ستونهای آسمان 
عنوان گروه یا کانال:

ستونهای آسمان


توضیحات: ♻ مطالب این کانال با ترجمه مستقیم از کتب زبان اصلی و سایت ناسا در اختیار شما قرار می گیرد. ♻ کد شامد: 1-1-716772-61-2-2 ? کتابخانه نجوم: @Astrobooks ? تعرفه تبلیغات: @SkyPillar
شناسه: [email protected]
تعداد اعضا: 46742
ستونهای آسمان

تصویری خارق العاده از حلقه های زحل که توسط فضا پیمای #کاسینی به ثبت رسیده است ضخامت حلقه های A و B زحل بین 200 متر تا 3 کیلومتر می باشد و فقط با تلسکوپ قابل رویت هستند.

@Sky_Pillars
تصویری خارق العاده از حلقه های زحل که توسط فضا پیمای #کاسینی به ثبت رسیده است ضخامت حلقه های A و B زحل بین 200 متر تا 3 کیلومتر می باشد و فقط با تلسکوپ قابل رویت هستند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

عظمت #مشتری در برابر قمر #آیو
آیو یکی از نزدیکترین قمرهای مشتری میباشد که قطری برابر 3600 کیلومتر ( اندازه کره ماه) دارد و حدود 400 آتشفشان فعال در آن وجود دارد .

@Sky_Pillars
عظمت #مشتری در برابر قمر #آیو
آیو یکی از نزدیکترین قمرهای مشتری میباشد که قطری برابر 3600 کیلومتر ( اندازه کره ماه) دارد و حدود 400 آتشفشان فعال در آن وجود دارد .

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

علت فعالیت آتشفشانی بیش از حد #آیو انرژی و اثر جزر و مدی مشتری و سایر اقمار گالیله‌ای این سیاره بر این قمر است که آن را به جهنمی در منظومه شمسی تبدیل کرده است. 

@Sky_Pillars
علت فعالیت آتشفشانی بیش از حد #آیو انرژی و اثر جزر و مدی مشتری و سایر اقمار گالیله‌ای این سیاره بر این قمر است که آن را به جهنمی در منظومه شمسی تبدیل کرده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در زیر سطح #اروپا، قمر یخی سیاره‌ مشتری، اقیانوس‌هایی وجود دارد که احتمال داده می‌شود گونه‌های ساده‌ حیات در آن ‌جا وجود داشته باشند. ناسا ماموریت ویژه ای برای سفر به #اروپا دارد.

@Sky_Pillars
در زیر سطح #اروپا، قمر یخی سیاره‌ مشتری، اقیانوس‌هایی وجود دارد که احتمال داده می‌شود گونه‌های ساده‌ حیات در آن ‌جا وجود داشته باشند. ناسا ماموریت ویژه ای برای سفر به #اروپا دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

ناسا؛ فضاپیمای #وویجر که 36 سال پیش به فضا پرتاب شد، رسما از منظومه شمسی خارج شده و پا به فضای میان ستاره‌ای گذاشته است و اکنون به فاصله 17 میلیارد کیلومتری  از زمین رسیده است.

@Sky_Pillars
ناسا؛ فضاپیمای #وویجر که 36 سال پیش به فضا پرتاب شد، رسما از منظومه شمسی خارج شده و پا به فضای میان ستاره‌ای گذاشته است و اکنون به فاصله 17 میلیارد کیلومتری از زمین رسیده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#وویجر با سرعت 60 هزار کیلومتر بر ساعت در حرکت است و تا سال 2020 توانایی ارسال سیگنال به زمین را دارد. حدود 16 ساعت طول میکشد تا سیگنالهای آن از ماوراء منظومه شمسی به زمین برسد.

@Sky_Pillars
#وویجر با سرعت 60 هزار کیلومتر بر ساعت در حرکت است و تا سال 2020 توانایی ارسال سیگنال به زمین را دارد. حدود 16 ساعت طول میکشد تا سیگنالهای آن از ماوراء منظومه شمسی به زمین برسد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#سیاه‌چاله ناحیه‌ای از فضا-زمان است که آثار گرانشی آن، چنان نیرومند است که هیچ چیز حتی ذرات و تابش های الکترومغناطیسی مثل نور نمی توانند از میدان گرانش آن بگریزند.

@Sky_Pillars
#سیاه‌چاله ناحیه‌ای از فضا-زمان است که آثار گرانشی آن، چنان نیرومند است که هیچ چیز حتی ذرات و تابش های الکترومغناطیسی مثل نور نمی توانند از میدان گرانش آن بگریزند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

جو کره #ماه نسبت به زمین بسیار رقیق و ناچیز است و به این دلیل صدا در جوّ ماه منتقل نمی‌شود و سطح آن مکانی خاموش و بی‌ صداست و هر گونه شهاب سنگ بدون ذوب شدن به سطح آن برخورد میکند.

@Sky_Pillars
جو کره #ماه نسبت به زمین بسیار رقیق و ناچیز است و به این دلیل صدا در جوّ ماه منتقل نمی‌شود و سطح آن مکانی خاموش و بی‌ صداست و هر گونه شهاب سنگ بدون ذوب شدن به سطح آن برخورد میکند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تصویری زیبا از سحابی عروس دریایی در فاصله 5000 سال نوری از زمین که از بقایای انفجار یک ابر نواختری به نام IC 443 تشکیل شده است این تصویر قطر 300 سال نوری از کیهان را نشان میدهد.

@Sky_Pillars
تصویری زیبا از سحابی عروس دریایی در فاصله 5000 سال نوری از زمین که از بقایای انفجار یک ابر نواختری به نام IC 443 تشکیل شده است این تصویر قطر 300 سال نوری از کیهان را نشان میدهد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

یک سیارک به نام #TC42012 دارای قطر 13 متر، فردا 20 مهر ساعت 9:12 صبح از فاصله پنجاه هزارو سیصد و هشتاد کیلومتری زمین میگذرد.
 برای دیدن این سیارک باید از تلسکوپ 8 اینچی استفاده کرد.

@Sky_Pillars
یک سیارک به نام #TC42012 دارای قطر 13 متر، فردا 20 مهر ساعت 9:12 صبح از فاصله پنجاه هزارو سیصد و هشتاد کیلومتری زمین میگذرد.
برای دیدن این سیارک باید از تلسکوپ 8 اینچی استفاده کرد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سازمان فضایی آمریکا #ناسا قصد دارد برای ماموریت‌های انسانی به مریخ در سال 2030 از تغییر DNA فضانوردان به عنوان راهی برای محافظت از آنها  در برابر تشعشات خورشیدی استفاده کند.
@Sky_Pillars
سازمان فضایی آمریکا #ناسا قصد دارد برای ماموریت‌های انسانی به مریخ در سال 2030 از تغییر DNA فضانوردان به عنوان راهی برای محافظت از آنها در برابر تشعشات خورشیدی استفاده کند.
@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

مفهوم #سال_نوری
حدود 500 ثانیه یا 8.33  دقیقه طول میکشد تا نور خورشید مسافت 150 میلیون کیلومتر را طی کرده و به زمین برسد لذا فاصله زمین تا خورشید 8.33 دقیقه نوری است.

@Sky_Pillars
مفهوم #سال_نوری
حدود 500 ثانیه یا 8.33 دقیقه طول میکشد تا نور خورشید مسافت 150 میلیون کیلومتر را طی کرده و به زمین برسد لذا فاصله زمین تا خورشید 8.33 دقیقه نوری است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کهکشان #آندرومدا نزدیکترین کهکشان به کهکشان راه شیری است فاصله این کهکشان از زمین دو میلیون و پانصد هزار سال نوری است، لذا با نگاه به این کهکشان رخ داد 2.5 میلیون سال قبل را میبینیم. 

