رادیو آیلتس 
عنوان گروه یا کانال:

رادیو آیلتس


توضیحات: ?رادیو آیلتس ?ارائه فایل های صوتی مرتبط با آزمون آیلتس ?زبان عمومی و استراتژی ها ?کاری از مرکز آیلتس حرف اول @ielts_center www.harfeaval.ir ارتباط با ادمین: @Reza_Morovati
شناسه: [email protected]
تعداد اعضا: 3913
رادیو آیلتس

🔴پادکست (۱): معرفی رادیو آیلتس
در نخستین برنامه از طریق تمرکز بر اهداف، فلسفه شکل گیری، و محتوای برنامه ها به معرفی رادیو آیلتس پرداخته می شود.
@ieltsradio
@ieltsradio
رادیو آیلتس

🔴پادکست (2): معرفی رادیو آیلتس

🔺آشنایی با کلیات مصاحبه آیلتس با تمرکز بر بخش اول این آزمون
@ieltsradio
@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه سوم Bridge IELTS

📝بررسی بخش دوم مصاحبه آیلتس

⭕️حجم: 2.12

⏳زمان: 3:14

🎯سطح هدف: آیلتس

@ieltsradio

@ielts_center

@ielts_center_bot
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه چهارم #Bridge_IELTS

📝بررسی بخش سوم مصاحبه آیلتس

⭕️حجم: 2.05

⏳زمان: 3:05

🎯سطح هدف: آیلتس

@ieltsradio

@ielts_center

@ielts_center_bot

www.harfeaval.ir
رادیو آیلتس

‍ ‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه پنجم #Bridge_IELTS

📝واژه پردازی یک موضوع در مصاحبه آیلتس

⭕️حجم: 3.50

⏳زمان: 6:12

🎯سطح هدف: آیلتس

شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center_bot
🔺www.harfeaval.ir
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه ششم #Bridge_IELTS

📝پردازش یک موضوع در بخش دوم مصاحبه آیلتس

⭕️حجم: 2.45

⏳زمان: 3:57

🎯سطح هدف: آیلتس

شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه هفتم #Bridge_IELTS

📝پردازش واژگان منابع انرژی و معرفی یک کتاب

⭕️حجم: 3.95

⏳زمان: 4:49

🎯سطح هدف: آیلتس

شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه هشتم #Bridge_IELTS

📝پردازش واژگان منابع انرژی و محیط زیست

⭕️حجم: 3.1

⏳زمان: 3:42

🎯سطح هدف: آیلتس

شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌#برنامه_های_آزاد شماره 1

📝پردازش اصطلاحات مربوط به مسافرت

⭕️حجم: 3.5

⏳زمان: 4:09

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: لیسنینگ

شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌#برنامه_های_آزاد شماره 2

📝پردازش جملات مربوط به روندها

⭕️حجم: 2.8

⏳زمان: 3:10

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: رایتینگ تسک 1 آکادمیک و اسپیکینگ

شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌#برنامه_های_گوناگون (آزاد) شماره 3

📝ورزش های غیر متعارف

⭕️حجم: 4.1

⏳زمان: 5:04

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: اسپیکینگ بخش اول و دوم مصاحبه

شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه نهم #Bridge_IELTS

📝پردازش واژگان مربوط به مزایا

⭕️حجم: 4.2

⏳زمان: 5:12

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه دهم #Bridge_IELTS

📝پردازش واژگان مربوط به مزایا

⭕️حجم: 4.6

⏳زمان: 5:47

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

⭕️مهارت ها: کلیه مهارت ها

شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌#برنامه_های_گوناگون (آزاد) شماره 4

📝صحبت راجع به صبحانه

⭕️حجم: 2.4

⏳زمان: 3:25

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: اسپیکینگ بخش اول و دوم مصاحبه و لیسنینگ/ دامنه لغت و ایده پردازی

شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

🔴رادیو آیلتس یک شبکه رادیویی تلگرامی است که به بررسی نکات آزمون آیلتس، زبان عمومی مورد نیاز، نکات تست زنی از زبان داوطلبین و مدرسین برتر می پردازد. کلیه فایل ها در قالب فایل های صوتی خواهد بود.

