ستونهای آسمان
عنوان گروه یا کانال:

ستونهای آسمان


توضیحات: ♻ مطالب این کانال با ترجمه مستقیم از کتب زبان اصلی و سایت ناسا در اختیار شما قرار می گیرد. ♻ کد شامد: 1-1-716772-61-2-2 ? کتابخانه نجوم: @Astrobooks ? تعرفه تبلیغات: @SkyPillar
شناسه: Sky_Pillars@
تعداد اعضا: 46742
ستونهای آسمان

کهکشان #راه‌شیری و #آندرومدا با سرعت ۳۰۰ هزار کیلومتر برساعت درحال نزدیک شدن به همدیگر هستند. ولی جای نگرانی نیست زیرا بافاصله‌ای که دارند، چند میلیارد سال طول میکشد تا بهم #برخورد کنند.

@Sky_Pillars
کهکشان #راه‌شیری و #آندرومدا با سرعت ۳۰۰ هزار کیلومتر برساعت درحال نزدیک شدن به همدیگر هستند. ولی جای نگرانی نیست زیرا بافاصله‌ای که دارند، چند میلیارد سال طول میکشد تا بهم #برخورد کنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#نور برای حرکت درفضا به زمان نیاز دارد و هرقدر به فواصل دورتری نگاه کنیم به همان میزان به #گذشته دورتری نگاه کرده‌ایم. درحقیقت فاصله ۱۳.۷ میلیارد سال نوری یعنی زمان ۱۳.۷ میلیارد سال قبل.

@Sky_Pillars
#نور برای حرکت درفضا به زمان نیاز دارد و هرقدر به فواصل دورتری نگاه کنیم به همان میزان به #گذشته دورتری نگاه کرده‌ایم. درحقیقت فاصله ۱۳.۷ میلیارد سال نوری یعنی زمان ۱۳.۷ میلیارد سال قبل.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کهکشان‌ راه شیری درجهت صورت فلکی #کمان هم عریض‌تر به نظر می‌رسد و هم #پرنورتر، زیرا زمانی که در این جهت به آن نگاه می‌کنیم دراصل داریم به #برآمدگی و #سیاهچالهٔ مرکزی آن نگاه می‌کنیم.

@Sky_Pillars
کهکشان‌ راه شیری درجهت صورت فلکی #کمان هم عریض‌تر به نظر می‌رسد و هم #پرنورتر، زیرا زمانی که در این جهت به آن نگاه می‌کنیم دراصل داریم به #برآمدگی و #سیاهچالهٔ مرکزی آن نگاه می‌کنیم.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

۲۶ هزار سال طول می‌کشد تا #محور چرخش زمین °۲۳.۵ تغییر کند. این تغییر هرگز روی الگوی #فصلها درزمین اثری نمی‌گذارد بلکه باعث تغییر مکان #ستاره‌قطبی، #انقلاب‌ها و #اعتدال‌ها در زمین می‌شود.

@Sky_Pillars
۲۶ هزار سال طول می‌کشد تا #محور چرخش زمین °۲۳.۵ تغییر کند. این تغییر هرگز روی الگوی #فصلها درزمین اثری نمی‌گذارد بلکه باعث تغییر مکان #ستاره‌قطبی، #انقلاب‌ها و #اعتدال‌ها در زمین می‌شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این تصویر اثر کشش قمر #پرومتئوس زحل روی حلقه F را نشان میدهد و در پایین و سمت چپ حلقه این اثر هنوز بجا مانده است. درهمین حال قمر #پاندورا درفراسوی حلقه، لبه بیرونی آنرا مجدداً شکل میدهد.

@Sky_Pillars
این تصویر اثر کشش قمر #پرومتئوس زحل روی حلقه F را نشان میدهد و در پایین و سمت چپ حلقه این اثر هنوز بجا مانده است. درهمین حال قمر #پاندورا درفراسوی حلقه، لبه بیرونی آنرا مجدداً شکل میدهد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بیشتر مردم تصور می‌کنند دقیقا سرظهر #خورشید دربالای سر آنها قرار میگیرد، ولی بهتر است بدانید بجز مختصات °۲۳.۵ جنوب و °۲۳.۵ شمال، هرگز نمی‌تواند خورشید را جای دیگری، بالای سر مشاهد کرد.

@Sky_Pillars
بیشتر مردم تصور می‌کنند دقیقا سرظهر #خورشید دربالای سر آنها قرار میگیرد، ولی بهتر است بدانید بجز مختصات °۲۳.۵ جنوب و °۲۳.۵ شمال، هرگز نمی‌تواند خورشید را جای دیگری، بالای سر مشاهد کرد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

قمر #دافنیس زحل یک تکه سنگ درحدود ۹ کیلومتر است ولی جاذبه آن درحدی هست که روی حلقه‌ها اثر بگذارد. زمانی که این قمر درون شکاف #کی‌لر حرکت میکند امواجی حدود ۱ کیلومتر درحلقه A ایجاد میکند.

@Sky_Pillars
قمر #دافنیس زحل یک تکه سنگ درحدود ۹ کیلومتر است ولی جاذبه آن درحدی هست که روی حلقه‌ها اثر بگذارد. زمانی که این قمر درون شکاف #کی‌لر حرکت میکند امواجی حدود ۱ کیلومتر درحلقه A ایجاد میکند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

انیشتن دریافت #جرم نوعی انرژی پتانسیل است. طبق این رابطه که در آن m جرم ماده و c سرعت نور است، انرژی آزاد شده از تبدیل ۱۰۰ گرم #ماده به #انرژی، معادل یک مگاتن بمب هیدروژنی خواهد بود.

@Sky_Pillars
انیشتن دریافت #جرم نوعی انرژی پتانسیل است. طبق این رابطه که در آن m جرم ماده و c سرعت نور است، انرژی آزاد شده از تبدیل ۱۰۰ گرم #ماده به #انرژی، معادل یک مگاتن بمب هیدروژنی خواهد بود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اثر #دوپلر بیان میکند یک جسم باچه سرعتی به ما نزدیک یا ازما دور می‌شود. جسمی که به ما نزدیک می‌شود خطوط #طیف آن بسمت طول موج #کوتاهتر وجسمی که دور می‌شود بسمت طول موج #بلندتر حرکت میکند.

@Sky_Pillars
اثر #دوپلر بیان میکند یک جسم باچه سرعتی به ما نزدیک یا ازما دور می‌شود. جسمی که به ما نزدیک می‌شود خطوط #طیف آن بسمت طول موج #کوتاهتر وجسمی که دور می‌شود بسمت طول موج #بلندتر حرکت میکند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

جهت جلوگیری از مشکلات حاصل از #آلودگی‌نوری، تلسکوپهای فضایی دربالای اتمسفر زمین قرار میگیرند، زیرا اتمسفر زمین باعث #اعوجاج نور شده و بسیاری از طول موجهای نوری نمیتوانند درآن #نفوذ کنند.

@Sky_Pillars
جهت جلوگیری از مشکلات حاصل از #آلودگی‌نوری، تلسکوپهای فضایی دربالای اتمسفر زمین قرار میگیرند، زیرا اتمسفر زمین باعث #اعوجاج نور شده و بسیاری از طول موجهای نوری نمیتوانند درآن #نفوذ کنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این عکس توسط ماهواره #DSO در سه طول موج فرابنفش از خورشید به ثبت رسیده است. این طول موجها درتاج خورشید موادی با دماهای مختلف را آشکار، و چهرهٔ‌ کاملاً متفاوتی از #خورشید نمایان کرده است.

@Sky_Pillars
این عکس توسط ماهواره #DSO در سه طول موج فرابنفش از خورشید به ثبت رسیده است. این طول موجها درتاج خورشید موادی با دماهای مختلف را آشکار، و چهرهٔ‌ کاملاً متفاوتی از #خورشید نمایان کرده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این عکس توسط ماهواره #ASTER ناسا از فوران کوههای آتشفشانی درجزایر هاوایی به ثبت رسیده است. نفوذ #گدازه‌ها درشیارها، و انتشار مقادیر زیادی گاز دی اکسید #گوگرد درمنطقه بوضوح مشاهده می‌شود.