@Sky_Pillars
کهکشان #آندرومدا نزدیکترین کهکشان به کهکشان راه شیری است فاصله این کهکشان از زمین دو میلیون و پانصد هزار سال نوری است، لذا با نگاه به این کهکشان رخ داد 2.5 میلیون سال قبل را میبینیم.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

طلوع خورشید در #پلوتو 
پلوتو ۶ میلیار کیلومتر از خورشید فاصله دارد. یعنی نوری که از خورشید دریافت می کند ۱۶۰۰ بار کمتر از آن چیزی است که ما در زمین دریافت میکنیم.
@Sky_Pillars
طلوع خورشید در #پلوتو
پلوتو ۶ میلیار کیلومتر از خورشید فاصله دارد. یعنی نوری که از خورشید دریافت می کند ۱۶۰۰ بار کمتر از آن چیزی است که ما در زمین دریافت میکنیم.
@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

طلوع خورشید در #عطارد 
عطارد در فاصله ۶۰ میلیون کیلومتری خورشید قرار دارد.به همین دلیل نمای طلوع خورشید از این سیاره به مراتب بزرگتر از نمای آن از کره زمین است.
@Sky_Pillars
طلوع خورشید در #عطارد
عطارد در فاصله ۶۰ میلیون کیلومتری خورشید قرار دارد.به همین دلیل نمای طلوع خورشید از این سیاره به مراتب بزرگتر از نمای آن از کره زمین است.
@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اگرچه #عطارد نزدیکترین سیاره به خورشید است اما با اینحال دمای آن به دلیل نبودن اتمسفر جهت حفظ دما،  تا منفی 140 درجه سلسیوس کاهش پیدا میکند.

@Sky_Pillars
اگرچه #عطارد نزدیکترین سیاره به خورشید است اما با اینحال دمای آن به دلیل نبودن اتمسفر جهت حفظ دما، تا منفی 140 درجه سلسیوس کاهش پیدا میکند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تصویری از درون کوله پشتی لباس فضانوردی
وزن این لباس ۸۲ کیلوگرم است که در فضا به دلیل عدم وجود جاذبه به ۱۴ کیلوگرم کاهش می یابد.
برای پوشیدن این لباسها باید ۲۵ مرحله مختلف را انجام داد!

@Sky_Pillars
تصویری از درون کوله پشتی لباس فضانوردی
وزن این لباس ۸۲ کیلوگرم است که در فضا به دلیل عدم وجود جاذبه به ۱۴ کیلوگرم کاهش می یابد.
برای پوشیدن این لباسها باید ۲۵ مرحله مختلف را انجام داد!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کاوشگر #کنجکاوی ناسا که در حال تجسس در بخش‌های کم‌ ارتفاع کوه شارپ در مریخ است، جدیدترین عکس های رنگی لز این کوه را با وضوح بالا را به زمین ارسال کرد.

@Sky_Pillars
کاوشگر #کنجکاوی ناسا که در حال تجسس در بخش‌های کم‌ ارتفاع کوه شارپ در مریخ است، جدیدترین عکس های رنگی لز این کوه را با وضوح بالا را به زمین ارسال کرد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سلفی زیبای کاوشگر #کنجکاوی در حال کاوش در سطح مریخ
این کاوشگر در 26 نوابر 2011 به سمت مریخ پرتاب و پس از 8 ماه و طی مسیر 570 میلیون کیلومتر در  آگوست 2012 در سطح مریخ فرود آمد.

@Sky_Pillars
سلفی زیبای کاوشگر #کنجکاوی در حال کاوش در سطح مریخ
این کاوشگر در 26 نوابر 2011 به سمت مریخ پرتاب و پس از 8 ماه و طی مسیر 570 میلیون کیلومتر در آگوست 2012 در سطح مریخ فرود آمد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

همه آنچه نیاز است در مورد کاوشگر #کنجکاوی در سطح مریخ بدانید.
بعد از مطالعه و آشنایی با این کاوشگر فیلم زمان پرتاب و فرود آن روی مریخ را مشاهده میکنید.
 لطفا مطالب رو دنبال کنید.

@Sky_Pillars
همه آنچه نیاز است در مورد کاوشگر #کنجکاوی در سطح مریخ بدانید.
بعد از مطالعه و آشنایی با این کاوشگر فیلم زمان پرتاب و فرود آن روی مریخ را مشاهده میکنید.
لطفا مطالب رو دنبال کنید.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

مشخصات ربات کاوشگر #کنجکاوی
این کاوشگر پیچیده‌ترین کاوشگری است که سازمان فضایی آمریکا، ناسا، به سیاره سرخ مریخ فرستاده است. این خودروی شش چرخ که ۲٫۹ متر طول و ارتفاعی به اندازه قد یک انسان معمولی و ۹۰۰ کیلوگرم وزن دارد، می‌تواند بر روی سطح سیاره حرکت کند که حدود چند ده متر در روز است و از موانعی تا ارتفاع ۷۵ سانتیمتر بالا رود و دارای یک باتری پلوتونیوم است که به آن اجازه می‌دهد تا بیش از ده سال به حرکت ادامه دهد؛ که برای بازدید از همه کفِ دهانه و حتی صعود به قله کوه شارپ در مریخ زمانی کافی است.
دوربین‌ها
#دوربین_ناوبری
این خودرو مجهز به دو جفت دوربین ناوبری است که با اسکن کردن سطوح پیش رو به مهندسان ناسا در زمین کمک می‌کند تا کاوشگر را در جهت درست هدایت کنند. با کمک دوربین‌های اجتناب از خطر که در پایین خودرو نصب شده‌اند، کاوشگر می‌تواند بدون برخورد با موانع خطرناک به راه خود ادامه دهد.
#دوربین‌های_علمی
دوربین‌های روی دیرک دوربین‌های علمی هستند. آنها می‌توانند از سطح مریخ، تصاویر رنگی سه بعدی یا حتی تصاویر ویدیویی تهیه کنند. یکی از دوربین‌ها دارای لنز واید و دیگری دارای لنز تله‌فوتو است.
#دوربین_شیمیایی
این دوربینها میتوانند یک پرتو لیزر را از فاصله ۷ متری بر سطحی با قطر کم‌تر از یک میلیمتر روی یک سنگ بتاباند. این پرتو باعث تولید پلاسما می‌شود. دوربین شیمیایی این شعله را با یک تلسکوپ مشاهده می‌کند و با آنالیز نور تولید شده، عناصر شیمیایی موجود در سنگ را تشخیص می‌دهد.
#نمونه‌برداری
این کاوشگر در انتهای بازویش یک "دست" دارد که برجک نامیده می‌شود. برجک دارای یک مته، یک برس برای کنار زدن خاک، یک دوربین برای دید از نزدیک و یک ابزار علمی برای به دست آوردن جزئیات بیشتر در مورد ترکیب شیمیایی سنگ‌ها است.
#طیف_‌سنج_اشعه_ایکس
این طیف سنج ذرات آلفا عناصر شیمیایی موجود در یک سنگ را نمایان می‌کند و به تصمیم‌گیری در مورد نیاز به سوراخ کردن سنگ و نمونه ‌برداری برای مطالعه بیشتر، کمک می‌کند.
#مته
این کاوشگر از سیستم مته خود برای جمع‌آوری نمونه‌ها برای بررسی عمقی در آزمایشگاه‌های درون کاوشگر استفاده می‌کند. این مته می‌تواند از سنگ‌ها تا عمق پنج سانتیمتر نمونه‌برداری کند. مته به سنگ فرو رفته و نمونه را به گردی با درشتی مناسب تبدیل می‌کند. این گرد از طریق مته به بالا فرستاده می‌شود تا به بخش پردازش نمونه‌ها منتقل شود. اگر مته در سنگ گیر کند، دستگاه می‌تواند مته را آزاد کرده و آن را با یک مته جدید جایگزین کند.
#آزمایشگاه‌ها
این کاوشگر دو آزمایشگاه مجهز به همراه خود دارد.
دستگاه آنالیز نمونه‌ها در مریخ یک ابزار سه‌کاره است: یک طیف‌سنج جرمی، یک کروماتوگراف گازی، و یک طیف‌سنج لیزری قابل تنظیم که برای شناسایی ترکیبات کربن‌دار است که می‌توانند باعث ایجاد حیات شوند و همچنین اندازه‌گیری میزان هیدروژن، اکسیژن و نیتروژن، عناصر مرتبط با زیست‌شناسی.
دستگاه شیمی و کانی‌شناسی گزارش دقیقی از کانی‌های موجود در یک سنگ ارائه می‌کند.
#مأموریت
مأموریت این کاوشگر یافتن اثر یا آثار حیات در مریخ به وسیلهٔ آنالیز شیمیایی مواد موجود در خاک و سنگ‌های مریخ است.
برنامهٔ این کاوشگر برای حداقل دو سال فعالیت بر روی سطح مریخ طرح ریزی شده است و انتظار می‌رود که در این بازهٔ زمانی ده‌ها نمونه خاکبرداری شده از سطح یا سنگ‌های گودال گیل را آنالیز کند و تا پایان ماموریت اولیه، کاوشگر احتمالاً از مقدار کمی به دامنهٔ کوه شارپ صعود خواهد کرد.
ستونهای آسمان

