ستونهای آسمان 
عنوان گروه یا کانال:

ستونهای آسمان


توضیحات: ♻ مطالب این کانال با ترجمه مستقیم از کتب زبان اصلی و سایت ناسا در اختیار شما قرار می گیرد. ♻ کد شامد: 1-1-716772-61-2-2 ? کتابخانه نجوم: @Astrobooks ? تعرفه تبلیغات: @SkyPillar
شناسه: Sky_Pillars@
تعداد اعضا: 46742
ستونهای آسمان

گرانش سیاره #عطارد حدود ۰.۳۷ گرانش زمین است و این باعث میشود سرعت فرار از گرانش این سیاره به ۴.۲ کیلومتر برثانیه برسد و جسمی که با این سرعت عطارد را ترک کند برای همیشه ازآن دور خواهد شد.

@Sky_Pillars
گرانش سیاره #عطارد حدود ۰.۳۷ گرانش زمین است و این باعث میشود سرعت فرار از گرانش این سیاره به ۴.۲ کیلومتر برثانیه برسد و جسمی که با این سرعت عطارد را ترک کند برای همیشه ازآن دور خواهد شد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد!

@Sky_Pillars
فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

امواج رادیویی گسیل شده از زمین از ابرهای #زهره میگذرند و ازسطح سیاره منعکس و به زمین بازمیگردند. امواجی که از بلندی منعکس میشوند زودتر از پستیها رسیده و بدین صورت توپوگرافی آن رسم میشود.

@Sky_Pillars
امواج رادیویی گسیل شده از زمین از ابرهای #زهره میگذرند و ازسطح سیاره منعکس و به زمین بازمیگردند. امواجی که از بلندی منعکس میشوند زودتر از پستیها رسیده و بدین صورت توپوگرافی آن رسم میشود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اگر #تمدنهای بسیاری درجهان وجود داشته باشد، درآن صورت آنها باید تمدنهایی عقب مانده‌تر و پیشرفته‌تر از ما داشته باشند بطوریکه تمدن پیشرفته آنها قادر باشد انرژی‌ کهکشانهایشان را مهار کند.

@Sky_Pillars
اگر #تمدنهای بسیاری درجهان وجود داشته باشد، درآن صورت آنها باید تمدنهایی عقب مانده‌تر و پیشرفته‌تر از ما داشته باشند بطوریکه تمدن پیشرفته آنها قادر باشد انرژی‌ کهکشانهایشان را مهار کند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دنباله دارهای #بلنددوره دوره تناوبی بیش از ۲۰۰ سال دارند و بازگشت بعضی از آنها ممکن است چندصد سال طول بکشد. دنباله دارهای #وست، #هیل‌باپ و #هیاکوتاکی ازجمله دنباله دارهای بلند مدت هستند.

@Sky_Pillars
دنباله دارهای #بلنددوره دوره تناوبی بیش از ۲۰۰ سال دارند و بازگشت بعضی از آنها ممکن است چندصد سال طول بکشد. دنباله دارهای #وست، #هیل‌باپ و #هیاکوتاکی ازجمله دنباله دارهای بلند مدت هستند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#ارولیت‌ها یا شهاب‌سنگهای سنگی شباهت زیادی به سنگهای زمینی دارند، گرچه چگالتر از نوع زمینی هستند نوعی از آنها #کندریت نام دارد و حاوی دانه‌های کروی از جنسِ سیلیکات موسوم به #کندرول‌اند.

@Sky_Pillars
#ارولیت‌ها یا شهاب‌سنگهای سنگی شباهت زیادی به سنگهای زمینی دارند، گرچه چگالتر از نوع زمینی هستند نوعی از آنها #کندریت نام دارد و حاوی دانه‌های کروی از جنسِ سیلیکات موسوم به #کندرول‌اند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تشخیص شهاب‌سنگ نوع #ارولیت؛
قطعه‌ای ازسنگ را پودر کنید اگربراده براق درآن بود احتمالا ازفضا آمده، ولی اگر درزیر میکروسکوپ ذرات گرد #کندرول درآن مشاهده کردید بدون شک منشاء فرازمینی دارد.

@Sky_Pillars
تشخیص شهاب‌سنگ نوع #ارولیت؛
قطعه‌ای ازسنگ را پودر کنید اگربراده براق درآن بود احتمالا ازفضا آمده، ولی اگر درزیر میکروسکوپ ذرات گرد #کندرول درآن مشاهده کردید بدون شک منشاء فرازمینی دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سحابی #گسیلشی ابری است که درآن یک یا چند ستاره فوق‌العاده سوزان وجود دارد و نور #فرابنفش این ستاره‌ها موجب برانگیزش هیدروژن و اکسیژن و گسیل نور فلورسانس میشود. سحابی #جبار ازاین نوع است.

@Sky_Pillars
سحابی #گسیلشی ابری است که درآن یک یا چند ستاره فوق‌العاده سوزان وجود دارد و نور #فرابنفش این ستاره‌ها موجب برانگیزش هیدروژن و اکسیژن و گسیل نور فلورسانس میشود. سحابی #جبار ازاین نوع است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

درسحابی #سیاره‌نما ستاره در آخرین مراحل عمر خود پوسته‌ای گازی ازخود دفع میکند این پوسته براثر فشار داخلی می‌گسترد، سپس نور #فرابنفشِ ستاره مرکزی باعث فلورسانس و درخشش درگاز پوسته می‌شود.

@Sky_Pillars
درسحابی #سیاره‌نما ستاره در آخرین مراحل عمر خود پوسته‌ای گازی ازخود دفع میکند این پوسته براثر فشار داخلی می‌گسترد، سپس نور #فرابنفشِ ستاره مرکزی باعث فلورسانس و درخشش درگاز پوسته می‌شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تئوری نشان میدهد که درزمان کوتاهی بعداز تشکیل سیاهچاله، #سفیدچاله تشکیل میشود، ولی جاذبه شدید آن،زمان را بقدری به تاخیر میاندازد که ناظر بیرون، عمر سیاهچاله را میلیارها سال مشاهده میکند.

@Sky_Pillars
تئوری نشان میدهد که درزمان کوتاهی بعداز تشکیل سیاهچاله، #سفیدچاله تشکیل میشود، ولی جاذبه شدید آن،زمان را بقدری به تاخیر میاندازد که ناظر بیرون، عمر سیاهچاله را میلیارها سال مشاهده میکند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

براساس تئوری گذرکوتاه از سیاهچاله به #سفیدچاله، سیاهچاله‌هایی که درابتدای خلقت جهان بوجود آمده‌اند مانند ترقه‌های آتش بازی تولید و نابود شده‌اند ولی بدلیل #توقف‌زمان هنوز قابل رصد هستند.

@Sky_Pillars
براساس تئوری گذرکوتاه از سیاهچاله به #سفیدچاله، سیاهچاله‌هایی که درابتدای خلقت جهان بوجود آمده‌اند مانند ترقه‌های آتش بازی تولید و نابود شده‌اند ولی بدلیل #توقف‌زمان هنوز قابل رصد هستند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

صفت #سیاه در نام #سیاه‌چاله برگرفته از این واقعیت است که همه نوری که از افق رویداد آن می گذرد را به دام می‌اندازد و قابل دیدن نیست، و فقط از طریق تاثیر درمحیط اطراف قابل آشکار سازی است. 