@Sky_Pillars
این عکس توسط ماهواره #ASTER ناسا از فوران کوههای آتشفشانی درجزایر هاوایی به ثبت رسیده است. نفوذ #گدازه‌ها درشیارها، و انتشار مقادیر زیادی گاز دی اکسید #گوگرد درمنطقه بوضوح مشاهده می‌شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اگر #نورسفيد از بخار يک عنصر عبور، و نور خروجی توسط منشور تجزيه شود روی پرده طيف پيوسته‌ای با خطوط تاريک مشاهده می‌شود این خطوط تاريک طول موجهای #جذب‌شده عنصر، و مانند شناسنامه آن هستند.

@Sky_Pillars
اگر #نورسفيد از بخار يک عنصر عبور، و نور خروجی توسط منشور تجزيه شود روی پرده طيف پيوسته‌ای با خطوط تاريک مشاهده می‌شود این خطوط تاريک طول موجهای #جذب‌شده عنصر، و مانند شناسنامه آن هستند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

با توجه به اینکه #طیف‌ِجذبی برای هر عنصر کاملا منحصر به فرد است دانشمندان با استفاده از این طیف می‌توانند به عناصر و ویژگیهای موجود در #ستارگان و #کهکشان‌های دور پی ببرند.

@Sky_Pillars
با توجه به اینکه #طیف‌ِجذبی برای هر عنصر کاملا منحصر به فرد است دانشمندان با استفاده از این طیف می‌توانند به عناصر و ویژگیهای موجود در #ستارگان و #کهکشان‌های دور پی ببرند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در این تصویر بی‌نظیر #شفق‌های قطبی توسط درخت ایجاد نشده‌اند، بلکه یک #انطباق بین شاخه‌های تاریک درخت و نور شفق دور دست‌هاست. شفق‌ها دراثر واکنش ذرات #باردار با اتمسفر زمین ایجاد می‌شوند.

@Sky_Pillars
در این تصویر بی‌نظیر #شفق‌های قطبی توسط درخت ایجاد نشده‌اند، بلکه یک #انطباق بین شاخه‌های تاریک درخت و نور شفق دور دست‌هاست. شفق‌ها دراثر واکنش ذرات #باردار با اتمسفر زمین ایجاد می‌شوند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این #شفق مارپیچی در ایسلند به ثبت رسیده، و به دلیل روشنایی عظیم و شکل عجیبش مورد توجه همگان گرفته است. ماه کامل، روشنایی شهر و رودخانه #Ölfusá زیبایی این تصویر را دو چندان کرده است.

@Sky_Pillars
این #شفق مارپیچی در ایسلند به ثبت رسیده، و به دلیل روشنایی عظیم و شکل عجیبش مورد توجه همگان گرفته است. ماه کامل، روشنایی شهر و رودخانه #Ölfusá زیبایی این تصویر را دو چندان کرده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اطراف کهکشان #NGC4696 رشته‌هایی از گاز و غبار وجود دارد که به بخش مرکزی و #ابرسیاهچاله آن وصل شده است. این سیاهچاله با خروج انرژی گاز‌های اطراف را داغ و این رشته‌ها را به بیرون هل میدهد.

@Sky_Pillars
اطراف کهکشان #NGC4696 رشته‌هایی از گاز و غبار وجود دارد که به بخش مرکزی و #ابرسیاهچاله آن وصل شده است. این سیاهچاله با خروج انرژی گاز‌های اطراف را داغ و این رشته‌ها را به بیرون هل میدهد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کهکشان #NGC253 یکی از درخشنده‌ترین و غبارآلودترین کهکشان‌های مارپیچی است. این کهکشان درفاصله ۱۰ میلیون سال نوری و وسعت ۷۰ هزار سال نوری، نزدیکترین کهکشان به گروه کهکشان‌های #محلی ماست.

@Sky_Pillars
کهکشان #NGC253 یکی از درخشنده‌ترین و غبارآلودترین کهکشان‌های مارپیچی است. این کهکشان درفاصله ۱۰ میلیون سال نوری و وسعت ۷۰ هزار سال نوری، نزدیکترین کهکشان به گروه کهکشان‌های #محلی ماست.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دوستان عزیز درست در همین لحظه سیاره #مشتری در جنوب شرق آسمان و سیاره #زهره در غرب آسمان در کنار هلال ماه به وضوح قابل رویت هستند. این دو سیاره در حال حاضر پرنورترین اجرام آسمان هستند ولی سیاره زهره تقریبا دو برابر مشتری درخشندگی دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سیاره #زهره در کنار هلال #ماه
پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۷
ساعت ۲۱:۱۰

@Sky_Pillars
سیاره #زهره در کنار هلال #ماه
پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۷
ساعت ۲۱:۱۰

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ابرهای گازی که منجر به #تولد منظومه شمسی شدند از #بازیافت گازهای حاصل از تولد هزاران ستاره در کهکشان ما به وجود آمدند. این گازها شامل ۹۸ درصد #هیدروژن و #هلیوم و ۲ درصد سایر عناصر بودند.

@Sky_Pillars
ابرهای گازی که منجر به #تولد منظومه شمسی شدند از #بازیافت گازهای حاصل از تولد هزاران ستاره در کهکشان ما به وجود آمدند. این گازها شامل ۹۸ درصد #هیدروژن و #هلیوم و ۲ درصد سایر عناصر بودند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

یک #دهانه برخوردی از اصابت یک شهاب‌سنگ با یک سطح جامد بوجود می‌آید. این شهاب‌سنگها معمولا سرعتی حدود ۲۵۰ هزار کیلومتر برساعت دارند و انرژی آنها قادراست تمام صخره‌های اطراف را #تبخیر کند.

@Sky_Pillars
یک #دهانه برخوردی از اصابت یک شهاب‌سنگ با یک سطح جامد بوجود می‌آید. این شهاب‌سنگها معمولا سرعتی حدود ۲۵۰ هزار کیلومتر برساعت دارند و انرژی آنها قادراست تمام صخره‌های اطراف را #تبخیر کند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بدلیل موقعیت یکسان #زمین و #ماه درمنظومه شمسی، مقایسه دهانه‌های برخوردی آنها نشان میدهد زمین هم دهانه‌های زیادی داشته، ولی به علت فعالیتهای جغرافیایی و #آتشفشانها به مرور ناپدید شده‌اند.

@Sky_Pillars
بدلیل موقعیت یکسان #زمین و #ماه درمنظومه شمسی، مقایسه دهانه‌های برخوردی آنها نشان میدهد زمین هم دهانه‌های زیادی داشته، ولی به علت فعالیتهای جغرافیایی و #آتشفشانها به مرور ناپدید شده‌اند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تنها تغییرات سطح #ماه ریزذرات حاصل از میکرو #شهاب‌سنگهایی است که به سطح آن برخورد میکنند. این ذرات دراتمسفر زمین،زهره و مریخ #تبخیر، ولی بدلیل نبودن اتمسفر درماه به سطح آن برخورد میکنند.

@Sky_Pillars
تنها تغییرات سطح #ماه ریزذرات حاصل از میکرو #شهاب‌سنگهایی است که به سطح آن برخورد میکنند. این ذرات دراتمسفر زمین،زهره و مریخ #تبخیر، ولی بدلیل نبودن اتمسفر درماه به سطح آن برخورد میکنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

میکروشهاب سنگها در #ماه باعث #سایش صخره‌ها میشوند به همین علت لایه نازکی از پودرسنگ سطح ماه را پوشانده، فرآیند سایش بقدری کند است که جای پای فضانوردان تامیلیونها سال در ماه باقی می‌ماند.