#فرود_در_مریخ
کاوشگر کنجکاوی در تاریخ ۲۶ نوامبر ۲۰۱۱ توسط ناسا، سازمان فضایی آمریکا به مقصد مریخ پرتاب شد و حدود ۸ ماه بعد در ۶ اوت ۲۰۱۲ بر روی سطح این سیاره فرود آمد. ماموریت این مریخ نورد جستجو برای یافتن نشانه‌های حیات در سیاره سرخ است. کاوشگر ناسا سفری 570 میلیون کیلومتری را برای رسیدن به مریخ پیموده ‌است. پیش از فرود موفقیت ‌آمیز این کاوشگر، نگرانی‌های زیادی در این باره وجود داشت، به گونه‌ای که به مرحله فرود آن هفت دقیقه وحشت نام داده بودند. کنجکاوی در گودال گیل در کانون تپه‌ای عظیم فرود آمد. دلیل انتخاب این گودال برای فرود کاوشگر وجود رسوباتی در آن است که بر اثر وجود آب زیاد شکل گرفته است. آنچه به کنجکاوی اجازه می‌دهد تا شواهدی از وجود نخستین ذرات اساسی در حیات میکروبی را بیابد.
#مدیر_برنامه
مدیر برنامه و پرواز کنجکاوی، بابک فردوسی مهندس ایرانی آمریکایی ناسا بود.
فرود مریخ‌نورد کنجکاوی، یکی از دشوارترین عملیات فرود فضایی و پیروزی بزرگی برای مهندسان ناسا به شمار می‌رود، این فرود به علت جو نازک مریخ، خطرات بسیاری داشت، اما با استفاده از چتر و راکت‌های پرتابی و بازوهای فضایی سرعت آن از حدود ۲۲ هزار کیلومتر در ساعت آنقدر کاهش یافت که توانست با موفقیت بر سطح مریخ بنشیند. از ۱۴ فضاپیمای بدون سرنشینی که تا کنون از این مرکز فضانوردی به مریخ فرستاده شده، تنها ۶ فروند با موفقیت بر سطح آن نشسته‌اند. ناسا برای انجام این ماموریت، حدود ۱/۹ میلیارد یورو هزینه کرده‌است. زمان ارسال فرمان‌های زمینی کنترل به کنجکاوی، ۱۴ دقیقه به‌طول می‌انجامد. در این مدت، این ربات هوشمند به‌طور خودکار عمل می‌کند.
ستونهای آسمان

در آسمانِ #ماه خورشيد هست ولی آسمان سياه است.
اگر روی ماه باشيد وزن شما ٦ برابر كمتر از زمین ميشود و جای پای شما در ماه به دلیل عدم وزش باد تا ساليان سال باقی می ماند و از بين نميرود.
@Sky_Pillars
در آسمانِ #ماه خورشيد هست ولی آسمان سياه است.
اگر روی ماه باشيد وزن شما ٦ برابر كمتر از زمین ميشود و جای پای شما در ماه به دلیل عدم وزش باد تا ساليان سال باقی می ماند و از بين نميرود.
@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#منظومه_شمسی  26000 سال نوری از مرکز کهکشان راه شیری فاصله دارد و روی یک بازوی بیرونی در راه شیری با نام #جبار یا اوریون قرار گرفته است.

@Sky_Pillars
#منظومه_شمسی 26000 سال نوری از مرکز کهکشان راه شیری فاصله دارد و روی یک بازوی بیرونی در راه شیری با نام #جبار یا اوریون قرار گرفته است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

برنامه جدی آمریکا جهت بازگشت مجدد به #ماه؛  ایالات متحده تصمیم دارد تا با احیای شورای فضایی و سرمایه‌گذاری برای بازگشت مجدد به ماه اقدام کند.

@Sky_Pillars
برنامه جدی آمریکا جهت بازگشت مجدد به #ماه؛ ایالات متحده تصمیم دارد تا با احیای شورای فضایی و سرمایه‌گذاری برای بازگشت مجدد به ماه اقدام کند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تصویری زیبا از صورت فلکی #اوریون 
این صورت فلکی دارای دو ستاره غول پیکر به نام #Rigel (ستاره آبی پایین) و #Betelgeuse (ستاره سرخ بالا) می باشد.
زمان مشاهده؛ 12 شب در شرق آسمان 

@Sky_Pillars
تصویری زیبا از صورت فلکی #اوریون
این صورت فلکی دارای دو ستاره غول پیکر به نام #Rigel (ستاره آبی پایین) و #Betelgeuse (ستاره سرخ بالا) می باشد.
زمان مشاهده؛ 12 شب در شرق آسمان

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

🔔 آیا قصد دارید بدون نقشه ستارگان، سیارات و سحابی ها را رصد کنید؟
آیا قصد دارید فاصله دقیق ستارگان و سیارات را در هر زمان بدرستی بدانید؟
آیا قصد دارید سالیان سال قبل و بعد از زمان فعلی، وضعیت کسوف و خسوفها را بدانید؟
آیا قصد دارید موقعیت کلیه ماهواره های اطرف زمین را ببینید؟
و چندین قابلیت که بدون شک شما را از هر چیزی درباره کیهان بی نیاز میکند...

