دنیای دارو 
عنوان گروه یا کانال:

دنیای دارو


توضیحات: توجه تمام اطلاعات صرفابرای افزایش سطح آگاهی شما عزیزان میباشد.وبرای مصرف دارو هافقط باپزشک خود مشورت نماییدکانال دنیای دارومسیولیتی درقبال مصرف خودسرانه دارو ندارد ? لطفا فقط برای تبلیغات به ای دی ادمین پیغام بدید مزاحمت مساوی بابلاک @Princess731010
شناسه: ettelaatdrug@
تعداد اعضا: 12923