@Sky_Pillars
میکروشهاب سنگها در #ماه باعث #سایش صخره‌ها میشوند به همین علت لایه نازکی از پودرسنگ سطح ماه را پوشانده، فرآیند سایش بقدری کند است که جای پای فضانوردان تامیلیونها سال در ماه باقی می‌ماند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#شارون تقریبا نصف #پلوتو است و درفاصله ۲۰ هزار کیلومتری از پلوتو گردش میکند. این دو جرم همیشه یک رُخ ازهمدیگر را میبینند و اگر کسی درسمت پنهان پلوتو باشد هرگز متوجه وجود شارون نخواهد شد.

@Sky_Pillars
#شارون تقریبا نصف #پلوتو است و درفاصله ۲۰ هزار کیلومتری از پلوتو گردش میکند. این دو جرم همیشه یک رُخ ازهمدیگر را میبینند و اگر کسی درسمت پنهان پلوتو باشد هرگز متوجه وجود شارون نخواهد شد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

نور مرئی که #خورشید ساطع میکند باعث دیدم اجسام میشود. علاوه بر این نور، مقادیر زیادی پرتوی #ایکس نیز توسط خورشید ساطع میشود ولی این پرتوها در اتمسفر زمین جذب، وهرگز به سطح زمین نمی‌رسند.

@Sky_Pillars
نور مرئی که #خورشید ساطع میکند باعث دیدم اجسام میشود. علاوه بر این نور، مقادیر زیادی پرتوی #ایکس نیز توسط خورشید ساطع میشود ولی این پرتوها در اتمسفر زمین جذب، وهرگز به سطح زمین نمی‌رسند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

مدار بیضوی #مریخ آنرا درتابستان نیمکره جنوبی شدیدا به خورشید نزدیک و در زمستان شدیدا دور میکند. از اینرو نیمکره جنوبی مریخ تابستانهای #گرم و کوتاه و زمستانها #سرد و بلندی را تجربه میکند.

@Sky_Pillars
مدار بیضوی #مریخ آنرا درتابستان نیمکره جنوبی شدیدا به خورشید نزدیک و در زمستان شدیدا دور میکند. از اینرو نیمکره جنوبی مریخ تابستانهای #گرم و کوتاه و زمستانها #سرد و بلندی را تجربه میکند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

منشاء #بادهای مریخی و زمینی کاملاً متفاوت است. بادهای #زمینی به علت چرخش زمین و جریان گرما از استوا به قطب حاصل می‌شود، ولی بادهای #مریخی به دلیل تغیرات شدید فصلها در آن به وجود می‌آیند.

@Sky_Pillars
منشاء #بادهای مریخی و زمینی کاملاً متفاوت است. بادهای #زمینی به علت چرخش زمین و جریان گرما از استوا به قطب حاصل می‌شود، ولی بادهای #مریخی به دلیل تغیرات شدید فصلها در آن به وجود می‌آیند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#چگالش و #تصعید دو فرآیند ترمودینامیکی هستند.در چگالش ماده مستقیما ازحالت گاز به جامد و در تصعید مستقیما ازحالت جامد به گاز تبدیل میشود. #نفتالین یک مثال تصعید و #برفک یک مثال چگالش است.

@Sky_Pillars
#چگالش و #تصعید دو فرآیند ترمودینامیکی هستند.در چگالش ماده مستقیما ازحالت گاز به جامد و در تصعید مستقیما ازحالت جامد به گاز تبدیل میشود. #نفتالین یک مثال تصعید و #برفک یک مثال چگالش است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دمای هوا در زمستانهای قطبی #مریخ تا °۱۳۰- درجه کاهش می‌یابد بطوریکه گاز دی‌اکسید کربنِ اتمسفر به یخ‌خشک #چگالش می‌یابد. و در تابستان قطبی یخ خشک مجددا به گاز دی‌اکسید کربن #تصعید می‌شود.

@Sky_Pillars
دمای هوا در زمستانهای قطبی #مریخ تا °۱۳۰- درجه کاهش می‌یابد بطوریکه گاز دی‌اکسید کربنِ اتمسفر به یخ‌خشک #چگالش می‌یابد. و در تابستان قطبی یخ خشک مجددا به گاز دی‌اکسید کربن #تصعید می‌شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در اوج تابستانِ #مریخ تقریبا تمام یخ‌خشک در قطبها تصعید و فقط یخ آب برجای می‌ماند. با آزاد شدن گاز دی‌اکسید کربن دراتمسفر، #فشار‌جو در تابستانهای مریخی افزایش و در زمستانها کاهش می‌یابد.

@Sky_Pillars
در اوج تابستانِ #مریخ تقریبا تمام یخ‌خشک در قطبها تصعید و فقط یخ آب برجای می‌ماند. با آزاد شدن گاز دی‌اکسید کربن دراتمسفر، #فشار‌جو در تابستانهای مریخی افزایش و در زمستانها کاهش می‌یابد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ازآنجا که زمین نسبت به #زحل بسیار به خورشید نزدیکتر است، این #حلقه‌ها فقط زمانی که در زحل روز است، از زمین قابل رویت هستند. این تصویر توسط فضاپیمای #کاسینی و ازبالای آن به ثبت رسیده است.

@Sky_Pillars
ازآنجا که زمین نسبت به #زحل بسیار به خورشید نزدیکتر است، این #حلقه‌ها فقط زمانی که در زحل روز است، از زمین قابل رویت هستند. این تصویر توسط فضاپیمای #کاسینی و ازبالای آن به ثبت رسیده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

با نگاهی نزدیک به سحابی #عقاب یک منطقه روشن را خواهیم دید که مانند پنجره‌ای به داخل محفظه تاریکی از #غبار است. عبور از این پنجره ما را به بخش روشنی از تولد یک خوشه ستاره‌ای هدایت می‌کند.

@Sky_Pillars
با نگاهی نزدیک به سحابی #عقاب یک منطقه روشن را خواهیم دید که مانند پنجره‌ای به داخل محفظه تاریکی از #غبار است. عبور از این پنجره ما را به بخش روشنی از تولد یک خوشه ستاره‌ای هدایت می‌کند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این تصویرِ سحابی #کارینا درفاصله ۷۵۰۰ سال نوری از زمین است. نور پرقدرت ستارگان تازه متولد شده غبارهای میان ستاره‌ایِ زادگاه خود را #تبخیر، و با پراکنده کردن آنها این کوه را خلق کرده‌اند.

@Sky_Pillars
این تصویرِ سحابی #کارینا درفاصله ۷۵۰۰ سال نوری از زمین است. نور پرقدرت ستارگان تازه متولد شده غبارهای میان ستاره‌ایِ زادگاه خود را #تبخیر، و با پراکنده کردن آنها این کوه را خلق کرده‌اند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کهکشان #NGC1032 در صورت فلکی نهنگ و در فاصله ۱۱۷ میلیون سال نوری از زمین قرار گرفته است. این کهکشان از روی زمین از #لبه دیده می‌شود ولی کهکشان‌های زمینه از هر نمایی قابل رویت هستند.

@Sky_Pillars
کهکشان #NGC1032 در صورت فلکی نهنگ و در فاصله ۱۱۷ میلیون سال نوری از زمین قرار گرفته است. این کهکشان از روی زمین از #لبه دیده می‌شود ولی کهکشان‌های زمینه از هر نمایی قابل رویت هستند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#میماس قمر زحل، از ترکیب یخ آب و صخره تشکیل شده و یکی از کوچکترین اجرام منظومه شمسی است که ساختاری #کروی دارد. قطر این قمر ۴۰۰ کیلومتر است و درفاصله ۲۰۰ هزار کیلومتری زحل گردش می‌کند.