@Sky_Pillars
صفت #سیاه در نام #سیاه‌چاله برگرفته از این واقعیت است که همه نوری که از افق رویداد آن می گذرد را به دام می‌اندازد و قابل دیدن نیست، و فقط از طریق تاثیر درمحیط اطراف قابل آشکار سازی است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

‍ ‍ برخورد دو #کهکشان و شاهکار سه تلسکوپ؛
این تصویر زیبا برخورد دو کهکشان را نشان می‌دهد که به #آنتن شهرت یافته‌اند و دلیل این نام بازوهای بلند و آنتن شکل آنها می‌باشد. این کهکشانها درفاصله ۶۲ میلیون سال نوری از زمین قرار گرفته‌اند و درآن رنگ آبی توسط تلسکوپ پرتوی ایکس #چاندرا، رنگ طلایی و قهوه‌ای توسط تلسکوپ #هابل و رنگ قرمز توسط تلسکوپ مادون قرمز #اسپیتزر آشکار شده است.
برخورد این دو کهکشان حدود ۱۰۰ میلیون سال پیش رخ داده و هنوز در حال انجام است. دراین برخورد، میلیونها ستاره در ابرهای غبارآلود و گازهای داغ درحال شکل‌گیری هستند.
تلسکوپ پرتوی ایکس چاندرا ابر وسیعی از گازهای داغ میان ستاره‌ایِ حاصل از انفجار سوپرنوواها را نشان می‌دهد، این گازها شامل موادی غنی از اکسیژن، آهن، منیزیم، و سیلیکن هستند که در تشکیل #ستارگان و #سیارات جدید شرکت می‌کنند. نقاط روشن این تصویر از سقوط مواد در #سیاهچاله‌ها و ستارگان #نوترونی به وجود آمده‌اند بعضی از این سیاهچاله‌ها صدها برابر خورشید جرم دارند.
تلسکوپ اسپیتزر نور مادون قرمزِ ساطع شده از ابرهای داغِ ستارگان تازه متولد شده را نشان می‌دهد که درمناطق همپوشانی این دو کهکشان به چشم می‌خورند.
و تلسکوپ هابل ستارگان مسن و مناطق تشکیل ستارگان در رنگ طلایی و سفید را نشان میدهد که در رشته‌هایی قهوه‌ای رنگ مشاهده می‌شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در نگاه اول ممکن است لکه‌های مشکی در جلوی #ماه عجیب به نظر برسند. ولی این لکه‌ها ٨ تصویر متوالی از عبور ایستگاه فضایی بین‌المللی #ISS می باشند که درحال گذر از جلوی #اَبَرماه می باشد. 

@Sky_Pillars
در نگاه اول ممکن است لکه‌های مشکی در جلوی #ماه عجیب به نظر برسند. ولی این لکه‌ها ٨ تصویر متوالی از عبور ایستگاه فضایی بین‌المللی #ISS می باشند که درحال گذر از جلوی #اَبَرماه می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

همه گازها میل به #انبساط دارند در #زمین جاذبه بقدری قوی است که با انبساط جو مقابله و اتمسفر خود را حفظ میکند. ولی جاذبه ضعیف #عطارد باعث فرار گازها از سطح و ازبین رفتن اتمسفر آن شده است.

@Sky_Pillars
همه گازها میل به #انبساط دارند در #زمین جاذبه بقدری قوی است که با انبساط جو مقابله و اتمسفر خود را حفظ میکند. ولی جاذبه ضعیف #عطارد باعث فرار گازها از سطح و ازبین رفتن اتمسفر آن شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#کوتوله‌های سرخ بانرخی بسیار کمتراز خورشید سوخت می‌سوزانند. این ستاره‌ها عمدتاً نور #قرمز ازخود ساطع میکنند ولی تشخیص و مشاهده آنها که دورتر از همسایگی خورشید هستند کاری بسیار دشوار است.

@Sky_Pillars
#کوتوله‌های سرخ بانرخی بسیار کمتراز خورشید سوخت می‌سوزانند. این ستاره‌ها عمدتاً نور #قرمز ازخود ساطع میکنند ولی تشخیص و مشاهده آنها که دورتر از همسایگی خورشید هستند کاری بسیار دشوار است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

طبق فرضیه دانشمندان، حدود ۷۰ هزار سال پیش هر انسانی که به آسمان نگاه می‌کرد منظره‌ای متفاوت ازما مشاهده میکرد، چراکه یک #کوتوله‌ سرخ درفاصله ۱ سال نوری ازمنظومه شمسی درحال گردش بوده است.

@Sky_Pillars
طبق فرضیه دانشمندان، حدود ۷۰ هزار سال پیش هر انسانی که به آسمان نگاه می‌کرد منظره‌ای متفاوت ازما مشاهده میکرد، چراکه یک #کوتوله‌ سرخ درفاصله ۱ سال نوری ازمنظومه شمسی درحال گردش بوده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بخاطر داشته باشید که به بالا و ستاره‌ها بنگرید نه اینکه به پایین و پاهای خودتان نگاه کنید. آنچه را که می‌بینی درک کن وکنجکاو باش که چه چیزی باعث بوجود آمدن جهان شده است.
استیفن #هاوکینگ

@Sky_Pillars
بخاطر داشته باشید که به بالا و ستاره‌ها بنگرید نه اینکه به پایین و پاهای خودتان نگاه کنید. آنچه را که می‌بینی درک کن وکنجکاو باش که چه چیزی باعث بوجود آمدن جهان شده است.
استیفن #هاوکینگ

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

‍ ‍ پارادوکس ناپدید شدن اطلاعات در #سیاهچاله؛
اگر سیاهچاله‌ها به سفیدچاله تبدیل شوند و تمام بخشهای داخلی خود را مجدداً به کیهان پس دهند در اینصورت به یکی از بنیادی‌ترین و مشکل‌ترین سوالات فیزیک پاسخ داده شده است. پروفسور #هاوکینگ در سال ۱۹۷۰ محاسبه کرد که سیاهچاله‌ها از منطقه افق رویداد خود به بیرون پرتو تابش می‌کنند و به اینصورت به آرامی انرژی خود را از دست داده تا اینکه ناپدید می‌شوند. این پرتوهای تابش شده به این معنی است که اطلاعاتی که توسط ماده حمل می‌شوند و بداخل سیاهچاله سقوط کرده‌اند، با این تابش برای همیشه ناپدید خواهند شد و این با یکی از بنیادی‌ترین مباحث فیزیک کوانتوم، که بیان میکند "اطلاعات یک ماده هرگز از بین نخواهد رفت" در تناقض خواهد بود.
دانشمندان فیزیک تئوری بیان میکنند موادی که از سفیدچاله به بیرون پرتاب می‌شوند در ابتدا درمنطقه کوچکی پَک شده و آنتروپی پایین‌تری نسبت به سیاهچاله دارند و این آنتروپی هرگز کاهش پیدا نمی‌کند. این دانشمندان زمان تبدیل از #سیاهچاله به #سفیدچاله را کسری از هزارم ثانیه بیان کرده‌اند. باتوجه به‌اینکه گرانش بسیار شدید سیاهچاله امواج نوری را دچار #خمیدگی کرده و زمان را به تاخیر می اندازد، ناظر بیرونِ سیاهچاله زمان انتقال از سیاهچاله به سفیدچاله را میلونها سال مشاهده می‌کند.
حال اگر زمان مشاهده توسط ناظر بیرون سیاهچاله خیلی کوتاه باشد بنابراین تمام سیاهچاله‌‌ها که تاکنون بوجود آمده‌اند می‌بایست با یک انفجار ناپدید شده باشند و اگر زمان مشاهده ناظر بیرون سیاهچاله خیلی طولانی شود، تبدیل سیاهچاله به سفیدچاله غیرمنطقی می‌شود زیرا سیاهچاله‌ها طبق نظریه تابش هاوکینگ، مدتها قبل با تابشِ پرتو از بین رفته‌اند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

‍ ‍ درست مانند شهرهای در دست ساخت، سطح #آیو قمر #مشتری به طور دائم توسط گدازه‌های آتشفشانی در دست ساخت است. این قمر با بیش از ۴۰۰ #آتشفشان، فعال‌ترین قمر در منظومهٔ شمسی است. عدم دهانه برخوردی در این قمر نشان می‌دهد که گدازه‌های جدید خیلی سریعتر از دهانه‌های برخوردی سطح آن را پر می‌کنند. منبع #انرژی این قمر از تغییر نیروهای جاذبهٔ جزر و مدی سیاره مشتری و سایر اقمار آن ایجاد می‌شود، این نیرو باعث بوجود آمدن حرارت داخلی و فعال شدن آتشفشان‌های گوگردی در این قمر می‌شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در زمین طوفان #کاترینا فقط برای چند هفته بطول ‌انجامید، درحالی که طوفان سرخ #مشتری بیش از ۱۵۰ سال درحال وقوع است. و در #زحل این طوفانها بصورت دوره‌هایی با مدت ۳ ماه به وقوع می پیوندند.

