بهسین | آموزش زبان

هیچ دسته ای وجود ندارد.
لیست گروه ها و کانال ها

English

تعداد اعضا: 1000

شناسه: englishworld@

TOEFL iBT by aalaee.com

تعداد اعضا: 1000

شناسه: aalaeeTOEFLiBT@

GRE Channel

تعداد اعضا: 1561

شناسه: @

GRE

تعداد اعضا: 1668

شناسه: @

TOEFL Preparation - ApplyAbroad

لینک گروه: https://telegram.me/joinchat/BafkYT64haqZjrhr0Q9CLw قوانین گروه: #قوانین کانال زیر شامل مهم ترین پیام های گروه و �?ایل های ارايه شده است که برای راحتی شما در یک جا جمع شده است. https://telegram.me/TOEFLIELTSApplyAbroad

تعداد اعضا: 2063

شناسه: @

Verbal

تعداد اعضا: 1000

شناسه: @

TOEFL Preparation Channel - ApplyAbroad

این کانال به راهنمایی، بیان تجربیات و منابع آزمون های تافل و آیلتس می پردازد . این کانال در کنار گروه اصلی قرار داشته و مکمل آن است. لینک گروه اصلی: https://telegram.me/joinchat/BafkYT64haqZjrhr0Q9CLw

تعداد اعضا: 1400

شناسه: TOEFLIELTSApplyAbroad@

IELTS Super Pack

تعداد اعضا: 1000

شناسه: @

GRE_Borzabadi

Your Dr. GRE 88968376

تعداد اعضا: 1611

شناسه: gre_borzabadi@

GRE

? گروه GRE? https://t.me/joinchat/AAAAAEHpCBzacxSiG_bHPA ? کانال GRE? https://t.me/joinchat/AAAAAEQAG6-rfwEPgIv6WQ ? گروه تافل? https://t.me/joinchat/AAAAAERz2asAuRkFCWCmQw ✅ کانال پذیرش @applyabroad2017

تعداد اعضا: 1324

شناسه: @