@Sky_Pillars
#میماس قمر زحل، از ترکیب یخ آب و صخره تشکیل شده و یکی از کوچکترین اجرام منظومه شمسی است که ساختاری #کروی دارد. قطر این قمر ۴۰۰ کیلومتر است و درفاصله ۲۰۰ هزار کیلومتری زحل گردش می‌کند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دانشمندان دو توضیح برای تلوتلو خوردن قمر کوچک زحل با نام #میماس ارائه داده‌اند؛ یا میماس دارای #اقیانوس وسیع زیرسطحی است یا هسته‌ای صخره‌ای با شکلی عجیب دارد که شبیه توپ #راگبی است.

@Sky_Pillars
دانشمندان دو توضیح برای تلوتلو خوردن قمر کوچک زحل با نام #میماس ارائه داده‌اند؛ یا میماس دارای #اقیانوس وسیع زیرسطحی است یا هسته‌ای صخره‌ای با شکلی عجیب دارد که شبیه توپ #راگبی است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

احتمالا اقیانوس زیرسطحی #میماس حدود ۲۴ کیلومتر زیر سطح آن قرار دارد. این قمر کوچکتراز آن است که حرارت درونی خود را حفظ کند درنتیجه، منبع انرژی دیگری برای نگه‌داشتن این #اقیانوس لازم است.

@Sky_Pillars
احتمالا اقیانوس زیرسطحی #میماس حدود ۲۴ کیلومتر زیر سطح آن قرار دارد. این قمر کوچکتراز آن است که حرارت درونی خود را حفظ کند درنتیجه، منبع انرژی دیگری برای نگه‌داشتن این #اقیانوس لازم است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

وجود ابرهای ضخیم درسیاره #زهره باعث می‌شود علیرغم نزدیکی زیاد به خورشید نور بسیار کمی از آن دریافت کند. اگر اثر گلخانه‌ای در زهره نباشد دمای آن از ۴۷۰+ درجه به ۴۰- درجه کاهش می‌یابد.

@Sky_Pillars
وجود ابرهای ضخیم درسیاره #زهره باعث می‌شود علیرغم نزدیکی زیاد به خورشید نور بسیار کمی از آن دریافت کند. اگر اثر گلخانه‌ای در زهره نباشد دمای آن از ۴۷۰+ درجه به ۴۰- درجه کاهش می‌یابد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تفاوت عمده سطح #زمین و #زهره عدم #فرسایش در زهره است. سطح زهره بقدری داغ است که آبی درآن نمی ماند تا فرسایشی صورت گیرد، همچنین بدلیل چرخش #آهسته زهره، وزش باد یا هوا نیز درآن وجود ندارد.

@Sky_Pillars
تفاوت عمده سطح #زمین و #زهره عدم #فرسایش در زهره است. سطح زهره بقدری داغ است که آبی درآن نمی ماند تا فرسایشی صورت گیرد، همچنین بدلیل چرخش #آهسته زهره، وزش باد یا هوا نیز درآن وجود ندارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در سال ۱۹۷۴ یک پیام رادیویی جهت #تمدنهای_بیگانه به خوشه #M13 در فاصله ۲۴ هزار سال نوری فرستاده شد، اگر امواج با سرعت نور حرکت کنند حداقل زمان لازم برای دریافت پاسخ ۴۸ هزار سال خواهد بود!

@Sky_Pillars
در سال ۱۹۷۴ یک پیام رادیویی جهت #تمدنهای_بیگانه به خوشه #M13 در فاصله ۲۴ هزار سال نوری فرستاده شد، اگر امواج با سرعت نور حرکت کنند حداقل زمان لازم برای دریافت پاسخ ۴۸ هزار سال خواهد بود!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

طبق فرض فیزیکدانان، اگر #حیات روی زمین طی یک سری فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی از تکامل ملکولهای غیرزنده ایجاد شده باشد حیات می‌تواند در ۱۰۰ میلیارد #کهکشان دیگر درعالم نیز وجود داشته باشد.

@Sky_Pillars
طبق فرض فیزیکدانان، اگر #حیات روی زمین طی یک سری فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی از تکامل ملکولهای غیرزنده ایجاد شده باشد حیات می‌تواند در ۱۰۰ میلیارد #کهکشان دیگر درعالم نیز وجود داشته باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

آنچه جستجوی #فرازمینی‌ها را مشکل می‌کند جستجو برای یافتن #سیگنالهای رادیویی ضعیف و نامشخص است، زیرا کسی نمی‌داند موجوداتی که این امواج را منتشر می‌کنند درکجا و در چه فاصله‌ای قرار دارند.

@Sky_Pillars
آنچه جستجوی #فرازمینی‌ها را مشکل می‌کند جستجو برای یافتن #سیگنالهای رادیویی ضعیف و نامشخص است، زیرا کسی نمی‌داند موجوداتی که این امواج را منتشر می‌کنند درکجا و در چه فاصله‌ای قرار دارند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

آنچه جستجوی #فرازمینی‌ها را مشکل می‌کند جستجو برای یافتن #سیگنالهای رادیویی ضعیف و نامشخص است، زیرا کسی نمی‌داند موجوداتی که این امواج را منتشر می‌کنند درکجا و در چه فاصله‌ای قرار دارند.

@Sky_Pillars
آنچه جستجوی #فرازمینی‌ها را مشکل می‌کند جستجو برای یافتن #سیگنالهای رادیویی ضعیف و نامشخص است، زیرا کسی نمی‌داند موجوداتی که این امواج را منتشر می‌کنند درکجا و در چه فاصله‌ای قرار دارند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تلسکوپ فضایی #TESS بزرگترین گام ناسا برای جستجوی سیارات #فرازمینی و وضعیت حیات درآنهاست. مطالعات بیشتر درزمینه یافتن هوش فرازمینی، با راه‌اندازی تلسکوپ فضایی #جیمزوب ادامه خواهد یافت.

@Sky_Pillars
تلسکوپ فضایی #TESS بزرگترین گام ناسا برای جستجوی سیارات #فرازمینی و وضعیت حیات درآنهاست. مطالعات بیشتر درزمینه یافتن هوش فرازمینی، با راه‌اندازی تلسکوپ فضایی #جیمزوب ادامه خواهد یافت.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ماهواره جستجوگر سیارات فراخورشیدی #TESS یک قدم دیگر برای یافتن دنیاهای جدید پیش رفت. این ماهواره ۴روز قبل ازفاصله ۸ هزار کیلومتری ماه عبور، تا باکمک گرانش ماه درمدار نهایی خود قرار گیرد.

@Sky_Pillars
ماهواره جستجوگر سیارات فراخورشیدی #TESS یک قدم دیگر برای یافتن دنیاهای جدید پیش رفت. این ماهواره ۴روز قبل ازفاصله ۸ هزار کیلومتری ماه عبور، تا باکمک گرانش ماه درمدار نهایی خود قرار گیرد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

قبل از قرارگیری ماهواره #TESS در مدار، دانشمندان با یک تست ۲ ثانیه‌ای توسط یکی از چهار دوربین آن، یک عکس از مرکز صورت فلکی #قنطورس گرفتند، این تصویر بیش از ۲۰۰ هزار ستاره را نمایان کرد.

@Sky_Pillars
قبل از قرارگیری ماهواره #TESS در مدار، دانشمندان با یک تست ۲ ثانیه‌ای توسط یکی از چهار دوربین آن، یک عکس از مرکز صورت فلکی #قنطورس گرفتند، این تصویر بیش از ۲۰۰ هزار ستاره را نمایان کرد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

شرایط فعلی #مریخ امکان هر گونه حیاتی را به کلی از آن سلب کرده، ولی مطالعات نشان میدهد مریخ گذشته #گرم و #مرطوبی داشته و ممکن است در حال حاضر نوعی حیات در زیر سطح آن #مدفون شده باشد.

@Sky_Pillars
شرایط فعلی #مریخ امکان هر گونه حیاتی را به کلی از آن سلب کرده، ولی مطالعات نشان میدهد مریخ گذشته #گرم و #مرطوبی داشته و ممکن است در حال حاضر نوعی حیات در زیر سطح آن #مدفون شده باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

رادیو تلسکوپهای پروژه #Listen که درجستجوی حیات #فرازمینی هستند سیگنالهایی عجیب از یک کهکشان درفاصله ۳میلیارد سال نوری دریافت کردند.این سیگنالهای عجیب ممکن است منشاء فرازمینی داشته باشند.

