امنیت مالی و شغلی در کانادا 
عنوان گروه یا کانال:

امنیت مالی و شغلی در کانادا


توضیحات: منشور گروه : احترام به اعضا تبادل اطلاعات عمومی درکانادا کمک به رشدافرادجامعه وهمنوع کمک به رشدبیزنس هاهمراه بارقابت سالم تنوع تبلیغات وعدم تکرارروزانه تا۴عدد چت سیاسی وفیلم وعکس متفرقه ممنوع https://t.me/joinchat/Bov65lJagEt53zDO5moC1Q @Azita_sh
شناسه: @
تعداد اعضا: 419
لادن ۱۰۹۸۳۷

از دوستان عزیزی که افراد و دوستان خود را به گروه دعوت می کنند اگهی بیرنس آنها به نوبت و به عنوان تقدیر pin می شود
یکی از اهداف گروه کمک به رشد بیزنس ها و با رقابت سالم می باشد
لادن ۱۰۹۸۳۷

از دوستان عزیزی که افراد و دوستان خود را به گروه دعوت می کنند اگهی بیرنس آنها به نوبت و به عنوان تقدیر pin می شود
یکی از اهداف گروه کمک به رشد بیزنس ها و با رقابت سالم می باشد
لادن ۱۰۹۸۳۷

👩‍🎓👨‍🎓پدرومادرگرامی آیا برای آینده تحصیلی فرزنددلبندتان برنامه دارید؟ا بهترین فرصت    الانه 
سمیناررایگانRESPوانواع 
 به زودی

آزیتا شیرازی
مشاور #مالی و #سرمایه گذاری

 647 839 0435
@Azita_Esh
👩‍🎓👨‍🎓پدرومادرگرامی آیا برای آینده تحصیلی فرزنددلبندتان برنامه دارید؟ا بهترین فرصت الانه
سمیناررایگانRESPوانواع
به زودی

آزیتا شیرازی
مشاور #مالی و #سرمایه گذاری

647 839 0435
@Azita_Esh
لادن ۱۰۹۸۳۷

👩‍🎓👨‍🎓پدرومادرگرامی آیا برای آینده تحصیلی فرزنددلبندتان برنامه دارید؟ا بهترین فرصت    الانه 
سمیناررایگانRESPوانواع 
 به زودی

آزیتا شیرازی
مشاور #مالی و #سرمایه گذاری

 647 839 0435
@Azita_Esh
👩‍🎓👨‍🎓پدرومادرگرامی آیا برای آینده تحصیلی فرزنددلبندتان برنامه دارید؟ا بهترین فرصت الانه
سمیناررایگانRESPوانواع
به زودی

آزیتا شیرازی
مشاور #مالی و #سرمایه گذاری

647 839 0435
@Azita_Esh
لادن ۱۰۹۸۳۷

👩‍🎓👨‍🎓پدرومادرگرامی آیا برای آینده تحصیلی فرزنددلبندتان برنامه دارید؟ا بهترین فرصت    الانه 
سمیناررایگانRESPوانواع 
 به زودی

آزیتا شیرازی
مشاور #مالی و #سرمایه گذاری

 647 839 0435
@Azita_Esh
👩‍🎓👨‍🎓پدرومادرگرامی آیا برای آینده تحصیلی فرزنددلبندتان برنامه دارید؟ا بهترین فرصت الانه
سمیناررایگانRESPوانواع
به زودی

آزیتا شیرازی
مشاور #مالی و #سرمایه گذاری

647 839 0435
@Azita_Esh
لادن ۱۰۹۸۳۷

👩‍🎓👨‍🎓پدرومادرگرامی آیا برای آینده تحصیلی فرزنددلبندتان برنامه دارید؟ا بهترین فرصت    الانه 
سمیناررایگانRESPوانواع 
 به زودی

آزیتا شیرازی
مشاور #مالی و #سرمایه گذاری

 647 839 0435
@Azita_Esh
👩‍🎓👨‍🎓پدرومادرگرامی آیا برای آینده تحصیلی فرزنددلبندتان برنامه دارید؟ا بهترین فرصت الانه
سمیناررایگانRESPوانواع
به زودی

آزیتا شیرازی
مشاور #مالی و #سرمایه گذاری

647 839 0435
@Azita_Esh
فاضله ۹۴۷۸۵

فاضله ۹۴۷۸۵

یاور ۹۹۷۸۴

تدریس خصوصی زبان فرانسه
توسط معلم مجرب و سرتیفای بورد تورونتو ویورک ریحن
دارای مدرک فوق لیسانس ادبیات فرانسه از دانشگاه تورونتو
شماره تماس
(647)703_1926
(647)262_8397
مرتضی قاسمی
معینه ۱۵۷۵۶۲

معینه ۱۵۷۵۶۲

با سلام خدمت اعضاي محترم گروه جهت دريافت (quote ) براي خودرو و منزل خود با اينجانب تماس بگيريد 6478903076
معینه ۱۵۷۵۶۲

با سلام خدمت اعضاي محترم گروه جهت دريافت (quote ) براي خودرو و منزل خود با اينجانب تماس بگيريد 6478903076
معینه ۱۵۷۵۶۲

با سلام خدمت اعضاي محترم گروه جهت دريافت (quote ) براي خودرو و منزل خود با اينجانب تماس بگيريد 6478903076
معینه ۱۵۷۵۶۲

با سلام خدمت اعضاي محترم گروه جهت دريافت (quote ) براي خودرو و منزل خود با اينجانب تماس بگيريد 6478903076
معینه ۱۵۷۵۶۲

با سلام خدمت اعضاي محترم گروه جهت دريافت (quote ) براي خودرو و منزل خود با اينجانب تماس بگيريد 6478903076
معینه ۱۵۷۵۶۲

با سلام خدمت اعضاي محترم گروه جهت دريافت (quote ) براي خودرو و منزل خود با اينجانب تماس بگيريد 6478903076
معینه ۱۵۷۵۶۲

با سلام خدمت اعضاي محترم گروه جهت دريافت (quote ) براي خودرو و منزل خود با اينجانب تماس بگيريد 6478903076
معینه ۱۵۷۵۶۲

با سلام خدمت اعضاي محترم گروه جهت دريافت (quote ) براي خودرو و منزل خود با اينجانب تماس بگيريد 6478903076
معینه ۱۵۷۵۶۲

با سلام خدمت اعضاي محترم گروه جهت دريافت (quote ) براي خودرو و منزل خود با اينجانب تماس بگيريد 6478903076
معینه ۱۵۷۵۶۲

با سلام خدمت اعضاي محترم گروه جهت دريافت (quote ) براي خودرو و منزل خود با اينجانب تماس بگيريد 6478903076
لادن ۱۰۹۸۳۷

