رساله امام خامنه ای (غیر رسمی) 
عنوان گروه یا کانال:

رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)


توضیحات: ارتباط جهت تبلیغ @resaleh_tabligh کانالی مفید جهت آشنایی با ادیان @adyane_jahan کانال رساله مصور @resaleh_rahbar کانال عارفان @aarefan110
شناسه: [email protected]
تعداد اعضا: 195944
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

س 1: آیا تقلید، صرفاً یک مسأله عقلی است یا ادله شرعی نیز دارد؟

ج: تقلید، ادله شرعی دارد و عقل نیز حکم میکند که شخص نا آگاه به احکام دین باید به مجتهد جامع الشرائط مراجعه کند.

کانال استفتائات مقام معظم رهبری

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

س 2: به نظر شریف حضرت عالی، عمل به احتیاط بهتر است یا تقلید؟

ج: چون عمل به احتیاط مستلزم شناسایی موارد و چگونگی احتیاط و صرف وقت بیشتر است، بهتر آن است که مکلف در احکام دین از مجتهد جامع الشرائط تقلید کند.

کانال استفتائات مقام معظم رهبری

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

س 3: دخترم به زودي به سن تکلیف می رسد و باید برای خود مرجع تقلیدی انتخاب کند، اما درک مسأله تقلید برای او دشوار است، وظیفه ما نسبت به او چیست؟

ج: اگر وی به تنهایی نمی تواند وظیفه شرعی خود را در این باره تشخیص دهد، وظیفه شما ارشاد و راهنمایی است.

کانال استفتائات مقام معظم رهبری

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

س 4: آیا کسی که در آموختن احکام دینی مورد نیاز خود کوتاهی میکند، گناهکار است؟

ج: اگر نیاموختن احکام به ترک واجب یا ارتکاب حرام بینجامد، گناهکار است.

کانال استفتائات مقام معظم رهبری

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

س 5 : گاهى از افراد کم اطلاع از مسائل دينى درباره مرجع تقليد شان پرسش می ‏شود، می ‏گويند نمی ‏دانيم، يا اظهار می ‏دارند که از فلان مجتهد تقليد می ‏کنيم، ولى عملاً التزامى به خواندن رساله آن مجتهد و عمل به فتاواى او ندارند، اعمال اين‌گونه افراد چه حکمى دارد؟

ج: اگر اعمال آنان موافق احتياط يا مطابق با واقع يا با نظر مجتهدى باشد که وظيفه دارند از او تقليد کنند، محکوم به صحّت‏ است.

کانال استفتائات مقام معظم رهبری

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

 

س 6: آيا تقليد از مجتهدى که متصدى مقام مرجعيت نبوده و رساله عمليه هم ندارد، جايز است؟

ج: در صحّت‏ تقليد از مجتهد جامع‌الشرايط، تصدّى مرجعيت يا داشتن رساله عمليه شرط نيست، لذا اگر براى مکلّفى که قصد تقليد از او را دارد، ثابت شود که وى مجتهد جامع‌الشرايط است، تقليد اشکال ندارد.

کانال استفتائات مقام معظم رهبری

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

س 7: آيا عدالت معتبر در مجتهد و مرجع تقليد با عدالت معتبر در امام جماعت از حيث شدّت و ضعف تفاوت دارد؟

ج: با توجه به حسّاسيّت و اهميت منصب مرجعيت در فتوا، بنا بر احتياط واجب، شرط است که مجتهدِ مرجع تقليد علاوه بر عدالت، قدرت تسلّط بر نفس سرکش را داشته و حرص به دنيا نداشته باشد.

کانال استفتائات مقام معظم رهبری

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

س 8: اين که گفته می ‏شود بايد از مجتهدى تقليد نمود که عادل باشد، مقصود از عادل چه کسى است؟

ج: عادل کسى است که پرهيزگارى او به حدى رسيده باشد که از روى عمد مرتکب گناه نشود.

کانال استفتائات مقام معظم رهبری

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

س 9: آيا تقليد ابتدايى از ميّت جايز است؟

ج: در تقليد ابتدايى، احتياط در تقليد از مجتهد زنده و اعلم نبايد ترک شود.

س 10: آيا تقليد ابتدايى از مجتهد ميّت، متوقف بر تقليد از مجتهد زنده است؟

ج: تقليد ابتدايى از مجتهد ميّت يا بقا‏ بر تقليد او بايد به تقليد از مجتهد زنده و اعلم باشد.

کانال استفتائات مقام معظم رهبری

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

س 11: راههاى انتخاب مرجع و به دست آوردن فتوا کدام است؟

ج: احراز اجتهاد و اعلميت مرجع تقليد به وسيله امتحان يا تحصيل يقين ولو از شهرت ‏مفيدِ علم يا اطمينان، يا با شهادت دو نفر عادل از اهل خبره صورت‏ می گيرد.

راه هاى به دست آوردن فتواى مجتهد عبارتند از:

1⃣ شنيدن از خود مجتهد

2⃣ شنيدن از دو يا يک فرد عادل

3⃣ شنيدن از يک نفر مورد اطمينان

4⃣ ديدن در رساله مجتهد، در صورتى که رساله وى مصون از اشتباه باشد.

♈️ کانال استفتائات مقام معظم رهبری ♈️

🆔 👉 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

س 12: آيا تغيير مرجع تقليد جايز است؟

ج) عدول از مجتهد زنده، به مجتهد زنده ديگر بنا بر احتياط واجب جايز نيست مگر اين که اعلم يا محتمل الاعلميه باشد.

📕 #_پی_نوشت

( منظور از محتمل الاعلمیه یعنی احتمال داده شود که مجتهد دیگری نسبت به مرجع تقلیدی که اکنون از وی تقلید می کند، أعلم باشد. این احتمال هم باید از روی تحقیق و بررسی به دست آمده باشد.)

♈️ کانال استفتائات مقام معظم رهبری ♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

س 13: حکم يا فتواى ولى امر مسلمانان تا چه حد قابل اجرا می باشد؟ و در صورت تعارض با رأى مرجع تقليد اعلم، کداميک مقدم است؟

ج: اطاعت از حکم ولى فقيه بر همگان واجب است و فتواى مرجع تقليد نمی تواند با آن معارضه کند.