با فوروارد کردن این پیام، دوستان و علاقه مندان و داوطلبین آیلتس را به این کانال فقط صوتی دعوت کنید. 🙏🙏
@ieltsradio
@ieltsradio
@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌#برنامه_های_گوناگون (آزاد) شماره 5

📝شهرهای خوب دنیا

⭕️حجم: 4.4

⏳زمان: 6:21

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: اسپیکینگ و رایتینگ/ دامنه لغت و ایده پردازی

شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه یازدهم #Bridge_IELTS

📝املای کلمات در لیسنینگ

⭕️حجم: 3.25

⏳زمان: 3:46

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

⭕️مهارت ها: مهارت لیسنینگ (شنیداری)

شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

🔴مرکز آیلتس حرف اول برنامه ها و نکات آیلتسی را فقط در دوکانال رسمی و عمومی قرار می دهد:

1⃣رادیو آیلتس (فقط فایل های صوتی):
@ieltsradio
@ieltsradio

2⃣حرف اول (فایل های متنی ، کتاب و ...):
@ielts_center
@ielts_center

📌کلیه فایل های متنی مورد نیاز در فایل های صوتی رادیو آیلتس در کانال حرف اول قرار دارد.
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه اول #بازخورد_آزمون_آزمایشی

📝بررسی نامه نوشته شده یک متقاضی واقعی آزمون

⭕️حجم: 7.4

⏳زمان: 10:42

🎯سطح هدف: آیلتس

⭕️مهارت ها: مهارت رایتینگ (نامه نگاری)

فایل صوتی فوق، بخشی از تصحیح آزمون های آزمایشی در مرکز آیلتس حرف اول است که در قالب CIP و در قالب فایل های صوتی صورت می گیرد.

شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه دوم #بازخورد_آزمون_آزمایشی

📝بررسی نامه نوشته شده یک متقاضی واقعی آزمون (قسمت دوم)

⭕️حجم: 3.6

⏳زمان: 5:11

🎯سطح هدف: آیلتس

⭕️مهارت ها: مهارت رایتینگ (نامه نگاری)

فایل صوتی فوق، بخشی از تصحیح آزمون های آزمایشی در مرکز آیلتس حرف اول است که در قالب CIP و در قالب فایل های صوتی صورت می گیرد.

شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ ‍🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه دوازدهم #Bridge_IELTS

📝یادگیری صحیح واژگان (low)

⭕️حجم: 4.06

⏳زمان: 4:57

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

⭕️مهارت ها: کلیه مهارت ها (زبان عمومی)

شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه سوم #بازخورد_آزمون_آزمایشی

📝بررسی مقاله نوشته شده یک متقاضی واقعی آزمون (قسمت اول)

⭕️حجم: 7.2

⏳زمان: 10:22

🎯سطح هدف: آیلتس

⭕️مهارت ها: مهارت رایتینگ (مقاله نویسی یا تاسک 2)

فایل صوتی فوق، بخشی از تصحیح آزمون های آزمایشی در مرکز آیلتس حرف اول است که در قالب CIP و در قالب فایل های صوتی صورت می گیرد.

شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه چهارم #بازخورد_آزمون_آزمایشی

📝بررسی مقاله نوشته شده یک متقاضی واقعی آزمون (قسمت دوم)

⭕️حجم: 4.3

⏳زمان: 06:10

🎯سطح هدف: آیلتس

⭕️مهارت ها: مهارت رایتینگ (مقاله نویسی یا تاسک 2)

فایل صوتی فوق، بخشی از تصحیح آزمون های آزمایشی در مرکز آیلتس حرف اول است که در قالب CIP و در قالب فایل های صوتی صورت می گیرد.

شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه سیزدهم #Bridge_IELTS

📝کلمه low و چند سوال واقعی مصاحبه آیلتس

⭕️حجم: 5.00

⏳زمان: 6:28

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

⭕️مهارت ها: مصاحبه آیلتس (اسپیکینگ)

شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‌ 🗣🗣🗣مژده مژده

📡دوره یک ماهه آنلاین لغات پر کاربرد

🔺بدون نیاز به حضور در کلاس

🔺با روش منحصر بفرد مرکز آیلتس حرف اول

🔺تضمین کیفیت آموزش

🔺آزمون پایان دوره اول

✅✅ظرفیت محدود

🔗 لینک ثبت نام و اطلاعات بیشتر

http://www.harfeaval.ir/distance-education/
رادیو آیلتس

🔴 مدرس دوره های واژگان آنلاین تلگرامی فوق استاد رضا مروتی می باشد.
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه چهاردهم #Bridge_IELTS

📝یادگیری صحیح واژگان (fine)

⭕️حجم: 3.8

⏳زمان: 4:43

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

⭕️مهارت ها: زبان عمومی (کلیه مهارت ها)

شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه اول #Vocab_in_a_flash

📝یادگیری صحیح واژگان

⭕️حجم: 2.5

⏳زمان: 2:45

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

⭕️مهارت ها: زبان عمومی (کلیه مهارت ها)

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.
جهت دیدن #فایل_متنی این کلیپ صوتی به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دوستان خود معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌#برنامه_های_گوناگون (آزاد) شماره 6

📝سوالهای مربوط به روندها و تغییرات

⭕️حجم: 4.7

⏳زمان: 6:44

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: اسپیکینگ

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.
جهت دیدن #فایل_متنی این کلیپ صوتی به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬 شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌#نمونه_فایلهای_تدریسی (واژگان آنلاین)

📝کلمه recognize

⭕️حجم: 9.8

⏳زمان: 13:27

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: کلیه مهارت ها

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.
جهت دیدن #فایل_متنی رادیو آیلتس به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬 شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه پانزدهم #Bridge_IELTS

📝کلمات نشان دهنده معایب

⭕️حجم: 3.4

⏳زمان: 4:03

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: کلیه مهارت ها

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.
جهت دیدن #فایل_متنی رادیو آیلتس به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬 شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

🔴دوره واژگان آنلاین سطح اول از امروز سه شنبه شانزدهم شهریور ساعت 7 بعدازظهر آغاز خواهد شد.