لطفا نرم افزار اندروید و بروز #Stellarium را در ادامه نصب نمایید 👇👇👇
ستونهای آسمان

#راهنمای_نصب برنامه #استلاریوم ☝️
ابتدا برنامه رو نصب و جهت شناسایی موقعیت فعلی خود جی پی اس گوشی همراه خود رو فعال کنید بعد از چند دقیقه موقعیت شما شناسایی خواهد شد ( فعال کردن جی پی اس فقط برای بار اول راه اندازی برنامه نیاز است و تا زمانی که در شهر خود هستید نیاز به فعال سازی مجدد ندارید) بعد از شناسایی موقعیت شتاب سنج گوشی خود را از منوی برنامه فعال کنید حال تلفن همراه خود را به سمت آسمان بگیرید، هر آنچه که در صفحه گوشی خود مشاهده میکنید درست واقعیت آن را در آسمان و راستای گوشی خود میبینید.( اگر مشاهده نکردید هنوز موقعیت شما شناسایی نشده است )
شما میتوانید سرعت ساعت برنامه را افزایش و مشاهده کنید که چند ساعت، هفته، ماه و سال قبل و آینده چه رخ داده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تصویر فروسرخ از سحابی #S106 که هزاران کوتوله قهوه ای کم جرم را در گاز سحابی نمایان کرده است. این سحابی حدود 2 سال نوری عرض و به فاصله 2000 سال نوری در راستای صورت فلکی #قو قرار گرفته.
@Sky_Pillars
تصویر فروسرخ از سحابی #S106 که هزاران کوتوله قهوه ای کم جرم را در گاز سحابی نمایان کرده است. این سحابی حدود 2 سال نوری عرض و به فاصله 2000 سال نوری در راستای صورت فلکی #قو قرار گرفته.
@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

آژانس فضایی آمریکا #ناسا با افشای گزارشی محرمانه تلویحا وجود موجودات فضایی در سیارات دور را تایید کرد. یکی از محققان ارشد ناسا نیز اعلام کرده که سال 2031 سال ملاقات با فرازمینی هاست.

@Sky_Pillars
آژانس فضایی آمریکا #ناسا با افشای گزارشی محرمانه تلویحا وجود موجودات فضایی در سیارات دور را تایید کرد. یکی از محققان ارشد ناسا نیز اعلام کرده که سال 2031 سال ملاقات با فرازمینی هاست.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سحابی سر اسب یا #Horsehead یک سحابی تاریک در صورت فلکی #اوریون است که نزدیک به شرقی‌ترین نقطهٔ این صورت فلکی قرار گرفته ‌است و ۱۵۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد.
@Sky_Pillars
سحابی سر اسب یا #Horsehead یک سحابی تاریک در صورت فلکی #اوریون است که نزدیک به شرقی‌ترین نقطهٔ این صورت فلکی قرار گرفته ‌است و ۱۵۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد.
@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

فضاپیمای #ونرا_13 در سال۱۹۸۲ روی سیاره #زهره نشست، دوربین ها شروع به گرفتن عکس از سطح سیاره و ارسال آن کردند، اما بعد از ۱۲۷ دقیقه دمای بسیار بالای این سیاره، فضاپیما را از کار انداخت.

@Sky_Pillars
فضاپیمای #ونرا_13 در سال۱۹۸۲ روی سیاره #زهره نشست، دوربین ها شروع به گرفتن عکس از سطح سیاره و ارسال آن کردند، اما بعد از ۱۲۷ دقیقه دمای بسیار بالای این سیاره، فضاپیما را از کار انداخت.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

منطقه #Hebes_Chasma در مریخ؛
 این ناحیه در میان دره ای قرار گرفته که در حدود ۸ کیلومتر عمق دارد و کوهای میان آن تا همین ارتفاع بلندی دارند که نشان از وجود آب در گذشته های دور را دارد.

@Sky_Pillars
منطقه #Hebes_Chasma در مریخ؛
این ناحیه در میان دره ای قرار گرفته که در حدود ۸ کیلومتر عمق دارد و کوهای میان آن تا همین ارتفاع بلندی دارند که نشان از وجود آب در گذشته های دور را دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

عکسهای ارسال شده از کاوشکر #جونو
فضاپیمای جونو در سال ۲۰۱۱ به فضا پرتاب شد و پس از یک سفر ۵ ساله و طی مسافت 2.8 میلیارد کیلومتر در اعماق فضا، سرانجام در بالای طوفان مشتری قرار گرفت.

@Sky_Pillars
عکسهای ارسال شده از کاوشکر #جونو
فضاپیمای جونو در سال ۲۰۱۱ به فضا پرتاب شد و پس از یک سفر ۵ ساله و طی مسافت 2.8 میلیارد کیلومتر در اعماق فضا، سرانجام در بالای طوفان مشتری قرار گرفت.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#کهکشان_آندرومدا همسایه‌ کهکشان راه شیری در حال بلعیدن یکی از اطرافیان خود است تصویر بالا نشان می‌دهد احتمالا در سه میلیارد سال دیگر تصادم شدیدی بین کهکشان راه شیری و آندرومدا رخ می دهد.

@Sky_Pillars
#کهکشان_آندرومدا همسایه‌ کهکشان راه شیری در حال بلعیدن یکی از اطرافیان خود است تصویر بالا نشان می‌دهد احتمالا در سه میلیارد سال دیگر تصادم شدیدی بین کهکشان راه شیری و آندرومدا رخ می دهد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#ابر_نواختر انفجار عظیم ستارگان پرجرم است که منجر به روشن شدن در یک کهکشان برای چند ماه می شود و به این ترتیب زندگی ستاره به پایان می رسد. 
سحابی #خرچنگ اثر ماندگار از یک ابر نواختر است.
@Sky_Pillars
#ابر_نواختر انفجار عظیم ستارگان پرجرم است که منجر به روشن شدن در یک کهکشان برای چند ماه می شود و به این ترتیب زندگی ستاره به پایان می رسد.
سحابی #خرچنگ اثر ماندگار از یک ابر نواختر است.
@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بيشتر #سياركها در منطقه ای بين مریخ و مشتری به دور خورشید می گردند. اين منطقه كمربند سيارکها نام دارد.
دانشمندان معتقدند دو قمر #فوبوس و #دیموس سیارک های به دام افتاده مریخ هستند.
@Sky_Pillars
بيشتر #سياركها در منطقه ای بين مریخ و مشتری به دور خورشید می گردند. اين منطقه كمربند سيارکها نام دارد.
دانشمندان معتقدند دو قمر #فوبوس و #دیموس سیارک های به دام افتاده مریخ هستند.
@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

فنجانه یا #Crater عارضه‌ای نعلبكی شكل بر روی سطح یك سیاره است كه معمولاً لبه آن بالاتر از سطح خود دهانه قرار دارد و منشأ آنها معمولاً آتشفشانها و یا برخورد شهاب سنگها می باشد.

@Sky_Pillars
فنجانه یا #Crater عارضه‌ای نعلبكی شكل بر روی سطح یك سیاره است كه معمولاً لبه آن بالاتر از سطح خود دهانه قرار دارد و منشأ آنها معمولاً آتشفشانها و یا برخورد شهاب سنگها می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

معرفی برنامه #Sky_view
زمان آن رسیده که یکی از خارق‌العاده ترین و هیجان انگیز برنامه های اندرویدی را به شما معرفی کنیم که بدون شک احساس شما را نسبت به هستی تغییر خواهد داد.

#ویژگیهای_برنامه
۱) نمایش کهکشانها، ستاره ها، صور فلکی، سیاره ها و ماهواره ها فقط با گرفتن دستگاه اندرویدی به سمت آسمان.
۲) دارا بودن حالت مد شب با دو رنگ قرمز و سبز جهت تطبیق نور صفحه با آسمان شب.
۳) شبیه سازی عالی عناصر هستی با کیفیتی فوق العاده بالا.
۴) نمایش مسیر حرکت و اشیای مختلف موجود در آسمان به نحوی که با فعال کردن دوربین گوشی خود تصور میکنید که خودتان در فضا و در کنار اجرام و سیارات قرار گرفته اید.
۵) نمایش اطلاعای مفید درباره هر کدام از اجرام آسمانی.
۶) امکان سفر در زمان و مشاهده گذشته و یا آینده اجرام.
۷) امکان گرفتن عکسهای جالب و به اشتراک گذاری آنها در شبکه های اجتماعی.
۸) امکانات جستجوی اجرام، ماهواره ها و حتی زباله های فضایی.
@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