♈️ کانال استفتائات مقام معظم رهبری ♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

س 14: آيا اعتقاد به اصل ولايت فقيه از جهت مفهوم و مصداق يک امر عقلى است يا شرعى؟

ج: ولايت فقيه که عبارت است از حکومت فقيه عادل و دين‏ شناس حکم شرعى تعبدى است که مورد تأييد عقل نيز می باشد، و در تعيين مصداق آن روش عقلايى وجود دارد که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بيان شده است.

♈️ کانال استفتائات مقام معظم رهبری ♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

س 15: وظيفه ما در برابر کسانى که اعتقادى به ولايت فقيه جز در امور حسبيه ندارند، با توجه به اينکه بعضى از نمايندگان آنان اين ديدگاه را ترويج می ‏کنند، چيست؟

ج: ولايت فقيه در رهبرى جامعه اسلامى و اداره امور اجتماعى ملت اسلامى در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقّه اثنی ‏عشرى است که ريشه در اصل امامت دارد، اگر کسى به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسيده باشد، معذور است، ولى ترويج اختلاف و تفرقه بين مسلمانان براى او جايز نيست.

♈️ کانال استفتائات مقام معظم رهبری ♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

س 16: اگر قسمت پايين آب قليلى که به‌طور سرازير و بدون فشار به پايين می ريزد، با نجاست برخورد کند، آيا قسمت بالاى اين آب همچنان پاک باقى می ‏ماند؟

ج: اگر سرازيرى آب به‌گونه ‏اى باشد که جريان از بالا به پايين بر آن صدق کند، قسمت بالاى آن پاک است.

♈️ کانال استفتائات مقام معظم رهبری ♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

س 17: آيا در شستن لباسهاى نجس با آب کرّ و جارى، فشردن هم لازم است و يا اين ‏که بعد از زوال عين نجاست همين که آب آن را فرا گرفت، کفايت می کند؟

ج: بايد بنا بر احتياط آن را فشار يا تکان دهند.

📕 #_پی_نوشت

(در تطهیر، ابتدا باید عین نجاست را برطرف نمود. سپس لباس یا هر چیز نجس را شست.)

♈️ کانال استفتائات مقام معظم رهبری ♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

س 18: آيا در تطهير لباس متنجّس با آب کر و جارى، فشار دادن خارج آب لازم است يا با همان فشار داخل آب پاک می ‏شود؟

ج: فشار يا تکان دادن داخل آب، کافى است.

♈️ کانال استفتائات مقام معظم رهبری ♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

س 19: آيا گليم يا فرش نجسى را که با آب لوله کشى متصل به منبع آب شهرى شستشو می دهيم، به مجرد رسيدن آب لوله کشى به محل نجس، پاک می ‏شوند يا بايد آب غساله از آن جدا شود؟

ج: در تطهير با آب لوله کشى، جدا شدن آب غساله شرط نيست، بلکه به مجرد رسيدن آب به مکان نجس، بعد از زوال عين نجاست و حرکت غساله از جاى خود به وسيله دست کشيدن بر فرش در هنگام اتصال آب، طهارت حاصل می شود.

♈️ کانال استفتائات مقام معظم رهبری ♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

س 20: در مسأله (147) رساله امام خمينى(قدّس‏ سرّه) آمده است: «در طهارت و نجاست به گفته کودک مميز تا زمان بلوغ اعتنا نمی شود».
اين فتوا تکليف دشوارى است. زيرا به‌طور مثال مستلزم اين است که پدر و مادر تطهير فرزندشان را پس از قضاء حاجت تا سن پانزده سالگى به عهده بگيرند. لطفاً وظيفه شرعى ما را بيان فرماييد.

ج: قول کودکى که در آستانه بلوغ است در اين‌باره معتبر است.

♈️ کانال استفتائات مقام معظم رهبری ♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 21: براى پاک شدن کف پا يا کفش، راه رفتن به مقدار پانزده گام شرط است. آيا اين کار بايد بعد از زوال عين نجاست صورت بگيرد يا پانزده گام رفتن با وجود عين نجاست کافى است؟ آيا پس از آنکه عين نجاست با پانزده گام از بين رفت، کف پا يا کفش پاک می شود؟

ج: کسى که بر اثر راه رفتن روى زمين، کف پا يا کفش او، نجس شده است هرگاه تقريباً به قدر ده قدم روى زمين خشک و پاک راه برود، کف پا و کفش او پاک می ‏شود مشروط به اين که عين نجاست، زائل شود.

♈️ کانال استفتائات مقام معظم رهبری ♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 22: آيا آفتاب از مطهّرات است؟ اگر هست، شرايط مطهّريت آن چيست؟

ج: تابيدن آفتاب باعث طهارت زمين و همه اشياء غير منقول از قبيل ساختمان و چيزهايى که در آن بکار رفته مانند چوب، در، پنجره و مانند آن می ‏شود، به شرطى که عين نجاست قبلاً از آنها زائل شده باشد و در موقع تابش آفتاب‏، تر باشند و به وسيله آفتاب خشک شوند.

♈️ کانال استفتائات مقام معظم رهبری ♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 23: کسى که براى غسل جنابت آب را در ظرفى می ريزد و در هنگام غسل، قطرات آب به داخل ظرف می چکد، آيا موجب نجس شدن آب می گردد؟ و آيا مانع از تمام کردن غسل با آن آب می ‏شود؟

ج: اگر آب از آن قسمت بدن که پاک است به داخل ظرف بچکد، پاک است و مانعى براى تمام کردن غسل با آن وجود ندارد.

♈️ کانال استفتائات مقام معظم رهبری ♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 24: آيا روغن نجس با انجام فعل و انفعالات شيميايى بر روى آن به‌طورى که ماده‏ ى آن داراى خواص جديدى شود، بر نجاست خود باقى می ماند يا اين که حکم استحاله را پيدا می ‏کند؟

ج: براى تطهير مواد نجس، مجرّد انجام فعل و انفعالات شيميايى که خاصيت جديدى به مواد ببخشد، کافى نيست.

♈️ کانال استفتائات مقام معظم رهبری ♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی ‏

س 25: عشاير به‌خصوص در ايام کوچ کردن، آب کافى براى تطهير در اختيار ندارند، آيا چوب و سنگريزه براى تطهير مخرج بول کفايت می کند؟ آيا آنان می توانند با اين حال نماز بخوانند؟

ج: مخرج بول جز با آب پاک نمی شود. ولى نماز کسى که توانايى تطهير بدن خود با آب را ندارد، صحيح است.

