دکتر ریاضی 
عنوان گروه یا کانال:

دکتر ریاضی


توضیحات: ارتباط با مدیر ( حمید کرم پور ) @hamid_karampour
شناسه: [email protected]
تعداد اعضا: 6261
دکتر ریاضی

تست هوش شماره (۸)

در کارگاهی 10 دستگاه بسته بندی شیر پاکتی با پاکت کاغذی داریم که شیرهای 100گرمی تولید میکند.
یکی از این دستگاهها معیوب شده و بجای بسته های صد گرمی ، بسته های 90 گرمی تولید میکنه که ما نمیدونیم کدومه.
صاحب کارگاه برای سنجش هوش کارکنان مسابقه ای ترتیب داده به این شرح :
یک دستگاه ترازو در اختیار کارکنان قرار داده و می گوید هرکس بتواند فقط با یکبار استفاده از ترازو دستگاه معیوب را شناسایی کند جایزه را می برد.
راه حل چیست ؟

# تست _ هوش

@math_sampad
دکتر ریاضی

پاسخ تست هوش شماره (۸)

از دستگاه اول، یک بسته .
از دستگاه دوم، دوبسته.
از دستگاه سوم ، سه بسته.
و به همین ترتیب از دستگاه دهم ، ده بسته شیر بر میداریم.
در آخر اگر وزن همه آنها 100 گرم باشد باید این مجموعه ما 5500 گرم باشد.
حال اگر بعد از وزن کردن 10گرم کم داشتیم ، معلوم میشه یه دونه 90گرمی داریم پس دستگاه اول خرابه.
اگر 20 گرم کم داشتیم پس دوتا بسته 90 گرمی داریم و دستگاه دوم خرابه .
و به همیت ترتیب 30 گرم ، دستگاه سوم ، 40 گرم دستگاه چهارم و الی آخر.

#تست _ هوش

@math_sampad
دکتر ریاضی

تست هوش شماره (۹)

#تست _ هوش 

@math_sampad
تست هوش شماره (۹)

#تست _ هوش

@math_sampad
دکتر ریاضی

پاسخ تست هوش شماره (۹)

طبقه ی پنجم

چون تعداد بالا و پایین طبقات یکسان بود

#تست _ هوش

@math_sampad
دکتر ریاضی

دکتر ریاضی

کانال دکتر ریاضی تخصصی ترین کانال تیرهوشان متوسطه اول بدون مطالب اضافی
هرشب یک تست هوش . هر دو هفته یک بار نمونه آزمون های تیزهوشان
ما را به دانش آموزان و دبیران معرفی کنید

https://telegram.me/math_sampad
دکتر ریاضی

تست هوش شماره (۱۰)

در این تست هوش تصویری، یک شکارچی می بینید که علیرغم هوای سرد زمستان، به دنبال یک شکار می گردد. چقدر زمان لازم دارید که شکارش را پیدا کنید؟

#تست _ هوش

@math_sampad
تست هوش شماره (۱۰)

در این تست هوش تصویری، یک شکارچی می بینید که علیرغم هوای سرد زمستان، به دنبال یک شکار می گردد. چقدر زمان لازم دارید که شکارش را پیدا کنید؟

#تست _ هوش

@math_sampad
دکتر ریاضی

پاسخ تست هوش شماره (۱۰)

یک خرس قهوه ای، گوشه سمت راست تصویر به صورت وارونه قرار دارد.

