره همیشه با ابر پوشیده شده و #مشتری و #زحل هم سطح جامد ندارند.

@Sky_Pillars
در بین سیارات منظومه شمسی #مریخ تنها سیاره‌ای است که سطح آن با چشم قابل مشاهده است. #عطارد همیشه نزدیک خورشید است، سطح #زهره همیشه با ابر پوشیده شده و #مشتری و #زحل هم سطح جامد ندارند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این تصویر توسط مدارگرد #مریخ و در نزدیکی دهانه #هیل به ثبت رسیده است. این تصویر گویای ویژگی‌های جالبی از جمله #آبراه‌ها، خطوط جدید در شیبِ دهانه و منطقه وسیعی از خروج یخ‌ها می‌باشد.

@Sky_Pillars
این تصویر توسط مدارگرد #مریخ و در نزدیکی دهانه #هیل به ثبت رسیده است. این تصویر گویای ویژگی‌های جالبی از جمله #آبراه‌ها، خطوط جدید در شیبِ دهانه و منطقه وسیعی از خروج یخ‌ها می‌باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل ازگذشته درآسمان زمین قابل رویت بودند. درسمت چپ نقطه سرخ درخشان #مریخ است. #زحل درنور کهکشان راه شیری غوطه ور شده و #مشتری دربالای افق درسمت راست قرار دارد.

@Sky_Pillars
عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل ازگذشته درآسمان زمین قابل رویت بودند. درسمت چپ نقطه سرخ درخشان #مریخ است. #زحل درنور کهکشان راه شیری غوطه ور شده و #مشتری دربالای افق درسمت راست قرار دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تنها #فاصله مناسب نمی‌تواند منجربه شکل‌گیری #آب_مایع شود، حتی اگر یک سیاره به قدری از ستاره خود دور باشد که هیچ حرارتی از آن دریافت نکند، بازهم میتواند آب مایع را در #زیرسطح خود حفظ کند.

@Sky_Pillars
تنها #فاصله مناسب نمی‌تواند منجربه شکل‌گیری #آب_مایع شود، حتی اگر یک سیاره به قدری از ستاره خود دور باشد که هیچ حرارتی از آن دریافت نکند، بازهم میتواند آب مایع را در #زیرسطح خود حفظ کند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

درنخستین روزهای تولد #مریخ، آب مایع در همه جای آن پراکنده بوده و علیرغم فاصله زیاد از خورشید، بمباران‌های #شهاب‌سنگی و فعالیتهای آتش فشانی این سیاره را گرم، و مانع از #یخ زدن آب می‌شدند.

@Sky_Pillars
درنخستین روزهای تولد #مریخ، آب مایع در همه جای آن پراکنده بوده و علیرغم فاصله زیاد از خورشید، بمباران‌های #شهاب‌سنگی و فعالیتهای آتش فشانی این سیاره را گرم، و مانع از #یخ زدن آب می‌شدند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

با پایان یافتن بمباران شهاب سنگها و از دست رفتن تدریجی جوِ #مریخ به سبب گرانش و فعالیتهای آتش فشانی کم آن، فشار جو چنان کم شد که آبهای سطحی یا یخ زدند یا به صورت بخار در جو تصعید شدند.

@Sky_Pillars
با پایان یافتن بمباران شهاب سنگها و از دست رفتن تدریجی جوِ #مریخ به سبب گرانش و فعالیتهای آتش فشانی کم آن، فشار جو چنان کم شد که آبهای سطحی یا یخ زدند یا به صورت بخار در جو تصعید شدند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دانشمندان برای اولین بار موفق شدند خرج گازهای حاصل از یک ستاره بلعیده شده توسط یک #ابرسیاهچاله درفاصله ۱۵۰ میلیون سال نوری را به ثبت برسانند. جرم این سیاهچاله ۲۰ میلیون برابر خورشید است.

@Sky_Pillars
دانشمندان برای اولین بار موفق شدند خرج گازهای حاصل از یک ستاره بلعیده شده توسط یک #ابرسیاهچاله درفاصله ۱۵۰ میلیون سال نوری را به ثبت برسانند. جرم این سیاهچاله ۲۰ میلیون برابر خورشید است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

یک راه تامین سوخت موشکها و برگشت مسافران از #مریخ، تاسیس نیروگاهی است که دی اکسیدکربن مریخ را با هیدروژن برده شده از زمین ترکیب، و با تولید متان و آب، اکسیژن و سوخت اکسیدکننده تولید کند.