راهنمای استفاده از برنامه #Sky_view
در بخش تنظیمات و قسمت Display شما میتوانید تنظیمات زیر را انجام دهید:
#Augmented_reality_camera
فعال کردن این گزینه زیباترین جلوه را به برنامه خواهد داد به نحوی که شما رو در فضا معلق خواهد کرد و خود را در بین سیارات و اجرام مشاهده میکنید!
#Screen_always_on
فعال کردن این گزینه صفحه گوشی شما رو همیشه روشن نگه میدارد و از خاموش شدن اتوماتیک آن جلوگیری میکند.
#Constellation_art
فعال کردن این گزینه باعث نمایش شکلهای فرضی از صورتهای فلکی می شود.
#Constellation_line
فعال کردن این گزینه باعث نمایش خطوط فرضی صورتهای فلکی می شود.
#Satellite
فعال کردن این گزینه باعث باعث نمایش کلیه ماهواره ای فعال در اطراف زمین می شود.
#Object_trajectory
فعال کردن این گزینه باعث نمایش خطوط فرضی و مسیر حرکت اجرام می شود.
#Horizon_line
فعال کردن این گزینه باعث نمایش یک خط فرضی در سطح افق میشود به این صورت که اجرم زیر این خط در محیط واقعی قابل مشاهده نیستند.
#Night_mode_color
با انتخاب این گزینه میتوانید رنگ حالت شب را به صورت قرمز یا سبز در آورید این دو رنگ به شکلی هستند که کمترین تحریک چشم را به وجود می آورند و جهت دیدن اجرام دور یا کم نور بهتر است این گزینه را فعال شود.
#Location
قبل از استفاده و جهت عملکرد درست برنامه در بخش تنظیمات مکان فعلی خود را از این بخش یا به صورت اتوماتیک (با فعال کردن Gps به مدت ۵ دقیقه فقط برای بار اول راه اندازی برنامه) یا به صورت دستی با انتخاب کشور و استان معرفی کنید.
#Date_and_time
با تنطیم تاریخ و زمان در این بخش میتوانید به گذشته و آینده اجرام آسمانی و پیش بینی خسوف و کسوفها دست پیدا کنید.
@Sky_Pillars

دانلود برنامه Sky_view با حجم ۵۱ مگابایت👇👇👇
ستونهای آسمان

بر اساس نظریه دانشمندان، جهان در اثر یك انفجار عظیم حدود ۱۳/۷ میلیارد سال پیش كه منجر به خلق فضا و زمان شد بوجود آمد و با دور شدن کهکشانها از یکدیگر همچنان در حال #انبساط است. 

@Sky_Pillars
بر اساس نظریه دانشمندان، جهان در اثر یك انفجار عظیم حدود ۱۳/۷ میلیارد سال پیش كه منجر به خلق فضا و زمان شد بوجود آمد و با دور شدن کهکشانها از یکدیگر همچنان در حال #انبساط است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کهکشان #Messier_94، کهکشانی بسیار شگفت انگیز و فریبنده در شمال صورت فلکی سگ های شکارچی، با فاصله تقریبی ۱۵ میلیون سال نوری از زمین قرار گرفته و پهنایی در حدود ۳۰ هزار سال نوری دارد.

@Sky_Pillars
کهکشان #Messier_94، کهکشانی بسیار شگفت انگیز و فریبنده در شمال صورت فلکی سگ های شکارچی، با فاصله تقریبی ۱۵ میلیون سال نوری از زمین قرار گرفته و پهنایی در حدود ۳۰ هزار سال نوری دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تا سال ۲۰۰۶  #پلوتو بعنوان نهمین سیاره منظومه شمسی شناخته می شد و آن را کره ای متشکل از یخ و سنگ می دانستند، تا اینکه انجمن بین المللی اخترشناسی تصمیم گرفت آن را سیاره کوتوله بنامد.

@Sky_Pillars
تا سال ۲۰۰۶ #پلوتو بعنوان نهمین سیاره منظومه شمسی شناخته می شد و آن را کره ای متشکل از یخ و سنگ می دانستند، تا اینکه انجمن بین المللی اخترشناسی تصمیم گرفت آن را سیاره کوتوله بنامد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تعدادی از مهمترین تجهیزات عکسبرداری تلسکوپ فضایی هابل:

#دوربین_پیشرفته_نقشه_برداری:
این دوربین در مارس سال ۲۰۰۲ میلادی نصب شده‌است، نشانگر نسل سوم ابزارهای دقیق، که روی هابل نصب شده می‌باشد. این دوربین در کنار دیگر وظایف به مشاهده و بررسی آب و هوا در روی دیگر سیارات منظومه شمسی، مشاهده و نقشه برداری از کیهان و همچنین مطالعه نوع و چگونگی توزیع ستارگان می‌پردازد.
#دوربین_میدان_باز :
زحمت کش‌ترین ابزار در تهیه مشهورترین عکس‌های هابل این دوربین است. این دوربین مانند دوربین اصلی هابل برای مشاهده همه چیز به کار می‌رود.
#دوربین_طیف_نگار:
این دوربین می‌تواند چند هدف را هم‌زمان طیف نگاری کند و آشکارساز گرمای هابل است حساسیت آن به امواج فرو سرخ باعث شده ‌است که این دوربین برای مشاهده اجرام مبهم آسمانی مانند گازها و غبار میان ستاره‌ای و همچنین مشاهده دقیق ژرفترین قسمت‌های جهان بسیار کارآمد باشد.
#طیف_نگار_عکاسی:
این ابزار تا حدودی مانند یک منشور، نوری که از اجرام آسمانی به تلسکوپ می‌رسد را به رنگهای به وجود آورنه آن تجزیه می‌کند. در سال ۲۰۰۴ مشکلی برای آن پیش آمد و از ادامه فعالیت آن جلوگیری کرد البته این ابزار قابل تعمیر است و می‌تواند در ماموریت‌های بعدی تعمیر شود.
#حسگرهای_راهنمایی_دقیق :
ابزارهای هدف گیری هستند که به سوی ستارگان راهنما قفل می‌شوند و موقعیت نسبی آنها را نسبت به سوژه در حال مشاهده می‌سنجند. کار تنظیمی که این ابزارها انجام می‌دهند باعث می‌شود هابل در حالت نشانه گیری درست بماند. همچنین این حسگرها برای انجام اندازه گیری‌های آسمانی به کار می‌روند.
#دوربین_سوژه‌های_کم_نور:
این دوربین دستگاه مخابره عکس هابل بود. عکس‌هایی که از میدان‌های دید بسیار کوچک گرفته شده بودند با تمام جزئیات ضبط می‌کرد. این ابزار در سال ۲۰۰۲ جای خود را به دوربین پیشرفته نقشه برداری داد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کار‌شناسان ناسا اعلام کرده‌اند که در سیاره مریخ #باکتری‌_متان کشف کرده‌اند که اثبات میکند در این سیاره حیات وجود دارد.
این باکتری توسط مریخ ‌نورد #کنجکاوی و در جریان حفاری کشف شده است.

@Sky_Pillars
کار‌شناسان ناسا اعلام کرده‌اند که در سیاره مریخ #باکتری‌_متان کشف کرده‌اند که اثبات میکند در این سیاره حیات وجود دارد.
این باکتری توسط مریخ ‌نورد #کنجکاوی و در جریان حفاری کشف شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بر اساس تحقیقات دانشمندان این احتمال وجود دارد که #پلوتو مانند سیاره #گانیمد دارای دره هایی پوشیده از یخ و رودخانه هایی مملو از نئون مایع باشد.