گروه پاکسازی شد
لادن ۱۰۹۸۳۷

پدرومادر گرامی آیابرای آینده تحصیلی فرزنددلبندتان برنامه ای دارید؟

بهترین فرصت شنبه 3 مارچ ساعت 3PM

 سمینارتخصصی RESP   رایگان 

مشاور#مالی #بیمه #سرمایه گذاری 

آزیتا شیرازی      6478390435
پدرومادر گرامی آیابرای آینده تحصیلی فرزنددلبندتان برنامه ای دارید؟

بهترین فرصت شنبه 3 مارچ ساعت 3PM

سمینارتخصصی RESP رایگان

مشاور#مالی #بیمه #سرمایه گذاری

آزیتا شیرازی 6478390435
لادن ۱۰۹۸۳۷

آیا شما از میزان هزینه های دوران تحصیل دانشگاه فرزند خود اطلاع دارید؟                 🔔🔔🔔🔔🔔
 

آمار کشور کانادا 2017/Sep 2016  از روند افزایش هزینه های تحصیلی سالانه در آینده گزارش می دهد.
میانگین حداقل هزینه تحصیلی دوره چهار ساله در سال 2017 معادل 36000$ را نشان می دهد در حالیکه این رقم در سال 2035 معادل 85000$ می باشد.
البته این هزینه ها شامل دانشجویانی می باشد که در کنار خانواده خود به تحصیل می پردازند‌.

این رقم برای دانشجویان در حال سفر و یا با اقامت در محلی به غیر از شهر خود در سال 2035 به رقمی متوسط 152000$ افزایش خواهد یافت .
در ضمن توجه داشته باشید که برای رشته های مانند پزشکی و وکالت با دوران تحصیلی بیشتر از 4 سال هزینه ها افزایش محسوسی خواهند داشت.


با تدبیر به هنگام شما والدین گرامی و ثبت نام در طرح سرمایه گذاری RESP ؛ فرزندان شما از حق استفاده از مزایای کمک های دولت کانادا و امکانات نسبی در دوران دانشگاه بهره مند می شوند.

برای آشنایی بیشتر با انواع RESP  و پلن های متفاوت آن لطفا با شماره

6478390435

مشاور #مالی #بیمه و #سرمایه گذاری
آزیتا شیرازی تماس بگیرید
لادن ۱۰۹۸۳۷

آیا شما از میزان هزینه های دوران تحصیل دانشگاه فرزند خود اطلاع دارید؟                 🔔🔔🔔🔔🔔
 

آمار کشور کانادا 2017/Sep 2016  از روند افزایش هزینه های تحصیلی سالانه در آینده گزارش می دهد.
میانگین حداقل هزینه تحصیلی دوره چهار ساله در سال 2017 معادل 36000$ را نشان می دهد در حالیکه این رقم در سال 2035 معادل 85000$ می باشد.
البته این هزینه ها شامل دانشجویانی می باشد که در کنار خانواده خود به تحصیل می پردازند‌.

این رقم برای دانشجویان در حال سفر و یا با اقامت در محلی به غیر از شهر خود در سال 2035 به رقمی متوسط 152000$ افزایش خواهد یافت .
در ضمن توجه داشته باشید که برای رشته های مانند پزشکی و وکالت با دوران تحصیلی بیشتر از 4 سال هزینه ها افزایش محسوسی خواهند داشت.


با تدبیر به هنگام شما والدین گرامی و ثبت نام در طرح سرمایه گذاری RESP ؛ فرزندان شما از حق استفاده از مزایای کمک های دولت کانادا و امکانات نسبی در دوران دانشگاه بهره مند می شوند.

برای آشنایی بیشتر با انواع RESP  و پلن های متفاوت آن لطفا با شماره

6478390435

مشاور #مالی #بیمه و #سرمایه گذاری
آزیتا شیرازی تماس بگیرید
لادن ۱۰۹۸۳۷

دانشجویان بین المللی عزیز ✈️
با داشتن بیمه درمانی و مسافرتی با بهترین خدمات ،اقامت مطمئنی را در هر جای دنیا خواهید داشت

#مشاور #مالی #بیمه و #سرمایه گذاری

 آزیتا شیرازی
647 839 0435

@Azita_sh
دانشجویان بین المللی عزیز ✈️
با داشتن بیمه درمانی و مسافرتی با بهترین خدمات ،اقامت مطمئنی را در هر جای دنیا خواهید داشت

#مشاور #مالی #بیمه و #سرمایه گذاری

آزیتا شیرازی
647 839 0435

@Azita_sh
لادن ۱۰۹۸۳۷

دوستان عزیز
بابت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه امور مالی بیمه و سرمایه گذاری می توانید به کانال زیر مراجعه کنید
@FinancialAdvisorCanada
لادن ۱۰۹۸۳۷

از افرادمصمم دعوت می کنیم جهت همکاری پاره وقت با یک کمپانی باسابقه درزمینه مشاوره مالی به همراه آموزش تماس بگیرند
Focus Now , Secure Your Future
   
آزیتا شیرازی #مشاور مالی
647 839 0435
از افرادمصمم دعوت می کنیم جهت همکاری پاره وقت با یک کمپانی باسابقه درزمینه مشاوره مالی به همراه آموزش تماس بگیرند
Focus Now , Secure Your Future

آزیتا شیرازی #مشاور مالی
647 839 0435
لادن ۱۰۹۸۳۷

لینک گروه امنیت مالی و شغلی در کانادا
 
ما با هم موفق تریم
 https://t.me/joinchat/Bov65lJagEt53zDO5moC1Q
لینک گروه امنیت مالی و شغلی در کانادا

ما با هم موفق تریم
https://t.me/joinchat/Bov65lJagEt53zDO5moC1Q
لادن ۱۰۹۸۳۷

لینک گروه امنیت مالی و شغلی در کانادا
 
ما با هم موفق تریم
 https://t.me/joinchat/Bov65lJagEt53zDO5moC1Q
لینک گروه امنیت مالی و شغلی در کانادا

ما با هم موفق تریم
https://t.me/joinchat/Bov65lJagEt53zDO5moC1Q
لادن ۱۰۹۸۳۷

https://www.facebook.com/groups/iraniantoronto/permalink/1986708841591345/
لادن ۱۰۹۸۳۷

والدین گرامی 
آیامی دانیدفرزند شما برای بازپرداخت وام دانشجویی حدود دوبرابر می پردازد درحالیکه باپرداخت ماهانه۷۵$ درحسابRESP معادل همان مبلغ بدون بهره تامین می گردد 
مشاوره
6478390435 Azita Shirazi
والدین گرامی
آیامی دانیدفرزند شما برای بازپرداخت وام دانشجویی حدود دوبرابر می پردازد درحالیکه باپرداخت ماهانه۷۵$ درحسابRESP معادل همان مبلغ بدون بهره تامین می گردد
مشاوره
6478390435 Azita Shirazi
لادن ۱۰۹۸۳۷