@Sky_Pillars
یک راه تامین سوخت موشکها و برگشت مسافران از #مریخ، تاسیس نیروگاهی است که دی اکسیدکربن مریخ را با هیدروژن برده شده از زمین ترکیب، و با تولید متان و آب، اکسیژن و سوخت اکسیدکننده تولید کند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

فضاپیمای #جونو که در سال ۲۰۱۱ جهت برسی سیارهٔ #مشتری به فضا پرتاب شد، رکورد #سریعترین سازه دست بشر را به خود اختصاص داد. سرعت این فضاپیما در لحظه پرتاب حدود ۲۶۵ هزار کیلومتر بر ساعت بود.

@Sky_Pillars
فضاپیمای #جونو که در سال ۲۰۱۱ جهت برسی سیارهٔ #مشتری به فضا پرتاب شد، رکورد #سریعترین سازه دست بشر را به خود اختصاص داد. سرعت این فضاپیما در لحظه پرتاب حدود ۲۶۵ هزار کیلومتر بر ساعت بود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سیارهٔ #پروکسیما_بی در فاصله ۴۰ تریلیون کیلومتری از زمین، یک سیاره صخره‌ای با دمایی در محدوده ۹۰- تا ۳۰ درجه سلسیوس است و دانشمندان امید زیادی به #حیات فرازمینی در این سیاره دارند.

@Sky_Pillars
سیارهٔ #پروکسیما_بی در فاصله ۴۰ تریلیون کیلومتری از زمین، یک سیاره صخره‌ای با دمایی در محدوده ۹۰- تا ۳۰ درجه سلسیوس است و دانشمندان امید زیادی به #حیات فرازمینی در این سیاره دارند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اگرچه سیارهٔ #پروکسیما_بی درمنطقه زیست‌پذیر و نزدیک‌ترین سیاره فراخورشیدی به زمین است، ولی سفر به این سیاره در فاصله ۴.۲ سال نوری با سرعت فضاپیمای #جونو، حدود ۱۷ هزار سال طول خواهد کشید!

@Sky_Pillars
اگرچه سیارهٔ #پروکسیما_بی درمنطقه زیست‌پذیر و نزدیک‌ترین سیاره فراخورشیدی به زمین است، ولی سفر به این سیاره در فاصله ۴.۲ سال نوری با سرعت فضاپیمای #جونو، حدود ۱۷ هزار سال طول خواهد کشید!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دریای باران ۳.۸ میلیارد سال پیش در #ماه بوجود آمد. برخورد یک #شهاب‌سنگ حوضه‌ای عظیم را شکل داد و مواد را به بخشهای سمت نزدیک ماه پرتاب کرد. چند میلیارد سال بعد این دهانه با #گدازه پر شد.

@Sky_Pillars
دریای باران ۳.۸ میلیارد سال پیش در #ماه بوجود آمد. برخورد یک #شهاب‌سنگ حوضه‌ای عظیم را شکل داد و مواد را به بخشهای سمت نزدیک ماه پرتاب کرد. چند میلیارد سال بعد این دهانه با #گدازه پر شد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

نقطه تاریک بیضوی در #نپتون قطری اندازه کره زمین دارد، این حفره درون ابرهایی از متان قرار دارد و #طوفان‌هایی باسرعت ۲۴۰۰ کیلومتر برساعت در آن بزرگترین طوفان‌های منظومه شمسی را شکل می‌دهد.

@Sky_Pillars
نقطه تاریک بیضوی در #نپتون قطری اندازه کره زمین دارد، این حفره درون ابرهایی از متان قرار دارد و #طوفان‌هایی باسرعت ۲۴۰۰ کیلومتر برساعت در آن بزرگترین طوفان‌های منظومه شمسی را شکل می‌دهد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

طوفان بیضوی #نپتون از کریستالهای یخ زده #متان تشکیل شده و هر ۳۶ ساعت یکبار بدور نپتون می چرخد. این طوفان با نزدیک شدن به #استوا ناپدید شده و درنقاطی دیگر مجددا طوفان‌هایی را فعال می‌کند.