#تست _ هوش

@math_sampad
دکتر ریاضی

تست هوش شماره (۱۱)

این سگ کدام یک از تصویرها در آینه مقابل خود میبیند؟

#تست_هوش

@math_sampad
تست هوش شماره (۱۱)

این سگ کدام یک از تصویرها در آینه مقابل خود میبیند؟

#تست_هوش

@math_sampad
دکتر ریاضی

تست هوش شماره (۱۱)

این سگ کدام یک از تصویرها در آینه مقابل خود میبیند؟

#تست_هوش

@math_sampad
تست هوش شماره (۱۱)

این سگ کدام یک از تصویرها در آینه مقابل خود میبیند؟

#تست_هوش

@math_sampad
دکتر ریاضی

پاسخ تست هوش شماره(۱۱)

تصویر بالا سمت راست
اگه به پاسخ صحیح نرسیدید کمی بیشتر دقت کنید
#تست_هوش

@math_sampad
دکتر ریاضی

#منابع_آزمون_تیزهوشان_دوره_دوم

قابل توجه اولیای محترم و دانش‌آموزان عزیز نهمی
‌‎
‌‎#پایه_نهم تکمیلی

@math_sampad
#منابع_آزمون_تیزهوشان_دوره_دوم

قابل توجه اولیای محترم و دانش‌آموزان عزیز نهمی
‌‎
‌‎#پایه_نهم تکمیلی

@math_sampad
دکتر ریاضی

تست هوش شماره (۱۲)

يک پارچ، يک ليوان و يک استکان همراه با 10 عدد مهره داريم. مي خواهيم اين مهره ها را به نحوي در اين سه ظرف قرار دهيم که تعداد مهره ها در هر کدام از آنها يک عدد فرد باشد. چگونه اين کار ممکن است؟

#تست_هوش

@math_sampad
دکتر ریاضی

پاسخ تست هوش شماره (۱۲)

ابتدا در لیوان و استکان سه مهره و چهار مهره در پارچ قرار میدهیم.
سپس استکان را داخل پارچ قرار می دهیم.
دراین حالت در پارچ در مجموع هفت مهره قرار دارد که عددی فرد است.

#تست_هوش

@math_sampad
دکتر ریاضی

تست هوش شماره (۱۳)

به جای علامت سوال چه شکلی قرار میگیرد؟

#تست_هوش

@math_sampad
تست هوش شماره (۱۳)

به جای علامت سوال چه شکلی قرار میگیرد؟

#تست_هوش

@math_sampad
دکتر ریاضی

http://www.driq.com/watch/1df25d71-1128-4c7b-bd7a-973d7ce8302c
دکتر ریاضی

کانال دکتر ریاضی تخصصی ترین کانال تیرهوشان متوسطه اول بدون مطالب اضافی
هرشب یک تست هوش . هر دو هفته یک بار نمونه آزمون های تیزهوشان
ما را به دانش آموزان و دبیران معرفی کنید

https://telegram.me/math_sampad
دکتر ریاضی

تست هوش شماره (۱۳)

به جای علامت سوال چه شکلی قرار میگیرد؟

#تست_هوش

@math_sampad
تست هوش شماره (۱۳)

به جای علامت سوال چه شکلی قرار میگیرد؟

#تست_هوش

@math_sampad
دکتر ریاضی

پاسخ تست هوش شماره (۱۳)

گزینهD
اگر هر سه دایره را بصورت اضلاع مثلث در نظر بگیریم جمع شکلهای غیر مشترک داخل دو دایره پایین میشود دایره بالا.شکل های مشترک حذف میشوند.

#تست_هوش

@math_sampad
دکتر ریاضی

تست هوش شماره(۱۴)

پاسخ رو پیدا کنید.

#تست_هوش

@math_sampad
تست هوش شماره(۱۴)

پاسخ رو پیدا کنید.

#تست_هوش

@math_sampad
دکتر ریاضی

پاسخ تست هوش شماره(۱۴)

پاسخ 68
جواب:
1+(1^3)=2
2+(2^3)=10
3+(3^3)=30
4+(4^3)=68

#تست_هوش

@math_sampad
دکتر ریاضی

دکتر ریاضی

تست هوش شماره (۱۵)

شش چوب کبریت را حذف کنید تا سه مربع باقی بماند.

#تست_هوش

@math_sampad
تست هوش شماره (۱۵)

شش چوب کبریت را حذف کنید تا سه مربع باقی بماند.