والدین گرامی 
آیامی دانیدفرزند شما برای بازپرداخت وام دانشجویی حدود دوبرابر می پردازد درحالیکه باپرداخت ماهانه۷۵$ درحسابRESP معادل همان مبلغ بدون بهره تامین می گردد 
مشاوره
6478390435 Azita Shirazi
والدین گرامی
آیامی دانیدفرزند شما برای بازپرداخت وام دانشجویی حدود دوبرابر می پردازد درحالیکه باپرداخت ماهانه۷۵$ درحسابRESP معادل همان مبلغ بدون بهره تامین می گردد
مشاوره
6478390435 Azita Shirazi
لادن ۱۰۹۸۳۷

لینک گروه امنیت مالی و شغلی در کانادا
 
ما با هم موفق تریم
 https://t.me/joinchat/Bov65lJagEt53zDO5moC1Q
لینک گروه امنیت مالی و شغلی در کانادا

ما با هم موفق تریم
https://t.me/joinchat/Bov65lJagEt53zDO5moC1Q
لادن ۱۰۹۸۳۷

لطفا تکراری نگذارید متشکرم
لادن ۱۰۹۸۳۷

لینک گروه امنیت مالی و شغلی در کانادا
 
ما با هم موفق تریم
 https://t.me/joinchat/Bov65lJagEt53zDO5moC1Q
لینک گروه امنیت مالی و شغلی در کانادا

ما با هم موفق تریم
https://t.me/joinchat/Bov65lJagEt53zDO5moC1Q
لادن ۱۰۹۸۳۷

لینک گروه امنیت مالی و شغلی در کانادا
 
ما با هم موفق تریم
 https://t.me/joinchat/Bov65lJagEt53zDO5moC1Q
لینک گروه امنیت مالی و شغلی در کانادا

ما با هم موفق تریم
https://t.me/joinchat/Bov65lJagEt53zDO5moC1Q
لادن ۱۰۹۸۳۷

مریم جان لطفا یک زنگ بهم بزنید ممنون
لادن ۱۰۹۸۳۷

https://www.facebook.com/groups/iraniantoronto/permalink/1986708841591345/
لادن ۱۰۹۸۳۷

https://www.facebook.com/groups/iraniantoronto/permalink/1986708841591345/
لادن ۱۰۹۸۳۷

۵ بار یک آگهی تکراری فرستادید
قوانین گروه : لطفا آگهی تکرار نفرستید پاک می شود
لادن ۱۰۹۸۳۷

لطفا دیگه اگهی را تکراری نفرستید
دفعه قبل ۵ بار پشت هم فرستادید
داور ۱۹۲۸۷۸

https://t.me/apadanaimmigrantservices
لادن ۱۰۹۸۳۷

به دلیل استقبال بینظیر درسمینار به تاریخ ۱۷فوریه برآن شدیم تا 
درتاریخ 3مارچ ساعت 3 بعدازظهر در خدمت علاقه مندان 
تحت عنوان RESP با حضورافراد متخصص دراین زمینه باشیم
با یک تماس جای خود را رزرو کنید .
به دلیل استقبال بینظیر درسمینار به تاریخ ۱۷فوریه برآن شدیم تا
درتاریخ 3مارچ ساعت 3 بعدازظهر در خدمت علاقه مندان
تحت عنوان RESP با حضورافراد متخصص دراین زمینه باشیم
با یک تماس جای خود را رزرو کنید .
لادن ۱۰۹۸۳۷

👨‍👨‍👧‍👧👩‍👧‍👦👨‍🎨👩‍🔬👩‍💼👨‍💼👩‍🔧👩‍🏫👨‍🏫👩‍🏭👨‍🏭👩‍💻👨‍🍳👨‍🌾👩‍🌾👩‍🍳👮👰🎅👨‍🚒

والدین گرامی ::
آیا شما از میزان هزینه های تحصیل دانشگاهی فرزند خود اطلاع دارید؟

آیا فرزندان شما برای تحصیل الزاما باید وام دانشجویی بگیرند؟

آیا راههای مناسب تر دیگری برای پرداخت هزینه تحصیل فرزندتان وجود دارد؟

آیا می دانید که این حق فرزند شماست که از مزایایی که دولت کانادا به او می دهد در جهت پس انداز تحصیلی خود استفاده کند؟

آیا می دانید می توانید با پرداخت قسمتی از child tax benefit 🇨🇦🇨🇦فرزند خود برای او سرمایه گذاری تحصیلی داشته باشید ؟

آیا می دانید شما والدین گرامی می توانید برای آینده تحصیلی فرزند خود 👨‍❤️‍👨💑 بهترین زمان ،حالا، 👨‍❤️‍👨👨‍❤️‍👨 تصمیم بگیرید؟


🇨🇦🇨🇦🇨🇦 RESP 🇨🇦🇨🇦🇨🇦

تدبیر امروز 👏 امنیت آینده 👨‍🎓👩‍🎓

آزیتا شیرازی
مشاور #مالی #بیمه #سرمایه گذاری
تلفن تماس 647 839 0435
@Azita_sh
لادن ۱۰۹۸۳۷

👨‍👨‍👧‍👧👩‍👧‍👦👨‍🎨👩‍🔬👩‍💼👨‍💼👩‍🔧👩‍🏫👨‍🏫👩‍🏭👨‍🏭👩‍💻👨‍🍳👨‍🌾👩‍🌾👩‍🍳👮👰🎅👨‍🚒

والدین گرامی ::
آیا شما از میزان هزینه های تحصیل دانشگاهی فرزند خود اطلاع دارید؟

آیا فرزندان شما برای تحصیل الزاما باید وام دانشجویی بگیرند؟

آیا راههای مناسب تر دیگری برای پرداخت هزینه تحصیل فرزندتان وجود دارد؟

آیا می دانید که این حق فرزند شماست که از مزایایی که دولت کانادا به او می دهد در جهت پس انداز تحصیلی خود استفاده کند؟

آیا می دانید می توانید با پرداخت قسمتی از child tax benefit 🇨🇦🇨🇦فرزند خود برای او سرمایه گذاری تحصیلی داشته باشید ؟

آیا می دانید شما والدین گرامی می توانید برای آینده تحصیلی فرزند خود 👨‍❤️‍👨💑 بهترین زمان ،حالا، 👨‍❤️‍👨👨‍❤️‍👨 تصمیم بگیرید؟


🇨🇦🇨🇦🇨🇦 RESP 🇨🇦🇨🇦🇨🇦

تدبیر امروز 👏 امنیت آینده 👨‍🎓👩‍🎓

آزیتا شیرازی
مشاور #مالی #بیمه #سرمایه گذاری
تلفن تماس 647 839 0435
@Azita_sh
لادن ۱۰۹۸۳۷

🤝🤝دعوت به همکاری🤝🤝

از افراد مصمم و جویای کار پاره وقت در تمامی شهرهای استان انتاریو و شهرهای مونترال ، کلگری و ونکوور که علاقمند
در زمینه مشاور مالی ،بیمه و سرمایه گذاری به همراه آموزش های ضمن کار می باشند دعوت به همکاری می نماییم

شرایط پذیرش برای مصاحبه:
- داشتن ویزای کار، اقامت دایم یا شهروندی
- نداشتن سابقه ورشکستگی مالی
- نداشتن سابقه کیفری
- وقت شناس بودن
- معتقد به کارگروهی
- علاقمند به یادگیری

🕪🕪🕪توجه : داشتن تجربه قبلی در زمینه مالی الزامی نیست.