@Sky_Pillars
در زمین طوفان #کاترینا فقط برای چند هفته بطول ‌انجامید، درحالی که طوفان سرخ #مشتری بیش از ۱۵۰ سال درحال وقوع است. و در #زحل این طوفانها بصورت دوره‌هایی با مدت ۳ ماه به وقوع می پیوندند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در زمین طوفان #کاترینا فقط برای چند هفته بطول ‌انجامید، درحالی که طوفان سرخ #مشتری بیش از ۱۵۰ سال درحال وقوع است. و در #زحل این طوفانها بصورت دوره‌هایی با مدت ۳ ماه به وقوع می پیوندند.

@Sky_Pillars
در زمین طوفان #کاترینا فقط برای چند هفته بطول ‌انجامید، درحالی که طوفان سرخ #مشتری بیش از ۱۵۰ سال درحال وقوع است. و در #زحل این طوفانها بصورت دوره‌هایی با مدت ۳ ماه به وقوع می پیوندند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

درمنظومه شمسی بجز زمین ‌۳گزینه وجود دارد که احتمالا حیات درآنها شکل گرفته است. #مریخ بدلیل موقعیت مناسب، #اروپا قمر یخی مشتری بدلیل اقیانوس زیرسطحی و #تیتان قمر زحل بدلیل وجود هیدروکربن.

@Sky_Pillars
درمنظومه شمسی بجز زمین ‌۳گزینه وجود دارد که احتمالا حیات درآنها شکل گرفته است. #مریخ بدلیل موقعیت مناسب، #اروپا قمر یخی مشتری بدلیل اقیانوس زیرسطحی و #تیتان قمر زحل بدلیل وجود هیدروکربن.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

‍ گداخت هیدروژن به هلیوم در خورشید به دو صورت انجام می‌شود یک زنجیره به #پروتون_پروتون و دیگری چرخه کربن-نیتروژن-اکسیژن یا #CNO نام دارد.
فرآیند پروتون-پروتون به صورت زیر انجام می‌شود؛
۱- ابتدا دو اتم هیدروژن با هم ترکیب می‌شوند و ایزوتوپی از هیدروژن به نام #دوتریم را به وجود می‌آورند.
۲- دوتریم یک اتم هیدروژن دیگر به خود می‌گیرد و ایزوتوپ سبک #هلیوم را تشکیل میدهد.
۳- دو اتم هلیوم سبک، اتم هلیوم نهایی را بوجود می‌آورند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

‍ ‍ چرخه سوخت CNO در خورشید اندکی پیچیده‌تر است. در این واکنشها #کربن، #نیتروژن و #اکسیژن متناوباً ظاهر می‌شوند و از بین می‌روند و مانند چرخه پروتون-پروتون چهار اتم هیدروژن درهم می‌گدازند و یک اتم #هلیوم را پدید می‌آورند و همان مقدار انرژی نیز آزاد می‌گردد. چرخه این واکنش به این صورت است که ابتدا ۱۲C با یک #پروتون ۱H ترکیب می‌شود و ۱۳N به وجود می‌آید و با از دست دادن یک #پوزیترون، ۱۳C حاصل می‌شود. و همینطور ادامه می‌یابد تا ۱۵N با جذب یک #پروتون به یک اتم ۱۲C و یک هسته هلیوم وا می‌پاشد و فرآیند مجدداً تکرار می‌شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این تصویر فعل و انفعالات گروهی از کهکشانها به نام #Arp273 را نشان میدهد. دیسک کهکشان بزرگتر به شکل گل رز تغییر شکل داده که بدلیل اثرات جاذبه کهکشان کوچکتر با نام #UGC1813 بوجود آمده است.

@Sky_Pillars
این تصویر فعل و انفعالات گروهی از کهکشانها به نام #Arp273 را نشان میدهد. دیسک کهکشان بزرگتر به شکل گل رز تغییر شکل داده که بدلیل اثرات جاذبه کهکشان کوچکتر با نام #UGC1813 بوجود آمده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#کوتوله‌های قرمز قادرند جهانهای زمین‌مانندی را توسعه دهند و سیارات ناحیه زیست‌پذیر آنها به اندازه کافی برای داشتن #آب‌مایع گرم هستند. بطوریکه هریک از آنها احتمالا ۲۵ برابر زمین آب دارند.

@Sky_Pillars
#کوتوله‌های قرمز قادرند جهانهای زمین‌مانندی را توسعه دهند و سیارات ناحیه زیست‌پذیر آنها به اندازه کافی برای داشتن #آب‌مایع گرم هستند. بطوریکه هریک از آنها احتمالا ۲۵ برابر زمین آب دارند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در پایان عمر ستارگان، اگر جرم #هسته آن، بین ۱.۴ تا ۳.۲ برابر خورشید باشد به یک ستاره #نوترونی، و اگر پرجرم‌تر از ۳.۲ جرم خورشید باشد رُمبش در آن بیشتر، و به #سیاهچاله تبدیل می‌شود.

@Sky_Pillars
در پایان عمر ستارگان، اگر جرم #هسته آن، بین ۱.۴ تا ۳.۲ برابر خورشید باشد به یک ستاره #نوترونی، و اگر پرجرم‌تر از ۳.۲ جرم خورشید باشد رُمبش در آن بیشتر، و به #سیاهچاله تبدیل می‌شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این یک تصویر عجیب از سحابی بازتابی #NGC1999 در صورت فلکی اوریون می‌باشد. این سحابی هیچ نوری مرئی ازخود ساطع نمی‌کند و فقط به واسطه نور ستارگان جوان و تازه متولد شده در آن می‌درخشد.

@Sky_Pillars
این یک تصویر عجیب از سحابی بازتابی #NGC1999 در صورت فلکی اوریون می‌باشد. این سحابی هیچ نوری مرئی ازخود ساطع نمی‌کند و فقط به واسطه نور ستارگان جوان و تازه متولد شده در آن می‌درخشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

درفاصله‌ ۴ هزار سال نوری از مرکز #کهکشانها سرعت ستاره‌ها سریعاً افزایش یافته و به ۱۵۰ کیلومتر برثانیه میرسد و در فاصله ۲۵ هزار سال نوری به بیشترین مقدار خود رسیده و بعداز آن #ثابت میشود.

@Sky_Pillars
درفاصله‌ ۴ هزار سال نوری از مرکز #کهکشانها سرعت ستاره‌ها سریعاً افزایش یافته و به ۱۵۰ کیلومتر برثانیه میرسد و در فاصله ۲۵ هزار سال نوری به بیشترین مقدار خود رسیده و بعداز آن #ثابت میشود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

منظومه شمسی باسرعت ۸۲۸،۰۰۰ کیلومتر برساعت دور #کهکشان راه شیری میچرخد این سرعت ۱/۱۳۰۰ یک هزاروسیصدم سرعت #نور است و اگر جسمی بااین سرعت دراستوای زمین بچرخد ۲دقیقه ۵۴ثانیه آنرا دور میزند.

@Sky_Pillars
منظومه شمسی باسرعت ۸۲۸،۰۰۰ کیلومتر برساعت دور #کهکشان راه شیری میچرخد این سرعت ۱/۱۳۰۰ یک هزاروسیصدم سرعت #نور است و اگر جسمی بااین سرعت دراستوای زمین بچرخد ۲دقیقه ۵۴ثانیه آنرا دور میزند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

آنالیزهای جدید در #اروپا قمر مشتری وجود نوعی مواد معدنی را نشان میدهد،بطوریکه دانشمندان احتمال میدهند درگذشته‌ دور یک صخره خاکی بابرخورد به این قمر این مواد را به سطح آن انتقال داده است.

@Sky_Pillars
آنالیزهای جدید در #اروپا قمر مشتری وجود نوعی مواد معدنی را نشان میدهد،بطوریکه دانشمندان احتمال میدهند درگذشته‌ دور یک صخره خاکی بابرخورد به این قمر این مواد را به سطح آن انتقال داده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این جرم سماوی مانند یک #پروانه ظریف است، ولی بالهای این پروانه از گازهای متراکمی با دمایی حدود ۲۰ هزار درجه سلسیوس تشکیل شده‌اند و با سرعت ۹۶۰ هزار کیلومتر بر ساعت درحال #انبساط هستند.