@Sky_Pillars
طوفان بیضوی #نپتون از کریستالهای یخ زده #متان تشکیل شده و هر ۳۶ ساعت یکبار بدور نپتون می چرخد. این طوفان با نزدیک شدن به #استوا ناپدید شده و درنقاطی دیگر مجددا طوفان‌هایی را فعال می‌کند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

با استفاده از تلسکوپ می‌­توان هر ۷ سال یکبار حلقه­‌های #زحل را کاملا از روبرو دید.حلقه‌های زحل در همان صفحه‌ای که زحل به دور خورشید می­‌چرخد، با #انحراف زاویه‌ای ۲۶ درجه گردش می‌کنند.

@Sky_Pillars
با استفاده از تلسکوپ می‌­توان هر ۷ سال یکبار حلقه­‌های #زحل را کاملا از روبرو دید.حلقه‌های زحل در همان صفحه‌ای که زحل به دور خورشید می­‌چرخد، با #انحراف زاویه‌ای ۲۶ درجه گردش می‌کنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

امروزه سیاره #مریخ یک سرزمین سرد و بی‌ثمر است ولی قبلا به این شکل نبوده است. کاوشگر #کنجکاوی و مدارگرد مریخ نشان میدهند دره‌ها و آبراه‌ها طی هزاران سال توسط آب مایع دچار #فرسایش شده‌اند.

@Sky_Pillars
امروزه سیاره #مریخ یک سرزمین سرد و بی‌ثمر است ولی قبلا به این شکل نبوده است. کاوشگر #کنجکاوی و مدارگرد مریخ نشان میدهند دره‌ها و آبراه‌ها طی هزاران سال توسط آب مایع دچار #فرسایش شده‌اند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

رگه‌های تیره روی #تریتون قمر نپتون بدلیل فوران #نیتروژن یخ زده از زیرسطح آن است. این گازها تا ۸ کیلومتر برفراز سطح فوران، و درمسیر بادها تا ۱۵۰ کیلومتر در جو رقیق تریتون پراکنده می‌شوند.

@Sky_Pillars
رگه‌های تیره روی #تریتون قمر نپتون بدلیل فوران #نیتروژن یخ زده از زیرسطح آن است. این گازها تا ۸ کیلومتر برفراز سطح فوران، و درمسیر بادها تا ۱۵۰ کیلومتر در جو رقیق تریتون پراکنده می‌شوند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

فواصل #میان_ستاره‌ای بسی بیشتر از فواصل #میان_سیاره‌ای است.برای درک بهتر اگر تصور کنیم زمین درفاصله ۱ متریِ خورشید قرار دارد، نزدیکترین ستاره ۲۷۰ کیلومتر #دورتر از زمین قرار خواهد گرفت!

@Sky_Pillars
فواصل #میان_ستاره‌ای بسی بیشتر از فواصل #میان_سیاره‌ای است.برای درک بهتر اگر تصور کنیم زمین درفاصله ۱ متریِ خورشید قرار دارد، نزدیکترین ستاره ۲۷۰ کیلومتر #دورتر از زمین قرار خواهد گرفت!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بیشتر موادی که ما از #کهکشان‌ها می‌بینیم شامل ستاره‌ها و ابرهای گازی درقسمت دیسک بوده، ولی بیشتر جرم بصورت #نامرئی در یک هاله کروی در اطراف آن قرارگرفته است این بخش #ماده_تاریک نام دارد.

@Sky_Pillars
بیشتر موادی که ما از #کهکشان‌ها می‌بینیم شامل ستاره‌ها و ابرهای گازی درقسمت دیسک بوده، ولی بیشتر جرم بصورت #نامرئی در یک هاله کروی در اطراف آن قرارگرفته است این بخش #ماده_تاریک نام دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اطلاعات جمع‌آوری شده از کاوشگر #کنجکاوی در #مریخ نشان میدهد حدود ۳ میلیون سال پیش، این سیاره دارای رودخانه‌هایی مملو از آب مایع بوده، ولی خشک و بی ثمر شدن آن دانشمندان را متحیر کرده است.