📝مدرس: رضا مروتی

⏳طول دوره: 30 جلسه

💷هزینه دوره: 28500 تومان

📼 فایل های صوتی دوره: بیش از 400 دقیقه

📌 ویژگی های خاص:

🔺 انجام تمرین
🔺ارسال به سایت
🔺چک توسط اساتید

ثبت نام از طریق لینک زیر:

www.harfeaval.ir/distance-education
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌#برنامه_های_گوناگون (آزاد) شماره 7

📝محیط زیست

⭕️حجم: 3.8

⏳زمان: 5:29

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: اسپیکینگ، لیسنینگ و تا حدی رایتینگ

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.
جهت دیدن #فایل_متنی این کلیپ صوتی به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬 شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ ‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه دوم #Vocab_in_a_flash

📝یادگیری صحیح واژگان

⭕️حجم: 3.93

⏳زمان: 4:47

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

⭕️مهارت ها: زبان عمومی (کلیه مهارت ها)

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.
جهت دیدن #فایل_متنی این کلیپ صوتی به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دوستان خود معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه پنجم #بازخورد_آزمون_آزمایشی

📝بررسی نامه نوشته شده یک متقاضی واقعی آزمون

⭕️حجم: 7.8

⏳زمان: 11:17

🎯سطح هدف: آیلتس

⭕️مهارت ها: مهارت رایتینگ (نامه نویسی یا تاسک 1)

فایل صوتی فوق، بخشی از تصحیح آزمون های آزمایشی در مرکز آیلتس حرف اول است که در قالب CIP و در قالب فایل های صوتی صورت می گیرد.

شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه سوم #Vocab_in_a_flash

📝یادگیری صحیح واژگان

⭕️حجم: 2.19

⏳زمان: 3:26

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

⭕️مهارت ها: زبان عمومی (کلیه مهارت ها)

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.
جهت دیدن #فایل_متنی این کلیپ صوتی به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دوستان خود معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ ‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه شانزدهم #Bridge_IELTS

📝معیارهای نمره دهی در مصاحبه آیلتس

⭕️حجم: 4.8

⏳زمان: 6:08

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: کلیه مهارت ها

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.
جهت دیدن #فایل_متنی رادیو آیلتس به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬 شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ ‍🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه اول #بازخورد_رایتینگ_ارسالی

📝بررسی مقاله نوشته شده یک متقاضی (بخش اول)

⭕️حجم: 7.6

⏳زمان: 10:55

🎯سطح هدف: آیلتس

⭕️مهارت ها: مهارت رایتینگ (مقاله نویسی یا تاسک 2)

فایل صوتی فوق، بخشی از تصحیح رایتینگ های ارسالی به سایت مرکز آیلتس حرف اول است که براساس درخواست متقاضی در قالب فایل های صوتی صورت می گیرد.

شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه دوم #بازخورد_رایتینگ_ارسالی

📝بررسی مقاله نوشته شده یک متقاضی (بخش دوم)

⭕️حجم: 9.9

⏳زمان: 14:16

🎯سطح هدف: آیلتس

⭕️مهارت ها: مهارت رایتینگ (مقاله نویسی یا تاسک 2)

فایل صوتی فوق، بخشی از تصحیح رایتینگ های ارسالی به سایت مرکز آیلتس حرف اول است که براساس درخواست متقاضی در قالب فایل های صوتی صورت می گیرد.

شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه هفدهم #Bridge_IELTS

📝معیارهای نمره دهی در مصاحبه آیلتس
بهبود Fluency 1

⭕️حجم: 3.8

⏳زمان: 4:37

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: مصاحبه آیلتس

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.
جهت دیدن #فایل_متنی رادیو آیلتس به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬 شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه چهارم #Vocab_in_a_flash

📝یادگیری صحیح واژگان

⭕️حجم: 2.2

⏳زمان: 3:30

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

⭕️مهارت ها: زبان عمومی (کلیه مهارت ها)

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.
جهت دیدن #فایل_متنی این کلیپ صوتی به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دوستان خود معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه اول #Speaking_Questions_Answers

