گروه درمان سلامت ،تندرستی
عنوان گروه یا کانال:

گروه درمان سلامت ،تندرستی


توضیحات: ❇پیشگیری ودرمان اعتیاد ❇مشاوره وآموزش فردی و گروهی ومهارتهای زندگی ❇امکان برگزاری جلسات و سمینارهای آموزشی امکان برقراری ارتباط با ادمین ها @Drmatinbabaie @shahrzadyeganeh @mousarahimii تلفن تماس صبح. ۳۲۷۴۴۵۱۱ ۰۲۶ عصر. ۰۲۶۳۲۷۶۰۱۳۷ موبایل ۰۹۱۰۰۰۶۹۴۶۸
شناسه: SalamatTANgroup@
تعداد اعضا: 1461