♈️ کانال استفتائات مقام معظم رهبری ♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

#_احکام_طهارت

س 26: حکم تطهير مخرج بول و غائط با آب قليل چيست؟

ج: براى طهارت مخرج بول با آب قليل دو بار شستن بنا بر احتياط لازم است، و براى طهارت مخرج غائط شستن تا مقدارى که عين نجاست و آثار آن از بين برود، لازم است.

♈️ کانال استفتائات مقام معظم رهبری ♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

#_احکام_طهارت

س 27: لطف بفرماييد در صورت امکان راجع به اقسام رطوبتى که گاهى از انسان خارج می ‏شود، توضيح دهيد.

ج: رطوبتى که گاهى بعد از خروج منى از انسان خارج می ‏شود، وذى نام دارد، و رطوبتى که بعضى از اوقات بعد از بول خارج می ‏شود، ودى ناميده می شود، و رطوبتى که بعد از ملاعبه زن و مرد با يکديگر خارج می ‏شود، مذى نام دارد. همه اين رطوبتها پاک است و باعث نقض طهارت نمی شود.

♈️ کانال استفتائات مقام معظم رهبری ♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

#_احکام_طهارت

س 28: مخرج مدفوع را چگونه می ‏توان تطهير کرد؟

ج: مخرج مدفوع را به دوگونه می توان تطهير کرد: اول آنکه با آب بشويد تا نجاست زائل شود و پس از آن آب کشيدن لازم نيست. دوم آنکه با سه قطعه سنگ يا پارچه پاک و امثال آن، نجاست را پاک نمايد و اگر با سه قطعه، نجاست زائل نشد با قطعات ديگرى آن را کاملاً پاک کند، و به جاى سه قطعه می ‏تواند از سه جاى يک قطعه سنگ يا پارچه استفاده کند.

♈️ کانال استفتائات مقام معظم رهبری ♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

#_احکام_طهارت_وضو

س 29: به نيت طهارت براى نماز مغرب وضو گرفتم، آيا براى من با اين وضو مسّ قرآن کريم و خواندن نماز عشا جايز است؟

ج: بعد از آنکه وضو به‌طور صحيح محقّق شد، تا زمانى که باطل نشده است، انجام هر عمل مشروط به طهارت، با آن جايز است.

♈️ کانال استفتائات مقام معظم رهبری ♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

#_احکام_طهارت_وضو

س 30: کسى که در جلوى سرش موى مصنوعى گذاشته است و در صورت نگذاشتن آن به مشقت می ‏افتد، آيا مسح بر موى مصنوعى براى او جايز است؟

ج: موى مصنوعى اگر به نحو کلاه گيس باشد، واجب است براى مسح آن را بردارد، ولى اگر موى مصنوعى بر پوست سرکاشته شده باشد و برداشتن آن از جلوى سر باعث عسر و حرجى شود که عادتاً قابل تحمل نيست، مسح بر روى آن مجزى است.

📕 #_پی_نوشت

(مجزی است یعنی کفایت می کند.)

♈️ کانال استفتائات مقام معظم رهبری ♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

#_احکام_طهارت_وضو

س 31: شخصى گفته است که هنگام وضو فقط بايد دو مشت آب بر صورت ريخته شود، و اگر بار سوم آب ريخته شود وضو باطل خواهد بود. آيا اين سخن صحيح است؟

ج: شستن اعضاء در وضو، بار اوّل واجب و بار دوّم جايز و بيش از آن مشروع نيست. اما ملاک براى تعيين هر بار، قصد انسان است، پس اگر به قصد بار اوّل چند مرتبه آب بريزد اشکال ندارد.

📕 #_پی_نوشت

معیار برای بار اول و بار دوم بودن، ریختن آب نیست. بلکه همین مقدار که صورت یا دست کامل شسته شود، به آن یک بار شستن می گویند. همچنین برای بار دوم نیز اگر کامل شسته شود، به آن بار دوم گفته می شود. هرچند چند بار دست کشیده شود.

♈️ کانال استفتائات مقام معظم رهبری ♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

#_احکام_طهارت_وضو

س 32: مدت زمانى مسح پاهايم را از سر انگشتان انجام نمی دادم، بلکه فقط روى پا و مقدارى از انگشتان را مسح می کردم؛ آيا اين مسح صحيح بوده است؟ و در صورت عدم صحّت‏، نمازهايى را که خوانده‏ام بايد قضا کنم؟

ج: اگر مسح پا شامل سر انگشتان پا نباشد، وضو باطل و قضاى نمازهاى خوانده شده، واجب است. ولى اگر انسان شک داشته باشد که آيا هنگام مسح، از سر انگشتان پا مسح می کرده است يا نه؟ در صورتى که مسأله را مى‌دانسته و احتمال مى‌دهد که از سر انگشتان مسح کرده باشد، وضو و نمازهاى خوانده شده محکوم به صحّت‏ هستند.

♈️ کانال استفتائات مقام معظم رهبری ♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

#_احکام_طهارت_وضو

س 33: بر آمدگى روى پا که هنگام مسح، دست بايد تا آنجا کشيده شود، کدام است؟

ج: بايد مسح پا را تا مفصل بکشند.

س 34: وضو در مساجد و مراکز و ادارات دولتى که دولت در ساير کشورهاى اسلامى بنا مى‏ کند، چه حکمى دارد؟

ج: جايز است و مانع شرعى ندارد.

♈️ کانال استفتائات مقام معظم رهبری ♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_استفتائات_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

#_احکام_طهارت_وضو

س 35: نظر جنابعالى درباره وضو گرفتن قبل از داخل شد وقت نماز چيست؟ در پاسخ به يکى از استفتائات فرموده ‏ايد که با وضويى که نزديک اول وقت نماز گرفته مى ‏شود، مى‏ توان نماز خواند. منظور شما از نزديک اول وقت نماز، چه مقدار است؟

ج: ملاک صدق عرفى نزديکى وقت نماز است، و اگر در آن وقت براى نماز وضو گرفته شود، اشکال ندارد.

♈️ کانال استفتائات مقام معظم رهبری ♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_استفتائات_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

#_احکام_طهارت_وضو

س 36: بعضى از زنها ادعا مى‏ کنند که وجود رنگ روى ناخن مانع وضو نيست و مسح روى جوراب نازک هم جايز است. نظر شريف جنابعالى در اين‌باره چيست؟

ج: در صورتى که رنگ داراى جرم باشد، مانع از رسيدن آب به ناخن مى ‏باشد و وضو باطل است و مسح بر جوراب هر قدر هم نازک باشد، صحيح نيست.