@Sky_Pillars
اطلاعات جمع‌آوری شده از کاوشگر #کنجکاوی در #مریخ نشان میدهد حدود ۳ میلیون سال پیش، این سیاره دارای رودخانه‌هایی مملو از آب مایع بوده، ولی خشک و بی ثمر شدن آن دانشمندان را متحیر کرده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دانشمندان معتقدند گاز #متان انباشته شده در خاک #مریخ و گاز به دام افتاده درزیر لایه‌های یخی، در اتمسفر این سیاره آزاد شده و با گرم کردن و ذوب یخ‌ها، منجر به شکل‌گیری #رودخانه‌ها شده است.

@Sky_Pillars
دانشمندان معتقدند گاز #متان انباشته شده در خاک #مریخ و گاز به دام افتاده درزیر لایه‌های یخی، در اتمسفر این سیاره آزاد شده و با گرم کردن و ذوب یخ‌ها، منجر به شکل‌گیری #رودخانه‌ها شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

گاز #متان در جو #مريخ نمی‌تواند بیشتر از چند قرن دوام بیاورد و اگر وجود آن در جو مریخ قطعی باشد، این گاز باید یا ازطریق دنباله‌دارها یا آتشفشان‌های فعال و یا نوعی #حیات درمریخ تامین شود.

@Sky_Pillars
گاز #متان در جو #مريخ نمی‌تواند بیشتر از چند قرن دوام بیاورد و اگر وجود آن در جو مریخ قطعی باشد، این گاز باید یا ازطریق دنباله‌دارها یا آتشفشان‌های فعال و یا نوعی #حیات درمریخ تامین شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#بادهای قدرتمند یک ستاره در این #حباب کیهانی، پوسته‌ای ازگازهای درخشان به قطر ۷۱۰۰ سال نوری درفضا ایجاد کرده است. جرم ستاره این حباب ۴۵ برابر خورشید و چندصد هزار برابر آن #درخشندگی دارد.

@Sky_Pillars
#بادهای قدرتمند یک ستاره در این #حباب کیهانی، پوسته‌ای ازگازهای درخشان به قطر ۷۱۰۰ سال نوری درفضا ایجاد کرده است. جرم ستاره این حباب ۴۵ برابر خورشید و چندصد هزار برابر آن #درخشندگی دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

هر نقطه روشنی که شما درآسمان مشاهده کنید ستاره‌شناسان #سیاره‌ای درحوالی آن یافته‌اند. سیاره عجیب #کپلر۱۶بی قطری اندازه #زحل دارد و درفاصله ۲۰۰ سال نوری، در اطراف دو ستاره می‌چرخد.

@Sky_Pillars
هر نقطه روشنی که شما درآسمان مشاهده کنید ستاره‌شناسان #سیاره‌ای درحوالی آن یافته‌اند. سیاره عجیب #کپلر۱۶بی قطری اندازه #زحل دارد و درفاصله ۲۰۰ سال نوری، در اطراف دو ستاره می‌چرخد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

فواصل بین #کهکشانی بسی بزرگتر از فواصل میان #ستاره‌ای است. یعنی اگر ستاره آلفا سنتوری در فاصله ۱ متری از خورشید قرار گیرد، کهکشان همسایه #آندرومدا ۵۸۰ کیلومتر دورتر قرار می‌گیرد!

@Sky_Pillars
فواصل بین #کهکشانی بسی بزرگتر از فواصل میان #ستاره‌ای است. یعنی اگر ستاره آلفا سنتوری در فاصله ۱ متری از خورشید قرار گیرد، کهکشان همسایه #آندرومدا ۵۸۰ کیلومتر دورتر قرار می‌گیرد!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#دونالدپتی فضانورد آمریکایی ۳،۰۸۸ بار در ایستگاه فضایی، مدار زمین را طی کرد. این شخص پس از بازگشت به زمین بدنش قادر به تحمل هیچ یک از فعالیت‌های بدنی و روزمره، در #گرانش نرمال زمین نبود.