#تست_هوش

@math_sampad
دکتر ریاضی

پاسخ تست هوش شماره (۱۵)


یکی از چند راه حل موجود،

شش چوب کبریت را حذف کنید تا سه مربع باقی بماند.

#تست_هوش

@math_sampad
پاسخ تست هوش شماره (۱۵)


یکی از چند راه حل موجود،

شش چوب کبریت را حذف کنید تا سه مربع باقی بماند.

#تست_هوش

@math_sampad
دکتر ریاضی

پاسخ تست هوش شماره (۱۵)


یکی از چند راه حل موجود،

شش چوب کبریت را حذف کنید تا سه مربع باقی بماند.

#تست_هوش

@math_sampad
پاسخ تست هوش شماره (۱۵)


یکی از چند راه حل موجود،

شش چوب کبریت را حذف کنید تا سه مربع باقی بماند.

#تست_هوش

@math_sampad
دکتر ریاضی

کانال دکتر ریاضی تخصصی ترین کانال تیرهوشان متوسطه اول بدون مطالب اضافی
هرشب یک تست هوش . هر دو هفته یک بار نمونه آزمون های تیزهوشان
ما را به دانش آموزان و دبیران معرفی کنید

https://telegram.me/math_sampad
دکتر ریاضی

تعبیر هندسی اتحاد مربع تفاضل دوجمله ای 
توسط دانش آموز سپهر موسوی دبیرستان باهنر۳

#پایه_نهم

@math_sampad
تعبیر هندسی اتحاد مربع تفاضل دوجمله ای
توسط دانش آموز سپهر موسوی دبیرستان باهنر۳

#پایه_نهم

@math_sampad
دکتر ریاضی

تست هوش شماره(۱۶)

پیر مرد کهنسالی در یک اپارتمان زندگی میکند. بخاطر پیر بودن او باید بیشتر چیزها دم در خانه به او تحویل داده شود.

در روز چهارشنبه وقتی که پستچی به آپارتمان او میرود تا نامه پیرمرد را به او تحویل دهد، پیر مرد در را باز نمیکند و پستچی شک میکند که شاید اتفاقی برای پیرمرد افتاده باشد، از سوراخ قفل درون آپارتمان را نگاه میکند و بدن خون الود پیرمرد را میبیند که بر روی زمین افتاده است. او بلافاصله به پلیس خبر میدهد.

کاراگاه جعفر! در محل وقوع جرم حاضر میشود و به دنبال سرنخی برای پیدا کردن قاتل میگردد. او دو بطری شیر گرم،روزنامه روز دوشنبه، و مقداری جعبه کادو پیچ شده در بیرون آپارتمان پیدا میکند.

کاراگاه جعفر بدون فوت وقت با مرکز پلیس تماس میگیرد و اعلام میکند که میداند قتل را چه کسی انجام داده! به نظر شما قاتل چه کسی بوده است؟

#تست_هوش

@math_sampad
دکتر ریاضی

پاسخ تست هوش شماره (۱۶)

اگه دقت کرده باشین قتل روز چهار شنبه گزارش شده. از وسایلی که پشت در خونه پیرمرد بوده بعد از روز دوشنبه دیگه براش روزنامه نیاوردن. قاتل روزنامه رسان بوده چون میدونسته که پیرمرد مرده و دیگه براش روزنامه نیاورده.