@Sky_Pillars
این جرم سماوی مانند یک #پروانه ظریف است، ولی بالهای این پروانه از گازهای متراکمی با دمایی حدود ۲۰ هزار درجه سلسیوس تشکیل شده‌اند و با سرعت ۹۶۰ هزار کیلومتر بر ساعت درحال #انبساط هستند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

مبنای شکل‌گیری حیات براساس ترکیبات کربن است و جو #تیتان قمر زحل مملو از دریاچه‌های متان است. دانشمندان معتقدند علیرغم دمای °۱۸۰- سلسیوس نوعی #حیات مرموز دراین دریاچه‌ها وجود داشته باشد. 

@Sky_Pillars
مبنای شکل‌گیری حیات براساس ترکیبات کربن است و جو #تیتان قمر زحل مملو از دریاچه‌های متان است. دانشمندان معتقدند علیرغم دمای °۱۸۰- سلسیوس نوعی #حیات مرموز دراین دریاچه‌ها وجود داشته باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سیاره #پروکسیما_b دراطراف کوتوله قرمز پروکسیما سنتوری میچرخد. این سیاره درفاصله ۴۰ تریلیارد کیلومتر از زمین، در یک منطقه قابل سکونت قرار دارد و از گزینه‌های حیات #فرازمینی بشمار می‌رود .

@Sky_Pillars
سیاره #پروکسیما_b دراطراف کوتوله قرمز پروکسیما سنتوری میچرخد. این سیاره درفاصله ۴۰ تریلیارد کیلومتر از زمین، در یک منطقه قابل سکونت قرار دارد و از گزینه‌های حیات #فرازمینی بشمار می‌رود .

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بیش از ۱۰۰ میلیارد ستاره در #کهکشان راه شیری وجود دارد. اگر تنها یک درصد از آنها فقط یک #سیاره باشرایط زمین دراطراف خود داشته باشند، باید هزاران سیاره با امکان #حیات دراطراف ما باشد.    

@Sky_Pillars
بیش از ۱۰۰ میلیارد ستاره در #کهکشان راه شیری وجود دارد. اگر تنها یک درصد از آنها فقط یک #سیاره باشرایط زمین دراطراف خود داشته باشند، باید هزاران سیاره با امکان #حیات دراطراف ما باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

طبق تئوری #نسبیت، با افزایش سرعت یک جسم، زمان برای آن جسم کندتر می‌گذرد و اگر بتوان با سرعت نزدیک #نور حرکت کرد زمان بقدری کند می‌شود که هر یک روز آن یک سال برای ساکنین زمین خواهد گذشت.

@Sky_Pillars
طبق تئوری #نسبیت، با افزایش سرعت یک جسم، زمان برای آن جسم کندتر می‌گذرد و اگر بتوان با سرعت نزدیک #نور حرکت کرد زمان بقدری کند می‌شود که هر یک روز آن یک سال برای ساکنین زمین خواهد گذشت.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اگر #سیاره‌ای گازی قمر بزرگی داشته باشد، نیروی جزر و مدی بین آنها درون این #قمر را گرم میکند وحتی اگر سیاره و قمرش نزدیک ستاره‌ای هم نباشند، انرژی مورد نیاز #حیات ابتدایی تامین خواهد شد.

@Sky_Pillars
اگر #سیاره‌ای گازی قمر بزرگی داشته باشد، نیروی جزر و مدی بین آنها درون این #قمر را گرم میکند وحتی اگر سیاره و قمرش نزدیک ستاره‌ای هم نباشند، انرژی مورد نیاز #حیات ابتدایی تامین خواهد شد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سحابی #مخروط ستون عظیمی ازگاز و غبار است که درفاصله ۲۵۰۰ سال نوری از زمین قرار دارد.این ستون یک محیط آشفته از #زادگاه ستارگانی است که تابش آنها میلیونها سال آنرا برافراشته نگه داشته‌اند.

@Sky_Pillars
سحابی #مخروط ستون عظیمی ازگاز و غبار است که درفاصله ۲۵۰۰ سال نوری از زمین قرار دارد.این ستون یک محیط آشفته از #زادگاه ستارگانی است که تابش آنها میلیونها سال آنرا برافراشته نگه داشته‌اند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ابر #اورت منطقه وسیعی از گازها و غبارهای پس مانده منظومه شمسی، و زادگاه بسیاری از دنباله‌دار‌هاست. دنباله‌دارها یا دراطراف خورشید تبخیر میشوند یا به بیرون از منظومه شمسی پرتاب میشوند.

@Sky_Pillars
ابر #اورت منطقه وسیعی از گازها و غبارهای پس مانده منظومه شمسی، و زادگاه بسیاری از دنباله‌دار‌هاست. دنباله‌دارها یا دراطراف خورشید تبخیر میشوند یا به بیرون از منظومه شمسی پرتاب میشوند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این تصویر #هسته زردی از ستارگان مُسن را نشان می‌دهد که توسط #حلقهٔ آبی رنگی از خوشه‌های ستارگان جوان محصور شده است. به عقیده دانشمندان این حلقه‌ #باقیمانده یک کهکشان درحال عبور بوده است.

@Sky_Pillars
این تصویر #هسته زردی از ستارگان مُسن را نشان می‌دهد که توسط #حلقهٔ آبی رنگی از خوشه‌های ستارگان جوان محصور شده است. به عقیده دانشمندان این حلقه‌ #باقیمانده یک کهکشان درحال عبور بوده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ما توسط امواج رادیویی می‌توانیم با تمدنهای #بیگانه ارتباط برقرار کنیم، تا زمانیکه بدانیم آنها کجا هستند و چه رفتاری با ما دارند تمرکز بردریافت #سیگنالها امن‌تر از سفر به سیارات دور است.

@Sky_Pillars
ما توسط امواج رادیویی می‌توانیم با تمدنهای #بیگانه ارتباط برقرار کنیم، تا زمانیکه بدانیم آنها کجا هستند و چه رفتاری با ما دارند تمرکز بردریافت #سیگنالها امن‌تر از سفر به سیارات دور است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

جدیدترین ماهواره ناسا جهت رصد #سیارات فراخورشیدی #TESS نام دارد.این ماهواره بابررسی بیش از ۲۰۰ هزار ستاره، سیاراتی را دراطراف آنها جستجو خواهد کرد که احتمالاً #حیات درآنها شکل گرفته است.

@Sky_Pillars
جدیدترین ماهواره ناسا جهت رصد #سیارات فراخورشیدی #TESS نام دارد.این ماهواره بابررسی بیش از ۲۰۰ هزار ستاره، سیاراتی را دراطراف آنها جستجو خواهد کرد که احتمالاً #حیات درآنها شکل گرفته است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

به #سومین قرص کامل #ماه در فصلهایی که برخلاف سه‌بار معمول، چهاربار قرص کامل ماه دیده میشود #ماه‌آبی گفته می‌شود و ارتباطی با رویت رنگ ماه ندارد. این رویداد در هر ۲.۷ سال یکبار رخ می‌دهد.

@Sky_Pillars
به #سومین قرص کامل #ماه در فصلهایی که برخلاف سه‌بار معمول، چهاربار قرص کامل ماه دیده میشود #ماه‌آبی گفته می‌شود و ارتباطی با رویت رنگ ماه ندارد. این رویداد در هر ۲.۷ سال یکبار رخ می‌دهد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سه #کهکشان از گروه پنجگانه #استفان، درامتداد بازوهای خود دچار تغییر شکل شده‌اند.دراین گروه دنباله‌های بلندی از دهها هزار خوشهٔ ستاره‌ای اثرات جاذبه این کهکشانها روی یکدیگر را نشان میدهد.

@Sky_Pillars
سه #کهکشان از گروه پنجگانه #استفان، درامتداد بازوهای خود دچار تغییر شکل شده‌اند.دراین گروه دنباله‌های بلندی از دهها هزار خوشهٔ ستاره‌ای اثرات جاذبه این کهکشانها روی یکدیگر را نشان میدهد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

خاک #مریخ دارای ۴۵% اکسید سیلیکن و ۱۹% اکسید هیدرات آهنی است. آسمان مریخ در روز بدلیل گرد وغبار برنگ صورتی و درغروب برنگ آبی است. دمای این سیاره از °۱۰-  تا °۱۲۰- سانتیگراد تغییر می‌کند.