@Sky_Pillars
#دونالدپتی فضانورد آمریکایی ۳،۰۸۸ بار در ایستگاه فضایی، مدار زمین را طی کرد. این شخص پس از بازگشت به زمین بدنش قادر به تحمل هیچ یک از فعالیت‌های بدنی و روزمره، در #گرانش نرمال زمین نبود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#اریس باقطر ۲۴۰۰ کیلومتر بزرگترین #کوتوله منظومه شمسی است و ۵۶۰ سال طول میکشد تا یکبار به دور خورشید بچرخد. سطح این کوتوله از یخ، متان و نیتروژن تشکیل شده و دارای یک اتمسفر #یخ‌زده است.

@Sky_Pillars
#اریس باقطر ۲۴۰۰ کیلومتر بزرگترین #کوتوله منظومه شمسی است و ۵۶۰ سال طول میکشد تا یکبار به دور خورشید بچرخد. سطح این کوتوله از یخ، متان و نیتروژن تشکیل شده و دارای یک اتمسفر #یخ‌زده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بازآلدرین فضانورد #آپولو۱۱ اظهار کرد من درهنگام فرود برسطح ماه #نوری در بیرون از پنجره مشاهده کردم که همراه با ما در کنار سفینه حرکت میکرد و ساختارش هیچ شباهتی به سازه‌های زمینی نداشت.

@Sky_Pillars
بازآلدرین فضانورد #آپولو۱۱ اظهار کرد من درهنگام فرود برسطح ماه #نوری در بیرون از پنجره مشاهده کردم که همراه با ما در کنار سفینه حرکت میکرد و ساختارش هیچ شباهتی به سازه‌های زمینی نداشت.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#فرازمینی‌ها در کهکشان راه شیری وجود دارند و با وجود میلیاردها کهکشان، احتمال وجود آنها به #قطعیت تبدیل خواهد شد. تنها مشکل فواصل بسیار دور درحد چند ده تا چندصد سال نوری با آنها می‌باشد.

@Sky_Pillars
#فرازمینی‌ها در کهکشان راه شیری وجود دارند و با وجود میلیاردها کهکشان، احتمال وجود آنها به #قطعیت تبدیل خواهد شد. تنها مشکل فواصل بسیار دور درحد چند ده تا چندصد سال نوری با آنها می‌باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این عکس درسال ۱۹۶۹ توسط فضانوردان #آپولو۱۱ گرفته شده و #آلدرین درحال گشودن یک ورقه فویل می‌باشد که جهت جمع آوری نمونه ذرات حاصل از #بادهای خورشیدی، آن را درمعرض نور خورشید قرار داده است.

@Sky_Pillars
این عکس درسال ۱۹۶۹ توسط فضانوردان #آپولو۱۱ گرفته شده و #آلدرین درحال گشودن یک ورقه فویل می‌باشد که جهت جمع آوری نمونه ذرات حاصل از #بادهای خورشیدی، آن را درمعرض نور خورشید قرار داده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این عکس درسال ۱۹۶۹ توسط فضانوردان #آپولو۱۱ گرفته شده و #آلدرین درحال گشودن یک ورقه فویل می‌باشد که جهت جمع آوری نمونه ذرات حاصل از #بادهای خورشیدی، آن را درمعرض نور خورشید قرار داده است.

@Sky_Pillars
این عکس درسال ۱۹۶۹ توسط فضانوردان #آپولو۱۱ گرفته شده و #آلدرین درحال گشودن یک ورقه فویل می‌باشد که جهت جمع آوری نمونه ذرات حاصل از #بادهای خورشیدی، آن را درمعرض نور خورشید قرار داده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#غولهای‌گازی دنیاهایی با آب و هوایی عجیب هستند. برخلاف سیارات #خاکی، سطح این سیارات یخ یا صخره نیست، بلکه #ابر و #گاز است و مدام درآنها طوفان‌هایی سرد و بادهایی مافوق صوت، درحال وزش است.

@Sky_Pillars
#غولهای‌گازی دنیاهایی با آب و هوایی عجیب هستند. برخلاف سیارات #خاکی، سطح این سیارات یخ یا صخره نیست، بلکه #ابر و #گاز است و مدام درآنها طوفان‌هایی سرد و بادهایی مافوق صوت، درحال وزش است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#اتمسفر سیارات گازی، هیچ سطح جامدی به عنوان تکیه گاه ندارند. و خودشان از اتمسفر محافظت می‌کنند. #فشار بالا در اعماق جو مانند فونداسیون در مقابل #جاذبه می‌ایستد و اتمسفر را متعادل میکند. 