#تست_هوش
@math_sampad
دکتر ریاضی

تست هوش شماره (۱۷)

شخصی در یک زندان زندانی است.
دونگهبان نیز آن جا هستند که یکی راستگو است و دیگری دروغگو. در این زندان دو در وجود دارد که یکی در آزادی و دیگری در .
این شخص تنها میتواند یک سوال بپرسد.
با پرسیدن چه سوالی میتواند از زندان آزاد شود؟

#تست_هوش

@math_sampad
دکتر ریاضی

تعبیر هندسی اتحاد مربع دو جمله ای 
توسط دانش آموز محمدمهدی نظری دبیرستان باهنر۴ کرج

#پایه_نهم

@math_sampad
تعبیر هندسی اتحاد مربع دو جمله ای
توسط دانش آموز محمدمهدی نظری دبیرستان باهنر۴ کرج

#پایه_نهم

@math_sampad
دکتر ریاضی

پاسخ تست هوش شماره (۱۷)

او میتواند با پرسیدن این سوال از زندان آزاد شود:
اگر از آن یکی زندان بان بپرسم که در مرگ کدومه کدوم در رو به من نشون میده؟
در این صورت هر دو یک در که در آزادی است رو نشان میدهند.

#تست_هوش

@math_sampad
دکتر ریاضی

🔻 آیا میدانستید درکاخ مروارید (شمس ) کرج هیچ گوشه ای وجود ندارد و همه زوایا به صورت منحنی است.

✅برای ساخت این اثر از طرح صدف و مروارید استفاده شده است.

@math_sampad
🔻 آیا میدانستید درکاخ مروارید (شمس ) کرج هیچ گوشه ای وجود ندارد و همه زوایا به صورت منحنی است.

✅برای ساخت این اثر از طرح صدف و مروارید استفاده شده است.

@math_sampad
دکتر ریاضی

کانال دکتر ریاضی تخصصی ترین کانال تیرهوشان متوسطه اول بدون مطالب اضافی ،دسته بندی مطالب پایه های مختلف و کتب تکمیلی
هرشب یک تست هوش . هر دو هفته یک بار نمونه آزمون های تیزهوشان

همکاران عزیز روش ها و راه حل های متفاوت و تفننی مباحث ریاضی را که توسط دانش آموزان ارائه می شود ارسال نمایید تا با نام وتصویر خودشان در کانال قرار دهیم

https://telegram.me/math_sampad
دکتر ریاضی

تست هوش شماره (۱۸)

جای علامت سوال چه عددی قرار میگیره؟

#تست_هوش

@math_sampad
تست هوش شماره (۱۸)

جای علامت سوال چه عددی قرار میگیره؟

#تست_هوش

@math_sampad
دکتر ریاضی

پاسخ تست هوش شماره (۱۸)

این گونه تست ها، به تست های معادل سازی معروفند. در واقع دو طرف تساوی بیشتر از اینکه با هم مساوی باشند، معادل هستند. این معادل بودن از نظر معناست. مثلا می توان دو طرف را تنها برچسبی در نظر گرفت که حتی معنای عددی نداشته باشند.

اگر بخواهیم در نگاه اول، فقط به کشف روابط بپردازیم، شاید به عدد 121 برسیم. اما نکته ای که وجود دارد این است که با کمی دقت مشاهده می کنیم که این برچسب 11، یک بار در تساوی اول، تکرار شده و معادل برچسب 1 می باشد.

#تست_هوش

@math_sampad
دکتر ریاضی

دستورالعمل ثبت نام آزمون ورودی دبیرستانهای استعداد درخشان

@math_sampad
دستورالعمل ثبت نام آزمون ورودی دبیرستانهای استعداد درخشان

@math_sampad
دکتر ریاضی

تست هوش شماره (۱۹)

مردی در جزیره ای سرگردان میشود که تمام سطح جزیره را جنگل متراکم فرا گرفته است و هیچ حیوانی در آن یافت نمی شود.
طوفانی آغاز شده و باد تندی از شرق به غرب شروع به وزیدن میکند. صاعقه ای دورترین درخت شرقی این جزیره را آتش میزند و این آتش به کمک باد به سمت غرب جزیره حرکت میکند.
اطراف این جزیره صخره های بلندی وجود دارد که این امکان را از مرد میگیرد که بخواهد خود را به دریا بیندازد.
آتش تمام درختان جزیره را میسوزاند اما مرد بدون آنکه بسوزد یا سکته کند یا خودکشی کند ، میمیرد.
شما بگویید
1) این مرد چگونه از آتش گریخته است؟
2) چرا این مرد مرده است؟

#تست_هوش

@math_sampad
دکتر ریاضی

پاسخ تست هوش شماره (۱۹)

چون باد از سمت شرق به غرب میوزد و شرقی ترین درخت آتش گرفته است دو حالت وجود دارد:
1) مرد در نزدیکی شرقی درخت قرار دارد
2) مرد در فاصله دورتری از درخت قرار دارد.

