ECMstartups
عنوان گروه یا کانال:

ECMstartups


توضیحات: ?مرجع رسمی معرفی استارتاپ‌ها و کسب و کارهای آنلاین ایرانی ⬅️بنیانگذاران استارتاپ ها برای معرفی استارتاپ خود در این کانال می توانند فرم مربوطه را از آی دی زیر دریافت کنند. ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ @startupsadmin
شناسه: ECMstartups@
تعداد اعضا: 1870
ECMstartups

مرجع رسمی معرفی استارتاپ‌ها و کسب و کارهای آنلاین ایرانی
ECMstartups

معرفی استارتاپ اوستا
@ECMstartups
@ECMonitor
معرفی استارتاپ اوستا
@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ پوینتی
@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ پوینتی
@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ رسپینا 24
@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ رسپینا 24
@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

بنیانگذاران استارتاپ ها برای معرفی استارتاپ خود در این کانال می توانند فرم مربوطه را از آی دی زیر دریافت کنند.
@startupsadmin
ECMstartups

استارتاپ خدمت از ما    
@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ خدمت از ما
@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ استاد سلام
@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ استاد سلام
@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

استارتاپ ماهی دریا
@ECMstartups
@ECMonitor
استارتاپ ماهی دریا
@ECMstartups
@ECMonitor
ECMstartups

با توجه به اینکه جذب سرمایه و پیدا کردن سرمایه گذارها برای استارتاپ ها از یک سمت و همچنین مانیتورینگ استارتاپ های ایران که تمایل به جذب سرمایه دارند برای سرمایه گذارها از سمتی دیگر یک کار زمانبر و پرهزینه برای هر دو سمت می باشد این کانال در نظر دارد در کنار معرفی استارتاپ های ایرانی ،سرمایه گذارها ،شتابدهنده ها و فضاهای کار اشتراکی را نیز معرفی کند تا این ارتباط تسهیل شود
بنابراین شتابدهنده ها ،سرمایه گذارهای خطر پذیر و سازمان هایی که در استارتاپ ها سرمایه گذاری کرده اند و تمایل دارند در اینجا معرفی شوند و استارتاپ ها به آنها مراجعه کنند می توانند فرم مربوطه را از آی دی زیر دریافت کنند.
نمونه معرفی سرمایه گذارها را می توانید در این لینک مشاهده کنید
https://t.me/ECMstartups/41


@startupsadmin
ECMstartups

به نظر شما چرا استارتاپ های ایرانی وارد بازار های جهانی یا کشورهای همسایه و هم زبان نمی شوند ؟

نبود تفکر جهانی شدن در بنیانگذاران – 222
👍👍👍👍👍👍👍 56%

تحریم – 63
👍👍 16%

نبود تجربه و نمونه های موفق مشابه – 45
👍 11%

موانع قانونی داخل کشور – 34
👍 9%

ترس از رقابت با شرکت های چند ملیتی و بومی آن کشورها – 29
👍 7%

👥 393 people voted so far.
ECMstartups

ویدئوی مشترک از استارتاپ‌های اوبار و ترابرنت
ECMstartups

بنیانگذاران استارتاپ ها برای معرفی استارتاپ خود در این کانال می توانند فرم مربوطه را از آی دی زیر دریافت کنند.
@startupsadmin
ECMstartups

استارتاپ‌های فینتکی معرفی شده در کانال @ECMstartups
برای مشاهده جزئیات معرفی هر استارتاپ لینک معرفی آنها را لمس کنید
1-استارتاپ آیدی پی
https://t.me/ECMstartups/59
2-استارتاپ نیو
https://t.me/ECMstartups/127
3-استارتاپ پلاک 21
https://t.me/ECMstartups/131
4-استارتاپ بیمیتو
https://t.me/ECMstartups/151
5-استارتاپ فینوپا
https://t.me/ECMstartups/152
6-استارتاپ آسان دریافت
https://t.me/ECMstartups/154
7-استارتاپ فینتو
https://t.me/ECMstartups/157
8-استارتاپ بیمیلاین
https://t.me/ECMstartups/160
9-استارتاپ آوانس
https://t.me/ECMstartups/166
10-استارتاپ صد تحلیل
https://t.me/ECMstartups/167
11-استارتاپ قلک
https://t.me/ECMstartups/195
12-استارتاپ Irexpay
https://t.me/ECMstartups/196
ECMstartups

استارتاپ ها برای دریافت فرم معرفی می توانند به آی دی @startupsadmin یا به آدرس ایمیل startup@ecmonitor.ir پیام بدهند .