@Sky_Pillars
رادیو تلسکوپهای پروژه #Listen که درجستجوی حیات #فرازمینی هستند سیگنالهایی عجیب از یک کهکشان درفاصله ۳میلیارد سال نوری دریافت کردند.این سیگنالهای عجیب ممکن است منشاء فرازمینی داشته باشند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

نظریه پردازان ادعا می‌کنند که ساخت #اهرام مصر، به کمک تکنولوژی مردم باستان غیرممکن بوده و می‌توان پیش‌بینی کرد این بناها با بهره‌گیری از یک جهش علمی بزرگ و توسط #بیگانگان ساخته شده‌اند.

@Sky_Pillars
نظریه پردازان ادعا می‌کنند که ساخت #اهرام مصر، به کمک تکنولوژی مردم باستان غیرممکن بوده و می‌توان پیش‌بینی کرد این بناها با بهره‌گیری از یک جهش علمی بزرگ و توسط #بیگانگان ساخته شده‌اند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

نقوش ایجاد شده در مزارع انگلیس که به #فرازمینی‌ها نسبت داده می‌شود هرروز پیچیده‌تر می‌شود. شکل‌گیری این اشکال هندسی درابعاد بسیار #وسیع و مدت زمان #کوتاه تعجب کارشناسان را برانگیخته است.

@Sky_Pillars
نقوش ایجاد شده در مزارع انگلیس که به #فرازمینی‌ها نسبت داده می‌شود هرروز پیچیده‌تر می‌شود. شکل‌گیری این اشکال هندسی درابعاد بسیار #وسیع و مدت زمان #کوتاه تعجب کارشناسان را برانگیخته است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

نکته قابل توجه نقوش کشتزارها این است که این اشکال در اطراف سازه کهن #استون‌هنج قرار گرفته‌اند، و گروهی این اشکال هندسی پیچیده را، #مرتبط با این سازه چندین هزار ساله می‌دانند.

@Sky_Pillars
نکته قابل توجه نقوش کشتزارها این است که این اشکال در اطراف سازه کهن #استون‌هنج قرار گرفته‌اند، و گروهی این اشکال هندسی پیچیده را، #مرتبط با این سازه چندین هزار ساله می‌دانند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دیدگاه #دریک درمورد پارامترهای حیات فرازمینی نشان میدهد تعداد سیارات #حیات‌پذیر با دوامِ یک تمدن برابر است یعنی اگر تمدن ما هزار سال دوام بیاورد، درکهکشان هزار سیاره زیست پذیر وجود دارد.

@Sky_Pillars
دیدگاه #دریک درمورد پارامترهای حیات فرازمینی نشان میدهد تعداد سیارات #حیات‌پذیر با دوامِ یک تمدن برابر است یعنی اگر تمدن ما هزار سال دوام بیاورد، درکهکشان هزار سیاره زیست پذیر وجود دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دانشمندان معتقدند ازهر ۵ ستاره در #کهکشان، یک ستاره دارای سیاره‌ای با قابلیت میزبانی از حیات #فرازمینی است، بدین معنی که تنها درکهکشان راه‌شیری دهها میلیارد سیاره شبیه #زمین وجود دارد.

@Sky_Pillars
دانشمندان معتقدند ازهر ۵ ستاره در #کهکشان، یک ستاره دارای سیاره‌ای با قابلیت میزبانی از حیات #فرازمینی است، بدین معنی که تنها درکهکشان راه‌شیری دهها میلیارد سیاره شبیه #زمین وجود دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#فرازمینی ها قادر به ارتباط پیوسته با ما نیستند. اگر نزدیکترین #تمدن ۱۰۰۰ سال نوری از ما فاصله داشته باشد،یک ارتباط #دوطرفه ۲۰۰۰ هزار سال زمان نیاز دارد. تنها راه، آمدن آنها به زمین است.

@Sky_Pillars
#فرازمینی ها قادر به ارتباط پیوسته با ما نیستند. اگر نزدیکترین #تمدن ۱۰۰۰ سال نوری از ما فاصله داشته باشد،یک ارتباط #دوطرفه ۲۰۰۰ هزار سال زمان نیاز دارد. تنها راه، آمدن آنها به زمین است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سیاره‌ #مشتری رکورد دار بیشترین تغییرات دمایی بین #سطح و #هسته در سیارات است. ابرهای بسیار سردی با دمایی حدود ۱۴۵- درجه‌ سانتیگراد آن را پوشانده‌، و هر ده ساعت یکبار به دور آن می‌چرخند.

@Sky_Pillars
سیاره‌ #مشتری رکورد دار بیشترین تغییرات دمایی بین #سطح و #هسته در سیارات است. ابرهای بسیار سردی با دمایی حدود ۱۴۵- درجه‌ سانتیگراد آن را پوشانده‌، و هر ده ساعت یکبار به دور آن می‌چرخند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

شاید غیر ممکن باشد ولی اگر #فرازمینی‌ها مجهز به تکنولوژی باشند که باسرعت نور حرکت کنند، در آن صورت می‌توانند فواصل میان ستاره‌ای در #کهکشان را درمدت کوتاهی نسبت به عمر طبیعی‌شان طی کنند.

@Sky_Pillars
شاید غیر ممکن باشد ولی اگر #فرازمینی‌ها مجهز به تکنولوژی باشند که باسرعت نور حرکت کنند، در آن صورت می‌توانند فواصل میان ستاره‌ای در #کهکشان را درمدت کوتاهی نسبت به عمر طبیعی‌شان طی کنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اگر ما باسرعت نزدیک #نور از زمین به سمت نزدیکترین #تمدن هوشمند حرکت کنیم درمدت چند ماه بیش از ۱۰۰۰ سال از عمر زمین خواهد گذشت و ما دیگر امیدی به #بازگشت و دیدار زادگاه خویش نخواهیم داشت.

@Sky_Pillars
اگر ما باسرعت نزدیک #نور از زمین به سمت نزدیکترین #تمدن هوشمند حرکت کنیم درمدت چند ماه بیش از ۱۰۰۰ سال از عمر زمین خواهد گذشت و ما دیگر امیدی به #بازگشت و دیدار زادگاه خویش نخواهیم داشت.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کهکشان معروف #آنتن از برخورد دو کهکشان حاصل شده است. بخش #مارپیچی پایینِ سمت راست تقریبا نرمال، بخش میانی آن ترکیب دو کهکشان و بخش بالایِ سمت چپ آغاز برخورد دو کهکشان را نشان می‌دهد.

@Sky_Pillars
کهکشان معروف #آنتن از برخورد دو کهکشان حاصل شده است. بخش #مارپیچی پایینِ سمت راست تقریبا نرمال، بخش میانی آن ترکیب دو کهکشان و بخش بالایِ سمت چپ آغاز برخورد دو کهکشان را نشان می‌دهد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تنها ۴۴ #میلی‌ثانیه زمان نیاز است تا نور قطر کره زمین را بپیماید درحالی که نور برای پیمایش قطر کهکشان راه شیری به ۱۲۰ #هزار سال زمان نیاز دارد! واینگونه حقارت زمین درکهکشان نمایان میشود.

@Sky_Pillars
تنها ۴۴ #میلی‌ثانیه زمان نیاز است تا نور قطر کره زمین را بپیماید درحالی که نور برای پیمایش قطر کهکشان راه شیری به ۱۲۰ #هزار سال زمان نیاز دارد! واینگونه حقارت زمین درکهکشان نمایان میشود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دانشمندان مجددا پیامی از اطلاعات منظومه شمسی به سیاره #GJ273b، در فاصله ۱۲ سال نوری ارسال کردند، درحالت ایده‌آل حدود ۲۵ سال و تا سال ۲۰۴۳ باید منتظر پاسخ موجودات #بیگانه‌ احتمالی بمانیم.