@Sky_Pillars
خاک #مریخ دارای ۴۵% اکسید سیلیکن و ۱۹% اکسید هیدرات آهنی است. آسمان مریخ در روز بدلیل گرد وغبار برنگ صورتی و درغروب برنگ آبی است. دمای این سیاره از °۱۰- تا °۱۲۰- سانتیگراد تغییر می‌کند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

پدیده #مه‌رُمب یا Big Crunch درصورتی درعالم رخ خواهد داد که فضا دارای خمیدگی مثبت باشد، به این معنی که چگالی #جرم_انرژی به نسبت بالا،و یا انرژی تاریک ضعیف‌تر از چیزی باشد که تصور میکنیم.

@Sky_Pillars
پدیده #مه‌رُمب یا Big Crunch درصورتی درعالم رخ خواهد داد که فضا دارای خمیدگی مثبت باشد، به این معنی که چگالی #جرم_انرژی به نسبت بالا،و یا انرژی تاریک ضعیف‌تر از چیزی باشد که تصور میکنیم.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#ماه به هنگام تشکیل منظومه شمسی و زمانی که سیارات به شدت با سنگهای آسمانی بمباران می شدند، مانند سپری زمین را از ضربات شهاب سنگها حفظ کرد و بدینوسیله جو زمین محفوظ ماند و #حیات شکل گرفت.

@Sky_Pillars
#ماه به هنگام تشکیل منظومه شمسی و زمانی که سیارات به شدت با سنگهای آسمانی بمباران می شدند، مانند سپری زمین را از ضربات شهاب سنگها حفظ کرد و بدینوسیله جو زمین محفوظ ماند و #حیات شکل گرفت.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#زحل ۴ حلقه اصلی بنام D, C, B, A دارد و به ترتیب عرضی برابر۱۴۶۰۰، ۲۵۵۰۰، ۱۷۵۰۰ و ۷۵۰۰ کیلومتر دارند. پرنورترین حلقه B و کم نورترین D نام دارد.بین حلقه A و B شکافی بنام #کاسینی وجود دارد.

@Sky_Pillars
#زحل ۴ حلقه اصلی بنام D, C, B, A دارد و به ترتیب عرضی برابر۱۴۶۰۰، ۲۵۵۰۰، ۱۷۵۰۰ و ۷۵۰۰ کیلومتر دارند. پرنورترین حلقه B و کم نورترین D نام دارد.بین حلقه A و B شکافی بنام #کاسینی وجود دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دانشمندان سیاره‌ای درفاصله ۲۰ سال نوری رصد کرده‌اند که شباهت زیادی به زمین دارد. این سیاره دراطراف ستارهٔ #Gliese581 میچرخد و بدلیل دمای پایین احتمالا #آب مایع را درسطح خود حفظ کرده است.

@Sky_Pillars
دانشمندان سیاره‌ای درفاصله ۲۰ سال نوری رصد کرده‌اند که شباهت زیادی به زمین دارد. این سیاره دراطراف ستارهٔ #Gliese581 میچرخد و بدلیل دمای پایین احتمالا #آب مایع را درسطح خود حفظ کرده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

آثار #حیات را فقط باید درکهکشان راه شیری جستجو کرد، چراکه قطر کهکشان ما بیش از ۱۰۰ هزار سال نوری است و برقراری #ارتباط یکطرفه از یک سمت آن بسمت دیگر حداقل به ۱۰۰ هزار سال زمان نیاز دارد.

@Sky_Pillars
آثار #حیات را فقط باید درکهکشان راه شیری جستجو کرد، چراکه قطر کهکشان ما بیش از ۱۰۰ هزار سال نوری است و برقراری #ارتباط یکطرفه از یک سمت آن بسمت دیگر حداقل به ۱۰۰ هزار سال زمان نیاز دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در #مریخ بیشتر آب راهها درارتفاعات بالا به چشم می‌خورند. این تصویر بخشهایی از لبه و شیبهای داخلی دهانهٔ #Krupact را در استوای مریخ نشان می‌دهد که تراکم آب راهها درآن بوضوح مشاهده می‌شود.

@Sky_Pillars
در #مریخ بیشتر آب راهها درارتفاعات بالا به چشم می‌خورند. این تصویر بخشهایی از لبه و شیبهای داخلی دهانهٔ #Krupact را در استوای مریخ نشان می‌دهد که تراکم آب راهها درآن بوضوح مشاهده می‌شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سیاره #مریخ دو کلاهک قطبی شمالی و جنوبی دارد که باتوجه به #فصلها شکل میگیرند.در زمستان قطبها مطلقا نوری ازخورشید دریافت نمیکنند واین باعث تبدیل آب به یخ و دی‌اکسید کربن به #یخ‌خشک میشود.

@Sky_Pillars
سیاره #مریخ دو کلاهک قطبی شمالی و جنوبی دارد که باتوجه به #فصلها شکل میگیرند.در زمستان قطبها مطلقا نوری ازخورشید دریافت نمیکنند واین باعث تبدیل آب به یخ و دی‌اکسید کربن به #یخ‌خشک میشود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اگر انرژی #تاریک به اندازه کافی قوی باشد ممکن است برنیروهای بنیادی طبیعت غلبه کرده و باعث شود تا عالم بگونه‌ای غیر قابل تصور ازهم #دریده، و کهکشانها، ستاره‌ها، و اتم ها از هم گسسته شوند.

@Sky_Pillars
اگر انرژی #تاریک به اندازه کافی قوی باشد ممکن است برنیروهای بنیادی طبیعت غلبه کرده و باعث شود تا عالم بگونه‌ای غیر قابل تصور ازهم #دریده، و کهکشانها، ستاره‌ها، و اتم ها از هم گسسته شوند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سیاره فراخورشیدی #CokuTau4 درفاصله ۴۲۰ سال نوری از زمین یکی از جوانترین سیارات شناخته ‌شده است.این سیاره باعمری کمتراز ۱ میلیون سال به دانشمندان درباره نحوه تشکیل سیارات کمک زیادی میکند.

@Sky_Pillars
سیاره فراخورشیدی #CokuTau4 درفاصله ۴۲۰ سال نوری از زمین یکی از جوانترین سیارات شناخته ‌شده است.این سیاره باعمری کمتراز ۱ میلیون سال به دانشمندان درباره نحوه تشکیل سیارات کمک زیادی میکند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سیاره عجیب #B162026b همزمان بدور دو ستاره میچرخد و یکی از #مسن‌ترین سیارات شناخته شده است. این سیاره گازی درخوشه M4 قرار دارد و با سنی حدود ۱۳ میلیارد سال تقریباً ۳ برابر زمین عمر دارد.

@Sky_Pillars
سیاره عجیب #B162026b همزمان بدور دو ستاره میچرخد و یکی از #مسن‌ترین سیارات شناخته شده است. این سیاره گازی درخوشه M4 قرار دارد و با سنی حدود ۱۳ میلیارد سال تقریباً ۳ برابر زمین عمر دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

عمر جهان ۱۳.۷ میلیارد سال برآورد شده،یعنی نور فواصل بیشتراز ۱۳.۷ میلیارد سال نوری زمان کافی برای رسیدن به ما را نداشته، وجهان مانند #حبابی به اندازه ۱۳.۷میلیارد سال نوری گسترش یافته است.

@Sky_Pillars
عمر جهان ۱۳.۷ میلیارد سال برآورد شده،یعنی نور فواصل بیشتراز ۱۳.۷ میلیارد سال نوری زمان کافی برای رسیدن به ما را نداشته، وجهان مانند #حبابی به اندازه ۱۳.۷میلیارد سال نوری گسترش یافته است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

مرکز #کهکشان، ستاره‌ها و سیارات را بانیروی جاذبه گردهم می آورد. ولی #جرمِ مرکز کهکشان کمتراز چیزی است که بتواند این جاذبه را داشته باشد. بنابراین باید #ماده‌تاریک این کمبود را جبران کند.

@Sky_Pillars
مرکز #کهکشان، ستاره‌ها و سیارات را بانیروی جاذبه گردهم می آورد. ولی #جرمِ مرکز کهکشان کمتراز چیزی است که بتواند این جاذبه را داشته باشد. بنابراین باید #ماده‌تاریک این کمبود را جبران کند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

فضاپیمای #افقهای‌نو تیغه‌های بزرگِ چاقو شکلی از قطعات یخ در #پلوتو کشف کرده است. دانشمندان معتقدند این ساختارها #متان یخ زده هستند که درارتفاعات بالا و نزدیک استوای پلوتو شکل گرفته‌اند.