@Sky_Pillars
بر اساس تحقیقات دانشمندان این احتمال وجود دارد که #پلوتو مانند سیاره #گانیمد دارای دره هایی پوشیده از یخ و رودخانه هایی مملو از نئون مایع باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

عجیب ترین کشف #ناسا
محققان ستاره ای به نام #تراپیست۱ کشف کرده‌اند که ۷ سیاره زمین گونه به دور آن می‌چرخند.
این سیاره ها ۳۹ سال نوری از زمین فاصله دارند و احتمالا در آنها حیات وجود دارد.

@Sky_Pillars
عجیب ترین کشف #ناسا
محققان ستاره ای به نام #تراپیست۱ کشف کرده‌اند که ۷ سیاره زمین گونه به دور آن می‌چرخند.
این سیاره ها ۳۹ سال نوری از زمین فاصله دارند و احتمالا در آنها حیات وجود دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سيستم #RPG برای فضاپيماهايی است كه فراتر از مدار سياره #مشتری حركت ميكنند. در آنسوی مرزهای مشتری، پرتوهای خورشيد نميتواند انرژی لازم برای نيروی فضاپيماها را فراهم كنند.

@Sky_Pillars
سيستم #RPG برای فضاپيماهايی است كه فراتر از مدار سياره #مشتری حركت ميكنند. در آنسوی مرزهای مشتری، پرتوهای خورشيد نميتواند انرژی لازم برای نيروی فضاپيماها را فراهم كنند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#گرانش زمین شتابی است که اجسام با این شتاب به سمت آن جذب می‌شوند و با G نشان داده می‌شود. مقدار تقریبی این کمیت ۹/۸۱ و معمولا به عنوان مبنای جاذبه سایر اجرام آسمانی به کار برده می‌شود.

@Sky_Pillars
#گرانش زمین شتابی است که اجسام با این شتاب به سمت آن جذب می‌شوند و با G نشان داده می‌شود. مقدار تقریبی این کمیت ۹/۸۱ و معمولا به عنوان مبنای جاذبه سایر اجرام آسمانی به کار برده می‌شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

با توجه به تصاویر فضاپیمای کاسینی، در قطب جنوب #انسلادوس قمر بدون اتمسفر #زحل، آب در چشمه های جوشان به بالا فوران، و مجددا به صورت برف بر روی این سیاره فرو می نشیند!

@Sky_Pillars
با توجه به تصاویر فضاپیمای کاسینی، در قطب جنوب #انسلادوس قمر بدون اتمسفر #زحل، آب در چشمه های جوشان به بالا فوران، و مجددا به صورت برف بر روی این سیاره فرو می نشیند!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#ماده_تاریک در جهان 
گرانش ماده تاریک توضیح می دهد که چرا کهکشانها به سرعت چرخانده میشوند، چرا کهکشانها ستارگان را خیلی سریع میسازند، چرا لنزهای گرانشی به شدت نور را از بین میبرند و...

@Sky_Pillars
#ماده_تاریک در جهان
گرانش ماده تاریک توضیح می دهد که چرا کهکشانها به سرعت چرخانده میشوند، چرا کهکشانها ستارگان را خیلی سریع میسازند، چرا لنزهای گرانشی به شدت نور را از بین میبرند و...

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

حفره های تپه #Marius در ماه
از زمان مشاهده این حفره های آتشفشانی که از صد تا هزار متر عمق دارند ایده سکونت بشر در زیر پوسته ماه، و محافظت آنها از نوسانات شدید حرارتی به وجود آمد.

@Sky_Pillars
حفره های تپه #Marius در ماه
از زمان مشاهده این حفره های آتشفشانی که از صد تا هزار متر عمق دارند ایده سکونت بشر در زیر پوسته ماه، و محافظت آنها از نوسانات شدید حرارتی به وجود آمد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

یک دنباله دار قدیمی با نام #45P مجددا به مدار داخلی منظومه شمسی بازگشته است این دنباله دار بیشتر وقت خود را در نزدیکی مدار مشتری سپری می کند و با دوربین دوچشمی در افق غربی قابل رویت است.

@Sky_Pillars
یک دنباله دار قدیمی با نام #45P مجددا به مدار داخلی منظومه شمسی بازگشته است این دنباله دار بیشتر وقت خود را در نزدیکی مدار مشتری سپری می کند و با دوربین دوچشمی در افق غربی قابل رویت است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

سحابی تاریک #Lynds
این سحابی هنگام مشاهده در طول موج های مرئی، کاملا تاریک به نظر می رسد ولی طیف مادون قرمز نشان می دهد که توده ای متراکم از ستارگان در مراحل اولیه شکل گیری قرار دارند.

@Sky_Pillars
سحابی تاریک #Lynds
این سحابی هنگام مشاهده در طول موج های مرئی، کاملا تاریک به نظر می رسد ولی طیف مادون قرمز نشان می دهد که توده ای متراکم از ستارگان در مراحل اولیه شکل گیری قرار دارند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

فضاپیمای #جونو سازمان فضایی ناسا در۳۱ اکتبر با موفقیت بر روی ابرهای مرموز مشتری قرار گرفت. به دلیل پیوستگی خورشیدی و حضور ذرات باردار از ۲۴ اکتبر امکان مخابره اطلاعات با جونو وجود نداشت.

@Sky_Pillars
فضاپیمای #جونو سازمان فضایی ناسا در۳۱ اکتبر با موفقیت بر روی ابرهای مرموز مشتری قرار گرفت. به دلیل پیوستگی خورشیدی و حضور ذرات باردار از ۲۴ اکتبر امکان مخابره اطلاعات با جونو وجود نداشت.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

قدرتمندترین تلسکوپ فضایی جهان با نام #جیمز_وب در حال ورود به محفظه تست انجماد.
 در این مرحله از تست، تلسکوپ در دمای ۲۳۴- سلسیوس  قرار میگیرد تا از عملکرد اپتیکی آن اطمینان حاصل شود.

@Sky_Pillars
قدرتمندترین تلسکوپ فضایی جهان با نام #جیمز_وب در حال ورود به محفظه تست انجماد.
در این مرحله از تست، تلسکوپ در دمای ۲۳۴- سلسیوس قرار میگیرد تا از عملکرد اپتیکی آن اطمینان حاصل شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

نسل بعدی موشکهای #ناسا حدود ۳۶۴ فوت در قسمت خدمه بلندتر هستند و ظرفیت بالابری در حدود ۱۱۵ تن دارند.
ناسا از تکنولوژی این موشکها جهت مسافران مریخ در سال ۲۰۳۱ استفاده خواهد کرد.

@Sky_Pillars
نسل بعدی موشکهای #ناسا حدود ۳۶۴ فوت در قسمت خدمه بلندتر هستند و ظرفیت بالابری در حدود ۱۱۵ تن دارند.
ناسا از تکنولوژی این موشکها جهت مسافران مریخ در سال ۲۰۳۱ استفاده خواهد کرد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#بارش_شهابی اسدی: روز جمعه ۲۶ آبان ساعت ۲۲:۳۰ می‌توانید لحظه اوج بهترین بارش شهابی سال را شاهد باشید. بطور میانگین در هر ساعت بین ۲۰ تا ۶۰ شهاب در آسمان دیده می‌شود.

@Sky_Pillars
#بارش_شهابی اسدی: روز جمعه ۲۶ آبان ساعت ۲۲:۳۰ می‌توانید لحظه اوج بهترین بارش شهابی سال را شاهد باشید. بطور میانگین در هر ساعت بین ۲۰ تا ۶۰ شهاب در آسمان دیده می‌شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

چرا سیارات #کروی هستند؟ 
میدان گرانشی، ماده را به سمت مرکز جرم می کشد و چرخش سیاره باعث گرد شدن گوشه های ناهموار میشود. بسته به تأثیر نیروی جاذبه و چرخش آن، در نهایت سیاره کروی میشود.