@Sky_Pillars
#اتمسفر سیارات گازی، هیچ سطح جامدی به عنوان تکیه گاه ندارند. و خودشان از اتمسفر محافظت می‌کنند. #فشار بالا در اعماق جو مانند فونداسیون در مقابل #جاذبه می‌ایستد و اتمسفر را متعادل میکند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

هیچ نقطه مشترکی بین جسم #جامد و #گاز وجود ندارد و شما قادر نیستید درهیچ بخشی از یک #غول_گازی بایستید. دانشمندان برای اندازه گیری #ارتفاع نیز از نقطه‌ای بافشار مرجع ۱ بار استفاده میکنند.

@Sky_Pillars
هیچ نقطه مشترکی بین جسم #جامد و #گاز وجود ندارد و شما قادر نیستید درهیچ بخشی از یک #غول_گازی بایستید. دانشمندان برای اندازه گیری #ارتفاع نیز از نقطه‌ای بافشار مرجع ۱ بار استفاده میکنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

شبهای #زحل واقعاً دیدنی است. حلقه‌ها در غروبِ آسمان این سیاره درامتداد ستونهایی از ابر و بخارِ #آمونیاک کشیده شده و به نظر می‌رسد حلقه‌ها در بالای افق در یک جو غلیظ دچار #خمیدگی شده‌اند.

@Sky_Pillars
شبهای #زحل واقعاً دیدنی است. حلقه‌ها در غروبِ آسمان این سیاره درامتداد ستونهایی از ابر و بخارِ #آمونیاک کشیده شده و به نظر می‌رسد حلقه‌ها در بالای افق در یک جو غلیظ دچار #خمیدگی شده‌اند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کهکشان #NGC3627 درفاصله ۳۰میلیون سال نوری از زمین قرار دارد. تلسکوپهای چاندرا، اسپیتزر و هابل موفق شدند تصویری از #ابرسیاهچاله این کهکشان ثبت کنند که درحال بلعیدن مواد اطراف خود می‌باشد.

@Sky_Pillars
کهکشان #NGC3627 درفاصله ۳۰میلیون سال نوری از زمین قرار دارد. تلسکوپهای چاندرا، اسپیتزر و هابل موفق شدند تصویری از #ابرسیاهچاله این کهکشان ثبت کنند که درحال بلعیدن مواد اطراف خود می‌باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#تیتان یکی از اقمار #زحل، دومین قمر بزرگ منظومه شمسی و به عنوان بهترین کاندید وجود #حیات، درحال مطالعه است. اتمسفر تیتان حتی از زمین ضخیم‌تر، و دارای فشار جوی حدود ۱.۵ برابر زمین است.

@Sky_Pillars
#تیتان یکی از اقمار #زحل، دومین قمر بزرگ منظومه شمسی و به عنوان بهترین کاندید وجود #حیات، درحال مطالعه است. اتمسفر تیتان حتی از زمین ضخیم‌تر، و دارای فشار جوی حدود ۱.۵ برابر زمین است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

نیروی گرانش #مشتری، اروپا و گانیمد مدام قمر #آیو را کشیده و پس می‌زنند و پوسته آن را جلو و عقب می‌کنند. این نیروی کششی درون این قمر را داغ، و فعال‌ترین #آتشفشان‌ها را در آن ایجاد می‌کند.

@Sky_Pillars
نیروی گرانش #مشتری، اروپا و گانیمد مدام قمر #آیو را کشیده و پس می‌زنند و پوسته آن را جلو و عقب می‌کنند. این نیروی کششی درون این قمر را داغ، و فعال‌ترین #آتشفشان‌ها را در آن ایجاد می‌کند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

آرایه تلسکوپ #آلن پیچیده‌ترین پروژه با ۳۵۰ دیش رادیویی است که با یک میدان دید وسیع کار می‌کنند و هدف آنها آزمایش ستارگانی است تا سیگنالهایی تولید کند که منجر به کشف #هوش_فرازمینی‌ها شود.