برای اطلاعات بیشتر و وقت مصاحبه لطفا با شماره زیر تماس بگیرید
آزیتا شیرازی 647 839 0435
لادن ۱۰۹۸۳۷

https://www.facebook.com/groups/iraniantoronto/permalink/1986708841591345/
لادن ۱۰۹۸۳۷

https://www.facebook.com/groups/iraniantoronto/permalink/1986708841591345/
لادن ۱۰۹۸۳۷

https://www.facebook.com/groups/iraniantoronto/permalink/1986708841591345/
لادن ۱۰۹۸۳۷

https://www.facebook.com/groups/iraniantoronto/permalink/1986708841591345/
لادن ۱۰۹۸۳۷

لینک گروه امنیت مالی و شغلی در کانادا
 
ما با هم موفق تریم
 https://t.me/joinchat/Bov65lJagEt53zDO5moC1Q
لینک گروه امنیت مالی و شغلی در کانادا

ما با هم موفق تریم
https://t.me/joinchat/Bov65lJagEt53zDO5moC1Q
لادن ۱۰۹۸۳۷

دوستان عزیز
بابت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه امور مالی بیمه و سرمایه گذاری می توانید به کانال زیر مراجعه کنید
@FinancialAdvisorCanada
لادن ۱۰۹۸۳۷

دوستان عزیز
بابت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه امور مالی بیمه و سرمایه گذاری می توانید به کانال زیر مراجعه کنید
@FinancialAdvisorCanada
لادن ۱۰۹۸۳۷

🤝🤝فرصت کاری🤝🤝

از افراد مصمم و جویای کار پاره وقت در تمامی شهرهای استان انتاریو و شهرهای مونترال ، کلگری و ونکوور که علاقمند
در زمینه مشاور مالی ،بیمه و سرمایه گذاری به همراه آموزش های ضمن کار می باشند دعوت به همکاری می نماییم

شرایط پذیرش برای مصاحبه:
- داشتن ویزای کار، اقامت دایم یا شهروندی
- نداشتن سابقه ورشکستگی مالی
- نداشتن سابقه کیفری
- وقت شناس بودن
- معتقد به کارگروهی
- علاقمند به یادگیری

🕪🕪🕪توجه : داشتن تجربه قبلی در زمینه مالی الزامی نیست.

برای اطلاعات بیشتر و وقت مصاحبه لطفا با شماره زیر تماس بگیرید
آزیتا شیرازی 647 839 0435
لادن ۱۰۹۸۳۷

لینک گروه امنیت مالی و شغلی در کانادا
 
ما با هم موفق تریم
 https://t.me/joinchat/Bov65lJagEt53zDO5moC1Q
لینک گروه امنیت مالی و شغلی در کانادا

ما با هم موفق تریم
https://t.me/joinchat/Bov65lJagEt53zDO5moC1Q
لادن ۱۰۹۸۳۷

لینک گروه امنیت مالی و شغلی در کانادا
 
ما با هم موفق تریم
 https://t.me/joinchat/Bov65lJagEt53zDO5moC1Q
لینک گروه امنیت مالی و شغلی در کانادا

ما با هم موفق تریم
https://t.me/joinchat/Bov65lJagEt53zDO5moC1Q
لادن ۱۰۹۸۳۷

دانشجویان بین المللی عزیز ✈️
با داشتن بیمه درمانی و مسافرتی با بهترین خدمات ،اقامت مطمئنی را در هر جای دنیا خواهید داشت

#مشاور #مالی #بیمه و #سرمایه گذاری

 آزیتا شیرازی
647 839 0435

@Azita_sh
دانشجویان بین المللی عزیز ✈️
با داشتن بیمه درمانی و مسافرتی با بهترین خدمات ،اقامت مطمئنی را در هر جای دنیا خواهید داشت

#مشاور #مالی #بیمه و #سرمایه گذاری

آزیتا شیرازی
647 839 0435

@Azita_sh
لادن ۱۰۹۸۳۷

🤝🤝فرصت کاری🤝🤝

از افراد مصمم و جویای کار پاره وقت در تمامی شهرهای استان انتاریو و شهرهای مونترال ، کلگری و ونکوور که علاقمند
در زمینه مشاور مالی ،بیمه و سرمایه گذاری به همراه آموزش های ضمن کار می باشند دعوت به همکاری می نماییم

شرایط پذیرش برای مصاحبه:
- داشتن ویزای کار، اقامت دایم یا شهروندی
- نداشتن سابقه ورشکستگی مالی
- نداشتن سابقه کیفری
- وقت شناس بودن
- معتقد به کارگروهی
- علاقمند به یادگیری

🕪🕪🕪توجه : داشتن تجربه قبلی در زمینه مالی الزامی نیست.

برای اطلاعات بیشتر و وقت مصاحبه لطفا با شماره زیر تماس بگیرید
آزیتا شیرازی 647 839 0435
لادن ۱۰۹۸۳۷

👨‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👧‍👧 Lifestyle 👨‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👧‍👧

امنیت مالی در کانادا_۷


آیا شما یک موقعیت مالی مناسب برای آینده خود و خانواده فراهم کرده اید؟

در کانادا برای داشتن امنیت مالی مناسب ضروری است که براساس تطبیق روش زندگی و شرایط متفاوت هر خانواده بهترین برنامه ریزی مالی توسط مشاور مالی و مختص خانواده مربوطه ارایه شود تا امنیت مالی مناسب در آینده برای خانواده ها تامین گردد.

این برنامه ریزی های مالی با ۱ یا ۲ جلسه مشاوره تامین می گردد.

برای تعیین وقت مشاوره حتما در اولین فرصت با من تماس بگیرید

آزیتا شیرازی
مشاور #مالی #بیمه و #سرمایه گذاری

تلفن 647 839 0435

@Azita_sh
لادن ۱۰۹۸۳۷

👨‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👧‍👧 Lifestyle 👨‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👧‍👧

امنیت مالی در کانادا_۷


آیا شما یک موقعیت مالی مناسب برای آینده خود و خانواده فراهم کرده اید؟

در کانادا برای داشتن امنیت مالی مناسب ضروری است که براساس تطبیق روش زندگی و شرایط متفاوت هر خانواده بهترین برنامه ریزی مالی توسط مشاور مالی و مختص خانواده مربوطه ارایه شود تا امنیت مالی مناسب در آینده برای خانواده ها تامین گردد.