@Sky_Pillars
دانشمندان مجددا پیامی از اطلاعات منظومه شمسی به سیاره #GJ273b، در فاصله ۱۲ سال نوری ارسال کردند، درحالت ایده‌آل حدود ۲۵ سال و تا سال ۲۰۴۳ باید منتظر پاسخ موجودات #بیگانه‌ احتمالی بمانیم.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

به عقیده دانشمندان آب مایع درسیارات #فراخورشیدی برای شکل‌گیری حیات امری ضروری به نظر می‌رسد. آب به ملکولهای ساده اجازه می‌دهد ضمن ترکیب با یکدیگر ملکولهای پیچیده و ضروری #حیات را بسازند.

@Sky_Pillars
به عقیده دانشمندان آب مایع درسیارات #فراخورشیدی برای شکل‌گیری حیات امری ضروری به نظر می‌رسد. آب به ملکولهای ساده اجازه می‌دهد ضمن ترکیب با یکدیگر ملکولهای پیچیده و ضروری #حیات را بسازند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#هاوکینگ معتقد بود تنها راه ممکن برای ملاقات ما توسط #فرازمینی‌ها ازطریق فیزیک کوانتوم بوده و این امر تنها زمانی روی خواهد داد که این موجودات توانایی دستکاری #فضا و #زمان را داشته باشند.

@Sky_Pillars
#هاوکینگ معتقد بود تنها راه ممکن برای ملاقات ما توسط #فرازمینی‌ها ازطریق فیزیک کوانتوم بوده و این امر تنها زمانی روی خواهد داد که این موجودات توانایی دستکاری #فضا و #زمان را داشته باشند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ستاره #اتاکارینا در صورت فلکی شاه تخته، حدود ۷۵۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد. این سامانه از دو ستاره با جرمی درحدود ۱۰۰ برابر خورشید تشکیل شده و در مرز #ناپایداری قرار گرفته است.

@Sky_Pillars
ستاره #اتاکارینا در صورت فلکی شاه تخته، حدود ۷۵۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد. این سامانه از دو ستاره با جرمی درحدود ۱۰۰ برابر خورشید تشکیل شده و در مرز #ناپایداری قرار گرفته است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

میزان دقیق #اکسیژن در اتمسفر زمین، #فاصله مناسب از خورشید و دمای متعادل، جذب امواج #فرابنفش توسط لایه اوزون و وجود #آب مایع در سطح، زمین را به سیاره‌ای واحد برای #حیات تبدیل کرده است.

@Sky_Pillars
میزان دقیق #اکسیژن در اتمسفر زمین، #فاصله مناسب از خورشید و دمای متعادل، جذب امواج #فرابنفش توسط لایه اوزون و وجود #آب مایع در سطح، زمین را به سیاره‌ای واحد برای #حیات تبدیل کرده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#لانیکیا در زبان هاوایی به معنای آسمان بیکران است، این ابرخوشه ۵۲۰ میلیون سال نوری قطر دارد و گستره‌ای شامل ۱۰۰ هزار #کهکشان درهمه جهات است. نقطهٔ قرمزِ کوچک همان کهکشان راه شیری است!

@Sky_Pillars
#لانیکیا در زبان هاوایی به معنای آسمان بیکران است، این ابرخوشه ۵۲۰ میلیون سال نوری قطر دارد و گستره‌ای شامل ۱۰۰ هزار #کهکشان درهمه جهات است. نقطهٔ قرمزِ کوچک همان کهکشان راه شیری است!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اگر چشمان ما به تابش #فروسرخ یا حرارتی حساس بود آسمان شب کاملا متفاوت بنظر می‌رسید. چنین آسمانی پر از #ابرهای‌ِکیهانی تابنده، #کهکشان‌های پراکنده و نورهایی از ستارگان تازه متولد شده بود.

@Sky_Pillars
اگر چشمان ما به تابش #فروسرخ یا حرارتی حساس بود آسمان شب کاملا متفاوت بنظر می‌رسید. چنین آسمانی پر از #ابرهای‌ِکیهانی تابنده، #کهکشان‌های پراکنده و نورهایی از ستارگان تازه متولد شده بود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ستاره شناسان سردترین کوتوله قهوه‌ای با نام #CFBDSIR را کشف کردند دمای سطح این ستاره به قدری پایین است که با دمای یک فنجان چای برابری می‌کند. این دما برای سطح یک #ستاره غیر قابل باور است.

@Sky_Pillars
ستاره شناسان سردترین کوتوله قهوه‌ای با نام #CFBDSIR را کشف کردند دمای سطح این ستاره به قدری پایین است که با دمای یک فنجان چای برابری می‌کند. این دما برای سطح یک #ستاره غیر قابل باور است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

چهار سیاره #داخلی منظومه شمسی به طور عمده از صخره‌های سیلیکونی و فلز تشکیل شده اند، و چهار سیاره #خارجی با نام غولهای گازی از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده و فاقد سطح مشخص و جامدی هستند.

@Sky_Pillars
چهار سیاره #داخلی منظومه شمسی به طور عمده از صخره‌های سیلیکونی و فلز تشکیل شده اند، و چهار سیاره #خارجی با نام غولهای گازی از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده و فاقد سطح مشخص و جامدی هستند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در مرکز این #سحابی یک ستاره جوان وجود دارد که ۲۰۰ هزار برابر خورشید ما درخشندگی دارد. این ستاره با انفجار امواج #فرابنفش و بادهای ستاره‌ای گودالها و کوههایی از #گاز و #غبار خلق کرده است.

@Sky_Pillars
در مرکز این #سحابی یک ستاره جوان وجود دارد که ۲۰۰ هزار برابر خورشید ما درخشندگی دارد. این ستاره با انفجار امواج #فرابنفش و بادهای ستاره‌ای گودالها و کوههایی از #گاز و #غبار خلق کرده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سازمان #ESA به مدت ۱۴ دقیقه سیگنالهای رادیویی حامل ۳۰۰۰ پیام قابل رمزگشایی را بسمت ستارهٔ قطبی ارسال، با امید اینکه توسط یکی از #تمدنهای هوشمند در کهکشان راه شیری دریافت و پاسخ داده شود.

@Sky_Pillars
سازمان #ESA به مدت ۱۴ دقیقه سیگنالهای رادیویی حامل ۳۰۰۰ پیام قابل رمزگشایی را بسمت ستارهٔ قطبی ارسال، با امید اینکه توسط یکی از #تمدنهای هوشمند در کهکشان راه شیری دریافت و پاسخ داده شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

هاوکینگ معتقد بود که سفر به #گذشته غیرممکن است چراکه یک کرمچاله پارادوکسی ایجاد میکند که از #خلق آن در یک مکان جلوگیری میکند. مانند کسی که به گذشته برگردد و پدر خود را قبل از تولد بکشد.

@Sky_Pillars
هاوکینگ معتقد بود که سفر به #گذشته غیرممکن است چراکه یک کرمچاله پارادوکسی ایجاد میکند که از #خلق آن در یک مکان جلوگیری میکند. مانند کسی که به گذشته برگردد و پدر خود را قبل از تولد بکشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اگرچه هاوکینگ سفر به گذشته را قبول نداشت، ولی به سفر در #زمان و #آینده معتقد بود. مانند اینکه اگر زمین به افق رویداد یک #سیاهچاله نزدیک شود زمان برای مردم کند و نیروی جاذبه افزایش میابد.

@Sky_Pillars
اگرچه هاوکینگ سفر به گذشته را قبول نداشت، ولی به سفر در #زمان و #آینده معتقد بود. مانند اینکه اگر زمین به افق رویداد یک #سیاهچاله نزدیک شود زمان برای مردم کند و نیروی جاذبه افزایش میابد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

مرکز کهکشان #NGC4845 درفاصله ۶۵ میلیون سال نوری یک غول حجیم نام ندارد بلکه یک غول #گرسنه نام دارد. #ابرسیاهچاله این کهکشان را می‌توان با کشش جاذبه‌ای ستارگان و چرخش سریع آنها مشاهده کرد.