@Sky_Pillars
فضاپیمای #افقهای‌نو تیغه‌های بزرگِ چاقو شکلی از قطعات یخ در #پلوتو کشف کرده است. دانشمندان معتقدند این ساختارها #متان یخ زده هستند که درارتفاعات بالا و نزدیک استوای پلوتو شکل گرفته‌اند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

آینه اولیه تلسکوپ #جیمزوب مساحتی ۶ برابر آینه تلسکوپ #هابل دارد و ابزارهای آن ۹ برابر سریعتر از هابل نور را جمع‌آوری می‌کنند. این آینه‌ها از #بریلیوم و لایه‌ نازکی از #طلا ساخته شده‌اند.

@Sky_Pillars
آینه اولیه تلسکوپ #جیمزوب مساحتی ۶ برابر آینه تلسکوپ #هابل دارد و ابزارهای آن ۹ برابر سریعتر از هابل نور را جمع‌آوری می‌کنند. این آینه‌ها از #بریلیوم و لایه‌ نازکی از #طلا ساخته شده‌اند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

چون درسیاره #زهره آب وجود ندارد قطراتی که ابرها را بوجود می‌آورند دی‌اکسید #گوگرد و اسید سولفوریک‌ هستند این ابرها درجو فوقانی بارش میکنند ولی بدلیل دمای بالا هرگز به سطح سیاره نمی‌رسند.

@Sky_Pillars
چون درسیاره #زهره آب وجود ندارد قطراتی که ابرها را بوجود می‌آورند دی‌اکسید #گوگرد و اسید سولفوریک‌ هستند این ابرها درجو فوقانی بارش میکنند ولی بدلیل دمای بالا هرگز به سطح سیاره نمی‌رسند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سحابی #سراسب هیچ نوری ازخود متصاعد نمی‌کند و توسط یک سیستم ستاره‌ای ۵گانه در پس زمینه آن قابل رویت می‌شود. این سحابی سالها قبل شکل خود را از دست داده ولی ما هنوز شاهد این تغییر نشده‌ایم.

@Sky_Pillars
سحابی #سراسب هیچ نوری ازخود متصاعد نمی‌کند و توسط یک سیستم ستاره‌ای ۵گانه در پس زمینه آن قابل رویت می‌شود. این سحابی سالها قبل شکل خود را از دست داده ولی ما هنوز شاهد این تغییر نشده‌ایم.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

پژوهشگران ۳۰۰ کیلوگرم گرد و خاک به دام افتاده در شیار سقف‌هایی در پاریس را غربال کرده، و به کمک #آهنربا توانستند حدود ۵۰۰ دانه‌ #غبارِکیهانی را درمیان این گرد و خاکها شناسایی کنند.

@Sky_Pillars
پژوهشگران ۳۰۰ کیلوگرم گرد و خاک به دام افتاده در شیار سقف‌هایی در پاریس را غربال کرده، و به کمک #آهنربا توانستند حدود ۵۰۰ دانه‌ #غبارِکیهانی را درمیان این گرد و خاکها شناسایی کنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تصویر یک #غبارِکیهانی غربال شده؛
به کمک آهنربا، ذرات کیهانی که در بردارنده‌ کانی‌های #مغناطیسی هستند از میان سایر غبارها بیرون می آید اندازه این غبار ها بین یک‌صدم تا سه‌دهم میلیمتر است.

@Sky_Pillars
تصویر یک #غبارِکیهانی غربال شده؛
به کمک آهنربا، ذرات کیهانی که در بردارنده‌ کانی‌های #مغناطیسی هستند از میان سایر غبارها بیرون می آید اندازه این غبار ها بین یک‌صدم تا سه‌دهم میلیمتر است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دنباله‌دارهای غیر دوره‌ای از ابر #اورت می‌آیند و تنها یک بار خورشید را می‌بینند و هرگز باز نمی‌گردند. ولی دنباله‌دارهای دوره‌ای کوتاه مدت هستند و عموما ازکمربند #کویپر سرچشمه می‌گیرند.

@Sky_Pillars
دنباله‌دارهای غیر دوره‌ای از ابر #اورت می‌آیند و تنها یک بار خورشید را می‌بینند و هرگز باز نمی‌گردند. ولی دنباله‌دارهای دوره‌ای کوتاه مدت هستند و عموما ازکمربند #کویپر سرچشمه می‌گیرند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سحابی #چشم‌گربه یک سحابی #سیاره‌نما است که درصورت فلکی اژدها قرار گرفته است. مشاهدات نشان می‌دهد ستاره مرکز این سحابی درفواصل منظم ۱۵۰۰ ساله جرم خود را با پرتاب پالس‌هایی از دست می‌دهد.

@Sky_Pillars
سحابی #چشم‌گربه یک سحابی #سیاره‌نما است که درصورت فلکی اژدها قرار گرفته است. مشاهدات نشان می‌دهد ستاره مرکز این سحابی درفواصل منظم ۱۵۰۰ ساله جرم خود را با پرتاب پالس‌هایی از دست می‌دهد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این ستونهای #برج مانند درسحابی #عقاب، به "ستونهای آسمان" شهرت دارند وحدود ۵ سال نوری یا ۴۸ تریلیارد کیلومتر بلندی دارند. ستارگان جدید دراعماق این گازهای هیدروژنی بسرعت درحال تولد هستند.

@Sky_Pillars
این ستونهای #برج مانند درسحابی #عقاب، به "ستونهای آسمان" شهرت دارند وحدود ۵ سال نوری یا ۴۸ تریلیارد کیلومتر بلندی دارند. ستارگان جدید دراعماق این گازهای هیدروژنی بسرعت درحال تولد هستند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تلسکوپ فضایی #هابل به کمک دوربین فروسرخ خود توانست ازمیان ستاره‌ها و غبارهای کهکشان #NGC5128 چهره قرص مواد داغی را که درحال گردش و فروریختن به درون سیاهچاله‌ مرکزی آن هستند را آشکار کند.

@Sky_Pillars
تلسکوپ فضایی #هابل به کمک دوربین فروسرخ خود توانست ازمیان ستاره‌ها و غبارهای کهکشان #NGC5128 چهره قرص مواد داغی را که درحال گردش و فروریختن به درون سیاهچاله‌ مرکزی آن هستند را آشکار کند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اکثر پایگاه‌های #پرتاب تاحد امکان نزدیک به خط #استوا ساخته می‌شوند. این مکانها این مزیت را به پرتابه‌ها می دهند که از سرعت اولیه‌ای که چرخش زمین بدور خود دراختیار ما می‌دهد استفاده کنند.

@Sky_Pillars
اکثر پایگاه‌های #پرتاب تاحد امکان نزدیک به خط #استوا ساخته می‌شوند. این مکانها این مزیت را به پرتابه‌ها می دهند که از سرعت اولیه‌ای که چرخش زمین بدور خود دراختیار ما می‌دهد استفاده کنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تصویری در مقبره #اوزیریس مصر باستان وجود دارد که وسایل فوق پیشرفته‌ای شامل هلیکوپتر، زیردریایی و بشقاب پرنده را نشان میدهد و می‌تواند به ارتباط #فرازمینی‌ها در گذشته دور اشاره کند.

@Sky_Pillars
تصویری در مقبره #اوزیریس مصر باستان وجود دارد که وسایل فوق پیشرفته‌ای شامل هلیکوپتر، زیردریایی و بشقاب پرنده را نشان میدهد و می‌تواند به ارتباط #فرازمینی‌ها در گذشته دور اشاره کند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

مریخ نورد #کنجکاوی باثبت این تصویر درسال ۲۰۱۴، سوالات بسیاری را دراذهان عموم ایجاد کرد. یوفولوژیست‌ها استدلال می‌کنند که این تصویر شواهدی از فعالیت #بیگانگان درسیاره مریخ را نشان می‌دهد.

@Sky_Pillars
مریخ نورد #کنجکاوی باثبت این تصویر درسال ۲۰۱۴، سوالات بسیاری را دراذهان عموم ایجاد کرد. یوفولوژیست‌ها استدلال می‌کنند که این تصویر شواهدی از فعالیت #بیگانگان درسیاره مریخ را نشان می‌دهد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#هاوکینگ معتقد بود که انسانها بجای سعی درارتباط با فرازمینی‌ها، باید تمام تلاش خود را برای پرهیز از هرگونه ارتباطی بااین موجودات به خرج دهند تااز تکامل #حیات بیگانگان درزمین جلوگیری شود.