این برنامه ریزی های مالی با ۱ یا ۲ جلسه مشاوره تامین می گردد.

برای تعیین وقت مشاوره حتما در اولین فرصت با من تماس بگیرید

آزیتا شیرازی
مشاور #مالی #بیمه و #سرمایه گذاری

تلفن 647 839 0435

@Azita_sh
لادن ۱۰۹۸۳۷

🤝🤝فرصت کاری🤝🤝

از افراد مصمم و جویای کار پاره وقت در تمامی شهرهای استان انتاریو و شهرهای مونترال ، کلگری و ونکوور که علاقمند
در زمینه مشاور مالی ،بیمه و سرمایه گذاری به همراه آموزش های ضمن کار می باشند دعوت به همکاری می نماییم

شرایط پذیرش برای مصاحبه:
- داشتن ویزای کار، اقامت دایم یا شهروندی
- نداشتن سابقه ورشکستگی مالی
- نداشتن سابقه کیفری
- وقت شناس بودن
- معتقد به کارگروهی
- علاقمند به یادگیری

🕪🕪🕪توجه : داشتن تجربه قبلی در زمینه مالی الزامی نیست.

برای اطلاعات بیشتر و وقت مصاحبه لطفا با شماره زیر تماس بگیرید
آزیتا شیرازی 647 839 0435
لادن ۱۰۹۸۳۷

با آرزوی سلامتی برای دوستان عزیز
شمامی توانیدباداشتن بیمه سلامت با پوشش مالی مناسب برای جلوگیری ازدغدغه‌های زمان بیماری در دوران نقاهت هزینه زندگی خودرادریافت کنید
آزیتاشیرازی مشاور# بیمه 
6478390435
با آرزوی سلامتی برای دوستان عزیز
شمامی توانیدباداشتن بیمه سلامت با پوشش مالی مناسب برای جلوگیری ازدغدغه‌های زمان بیماری در دوران نقاهت هزینه زندگی خودرادریافت کنید
آزیتاشیرازی مشاور# بیمه
6478390435
لادن ۱۰۹۸۳۷

دوستان صاحب مشاغل 
با داشتن liability insurance بیزنس خود را با امنیت خاطر پیش ببرید 
Best Commercial Insurance  AON company 

آزیتا شیرازی 
مشاور مالی #بیمه و #سرمایه گذاری 

647 839 0435
دوستان صاحب مشاغل
با داشتن liability insurance بیزنس خود را با امنیت خاطر پیش ببرید
Best Commercial Insurance AON company

آزیتا شیرازی
مشاور مالی #بیمه و #سرمایه گذاری

647 839 0435
لادن ۱۰۹۸۳۷

دوستان صاحب مشاغل 
با داشتن liability insurance بیزنس خود را با امنیت خاطر پیش ببرید 
Best Commercial Insurance  AON company 

آزیتا شیرازی 
مشاور مالی #بیمه و #سرمایه گذاری 

647 839 0435
دوستان صاحب مشاغل
با داشتن liability insurance بیزنس خود را با امنیت خاطر پیش ببرید
Best Commercial Insurance AON company

آزیتا شیرازی
مشاور مالی #بیمه و #سرمایه گذاری

647 839 0435
لادن ۱۰۹۸۳۷

🇨🇦🇨🇦 🎁 RESP 🎁🇨🇦🇨🇦
برای پدران و مادران عزیز که در مورد آینده تحصیلی فرزندان خود تصمیم به برنامه ریزی دارند پیشنهاد می دهیم با مفهوم RESP آشنا شوند
RESP( Registered Education savings plan)
یک طرح سرمایه گذاری در جهت پس انداز توسط والدین برای دوران تحصیلات دانشگاهی فرزندان می باشد که این طرح مزایای زیادی را به همراه دارد :
۱-استفاده از کمک های دولت کانادا 🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁
۲- استفاده از سود حاصل از سرمایه گذاری
۳- معافیت از مالیات در صورت نداشتن درآمد در زمان تحصیل
۴- ثبت نام از بدو تولد
۵-پرداخت به روشهای متفاوت و با پلن های متفاوت
۶- ایجاد انگیزه جوانان به تحصیل به خصوص در خانواده های کم درآمد
۷- قابل برنامه ریزی در موسسات متفاوت ، سود های متفاوت و هزینه های متفاوت
۸- قابل انتقال به افراد نزدیک خانواده
۹- برداشت پول براساس پلن های متفاوت
۱۰-تدبیر امروز، آرامش آینده

مشاور #مالی #بیمه و #سرمایه گذاری

آزیتا شیرازی
647 839 0435
لادن ۱۰۹۸۳۷

🇨🇦🇨🇦 🎁 RESP 🎁🇨🇦🇨🇦
برای پدران و مادران عزیز که در مورد آینده تحصیلی فرزندان خود تصمیم به برنامه ریزی دارند پیشنهاد می دهیم با مفهوم RESP آشنا شوند
RESP( Registered Education savings plan)
یک طرح سرمایه گذاری در جهت پس انداز توسط والدین برای دوران تحصیلات دانشگاهی فرزندان می باشد که این طرح مزایای زیادی را به همراه دارد :
۱-استفاده از کمک های دولت کانادا 🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁
۲- استفاده از سود حاصل از سرمایه گذاری
۳- معافیت از مالیات در صورت نداشتن درآمد در زمان تحصیل
۴- ثبت نام از بدو تولد
۵-پرداخت به روشهای متفاوت و با پلن های متفاوت
۶- ایجاد انگیزه جوانان به تحصیل به خصوص در خانواده های کم درآمد
۷- قابل برنامه ریزی در موسسات متفاوت ، سود های متفاوت و هزینه های متفاوت
۸- قابل انتقال به افراد نزدیک خانواده
۹- برداشت پول براساس پلن های متفاوت
۱۰-تدبیر امروز، آرامش آینده

مشاور #مالی #بیمه و #سرمایه گذاری

آزیتا شیرازی
647 839 0435
لادن ۱۰۹۸۳۷

🤝🤝فرصت کاری🤝🤝

از افراد مصمم و جویای کار پاره وقت در تمامی شهرهای استان انتاریو و شهرهای مونترال ، کلگری و ونکوور که علاقمند
در زمینه مشاور مالی ،بیمه و سرمایه گذاری به همراه آموزش های ضمن کار می باشند دعوت به همکاری می نماییم

شرایط پذیرش برای مصاحبه:
- داشتن ویزای کار، اقامت دایم یا شهروندی
- نداشتن سابقه ورشکستگی مالی
- نداشتن سابقه کیفری
- وقت شناس بودن
- معتقد به کارگروهی
- علاقمند به یادگیری

🕪🕪🕪توجه : داشتن تجربه قبلی در زمینه مالی الزامی نیست.