📝پاسخگویی به سوالات مصاحبه

⭕️حجم: 1.3

⏳زمان: 1:51

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

⭕️مهارت ها: مصاحبه و رایتیتگ آیلتس
تلفظ، ایده پردازی، دامنه لغت

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.
جهت دیدن #فایل_متنی این کلیپ صوتی به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دوستان خود معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه هجدهم #Bridge_IELTS

📝معیارهای نمره دهی در مصاحبه آیلتس
بهبود Fluency 2

⭕️حجم: 3.9

⏳زمان: 4:44

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: مصاحبه آیلتس

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.
جهت دیدن #فایل_متنی رادیو آیلتس به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬 شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ ‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه نوزدهم #Bridge_IELTS

📝معیارهای نمره دهی در مصاحبه آیلتس
معیار دوم Coherence

⭕️حجم: 4.9

⏳زمان: 6:14

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: مصاحبه آیلتس

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.
جهت دیدن #فایل_متنی رادیو آیلتس به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬 شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه نوزدهم #Bridge_IELTS

📝معیارهای نمره دهی در مصاحبه آیلتس
بحش دوم از معیار دوم Coherence

⭕️حجم: 4.6

⏳زمان: 5:46

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: مصاحبه آیلتس

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.
جهت دیدن #فایل_متنی رادیو آیلتس به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬 شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه پنجم #Vocab_in_a_flash

📝یادگیری صحیح واژگان

⭕️حجم: 4.8

⏳زمان: 4:21

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

⭕️مهارت ها: زبان عمومی (کلیه مهارت ها)

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.
جهت دیدن #فایل_متنی این کلیپ صوتی به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دوستان خود معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه بیست و یک #Bridge_IELTS

📝معیارهای نمره دهی در مصاحبه آیلتس
دامنه واژگان (بخش اول)

⭕️حجم: 4.9

⏳زمان: 6:18

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: مصاحبه آیلتس

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.
جهت دیدن #فایل_متنی رادیو آیلتس به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬 شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه بیست و دو #Bridge_IELTS

📝چند اصطلاح در مصاحبه آیلتس

⭕️حجم: 4.47

⏳زمان: 5:34

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: مصاحبه آیلتس

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.
جهت دیدن #فایل_متنی رادیو آیلتس به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬 شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه ششم #Vocab_in_a_flash

📝یادگیری صحیح واژگان

⭕️حجم: 2.8

⏳زمان: 3:08

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

⭕️مهارت ها: زبان عمومی (کلیه مهارت ها)

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.
جهت دیدن #فایل_متنی این کلیپ صوتی به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دوستان خود معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه اول #پرسش_شما_پاسخ_ما

📝مطالعه شخصی و کلاسهایی خاص

⭕️حجم: 5.1

⏳زمان: 9:47

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

⭕️مهارت ها: زبان عمومی (کلیه مهارت ها)

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.

👬شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دوستان خود معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه دوم #Speaking_Questions_Answers

📝پاسخگویی به سوالات مصاحبه

⭕️حجم: 1.0

⏳زمان: 2:05

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

⭕️مهارت ها: مصاحبه و رایتیتگ آیلتس
تلفظ، ایده پردازی، دامنه لغت

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.
جهت دیدن #فایل_متنی این کلیپ صوتی به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دوستان خود معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

🔴همراهان عزیز شبکه صوتی رادیو آیلتس سلام و درود،

✅در راستای ایجادتنوع در برنامه های آیلتس، از این به بعد شما هم می توانید با ارسال پرسش های خود در قالب فایل صوتی، پرسش خود و پاسخ ما را در قالب فایل صوتی تحت عنوان زیر از شبکه صوتی رادیو آیلتس بشنوید.

نام برنامه:
#پرسش_شما_پاسخ_ما

✅تنها لازم است با معرفی خود،پرسش خود را ترجیحا به صورت کوتاه مطرح کنید و کارشناسان ما در زمان مناسب به آن پاسخ خواهند داد.

آیدی ارسال سوال
@Reza_Morovati
رادیو آیلتس

‍ ‍🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه بیست و سه #Bridge_IELTS

📝واژگان کمتر رایج و مهندسی معکوس

⭕️حجم: 3.87

⏳زمان: 4:41

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: مصاحبه آیلتس و تا حدی رایتینگ آیلتس

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.

جهت دیدن #فایل_متنی رادیو آیلتس به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬 شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌#برنامه_های_گوناگون (آزاد) شماره 8

📝معرفی دو کتاب

⭕️حجم: 4.0

⏳زمان: 5:45

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: اسپیکینگ، لیسنینگ و تا حدی رایتینگ

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.
جهت دیدن #فایل_متنی (واژگان متنی) این کلیپ صوتی به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬 شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه بیست و چهار #Bridge_IELTS

📝واژگان همنشین (کالوکیشن)

⭕️حجم: 5.1

⏳زمان: 6:34

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: مصاحبه آیلتس و تا حدی رایتینگ آیلتس

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.