@Sky_Pillars
مرکز کهکشان #NGC4845 درفاصله ۶۵ میلیون سال نوری یک غول حجیم نام ندارد بلکه یک غول #گرسنه نام دارد. #ابرسیاهچاله این کهکشان را می‌توان با کشش جاذبه‌ای ستارگان و چرخش سریع آنها مشاهده کرد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#هاوکینگ اعلام کرد سیارهٔ ما درکمتر از۶۰۰ سال دیگر به یک توپ آتشین تبدیل خواهد شد. رشد سریع #جمعیت ومصرف شدید #انرژی این سیاره را سرخ،و زمین بادمای ۲۵۰ درجه نسل بشریت را منقرض خواهد کرد.

@Sky_Pillars
#هاوکینگ اعلام کرد سیارهٔ ما درکمتر از۶۰۰ سال دیگر به یک توپ آتشین تبدیل خواهد شد. رشد سریع #جمعیت ومصرف شدید #انرژی این سیاره را سرخ،و زمین بادمای ۲۵۰ درجه نسل بشریت را منقرض خواهد کرد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

۴۵۰ میلیون سال طول میکشد تا نور از این گروه #کهکشانی به زمین برسد. هر کدام از این کهکشان‌ها میلیاردها #ستاره و #سیّاره درخود گنجانده و اینگونه عظمت هستی را دراعماق آسمان نمایان می‌کنند.

 @Sky_Pillars
۴۵۰ میلیون سال طول میکشد تا نور از این گروه #کهکشانی به زمین برسد. هر کدام از این کهکشان‌ها میلیاردها #ستاره و #سیّاره درخود گنجانده و اینگونه عظمت هستی را دراعماق آسمان نمایان می‌کنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

‍ ‍ ‍ ✅ حتما مطالعه و برای دوستان خود فوروارد نمایید.
شکل زیر میزان #آب‌های روی زمین را در مقایسه با اندازه آن نشان می‌دهد، این حجم در مقایسه با اندازه کرهٔ زمین بسیار ناچیز است، هرکدام از این سه کرهٔ آبی رنگ بیانگر حجم مشخصی از آب است.
#بزرگترین کره تمام آب‌های روی زمین، زیرزمینی و اتمسفر زمین را نشان می‌دهد. این مقدار کره‌ای به قطر ۱،۳۸۵ کیلومتر و حجم ۱،۳۸۶،۰۰۰،۰۰۰ کیلومتر مکعب آب می‌باشد.
کره #کوچکتر شامل آب‌های شرین زیرزمینی، مردابها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها می‌باشد، این مقدار کره‌ای به قطر ۲۷۳ کیلومتر و حجم ۱۰،۶۳۳،۴۵۰ کیلومتر مکعب و شامل تمام آبهای شیرینی است که ما هر روزه نیاز داریم ولی بسیاری از آن در اعماق زمین و غیر قابل دسترس است.
#کوچکترین کره که بیشتر به یک نقطه شبیه است، شامل تمام آبهای شیرین رودخانه‌ها و دریاچه‌های روی زمین است و تمام آب‌هایی که ما هر روز مصرف می‌کنیم، از این منبع تامین می‌شود، این مقدار کره‌ای به قطر ۵۶ کیلومتر و حجم ۹۳،۱۱۳ کیلومتر مکعب است.
با این اوصاف به وضوح باید ببینیم که چرا کرهٔ زمین با #بحران آب مواجه است. لطفاً این منبع گرانبها را بیهوده هدر ندهید.

#مترجم: ادمین کانال "ستونهای آسمان"

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#زمین ۱۷۰ هزار برابر اتمسفر خود، درصخره‌ها دی اکسیدکربن دارد و اگر این مقدار در اتمسفر زمین آزاد می‌شد، اثر گلخانه‌ای آن مانند #زهره دمای زمین را به بیش از ۴۰۰ درجه سلسیوس افزایش می داد.

@Sky_Pillars
#زمین ۱۷۰ هزار برابر اتمسفر خود، درصخره‌ها دی اکسیدکربن دارد و اگر این مقدار در اتمسفر زمین آزاد می‌شد، اثر گلخانه‌ای آن مانند #زهره دمای زمین را به بیش از ۴۰۰ درجه سلسیوس افزایش می داد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

شارف بیان می کند که شاید انرژی تاریک توسط یک تمدن #فرازمینی پیشرفته ایجاد شده باشد که قصد دارند از طریق گسترش بیشتر آن، از #گرم شدن بیش از اندازه این هستی پر ازدحام جلوگیری کنند.

@Sky_Pillars
شارف بیان می کند که شاید انرژی تاریک توسط یک تمدن #فرازمینی پیشرفته ایجاد شده باشد که قصد دارند از طریق گسترش بیشتر آن، از #گرم شدن بیش از اندازه این هستی پر ازدحام جلوگیری کنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#هاوکینگ بارها به جهانیان اخطار داد ما کمتراز ۵۰۰ سال فرصت داریم تا زمین را ترک، و یک سیاره جدید درکیهان برای خود بیابیم. شرایط پیش روی ما، امکان ادامه #حیات درزمین را غیرممکن خواهد کرد.

@Sky_Pillars
#هاوکینگ بارها به جهانیان اخطار داد ما کمتراز ۵۰۰ سال فرصت داریم تا زمین را ترک، و یک سیاره جدید درکیهان برای خود بیابیم. شرایط پیش روی ما، امکان ادامه #حیات درزمین را غیرممکن خواهد کرد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

گرد و غبار درصفحهٔ #کهکشان راه شیری متمرکز شده، ولی این صفحه با یک #هاله کروی شکلی احاطه شده که نسبتاً عاری از گرد و غبار است. این هاله شامل ۲۰۰ خوشه ستاره‌ای با صدها هزار ستاره می باشد.

@Sky_Pillars
گرد و غبار درصفحهٔ #کهکشان راه شیری متمرکز شده، ولی این صفحه با یک #هاله کروی شکلی احاطه شده که نسبتاً عاری از گرد و غبار است. این هاله شامل ۲۰۰ خوشه ستاره‌ای با صدها هزار ستاره می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دلیل اشتیاق دانشمندان به شناخت #سیاهچاله‌ها دو مورد است؛ اول اینکه آنها از پایان عمر ستاره‌های معمولی شکل می‌گیرند. دوم اینکه سرنخ‌هایی از رابطه بین #فضا و #زمان را درخود پنهان کرده‌اند.

@Sky_Pillars
دلیل اشتیاق دانشمندان به شناخت #سیاهچاله‌ها دو مورد است؛ اول اینکه آنها از پایان عمر ستاره‌های معمولی شکل می‌گیرند. دوم اینکه سرنخ‌هایی از رابطه بین #فضا و #زمان را درخود پنهان کرده‌اند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اگر یک #سیاهچاله وارد منظومه شمسی شود ما هرگز آنرا نخواهیم دید، مگر آنکه شروع به بلعیدن غولهای گازی منظومه شمسی از جمله مشتری کند. در این حالت دیسکی از #گاز و #غبار آنرا احاطه خواهد کرد.

@Sky_Pillars
اگر یک #سیاهچاله وارد منظومه شمسی شود ما هرگز آنرا نخواهیم دید، مگر آنکه شروع به بلعیدن غولهای گازی منظومه شمسی از جمله مشتری کند. در این حالت دیسکی از #گاز و #غبار آنرا احاطه خواهد کرد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ملاقات با #فرازمینی‌ها از جمله موارد دیگری بود که هاوکینگ به #پرهیز از آنها هشدار داد. به عقیده او به دلیل تمدن #پیشرفته فرازمینی‌ها، همه آنچه که در سیاره ماست حریصانه تصاحب خواهند کرد.