برای اطلاعات بیشتر و وقت مصاحبه لطفا با شماره زیر تماس بگیرید
آزیتا شیرازی 647 839 0435
لادن ۱۰۹۸۳۷

Dear international students,✈️
we provide you the best health and travel services to secure you everywhere in the world

Azita Shirazi 

#Financial Adviser
#Insurance 

647 839 0435
@Azita_sh
Dear international students,✈️
we provide you the best health and travel services to secure you everywhere in the world

Azita Shirazi

#Financial Adviser
#Insurance

647 839 0435
@Azita_sh
لادن ۱۰۹۸۳۷

دوستان عزیز
بابت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه امور مالی بیمه و سرمایه گذاری می توانید به کانال زیر مراجعه کنید
@FinancialAdvisorCanada
لادن ۱۰۹۸۳۷

دوستان عزیز
بابت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه امور مالی بیمه و سرمایه گذاری می توانید به کانال زیر مراجعه کنید
@FinancialAdvisorCanada
لادن ۱۰۹۸۳۷

دوستان عزیز
بابت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه امور مالی بیمه و سرمایه گذاری می توانید به کانال زیر مراجعه کنید
@FinancialAdvisorCanada
لادن ۱۰۹۸۳۷

دوستان عزیز
با بیمه مسافرتی Manulife اقامت مطمئنی را در کانادا و دیگر کشورها به عزیزان خود هدیه کنید 
مشاور #مالی #بیمه و #سرمایه‌گذاری 
آزیتا شیرازی 
647 839 0435
دوستان عزیز
با بیمه مسافرتی Manulife اقامت مطمئنی را در کانادا و دیگر کشورها به عزیزان خود هدیه کنید
مشاور #مالی #بیمه و #سرمایه‌گذاری
آزیتا شیرازی
647 839 0435
لادن ۱۰۹۸۳۷

🤝🤝فرصت کاری🤝🤝

از افراد مصمم و جویای کار پاره وقت در تمامی شهرهای استان انتاریو و شهرهای مونترال ، کلگری و ونکوور که علاقمند
در زمینه مشاور مالی ،بیمه و سرمایه گذاری به همراه آموزش های ضمن کار می باشند دعوت به همکاری می نماییم

شرایط پذیرش برای مصاحبه:
- داشتن ویزای کار، اقامت دایم یا شهروندی
- نداشتن سابقه ورشکستگی مالی
- نداشتن سابقه کیفری
- وقت شناس بودن
- معتقد به کارگروهی
- علاقمند به یادگیری

🕪🕪🕪توجه : داشتن تجربه قبلی در زمینه مالی الزامی نیست.

برای اطلاعات بیشتر و وقت مصاحبه لطفا با شماره زیر تماس بگیرید
آزیتا شیرازی 647 839 0435
لادن ۱۰۹۸۳۷

لینک گروه امنیت مالی و شغلی در کانادا
 
ما با هم موفق تریم
 https://t.me/joinchat/Bov65lJagEt53zDO5moC1Q
لینک گروه امنیت مالی و شغلی در کانادا

ما با هم موفق تریم
https://t.me/joinchat/Bov65lJagEt53zDO5moC1Q
لادن ۱۰۹۸۳۷

لینک گروه امنیت مالی و شغلی در کانادا
 
ما با هم موفق تریم
 https://t.me/joinchat/Bov65lJagEt53zDO5moC1Q
لینک گروه امنیت مالی و شغلی در کانادا

ما با هم موفق تریم
https://t.me/joinchat/Bov65lJagEt53zDO5moC1Q
لادن ۱۰۹۸۳۷

لینک گروه امنیت مالی و شغلی در کانادا
 
ما با هم موفق تریم
 https://t.me/joinchat/Bov65lJagEt53zDO5moC1Q
لینک گروه امنیت مالی و شغلی در کانادا

ما با هم موفق تریم
https://t.me/joinchat/Bov65lJagEt53zDO5moC1Q
لادن ۱۰۹۸۳۷

کمپانی باسابقه در زمینه خدمات مالی به منظور جذب نیرو جهت توسعه شعبه هایش در اونتاریو برگزار می کند:
سمینار معرفی بیزنس
زمان: شنبه ۱۰ مارچ. ساعت 10 صبح.
آزیتا شیرازی
647-839 0435
 @Azita_sh
کمپانی باسابقه در زمینه خدمات مالی به منظور جذب نیرو جهت توسعه شعبه هایش در اونتاریو برگزار می کند:
سمینار معرفی بیزنس
زمان: شنبه ۱۰ مارچ. ساعت 10 صبح.
آزیتا شیرازی
647-839 0435
@Azita_sh
لادن ۱۰۹۸۳۷

دوستان عزیز
بابت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه امور مالی بیمه و سرمایه گذاری می توانید به کانال زیر مراجعه کنید
@FinancialAdvisorCanada
لادن ۱۰۹۸۳۷

🤝🤝فرصت کاری🤝🤝

از افراد مصمم و جویای کار پاره وقت در تمامی شهرهای استان انتاریو و شهرهای مونترال ، کلگری و ونکوور که علاقمند
در زمینه مشاور مالی ،بیمه و سرمایه گذاری به همراه آموزش های ضمن کار می باشند دعوت به همکاری می نماییم

شرایط پذیرش برای مصاحبه:
- داشتن ویزای کار، اقامت دایم یا شهروندی
- نداشتن سابقه ورشکستگی مالی
- نداشتن سابقه کیفری
- وقت شناس بودن
- معتقد به کارگروهی
- علاقمند به یادگیری

🕪🕪🕪توجه : داشتن تجربه قبلی در زمینه مالی الزامی نیست.

برای اطلاعات بیشتر و وقت مصاحبه لطفا با شماره زیر تماس بگیرید
آزیتا شیرازی 647 839 0435
لادن ۱۰۹۸۳۷

از افرادمصمم دعوت می کنیم جهت همکاری پاره وقت با یک کمپانی باسابقه درزمینه مشاوره مالی به همراه آموزش تماس بگیرند
Focus Now , Secure Your Future
   
آزیتا شیرازی #مشاور مالی
647 839 0435
از افرادمصمم دعوت می کنیم جهت همکاری پاره وقت با یک کمپانی باسابقه درزمینه مشاوره مالی به همراه آموزش تماس بگیرند
Focus Now , Secure Your Future

آزیتا شیرازی #مشاور مالی
647 839 0435
لادن ۱۰۹۸۳۷

☔️☔️☔️Protection☔️☔️☔️

امنیت در کانادا_۱۰


آیا می دانید که چگونه می توان از خود و سرمایه خود حفاظت کنید؟

Protection
یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین مباحثی است که جزو نیازهای ضروری زندگی در کانادا و براساس معیارها و قوانین این کشور مطرح می شود و شامل بخشهای متنوعی است .
برخی از آنها به صورت اجباری و برخی از آنها به صورت اختیاری مطرح می گردد و با اینکه به هزینه های خانواده اضافه می گردد ولی با نگاهی منصفانه متوجه می شویم که در موارد اضطراری و مورد نیاز از خانواده ها حمایت شده و از مخارج سنگین برحذر خواهند شد.

