آموزش کلان داده 
عنوان گروه یا کانال:

آموزش کلان داده


توضیحات: این کانال جهت آموزش فناوری های اسمک( رسانه های اجتماعی، موبایل، تحلیل بیگ دیتا و سیستمهای ابری) توسط دکتر طاهره صاحب دارنده دکترای مطالعات علم و فناوری از دانشگاه رنسلیر امریکا راه اندازی شده است. ۰۹۱۲۹۲۲۶۱۸۲
شناسه: [email protected]
تعداد اعضا: 798
آموزش کلان داده

چگونه شبکه های اجتماعی و بیگ دیتا باعث ظهور Social CRM  شده است
آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

مهمترین ابزار شبکه های اجتماعی شامل موارد زیر می باشد:
- بلاگ: مانند WordPress, Blogger, Tumblr, Typepad
- مایکروبلاگ: مانند Twitter, Tumblr
- شبکه های اجتماعی Facebook, Linkedin, Google Plus
- سایتهای به اشتراک گذاری ویدیو:Youtube, Aparat, Vimeo
- سایتهای به اشتراک گذاری تصاویر: Flickr, Instagram, Pinterest
- ابزارهای موبایل/ مکان مانند Foursquare, QR Codes, Mobile Apps
- سایتهای اشتراک گذاری اسناد مانند SlideShare, Scribd, Docstoc
- سایتهای نشانه گذاری اجتماعی:StumbleUpon, Delicious
- سایتهای جمع سپاریReddit, Digg
- سایتهای سوال و پاسخ Quora, Yahoo Answers
- ابزارهای مدیریت شبکه های اجتماعی HootSuite, Sprout Social
- ابزارهای تحلیل شبکه های اجتماعی Google Analytics, Raven
آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

Social Media Marketing
آموزش کلان داده

تاریخچه Big Data:
آموزش کلان داده

http://www.computerworld.com/article/3049716/data-analytics/fishing-for-better-big-data-insights-with-an-intelligent-data-lake.html
آموزش کلان داده

http://www.forbes.com/sites/sap/2016/03/30/big-data-shines-new-light-on-the-big-bang/
آموزش کلان داده

http://m.healthcareitnews.com/news/google-edges-cloud-analytics-big-data-machine-learning-alongside-amazon-ibm-microsoft
آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

Social Business Intelligence Process تصویری از
آموزش کلان داده

http://www.datanami.com/2016/03/31/spark-leads-big-data-boom-researcher-says/
آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

چهارچوب بنگاه اجتماعی طراحی شده توسط IBM
آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

قدرت
کل بیشتر از قدرت مجموعه اجزا است؛ بنابراین
قدرت اسمک به عنوان یک کل بیشتر از
قدرت تک به تک اعضای آن ( شبکه اجتماعی، موبایل، تحلیل و سیستمهای ابری) می باشد.
آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

مطالب در هشت موضوع ارایه خواهند شد
آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

8 introduction to R graphics
آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

 پس شما اول اسم متغیر را می نویسید... X  بعد <- و بعد ارزش 42
آموزش کلان داده

توجه داشته باشید در تمامی کدها <- را  باید بنویسید
آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

متغیرهای کمی یا continuous  هستند و یا  discrete...
آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

 نوع دیگر متغیر بر اساس سطوح اندازه گیری و یا  level of measurement  است و بر چهار دسته تقسیم می شه... عکس زیر لیست را نشان داده
آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

نامینال: مثلا اسم یک ماشین
آموزش کلان داده

اردینال مانند سایز لباس.. medium, large, small
آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

در تصویر بالا این وکتور را نوشته ایم... عدد 1 را ده بار و عدد 2 را 15 بار تکرار کن 
آموزش کلان داده

توجه می کنید اگه کسی این وکتور رو بخونه متوجه نمی شه که کدو سود برای کدوم روز است.. درسته؟
آموزش کلان داده

names(my_benefit) <-c( " Saturday", " sunday", " Tuesday", " Wednesday")
آموزش کلان داده

آموزش کلان داده

الان می تونید هر نوع عملیات ریاضی را در وکتورتون ایجاد کنید.. مثلا سودتون در هر روز را ضرب در 5 کنید و یا از 20 کم کنید .. بنا بر نیاز عملیاتهای ریاضی را می تونید انجام بدید