@Sky_Pillars
#هاوکینگ معتقد بود که انسانها بجای سعی درارتباط با فرازمینی‌ها، باید تمام تلاش خود را برای پرهیز از هرگونه ارتباطی بااین موجودات به خرج دهند تااز تکامل #حیات بیگانگان درزمین جلوگیری شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

درخشندگی بسیاری از #کوتوله‌های سفید بسیارکم و تقریباً ۱۰۰ هزار بارکمتر از یک ستاره معمولی است. این درخشندگی بسیارکم بدلیل کم بودن #جرم آنها نیست، بلکه بدلیل #اندازه بسیار کوچک آنهاست.

@Sky_Pillars
درخشندگی بسیاری از #کوتوله‌های سفید بسیارکم و تقریباً ۱۰۰ هزار بارکمتر از یک ستاره معمولی است. این درخشندگی بسیارکم بدلیل کم بودن #جرم آنها نیست، بلکه بدلیل #اندازه بسیار کوچک آنهاست.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این سحابی گسیلشی درفاصله ۵۵۰۰ سال نوری بدلیل شباهت زیاد به #پنجه‌گربه به این نام معروف شده است. خطوط قرمز دراین سحابی از #یونیزه شدن اتمهای هیدروژن توسط تابش ستارگان جوان بوجود آمده است.

@Sky_Pillars
این سحابی گسیلشی درفاصله ۵۵۰۰ سال نوری بدلیل شباهت زیاد به #پنجه‌گربه به این نام معروف شده است. خطوط قرمز دراین سحابی از #یونیزه شدن اتمهای هیدروژن توسط تابش ستارگان جوان بوجود آمده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این نیروی انرژی #تاریک است که کهکشانها را ازهمدیگر دور می‌کند وباعث #انبساط جهان شده است. اگر این نیرو وجود نداشته باشد ما هیچ توجیهی برای افزایش فاصله بین کهکشانها و انبساط جهان نداریم.

@Sky_Pillars
این نیروی انرژی #تاریک است که کهکشانها را ازهمدیگر دور می‌کند وباعث #انبساط جهان شده است. اگر این نیرو وجود نداشته باشد ما هیچ توجیهی برای افزایش فاصله بین کهکشانها و انبساط جهان نداریم.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

یک سیاره #فراخورشیدی سیاره‌ای است همانند زمین که اولاً دراطراف یک ستاره‌ غیراز خورشید بچرخد. دوماً جرم آن درحدی باشد که باجاذبه خودش #کروی شود.سوماً هیچ جرم دیگری درمدار این سیاره نباشد.

@Sky_Pillars
یک سیاره #فراخورشیدی سیاره‌ای است همانند زمین که اولاً دراطراف یک ستاره‌ غیراز خورشید بچرخد. دوماً جرم آن درحدی باشد که باجاذبه خودش #کروی شود.سوماً هیچ جرم دیگری درمدار این سیاره نباشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

برخورد ذرات درزمان تشکیل #سیارات منظومه شمسی،حرارت زیادی ایجاد کرد به همین دلیل این سیارات زندگی خود را با حالتی #مذاب آغاز کردند و مواد چگالتر به درون و مواد سبکتر به سطح آنها حرکت کرد.

@Sky_Pillars
برخورد ذرات درزمان تشکیل #سیارات منظومه شمسی،حرارت زیادی ایجاد کرد به همین دلیل این سیارات زندگی خود را با حالتی #مذاب آغاز کردند و مواد چگالتر به درون و مواد سبکتر به سطح آنها حرکت کرد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ماه درهنگام طلوع و غروب و درنزدیکی افق #بزرگتر بنظر می‌آید. این مسئله فقط ناشی از یک #خطای دید است. این فریب مغزی باعث می‌شود ماه درکنار عوارضِ نزدیکتر به میدان دید، بزرگتر به نظر برسد.

@Sky_Pillars
ماه درهنگام طلوع و غروب و درنزدیکی افق #بزرگتر بنظر می‌آید. این مسئله فقط ناشی از یک #خطای دید است. این فریب مغزی باعث می‌شود ماه درکنار عوارضِ نزدیکتر به میدان دید، بزرگتر به نظر برسد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

زمین درمداری تقریباً #دایره‌ای، خورشید را درفاصله ۱۴۹.۶ میلیون کیلومتر دور میزند و هر دور درمدت ۳۶۵.۳ روز کامل میشود. انحراف °۲۳.۵ زمین باعث تفاوتِ نور دریافتی و شکل‌گیری #فصلها میشود.

@Sky_Pillars
زمین درمداری تقریباً #دایره‌ای، خورشید را درفاصله ۱۴۹.۶ میلیون کیلومتر دور میزند و هر دور درمدت ۳۶۵.۳ روز کامل میشود. انحراف °۲۳.۵ زمین باعث تفاوتِ نور دریافتی و شکل‌گیری #فصلها میشود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

مرکز کهکشان #سیگار یا #M82 درفاصله ۱۲ میلیون سال نوری، حدود ۱۰۰ مرتبه درخشانتر از مرکز راه شیری است. خطوط قرمز دراین کهکشان گازهای پلاسمای داغِ حاصل از انفجار یک #سوپرنووا را نشان میدهد.

@Sky_Pillars
مرکز کهکشان #سیگار یا #M82 درفاصله ۱۲ میلیون سال نوری، حدود ۱۰۰ مرتبه درخشانتر از مرکز راه شیری است. خطوط قرمز دراین کهکشان گازهای پلاسمای داغِ حاصل از انفجار یک #سوپرنووا را نشان میدهد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سرعت فرار ازگرانشِ کره #ماه تنها ۲.۴ کیلومتر برثانیه است، درحالی که این سرعت برای #زمین ۱۱.۲ کیلومتر برثانیه است. به همین دلیل راکت‌های فضایی بسیار راحتر از زمین، ازسطح ماه فرار می‌کنند.

@Sky_Pillars
سرعت فرار ازگرانشِ کره #ماه تنها ۲.۴ کیلومتر برثانیه است، درحالی که این سرعت برای #زمین ۱۱.۲ کیلومتر برثانیه است. به همین دلیل راکت‌های فضایی بسیار راحتر از زمین، ازسطح ماه فرار می‌کنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#ماه نسبت به زمین جرم، قطر و چگالی کمتری دارد به این دلیل قدرت #جاذبه درماه ۶ برابر کمتر از زمین است، و شخصِ ۷۵ کیلوگرمی در زمین وزنی برابر ۷۳۵ نیوتن و درکره ماه تنها ۱۲۲ نیوتن وزن دارد.

@Sky_Pillars
#ماه نسبت به زمین جرم، قطر و چگالی کمتری دارد به این دلیل قدرت #جاذبه درماه ۶ برابر کمتر از زمین است، و شخصِ ۷۵ کیلوگرمی در زمین وزنی برابر ۷۳۵ نیوتن و درکره ماه تنها ۱۲۲ نیوتن وزن دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تحقیقات جدید نشان می دهد #کهکشان راه شیری حدود ۱۰۰ میلیون #سیاهچاله دارد که از این تعداد حدود ۹۰ میلیون جرمی ۳۰ برابر کمتر از #خورشید، و ۱۰ میلیون جرمی بیشتر از ۳۰ برابر خورشید دارند.

@Sky_Pillars
تحقیقات جدید نشان می دهد #کهکشان راه شیری حدود ۱۰۰ میلیون #سیاهچاله دارد که از این تعداد حدود ۹۰ میلیون جرمی ۳۰ برابر کمتر از #خورشید، و ۱۰ میلیون جرمی بیشتر از ۳۰ برابر خورشید دارند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

یک #اَبَرسیاهچاله عظیم با نام *SagittariusA درمرکز #کهکشان راه شیری وجود دارد. این سیاهچاله باقطر ۴۴ میلیون کیلومتر، حدود ۲۶ هزار سال نوری یا ۲۴۶،۰۰۰ تریلیارد کیلومتر از زمین فاصله دارد.