برای اطلاعات بیشتر و استفاده از یک جلسه مشاور مالی رایگان لطفا با تلفن زیر تماس بگیرید.

آزیتا شیرازی
مشاور #مالی #بیمه و #سرمایه گذاری

تلفن 647 839 0435

@Azita_sh
لادن ۱۰۹۸۳۷

☔️☔️☔️Protection☔️☔️☔️

امنیت در کانادا_۱۰


آیا می دانید که چگونه می توان از خود و سرمایه خود حفاظت کنید؟

Protection
یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین مباحثی است که جزو نیازهای ضروری زندگی در کانادا و براساس معیارها و قوانین این کشور مطرح می شود و شامل بخشهای متنوعی است .
برخی از آنها به صورت اجباری و برخی از آنها به صورت اختیاری مطرح می گردد و با اینکه به هزینه های خانواده اضافه می گردد ولی با نگاهی منصفانه متوجه می شویم که در موارد اضطراری و مورد نیاز از خانواده ها حمایت شده و از مخارج سنگین برحذر خواهند شد.

برای اطلاعات بیشتر و استفاده از یک جلسه مشاور مالی رایگان لطفا با تلفن زیر تماس بگیرید.

آزیتا شیرازی
مشاور #مالی #بیمه و #سرمایه گذاری

تلفن 647 839 0435

@Azita_sh
لادن ۱۰۹۸۳۷

☔️☔️☔️Protection☔️☔️☔️

امنیت در کانادا_۱۰


آیا می دانید که چگونه می توان از خود و سرمایه خود حفاظت کنید؟

Protection
یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین مباحثی است که جزو نیازهای ضروری زندگی در کانادا و براساس معیارها و قوانین این کشور مطرح می شود و شامل بخشهای متنوعی است .
برخی از آنها به صورت اجباری و برخی از آنها به صورت اختیاری مطرح می گردد و با اینکه به هزینه های خانواده اضافه می گردد ولی با نگاهی منصفانه متوجه می شویم که در موارد اضطراری و مورد نیاز از خانواده ها حمایت شده و از مخارج سنگین برحذر خواهند شد.

برای اطلاعات بیشتر و استفاده از یک جلسه مشاور مالی رایگان لطفا با تلفن زیر تماس بگیرید.

آزیتا شیرازی
مشاور #مالی #بیمه و #سرمایه گذاری

تلفن 647 839 0435

@Azita_sh
لادن ۱۰۹۸۳۷

☔️☔️☔️Protection☔️☔️☔️

امنیت در کانادا_۱۰


آیا می دانید که چگونه می توان از خود و سرمایه خود حفاظت کنید؟

Protection
یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین مباحثی است که جزو نیازهای ضروری زندگی در کانادا و براساس معیارها و قوانین این کشور مطرح می شود و شامل بخشهای متنوعی است .
برخی از آنها به صورت اجباری و برخی از آنها به صورت اختیاری مطرح می گردد و با اینکه به هزینه های خانواده اضافه می گردد ولی با نگاهی منصفانه متوجه می شویم که در موارد اضطراری و مورد نیاز از خانواده ها حمایت شده و از مخارج سنگین برحذر خواهند شد.

برای اطلاعات بیشتر و استفاده از یک جلسه مشاور مالی رایگان لطفا با تلفن زیر تماس بگیرید.

آزیتا شیرازی
مشاور #مالی #بیمه و #سرمایه گذاری

تلفن 647 839 0435

@Azita_sh
لادن ۱۰۹۸۳۷

🤝🤝فرصت کاری🤝🤝

از افراد مصمم و جویای کار پاره وقت در تمامی شهرهای استان انتاریو و شهرهای مونترال ، کلگری و ونکوور که علاقمند
در زمینه مشاور مالی ،بیمه و سرمایه گذاری به همراه آموزش های ضمن کار می باشند دعوت به همکاری می نماییم

شرایط پذیرش برای مصاحبه:
- داشتن ویزای کار، اقامت دایم یا شهروندی
- نداشتن سابقه ورشکستگی مالی
- نداشتن سابقه کیفری
- وقت شناس بودن
- معتقد به کارگروهی
- علاقمند به یادگیری

🕪🕪🕪توجه : داشتن تجربه قبلی در زمینه مالی الزامی نیست.

برای اطلاعات بیشتر و وقت مصاحبه لطفا با شماره زیر تماس بگیرید
آزیتا شیرازی 647 839 0435
لادن ۱۰۹۸۳۷

🤝🤝فرصت کاری🤝🤝

از افراد مصمم و جویای کار پاره وقت در تمامی شهرهای استان انتاریو و شهرهای مونترال ، کلگری و ونکوور که علاقمند
در زمینه مشاور مالی ،بیمه و سرمایه گذاری به همراه آموزش های ضمن کار می باشند دعوت به همکاری می نماییم

شرایط پذیرش برای مصاحبه:
- داشتن ویزای کار، اقامت دایم یا شهروندی
- نداشتن سابقه ورشکستگی مالی
- نداشتن سابقه کیفری
- وقت شناس بودن
- معتقد به کارگروهی
- علاقمند به یادگیری

🕪🕪🕪توجه : داشتن تجربه قبلی در زمینه مالی الزامی نیست.

برای اطلاعات بیشتر و وقت مصاحبه لطفا با شماره زیر تماس بگیرید
آزیتا شیرازی 647 839 0435
لادن ۱۰۹۸۳۷

🤝🤝فرصت کاری🤝🤝

از افراد مصمم و جویای کار پاره وقت در تمامی شهرهای استان انتاریو و شهرهای مونترال ، کلگری و ونکوور که علاقمند
در زمینه مشاور مالی ،بیمه و سرمایه گذاری به همراه آموزش های ضمن کار می باشند دعوت به همکاری می نماییم

شرایط پذیرش برای مصاحبه:
- داشتن اجازه کار

🕪🕪🕪توجه : داشتن تجربه قبلی در زمینه مالی الزامی نیست.