جهت دیدن #فایل_متنی رادیو آیلتس به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬 شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📝اخبار صوتی شروع یک کلاس جدید

✅با امکان حضور 90 دقیقه ای رایگان در کلاس

@ieltsradio
@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه ششم #بازخورد_آزمون_آزمایشی

📝بررسی مشکلات یک مصاحبه (Fluency)

⭕️حجم: 5.1

⏳زمان: 7:21

🎯سطح هدف: آیلتس

⭕️مهارت ها: مهارت مصاحبه (FLuency)

فایل صوتی فوق، بخشی از نکات مفید در مصاحبه آیلتس است که در بازخورد به یک مصاحبه آزمایشی در مرکز حرف اول داده شده است.

شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه بیست و پنج #Bridge_IELTS

📝واژگان همنشین (کالوکیشن 2)

⭕️حجم: 4.7

⏳زمان: 5:56

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: مصاحبه آیلتس و تا حدی رایتینگ آیلتس

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.

جهت دیدن #فایل_متنی رادیو آیلتس به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬 شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه هفتم #Vocab_in_a_flash

📝یادگیری صحیح واژگان

⭕️حجم: 3.23

⏳زمان: 2:47

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

⭕️مهارت ها: زبان عمومی (کلیه مهارت ها)

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.
جهت دیدن #فایل_متنی این کلیپ صوتی به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دوستان خود معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

🔴بسیار مهم🔴

ضمن عرض درود و خوش آمد به دوستانی که تازه به جمع ما پیوسته اند،

✅✅جهت ایجاد بستری آسان در جستجوی فایل های صوتی، این پست که حاوی مطالب متفاوت قابل جستجو در کانال رادیو آیلتس است، همیشه به عنوان آخرین پست کانال قرار خواهد گرفت. ✅✅


🎧 برنامه های در حال پخش رادیو آیلتس به ترتیب زیر است. شما هم می توانید با کلیک بر روی هشتگ مورد نظر به تمامی برنامه های مورد نظر خود به صورت منظم و شماره بندی شده، دسترسی داشته باشید.

🔺 #Vocab_in_a_flash
🔺 #Bridge_IELTS
🔺 #Speaking_Questions_Answers
🔺 #بازخورد_آزمون_آزمایشی
🔺 #برنامه_های_گوناگون (#برنامه_های_آزاد)
🔺 #بازخورد_رایتینگ_ارسالی
🔺 #نمونه_فایلهای_تدریسی
🔺 #پرسش_شما_پاسخ_ما


✅همچنین می توانید فایل های متنی عمده فایل های صوتی را در کانال زیر دنبال کنید:

@ielts_center
@ielts_center

👬 رادیو آِیلتس (تنها شبکه آموزش فقط صوتی آیلتس) را به دوستان خود معرفی کنید.

@ieltsradio
@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه بیست و شش #Bridge_IELTS

📝واژگان همنشین + معرفی یک منبع

⭕️حجم: 5.1

⏳زمان: 6:53

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: مصاحبه آیلتس

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.

جهت دیدن #فایل_متنی رادیو آیلتس به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬 شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه بیست و هفت #Bridge_IELTS

📝سطوح معنایی واژگان

⭕️حجم: 4.21

⏳زمان: 5:11

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: مصاحبه آیلتس

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.

جهت دیدن #فایل_متنی رادیو آیلتس به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬 شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه هشتم #Vocab_in_a_flash

📝یادگیری صحیح واژگان

⭕️حجم: 2.9

⏳زمان: 3:23

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

⭕️مهارت ها: زبان عمومی (کلیه مهارت ها)

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.
جهت دیدن #فایل_متنی این کلیپ صوتی به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دوستان خود معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴🔴مژده مژده

📡دوره 30 جلسه ای آنلاین لغات پر کاربرد

🔺بدون نیاز به حضور در کلاس

🔺با روش منحصر بفرد مرکز آیلتس حرف اول

🔺مدرس دوره: رضا مروتی

🔺تضمین کیفیت آموزش

✅✅ظرفیت محدود

🔗 لینک ثبت نام و اطلاعات بیشتر

http://www.ieltsradio.ir/distance-education/
رادیو آیلتس

‍ 🔴📝 کارگاه منحصربفرد رایتینگ آیلتس فقط سه شنبه ها

⏳شروع از فردا 13 مهر ماه ساعت 5.00 بعدازظهر

😊با فرصت استثنایی حضور 90 دقیقه ای رایگان در کلاس

🔍جهت ارزیابی:
🔺محیط آموزشی 🔺کیفیت کلاس 🔺هدف گذاری دوره 🔺توانمندی اساتید

⛔️مخصوص 5 تا 6 های آیلتس جهت ارتقا به 7

🎯شما هم می توانید با گرفتن فرم مهمان از بخش ثبت نام ، یک جلسه از کارگاه رایتینگ را به رایگان مورد قضاوت قرار دهید.