@Sky_Pillars
آرایه تلسکوپ #آلن پیچیده‌ترین پروژه با ۳۵۰ دیش رادیویی است که با یک میدان دید وسیع کار می‌کنند و هدف آنها آزمایش ستارگانی است تا سیگنالهایی تولید کند که منجر به کشف #هوش_فرازمینی‌ها شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

منظومهٔ شمسی ما حدود ۴.۶ میلیارد سال قبل درلبه کهکشان راه شیری، و در یکی از #بازوهای مارپیچی آن شکل گرفت. از زمان شکل‌گیری، منظومه ما بطور تقریبی ۲۰ بار حول مرکز راه شیری #گردش کرده است.

@Sky_Pillars
منظومهٔ شمسی ما حدود ۴.۶ میلیارد سال قبل درلبه کهکشان راه شیری، و در یکی از #بازوهای مارپیچی آن شکل گرفت. از زمان شکل‌گیری، منظومه ما بطور تقریبی ۲۰ بار حول مرکز راه شیری #گردش کرده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

قمر #میماس نزدیکترین قمر به زحل است و در بین حلقه های A و B آن قرار دارد. این قمر دارای یک دهانه بزرگ آتشفشانی با نام #هرشل است، که حدود ۵ کیلومتر ارتفاع و عمقی حدود ۱۰ کیلومتر دارد.

@Sky_Pillars
قمر #میماس نزدیکترین قمر به زحل است و در بین حلقه های A و B آن قرار دارد. این قمر دارای یک دهانه بزرگ آتشفشانی با نام #هرشل است، که حدود ۵ کیلومتر ارتفاع و عمقی حدود ۱۰ کیلومتر دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#دهانه‌های برخوردی کم درسطح سیاره #زهره، ترکیبات شیمیایی ابرهای آن و سطح جوانش وجود #آتشفشان‌های فعالی را در سطح این سیاره نشان می‌دهد که از ۱۰۰ میلیون سال گذشته تاکنون شکل گرفته‌اند.

@Sky_Pillars
#دهانه‌های برخوردی کم درسطح سیاره #زهره، ترکیبات شیمیایی ابرهای آن و سطح جوانش وجود #آتشفشان‌های فعالی را در سطح این سیاره نشان می‌دهد که از ۱۰۰ میلیون سال گذشته تاکنون شکل گرفته‌اند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کوچک بودن اقمار #فوبوس و #دیموس در مدار #مریخ، و تاثیر جاذبه شدید مشتری بر این سیاره، باعث برهم خوردن ثبات آن شده و باعث می‌شود محور انحراف مریخ بر خلاف زمین بین ۰ تا ۸۰ درجه تابیده شود.

@Sky_Pillars
کوچک بودن اقمار #فوبوس و #دیموس در مدار #مریخ، و تاثیر جاذبه شدید مشتری بر این سیاره، باعث برهم خوردن ثبات آن شده و باعث می‌شود محور انحراف مریخ بر خلاف زمین بین ۰ تا ۸۰ درجه تابیده شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

چهار #غول‌گازی منظومه شمسی به خاطر فاصله زیاد ازخورشید، دنیاهای بسیار سردی هستند. جالب است بدانید نورخورشید درمدت ۸دقیقه به زمین میرسد درحالیکه بیش از ۴ساعت طول می‌کشد تا به #نپتون برسد.

@Sky_Pillars
چهار #غول‌گازی منظومه شمسی به خاطر فاصله زیاد ازخورشید، دنیاهای بسیار سردی هستند. جالب است بدانید نورخورشید درمدت ۸دقیقه به زمین میرسد درحالیکه بیش از ۴ساعت طول می‌کشد تا به #نپتون برسد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

وقتی انحراف محور #مریخ کم میشود قطبهای آن در یک #یخبندان عمیق چندهزار ساله فرو میروند، با افزایش دی اکسیدکربن یخ زده درقطبها، جوِ مریخ #رقیق و باعث کاهش فشار و اثر گلخانه‌ای در آن میشود.

@Sky_Pillars
وقتی انحراف محور #مریخ کم میشود قطبهای آن در یک #یخبندان عمیق چندهزار ساله فرو میروند، با افزایش دی اکسیدکربن یخ زده درقطبها، جوِ مریخ #رقیق و باعث کاهش فشار و اثر گلخانه‌ای در آن میشود.

@Sky_Pillars