برای اطلاعات بیشتر و وقت مصاحبه لطفا با شماره زیر تماس بگیرید
آزیتا شیرازی 647 839 0435
@Azita_sh
لادن ۱۰۹۸۳۷

دانشجویان بین المللی عزیز ✈️
با داشتن بیمه درمانی و مسافرتی با بهترین خدمات ،اقامت مطمئنی را در هر جای دنیا خواهید داشت

#مشاور #مالی #بیمه و #سرمایه گذاری

 آزیتا شیرازی
647 839 0435

@Azita_sh
دانشجویان بین المللی عزیز ✈️
با داشتن بیمه درمانی و مسافرتی با بهترین خدمات ،اقامت مطمئنی را در هر جای دنیا خواهید داشت

#مشاور #مالی #بیمه و #سرمایه گذاری

آزیتا شیرازی
647 839 0435

@Azita_sh
لادن ۱۰۹۸۳۷

🏬🏬Estate Preservation🏬

امنیت مالی در کانادا _۶

آیا شما در مورد Estate Preservation در کانادا اطلاع دارید ؟

لازم هست مطلع باشید اموال افرادی که فوت می کنند وارد Estate می شود و باید پروسه انحصار وراثت برای بازماندگان طی گردد. مدت زمان پروسه بستگی به شرایط اموال و دارایی فرد دارد که می تواند ۱ تا ۳ سال طول بکشد که این هزینه ها شامل هزینه های دادگاه ، وکیل ، حسابدار ، مالیات و غیره می باشد .
بنابراین توصیه ما انتخاب خدمات مناسب برای درامان ماندن خانواده متوفی از این هزینه ها می باشد که در این صورت شامل Estate Preservation خواهد شد .

برای رفع این دغدغه حتما با من تماس بگیرید

آزیتا شیرازی
مشاور #مالی #بیمه و #سرمایه گذاری

تلفن 647 839 0435

@Azita_sh
لادن ۱۰۹۸۳۷

🏬🏬Estate Preservation🏬

امنیت مالی در کانادا _۶

آیا شما در مورد Estate Preservation در کانادا اطلاع دارید ؟

لازم هست مطلع باشید اموال افرادی که فوت می کنند وارد Estate می شود و باید پروسه انحصار وراثت برای بازماندگان طی گردد. مدت زمان پروسه بستگی به شرایط اموال و دارایی فرد دارد که می تواند ۱ تا ۳ سال طول بکشد که این هزینه ها شامل هزینه های دادگاه ، وکیل ، حسابدار ، مالیات و غیره می باشد .
بنابراین توصیه ما انتخاب خدمات مناسب برای درامان ماندن خانواده متوفی از این هزینه ها می باشد که در این صورت شامل Estate Preservation خواهد شد .

برای رفع این دغدغه حتما با من تماس بگیرید

آزیتا شیرازی
مشاور #مالی #بیمه و #سرمایه گذاری

تلفن 647 839 0435

@Azita_sh
لادن ۱۰۹۸۳۷

🤝🤝فرصت کاری🤝🤝

از افراد مصمم و جویای کار پاره وقت در تمامی شهرهای استان انتاریو و شهرهای مونترال ، کلگری و ونکوور که علاقمند
در زمینه مشاور مالی ،بیمه و سرمایه گذاری به همراه آموزش های ضمن کار می باشند دعوت به همکاری می نماییم

شرایط پذیرش برای مصاحبه:
- داشتن اجازه کار

🕪🕪🕪توجه : داشتن تجربه قبلی در زمینه مالی الزامی نیست.

برای اطلاعات بیشتر و وقت مصاحبه لطفا با شماره زیر تماس بگیرید
آزیتا شیرازی 647 839 0435
@Azita_sh
لادن ۱۰۹۸۳۷

🤝🤝فرصت کاری🤝🤝

از افراد مصمم و جویای کار پاره وقت در تمامی شهرهای استان انتاریو و شهرهای مونترال ، کلگری و ونکوور که علاقمند
در زمینه مشاور مالی ،بیمه و سرمایه گذاری به همراه آموزش های ضمن کار می باشند دعوت به همکاری می نماییم

شرایط پذیرش برای مصاحبه:
- داشتن اجازه کار

🕪🕪🕪توجه : داشتن تجربه قبلی در زمینه مالی الزامی نیست.

برای اطلاعات بیشتر و وقت مصاحبه لطفا با شماره زیر تماس بگیرید
آزیتا شیرازی 647 839 0435
@Azita_sh
لادن ۱۰۹۸۳۷

🤝🤝فرصت کاری🤝🤝

از افراد مصمم و جویای کار پاره وقت در تمامی شهرهای استان انتاریو و شهرهای مونترال ، کلگری و ونکوور که علاقمند
در زمینه مشاور مالی ،بیمه و سرمایه گذاری به همراه آموزش های ضمن کار می باشند دعوت به همکاری می نماییم

شرایط پذیرش برای مصاحبه:
- داشتن اجازه کار

🕪🕪🕪توجه : داشتن تجربه قبلی در زمینه مالی الزامی نیست.

برای اطلاعات بیشتر و وقت مصاحبه لطفا با شماره زیر تماس بگیرید
آزیتا شیرازی 647 839 0435
@Azita_sh
لادن ۱۰۹۸۳۷

🤝🤝فرصت کاری🤝🤝

از افراد مصمم و جویای کار پاره وقت در تمامی شهرهای استان انتاریو و شهرهای مونترال ، کلگری و ونکوور که علاقمند
در زمینه مشاور مالی ،بیمه و سرمایه گذاری به همراه آموزش های ضمن کار می باشند دعوت به همکاری می نماییم

شرایط پذیرش برای مصاحبه:
- داشتن اجازه کار

🕪🕪🕪توجه : داشتن تجربه قبلی در زمینه مالی الزامی نیست.

برای اطلاعات بیشتر و وقت مصاحبه لطفا با شماره زیر تماس بگیرید
آزیتا شیرازی 647 839 0435
@Azita_sh
لادن ۱۰۹۸۳۷

🤝🤝فرصت کاری🤝🤝

از افراد مصمم و جویای کار پاره وقت در تمامی شهرهای استان انتاریو و شهرهای مونترال ، کلگری و ونکوور که علاقمند
در زمینه مشاور مالی ،بیمه و سرمایه گذاری به همراه آموزش های ضمن کار می باشند دعوت به همکاری می نماییم

شرایط پذیرش برای مصاحبه:
- داشتن اجازه کار

🕪🕪🕪توجه : داشتن تجربه قبلی در زمینه مالی الزامی نیست.

برای اطلاعات بیشتر و وقت مصاحبه لطفا با شماره زیر تماس بگیرید
آزیتا شیرازی 647 839 0435
@Azita_sh
لادن ۱۰۹۸۳۷

🤝🤝فرصت کاری🤝🤝

از افراد مصمم و جویای کار پاره وقت در تمامی شهرهای استان انتاریو و شهرهای مونترال ، کلگری و ونکوور که علاقمند
در زمینه مشاور مالی ،بیمه و سرمایه گذاری به همراه آموزش های ضمن کار می باشند دعوت به همکاری می نماییم

شرایط پذیرش برای مصاحبه:
- داشتن اجازه کار

🕪🕪🕪توجه : داشتن تجربه قبلی در زمینه مالی الزامی نیست.

برای اطلاعات بیشتر و وقت مصاحبه لطفا با شماره زیر تماس بگیرید
آزیتا شیرازی 647 839 0435
@Azita_sh