@Sky_Pillars
چرا سیارات #کروی هستند؟
میدان گرانشی، ماده را به سمت مرکز جرم می کشد و چرخش سیاره باعث گرد شدن گوشه های ناهموار میشود. بسته به تأثیر نیروی جاذبه و چرخش آن، در نهایت سیاره کروی میشود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کهکشان راه شیری بر فراز بیابانهای #پیناکل استرالیا؛ 
گستره کهکشان راه شیری حدود ۱۲۰ هزار سال نوری و دارای بیش از ۲۰۰ میلیارد ستاره است.

@Sky_Pillars
کهکشان راه شیری بر فراز بیابانهای #پیناکل استرالیا؛
گستره کهکشان راه شیری حدود ۱۲۰ هزار سال نوری و دارای بیش از ۲۰۰ میلیارد ستاره است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دو #سیاهچاله پس از تماس آرام آرام به یکدیگر نزدیک میشوند تا جایی که دیگر قادر نخواهند بود از جاذبه یکدیگر بگریزند و در نهایت تبدیل به یک سیاهچاله می شوند که سیاهچاله #باینری نام دارد.

@Sky_Pillars
دو #سیاهچاله پس از تماس آرام آرام به یکدیگر نزدیک میشوند تا جایی که دیگر قادر نخواهند بود از جاذبه یکدیگر بگریزند و در نهایت تبدیل به یک سیاهچاله می شوند که سیاهچاله #باینری نام دارد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#تریتون بزرگترین ماه طبیعی نپتون است و دمایی در حدود منفی ۲۳۰ درجه سانتی‌گراد دارد! سطح این سیاره توسط یخهای عجیبی که مخلوطی از آب، نیتروژن و متان است، پوشیده شده است.

@Sky_Pillars
#تریتون بزرگترین ماه طبیعی نپتون است و دمایی در حدود منفی ۲۳۰ درجه سانتی‌گراد دارد! سطح این سیاره توسط یخهای عجیبی که مخلوطی از آب، نیتروژن و متان است، پوشیده شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اثر گرانشی #ماه روی زمین؛
ماه بیشترین اثر را در جزر و مد زمین دارد گرانش ماه اقیانوسهای زمین را به سمت خود می کشد.
 جزر و مدهای قوی  هنگام ماه کامل و کمترین فاصله زمین و ماه رخ میدهد.

@Sky_Pillars
اثر گرانشی #ماه روی زمین؛
ماه بیشترین اثر را در جزر و مد زمین دارد گرانش ماه اقیانوسهای زمین را به سمت خود می کشد.
جزر و مدهای قوی هنگام ماه کامل و کمترین فاصله زمین و ماه رخ میدهد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

شرکت #SPACEX اولین مسافران را سال آینده به کره ماه خواهد برد؛
 در صورتی که این ماموریت با موفقیت روبرو شود، نخستین سفر انسانی به مدار ماه پس از ماموریت آپولو در دهه ۷۰ میلادی خواهد بود.

@Sky_Pillars
شرکت #SPACEX اولین مسافران را سال آینده به کره ماه خواهد برد؛
در صورتی که این ماموریت با موفقیت روبرو شود، نخستین سفر انسانی به مدار ماه پس از ماموریت آپولو در دهه ۷۰ میلادی خواهد بود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

یخ موجود روی سطح #اروپا قمر یخی مشتری، مانند آب از هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده و جریان مداوم تشعشعات وارده از طرف مشتری با این یخها واکنش می دهد و اکسیژن آزاد میکند.

@Sky_Pillars
یخ موجود روی سطح #اروپا قمر یخی مشتری، مانند آب از هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده و جریان مداوم تشعشعات وارده از طرف مشتری با این یخها واکنش می دهد و اکسیژن آزاد میکند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تصویر زیبایی از سحابی #قلب؛
شکل این سحابی توسط بادهای ستاره ای و تشعشعات ستارگان غول پیکر جوان ایجاد شده، و درخشش آن بدلیل بازتاب نور توسط اتمهای هیدروژن و اکسیژن ایجاد شده است.

@Sky_Pillars
تصویر زیبایی از سحابی #قلب؛
شکل این سحابی توسط بادهای ستاره ای و تشعشعات ستارگان غول پیکر جوان ایجاد شده، و درخشش آن بدلیل بازتاب نور توسط اتمهای هیدروژن و اکسیژن ایجاد شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تصویر زیبایی از سحابی #قلب؛
شکل این سحابی توسط بادهای ستاره ای و تشعشعات ستارگان غول پیکر جوان ایجاد شده، و درخشش آن بدلیل بازتاب نور توسط اتمهای هیدروژن و اکسیژن ایجاد شده است.

@Sky_Pillars
تصویر زیبایی از سحابی #قلب؛
شکل این سحابی توسط بادهای ستاره ای و تشعشعات ستارگان غول پیکر جوان ایجاد شده، و درخشش آن بدلیل بازتاب نور توسط اتمهای هیدروژن و اکسیژن ایجاد شده است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دمای بالای ۴۶۲ درجه سانتیگراد، فشار ۹۲۰ هزار پاسکالی که ۹۲ برابر فشار موجود در سطح زمین است و بارش اسید سولفوریک‌ در سیاره #زهره از جمله مهمترین‌ چالشهای کاوش در این سیاره هستند.

@Sky_Pillars
دمای بالای ۴۶۲ درجه سانتیگراد، فشار ۹۲۰ هزار پاسکالی که ۹۲ برابر فشار موجود در سطح زمین است و بارش اسید سولفوریک‌ در سیاره #زهره از جمله مهمترین‌ چالشهای کاوش در این سیاره هستند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

‍ زمین لرزه رایج #تکتونیکی؛
مرز صفحه‌ های پوسته زمین که بزرگترین صفحه‌های گسل روی زمین را ایجاد می‌کنند، به صورت یکنواخت کنار یکدیگر حرکت میکنند، اگر هیچ بی‌نظمی یا ناهمواری در امتداد مرزها وجود نداشته باشد بدون مشکل از کنار یکدیگر می لغزند. ولی هنگامی که مرز صفحه ها با برخورد به موانع قفل میشوند، ادامهٔ حرکت نسبی بین صفحات متوقف، و منجر به افزایش تنش و در نتیجه افزایش انرژی انباشته شده در توده‌های نزدیک سطح گسل می‌شود. این تنش و افزایش فشار آنقدر ادامه میابد که در نهایت منجر به شکستن ناهمواری و آزاد شدن از بخش قفل شدهٔ گسل میشود تا راه لغزش باز شود با شکستن گسل انرژی انباشته شده آن آزاد، و مانند یک انفجار عظیم انرژی خود را به صورت امواج لرزه‌ای آزاد میکند و باعث ایجاد زمین لرزه می‌شود. هر نقطه ای که به این کانون نزدیکتر باشد امواج آن را بیشتر دریافت، و خسارت بیشتری میبیند.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

دامنه #زمین_لرزه‌ای با بزرگی ۲ ریشتر، ده برابر دامنه ارتعاشهای زمین لرزه‌ با بزرگی ۱ و دامنه زمین لرزه‌ای با بزرگی ۸ ریشتر، یک میلیون برابر دامنه زمین لرزه با بزرگی ۲ ریشتر است!!

@Sky_Pillars
دامنه #زمین_لرزه‌ای با بزرگی ۲ ریشتر، ده برابر دامنه ارتعاشهای زمین لرزه‌ با بزرگی ۱ و دامنه زمین لرزه‌ای با بزرگی ۸ ریشتر، یک میلیون برابر دامنه زمین لرزه با بزرگی ۲ ریشتر است!!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

محور چرخش #اورانوس ۹۸ درجه نسبت به بقیه سیارات منظومه‌ شمسی اختلاف دارد بسیاری از ستاره شناسان بر این باورند که این جهت گیری غیر معمول ممکن است به علت برخورد با یک سیاره رخ داده باشد.