☎️ تماس(خط ویژه) : 86083595

حرف اول و کارگاه رایتینگ را به دوستان خود معرفی کنید.

@ielts_center

@ielts_center_bot
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه بیست و هشت #Bridge_IELTS

📝نکات مرتبط با رادیو آیلتس

⭕️حجم: 4.38

⏳زمان: 5:26

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: مصاحبه آیلتس

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.

جهت دیدن #فایل_متنی رادیو آیلتس به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬 شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه نهم #Vocab_in_a_flash

📝یادگیری صحیح واژگان

⭕️حجم: 2.4

⏳زمان: 2:36

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

⭕️مهارت ها: زبان عمومی (کلیه مهارت ها)

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.
جهت دیدن #فایل_متنی این کلیپ صوتی به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دوستان خود معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه سوم #Speaking_Questions_Answers

📝پاسخگویی به سوالات مصاحبه

⭕️حجم: 1.9

⏳زمان: 2:43

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

⭕️مهارت ها: مصاحبه و رایتیتگ آیلتس
تلفظ، ایده پردازی، دامنه لغت

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.
جهت دیدن #فایل_متنی این کلیپ صوتی به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دوستان خود معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه دهم #Vocab_in_a_flash

📝یادگیری صحیح واژگان

⭕️حجم: 2.4

⏳زمان: 2:38

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

⭕️مهارت ها: زبان عمومی (کلیه مهارت ها)

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.
جهت دیدن #فایل_متنی این کلیپ صوتی به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دوستان خود معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه بیست و نهم #Bridge_IELTS

📝نکات مرتبط با پارافریز در مصاحبه آیلتس

⭕️حجم: 3.84

⏳زمان: 4:39

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: مصاحبه آیلتس

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.

جهت دیدن #فایل_متنی رادیو آیلتس به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬 شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه دوم #پرسش_شما_پاسخ_ما

📝راهکایی برای بهبود مهارت خواندن (Reading)

⭕️حجم: 10.8

⏳زمان: 14:51

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

⭕️مهارت ها: مهارت خواندن

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.

👬شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دوستان خود معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

🔴بسیار مهم🔴

🎧 برنامه های در حال پخش رادیو آیلتس به ترتیب زیر است. شما هم می توانید با کلیک بر روی هشتگ مورد نظر به تمامی برنامه های مورد نظر خود به صورت منظم و شماره بندی شده، دسترسی داشته باشید.

🔺 #Vocab_in_a_flash
🔺 #Bridge_IELTS
🔺 #Speaking_Questions_Answers
🔺 #بازخورد_آزمون_آزمایشی
🔺 #برنامه_های_گوناگون (#برنامه_های_آزاد)
🔺 #بازخورد_رایتینگ_ارسالی
🔺 #نمونه_فایلهای_تدریسی
🔺 #پرسش_شما_پاسخ_ما


✅همچنین می توانید فایل های متنی عمده فایل های صوتی را در کانال زیر دنبال کنید:

@ielts_center
@ielts_center

👬 رادیو آِیلتس (تنها شبکه آموزش فقط صوتی آیلتس) را به دوستان خود معرفی کنید.

@ieltsradio
@ieltsradio
رادیو آیلتس

🔴بسیار مهم🔴

🎧 برنامه های در حال پخش رادیو آیلتس به ترتیب زیر است. شما هم می توانید با کلیک بر روی هشتگ مورد نظر به تمامی برنامه های مورد نظر خود به صورت منظم و شماره بندی شده، دسترسی داشته باشید.

🔺 #Vocab_in_a_flash
🔺 #Bridge_IELTS
🔺 #Speaking_Questions_Answers
🔺 #بازخورد_آزمون_آزمایشی
🔺 #برنامه_های_گوناگون (#برنامه_های_آزاد)
🔺 #بازخورد_رایتینگ_ارسالی
🔺 #نمونه_فایلهای_تدریسی
🔺 #پرسش_شما_پاسخ_ما


✅همچنین می توانید فایل های متنی عمده فایل های صوتی را در کانال زیر دنبال کنید:

@ielts_center
@ielts_center

👬 رادیو آِیلتس (تنها شبکه آموزش فقط صوتی آیلتس) را به دوستان خود معرفی کنید.

@ieltsradio
@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌#نمونه_فایلهای_تدریسی (واژگان آنلاین)

📝متن مربوط به مدیریت زمان قسمت اول

⭕️حجم: 9.58

⏳زمان: 13:01

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: کلیه مهارت ها

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.
🔴جهت دیدن #فایل_متنی رادیو آیلتس به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬 شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

🔴آیا می دانستید شما هم می توانید پرسش های خود در مورد آیلتس را به صورت فایل صوتی برای #رادیو_آیلتس ارسال کنید و پاسخ های کارشناسان ما را دریافت کنید.
🔺آی دی ارسال پرسش: @Reza_Morovati
🔺کانال فقط صوتی ما: @ieltsradio
🔺کانال فقط متنی و تصویری: @ielts_center
@ieltsradio
@ielts_center
رادیو آیلتس

📣📣چرا در یک دوره پیش از سنجش کیفیت آن ثبت نام کنید؟؟!!!