@Sky_Pillars
یک #اَبَرسیاهچاله عظیم با نام *SagittariusA درمرکز #کهکشان راه شیری وجود دارد. این سیاهچاله باقطر ۴۴ میلیون کیلومتر، حدود ۲۶ هزار سال نوری یا ۲۴۶،۰۰۰ تریلیارد کیلومتر از زمین فاصله دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

یکی از مشکلاتی اساسی سیاره #پروکسیما_b  تغییرات شدید دمای آن است. دمای این سیاره در طول روز ۱۶ درجه و در شب ۱۲۳- درجه سانتیگراد است که حتی با وجود #جو، زندگی در آن بسیار مشکل خواهد بود.

@Sky_Pillars
یکی از مشکلاتی اساسی سیاره #پروکسیما_b تغییرات شدید دمای آن است. دمای این سیاره در طول روز ۱۶ درجه و در شب ۱۲۳- درجه سانتیگراد است که حتی با وجود #جو، زندگی در آن بسیار مشکل خواهد بود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

یک #جبهه هوای سرد درخوشه کهکشانی #برساوش رصد شد. این سیستم ۲ میلیون سال نوری وسعت دارد و درآن گازهای متراکمی بادمای ۳۰ میلیون درجه به سمت گازهایی با دمای ۸۰ میلیون درجه درحال حرکت هستند.

@Sky_Pillars
یک #جبهه هوای سرد درخوشه کهکشانی #برساوش رصد شد. این سیستم ۲ میلیون سال نوری وسعت دارد و درآن گازهای متراکمی بادمای ۳۰ میلیون درجه به سمت گازهایی با دمای ۸۰ میلیون درجه درحال حرکت هستند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

جبهه هوای سردِ رصد شده درخوشه #برساوش عظیم‌ترین جرمی است که بانیروی #جاذبه گردهم آمده است. این جبههٔ سرد حدود ۵ میلیون سال پیش شکل گرفته و با سرعت ۴۸۰ هزار کیلومتر برساعت درحال حرکت است.

@Sky_Pillars
جبهه هوای سردِ رصد شده درخوشه #برساوش عظیم‌ترین جرمی است که بانیروی #جاذبه گردهم آمده است. این جبههٔ سرد حدود ۵ میلیون سال پیش شکل گرفته و با سرعت ۴۸۰ هزار کیلومتر برساعت درحال حرکت است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سیارهٔ #مریخ امروز ۹۷/۰۱/۱۶ درفاصله ۱۶۰ میلیون کیلومتر از زمین قراردارد این فاصله هرروز تقریبا ۱ میلیون کیلومترکمتر،و درتاریخ ۹۷/۰۵/۱۰ به #کمترین مقدار یعنی ۵۷ میلیون کیلومتر خواهد رسید.

@Sky_Pillars
سیارهٔ #مریخ امروز ۹۷/۰۱/۱۶ درفاصله ۱۶۰ میلیون کیلومتر از زمین قراردارد این فاصله هرروز تقریبا ۱ میلیون کیلومترکمتر،و درتاریخ ۹۷/۰۵/۱۰ به #کمترین مقدار یعنی ۵۷ میلیون کیلومتر خواهد رسید.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ساعت ۲:۲۰ بامداد ۱۷ فروردین سیاره #مریخ از شرق آسمان طلوع، و درساعت ۷ صبح به نصف‌النهار خود می‌رسد. با وجود فاصله ۱۶۰ میلیون کیلومتری، این سیاره سرخ براحتی با چشم #غیرمسلح قابل رویت است.

@Sky_Pillars
ساعت ۲:۲۰ بامداد ۱۷ فروردین سیاره #مریخ از شرق آسمان طلوع، و درساعت ۷ صبح به نصف‌النهار خود می‌رسد. با وجود فاصله ۱۶۰ میلیون کیلومتری، این سیاره سرخ براحتی با چشم #غیرمسلح قابل رویت است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#مشتری یک غول گازی و بزرگترین سیاره در منظومه شمسی است. این سیاره می‌تواند ۱۳۰۰ کرهٔ زمین را درخود جای دهد و از نظر روشنایی سومین جرمِ درخشان در آسمان شب، بعد از #ماه و #ناهید است.

@Sky_Pillars
#مشتری یک غول گازی و بزرگترین سیاره در منظومه شمسی است. این سیاره می‌تواند ۱۳۰۰ کرهٔ زمین را درخود جای دهد و از نظر روشنایی سومین جرمِ درخشان در آسمان شب، بعد از #ماه و #ناهید است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ساعت ۲۲:۴۵ امشب، ۱۶ فروردین سیاره #مشتری از جنوب شرق آسمان طلوع، و درساعت ۳:۴۵ بامداد ۱۷ فروردین به #نصف‌النهار خود می‌رسد. با وجود فاصله ۶۸۵ میلیون کیلومتری، این سیاره بسیار درخشان است.

@Sky_Pillars
ساعت ۲۲:۴۵ امشب، ۱۶ فروردین سیاره #مشتری از جنوب شرق آسمان طلوع، و درساعت ۳:۴۵ بامداد ۱۷ فروردین به #نصف‌النهار خود می‌رسد. با وجود فاصله ۶۸۵ میلیون کیلومتری، این سیاره بسیار درخشان است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

گردشگران هنگام رانندگی در جاده‌های #ایسلند از مسیر خود خارج می‌شوند چرا که آنها با مشاهده‌ #شفقهای قطبی در آسمان، نمی‌توانند بر روی رانندگی خود تمرکز کنند و محو تماشای این پدیده می‌شوند.

@Sky_Pillars
گردشگران هنگام رانندگی در جاده‌های #ایسلند از مسیر خود خارج می‌شوند چرا که آنها با مشاهده‌ #شفقهای قطبی در آسمان، نمی‌توانند بر روی رانندگی خود تمرکز کنند و محو تماشای این پدیده می‌شوند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کاوشگر جدید ناسا برای کاوش در سطح سیاره سوزان زهره #Zephyr نام دارد. مدارات الکترونیکی این کاوشگر می‌توانند در دمای بالای ۵۰۰ درجه سانتیگراد و فشار ۹۲ برابر زمین، تا ۴۰۰۰ ساعت کار کنند!

@Sky_Pillars
کاوشگر جدید ناسا برای کاوش در سطح سیاره سوزان زهره #Zephyr نام دارد. مدارات الکترونیکی این کاوشگر می‌توانند در دمای بالای ۵۰۰ درجه سانتیگراد و فشار ۹۲ برابر زمین، تا ۴۰۰۰ ساعت کار کنند!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در سال ۲۰۰۰ #شهاب‌سنگی درکوه فوکانگ چین پیدا شد که تخمین زده می شود حدود ۴.۵ میلیارد سال عمر دارد. این شهاب‌سنگ دارای کریستالهای شفاف #طلایی با یک ساختار لانه زنبوری می‌باشد. 

@Sky_Pillars
در سال ۲۰۰۰ #شهاب‌سنگی درکوه فوکانگ چین پیدا شد که تخمین زده می شود حدود ۴.۵ میلیارد سال عمر دارد. این شهاب‌سنگ دارای کریستالهای شفاف #طلایی با یک ساختار لانه زنبوری می‌باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

فضاپیمای #افقهای‌نو ناسا در سال ۲۰۱۵ یکی از با کیفیت‌ترین عکسهای سطح پلوتو را به زمین مخابره کرد. در این تصویر آتشفشان های خاموش پلوتو با نام #رایت‌مونس به وضوح قابل مشاهده هستند.

@Sky_Pillars
فضاپیمای #افقهای‌نو ناسا در سال ۲۰۱۵ یکی از با کیفیت‌ترین عکسهای سطح پلوتو را به زمین مخابره کرد. در این تصویر آتشفشان های خاموش پلوتو با نام #رایت‌مونس به وضوح قابل مشاهده هستند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#مریخ، #زهره و #زمین پس از تولد شبیه همدیگر بوده‌اند. ولی ۱.۵ میلیارد سال بعد زهره بشدت شروع به گرم شدن و مریخ بشدت شروع به سرد شدن کرد. و اگر #حیاتی درآنها بوده سریعاً منقرض شده است.

@Sky_Pillars
#مریخ، #زهره و #زمین پس از تولد شبیه همدیگر بوده‌اند. ولی ۱.۵ میلیارد سال بعد زهره بشدت شروع به گرم شدن و مریخ بشدت شروع به سرد شدن کرد. و اگر #حیاتی درآنها بوده سریعاً منقرض شده است.

@Sky_Pillars