♈️ کانال استفتائات مقام معظم رهبری ♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_استفتائات_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

#_احکام_طهارت_وضو

س 37: اگر شخص وضو گيرنده، هنگام شستن دستها و صورت به قصد وضو اقدام به باز و بسته کردن شير آب نمايد، اين کار او چه حکمى دارد؟

ج: اشکال ندارد و به صحّت‏ وضو لطمه اى نمى ‏زند. ولى اگر بعد از فراغت از شستن دست چپ و قبل از مسح با آن، دستش را روى شيرى که خيس است بگذارد و آب وضوى دست با آب خارج از وضو مخلوط شود، صحّت‏ مسح با رطوبتى که مختلط از آب وضو و آب خارج است، محل اشکال مى‏ باشد.

📕 #_پی_نوشت

( محل اشکال است یعنی صحیح نیست. بنابراین اگر مثلأ با دست راست خود شیر آب را بست و رطوبتی از شیر آب به دست راستش سرایت کرد، با دست راست نباید مسح سر و پا را انجام دهد. اگر با دست چپ مسح کند وضویش صحیح است.)

♈️ کانال استفتائات مقام معظم رهبری ♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 38: آيا براى مسح مى ‏توان از غير آب وضو استفاده کرد؟ و همچنين آيا مسح سر حتماً بايد با دست راست و از بالا به پايين باشد؟

ج: مسح سر و پاها بايد با رطوبتى که از آب وضو در دستها مانده، کشيده شود و اگر رطوبتى باقى نمانده بايد از ريش يا ابرو رطوبت گرفته و مسح نمايد و احتياط آن است که مسح سر با دست راست باشد، ولى کشيدن مسح از بالا به پايين لازم نيست.

♈️ کانال استفتائات مقام معظم رهبری ♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 39: آيا وضو گرفتن به نيت نماز واجب قبل از داخل شدن به وقت آن جايز است؟

ج: وضو گرفتن براى خواندن نماز واجب، اگر نزديک داخل شدن به وقت آن باشد، اشکال ندارد.

♈️ کانال استفتائات مقام معظم رهبری ♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 40: آيا وضو به خودى خود مستحب است؟ و آيا مى‌توان قبل از داخل شدن به وقت نماز به قصد قربت وضو گرفت و با همان وضو نماز خواند؟

ج: وضو به قصد طهارت از نظر شرعى مستحب و مطلوب است و خواندن نماز با وضوى مستحب جايز است.

♈️ کانال استفتائات مقام معظم رهبری ♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 41: کسى که هميشه در وضويش شک مى ‏کند، چگونه مى‏ تواند به مسجد برود و نماز بخواند و به قرائت قرآن کريم و زيارت معصومين(عليهم‌السلام) بپردازد؟

ج: شک در بقاى طهارت بعد از وضو اعتبار ندارد، و تا يقين به نقض وضو پيدا نکرده است مى‏ تواند با آن نماز بخواند و قرآن قرائت کند و به زيارت برود.

♈️ کانال استفتائات مقام معظم رهبری ♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 42: آيا در مسح سر، مرطوب شدن مو کافى است يا اين که رطوبت بايد به پوست سر هم برسد؟

ج: مسح سر را مى‌تواند بر روى پوست و يا موى قسمت جلوى سر بکشد، ولى اگر موى جاهاى ديگر سر در قسمت جلو جمع شده باشد يا موى جلوى سر به قدرى بلند باشد که بر روى صورت يا شانه‌ها ريخته شده است، مسح بر آن کافى نيست و بايد فرق سر را باز کرده پوست يا بن موها را مسح کند.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 43: ايجاد فاصله زمانى در شستن اعضاء هنگام وضو يا غسل، چه حکمى دارد؟

ج: فاصله زمانى (عدم موالات) در غسل اشکال ندارد. ولى در وضو اگر فاصله به مقدارى باشد که اعضاى قبلى خشک شوند، وضو باطل است.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 44: شخصى غسل جنابت نموده و بعد از گذشت سه تا چهار ساعت مى‌خواهد نماز بخواند، ولى نمى‌داند غسلش باطل شده است يا خير؟ اگر احتياطاً وضو بگيرد، اشکال دارد يا خير؟

ج: در فرض مذکور وضو واجب نيست، ولى احتياط هم مانعى ندارد.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 👉 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 45: اگر عضوى از اعضاى وضو بعد از شستن آن و قبل از اتمام وضو، نجس شود، چه حکمى دارد؟

ج: نجس شدن آن عضو، به صحّت‏ وضو ضرر نمى ‏رساند، ولى تطهير آن عضو براى پاک شدن از نجاست به خاطر نماز واجب است.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 46: آيا بودن چند قطره آب بر روى پا هنگام مسح، براى وضو ضرر دارد؟

ج: واجب است که محل مسح از آن قطرات خشک شود تا هنگام مسح، رطوبت دست بر پا تأثير بگذارد نه بر عکس.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 47: کسى که در اعضاى وضوى او زخم يا شکستگى باشد، چه وظيفه‌اى دارد؟

ج: اگر در اعضاى وضو زخم يا شکستگى است و روى آن باز باشد و آب براى آن ضرر ندارد، بايد آن را بشويد و اگر شستن آن مضر است بايد اطراف آن را بشويد، و احتياط آن است که اگر کشيدن دست تر بر آن ضرر ندارد، دست تر بر آن بکشد.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 48: کسى که محل مسح او زخم است، چه وظيفه‏ اى دارد؟

ج: اگر نمى‌تواند روى زخم محل مسح دستِ تر بکشد بايد به جاى وضو تيمم کند. ولى در صورتى که مى‌تواند پارچه‏اى روى زخم قرار دهد و بر آن دست بکشد، احتياط آن است که علاوه بر تيمم، وضو نيز با چنين مسحى بگيرد.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 49: کسى که در يکى از اعضاى وضويش زخمى وجود دارد که حتى اگر جبيره هم بر روى آن قرار دهد دائما از آن خون مى‌آيد، چگونه بايد وضو بگيرد؟

ج: واجب است جبيره ‏اى را بر روى زخم بگذارد که خون از آن بيرون نمى‌آيد، مثل نايلون

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 50: آيا رنگ مصنوعى که زنها از آن براى رنگ کردن موى سر و ابروى شان استفاده مى ‏کنند، مانع از صحّت‏ وضو و غسل است؟

ج: اگر صرفاً رنگ باشد و داراى جرمى نباشد که مانع از رسيدن آب به مو شود، وضو و غسل صحيح است.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 51: آيا جوهر از موانعى است که وجود آن بر روى دست باعث بطلان وضو مى ‏شود؟