@Sky_Pillars
ملاقات با #فرازمینی‌ها از جمله موارد دیگری بود که هاوکینگ به #پرهیز از آنها هشدار داد. به عقیده او به دلیل تمدن #پیشرفته فرازمینی‌ها، همه آنچه که در سیاره ماست حریصانه تصاحب خواهند کرد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سیّاره #Kepler186f اولین سیاره کشف شده در اندازه زمین، و در یک منطقه #حیات‌پذیر ازستاره خود قرار گرفته است. ستارهٔ این سیستم  درفاصله ۵۰۰ سال نوری، نسبتاً #سرد، کم نور و نصف خورشید ماست.

@Sky_Pillars
سیّاره #Kepler186f اولین سیاره کشف شده در اندازه زمین، و در یک منطقه #حیات‌پذیر ازستاره خود قرار گرفته است. ستارهٔ این سیستم درفاصله ۵۰۰ سال نوری، نسبتاً #سرد، کم نور و نصف خورشید ماست.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

پهنای بعضی از حلقه‌های #زحل به قدری زیاد است که اگر این حلقه‌ها دور کره #ماه بودند به راحتی با سطح زمین برخورد می‌کردند. این حلقه‌ها بر خلاف پهنای زیاد، کمتر از یک کیلومتر #ضخامت دارند.

@Sky_Pillars
پهنای بعضی از حلقه‌های #زحل به قدری زیاد است که اگر این حلقه‌ها دور کره #ماه بودند به راحتی با سطح زمین برخورد می‌کردند. این حلقه‌ها بر خلاف پهنای زیاد، کمتر از یک کیلومتر #ضخامت دارند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#ناسا با ارائه توضیحاتی بیان کرده که زمین تنها یکی از مدلهای ممکن برای میزبانی #حیات است. و نباید تصور شود تنها سیاراتی که شرایط مشابهی مانند زمین دارند می‌توانند میزبان حیات باشند.

@Sky_Pillars
#ناسا با ارائه توضیحاتی بیان کرده که زمین تنها یکی از مدلهای ممکن برای میزبانی #حیات است. و نباید تصور شود تنها سیاراتی که شرایط مشابهی مانند زمین دارند می‌توانند میزبان حیات باشند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سحابی #سیاره‌ای در پایان عمر ستارگان و بعد از مرحله غول سرخ شکل می‌گیرد. در این حالت لایه‌های بیرونی ستاره به بیرون پرتاب شده و با جذب امواج #فرابنفشِ هسته، این شکل زیبا را خلق می‌کند. 

@Sky_Pillars
سحابی #سیاره‌ای در پایان عمر ستارگان و بعد از مرحله غول سرخ شکل می‌گیرد. در این حالت لایه‌های بیرونی ستاره به بیرون پرتاب شده و با جذب امواج #فرابنفشِ هسته، این شکل زیبا را خلق می‌کند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سحابی #مسیه۷۸ یکی از روشن‌ترین سحابی‌های #انعکاسی درصورت فلکی #جبار، درگروه سه‌گانه سحابی‌هاست. این سحابی ۱۶۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد و با تلسکوپ‌های کوچک به راحتی قابل رویت است.

@Sky_Pillars
سحابی #مسیه۷۸ یکی از روشن‌ترین سحابی‌های #انعکاسی درصورت فلکی #جبار، درگروه سه‌گانه سحابی‌هاست. این سحابی ۱۶۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد و با تلسکوپ‌های کوچک به راحتی قابل رویت است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

حدود ۴۰۰ میلیارد #کهکشان در عالم وجود دارد و هر کهکشانی حدود ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد ستاره دارد. بنابراین منطقی نیست اگر بگوییم سیاره ما درکنار خورشید تنها مکان پذیرای #حیات درعالم است.

@Sky_Pillars
حدود ۴۰۰ میلیارد #کهکشان در عالم وجود دارد و هر کهکشانی حدود ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد ستاره دارد. بنابراین منطقی نیست اگر بگوییم سیاره ما درکنار خورشید تنها مکان پذیرای #حیات درعالم است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

كانالي كه با زبان ساده و قابل فهم، جهانِ سياهچاله ها و كهكشانها را به چالش مي كشد👇🏻 👇🏻

https://telegram.me/joinchat/AAAAAD4ifG51aVzed1CyNQ
كانالي كه با زبان ساده و قابل فهم، جهانِ سياهچاله ها و كهكشانها را به چالش مي كشد👇🏻 👇🏻

https://telegram.me/joinchat/AAAAAD4ifG51aVzed1CyNQ
ستونهای آسمان

#کرمچاله‌ بخشی از نقصهای فضا-زمان است که دو انتها دارد. این اجرام برخلاف #سیاهچاله‌‌ها که فقط نقطه‌ای از فضا-زمان را اشغال کردند، یک نقطه برای #ورود مواد و یک نقطه برای #خروج آنها دارند.

@Sky_Pillars
#کرمچاله‌ بخشی از نقصهای فضا-زمان است که دو انتها دارد. این اجرام برخلاف #سیاهچاله‌‌ها که فقط نقطه‌ای از فضا-زمان را اشغال کردند، یک نقطه برای #ورود مواد و یک نقطه برای #خروج آنها دارند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این شکل بخش داخلی سحابی #چشمِ‌خدا را نشان می‌دهد این سحابی درفاصلهٔ ۷۰۰سال نوری، نزدیکترین سحابی #سیاره‌ای به زمین است. تابش ستارهٔ مرکزی این سحابی باعث درخشش پوسته بیرونی آن شده است.

@Sky_Pillars
این شکل بخش داخلی سحابی #چشمِ‌خدا را نشان می‌دهد این سحابی درفاصلهٔ ۷۰۰سال نوری، نزدیکترین سحابی #سیاره‌ای به زمین است. تابش ستارهٔ مرکزی این سحابی باعث درخشش پوسته بیرونی آن شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در مرکز هر #کهکشان یک #اَبَرسیاهچاله پرجرم وجود دارد. این سیاهچاله به‌ طور پیوسته گاز و غبار میان ستاره‌ای را از تابشِ زمینه کیهانی و محیط اطرافش جذب و مدام به جرم آن افزوده می‌‌شود.

@Sky_Pillars
در مرکز هر #کهکشان یک #اَبَرسیاهچاله پرجرم وجود دارد. این سیاهچاله به‌ طور پیوسته گاز و غبار میان ستاره‌ای را از تابشِ زمینه کیهانی و محیط اطرافش جذب و مدام به جرم آن افزوده می‌‌شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در #تیتان قمر زحل دریاچه‌هایی ازمحلول سرد هیدروکربن متشکل از #اتان و #متان وجود دارد. کشش سطحی درمحلول اتان-متان بسیار کم است، بنابراین احتمالاً تیتان #تک_سلولی‌های غول‌پیکری داشته باشد.

@Sky_Pillars
در #تیتان قمر زحل دریاچه‌هایی ازمحلول سرد هیدروکربن متشکل از #اتان و #متان وجود دارد. کشش سطحی درمحلول اتان-متان بسیار کم است، بنابراین احتمالاً تیتان #تک_سلولی‌های غول‌پیکری داشته باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

افق رویداد #سیاهچاله یک سطح جامد نیست بلکه یک ویژگی است که حدود سیاهچاله را مشخص می‌کند. علت سیاه بودن #افق‌رویداد هم این است که هیچ پرتوی نور یا تابش دیگری نمی‌تواند از آن بگریزد.

@Sky_Pillars
افق رویداد #سیاهچاله یک سطح جامد نیست بلکه یک ویژگی است که حدود سیاهچاله را مشخص می‌کند. علت سیاه بودن #افق‌رویداد هم این است که هیچ پرتوی نور یا تابش دیگری نمی‌تواند از آن بگریزد.

@Sky_Pillars