جمع پزشكان 
عنوان گروه یا کانال:

جمع پزشكان


توضیحات: ?????? ?????????? ?????????? ????????????
شناسه: @
تعداد اعضا: 202
درسای ۱۲۸۵۴۲

سلام ممنون
درسای ۱۲۸۵۴۲

سلام فریباجان ممنون
درسای ۱۲۸۵۴۲

بقیه دوستان کجان
درسای ۱۲۸۵۴۲

منکه ازتون معذرت خواستم
درسای ۱۲۸۵۴۲

منکه ازتون معذرت خواستم
درسای ۱۲۸۵۴۲

قوانین گروه چیه آقاپارسا
درسای ۱۲۸۵۴۲

چقدرزیرآبی داریم
درسای ۱۲۸۵۴۲

درسای ۱۲۸۵۴۲

درسای ۱۲۸۵۴۲

ن عزیزم اتفاقاخیلی خوب بود به همون خیلی خوش گذشت این عیدی مون بود دیگه ی دنیاازت ممنونم فریباجان
درسای ۱۲۸۵۴۲

امروزبودیم آقاپارسا ازصبح منو چن تاازبچه های دیگه روبرد
درسای ۱۲۸۵۴۲

خیلی خوش گذشت جاتون خالی
درسای ۱۲۸۵۴۲

10نفربودیم
درسای ۱۲۸۵۴۲

انشا... ی روزبیایم ک شماهم باشین آقاپارسا
درسای ۱۲۸۵۴۲

جای باصفایی بود..دوستای صمیمی بودیم دیگه
درسای ۱۲۸۵۴۲

کجانمیاین
درسای ۱۲۸۵۴۲

درسای ۱۲۸۵۴۲

فریباکجارفتی
درسای ۱۲۸۵۴۲

ازشیریناشون هم اورده بودواسمون خونگی بود واقعاخوشمزه بود
درسای ۱۲۸۵۴۲

یوقتی خودت پوست نگیری هاااا
درسای ۱۲۸۵۴۲

اصل بدین کجارفتین
درسای ۱۲۸۵۴۲

اره واقعا یه عده میگن ساعت چنده میگن قدیمه یاجدیده
درسای ۱۲۸۵۴۲

خیلی خنده داره
درسای ۱۲۸۵۴۲

درسای ۱۲۸۵۴۲

درسای ۱۲۸۵۴۲

درسای ۱۲۸۵۴۲

بقیه بیاین بالا
درسای ۱۲۸۵۴۲

ما ک دیش مون قطعه
درسای ۱۲۸۵۴۲

درسای ۱۲۸۵۴۲

اره داره
اصل بدین آقاپارسا😁😁
درسای ۱۲۸۵۴۲

وهمچنین شما آقامهران
درسای ۱۲۸۵۴۲

درسای ۱۲۸۵۴۲

راجب یه چیزی حرف بزنیم
درسای ۱۲۸۵۴۲

من توخونه تنهام حوصلم سررفته
درسای ۱۲۸۵۴۲

عیددیدنی اقوام رفتین چقدرعیدی گرفتین
درسای ۱۲۸۵۴۲

اینا چیه دارین میگین
درسای ۱۲۸۵۴۲

اینا چیه دارین میگین
درسای ۱۲۸۵۴۲

درعوض خانم دکتراینجا پولدارشدن😍😍
درسای ۱۲۸۵۴۲

خونه اقوام رفتم البته همشونرفتم
درسای ۱۲۸۵۴۲

فریبا اینقدررررر نخورچاق میشی هااااا
درسای ۱۲۸۵۴۲

اتفاقاباید پسربره سربازی ک مردبشه😍
درسای ۱۲۸۵۴۲

درسای ۱۲۸۵۴۲

نیستین چرا
درسای ۱۲۸۵۴۲

نرفتین هنوزسربازی؟
درسای ۱۲۸۵۴۲

شماهم مث فریباخیلی میوه میخورید
درسای ۱۲۸۵۴۲

درسای ۱۲۸۵۴۲

بقیه دوستان کجان