ج: اگر جوهر داراى جرم بوده و مانع از رسيدن آب به پوست شود، وضو باطل است، و تشخيص اين موضوع بر عهده مکلّف مى ‏باشد.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 52: اگر رطوبت مسح سر به رطوبت صورت متصل شود، آيا وضو باطل مى‌شود؟

ج: از آنجايى که مسح پاها بايد با رطوبتى که از آب وضو در کف دو دست باقى مانده صورت بگيرد، لذا بايد هنگام مسح سر، دست به قسمت بالاى پيشانى نرسد و با رطوبت صورت برخورد نکند تا اين که رطوبت دست که هنگام مسح پا به آن نياز دارد با رطوبت صورت مخلوط نشود.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_زندگينامه_نایب_المهدی_الامام_الخامنه_ای

حضرت آیت الله العظمى سید على حسینی خامنه‌اى فرزند مرحوم حجت‌الاسلام‌ و المسلمين حاج سيد جواد حسينى خامنه‌اى، در فروردین ماه سال ۱۳۱۸ شمسی برابر با ۱۳۵۸ قمرى در مشهد مقدس چشم به دنيا گشودند. ایشان دومين پسر خانواده بودند. زندگى مرحوم سيد جواد خامنه‌اى هم مانند بيشتر روحانيون و مدرسان علوم دينى، بسيار ساده بود. امام خامنه ای می فرمایند : «پدرم روحانى معروفى بود، اما خيلى پارسا و گوشه‌گير [...] زندگى ما به‌سختى مى‌گذشت. من يادم هست شب‌هايى اتفاق مى‌افتاد كه در منزل ما شام نبود. مادرم با زحمت براى ما شام تهيه مى‌كرد. [...] آن شام هم نان و كشمش بود.» 

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 53: شخصى که وضويش نسبت به وضوى متعارف بين مردم وقت بيشترى مى‌گيرد، براى يقين پيدا کردن به شستن اعضاى وضو چه کارى بايد انجام دهد؟

ج: بايد از وسوسه اجتناب نمايد، و براى اين که شيطان از او نااميد شود، بايد به وسوسه‏ ها اعتنا نکند و کوشش کند که همانند ساير اشخاص به مقدارى که از نظر شرعى واجب است، اکتفا نمايد.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_زندگينامه_نایب_المهدی_الامام_الخامنه_ای

امّا خانه اى را که خانواده سيّد جواد (پدر رهبر معظم انقلاب) در آن زندگى مى کردند، رهبر معظم انقلاب چنين توصيف مى کنند:

«منزل پدرى من که در آن متولد شده ام، تا چهارـ پنج سالگى من، يک خانه 60 ـ 70 مترى در محّله فقير نشين مشهد بود که فقط يک اتاق داشت و يک زير زمين تاريک و خفه اى! هنگامى که براى پدرم ميهمان مى آمد (و معمولاً پدر بنا بر اين که روحانى و محل مراجعه مردم بود، ميهمان داشت) همه ما بايد به زير زمين مى رفتيم تا مهمان برود. بعد عدّه اى که به پدر ارادتى داشتند، زمين کوچکى را کنار اين منزل خريده به آن اضافه کردند و ما داراى سه اتاق شديم.»

ادامه دارد...

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 54: لطفاً تفاوت وضوى زن و مرد را بيان فرماييد.

ج: بين زن و مرد در افعال و کيفيت وضو فرقى نيست، جز اين که براى مردها مستحب است که هنگام شستن آرنج از قسمت بيرونى آن شروع کنند و زنها از قسمت داخلى آن.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 55: بعضى از قسمت‏هاى بدنم خالکوبى شده است، گفته مى‌شود که غسل و وضو و نمازم باطل هستند و نمازى از من پذيرفته نمى‌شود. اميدوارم مرا در اين ‏باره راهنمايى فرماييد.

ج: اگر خالکوبى مجرد رنگ باشد و يا در زير پوست بوده و بر ظاهر پوست چيزى که مانع از رسيدن آب بر آن شود، وجود نداشته باشد، وضو و غسل و نماز صحيح است.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 56: نوشتن اسم جلاله «اللّه» به‌صورت «ا...» مرسوم شده است. کسانى که بدون وضو اين کلمه را مسّ مى‌کنند، چه حکمى دارند؟

ج: همزه و نقاط، حکم لفظ جلاله را ندارد، ومس آن بدون وضو، جايز است.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 57: آيا جايز است که زن حائض گردنبندى را به گردن بيندازد که نام مبارک پيامبر(صلى الله عليه وآله) بر آن نقش شده است؟

ج: به گردن آويختن آن اشکال ندارد، ولى بنا بر احتياط واجب است که اسم مبارک پيامبر(صلى الله عليه وآله) با بدن تماس نداشته باشد.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 58: اسامى مبارکى که احترام آنها واجب و مسّ بدون وضوى آنها حرام است، کدامند؟

ج: مسّ اسماء و صفات مخصوص ذات بارى تعالى بدون وضو حرام است، و احوط الحاق نامهاى انبياء عظام و ائمه معصومين(عليهم‌السلام) به نامهاى خداوند متعال، در حکم مذکور است.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 59: اگر از کسى که مشغول غسل جنابت است، حدث اصغر سر بزند، آيا بايد دوباره غسل نمايد يا آنکه غسل را تمام کند و وضو بگيرد؟

ج: حدث اصغر در اثناى غسل به صحّت‏ غسل ضرر نمى‏رساند و لازم نيست که غسل را از نو شروع کند، ولى چنين غسلى کفايت از وضو براى نماز و ساير اعمال مشروط به طهارت از حدث اصغر نمى ‏کند.

📕 #_پی_نوشت

( حدث أصغر یعنی هر چیزی که باعث باطل شدن وضو شود مثل بول و خوابیدن و...)

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 60: اگر دخول به مقدار حشفه صورت بگيرد، ولى منى خارج نشود و زن نيز به مرحله اوج لذت نرسد، آيا غسل فقط بر زن واجب است يا فقط بر مرد يا بر هر دو؟

ج: با تحقق دخول، ولو به مقدار حشفه، غسل بر هر دو واجب است.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 61: آيا رطوبتى که از انسان در حال خواب خارج مى‏ شود، حکم منى را دارد؟ با آنکه مى ‏دانيم هيچ‌يک از علامت هاى سه‌گانه (جستن، شهوت و سستى بدن) را ندارد و شخص هم متوجه آن نمى ‏شود مگر وقتى که بعد از بيدارى لباسهاى زير خود را مرطوب ببيند.