@Sky_Pillars
محور چرخش #اورانوس ۹۸ درجه نسبت به بقیه سیارات منظومه‌ شمسی اختلاف دارد بسیاری از ستاره شناسان بر این باورند که این جهت گیری غیر معمول ممکن است به علت برخورد با یک سیاره رخ داده باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این رشته های درهم پیچیده، از آسمان اطراف زمین تا صورت فلکی #ماکیان امتداد پیدا کرده و باقیمانده انفجار یک ابرنواختر است. نور قرمز از اتمهای هیدروژن و نور آبی از اتمهای اکسیژن ساطع میشود.

@Sky_Pillars
این رشته های درهم پیچیده، از آسمان اطراف زمین تا صورت فلکی #ماکیان امتداد پیدا کرده و باقیمانده انفجار یک ابرنواختر است. نور قرمز از اتمهای هیدروژن و نور آبی از اتمهای اکسیژن ساطع میشود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این ابر کیهانی با گستردگی ۳۰ سال نوری، به #کلاه_ثور معروف است و شبیه یک حباب میان ستاره ای ست که از وزش بادهای ستارگان جوان در قلب آن شکل گرفته است.

@Sky_Pillars
این ابر کیهانی با گستردگی ۳۰ سال نوری، به #کلاه_ثور معروف است و شبیه یک حباب میان ستاره ای ست که از وزش بادهای ستارگان جوان در قلب آن شکل گرفته است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

هوش مصنوعی کاوشگرانی چون #کنجکاوی در سطح مریخ آنها را ملزم میکند که با مشاهده هر شی عجیب بلافاصله تصویر آن را به زمین مخابره کنند. این شی براق به ساختار زمین شناسی مریخ بر میگردد.

@Sky_Pillars
هوش مصنوعی کاوشگرانی چون #کنجکاوی در سطح مریخ آنها را ملزم میکند که با مشاهده هر شی عجیب بلافاصله تصویر آن را به زمین مخابره کنند. این شی براق به ساختار زمین شناسی مریخ بر میگردد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

حدود ۸۴ درصد از ماده در جهان نه نوری را جذب و نه از خود منتشر می‌کنند، این بخش #ماده‌_تاریک نام دارد و از طریق تأثیر بر نیروی گرانشی ماده‌ مرئی، و ساختار انبساطی جهان قابل اثبات است.

@Sky_Pillars
حدود ۸۴ درصد از ماده در جهان نه نوری را جذب و نه از خود منتشر می‌کنند، این بخش #ماده‌_تاریک نام دارد و از طریق تأثیر بر نیروی گرانشی ماده‌ مرئی، و ساختار انبساطی جهان قابل اثبات است.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این عکس عجیب با حاشیه‌های طلایی، مقارن با پایان تابستان مریخ گرفته شده و نشان می‌دهد در شرایط آب و هوایی گرم، توده یخ دی اکسید کربن در قطب جنوب مریخ چگونه به گاز تبدیل می‌شود. 

@Sky_Pillars
این عکس عجیب با حاشیه‌های طلایی، مقارن با پایان تابستان مریخ گرفته شده و نشان می‌دهد در شرایط آب و هوایی گرم، توده یخ دی اکسید کربن در قطب جنوب مریخ چگونه به گاز تبدیل می‌شود.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این ابر ماژولانی عظیم در همسایگی کهکشان راه شیری و در فاصله ۱۶۰ هزار سال نوری قرار گرفته و یکی از بزرگترین مناطق فعال برای تشکیل ستارگان جوان می باشد.

@Sky_Pillars
این ابر ماژولانی عظیم در همسایگی کهکشان راه شیری و در فاصله ۱۶۰ هزار سال نوری قرار گرفته و یکی از بزرگترین مناطق فعال برای تشکیل ستارگان جوان می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

آیا حیات زمینی منشاء #فضایی دارد؟
اگر زندگی از فضا به سمت زمین در حرکت باشد کل دیدگاه ما تغییر خواهد کرد. این می‌تواند حتی کل کتب درسی که تاکنون تدریس شده را تغییر دهد!

@Sky_Pillars
آیا حیات زمینی منشاء #فضایی دارد؟
اگر زندگی از فضا به سمت زمین در حرکت باشد کل دیدگاه ما تغییر خواهد کرد. این می‌تواند حتی کل کتب درسی که تاکنون تدریس شده را تغییر دهد!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#آیو داخلی ترین قمر از ۴ قمر غول پیکر مشتری، و یکی از فعال ترین اقمار آن میباشد. این قمر بیش از ۴۰۰ کوه آتشفشانی دارد و ۱۰۰ برابر تمام آتشفشانهای زمین گدازه به بیرون پرتاب میکند!

@Sky_Pillars
#آیو داخلی ترین قمر از ۴ قمر غول پیکر مشتری، و یکی از فعال ترین اقمار آن میباشد. این قمر بیش از ۴۰۰ کوه آتشفشانی دارد و ۱۰۰ برابر تمام آتشفشانهای زمین گدازه به بیرون پرتاب میکند!

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این ذرات کوچک معدنی در نزدیکی دهانه #Fram در مریخ یافت شدند.
این بزرگترین دستاورد کاوشگر #فرصت در ۸۴مین روز از تحقیقات روی سطح مریخ بود و توسط میکروسکوپ عکس نگار این کاوشگر به ثبت رسید. 

@Sky_Pillars
این ذرات کوچک معدنی در نزدیکی دهانه #Fram در مریخ یافت شدند.
این بزرگترین دستاورد کاوشگر #فرصت در ۸۴مین روز از تحقیقات روی سطح مریخ بود و توسط میکروسکوپ عکس نگار این کاوشگر به ثبت رسید.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بارش #شهاب در آسمان ایران؛
شبانگاه جمعه، ۲۶ آبان و بامداد شنبه، ۲۷ آبان ماه ۹۶ بارش شهاب اسدی به اوج خود میرسد. عامل این بارش، دنباله‌دار "تمپل تاتل ۵۵P" با دوره ۳۳.۳ سال می باشد.

@Sky_Pillars
بارش #شهاب در آسمان ایران؛
شبانگاه جمعه، ۲۶ آبان و بامداد شنبه، ۲۷ آبان ماه ۹۶ بارش شهاب اسدی به اوج خود میرسد. عامل این بارش، دنباله‌دار "تمپل تاتل ۵۵P" با دوره ۳۳.۳ سال می باشد.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

این عکس یکی از با کیفیت ترین تصاویر #میماس قمر یخی #زحل میباشد که از فاصله ۴۱ هزار کیلومتری و در روزهای پایانی ماموریت فضاپیمای #کاسینی به ثبت رسید.

@Sky_Pillars
این عکس یکی از با کیفیت ترین تصاویر #میماس قمر یخی #زحل میباشد که از فاصله ۴۱ هزار کیلومتری و در روزهای پایانی ماموریت فضاپیمای #کاسینی به ثبت رسید.

@Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تصویری نادر از لحظه بلعیده شدن یک ستاره توسط #سیاهچاله؛
 زمانی که یک ستاره به افق رویداد یک سیاهچاله نزدیک میشود مواد ستاره ای ضمن کشیدگی و تراکم، از داخل آن بیرون کشیده میشوند.

@Sky_Pillars
تصویری نادر از لحظه بلعیده شدن یک ستاره توسط #سیاهچاله؛
زمانی که یک ستاره به افق رویداد یک سیاهچاله نزدیک میشود مواد ستاره ای ضمن کشیدگی و تراکم، از داخل آن بیرون کشیده میشوند.

@Sky_Pillars