درسای ۱۲۸۵۴۲

درسای ۱۲۸۵۴۲

درسای ۱۲۸۵۴۲

کجاش تعجب داشت آیا
درسای ۱۲۸۵۴۲

ببخشیدلیسانس چی دارین
درسای ۱۲۸۵۴۲

چ رشته ای؟؟
درسای ۱۲۸۵۴۲

خراسانی ها عالین👏👏👏👏
درسای ۱۲۸۵۴۲

من فوق دیپلم جامعه شناسی دارم
درسای ۱۲۸۵۴۲

البته فعلا
درسای ۱۲۸۵۴۲

خوبه..یعنی دوباره جامعه شناسی میخاین بخونید
درسای ۱۲۸۵۴۲

اهان..فقط منو شماهستیم
درسای ۱۲۸۵۴۲

فریباکجارفتی؟
درسای ۱۲۸۵۴۲

طبقه پایین بودی؟
درسای ۱۲۸۵۴۲

درسای ۱۲۸۵۴۲

درسای ۱۲۸۵۴۲

کنکورداره امسال
درسای ۱۲۸۵۴۲

بکوب داره میخونه ک انشا....دکتربشه😍😍
درسای ۱۲۸۵۴۲

مطمئن باشین ک قبول میشه چن بکوب داره میخونه
درسای ۱۲۸۵۴۲

امروز ب اجباراومدبیرون
درسای ۱۲۸۵۴۲

درسای ۱۲۸۵۴۲

ازکجابرگشتین
درسای ۱۲۸۵۴۲

مگه جایی رفته بودین😂😂
درسای ۱۲۸۵۴۲

شبهاساعت چن میان بچه هاواس چت
درسای ۱۲۸۵۴۲

درسای ۱۲۸۵۴۲

درسای ۱۲۸۵۴۲

مواظب باشین زیادچرخ نزنید که سرتون گیج نخوره
درسای ۱۲۸۵۴۲

درسای ۱۲۸۵۴۲

دوستان اگ حرفی میزنم ب دل نگیرید من یخورده شوخ طبعم
درسای ۱۲۸۵۴۲

یعنی ازاقوام نیومدن پیشتون
درسای ۱۲۸۵۴۲

شایدازمهمون داری خوشتون نمیاد
درسای ۱۲۸۵۴۲

درسای ۱۲۸۵۴۲

ازدست این فریبا اره من شادم اگ بازهم ازحرفای من ناراحت میشیدبگین ک دیگه شوخی نکنم
درسای ۱۲۸۵۴۲

باشه دیگه شوخی نمیکنم مث ادم جدی باهاتون حرف میزنم
درسای ۱۲۸۵۴۲

آقاپارساشب ساعت چن دوستان واس چت میان
درسای ۱۲۸۵۴۲

😂😂😂😂😂
درسای ۱۲۸۵۴۲

آقاپارساکجاغیبتون زد
درسای ۱۲۸۵۴۲

پس کجاس چطورنمیبینمش😂😂
درسای ۱۲۸۵۴۲

پس کوچ کنیم بیایم دزفول بخاطرایرانسلش😂
درسای ۱۲۸۵۴۲

بازتابستوناش میام شهرخودمون
درسای ۱۲۸۵۴۲

ایرانسل ک بنظرمن مزخرفه
درسای ۱۲۸۵۴۲

اصلن نتش خوب نیست
درسای ۱۲۸۵۴۲

فریبااا دیونه کجارفت
درسای ۱۲۸۵۴۲

فریباااااااااا
درسای ۱۲۸۵۴۲

ماهم هستیم هاااا
درسای ۱۲۸۵۴۲

درسای ۱۲۸۵۴۲

درعوض گروهوشادمیکنم
درسای ۱۲۸۵۴۲

دوستان بااجازه من برم ک مهمان اومدواسمون فعلا
درسای ۱۲۸۵۴۲

دوستان بااجازه من برم ک مهمان اومدواسمون فعلا
درسای ۱۲۸۵۴۲

درسای ۱۲۸۵۴۲

عه شماهستی
درسای ۱۲۸۵۴۲

نوش جونتون
درسای ۱۲۸۵۴۲

درسای ۱۲۸۵۴۲

مابایدبدهیم ن اونا