ج: اگر علائم سه‌گانه يا يکى از آنها وجود نداشته باشد و يا شک در آن باشد، حکم منى را ندارد مگر اينکه از راه ديگرى يقين کند که منى است.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 62: کسى که غسل هاى متعددى اعم از واجب يا مستحب بر ذمّه او باشد، آيا يک غسل، کفايت از غسل‏ هاى ديگر مى ‏کند؟

ج: اگر به نيت همه آنها يک غسل بجا آورد، کفايت مى‏ کند و اگر در بين آنها غسل جنابت باشد و به نيت آن غسل کند، از بقيه غسلها هم کفايت مى ‏کند. اگر چه احتياط اين است که همه آنها را نيّت نمايد.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 63: غير از غسل جنابت، آيا بقيه غسل ها هم کفايت از وضو مى‏ کنند؟

ج: کفايت نمى ‏کنند.

س 64: به نظر شريف جنابعالى آيا در غسل جنابت جريان آب بر بدن شرط است؟

ج: ملاک، صدق شستن بدن به قصد غسل است و جريان آب بر بدن شرط نيست.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 65: آيا در غسل جنابت مراعات ترتيب بين سر و ساير اعضاى بدن کافى است يا اين که بايد بين طرف راست و چپ بدن هم ترتيب رعايت شود؟

ج: ترتيب بين دو طرف بدن نيز با مقدم داشتن طرف راست بر چپ بايد مراعات شود.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

🔶 زمان های مکروه برای همبسترشدن و بسته شدن نطفه:

✅ میان طلوع فجر و طلوع خورشید
✅ بعد از غروب تا رفتن سرخی طرف مغرب
✅ شب خسوف و روز کسوف
✅ شب و روزی که در آن بادهای سیاه می وزد و هنگام زلزله
✅ در اول ماه ( غیر ماه رمضان) نیمه ماه و آخر ماه
✅ بین اذان و اقامه که فرزند حریص بر خونریزی خواهد بود
✅ شب عید فطر که فرزند کثیر الشر میشود
✅ شب عید قربان که فرزند شش یا چهار انگشتی میشود
✅ شب نیمه شعبان که فرزند شوم و در صورتش نشان سیاهی خواهد بود
✅ ساعات اولیه شب که فرزند ساحر خواهد بود و دنیا را بر آخرت بر میگزیند
✅ در فواصل قمر در عقرب

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 66: آيا هنگام غسل ترتيبى مانعى دارد ابتدا پشت خود را شسته و بعد نيت غسل ترتيبى نموده و آن را بجا آورم؟

ج: شستن پشت و يا هر عضوى از اعضاى بدن قبل از نيت غسل و شروع آن، اشکال ندارد. کيفيت غسل ترتيبى به اين صورت است که بعد از تطهير بدن بايد نيت غسل نمود و اول سر و گردن را شست، و سپس طرف راست بدن و در مرحله سوم طرف چپ بدن بايد شسته شود.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 67: آيا بر زن واجب است هنگام غسل، اطراف موهايش را هم بشويد؟ و آيا با توجه به اين که آب به تمام پوست سر رسيده است، نرسيدن آب هنگام غسل به تمام مو، باعث بطلان غسل مى ‏شود؟

ج: بنا بر احتياط واجب، بايد تمام مو شسته شود.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی ‏

س 68: کسى که به سن تکليف رسيده ولى جاهل به وجوب غسل و کيفيت آن بوده و بعد از گذشت مدتى در حدود ده سال متوجه مسأله تقليد و وجوب غسل بر او شده است، چه حکمى دارد؟ وظيفه او نسبت به قضاى نمازها و روزه‏ هاى گذشته ‏اش چيست؟

ج: قضاى نمازهايى که در حال جنابت خوانده، بر او واجب است، و همچنين قضاى روزه هم در صورتى که مى ‏دانسته جنب است، ولى جاهل به وجوب غسل بر جنب براى روزه گرفتن بوده، بر او واجب است.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 69: من غسل جنابت را به اين ترتيب انجام مى‏ داده‏ ام که ابتدا سمت راست بدن بعد سر و سپس قسمت چپ بدن را مى ‏شستم. در سؤال و تحقيق در اين زمينه هم کوتاهى کرده ‏ام، نماز و روزه‏ ام چه حکمى دارند؟

ج: غسل به کيفيت مذکور باطل است و موجب رفع حدث نمى ‏شود. لذا نمازهايى که با چنين غسلى خوانده شده، باطل و قضاى آنها واجب است. ولى روزه‏ ها با فرض اينکه معتقد به صحّت‏ غسل به‌ صورت مذکور بوده‏ ايد و بقاى شما بر جنابت، عمدى نبوده است، محکوم به صحّت‏ است.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 70: آيا خواندن سوره ‏هايى که سجده واجب دارند، بر جنب حرام است؟

ج: از جمله کارهايى که بر جنب حرام است، خواندن خصوص آيات سجده اين سوره ‏ها است، ولى خواندن ساير آيات از اين سوره‏ ها اشکال ندارد.

📕 #_پی_نوشت

(چهار سوره، سجده واجب دارند: سجده، فصلت، نجم و علق)

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 71: اگر چيزهايى مثل خاک، گچ، سنگ که تيمم بر آنها صحيح است، به ديوار چسبيده باشند، آيا تيمم بر آنها صحيح است يا آنکه حتماً بايد بر روى زمين باشند؟

ج: در صحّت‏ تيمم، بودن آنها بر روى زمين شرط نيست.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 72: آيا تيمم بدل از غسل همان احکام قطعى و ثابت غسل را دارد؟ به اين معنى که آيا با آن داخل مسجد شدن جايز است؟

ج: ترتيب همه آثار شرعى غسل بر تيمم بدل از غسل جايز است، مگر اين که تيمم بدل از غسل به علت تنگى وقت باشد.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 73: کسى که فاقد آب است و يا استعمال آب برايش ضرر دارد، آيا در صورت تيمم بدل از غسل جنابت، داخل مسجد شدن و خواندن نماز جماعت براى او جايز است؟ قرائت قرآن کريم چه حکمى دارد؟

ج: تا زمانى که عذر مجوّز تيمم باقى است و تيمم او باطل نشده، انجام همه اعمال مشروط به طهارت براى او جايز است.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س : کيفيت تيمم چگونه است؟ آيا فرقى بين تيمم بدل از وضو و غسل هست؟