در حالت اول اگر مرد در نزدیکی شرقی ترین درخت قرار گرفته باشد و صاعقه به وی آسیب نزده باشد که نزده است (در سوال ذکر شده نسوخته) میتواند به راحتی در شرق تنه درخت قرار گیرد و از آتش فرار کند (باد به وی کمک میکند.)

در حالت دوم چون با شرقی ترین درخت فاصله دارد تا بخواهد خود را به درخت برساند آتش سوزی گسترش میباید پس باید مقداری چوب که آتش گرفته را بردارد و با سرعت به غربی ترین نقطه جزیره رفته و درخت غربی را آتش بزند و کمی صبر کند تا درخت بسوزد و چون باد از شرق به غرب است آتش سوزی گسترش پیدا نمیکند. با سوختن این درخت مکانی امن برای ایستادن این فرد در جزیره بدست می آید.

در راه حلی جدا گانه این فرد میتواند از غربی ترین درخت شروع به قطع کردن آنها کند و آنها را به دریا بیندازد. و مکانی امن برای خود در جزیره تهیه نماید. این راه حل بدلیل سنگینی درختان برای دور کردن از حریق شاید دور از واقعیت به نظر آید.

حال پس از سوختن کل درختان در جزیره این فرد در اثر گرسنگی میمیرد

#تست_هوش

@math_sampad
دکتر ریاضی

تست هوش شماره (۲۰)

دو خواهر دوقلو به نامهای سارا و سحر هستند که یکی همیشه راست می گوید و دیگری همیشه دروغ! شماره تلفن منزل آنها را داریم و می دانیم با تماس ما، یکی از این دو خواهر جواب تلفن را خواهد داد.

به منزل ایشان زنگ می زنیم و اینگونه مکالمه را آغاز می کنیم:
"سلام، آیا سحر دروغگوست؟!"

جوابی که می شنویم:
"بله!"


آیا می توانید بگویید با کدامیک از این دو خواهر صحبت کرده ایم؟

#تست_هوش

@math_sampad
دکتر ریاضی

پاسخ تست هوش شماره (۲۰)

با سارا صحبت کرده ایم.
فرض کنیم گوشی را سحر برداشته
اگر سحر راستگو باشد، در پاسخ به سوال باید بگوید نه.
اگر سحر دروغ گو باشد بازهم باید بگوید نه.
بنابراین با سارا صحبت کرده ایم ‌.

#تست_هوش

@math_sampad
دکتر ریاضی

@math_sampad

براساس تبصره ۲ بند۲ بخش ب دستورالعمل ثبت نام دبیرستان های استعدادهای درخشان دانش آموزان پایه نهم این دبیرستان ها که مرکز تشخیص دهد باید در آزمون ورودی شرکت نمایند
@math_sampad

براساس تبصره ۲ بند۲ بخش ب دستورالعمل ثبت نام دبیرستان های استعدادهای درخشان دانش آموزان پایه نهم این دبیرستان ها که مرکز تشخیص دهد باید در آزمون ورودی شرکت نمایند
دکتر ریاضی

تست هوش شماره (۲۱)

#تست_هوش

@math_sampad
تست هوش شماره (۲۱)

#تست_هوش

@math_sampad
دکتر ریاضی

پاسخ تست هوش شماره (۲۱)

#تست_هوش

@math_sampad
پاسخ تست هوش شماره (۲۱)

#تست_هوش

@math_sampad