♦️اگر سطح زبانی شما پایه است، و سودای آیلتس به سر دارید،
پیشنهاد ما حضور۹۰ دقیقه ای رایگان جهت ارزیابی کیفیت و فضای کلاس ، توانایی اساتید و بازدهی کلاس پایه ای است که از فردا۲۸ مهر راس ساعت ۱۷:۰۰ در مرکز آیلتس حرف اول شروع خواهد شد.

🔷شما هم به یک جلسه رایگان دعوتید.
هماهنگی : تماس با خط ویژه
۸۶۰۸۳۵۹۵
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه یازدهم #Vocab_in_a_flash

📝یادگیری صحیح واژگان

⭕️حجم: 2.49

⏳زمان: 2:41

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

⭕️مهارت ها: زبان عمومی (کلیه مهارت ها)

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.
جهت دیدن #فایل_متنی این کلیپ صوتی به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دوستان خود معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌#نمونه_فایلهای_تدریسی (واژگان آنلاین)

📝متن مربوط به مدیریت زمان قسمت دوم

⭕️حجم: 5.6

⏳زمان: 7:13

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: کلیه مهارت ها

📝لینک فایل متنی:
https://telegram.me/ielts_center/515
⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.

👬 شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌#نمونه_فایلهای_تدریسی (واژگان آنلاین)

📝متن مربوط به مدیریت زمان قسمت دوم

⭕️حجم: 5.6

⏳زمان: 7:13

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: کلیه مهارت ها

📝لینک فایل متنی:
https://telegram.me/ielts_center/515
⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.

👬 شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔴لینک فایل متنی مربوط به برنامه فوق 🖕🖕🖕جهت مطالعه برای علاقه مندان

https://telegram.me/ielts_center/515
رادیو آیلتس

📢📢نکته مهم:

🔴با توجه به استفاده از ربات اتچ بات در ساخت پست های این کانال، جهت استفاده از فایل های صوتی از به روز بودن نسخه تلگرام خود اطمینان حاصل فرمایید.
با تشکر
رادیو آیلتس
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه سی ام #Bridge_IELTS

📝نکات مرتبط با پارافریز در مصاحبه آیلتس (بخش دوم)

⭕️حجم: 3.8

⏳زمان: 4:43

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: مصاحبه آیلتس

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.

جهت دیدن #فایل_متنی رادیو آیلتس به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬 شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه سی و یک #Bridge_IELTS

📝نکات مرتبط با phrasal verbs

⭕️حجم: 3.48

⏳زمان: 4:08

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: مصاحبه آیلتس

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.

جهت دیدن #فایل_متنی رادیو آیلتس به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬 شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه سی و دو #Bridge_IELTS

📝نقش گرامر در مصاحبه آیلتس

⭕️حجم: 5.33

⏳زمان: 6:49

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: مصاحبه آیلتس

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.

📝کانال فقط متنی و تصویری ما: @ielts_center

📢کانال فقط صوتی ما: @ieltsradio
رادیو آیلتس

🔴بسیار مهم🔴

🎧 برنامه های در حال پخش رادیو آیلتس به ترتیب زیر است. شما هم می توانید با کلیک بر روی هشتگ مورد نظر به تمامی برنامه های مورد نظر خود به صورت منظم و شماره بندی شده، دسترسی داشته باشید.

🔺 #Vocab_in_a_flash
🔺 #Bridge_IELTS
🔺 #Speaking_Questions_Answers
🔺 #بازخورد_آزمون_آزمایشی
🔺 #برنامه_های_گوناگون (#برنامه_های_آزاد)
🔺 #بازخورد_رایتینگ_ارسالی
🔺 #نمونه_فایلهای_تدریسی
🔺 #پرسش_شما_پاسخ_ما


✅همچنین می توانید فایل های متنی عمده فایل های صوتی را در کانال زیر دنبال کنید:

@ielts_center
@ielts_center

👬 رادیو آِیلتس (تنها شبکه آموزش فقط صوتی آیلتس) را به دوستان خود معرفی کنید.