ج: تيمم بدين ترتيب است: ابتدا بايد نيت نمايد و سپس کف هر دو دست را بر چيزى که تيمم بر آن صحيح است بزند و آن را به تمام پيشانى و دو طرف آن از جايى که موى سر مى ‏رويد تا ابروها و بالاى بينى بکشد، و سپس کف دست چپ را بر تمام پشت دست راست و کف دست راست را بر تمام پشت دست چپ، بکشد و احتياط واجب اين است که بار ديگر دستها را به زمين بزند و سپس کف دست چپ را بر پشت دست راست وکف دست راست را بر پشت دست چپ بکشد. اين ترتيب در تيمم بدل از وضو و بدل از غسل يکسان است.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 75: اگر انسان نتواند وضو بگيرد و تيمم هم براى او امکان نداشته باشد، چه وظيفه ‏اى دارد؟

ج: اگر انسان نتواند براى نماز وضو بگيرد و تيمم هم ممکن نباشد، بنا بر احتياط بايد نماز را در وقت بدون وضو و تيمم بخواند و سپس با وضو يا تيمم قضا کند.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 76: شخصى به خاطر تنگى وقت، نمازش را با تيمم خوانده است. بعد از فراغت از نماز براى او آشکار مى ‏شود که وقت براى وضو داشته است. نماز او چه حکمى دارد؟

ج: اعاده آن نماز بر او واجب است.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 77: آيا در غسل و کفن و دفن اموات، مماثلت و همجنس بودن شرط است يا هر يک از زن و مرد مى ‏تواند امور ميت ديگر را انجام دهد؟

ج: همجنس بودن با ميّت فقط در غسل دادن او شرط است و در صورتى که غسل دادن ميّت به وسيله همجنس او امکان دارد، غسل دادن به وسيله غير همجنس صحيح نيست و غسل ميّت باطل است. ولى در تکفين و تدفين همجنس بودن شرط نيست.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 78: آيا شخص مسلمان را بايد هنگام احتضار رو به قبله خواباند؟

ج: شايسته است که شخص مسلمان را در حال احتضار به پشت و به سمت قبله بخوابانند، به‌طورى که کف پاى او به جانب قبله باشد. بسيارى از فقهاء اين عمل را برخود محتضر در صورتى که قادر باشد و بر ديگران، واجب دانسته ‏اند و احتياط در انجام آن ترک نشود.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی ‏

س 79: آيا خون پاک است؟

ج: اگر از حيوانى باشد که خون جهنده دارد، نجس است.

س 80: آيا اثر کم رنگ خون که بعد از شستن بر لباس باقى مى ‏ماند، نجس است؟

ج: اگر عين خون نباشد و فقط رنگ آن باقى مانده باشد، پاک است.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 81: لکه خونى که گاهى در تخم مرغ يافت مى ‏شود، چه حکمى دارد؟

ج: محکوم به طهارت است، ولى خوردن آن حرام است.

س 82: آيا قطرات آبى که از بدن ميّت قبل از غسل با آب خالص و بعد از غسل با آب سدر و کافور بر زمين مى ‏ريزد، پاک هستند يا خير؟

ج: تا زمانى که غسل سوم کامل نشده باشد، بدن ميّت محکوم به نجاست‏ است.

📕 #_پی_نوشت

(اگر خون داخل تخم مرغ مخلوط شود به گونه ای که دیگر اثری از خون در تخم مرغ نباشد، خوردن آن اشکالی ندارد.)

♈️استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

رورهای قمر در عقرب سال 95.

در این ایام اموری مانند ازدواج، عروسی و مسافرت مکروه است. 

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رورهای قمر در عقرب سال 95.

در این ایام اموری مانند ازدواج، عروسی و مسافرت مکروه است.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 83: عرق جنب از حرام و عرق حيوان نجاست خوار چه حکمى دارد؟

ج: عرق شتر نجاست خوار نجس است، ولى عرق حيوانات ديگر نجاست خوار و همچنين عرق جنب از حرام بنا بر اقوى پاک است، لکن احتياط واجب اين است که با عرق جنب از حرام نماز خوانده نشود.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 84: اينجانب پس از بول، استبراء مى‏ کنم که همراه آن مايعى خارج مى‏ شود که بوى منى مى ‏دهد، آيا نجس است؟ وظيفه من نسبت به نماز چيست؟

ج: اگر به منى بودن آن يقين نداريد و خروج آن همراه با علامتهاى شرعى خروج منى نيست، حکم منى ندارد و پاک است.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 85: در رساله‏ هاى عمليه آمده است که مدفوع حيوانات و پرندگان حرام گوشت نجس است آيا مدفوع حيوانات حلال گوشت مانند، گاو، گوسفند و مرغ نجس است يا خير؟

ج: مدفوع حيوانات حلال گوشت از پرندگان و غيره و همچنين مدفوع پرندگان حرام گوشت پاک است.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 86: آيا اگر مهمانى يکى از اثاثيه‏ هاى ميزبان را نجس کند، مطلع کردن ميزبان واجب است؟

ج: اطلاع دادن در غير از خوردنى و آشاميدنى و ظرف هاى غذا، لازم نيست.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 87: آيا چيز پاکى که با متنجس برخورد نموده، نجس است يا خير؟ در صورت نجس بودن، تا چند واسطه نجس است؟

ج: چيزى که با عين نجس تماس يافته و نجس شده است، اگر باز با چيزى که پاک است تماس پيدا کند و يکى از آنها تر باشد، آن چيز پاک را نجس مى‏ کند، و باز اين چيزى که بر اثر ملاقات با متنجس نجس شده است، اگر با چيز پاکى برخورد نمايد، بنا بر احتياط واجب آن را نجس مى‏ کند، ولى اين متنجس سوم هيچ چيزى را با ملاقات خود نجس نمى ‏کند.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

#_سوالات_مبتلا_به

س 88: کودکى که هميشه خود را نجس مى ‏کند، دست‏ تر، آب دهان و باقى‌مانده غذايش چه حکمى دارد؟ کودکانى که دست ‏تر خود را بر پاهايشان مى ‏گذارند، چه حکمى دارند؟

ج: تا زمانى که يقين به نجاست آن حاصل نشده، حکم به پاکى مى ‏شود.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 89: سؤال من اين است که آيا غذايى که خورده ‏ام و با اجزاى خون منجمد شده در لثه تماس پيدا کرده، نجس است يا خير؟ در صورت نجس شدن، آيا فضاى دهان بعد از فرو بردن غذا، نجس باقى مى‏ ماند؟

ج: غذا در فرض مزبور محکوم به نجاست نيست و فرو بردن آن اشکال ندارد و فضاى دهان پاک است.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 90: استفراغ افراد زير از جهت پاک يا نجس بودن، چه حکمى دارد؟

1⃣ طفل شيرخوار
2⃣ طفلى که هم شير مى ‏خورد و هم غذا
3⃣ انسان بالغ

ج: در همه موارد پاک است.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 91: آيا مشروبات الکلى نجس است؟

ج: مشروبات مست‌کننده بنا بر احتياط نجس است.

س 92: آب انگورى که با آتش جوشيده شده و دو ثلث آن کم نشده است، ولى مست‌کننده نيست، چه حکمى دارد؟

ج: خوردن آن حرام است، ولى نجس نيست.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 93: گفته مى‏ شود که اگر مقدارى غوره براى گرفتن آب آن جوشانده شود و همراه آن يک يا چند حبه انگور باشد، آنچه بعد از جوشاندن باقى مى ‏ماند، حرام است. آيا اين سخن صحيح است؟

ج: اگر حبه ‏هاى انگور بسيار کم باشد و آب آن در آب غوره مستهلک شود، به ‌طورى که آب انگور بر آن صدق نکند، حلال است. ولى اگر حبه‏ هاى انگور به تنهايى به وسيله آتش جوشانده شود، خوردن آن حرام است.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 94: نوشابه‏ هاى موجود در بازار که بعضى از آنها مانند کوکاکولا و پپسى کولا و... در داخل توليد مى‏ شوند و گفته مى ‏شود که مواد اصلى آنها از خارج وارد مى‏گردد و احتمال دارد از الکل در آنها استفاده شده باشد، چه حکمى دارد؟

ج: پاک و حلال است، مگر اين که مکلّف شخصاً يقين حاصل کند که آنها با الکل مست کننده‏اى مخلوط اند که در اصل مايع است.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

95: زن شوهردارى در عروسي ها بدون اطلاع شوهرش در برابر بيگانگان مى‏ رقصد و اين عمل را چندين بار تكرار كرده و امر به معروف و نهى از منكر شوهرش در او اثر نمى‏ كند، تكليف چيست؟

ج: رقص زن در برابر بيگانگان مطلقا حرام است و خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم فى ‏نفسه حرام است و موجب نشوز و محروميت از استحقاق نفقه نيز مى ‏گردد.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

96: غنا چيست؟ آيا غنا فقط شامل صداى انسان است يا اينكه شامل صداهاى حاصل از آلات موسيقى هم مى ‏شود؟

ج: غنا عبارت است از صداى انسان در صورتى كه باترجيع و طرب همراه بوده و مناسب مجالس لهو و گناه باشد كه خواندن به اين صورت و گوش دادن به آن حرام است.

📕 #_پی_نوشت

( طبق نظر رهبر معظم انقلاب هر موسیقی و صدایی که مصداق لغو باشه حرام است. منظور از لغو یعنی هر چیزی که انسان را از یاد خداوند غافل کند.)

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_سنتهای_غلط_در_کلام_رهبری

✅مهریه سنگین
✅جهیزیه سنگین
✅تجملات زیاد
✅اسراف
✅خرید از مکانهای معروف به گرانی
✅هتلها و سالن های پرخرج
✅لباس عروس گران قیمت
✅به رخ کشیدن ثروتها


🆔 @resale_rahbar
#_سنتهای_غلط_در_کلام_رهبری

✅مهریه سنگین
✅جهیزیه سنگین
✅تجملات زیاد
✅اسراف
✅خرید از مکانهای معروف به گرانی
✅هتلها و سالن های پرخرج
✅لباس عروس گران قیمت
✅به رخ کشیدن ثروتها


🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 97: آيا بر کسى که آب و چيزى که تيمم بر آن صحيح است، در اختيار ندارد (فاقد الطهورين)، نماز واجب است؟

ج: بنا بر احتياط، نماز را در وقت بخواند و بعد از وقت با وضو يا تيمم قضا نمايد.

📕 #_پی_نوشت

( فاقد الطهورین به کسی گفته می شود که نه به آب دسترسی دارد تا بتواند وضو بگیرد یا غسل کند و نه چیزی که بتواند تیمم کند. )

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 97: آيا بر کسى که آب و چيزى که تيمم بر آن صحيح است، در اختيار ندارد (فاقد الطهورين)، نماز واجب است؟

ج: بنا بر احتياط، نماز را در وقت بخواند و بعد از وقت با وضو يا تيمم قضا نمايد.

📕 #_پی_نوشت

( فاقد الطهورین به کسی گفته می شود که نه به آب دسترسی دارد تا بتواند وضو بگیرد یا غسل کند و نه چیزی که بتواند تیمم کند. )

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 98: آيا هنگام خواندن ذکرهاى مستحبى نماز، آرامش کامل بدن واجب است يا خير؟

ج: فرقى بين ذکر واجب و مستحب در وجوب استقرار و آرامش بدن نيست. بلى، گفتن ذکر به قصد ذکر مطلق در حال حرکت اشکال ندارد.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

#_فتاوای_امام_خامنه_ای_حفظه_الله_تعالی

س 99: اگر انسان در وضعيتى باشد که اصلاً جهت قبله را نداند و گمانش نيز به هيچ طرف نرود، وظيفه ‏اش نسبت به نماز چيست، يعنى به کدام جهت نماز بخواند؟

ج: در مفروض سؤال بنا بر احتياط بايد به چهار طرف نماز بخواند و اگر براى چهار نماز وقت ندارد، به هر اندازه که وقت دارد، نماز بخواند.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🆔 @resale_rahbar
رساله امام خامنه ای (غیر رسمی)

س 100: آيا زن ها بهتر است نماز را در مسجد بخوانند يا در خانه؟

ج: فضيلت خواندن نماز در مسجد مختص مردان نيست.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🔴جهت عضویت روی آیدی ضربه بزنید🔴

🆔 @resale_rahbar
س 100: آيا زن ها بهتر است نماز را در مسجد بخوانند يا در خانه؟

ج: فضيلت خواندن نماز در مسجد مختص مردان نيست.

♈️کانال استفتائات مقام معظم رهبری♈️

🔴جهت عضویت روی آیدی ضربه بزنید🔴

🆔 @resale_rahbar