@ieltsradio
@ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه دوازدهم #Vocab_in_a_flash

📝یادگیری صحیح واژگان

⭕️حجم: 3.4

⏳زمان: 4:06

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

⭕️مهارت ها: زبان عمومی (کلیه مهارت ها)

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.
جهت دیدن #فایل_متنی این کلیپ صوتی به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دوستان خود معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

برای استفاده از فایلهای اتچ شده لطفا از جدیدترین ورژن تلگرام استفاده کنید و تلگرام خود را آپدیت کنید.
با تشکر
رادیو آیلتس
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه چهارم #Speaking_Questions_Answers

📝پاسخگویی به سوالات مصاحبه

⭕️حجم: 2.6

⏳زمان: 2:50

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

⭕️مهارت ها: مصاحبه و رایتیتگ آیلتس
تلفظ، ایده پردازی، دامنه لغت

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.
جهت دیدن #فایل_متنی این کلیپ صوتی به آدرس زیر مراجعه کنید.
@ielts_center

کانال فقط صوتی ما:@ieltsradio
کانال تصویری و متنی ما: @ielts_center
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه سی و سه #Bridge_IELTS

📝نقش گرامر در مصاحبه آیلتس (بخش دوم)

⭕️حجم: 3.9

⏳زمان: 4:04

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: مصاحبه آیلتس

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.

📝کانال فقط متنی و تصویری ما: @ielts_center

📢کانال فقط صوتی ما: @ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه سی و چهار #Bridge_IELTS

📝استفاده از کلمات جایگزین

⭕️حجم: 4.4

⏳زمان: 4:56

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: مصاحبه آیلتس

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.

📝کانال فقط متنی و تصویری ما: @ielts_center

📢کانال فقط صوتی ما: @ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه پنجم #Speaking_Questions_Answers

📝پاسخگویی به سوالات مصاحبه

⭕️حجم: 2.44

⏳زمان: 2:37

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

⭕️مهارت ها: مصاحبه و رایتیتگ آیلتس
تلفظ، ایده پردازی، دامنه لغت

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.
جهت دیدن #فایل_متنی این کلیپ صوتی به آدرس زیر مراجعه کنید.
@ielts_center

کانال فقط صوتی ما:@ieltsradio
کانال تصویری و متنی ما: @ielts_center
رادیو آیلتس

📢"Open Vocabulary Class" 📢
دوره Open Vocabulary Class خدمتی جدید از حرف اول است که در راستای شفاف سازی دوره ها پیش از ثبت نام صورت می گیرد که هر داوطلب می تواند بدون پرداخت هیچگونه هزینه ای در 10 جلسه از دوره 60 جلسه ای آموزش واژگان شرکت کرده و فضای کلاس و اهداف دوره را مورد ارزیابی قرار دهد. از ویژگی های این دوره می توان ازنکات زیر نام برد:

✅تدریس کامل دوره توسط استاد مروتی

✅بیش از هزار دقیقه فایل صوتی

✅تدریس داربستی واژگان

✅تحلیل و آنالیز سطح بندی شده متن ها

✅همسو بودن دوره با آزمون های بین المللی

و...

🔴لینک پیوستن به این کانال
https://telegram.me/joinchat/Chub7z-ZI4phwVt6hARxQQ
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه سی و پنج #Bridge_IELTS

📝نقش گرامر در مصاحبه آیلتس

⭕️حجم: 4.3

⏳زمان: 5:24

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: مصاحبه آیلتس

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.

📝کانال فقط متنی و تصویری ما: @ielts_center

📢کانال فقط صوتی ما: @ieltsradio
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌#برنامه_های_گوناگون (آزاد) شماره 9

📝چگونگی تلفظ افعال با قاعده

⭕️حجم: 4.8

⏳زمان: 6:58

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: اسپیکینگ، لیسنینگ و تا حدی رایتینگ

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.
جهت دیدن #فایل_متنی (واژگان متنی) این کلیپ صوتی به آدرس زیر مراجعه کنید.
🔺@ielts_center
🔺@ielts_center

👬 شما هم می توانید با فوروارد کردن این فایل صوتی، رادیو آیلتس را به دیگر دوستان معرفی کنید.

🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
🔺@ieltsradio
رادیو آیلتس

📢📢📢خبر سوم

🔴شروع دوره تضمینی سطح اول دوره ویژه طوفان اسپیکینگ (SS1) مخصوص زبان آموزان پایه با روش ریسیکلینگ از همین پنج شنبه 27 آبان در مرکز آیلتس حرف اول

✅ 20 جلسه ای صحبت کردن در سطح پایه رابا روشی منحصر بفرد تحت نظر و برنامه ریزی استاد مروتی بیاموزید.

✅مخصوص زبان آموزان پایه با محوریت فقط و فقط صحبت کردن

اطلاعات بیشتر : ☎️86083595
رادیو آیلتس

‍ 🔴#رادیو_آیلتس

📌برنامه سی و شش #Bridge_IELTS

📝نقش گرامر در مصاحبه آیلتس

⭕️حجم: 4.3

⏳زمان: 5:21

🎯سطح هدف: آیلتس و پری آیلتس

🔫مهارت مورد نظر: مصاحبه آیلتس

⛓رادیو آیلتس، تنها کانال صوتی آموزش آیلتس است.

📝کانال فقط متنی و تصویری ما: @ielts_center

📢کانال فقط صوتی ما: @ieltsradio